Salvation Prayer

Profesi 147 2020 Thapelo ya Pholoso ya Maikutlo, YAHUSHUA MESIA o emetse hore Wena o bue E builwe ka tlasa ho Tlotswa ka matla ke MOYA O HALALELANG Ho Mopostola, Moprofeta Elisheva Eliyahu E amohetswe 16 Pudungwana – E lokollotswe 26 Pudungwana – 2019 Thapelo Ya Pholoso ena, e fumanwe ho tswa ho YAHUVEH, YAHUSHUA LE RUACH HA KODESH/ MOYA …