Prophecy 45

Пророчество 45 Станете, Убийци на Голиат, тези, с Дух Като Цар Давид! Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез Апостол Елишева Елияху 11 ноември 1999 г., 15:30 – 16 ч. Загубеното Пророчество е Намерено! Стани, МОЙ Цар Давид от Новото! Макар дадено преди много време първо да насърчи молитвен партньор и брат на име Давид, „Станете, тези, с дух …

Пророчество 15, Това е Една Минута до Полунощ! ЯХУШУА Идва в Среднощен Час!!

Пророчество 15 Това е Една Минута до Полунощ! ЯХУШУА Идва в Среднощен Час!! Дадено на Апостол Елишева Елияху Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества: АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в …

Пророчество 144, Покай се, Нечестив Езра, ти си на Един Пръст от Богохулството!

Пророчество 144 Покай се, Нечестив Езра, ти си на Един Пръст от Богохулството! Написано / Произнесено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 30 март 2019 г. / Издадено на 17 април 2019 г. ****** Ние използваме ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА: YAH / YAHU – ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ, както …

Пророчество 141, Небесна Съдебна Зала: Как се Защитаваш?

Пророчество 141 Небесна Съдебна Зала: Как се Защитаваш? Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 29 януари 2019 г. / Издадено на 4 април 2019 г. ****** По-долу е Пророчеството както е излязло. Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни …

Пророчество 142, Плачи и Скърби, Езра! Ти, Както Израел се Нуждаеш от Избавяне от Нарцисизма

Пророчество 142 Плачи и Скърби, Езра! Ти, Както Израел се Нуждаеш от Избавяне от Нарцисизма Написано / Изговорено под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 31 януари 2019 г. / Издадено на 4 април 2019 г. Пророчеството е след въведението на Елишева ****** Ние използваме ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА: YAH / YAHU …

Пророчество 145, Боен Вик Не Изпитвайте Търпението На АЗ, ЯХУВЕХ

Пророчество 145 Боен Вик Не Изпитвайте Търпението На АЗ, ЯХУВЕХ Написано / Признесено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 20 юни 2019 г. / Издадено на 4 юли 2019 г. ****** Ние използваме ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА НА БОГА: YAH / YAHU – ЯХ / ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ, както в “Алилуя” или …

Prophecy 143, Краят Става Ново Начало! | Пурим Пророчество

Пророчество 143 Краят Става Ново Начало! | Пурим Пророчество Написано / Произнесено под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 20 март 2019 г. / Издадено на 4 април 2019 г. Това се случи по време на 15-часовата маратон – среща на Пурим с Азиатското събрание, когато Елишева се молеше за благословения на …

Пророчество 146, ЯХУШУА, ние Чакаме да Дойдеш да ни Вземеш!

Пророчество 146 ЯХУШУА, ние Чакаме да Дойдеш да ни Вземеш! Написано / Произнесено под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ) Чрез Апостол Елишева Елияху Получено 2000 / Издадено 3 октомври 2019 г. По-долу е Пророчеството както е излязло.   Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни …

Пророчество 148, КРЪВТА на ЯХУШУА ХА МАШИАХ е за Теб!

Пророчество 148 КРЪВТА на ЯХУШУА ХА МАШИАХ е за Теб! Една Минута До Полунощ Произнесено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получено на 19 октомври – Издадено на 27 ноември 2019 г. По-долу е Пророчеството както е излязло.   Със “Светите езици“ на Пророк Елишева както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) …

Пророчество 147, 2020 Емоционална Молитва за Спасение

Пророчество 147 2020 Емоционална Молитва за Спасение, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ви Очаква да я Кажете Произнесена от Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху Получена на 16 ноември – Издадена на 26 ноември 2019 г. Тази молитва за Спасение беше дадена от ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ на Апостол Елишева Елияху преди 25 години. Тази …