Пророчество 80, Невеста на ЯХУШУА, Молете се АЗ, ЯХУВЕХ, да Изпратя Вашите Врагове в Лина на МОЯ Гняв!

print

Пророчество 80

Невеста на ЯХУШУА, Молете се АЗ, ЯХУВЕХ, да Изпратя Вашите Врагове в Лина на МОЯ Гняв!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
18 януари 2006 г. в 1:40 ч

 

(в момента се правят нови видеоклипове)

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
*******

Пророчеството започва

Невеста на ЯХУШУА, не хвърляйте вече бисерите си пред свинете на този свят. Някои свине са скрити зад амвоните, богати и известни, които се наричат християни, дори по вълните на вашето радио. Тези прасета са във всички деноминационни религии. Точно както фарисеите не са разбрали ЯХУШУА и са искали ТОЙ да умре, тези с духа на религията, които са част от вавилонските църкви, няма да ви разберат сега. Те ще избегнат вашата светлина на ШЕКИНЯХ СЛАВА.

Невеста на ЯХУША, тази 2006 година трябва да се молите за мира на Ерусалим по начин, който не сте правили преди. Когато се молите за мира на Ерусалим, разберете, че се молите за Принца на мира, който е МОЯТ СИН ЯХУШУА, да се ускори връщането МУ и да управлява земята като Цар на царете, премахвайки всичко от тази земя, което е нечестиво, в един определен и уговорен час. Невеста на ЯХУШУА, разберете, че АЗ, ЯХУВЕХ, ви заповядвам да направите това, разберете, че ЯХУШУА не може да се върне и да царува, докато Израел страда ужасно. Много плач, стонове, жалеене и кръв ще потекат и само АЗ, ЯХУВЕХ, знаех предварително какво ще е необходимо, за да накара Израел да върви в подчинение на МОИТЕ Закони на Тората, които дадох чрез Мойсей и МЕН, ЯХУВЕХ да обичат като вече не се страхуват да казват МОЕТО СВЕТО ИМЕ, което съдържа помазана сила.

Те ще смъмрят лъжите, които са им предадени. Израел не само ще признае ЯХУШУА като СИН на ЯХУВЕХ, но и като единствен MAШИАХ (Месия). Те ще приемат Светата Кръвна Жертва, която е дарът на ЯХУШУА, която ТОЙ даде на Голгота, НЕГОВОТО спасение, освобождение, изцеление, възкресителна сила в Кръвта на единствения съвършен Агнец на ЯХУВЕХ. Израел няма да види Принца на мира отново да се върне към тяхната нация, докато това не бъде направено. сатана ще изпрати фалшив мир за кратко, за да ги измами, но тогава ще бъде все едно, че Адът е избухнап над този свят, когато това кратко време свърши.

Израел, ти ще се върнеш при своя Създател и ще МЕ обичаш и отново ще МИ се подчиняваш. Израел, помнете цар Давид от старите времена, какво направи, за да спечели битките, които спечели. Той се смири пред МЕН, ЯХУВЕХ, хвала и поконение е това, което донесе победа на израилтяните. Невеста на ЯХУШУА, трябва да се молите Израел отново да желаят свети управляващи, които обичат МЕН, ЯХУВЕХ и МИ се подчиняват. Когато Израел отново обича и обожава МЕН, ЯХУВЕХ, както направиха Авраам, Исаак и Яков, тогава ще върна откраднатото от Израел, тогава ще избавя Израел от ръцете на враговете. Израел е чаша треперещ ужас за целия свят, защото именно там ще се води борбата на крайното време, доброто срещу злото. сатана ще изпрати сина си да управлява света от тази именно нация, защото сатана се подиграва с МЕН и фалшифицира всичко, което АЗ, ЯХУВЕХ, правя.

АЗ, ЯХУВЕХ, изпратих МОЯ СИН ЯХУШУА с МОЯ ДУХ да води души към Небето, а сатана изпраща неговия дух да заблуди всички онези, които ще слушат и следват духа на бунт срещу всичко, което е наистина свято, като ги води в Ада, примамвайки с БЕЛЕГА на Ада. Точно както ЯХУШУА е отбелязал онези, които наистина принадлежат на НЕГО, чиито имена са записани в Книгата на живота на АГНЕТО преди основаването на този свят, така и сатана е маркирал тези, които му принадлежат и физически ще ги маркира, доказвайки, че на тези, които го следват имената им са записани в книгата на прокълнатите или в книгата на изличените. Никой, който вземе знака на сатана, никога няма да влезе в Царството Небесно.

Израел никога няма да познае истински мир, докато не каже: „Благословен е ТОЙ, който идва в ИМЕТО НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ.“ Сега изпращам Невестата на ЯХУШУА да посредничи и да се моли за Израел и един за друг, а АЗ, ЯХУВЕХ, изговарям зестра от ново помазание чрез тази Слугиня, което ви е дадено от ЯХУШУА за НЕГОВАТА Невеста, ако те могат да вярват във вярата.

Невеста на ЯХУШУА, сега трябва да вярвате във вярата за това, което говори това слово, но скоро дори няма да се нуждаете повече от вяра, за да го изговаряте, ще знаете, че знаете, както Илия от Древни времена, враговете му бяха погълнати пред собствените му очи, вие ще видите същото. Ще ходите по пепелта на враговете на Светостта и няма да погледнете назад.

3 Царе 18:40 „И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла“.

АЗ, ЯХУВЕХ, обявих война на планетата Земя, където е налице несвятост. АЗ, ЯХУВЕХ, сега давам този нов авторитет, когато се молите до МЕН в ИМЕТО НА МОЯ СИН ЯХУШУА. Елате смело пред МЕН и помолете враговете на Израел да бъдат хвърлени в лина на МОЯ Гняв. Времето идва, о, толкова скоро, затова предупреждавам Невестата на ЯХУШУА и гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО сега чрез тази Предвещаваща Слугиня на ЯХУШУА.

сатана ще изпрати фалшивия си мир, първо да се подиграе с истинския Принц на мира, опитвайки се да съблазни и БЕЛЕЖИ света със своя БЕЛЕГ. сатана дори е определил ден от седмицата за даване на този БЕЛЕГ. Тези с уши да чуят и слушат, пазете се от съботата, създадена от човека. АЗ изпратих МОИТЕ пророци да предупредят, че идва времето, когато всички трябва да изберат на кой БОГ ще служат. О, толкова скоро идва синът на погибелта, който ще убие повече от най-лошите ви диктатори. Този син на погибел ще дойде във форма, която не мислите. Този син на погибел ще дойде с омраза към всеки, който признава друг Месия. Този син на погибел мрази всичко, което е наистина свято и което е приело ЯХУШУА като МЕСИЯ.

1 Йоан 2:18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.
1 Йоан 2:22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че ЯХУШУА е МЕСИЯ? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
1 Йоан 4: 3 Никой дух, който не изповядва че ЯХУШУА ХА МАШИАХ е дошъл в плът, не е от Бога; и това е духът на антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.
2 Йоан 1: 7 Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на ЯХУШУА ХА МАШИАХ в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.

МОИТЕ Святи няма да предадат МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Само тези с дух като Юда ще получат БЕЛЕГА и временните награди, дадени от сатана. Израел винаги ще стои. Никой никога няма да я заличи от картата, защото МОЯТ СИН ЯХУШУА ще стъпи с краката СИ на Елеонската планина и ще владее и управлява от Ерусалим. АЗ дадох обет и Израел никога няма да бъде напълно унищожен. О, колко е различно за онези, които заговорничат срещу Израел като Юда или които са казали: „Те ще изтрият Израел от картата.“ АЗ, ЯХУВЕХ, съм единственият, който има право да наказва Израел, като непослушно дете. Онези с духа на Юда и Аман (Естир 3: 1-6) съвременния Хамас ще пожънат злото, което са извършили срещу Израел. (Естир 8-7).

Невестата на ЯХУШУА, която е МОЯТА Естир, молете се за мира на Ерусалим, разберете, че докато правите това ускорява всичко, което е определено. С идването на сина на сатана, който се нарича син на погибел, вие също ускорявате Голямата Скръб, като ускорявате идването на ЯХУШУА, за да управлява и царува от Израел и да седне в Светия храм. Когато кажете: „Ела ЯХУШУА, ела бързо”, разберете, че има ново помазание, докато продължавате да говорите тези думи в помазана молитва. Точно както Аман е имал намерение да убие всеки евреин, така и сатанинските владетели на тази земя също са там и те ще се стремят да убият всеки Месиански Евреин, приел ЯХУШУА като единствения МЕСИЯ. Езекил 9 вече е започнал. МОИТЕ Святи Хора са запечатани от МОЯТА ръка. АЗ предупреждавам предварително, унищожението е на път към нечестивите и отхвърлените. АЗ имам остатък в Израел, който е скрит и все пак е част от членовете на Невястата на ЯХУШУА. Сега е моментът да станете и да се свържете с тази, чрез която АЗ говоря тези Слова, защото вие сте едно.

От тази година ще видите предателството на тези световни правителства повече, отколкото досега. Каквото АЗ, ЯХУВЕХ съм определил като мерзост за МЕН, ще бъде размахвано пред МОЕТО лице от отхвърлените по целия свят. Нациите ще се обърнат един срещу друг с думи и войни, с жажда за власт, алчност и кръв. С ненаситна жажда като паразити или кръвосмучещи вампири политиците, които правят слаби извинения, за да се убиват един друг и да водят войни. О, колко дълго, бунтовни хора на тази земя, мислите че можете да клатите юмрук към своя Създател, АЗ, ЯХУВЕХ и МОИТЕ Святи Мъже и Жени, докато тъпчете МОИТЕ Свещени Писания под краката си в присмех и омраза към всичко, което е Свято? Докога смятате, че АЗ ще чакам преди вашите бунтовници да претърпят съдбата на Содом и Гомор.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви дадох възможности да се покаете, особено вие, о, Америка и въпреки това греховете ви само се увеличават, всяка мерзост e по-лоша от последната. АЗ, ЯХУВЕХ, ви създадох, о, Израел и Америка, за да бъдете отделени и Святи за МЕН, изливайки благословения върху вас и вашата страна и хората проспериращи и АЗ благослових климата ви заради вашата реколта. От тази година АЗ ще обърна климата срещу различни части на земята, използвайки го като враг срещу враговете МИ, в по-голяма степен от 2005 г. О, Израел и Америка, вие сте нации, създадена да бъде лидери. Сега вие ръководите други нации в бунт и мерзости.

Другите народи гледаха и отказваха да слушат и да се подчиняват, затова АЗ закрих ушите ви и затворих очите ви, докато АЗ говорех и ревях чрез пожарите, градушката, ураганите, наводненията, ураганите, сушите, земетресенията, цунамито и вулканите. Отказахте да слушате, когато АЗ тупнах МОЯ крак на земята и накарах земята да се разтресе от страх толкова голям сега, че въртенето на земята залита като пияница. Какво ще кажете, когато АЗ тупна и двата СИ крака с гняв? Народите, избиващи МОИТЕ Святи Хора, сякаш са овце, водени да бъдат заклани, сега плачат за себе си, когато АЗ изпратих земетресенията и цунамито и съда за убийството на невинни Християни, които нямаха кръв по ръцете си, мъже, жени и деца бяха и се убиват по една причина, те отказват да се отрекат oт ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когото наричат Исус Христос, че е МЕСИЯТА, на МЕН, ЯХУВЕХ, единственият роден син.

Всички нации, включително Индонезия, АЗ изисквам вашата кръв и на вашите близки, защото вие изискахте живота на истинските Святи Християни и така ще продължи срещу хората от всички нации на тази земя. Ще пожънете това, което посеете, ако сеете Святост и послушание на МОИТЕ Свещени Писания и АЗ, ЯХУВЕХ, вашия Създател поставите първи и разпознаете ЯХУШУА като сина на АЗ, ЯХУВЕХ и вашия МЕСИЯ, ще пожънете МОИТЕ благословения от Небето. 2006 г. ще бъде вашата юбилейна година , ако можете да повярвате и се доверите на ИМЕТО НА ЯХУШУА, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви избавя от МОЯ идващ гняв, особено за вярната Невеста на ЯХУШУА, която наричам МОЯТА Естир.

1 Солунци 5: 9 Защото БОГ ни е определил не на гняв, но да получим спасение чрез нашия ГОСПОД ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Това е, което АЗ, ЯХУВЕХ, определих; за тези от вас, които сеете нечистота, извинявате се за греховния си начин на живот, проливате невинна кръв, подиграваки, бунт, вашите деца-слуги на сатана, отказващи да се покаят за вашето вълшебство, магьосничество, вуду, сатанизъм и всички форми на окултното, включително некромантия, в лина на МОЯ гняв, MОЯТА месомелачка. Вие, отхвърлените, които обичате да убивате и да водите война, които се покланяте, крадете, убивате и унищожавате, които се покланяте на духовете на бунт, убийства и алчност. Вие, отхвърлените, убивате, измъчвате, вие който отхвърляте и затворяте МОЕТО СВЕЩЕНО СЕМЕ, принуждавайки ги да станат мъченици, ще отидете в лина на МОЯ гняв, MОЯТА месомелачка.

Откровение 19:15 Из устата МУ излизаше остър меч, за да порази с него народите; и ТОЙ ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на БОГА Всемогъщий.

АЗ, ЯХУВЕХ, ще благословя онези, които благославят МОЯ Син ЯХУШУА и тези, които благославят МОИТЕ Святи Деца, АЗ, ЯХУВЕХ, ще прокълна онези, които са проклятие за МЕН и МОЯТ Възлюбен син ЯХУШУА и ще изпратя МОИТЕ проклятия от Второзаконие 28 на всички, които наранят или търсят унищожаването и смъртта на Невестата на ЯХУШУА, МОЯТА Естир. АЗ, ЯХУВЕХ, ще благословя МОИТЕ Свети хора с благословенията на Второзаконие 28, запазени за Невестата на ЯХУШУА, които проявяват Светия Огън на РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ споделям МОИТЕ тайни с МОИТЕ помазани истински Апостоли и Пророци. АЗ, ЯХУВЕХ, ще изпратя всички МОИ проклятия от Второзаконие 28 на всички, които твърдят, че служат на МОЯ Син ЯХУШУА, но вместо това служат на сатана чрез слово и дело и отказват да се подчинят на МЕН и прояват лъжливо помазание наречено чужд огън и са продали душите си като Исав за слава и богатство, които компрометират МОИТЕ Свещени Писания, преподават грешно и дяволско учение.

Пълнотата на МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ не се намира в нито един служител, който прави компромиси, знаейки каква е истината, или изкривява писанията и МОИТЕ Заповеди, за да угодят на хората или правителствата на този свят. Не се подвеждайте АЗ, ЯХУВЕХ, не съм променил мнението СИ за това какво е грях или къде непокаяните грешници ще прекарат вечността. Моралът ви и тълкуването на греха може да се промени, но “АЗ СЪМ”, който “АЗ СЪМ” и АЗ, ЯХУВЕХ, не се променят, а също и МОЯ Син ЯХУШУА не се променя. АЗ, ЯХУВЕХ написах на две плочи от камък закони, наречени “заповеди” , с МОЯ собствен огнен пръст, който ги гравира и ги предадох на Моше (Мойсей). Глупците мислят, че изпратих МОЯ СИН ЯХУШУА от Небето, за да променя тези закони, включително законите за МОЯ Шабат (Съботен) Ден.

През 2006 г. и по-нататък, МОИТЕ Свети Хора ще растат във Святост, като се стремят усилено да се подчиняват, обичат и служат на МОЯ Син ЯХУШУА и АЗ, ЯХУВЕХ по всички начини. МОИТЕ Свети Хора няма да правят компромиси с врага. Невестата на ЯХУШУА има МОЕТО разрешение и власт да призовава МЕН, ЯХУВЕХ в ИМЕТО НА ЯХУШУА и да поиска от МЕН да отмъстя на демоните, които ги нараняват в МОЯ Небесен лин, наречена МОЯТА месомелачка, демоните изпратени и нараняват вас или вашите изкупени близки. Получили сте указ да се застъпвате в молитва за освобождение.

Невеста на ЯХУШУА, призовете МЕ да ви освободя от човешките слуги на сатана, които търсят вашата смърт и унищожение. Елате смело пред МОЯ престол без грях и помолете МЕ в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вашият АББА ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ да хвърли тези отхвърлени МОИ и ваши врагове в МОЯТА месомелачка, линът на МОЯ гняв. Тези, които се осмеляват да хвърлят своите проклятия, магии, магьосничество и извършват всякакъв вид зло, за да се опитат да наранят, унищожат или убият Невестата на ЯХУШУА, която е МОЯТА запечатана. Отмъщението е МОЕ, казва ЯХУВЕХ. АЗ ще отплатя на враговете на Невястата на ЯХУШУА и ще ги смачкам по седем различни начина.

Невеста на ЯХУШУА, не бива да си отмъщавате, когато тези човешки сатански служители ви наранят. Невеста на ЯХУШУА, прости на човешките си врагове, но ги предай в МОИТЕ, в ръцете на ЯХУВЕХ. Ужасно е да попаднеш в ръцете на МЕН, ЯХУВЕХ. Не трябва да си отмъщавате, но нека АЗ, ЯХУВЕХ, да отмъстя за теб. АЗ, ЯХУВЕХ, ще смачкам мислите, тялото, ума и душата на всички ваши отхвърлени врагове. Нищо няма да остане, освен звукът на чупещи се кости, когато АЗ, ЯХУВЕХ свърша с тях на земята. Един враг на Невястата на ЯХУШУА е враг на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ. Някои от тези врагове провъзгласяват името на Исус Христос и въпреки това СВЕТИЯТ ДУХ на Месията не е в тях. Те са работници на злото, само заблуждават себе си.

Някои, които четат това, ще кажат: „Коя е Невестата на ЯХУШУА?“ АЗ ви казвам ви това; вашите действия говорят по-силно от думите ви. Невестата от ЯХУШУА се покланя, обожава и обича МЕН и МОЯ Син ЯХУШУА, (обичайки повече всички останали), НАШАТА воля е тяхното жизнено желание и се молят как да служат на НАС и да НИ угодят, как могат да предизвикат усмивка на лицето на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Те отказват да правят компромиси; те отказват да повярват на лъжите на сатана. Невестата на ЯХУШУА се стреми да се подчинява на МОИТЕ Закони, които в най-голяма степен са дадени в Светите Библейски Писания. Невестата на ЯХУШУА живее Свят живот, защото те са Свети. Те възприемат еврейството на ЯХУШУА, докато те държат и почитат МОЯ Сабат и смятат Светите Празници за благословия и те поддържат и приемат ЯХУШУА МЕСИЯ като техния Младоженец във всички тях.

От този ден нататък заповядвам на Невестата на ЯХУШУА, МОЯТА Естир сега, да празнува празника Пурим и да се весели. Празнувайте и хвалете МЕН за освобождението на Естир, защото без нея как би възникнала кръвната линия на ЯХУШУА? Никакви евреи нямаше да останат на лицето на земята, ако Аман беше успял. Това, което веднъж се опита да направи Аман, ще се опита отново да направи по същия начин. Награди ще бъдат раздадени на всички евреи и вярващи в ЯХУШУА. Същият този дух дойде отново чрез духа на Хитлер, така че ще го направи отново, когато дойде синът на погибелта, който е син на сатана. Невеста на ЯХУШУА, изучавайте книгата на Естир.

Невеста на ЯХУШУА, радвай се, пак казвам, АЗ, ЯХУВЕХ, радвай се. Това е годината на вашия юбилей. Не се концентрирайте върху съда и отмъщението, което АЗ ще излея върху враговете ви, отхвърлените и езичниците. За тези, които се покланят, обичат, служат и се подчиняват на МОЯ СИН ЯХУШУА и АЗ, ЯХУВЕХ, вие сте спасени и измити в пролятата кръв на ЯХУШУА и не сте назначени на МОЯ гняв, но вместо това ще бъдете благословени, ако само се доверите и можете да повярвате, че ще получите юбилейната си година.

Невеста на ЯХУШУА, толкова много от вас се борят с крехки, болнави, стари тела, които са остарели преди времето си от постоянните физически, емоционални, духовни атаки и жестоки атака на децата- слуги на сатана или демични духове. Враговете ви са ви изчерпали физически и психически и въпреки това продължавате да се растете духовно и да ставате по-силни в ИМЕТО НА ЯХУШУА и чрез НЕГОВАТА пролята Кръв на Голгота.

Радвай се, Невеста на ЯХУШУА, много скоро ще бъдеш взета да срещнеш жива ЯХУШУА във въздуха и телата ви ще бъдат променени за момент, за миг. А когато се върнете, вече няма да бъдете възпрепятствани от крехки земни глинени съдове, а вместо това свръхестествена сила, младежки вид и здраве във всички аспекти. Нищо няма да бъде невъзможно за вас. Победа над всичките ви врагове и всеки демон. Нищо няма да бъде невъзможно за вас. Победа над всичките ви врагове и всеки демон. Ако искате да ядете храна, можете да ядете всичко, което искате, все пак храната не е това, което ще ви насити. Вместо това помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ ще ви засити. Всяко Духовно Слово, което излиза от устата Ви чрез Светото Писание, ще ви подхранва.

Матей 4: 4 Но той отговори и каза: Написано е: Човекът няма да живее само с хляб, а от всяка дума, която излиза през Божиите уста.
Лука 4: 4 И ЯХУШУА му отговори, казвайки: Писано е, че човекът няма да живее само с хляб, а с всяко Божие слово.

Ако искате да спите, тогава можете, но сънят няма да е необходим, за да възстановите силата си.

Исая 40:31 Но ония, които чакат ЯХУВЕХ, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.

Никакви затворнически решетки няма да ви спрат; никоя врата няма да ви пречи да отидете там, където АЗ ви казвам да отидете. Ще имате тела, които могат да бъдат невидими, ако желаете; можете да имате различни форми, ако искате. Никакво разстояние няма да бъде невъзможно, дори ако е до Небето, друга планета, или в далечния край на света, или дори на Луната. Ще бъде толкова лесно, колкото да помислите за място и ще пристигнете. Никой мъж, жена, демон, дори самият сатана не може да ви попречи да отидете там, където ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ви кажат да отидете.

Йоан 20:19 И същия ден вечерта, като беше първия ден от седмицата, когато вратите се затвориха, където учениците бяха събрани от страх от евреите, дойде ЯХУШУА и застана насред, и им казва: Мир вам.

Ще бъдете като Илия и Енох от древни времена. Невестата на ЯХУШУА ще има тела, които не могат да бъдат наранени или умрат, освен МОИТЕ 2 Свидетели в това библейско време чрез свръхестествено оръжие от бездънната яма, вдъхновено от сатана. Но 3½ дни по-късно, МОИТЕ Двама Свидетели ще живеят отново в прославено тяло и ще бъдат грабнати да бъдат с ЯХУШУА ХА МАШИАХ, Младоженецът.

Възлюбени Деца, не пропускайте да направите добро и се подчинявате на АЗ, ЯХУВЕХ и вашият МЕСИЯ ЯХУШУА, независимо дали сте Невеста или Гости. Блажени всички, поканени на Брачната Вечеря на АГНЕТО. Както можете да видите, злото расте скокообразно. Само ускорява връщането на ЯХУШУА.

Както виждате, нечестивите богати и известни, които са просто мъже и жени, които не са нищо повече от илюзии, идоли на този свят, които забравят, че телата им са направени само от прах от МОИТЕ ръце и в МОЯ момент ще превърна техните глинени тела отново на прах. И все пак техните духовни тела ще страдат завинаги в Ада и след това в Огненото Езеро за греховете, които са извършили в земните си тела. Затова не им завиждайте.

Не се подвеждайте, защото има вечна цена, която трябва да платите, когато се подигравате с ЯХУШУА и МЕН, ЯХУВЕХ. Това е все едно да се опитваш да сложиш игла в МОЕТО, на ЯХУВЕХ око и АЗ ще отмъстя. И ще ги тъпча под МОИТЕ крака, като направя живота им на кайма до последния им дъх на тази земя. Тогава тези врагове ще усетят изгарящия огън на МОЯ гняв в Ада и Огненото езеро. АЗ, ЯХУВЕХ защитавам Невестата на МОЯ Син ЯХУШУА, изкупена, запечатана, по начин, който АЗ не съм правил досега.

Защото точно в този крайно време и час на 14 януари 2006 г. събудих Елишева Илия и АЗ й казах, след като човешки враг се приближи до нея, докато тя спи, опитвайки се да я убие чрез духовния свят, да се помоли на МЕН и да МЕ помоли да изпратя нейните врагове в лина на МОЯ гнява, наричан още МОЯТА месомелачка. Помазах я по време на молитва с нейния [дом], не само за [тях], но и за истинската Невеста на ЯХУШУА, те също имат властта да МЕ помолят да направя същото.

Достатъчно! Невестата на ЯХУША не е за да бъде тъпкана под краката на децата -слуги на сатана. АЗ, ЯХУВЕХ, давам това ново помазание на Невестатата на ЯХУШУА. Децата-слуги на сатана и невестата на сатаната, които нападат Невястата на ЯХУШУА, ще жънат язвите от Второзаконие 28 хиляди пъти и ще ги носят като втора кожа. Те ще изпъшкат от ужас и ще кажат: „Ако не беше лошия късмет, те изобщо нямаше да имат късмет“. АЗ лично ще стъпча под краката СИ тези врагове на Невестата на ЯХУШУА и вашата кръв ще тече като пурпурна река, когато АЗ, ЯХУВЕХ, хвърля в лина на МОЯ гняв враговете на Невестата на ЯХУШУА.

Членове на Невястата на ЯХУШУА, вие получихте уникално помазание. АЗ давам това помазание чрез Предвещаващата Слугиня на ЯХУШУА Елишева Елияху да говори чрез помазана молитва и написани думи. Членове на Невястата на ЯХУШУА, ако сте готови смело да повярвате и да приемете този нов авторитет, който АЗ, ЯХУВЕХ, ви дадох, АЗ смело ще ви освободя от вашите и МОИТЕ врагове по начин, за който не сте мислили преди. Невеста на ЯХУШУА, попитайте МЕ и вижте дали няма да изпратя демоните, които ви нараняват, в месомелачката на ЯХУВЕХ, която е линът на MОЯ гняв, където ще ги раздробя.

Невеста на ЯХУШУА, АЗ ви давам този нов авторитет и ново помазание днес, когато искате в ИМЕТО на ЯХУШУА, не само заради вас давам това помазание, но заради Израел. Колко хора ще изберат да приемат този стандарт срещу злото в този свят? Това е ваш избор. Той е запазен само за Невестата на ЯХУШУА. Всички останали, които се молят за това, ще им бъде отказано.
******

Обиждайки някои, които отказват да слушат, други осветлявайки, които чуват гласа на ЯХУВЕХ.

Апостол Елишева Елияху, 18 януари 2006 г. в 01:40 часа
******

ВЗЕМАНЕТО НА ИЛИЯ И ЕНОХ:

4 Царе 2:11 И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето.
Евреи 11: 5 С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.
(Прочетете книгата на Енох).

Пурим
Естир сочи към Хаман като враг

Пурим е в неделя, 4 март 2007 г. Празникът на жребия, той се провежда на четиринадесетия ден от еврейския месец Адар (февруари-март). Това е празник на освобождението на персийските евреи от един от най-отвратителния заговор в историята за изтребване на еврейския народ. Книгата на Естир в Стария Завет разказва историята как красивата еврейка Естир (Хадаса) и нейният братовчед Мордехай, които осуетяват злия Аман (бууууууу!), който се заговорничи да избие евреите.

АМАН
(Прочетете цялата книга на Естир за пълната история)

Естир 8: 7 Тогава цар Асуир каза на царица Естир и на юдеина Мардохей: Ето, дадох на Естир дома на Амана; и него обесиха на бесилката, защото простря ръката си против юдеите.

Естир 9:10 десетте сина на неприятеля на юдеите Аман, Амедатаевия син; на имот обаче ръка не туриха.

Естир 9:12 царят рече на царица Естир: В столицата Суса юдеите са избили и погубили петстотин мъже и десетте Аманови сина; какво ли са направили и в другите царски области! Сега какво е прошението ти? и ще ти се удовлетвори; и каква е още молбата ти? и ще се изпълни.

Естир 9:24 по причина че агагецът Аман, син на Амедата, неприятелят на всичките юдеи, беше изхитрил против юдеите да ги погуби, и беше хвърлил пур (сиреч, жребие) да ги погуби и да ги изтреби.

Второзаконие 28:
1 Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света.
2 И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
3 Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш на полето.
4 Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът от добитъка ти, рожбите от говедата ти и малките от овците ти;
5 благословен кошът ти и нощвата ти.
6 Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си.
7 Господ ще направи да бъдат поразявани пред тебе неприятелите, които се повдигат против тебе; през един път те ще излизат против тебе, а през седем пътища ще бягат от пред тебе.
8 Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава.
9 Господ ще те утвърди като свет народ за Себе Си, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в Неговите пътища;
10 И всичките племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното Име, и ще се боят от тебе.
11 Господ ще те направи да изобилваш с блага, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се е клел на бащите ти да ти я даде.
12 Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

Палестинската ислямска терористична организация Хамас извърши самоубийства и други убийства срещу еврейски израелски граждани (главно върху транспортни и търговски площи, а също и нападения срещу военни цели в ивицата Газа), за да продължи целта си да създаде Ислямска република Палестина в Израел, Западния бряг и ивицата Газа [това никога няма да се случи]. Групата е регистрирана като терористична организация от Австралия, Канада, Европейския съюз, Израел и САЩ и е забранена в Йордания.

Прочетете получени имейли – реакция: Пророчества 80 и 81

Потвърждение в съня на K за агнетата

Откровение 14: 17-20 
17 И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп.
18 Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе из олтара и извика със силен глас на този който държеше острия сърп; и рече: Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече узряло.
19 И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе, и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв.
20 И линът бе изтъпкан вън от града, и кръв потече от лина дори до юздите на конете върху едно разстояние от хиляда и шестстотин стадии.