Propesiya 148, Pinagkaloob ng Diyos noong 19 ng Oktubre 2019

Propesiya 148 Pinagkaloob ng Diyos noong 19 ng Oktubre 2019. Inihayag noong 27 ng Nobyembre 2019 “Ang Dugo ng panginoong YAHUSHUA HA MACHIACH ay para sa iyo! Isang mabilis bago ang madaling araw ” Pinagkaloob sa pamamagitan ng kabanalan ng RUACH HA KODESH gamit si Apostol na Propeta na si Elisheva Eliyahu Ang paglalahat ng propesiya ay naayon sa sumusunod …

Propesiya 146, YAHUSHUA Naghihintay kami na dumating ka at lipunin kami!

Propesiya 146 YAHUSHUA Naghihintay kami na dumating ka at lipunin kami! Nakasulat / Sinasalita sa ilalim ng Pagpapahid ng BANAL NA ESPIRITU (RUACH HA KODESH) Sa pamamagitan ni Apostol Elisheva Eliyahu Natanggap noong taon 2000 | Inilabas noong ikaw-3 ng Oktubre 2019 Ginagamit namin ang Ebreo NAMES ng DIYOS: Tulad ng sa Alleluia (Hallelu YAH) na nangangahulugang “Purihin si YAH,” …

Propesiya 141, Sa Korte ng Langit: Paano Ka Aamin?

Propesiya 141 Sa Korte ng Langit: Paano Ka Aamin? Pinagkaloob sa pamamagitan ng kabanalan ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Propeta na si Elisheva Eliyahu Natanggap noong Enero 29, 2019 | Inilabas noong Abril 4, 2019 Nasa ibaba ang Propesiya ayon sa paglabas nito – gamit ang “Banal na wika,” ni Propeta Elisheva, tulad ng pagbibigay ng PIRA NG …

Propesiya 139, “Buto ng aking mga buto, laman ng aking laman” Tula

Propesiya 139 “Buto ng aking mga buto, laman ng aking laman” Tula Pinagkaloob sa pamamagitan ng kabanalan ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Apostol na Propeta na si Elisheva Eliyahu Natanggap noong Oktubre 23, 1999, Sabado Muling inilabas noong Enero 11, 2019 Genesis 2: 18,23 At sinabi ng Panginoong YAHUVEH na Diyos, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; …

Propesiya 138, Pagsasalsal ng mga Kalalakihan, Magsisi sa harapan ni YAH!

Propesiya 138 Pagsasalsal ng mga Kalalakihan, Magsisi sa harapan ni YAH! Pinagkaloob sa pamamagitan ng kabanalan ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan ni Propeta na si Elisheva Eliyahu Natanggap noong 28 Setyembre 2016 – Inilabas noong 15 Hunyo 2017 Kawikaan 6:27 Maaari bang maglagay ng apoy ang isang lalaki sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang damit? (NLT) Maaari …

Propesiya 100, Mga Tagasalin (Translators) ng Salitang Hebreo Pumarito sa Pangalan ni YAHUSHUA ang MESYAS [ha MASHIACH]!

Propesiya 100 Mga Tagasalin (Translators) ng Salitang Hebreo Pumarito sa Pangalan ni YAHUSHUA ang MESYAS [ha MASHIACH]! Isinulat/Sinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Hulyo 12, 2008 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan …

Propesiya 99, AKO, si YAHUVEH, ay sinasabing, “Ikaw/Kayo ay nasa Natitirang Sandali (Countdown) ng AKING Pasensiya!”

Propesiya 99 AKO, si YAHUVEH, ay sinasabing, “Ikaw/Kayo ay nasa Natitirang Sandali (Countdown) ng AKING Pasensiya!” Isinulat/isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH Sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Mayo 25, 2008 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na …

Propesiya 98, Ang Walang Hanggang Tanglaw ay Nailawan sa Aprika Muli!

Propesiya 98 Ang Walang Hanggang Tanglaw ay Nailawan sa Aprika Muli! Naisulat/Sinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH sa pamamagitan kay Apostol Elisabeth Eliyahu (Elisheva Eliyahu) Natanggap sa Mayo 22, 2008 Pinakawalan sa Hunyo 3, 2008 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man …

Propesiya 97, Ang Napakalaking Apoy sa Africa ay Magpapatuloy!

Propesiya 97 Ang Napakalaking Apoy sa Africa ay Magpapatuloy! Isinulat/Isinalita sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH ha KODESH Sa pamamagitan ni Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Natanggap noong Mayo 9, 2008 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon pa man binalaan na kita Elizabeth [Elisheva] na huwag …

Propesiya 96, Taon ng Jubileo/Kagalakan, si YAHUVEH ay sinasabing, Itapon/Ihagis ang Inyong patay na Bigat na Pasanin!

Propesiya 96 Taon ng Jubileo/Kagalakan, si YAHUVEH ay sinasabing, Itapon/Ihagis ang Inyong patay na Bigat na Pasanin! Isinulat/Sinabi sa ilalim ng pagpapahid ng RUACH HA KODESH (Banal na Espiritu) sa pamamagitan ng Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) Mayo 3, 2008 Ito ay mula sa Propesiya 105, sinabi ni YAHUVEH na ilagay ito sa lahat ng mga Propesiya mula ngayon: Noon …