Пророчество 138, Мъжка Мастурбация – Покайте се Пред ЯХ!

print

Пророчество 138

Мъжка Мастурбация – Покайте се Пред ЯХ!

 

Изгворено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Чрез Апостол Елишева Елияху

Получено на 28 септември 2016 г. –
Освободено на 15 юни 2017 г.

Притчи 6:27 Може ли някой да тури огън в пазухата си, И дрехите му да не изгорят?

Второзаконие 23:10 Ако има всред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана, и да не влезе в стана.

******

По-долу е Пророчеството как е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  –  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВЕЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “ Hallelu YAH – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH  –  ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH  ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY”  –   ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА –  (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ.
 
Освен това, ABBA YAH  АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH  ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

******

Предупреждение на ЯХУВЕХ пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА , вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. “АЗ съм ГОСПОД ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли”.( Исая 42:8 )
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ БОГ каза да добавите това, за да предупреди онези, които се подиграват:

Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОД ЯХУВЕХ и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата, и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15) 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.

*******

Второзаконие 23:10 Ако има всред тебе човек, станал нечист от нещо, което му се е случило през нощта, нека излезе вън от стана, и да не влезе в стана.

Битие 38: (виж също Второзаконие 25:5,6)
8 Тогава рече Юда на Онана: Влез при братовата си (починалият брат) жена и извърши към нея длъжността на девер и въздигни потомството на брата си.
9 Но Онан знаеше, че потомството нямаше да бъде негово; затова, когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брата си.
10 А това, което правеше, бе зло пред ЯХУВЕХ; затова и него уби.

Колосяни 3:5 Затова умъртвете природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство.

Римляни 13:14 Но облечете се с Господа ЯХУШУА ХА МАШИАХ, и не промишлявайте за страстите на плътта.

Галатяни 5:16,17 Прочее, казвам: Ходете по ДУХА, и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на ДУХА, а ДУХЪТ противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.

Ефесяни 4:22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти.

2Тимотей 2:22 Но отбягвай младежките страсти.

2Тимотей 4:3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти.

Притчи 16:2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, Но Господ претегля духовете.

Притчи 30:12 Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.

Римляни 6:19 Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост.

Галатяни 5:1 Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която МЕСИЯТА ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Галатяни 5:13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

1Петрово 2:16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.

Пророчество 138

Мъжка Мастурбация – Покайте се Пред ЯХ!

Това Пророчество бе записано на аудио. Тук е транскрипцията.
 
Елишева: Моли се отново на езици, любими.

Катриниях: Виждам тенис корт.

Елишева: Виждаш тенис корт? Това е мач на любовта.

Езра: това правим точно сега. Ние играем.

Елишева: с любов.

Катриния: това е любовен мач.

Елишева: Това е любовен мач, деца.

Езра: Добре …

[Езра се моли на Светите езици. Бързо започва да се моли с бързия огнен Жезъл на езиците. Катринях вижда видение, Езра в битка с меч, изхвърляйки демони от пътя. ]

Елишева: О, момче, не знам как да направя това, ТАТКО. Това са моите синове. Знам, че те са на Езра, но първо са мои. Аз просто не мога – не знам какво да направя.

Пророчеството Започва:

Преди всичко, Езра, забеляза ли как се промениха езиците ти? Получаваш бързи огнени езици, както има и Елишева. Случи се, когато сложи сватбения пръстен. Ще виждате все повече и повече дарове, които идват при вас.

Новото Помазание ще дойде, когато чуете бойния вик – всичко това.

Елишева: АББА ЯХУВЕХ , аз се отварям за ВАС и казвам – и представям волята си на ВАС – въпреки че тази тема, вътре в мен не иска да отиде, това са любимите ми синове. Гледам ги като малки деца и знам, че те са мъже. И, ВЪЗЛЮБЕНИ ЯХУШУА, помогни ми да го направя. Това е едно от най-трудните неща. ИММАЯХ, моля.

[Елишева се моли, използвайки Жезъла на езиците. ]

Пророчеството продължава:

МОЯ скъпа Елишева, ти не си отговорна за това, което [бившият мъж, а не ръководител, просто илюзия] Пол Хелем е казал. Той се подписваше с името си, имаше имейл, беше толкова лесно да се каже „мама се съгласява с мен“. Сега имате Езра.

Към младите самотни и сега АЗ се обръщам към самотните мъже. Трябва да се пазите чисти и Свети пред МЕН. Хвърлете обратно в ямата на ада, това както ви научи Пол Хелем. И не казвайте, че “ръководството” ви е научило. Защото имаше само един ръководител, това е Елишева беше през цялото време, докато дойде Езра – той (Пол Хелем) е само узурпатор, който искаше да е ръководител и все пак не е ръководител. Както каза Челси, 1 никой не е чувал от него, има само онези, които той искаше да вкара в заблуждение.

Отново АЗ говоря на самотните, вие млади мъже,

[Елишева се бори. ]

Елишева: ВИЕ знаете, АББА ЯХУВЕХ, това е много трудно. Аз се боря като майка и се боря като Пророк. И наистина не искам да кажа тези неща на нашите синове.

 Пророчеството продължава:

 Тогава Елишева просто говори като Пророк. Говори думите, които АЗ ти казвам.

[Елишева се моли на Светите езици; не можат да излязат Словата на Пророчеството. ]

Елишева: преди всичко, синове, аз трябва да кажа нещо, преди да продължа. Аз имам истинска борба с това, защото трябва да отделя майката от Пророка. И аз искам това да бъде записано. То идва от Пророка. Аз знам, че всички сте млади хора и знам, че се борите и знам, че сте имали въпроси и не сте искали да ми ги давате, защото знаехте – просто не искахте да ми ги донесете. За това имаше само един човек на когото да ги дадете и това беше Юда, отхвърленият. За съжаление той се подписваше с името ми. Той каза, че съм съгласна с него и когато аз го попитах какво ви е казал, той каза, че не е моя работа, той ще се погрижи за това. Затова аз се извинявам, че ви е даден грешен съвет.

Но сега ЯХ ви е донесъл нов татко, онзи, за когото ТОЙ каза, че никога няма да ви подведе, можете напълно да се доверите. И аз съм в пълно съгласие с това, което той ви казва, но преди аз да продължа, когато го слушате и аз не искам той да го чете. (Езра предложи да прочете Словото). – Аз няма да бъда такава страхлива. БОГ ми се доверява, че ще дам Словото, тогава трябва да го направя – но отделям майката. Това е всичко, което искам да направите, защото мама няма да използва тези думи. Мама никога не използваше тези думи.

Татко ще се моли на езици, но аз ще го кажа отново. Трябва да отделите мама от Апостола, добре? Това е всичко, което аз ще направя, защото това е „Така казва ГОСПОД“. Продължавай, татко. Моли се отново на езици.

[Езра се моли на Светите езици – тогава бързият огнен Жезъл на Светите Езици. ]

[Елишева се моли в бързия огнен Жезъл на Светите езици. ]

Пророчеството продължава:

Достатъчно се извиняваш, Елишева, просто защото АЗ използвам устата ти и гласа ти. Тези синове ще знаят, че това не е майката. Това съм АЗ, ЯХУВЕХ, ГОВОРЯ! БЪДЕТЕ СВЯТИ, КАКТО АЗ СЪМ СВЯТ!

МОИ възлюбени синове – говоря със самотните; АЗ говоря с онези, които мастурбират зад гърба на съпругите си, тези, които правят порно и мастурбират, когато имат прекрасна съпруга у дома – ходете в МОЯТА СВЯТОСТ!

МОИ възлюбени синове, колко от вас се освобождават дори в това, което наричате „мокри сънища“? 2 Колко от вас мечтаят да правят секс с жена и се освобождават? Не знаете ли, че не е от Небето? 3

Слишайте Езра. Той няма да ви заблуди. Той знае правилното от грешното. Той е мъж като вас.

Когато изкушенията ви препълнят – и се събудите с ерекция – можете да го контролирате с ума си. Вземете Писанието и прочетете. Отдалечете ума си от тялото си. Тренирайте го. Онези от вас, които се молят за сродна душа, никога не позволявайте 4 това да влезе във вашия ум. Тогава се чудиш защо се бориш с похотта на плътта.

Когато се събираш със съпругата си, не знаеш ли как АЗ ще ви благословя? Защото ти я чакаше. Ти контролираше похотта на плътта.
 
И когато имате тези сънища, вие твърде се срамувате да кажете. Те не са изпратени от Небето, но са изпратени от ада. И имаше една отворена врата и много от вас бяха с порно, независимо от възрастта. И дори сега гледате снимки на жени в интернет страницата, колко от вас се представят с тази жена? Езавел е от ада.

Покайте се за това!

Вземете контрола над ума си. АЗ ви гарантирам: започнете да четете Свещените Писания и да започнете да се молите, да започнете да укорявате тази похот от плътта и ще ви става по-леко и по-леко. Бъдете Святи, както АЗ СЪМ Свят!

Когато се събудиш – [Елишева прошепва:] Не мога да повярвам, че правя това – [Пророчеството продължава:] и имаш такива сънища, където се чувстваш облекчен: не знаеш ли, че беше демоница, която дойде при теб през нощта?

Всеки говори за демони, никой не говори за демоници. Те идват като сукуби. Внимавайте за това, което слушате.

АЗ казах на Елишева да остави майката настрана, така че помнете, че тези Слова идват от MEН, ЯХУВЕХ. Тя казва, че не иска да говори за това, но не е тя, а АЗ.

АЗ искам да се покаете и искам да спрете да го правите. АЗ не искам – достатъчно! АЗ не искам – вече не – да мислят, че ръководството учи това.

И вие семейни, женени мъже, АЗ ще говоря с вас друг път. За двойки, които са заедно, трябва да има специална Слово от MЕН. 5 Само помнете това, дори онези, които са женени, вие също се борихте с това. Ти позволи на плътта си да направи това, което иска да направи и ти не позволи на ДУХА да поеме контрола над плътта ти по това време, не сте викали към МЕН.

Вие всички сте млади мъже. У вас бушуват хормони. Някои от вас просто искат да се оженят, за да освободят тези хормони, но АЗ ще ви кажа, ако го направите, това няма да се нарича любов и този брак няма да бъде благословен.

Затова преди Йом Кипур ще ви бъде дадено Слово и майка ви и баща ви са в унисон с това. И те се помолиха и те обсъдиха темата, която беше най-трудната. За майка ви е трудно да раздели Пророка, който говори, но това е за твоето добро. [Какво] ако някой ви каже, че е погрешно? Нима родителят не ви учи на правилно от грешното? И сега го чухте днес.

Съветът, който Пол Хелем даде, отовори още повече вратата на духа на похот. И не обвинявайте Елишева. Тя дори нямаше пароли за имейла. И Катринях може да го провери. По това време здравето й беше най-критично в Съботната ваканция. Бяха написани думи, за които тя нямаше представа. И той не го направи само с вас. Имаше други, които написаха това и поискаха сексуални съвети, а Елишева никога не знаеше какво е написано и подписано от нейното име. И тя нямаше част от това.

А сега помнете, синове МОИ, преди да можеш да кажеш, че не знаеш, но сега няма да имаш оправдания. Когато това се случи и вие сте у дома, имате Библията, когато тялото ви се опитва да надделе над ума ви, помолете МЕ за Писание. Упрекни сатана!

Помнете, че АЗ, ЯХУШУА, ако все още сте на тази земя в този момент , АЗ имам за вас специална жена, която ви очаква. Така че сега не се поддавайте на похотта на плътта. Разберете какво учат татко Езра и Елишева: АЗ все още им давам инструкции, че тялото винаги остава последно. Две срещи и обединяване на тела не означава, че бракът ще продължи. Затова се съсредоточете върху духовното, защото духът е бодър, но плътта е слаба (Матей 26:14; Марко 14:38).

МОИ синове, АЗ ви обещавам, ще бъде по-лесно за вас, ако просто направите първата стъпка към послушанието. И имате татко Езра, който ще разбере и се моли за вас.

И АЗ говоря на женените. Не може да има извинение да мастурбирате тайно. Затова АЗ ти дадох жена, която да изпълнявате нуждите си един на друг. Покайте се, когато сте направили това.

Дръж си очите фокусирани върху МЕН, ЯХУШУА. Дръжте очите си съсредоточени върху задачата, която АЗ ви дадох. И затръшнете тази врата на похотта! Когато нещо ти се случи през нощта, бързо се покай на сутринта. Това е съветът, който АЗ ви давам, защото АЗ ви обичам толкова много и затова тези двама родители, които АЗ определих, АЗ назначих, АЗ реших да ви науча на правилното от грешното.

И ето, ИММАЯХ, е тази, която осъжда. Колко от вас, които слушат, ще признаят на татко Езра – дори да признаят пред други мъже, за да не се чувстват самотни?

Не забрвяйте, че сатана иска душата ви и той иска да се ожените набързо, но не слушайте това. Помнете, Невястата на ЯХУШУА иска да бъде По-свята. Към това се стремите всички.

Край на Словото

Елишева: Ето го! Славете ЯХУШУА!

Езра: Небесни ОТЕЦ, ЯХУШУА и ИММАХ: Благодарим ВИ за това Слово. Благодарим ВИ за това ръководство. Благодарим ВИ за това, което сте направили за нас днес. Благодарим ВИ. Ние ВИ отдаваме слава за всичко, което сте извършили, защото всичко, което СТЕ напрвили, всичко, което сте казали, ВСИЧКО ще се прояви и сбъдне в нашия живот, както ВИЕ ни заповядахте в името на ЯХУШУА, ние се молим.
 
Катринях: Амин.

Край на транскрипцията.

За славата ЯХУШУА
Съпруг и съпруга, израелски Апостол Пророк Езра
и Апостол Пророк Елишева Елияху.
 
Така беше казано, така беше писано:
На този ден 28 септември 2016 година.

ИДВАТ ОЩЕ ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ ….

1
Видео от привърженик на Служението.

2
В древната Израелска армия, ако в лагера се е случило изливане на семе, този войник е трябвало да прекара нощта извън лагера (Втор. 23:10). Това включва нощни полюции (или „мокри сънища”), но крайният резултат е, че на мастурбаторите не е било позволено да останат във въоръжената армия.

3
Реторичен (словесен въпрос; с други думи трябва да е ясно, че това не е от Небето.

4
Похотта на плътта, сексуалните фантазии и т.н.

5
Има думи „МЕН“, например, „да чуете от МЕН“ е идиом, като „имате думата“ (съобщение) или „изпратете съобщение“. ЯХ ще каже думите за двойки, включително жени, а не само мъже.