Profesie 73, OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!

print

Profesie 73

“OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!”

Gegee aan Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
2 Junie 2004
Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

(Profesie 105)
http://www.amightywind.com/prophecyafricaans/proph105afrikaans.htm

*******

Geliefde familie in YAHUSHUA,

Hierdie profetiese waarskuwing het gekom, terwyl ek gebid het nadat ek die Bill O’ Reilly nuuskommentaar gekyk het. Selfs hy het die vrees vir God vir dit wat gebeur met die Christelike simbole wat verwyder word van die “Los Angeles County Seal”. af. Hierdie nuutste profesie sal vir hom gestuur word en ons vra ander om dit ook na hom toe te stuur met oornag pos sodra dit geplaas word. Miskien sal hy YAHUSHUA en SY beskerming aanvaar terwyl hy dit lees. Bid asseblief dat hy sal. As sy naam in die Lam se Boek van Lewe geskryf is voor die grondlegging van die aarde, dan sal hy dit doen. Dalk sal hy selfs hierdie profetiese waarskuwing oor die lug lees.

Mense kan my maar soveel spot as wat hulle wil solank ek weet dat ek die mense gewaarsku het. Soos Esegiël 3:17-21 sê, hulle bloed sal nie op my hande wees nie. Vader YAHUVEH is so kwaad toe hierdie boodskap gelewer was dat daar verduidelikings moet wees in byna elke sin. Totdat die audio-band nie vrygestel word nie is daar geen manier om die stemtoon oor te dra wat VADER YAHUVEH deur my gespreek het nie ‘n stem van woede aan SY vyande en liefde aan SY geliefde Kinders. Ek moet byvoeg, ek het aanhoudend ‘n visioen gesien van ‘n mond wat wyd oop geforseer word met ‘n groot tregter binne-in gesit en ‘n groot hand wat bloed in die keel afgegooi het. Ek is net ‘n boodskapper. Moet asseblief nie die boodskapper stenig nie.

*******

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL!

OORDEEL! OORDEEL! OORDEEL! Julle wat nie die gestorte bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH wil aanvaar nie. EK praat met al diegene wat MY tart. EK praat met al diegene wat MY laster. EK praat met al diegene wat MY SEUN YAHUSHUA verwerp, julle wat nie die gestorte bloed wil ontvang wat vir julle gestort was nie, dan sal EK bloed afgooi in julle kele. EK sal julle verstik in julle eie bloed. EK sal julle verstik vir die sondes wat julle gedoen het in Amerika alleen!

Moenie dink die ander nasies van hierdie wêreld het MY nie mishaag nie. Want hierdie profeet is van Amerika, so EK sê, EK spreek die oordele voort wat sal kom na Amerika toe. As sy van Duitsland was, sou EK die Oordeel op Duitsland voortgespreek het. As sy van Australië was, sou EK die Oordeel voortgespreek het gereserveer vir Australië. As sy van Kanada was, sou EK die Oordeel voortgespreek het gereserveer vir Kanada want daar is nie een nasie op die aangesig van hierdie aarde waarvoor EK nie Oordeel gereserveer het nie.

Bloed sal in julle strate vloei. Bloed sal tot by julle eie kuslyne kom. Kwale, siektes en krankhede dit, wat julle nog nooit vantevore eers van gehoor het nie, sal oor MY vyande kom, diegene wat verklaar het hulle is MY vyande. So julle wil MY simbole vat van enige iets wat Heilig is verwyder buite julle sig, af van die seëls af, uit die ede, af van die vlae af. Julle wil MY uitsit uit julle nasies, EK sal julle wys, EK sal julle verstik in julle eie bloed.

Omdat julle dink daar is niks verkeerd daarmee om ‘n baba te vermoor terwyl hulle nog in die ma se baarmoeder is nie sal EK julle eie babas doodmaak, EK sal hulle doodmaak voor julle. Deur die hand van Almagtige Lewende YAHUVEH, EK sal julle wys EK is ‘n God wat nie getart word nie. Omdat julle MY gespot het vir MY genade, sal julle nou baie spoedig sien daar is geen genade meer nie. EK sal nie om verskoning vra vir Sodom en Gomora en die ander stede rond-om nie. EK sal nie om verskoning vra vir Ninevé nie, want julle sondes is selfs groter nog as almal van hulle s’n saam! Die stank van julle sondes bereik MY neusgate. Hoe min verootmoedig hulself en val op hulle aangesig. O, as dit nie was vir die Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH nie, sou EK julle almal uitgewis het uit die mensdom uit.

O maar EK het ‘n klein klompie, o so baie min, wie EK MY Kinders en MY Skat noem, wat huil en ween voor MY, wat sê, “Laat hierdie sonde nie teen ons gereken word nie” En net so seker soos EK Noag en sy familie gespaar het, net so seker soos EK Lot en sy familie gespaar het behalwe een, net so seker sal EK ‘n manier van ontvlugting voorsien, ‘n manier om te seën, ‘n manier om MY geliefdes weg te steek. Gaan versteek julleself, MY Kinders. Julle beter inkruip onder die skuiling van MY Vlerke in; julle beter seker maak die gestorte Bloed van YAHUSHUA bedek elke sonde. Want MY woede is magtig, so magtig soos MY Naam en die Groot Verdrukking wat gaan kom is nie so baie ver weg nie.

Julle wil oorloë begin teen die wat nie oorloë aangehits het nie. Julle wil hulle vertrap ondervoet net omdat julle kan. EK het die wapens gesien van die mens maar hulle kan nie vergelyk met die wapens van die Hemel nie. Julle spot oor ‘n film genaamd, “Passion of the Christ”, nou spot julle ook nog ‘n ander film, (The Day After Tomorrow), wat julle vooruit vertel, want EK het dit in die gedagte van ‘n heiden gesit om julle die Oordeel te wys wat gaan kom. En julle politici staan op en sê, “Moenie luister nie, hierdie is verregaande, hierdie sal nie gebeur nie!”, maar wie is hulle om te sê? Hoe weet hulle waar EK die reën wegbêre? Hoe weet hulle waar EK die winde wegbêre?

O, hulle het hul mensgemaakte masjien, wat hulle sê die weer kan beheer, maar EK is EK en EK alleen sal wys wat EK doen met daardie masjien! EK sal die einste snare breek van hulle HAARP! EK sal diegene oorbluf wat dink hulle is wys. Want is EK nie die outeur van alle wysheid nie en julle het niks geskape nie, dit is EK wat die uitvinder is. EK alleen is die Skepper en EK sal julle wys wat EK doen aan die wapens van massa vernietiging, want julle sal verwoesting sien uit die Hemel net so seker as wat Sodom en Gomora en die sewe stede het.

So julle wil MY bespot! Nou sal EK julle wys wat gebeur wanneer EK die Skepper julle spot! Die instelling van die huwelik was geskep sodat ons een sou wees. Dit was vir seker nooit geskep vir dieselfde geslagte om een te wees nie. Julle bespot selfs die instelling van die huwelik. Orkane sal kom wat onproporsioneel is, soos nog nooit vantevore gesien nie. Tsunami golwe sal oor die kuslyn spoel, hulle sal MY trane wees. Die aarde sal skud in golwe regoor die wêreld terselfdertyd. Terwyl julle oë op die hemelruim vasgenael is, sal julle verskrikking sien terwyl satan kom in vermomming. Want julle stuur af op ‘n botsing en julle sal MY woede maai want EK is die God YAHUVEH Almagtig daar is net een.

As gevolg van die genade van MY Seun het EK MY woede teruggehou. Wanneer julle sien een nasie onder God, gaan die laaste van die seëls, sal julle waarlik selfs die woord, die generiese woord God uit julle nasie uitgegooi het. Julle laat toe dat ‘n eksklusiewe klompie, hand-geselekteer deur satan die een vryheid na die ander wegneem. Julle bly stil en tog kom julle na MY toe en bid? Die vyand bly nie stil nie, die vyand brul en maak dit self bekend terwyl satan rondgaan soos ‘n brullende leeu soekende wie hy kan verslind. So vir diegene wat nie hul sondes weggewas het in die gestorte Bloed van YAHUSHUA nie, vir diegene wat nie MY en MY Seun, eerste gestel het in hulle lewe en liefde nie, julle sal hierdie onheile sien kom.

O julle sê dat EK hierdie sonde of daardie sonde oorsien, sekerlik gee God nie om nie. As jy van beter weet en jy hou aan om verskonings te maak, nikswerd woorde te sê wat EK nie eers hoor nie, sal EK jou wys EK is ‘n jaloerse God. Alles wat julle voor MY stel het jy n god gemaak.

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL selfs die einste woord Oordeel sal julle sien jul hooggeregs hof van Amerika, sit daar bo-op ‘n heuwel so vroom maar EK alleen is die Regter en een-vir-een sal hulle afgehaal word, want hulle het hul vuiste gebal vir die Almagtige Lewende YAHUVEH met geen vrees. Ek sê vir julle dit MY Kinders, die agenda van satan het hier begin. Die antichris-sisteem is opgestel net wagtend vir die regte tyd en seisoen vir hom om te verskyn. Julle was gewaarksu, MY Kinders. Kruipweg vir ‘n klein rukkie. Wanneer EK vir julle sê om te beweeg, moenie bevraagteken hoekom nie. Moenie uitstel nie anders sal julle nie veilig gehou word nie en dan sal julle na MY toe kom en MY vra hoekom.

Amerika EK het die laaste oordeel gereserveer vir julle. Julle kyk reg oor hierdie wêreld terwyl julle een nasie na die ander vat maar MY oog is op julle. EK sien julle hart, die harte van julle politici, die bloedgeld wat verwissel word, die dood van die soldate, die vrouens en die mans hulle sterf tevergeefs, hulle ly tevergeefs, want hulle het trou gesweer aan ‘n Land wat MY nie verteenwoordig nie. O, julle ander nasies wat luister na hierdie woord, dink julle is nie beter af nie, want weer sê EK EK reserveer MY Oordele, en julle eie profete praat, want julle is niks beter nie, dit is net omdat Amerika meer baldadig is in hul goddeloosheid. Want hulle het hul vrees verloor vir hul Skepper, die een wat hulle apart gestel het.

EK spreek nie hierdie waarskuwing tot MY Kinders nie; EK dreig nie MY Kinders nie, diegene wat MY Geliefdes is, diegene wat MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en noukeurig Uitgesoektes is. Julle hoef nie bang te wees vir die woede van julle Vader nie solank julle doen wat EK vir julle sê om te doen. EK sal julle veilig hou, EK sal julle weggesteek hou onder die beskutting van MY vlerke, dit is in daardie salwing wat julle sal binne gaan.

Die Stad van sonde is die eerste woede om in te tree, om ‘n klein kruisie weg te neem van die seël af. Dit wys jou die mag van die kerke in daardie Staat. Hulle het ‘n vorm van Goddelikheid, geen begeerte vir Goddelikheid nie, geen Goddelikheid van binne nie. Diegene wat in daardie Kerke is waar die pastore stilgebly en toegekyk het, het nie eers ‘n gebed geoffer nie, hulle het nie eers die gemeente gesê om te vas en te protesteer nie. Julle is hoere, julle is hoere voor my aangesig, julle het julself verkoop aan die hoogste prys wat sal julle nie doen vir daardie belastingvrystelling-status nie, wat EK reeds geprofeteer het afgestroop sal word. O, maar julle verlang net na die dag wat julle kan voortgaan om dit te doen op julle manier. EK het die mense beveel om te vlug uit hierdie Kerke van Babilon. Maar steeds hou hulle aan om die Kerke te ondersteun, hierdie pastore te pamperlang, seker te maak hulle het die rykdom gereserveer vir die goddeloses. Hulle is niks meer as kerkbank-verwarmers nie en EK sal hulle aanspreeklik hou, want hulle het nie gevlug nie, in plaas daarvan hou hulle aan om die werke te ondersteun van satan wat ‘n vervalsing is voor MY.

So Amerika, EK profeteer deur hierdie diensmaagd want sy is van Amerika, maak julle mond wyd oop want diegene wat nie die gestorte Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH aanvaar nie, met julle eie bloed sal EK julle laat verstik! En daar is nie een mens wat nie sal kan sê, wanneer die verwoesting kom in golwe “dat ek hierdie of daardie een ken wat gesterf het” nie. EK het julle gewaarsku Amerika, julle profete het julle gewaarsku. EK het waarskuwing op waarskuwing voortgespreek uit hierdie diensmaagd baie jare vantevore. Regoor die wêreld bid hulle, “Wat het hierdie profeet om te sê?” Hoeveel keer moet EK MYSELF herhaal want julle ore is bot, hulle is verstop met was, julle is hardhorend. Julle het nie eens gehoorsaam wat EK gesê het nie nie en tog roep julle uit, “Gee vir my nuwes!” Dit is net ‘n klein voorbeeld.

Nou gee EK ‘n nuwe waarskuwing vir julle. Vir die wat glo in die wederkoms van YAHUSHUA, julle gebruik die woord wegraping, die wegvoering van MY getroue Vroue en Mans en Kinders. EK waarsku julle nou, PASOP MY Kinders vir ‘n VERVALSTE WEGRAPING bedink deur diegene wat julle vertrou. Wanneer hulle sê, “Jesus is hier”, wanneer hulle sê, “Jesus is daar kom ontmoet ons daar”. (Mattheus 24:23-24). Pasop MY Kinders vir die HOLOGRAM in die lug wat satan sal wees wat kom in vermomming. Want nuwe wapens sal julle afmaai. Want die wat nie luister nie, want hulle wat nie weet nie, hulle sal verdamp word, hulle sal niks meer as rook wees nie. Want julle hoef nie iewers heen te gaan vir YAHUSHUA om te kom nie, MY Seun sal daarheen kom waar jy is.

Pasop MY Kinders vir die BLOU STRAAL WEGRAPING “BLUE BEAM RAPTURE”, wat geen wegraping is nie, want dit is boosheid om weggeneem te word, wanneer hulle gedink het hulle kom om die aangesig te aanskou van Jesus. EK het hulle toegelaat om mislei te word, want as jy waarlik van MY gehoor het, sou jy jou woord geken het, jy sou geweet het selfs die uitverkorenes sal mislei word. Dit is die plan, dit is die komplot van die vyand, net om julle te wys wat boosheid is. Nie almal wat vergader sal boos wees nie, sommige het nog net nie die waarskuwings gehoor nie, sommige weet nie hoe om MY stem te hoor nie, daarom beveel EK julle om hulle te waarsku. Want MY SEUN kom maar die duiwel probeer voor-uit gaan, so waarsku hulle. Toets die Gees wat praat.

Ja dit is waar dat die dooies in MESSIAS sal opstaan, en julle wat oorbly sal weggevoer word die lug in om MY Seun te ontmoet maar die duiwel gaan vooruit. Wees gewaarsku diegene met ore, luister, die met geestelike oë, sien, sodat julle nie om die bos gelei sal word wanneer hierdie namaaksel sal probeer om voor julle te verskyn nie. Wanneer julle eie politici regoor die wêreld opkyk in die lug en sê, “Daar kom ‘n groter God as ek.” sal hulle verskynsels sien; ja hulle sal sê hulle sien ruimteskepe. Dit sal julle nuus haal. ‘n Onderhoud sal selfs met ‘n ruimtewesen (alien) gevoer word. Onthou MY Kinders wanneer dit kom, satan gaan MY Seun vooruit.

satan bespot MY op alle maniere, die grootste bespotting is om MY ware Babas, Bruid, Uitverkorenes en noukeurig Uitgesoektes te probeer wegsteel. Hel oorstoom en die tekens sal voortkom uit die lawa wat sal voorstu in verskeie dele van die wêreld. Die aarde sidder en bewe vir MY woede, met die naderkoms van MY ware Seun want MY Bruid weet die Bruidegom kom. Daarom tart satan en probeer MY Seun vooruit gaan en om alles en enige iets wat Heilig is weg te stroop buite sig van die mense sodat hulle die prys sal vergeet wat MY Seun betaal het. Want YAHUSHUA ha MASHIACH is julle enigste MESSIAS, julle enigste leidende Lig.

EK het julle gewaarsku in die lug, EK het julle hierdie jaar teken op teken gegee. EK het vir julle wonders en verwondering gegee terwyl komete gekom het in verskillende groottes. Hoeveel het opgekyk en besef dat die verlossing naderkom. Maar vir MY vyande, oordeel, oordeel, oordeel is al wat julle sal ken. Oordeel op hulle wat mensgemaakte hongersnode gemaak het. Oordeel op hulle wat die kwale, siektes en krankhede gemaak het oordeel op hulle wat die lug besoedel het met kwale, oordeel op hulle wat gif in die kos en water sit.

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL want EK alleen is die Hoof Regter, en julle sal sien EK is nie ‘n God wat getart moet word nie. Julle sal sien wat EK doen aan die vyande, die wat so ryk en luisterryk sit en die armes in die stof inskop.

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL terwyl EK julle mond oop forseer, om MY woede in te giet. Die wat skree, “ek is homoseksueel, ek is gay en ek is trots.” Siektes sal oor julle kom, plae sal oor julle kom, mense sal beangs weg hardloop van julle af en julle sal wegkruip en ineengekrimp wees en julle sal skree, “Maak my dood, want hierdie pyn kan ek nie meer verdra nie.”

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL nie net in Amerika nie maar in elke Nasie wat MY uitgedaag het, in elke Stad, in elke Staat EK gee nie om hoe klein julle is nie, van die Stad, tot die Platteland tot die Voorstede, EK weet waar julle is. EK sal julle daar kry.

OORDEEL, OORDEEL, OORDEEL! Vir julle wat gereverdig is in MY Seun se Naam, die oordeel sal nie naby julle kom nie. Julle sal kyk en julle sal aanskou in afgryse, julle sal diegene sien wat julle ken MY oordele maai hetsy hulle familie, vriend of vyand is. Net soos EK in staat was om die Kinders van Israel te beskerm van die plae van die Egiptenaars so sal EK dit weer doen. Want EK is die Almagtige Lewende Regter, EK is die Almagtige Lewende Skepper en ek sal Oordeel maai, want MY vyande sal hulle soos klere dra, soos ‘n tweede vel.

Eers huil EK en dan is EK kwaad en nou MY Kinders verberg julself vir ‘n klein rukkie langer want julle ABBA is baie kwaad. Maar nie vir julle nie MY kleintjies, nie hulle wat MY Seun aanroep nie, nie hulle wat hul bes probeer om ‘n glimlag op MY en MY Seun se gesig te bring nie. Nie hulle wat sê, “O, ons is so beskaamd dat ons deel is van hierdie mensdom wat soveel skande vir ons Hemelse Vader bring” nie. EK streel jul hoofde, EK soen julle oogbanke, EK sê, “Versteek julself MY Kinders vir nog net ‘n klein rukkie langer.” terwyl Oordeel oor MY vyande kom. Regoor die wêreld, see tot see, sal Oordeel oor MY vyande kom.

* * * * * * *

So was dit gespreek, so is dit geskryf 2 Junie 2004 7:00 namiddag
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)