Пророчество 77, Ето, АЗ, ЯХУВЕХ ви Изпращам Напред с Ново Помазание към Петдесятните Църкви, за Тези, Които Вярват и Приемат!

print

Пророчество 77

Ето, АЗ, ЯХУВЕХ ви Изпращам Напред
с Ново Помазание към Петдесятните Църкви,
за Тези, Които Вярват и Приемат!

Написано / Казаноп под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено 26 декември 2004 г.
Издадено на 7 януари 2005 г.

******

 

По-долу е пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА:
 
YAH / YAHU  е СВЯТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуия” или “ Hallelu – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH   ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE
  ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЯТ ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА ШЕКИНА на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH
АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH
ИММА ЯХ  –  означава“МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
******

Словата на ЯХУВЕХ , да се поставят пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна,Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,

нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено,

от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА,
който вее по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 Аз съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.
( Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
( Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и вярващи, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******

Ние искаме да срещнем Истинската Невеста на ЯХУШУА, когато се съберем със Светите Орли, а аз (Елишева) бях инструктирана от ЯХУВЕХ да се молим със специална помазана запечатваща молитва за защита за следващите дни. Онези, на които ЯХУШУА каза, че сте Невеста на ЯХУШУА, пишете ми имейл и ако това се потвърди, ще споделя с вас тайните, запазени само за Истинската Невеста на ЯХУШУА , които ми бяха разкрити след Пророчеството 76. Молете се предварително, че аз да зная дали трябва да споделя с вас тези тайни, които ще увеличат помазването в живота ви и ще ви доведат до по-дълбока интимност с ЯХУШУА ХА МАШИАХ.
 
С любов, ваша сестра Елишева.
 
То беше записано на аудио, тук е транскрипцията.

Елишева: “О, АББА ЯХУВЕХ, О, АББА ЯХУВЕХ, моля повторете Словото, което ВИЕ сте говорили в Името ЯХУШУА ХА МАШИАХ.”
 
Пророчество 77 започва:
26 декември 2004 г.

Научи ги 1, Дъщеря МОЯ, научи ги.
Ти имаш тежест в сърцето си за Петдесятниците, защото АЗ те СПАСИХ в Църквата на Петдесятниците; АЗ те ПОМАЗАХ в петдесятна църква. АЗ те ИЗПЪЛНИХ МОЯТА СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ, където си получила Светите езици, там АЗ съм ти дал желанието да служиш на МЕН през всичките дни от живота ти. Сега АЗ те моля да се отплатиш.

Ти казваш, че си сърдита, защото Петдесятната Църква не те е научила на Еврейството на твоя МЕСИЯ, спазването на дните на Светите съботи, спазването на светите празници – ТОГАВА ТИ ГИ НАУЧИ! Затова АЗ те изпратих в тази земя, където ти каза: „Не искам да отида“.

Но АЗ ти казвам, че ПОМАЗАНИЕТО ЩЕ ИДВА ПОВЕЧЕ, ОТ ТОВА В АЗУЗА 2 (Пробуждане) [отнася се до Пробуждението на улица Азуза], защото АЗ те изпратих в Петдесятната Църква, защото как могат да се подчинят на това, което не знаят? Досега само казваше, че си „месиански евреин“, така че Петдесятниците почти не идват, с изключение на тези, които изпращам един след друг.

Сега АЗ те изпращам напред, това е НОВО РОЖДЕНИЕ.
АЗ те изпращам напред за да ГИ НАУЧИШ,
АЗ те изпращам напред, за да ГИ ПОМАЖЕШ,
АЗ те изпращам в Църквата на Петдесятниците, –
където ти каза: „Няма да ходя повече в неделна църква“.

О, но СЕГА е времето и СЕГА е сезонът 3. АЗ те изпращам с ПОМАЗАНИЕ, което никога досега не си знаела, така че те няма да имат извинение, когато застанат пред МЕН и кажат: „Никой не ми каза“. Защото АЗ знам сърцата им, познавам сърцата на онези, които истински се покланят и МЕ хвалят, те са като твоето сърце и те казват: „Никой не ни каза“. И така, АЗ те изпращам напред, за да им кажеш. Отсега нататък, когато казват: “Коя деноминацията?”

(Кажи) „МЕСИАНСКА ЕВРЕЙСКА ПЕТДЕСЯТНА“
АЗ казах : „МЕСИАНСКА ЕВРЕЙСКА ПЕТДЕСЯТНА“!
Виждаш ли, те не ще разпознаят думата „месианска еврейска“,
но те ще разпознаят думата “Петдесятна”.
Защото всеки ден трябва да е денят на ПЕТДЕСЯТНИЦА,
ВСЕКИ ДЕН АЗ искам да ви напълня с МОЯТА СИЛА
ВСЕКИ ДЕН АЗ искам да говоря с вас 4.
За петдесяттниците – по цял свят – плачат!
И те казват: „ИЗПЪЛНЕТЕ МЕ С ВАШЕТО ПОМАЗАНИЕ, О, ЯХУВЕХ“.
О, наричат МЕ с името ЙЕХОВА, но АЗ знам МОЕТО ИМЕ.
Научи ги да спрат да се оплакват.

АЗ ще привлека към отговорност онези, които се наричат пастири. Ти няма да бъдеш приета от всички. Ти ще знаеш какъв дух имат те. Когато ти отидеш в техните църкви, АЗ ще ти покажа кои църкви, АЗ ще ти покажа пастирите. О, АЗ знам дори сега, Дъщеря МОЯ, ти казваш: “Кой, аз ли? Разбира се, че не аз?” Спомняш ли си думите, които АЗ казах, че ще кажеш? Това са тези думи, с които тя се опитваше да се бори с МЕН, когато АЗ управлявам езика й.
Научи ги. И кажи (на уеб мениджера).
Това е Ново Съобщение,
Това е Ново Слово.

Искам петдесятници да бъдат запълнени с НОВО ПОМАЗАНИЕ, КОЕТО ЩЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ НА АЗУЗА, когато призовават ??МОЯ СИН, НЕ САМО с името „Исус Христос“, но когато почитат наследството, когато АЗ МУ дадох на тази земя.

Защото ТОЙ дойде от семето на Давид (Йоан 7:42), ТОЙ дойде като евреин, така ги научи.

АЗ ИСКАМ ДА ГО ПОЧИТАТЕ И НАРИЧАТЕ С ИМЕТО ЯХУШУА!

АЗ давам обещание. АЗ давам обет:
онези, които ще се подчинят, тези, които се наричат Петдесятници, вие сте разпръснати по целия свят, това е, от което сатана се клати и трепери.

Ако само приемате Истината
за еврейството на МЕСИЯТА,
На кого дадохте живота си!
Ако само се подчините! 5

И да знаете, че Съботният ден (Шабат) – не е в неделя!
Защото АЗ не съм се променил само заради удобството на човека!
Ако само бихте приели МОИТЕ Свети Празници,
които АЗ искам като преди да съблюдавате!
Защото това е благословение за вас, Петдесятници!

И АЗ се обръщам само към онези, които имат сърце по МОЕТО сърце, на онези, които поставят БОГ ОТЕЦ ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ на първо място в живота си и любовта си! АЗ знам вашите сърца и вие искате да се подчинявате на МЕН! Вие сте помазани, борите се за Святост, но има ПО- ГОЛЯМО ИДВАЩО ПОМАЗАНИЕ, от това, което вече знаете. НЕОБХОДИМО е да се борите срещу злото. Не казва ли МОЕТО Слово: “Ако врагът идва като поток.” (Исая 59:19) Ще вдигна знаме срещу него. Това е реката 6 – МОИТЕ Деца. Само ако приемете! Само ако повярвате! 7

Само ако се откажете от създадени от човека учения и дни!
И повдигнете истината!

Научи ги, Дете МОЕ, научи ги, МОЯ Елишева. Не мърмори, не се оплаквай от всички онези години, през които не си знаела, но ги научи и те ще дойдат, и ще паднат в краката МИ, и ще кажат: „ТАТКО, не знаех, ЯХУШУА не знаех, не знаех ТВОЕТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ. ”

Виждаш ли, няма толкова голяма разлика между теб и тях. Те също и АЗ говоря за истинното, а не за лъжливото, те са НАПЪЛНЕНИ с МОЯТА СКЪПОЦЕННА СВЯТА ДУХ, РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ говоря с думи, които те също разбират и АЗ говоря с тях със знаци, чудеса и прояви на сила, които се проявяват чрез тях (Евреи 2: 4). Но досега те са виждали през стъклото смътно и сега искам да виждат ясно през стъклото, особено в тези Последни Дни (1 Коринтяни 13:12). Деца МОИ, това е ПОМАЗАНИЕТО НА ОЧИСТВАЩИЯ ОГЪН, за който АЗ говоря. Занесете го във вашите църкви!

Толкова много църкви са изгорени и изсъхнали, те имат избор дали да отворят широко устата си и да получат ЖИВАТА ВОДА, СВЕЖА И НОВА ДИРЕКТНО ОТ НЕБЕТО. АЗ поръчвам и на двамата: нахранете МОИТЕ ОВЦЕ. О, но ти казваш: „аз бях“.

Но имаше разделение 8. Те не разбират, така че хранете тези, които не разбират.

Достигнете петдесятни пастири, стигнете до петдесятни овце и агнета.

Те определят деноминацията, затова АЗ използвам това име на деноминацията и казвам: достигнете до тях за МОЯТА Слава, достигнете до тях, защото АЗ искам да ги благословя повече, отколкото вече са благословени. АЗ искам да ги използвам за издигане на знамето срещу тези зли.

Помнете това, Деца МОИ.

Едно с МЕН, ЯХУВЕХ, чрез пролятата Кръв на ЯХУШУА, е мнозинството; милион, дори десет милиона, без МЕН, без кръвта на МОЯТ СИН ЯХУШУА, която ги покрива, е в малцинството. Можете да направите ВСИЧКО чрез МЕН, ЯХУВЕХ, който ви дава сила (Филипяни 4:13).
 
Това е само едно от Новите Раждания, Деца МОИ, с които ви АЗ изпратих напред. Не влизайте в църквите им, самодоволно и дори в неделя 9. Не ги презирайте заради това, което не знаят. Не ги обвинявайте за това, което не знаят. Защото вече АЗ съм им простил, защото само СЛЕД КАТО знаят, те са отговорни за това, което знаят, също като вас.

Така е казано, написано на този ден 26 декември 2004 г.
Дадено на тази Невеста на ЯХУШУА, Апостол Елишева Елияху.
******

Това Слово дойде след гледането на телевизионна програма за Петдесятниците по “UTII Investigates called ” наречена „Петдесятници: Движещи се милиони.“ Огорчение ме обзе и аз извиках: „О, ЯХУШУА, моля те, изпрати някой да научи петдесятниците на това, което ние бяхме научени за еврейството на МЕСИЯТА“.

Тогава взехме Причастие и това беше през нощта, когато ръководителят на нашия сайт (бивш) трябваше да се покае на целия свят за публикуване на неодобрени видения от някоя си на име Рейвън; ние не получаваме доказателства, че нейните видения са от ЯХУВЕХ. Това беше време на дълбока тъга и сълзи по време на молитва и за наша изненада дойде това Слово. ЯХУВЕХ ни каза, че ще даваме духовно раждане и то ще дойде три пъти. Това е първото раждане.

Апостол Елишева Елияху
******
1
тях

2
(линк ПРИШЕСТВИЕ)

3
Внимавайте да не използвате това като извинение да присъствате на неделната църква. Това беше преди много години. С наближаването на Голямата скръб става много по-опасно.

4
теб

5
„Но подчинявайте се“ = само се подчинявайте

6
На иврит, „като ПОТОП (РЕКА)“ (Исая 59:19,  KJV ) може да има двойно значение. Тя може да се отнася до враг, който ходи като потоп ( KJV ), или ПОТОП, РЕКА ОТ ПОМАЗАНИЕ на ЯХ (NASB). Ивритът може да бъде преведен по различни начини, като например:
Това е 59:19 NASB. Така ще се убоят от името на ГОСПОДА ЯХУВЕХ живеещите на запад, И от славата МУ живеещите при изгрева на слънцето; Защото ще дойде като стремителен поток, Затласкан от Господното дихание. Което е ВЯТЪР (RUACH, ДУХ) на Господ ЯХУВЕХ 66:12 Защото така казва Господ: Ето, ще простирам към нея мир като река, И славата на народите като прелял поток;

7
просто = само

8
В Словото има Сила и БОГ казва нещо ново. ТОЙ каза: “Има …”, а след това казва: “беше …”. Той разрушава стените, разделящи децата му. Ефесяни 2:14 Защото ТОЙ е нашият свят, като направи едно от двете и разруши преградата, която стоеше в средата.

9
Не забравяйте, че това Пророчество е над десет години. Неделната Църква вече е опасна. Единствената причина е да научите за еврейството на МЕСИЯТА и да предупредите за предстоящия Знак на Звяра в Неделния закон и за опасността от Неделните Църкви по време на Голямата Скръб. Вижте Пророчество 79 [връзка]