Profesie 61, Waar Is Al MY Heilige Manne Wat Hulle Heilige Hande Ophef Na MY, YAHUVEH!

print

Profesie 61

Waar Is Al MY Heilige Manne Wat Hulle Heilige Hande Ophef Na MY, YAHUVEH!

11 September 2002, 11:45 vm.
Gegee aan Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

(Profesie 105)
http://www.amightywind.com/prophecyafricaans/proph105afrikaans.htm

*******

Ek is wakker. Ek is besig om wakker te word op die 11de September. Vader het met my gepraat terwyl ek nog geslaap het. HY het my wakker gemaak met hierdie woorde, en nou, nou op hierdie oomblik, selfs te midde daarvan terwyl my oë nog toe is, gaan ek nou in-tree met gebede vir hierdie land op die 11de September. Ek sal die woorde voortspreek wat HY wil hê ek moet sê. [Begin praat soos met die uitlegging van tale.]

*******

Elisabeth [Elisheva], EK gee jou hierdie verantwoordelikheid om hierdie woorde voort te spreek nou. Dat hierdie Bediening nou hierdie waarskuwing gaan voortspreek. Selfs terwyl Elisabeth [Elisheva} geslaap het, het EK met haar gepraat om vir haar te sê wat om te sê, selfs terwyl haar vlees nou steeds begeer om te slaap. Selfs terwyl haar oë nog toe is, spreek EK hierdie woorde voort. Dit is die 11de September 2002. En terwyl EK oor die mensdom kyk om te sien wat hulle met die afgemete tyd gedoen het, die ekstra tyd wat EK die aarde gegee het, wat is dit wat EK sien? Wat is dit wat MY oë aanskou? Want EK beantwoord die gebede van die regvergdiges wat uitroep in MY Naam, in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH, MY Seun. Hulle roep na MY en sê, “Gee ons meer tyd om die verlore siele te bereik” en so het EK dit gedoen.

Dit is wat MY oë aanskou. Mans wat by mans lê, vrouens wat by vrouens lê, babas vermoor in die baarmoeders, die mens se geneigheid om boser te wees elke dag. Dit is geensins anders as in die dae van Noag toe EK die aarde vernietig het nie. Maar EK het die regverdiges gespaar, die gehoorsames, Noag en sy familie. Daarom sê EK weer en EK waarsku. EK sal alleenlik die regverdiges spaar. Van 11 September 2001 word daar gepraat regoor die wêreld, maar net oor die tragedie, net oor die verwoesting. Hoe min gee MY die Eer, want EK het lewens gered wat nie eers redding verdien nie. Maar in plaas daarvan om hierdie dag te gedenk om aan MY Eer te bring vir al die wonderwerke wat EK gedoen het, hoor EK eerder hoe MY Naam beswadder word, “Hoe kon God dit gedoen het?”

Selfs MY eie predikers wat MY Woorde spreek praat asof EK geen reg gehad het om oordeel oor hierdie aarde te bring nie. EK is die Skepper. Julle vergeet julle is die skepsels, en daarom is EK bedroef op hierdie dag terwyl EK dit oor-en-oor hoor. Vergeet julle wie is die regter van die ganse skepping? Van wanneer af moet die skepsels die Skepper oordeel? EK kyk na die woord “huwelik”. EK sien wat dit vir julle verteenwoordig. EK het Adam en Eva geskape. Waarom trou mense van dieselfde geslag dan? Alles wat EK gesê het ‘n gruwel is, hoekom verhef hierdie aarde dit nou? Asof in hoogmoed neem hulle die sondes van hierdie aarde en gooi dit in MY gesig en waag dit nou om te sê, “Ons is die skeppers, ons sal ‘n nuwe mense-ras skep.”

Waar is al MY Heilige manne wat hulle heilige hande ophef na MY? Hoekom is hulle nie die geestelike hoofde van die huishoudings nie? Hoekom regeer die vrouens die huwelike? Hoekom is die mans ineengekrimp in die hoeke? Weereens moet EK die Deborahs regoor die wêreld oprig om die werk te doen wat die mans veronderstel is om te doen. Dit is die vrouens wat MY Woord ken, nie almal nie, maar in so baie gevalle is dit die vrouens wat sê, “Hierdie is die ware Sabbat dag, ons sal dit eerbiedig.” Dit is die vrouens wat die kinders neem en hulle geestelik grootmaak en dan wonder julle hoekom ‘n huis wat verdeeld is val. Julle wonder hoekom die oortredings van die jeug styg, julle wonder hoekom julle skole ‘n plek is wat selfs die mees geharde krimineel sou vrees. Julle wonder hoekom die kinders die ouers regeer. Dit is omdat julle MY stemme nie wil hoor nie. MY stem wil julle nie hoor nie.

MY Goeie Boek word slegs verwys na as maar net nog ‘n boek. Die Wette word verwys na as oudtyds. EK neem waar vandag, wat doen MY kinders met die nuwe kennis wat hulle nie voorheen gehad het nie. Want julle word aanspreeklik gehou vir wat julle weet. As julle nie geweet het hierdie Heilge Feeste is Heilige Dae vir MY nie, dan was julle nie aanspreeklik gehou nie. Maar EK wys julle nou hierdie Hoogs- Heilige Dae, hoe die Heilige Fees Dae goed genoeg was vir MY Seun, YAHUSHUA, om te vier. Hoeveel te meer behoort julle hulle te vier.

MY Seun YAHUSHUA is die Here van die Sabbat, die Here van die Sabbat, selfs al ken julle die regte dag, vul hoeveel van julle steeds die kerke op ‘n Sondag? Julle predikers gaan aanspreeklik gehou word, keer-op-keer het EK gesê, “Julle eer die mens se Sabbat en stoot MY ware Sabbat opsy.” Dit is goed genoeg vir die Skepper, maar die skepsels dink hulle het ‘n uitnemender weg.

So op hierdie dag van 11 September kyk EK na die aarde en as dit nie was vir die gebede van die regverdiges wat baie vermag het nie, sou verwoesting na die aarde toe gekom het hierdie dag. Maar in plaas daarvan het EK julle meer afgemete tyd gegee, alhoewel EK MY ware kinders hoor sê, “O kom YAHUSHUA, kom vinnig, vandag.” Hierdie aarde neig helwaarts, selfs die aarde sidder en bewe in vrees, want die aarde weet die regter van die ganse skepping gaan hierdie aarde oordeel en gaan vinnig verskyn. Julle waters is besoedel as gevolg van mensgemaakte sonde, julle wis diere spesies uit omdat julle net eenvoudig wil moor of omdat julle hul habitat wil uitwis vir julle eie dwase doelstellings. Maar EK het elke spesie in die Hemel bewaar, spesies wat hierdie aarde nie meer sien nie en MY Kinders wie se woning in die Hemel gaan wees, wees verseker, hierdie spesies word vir julle bewaar.

EK het julle lief MY geliefde kinders, diegene wat nou nie bang is om alles te doen wat EK sê nie, diegene wat die Heilige Dae respekteer, die wat uitroep en verlang na YAHUSHUA om te kom. Hulle roep soos die vyf (5) wyse maagde. Hulle het die olie in hulle lampies terwyl hulle wag en hulle het ook ekstra olie byderhand want hulle weet nie watter uur of watter dag nie. Hulle weet HY [YAHUSHUA] sal op ‘n Sabbat terugkom, maar watter Sabbat? EK het vir hierdie diensmaagd gesê dit sal op ‘n Rosh Ha Shanah wees en een (1) koms sal wees, maar watter Rosh Ha Shanah?

MY woord sê HY kom in die middernag uur maar watter middernag uur? So, terwyl MY geliefdes probeer bereken watter uur MY Seun sal kom, MY geliefdes, dit is dwaasheid. Werk eerder net vir MY en vertoef, hou julle lampe verlig, werk om die enigste skat te bring wanneer jy die aarde verlaat. Want niemand gaan weet nie, soos ‘n dief in die nag verskyn, so sal die Liefde van jou lewe. Maar sal HY jou vind sonder vlek of kreukel?

Want vroulike eggenote julle simboliseer die Bruid, manlike eggenote julle simboliseer die Bruidegom. Dit is hoe julle sal weet as julle MY behaag. Die vroue wat gelowige mans het, wat uitroep in YAHUSHUA se Naam wat alles doen wat hulle kan om MY en MY Woord te gehoorsaam. EK vra julle dit, “Doen julle alles wat julle kan om gehoorsaam te wees aan daardie gelowige man?” EK vra hierdie vir die mans wat die Bruidegom simboliseer, “Doen julle alles wat jul kan om haar lief te hê en te beskerm, om die kop te wees en nie die stert nie? Verdien jy hulle respek dat sy begeer om aan jou gehoorsaam te wees op die manier wat die Bruid van YAHUSHUA aan HOM gehoorsaam behoort te wees? Bid jy saam met jou familie? Is jy op jou knieë saam met jou vrou? Hou jy haar hand vas wanneer jy bid? Seën jy jou kinders? Eer jy MY Heilige Dae? Eer jy MY op die ware Sabbat, of het julle maar net julle plesiertjies en julle manier? Is jy ‘n voorbeeld van die goddelikheid?”

Hierdie is vrae wat EK julle vra hierdie dag. Staan julle op vir regverdigheid en heiligheid of soek julle vir pornografie op die internet? Dink julle julle sonde is weggesteek in die geheim selfs diegene wat agter kansel staan? Is jy waardig vir respek van die wêreld ‘manlike eggenoot’ want jy staan vir die Bruidegom wat kom? MY Seun regeer met liefde en barmhartigheid. Dink jy jy gaan jou huishouding regeer met niks anders as brute krag nie? Bekeer vandag, diegene wat hulself manlike eggenote noem, want so baie van julle is nie die respek waardig van julle vroue nie. Maar vir die mans wat‘n refleksie is van die spoedig komende Bruidegom, julle is daardie respek waardig en julle moet daarop aandring dat julle huishouding alles respekteer waarvoor jy staan. En hulle sal jou liefhê en hulle sal jou eer en hulle sal begeer om te gehoorsaam net so seker as die Bruid van YAHUSHUA begeer om gehoorsaam te wees.

So in plaas van, op hierdie 11de September, om julle Skepper te beskuldig of te luister na diegene wat julle Skepper beskuldig, laat sak julle koppe in skaamte, want die geskape een wat EK gevorm het uit stof, net ‘n grondklont in‘n hand, en EK het daarin geblaas en die mens geskape, het geen reg of plek om die Almagtige God YAHUVEH, die Skepper, te oordeel nie. Oordeel gaan weer neerreën. Oordeel het reeds begin. Eerstens het dit begin by die Huis van die Here, diegene wat genoem word by YAHUSHUA se Naam, en as EK nie MY eie huis spaar nie, hoeveel te meer sal EK die heidene oordeel vir die stank van hulle sondes.

So het EK gespreek hierdie dag tot hierdie diensmaagd, en sy het MY gehoorsaam en gee nou vir julle hierdie woorde op 11 September 2002, so is dit gespreek, so sal dit geskryf word. Hoeveel van julle sal MY toelaat om julle klere vlekloos en wit te kry voor EK MY Seun stuur. Watter Bruid sal in haar trourok staan oortrek met vlekke en kolle? Vra julself hierdie vrae af wanneer julle MY Seun smeek om te kom. Sal jy gereed gevind word? Is jou bruids uitrusting rein en skoon? Is daar genoeg olie in jou lamp om aan te hou wag op HOM [YAHUSHUA]? Of sal jy wees soos die vyf (5) huilende en klaende dwase maagde waarvan die olie in hul lampies opraak, wat moeg word van die gewag? Wees nou gereed my Kinders want die middernag uur is laat!

* * * * * * *

So is dit gespreek, so is dit geskryf onder die salwing van die RUACH Ha KODESH, op 11 September 2002, begin 11:45 vm. en eindig 12:13 nm.
Ek bring hierdie soos dit aan my gegee was en ek lê dit nederig aan julle voor, en ek bid net dat diegene met ore sal luister.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)