Пророчество 134, ЯХУШУА ще ви Заведе до Нова Височина на Вашата Вяра

print

Пророчество 134

 

ЯХУШУА ще ви Заведе до Нова Височина на Вашата Вяра

Загубеното Пророчество е намерено!
Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.
чрез Апостол Елишева Елияху

Получено на Ханука 11 декември 2008 г.
Преиздадено на 10 май 2017 г.

Въпреки, че част от това Послание е лично Слово, всичко останало се отнася за всички верни последователи на ЯХУШУА. Ние се молим да бъдете благословени с това!

То е записано на аудио касета. Ето транскрипцията:

Елишева: когато се молехме след Причастие (Господна трапеза), ВИЕ имахте нещо, което искахте да кажете и ние ВИ благодарим за всичко и ВИ донесохме всичките ни опасения.

Затова, на първо място, аз ти забранявам и те връзвам сатана и всички князе, власти, княжества, владетели на тъмнината горе, долу, на тъмните места и в океана в името на нашия възлюбен ЯХУШУА МАШИАХ – вие сте обречени, няма да участвате с никаква част в тази молитва, вие дори не можете да чуете това, което аз ще кажа, защото нямате право над мен, сатана със своите демони, нека ушите му да станат глухи и очите му да бъдат слепи. И всеки, който се опитва да пречи, AББА ЯХУВЕХ, ние ВИ благодарим за унищожаването на тяхното оборудване! За тези, които гледат отдалеч, аз ВИ моля да извадите очите им. Да не чуят. Да не видят. Защото те не са достойни да чуят как се молим на нашия ТАТКО ЯХУВЕХ в името на нашия възлюбен ЯХУШУА.

И така, сега ВИ питам, току-що завършихме Причастието си (Господнята трапеза), аз ВИ моля да помажете тези устни, език и да не допускате никакво Слово, което не е от ВАС. Винаги съм вярвала, че ВИЕ няма да позволите това да се случи и с ВАШАТА вярност, с ВАШАТА любов и с ВАШАТА благодат, ВИЕ няма да позволите това да се случи. Това са ВАШИТЕ устни. ВИЕ ги създадохте. Моля ВИ, кажте сега, в името на ЯХУШУА, ВЪЗЛЮБЕНИЯТ МАШИАХ, ние се молим. Какво има във ТВОЕТО Сърце, ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА? [Свети езици].

Пророчеството Започва

Сега, деца МОИ, АЗ ви отвеждам на ново ниво на вашата вяра. Вижте себе си в лифта. Вижте за себе си откъде сте започнали и колкото по-близо сте до Небето, АЗ ви повдигам на ново ниво, нови височини на вашата вяра. АЗ уча всеки един от вас. АЗ съм вашият ИНДИВИДУАЛЕН УЧИТЕЛ. Всеки от вас има МОИТЕ Уши, МОИТЕ Очи. Всичко, което трябва да направите е да предадете живота си на МЕН и да кажете: “Не искам да го правя по моя начин.“

АЗ знам всеки от вашите страхове. Не можете да ги скриете от МЕН, но можете да ги изповядате, за да мога АЗ да облекча тези страхове. Няма срамно в страха, ако това не ви спира от това, което АЗ ви казах. Няма срамно в тъгата, ако не ви спре от това, което АЗ ви казах.

АЗ ви дадох вашите работни места. Вие го наричате „работа“. АЗ наричам това „призвание“. Но АЗ изложих плановете като проект за вашия живот. Някои от вас все още не виждат ясно плана. Трябва специалист, за да се прочете плана.

Но чрез вашата вяра вие ще прочетете този план. Чрез вашата вяра ще слушате МОЯ глас. Чрез вашата вяра ще видите чрез МОИТЕ очи. Защото нито една жертва, която правите за МОЯТА Слава – как МИ е угодно, като сладък аромат в ноздрите МИ – и ще бъдете възнаградени. Тази награда ще ви последва на Небето.

Има такива, които ще достигнат Небесата с последния си дъх. Но МОЯ Невеста, вие не се сте сред тях. Имате награди, които ви следват, защото вие МИ служите толкова вярно.

Това е Ханука, вие се радвате, както сте били научени, това е МОЕТО зачатие. АЗ не съм ли вашият ЯХУШУА, вашият МАШИАХ, вашата ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА?

Ортодоксалните евреи празнуват Празника на Светлината и дори не осъзнават, че празнуват кой съм АЗ. Ти им кажи Елишева. Нека Служението изрече високо и ясно това! Това е повече от маслени лампи, които не са угаснали. АЗ съм тази ЖИВАТА МАСЛЕНА ЛАМПА! АЗ съм ЖИВОТО МАСЛО! И никой не може да вземе живота МИ! АЗ доброволно го дадох и АЗ го взех, и отново оживях.

АЗ ви дадох откровения, това е Служение, което казва и ще продължи да говори по-нататък. За МЕН е чест, че искате да празнувате МОЕТО раждане на тази земя и ви казах, че е по време на Сукот. Научете ги.
 
АЗ издигнах ЯСД, онези, които носят МОЕТО Име, “на ЯХУШУА спирачите на демони“. Тъй като това е интернет, не можете да кажете по каква причина, но трябва да ги призовете да се съберат за молитва, особено като ви покриват [Пророка със защитни молитви] през тези дни.

Наложително е да постят и да се молят за онези, които АЗ водя, за да го направят.

Защото АЗ поставих това Служение в интернет и МОЕТО Слово ще се появи в твърди книги […]

О, МОИ скъпи! Сложете вярата си в МЕН. Позволете МИ да ви водя по начин, по който не сте били.

О, колко силно АЗ ви обичам(…)! О, колко дълго АЗ мечтая за МОЯТА Невеста! АЗ бих могъл да ви предложа дворец за милиарди долари на тази земя и ако можете да изберете, вие ще кажете: „Можеш да задържиш това, ЯХУШУА. Просто аз искам моят Небесен дворец, да видя ТВОЕТО лице, да ходя по златните улици, заобиколен от Святост. ”

Дръжте се, деца МОИ! Дръжте се, деца МОИ, не за дълго! Дръжте се, деца МОИ! Дръжте се, МОЯ Невеста! Още не за дълго, ще бъдете на МОЯ страна! Просто направете това, което АЗ ви призовах да направите, времето е по-кратко, отколкото би могло да бъде! Хранете Овцете и Агнетата МИ, за да не се отклоняват.

(…) Ти се чудиш къде ще стигнеш през цялото това време. Позволете ми АЗ да ви дам този план. На всички вас АЗ казвам това, не изпадайте в греха на предположението и приемайки, че знаете какво АЗ правя.

Има едно нещо, което ще знаете, плановете, които АЗ направих за вас, са само за ваше добро и АЗ няма да позволя на злото да ви докосне. (…)

Край на Словото

Елишева: Благодаря ВИ. Това е всичко, което аз чувам! Хвалете ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ! АлилуЯХ! СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ! Благодаря ВИ. Благодаря ВИ. Благодаря ВИ.

Така е казано, така е написано
чрез Дете, Воин, Невеста на ЯХУШУА
Елишева Елияху

Ханука 2008