Пророчество 88, АЗ, ЯХУВЕХ, Играя с MOИТЕ Врагове!

print

Пророчество 88

АЗ, ЯХУВЕХ, Играя с MOИТЕ Врагове!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
16 октомври 2006 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Това Пророчество е записано на аудиокасета и е написано точно както е записано. Преди да дойде това Слово, излязоха 15 минути интензивни воюващи езици.
******

Пророчеството започва

Това е предупреждение за врага! Ти се промъкваш при нея (Елишева), докато тя спи. Мислиш, че АЗ няма да я събудя. Макар да си невидим, ти не си невидим за МЕН. Тя не говори твоя език, но АЗ, ЯХУВЕХ, говоря на твоя език. Ти искаш да я убиеш там, където човешките ръце не могат да те докоснат.

О, но АЗ, ЯХУВЕХ, мога да те докосна. Ти ще платиш цената за това. АЗ ти се подигравам, сега АЗ те измъчвам, защото ти ще чуеш собствения си глас и език по радиовълните и ще кажеш: “Как може тя да познава езика ни? Как може тя да знае, че аз съм нападнал?” Това не е тя, която знае, това е СЪЗДАТЕЛЯT на ВСИЧКО, КОЙТО знае! Ти не можеш да направиш нищо, о, МОЙ враг, каквото АЗ да не знам и тя знае само това, което АЗ й казвам, не повече, не по-малко, просто невинно дете, а АЗ съм БАЩА, който учи. Тя има МЕСИЯ, тя има ЗАСТЪПНИК, тя има Изкупителна КРЪВ, това е МОЯТ СИН ЯХУШУА. Къде е твоят?

Ти си обречен на ада! Ти си обречен на Огненото Езеро! Ти се промъкваш невидим, в духовния свят, тайно се промъкваш, за да убиеш невинния, докато тя лежи. Това съм АЗ, ХA-Х-ХA, АЗ съм, КОЙТО ти се подиграва! Тъй като тя лежи там, това съм АЗ, който й позволявам да чуе, че се промъкваш. АЗ съм, който казва: “Елишева, слушай”, въпреки че тя дълбоко спи. АЗ съм, който казва: “Следващия път, когато отвориш устата си ще говориш на език, който не знаеш, език, който още не си чула, но това ще бъда АЗ, който обявява Съд на невидимия враг, който иска да те убие“.

АЗ просто си играя с теб (враг), за да ти покажа, че АЗ ЯХУВЕХ, зная всички неща, така че АЗ ти давам достатъчно въже, за да се обесиш. Защото ще умреш на бесилото на Аман ! АЗ увеличих покритието, тя няма обикновен (живот). О, те викат, че искат да бъдат “обикновени”, но няма нищо обикновено, защото в това Служение няма нищо обикновено, няма нищо обикновено в онези, които АЗ съм предопределил АЗ да охранявам и защитавам. Така че бягайте, бягайте, бягайте! Някои от вас ще оцелеят и някои от вас ще умрат тази нощ, но съобщението ще бъде върнато, защото вашият собствен език се чува по радиовълните. И АЗ ще дам на други пророци тълкуването на този език за ваш голям ужас.

Виждаш ли, всеки път, когато я атакуваш, всеки път когато атакуваш един от 5-те мъдри, които са символизирани от 5 мъдри девици, всеки път, когато атакуваш някой от МОЯТА Невеста (Откровение 14 и Откровение 7), няма къде да се скриеш. АЗ ви се смея (Катах, Катах, Катах … чува се Свят език), подходящи само за съд, подходящи само за осъждение, онези от вас, които са враг на тази Предвестница, това Служение, МОЯТА Невеста, подходящи сте само за МОЕТО проклятие и това ще бъде Ада и Огненото Езеро, където ще пребивавате.

Край на предупреждението
******

Коментар на Елишева на лентата: Имах една нощ, просто необходимото време и пространство”, така че беше тиха нощ. Тихо време с ЯХУШУА и време за смях и игра и нещо, което не бях имала дълго време, имайки предвид нашето дело, най-накрая заспах след интензивни духовни атаки по-рано този ден. И така, аз спах дълбоко, както можех и изведнъж чух някой да отваря вратата, щракването на ключалката на вратата отваря вратата. Спомням си как се събудих и казах: Някой е влязъл. Някой току-що отвори вратата, но аз спах, дори когато го казах.

Въпреки че бях дълбоко заспала, започнах да чувам от ЯХУВЕХ. И ЯХУВЕХ каза: “Започни да говориш на езика на врага, който отвори вратата“, за да чака. А аз все още спях и ТОЙ каза: „Чакай, следващия път, когато отвориш устата си, това ще бъде език, който никога не си чувала преди” и това се случи. Това е всичко, което знам и аз можех да видя (във видение) хората да бягат, можех да видя съд и огън и те се уплашиха, защото знаеха, че ги виждат, и знаеха, че не трябваше да знам, че са били там.

И това е всичко, което си спомням, освен че знам, че има нещо много важно в думата “катах” и ТОЙ ми каза, че някой ще разпознае тези езици, или на някой ще даде дара на тълкуване, защото има повече, отколкото знаем и това искам да кажа. Това е, което искам да добавя, преди да мога да говоря на глас езика с устата си, това беше най-странното нещо. ЯХУВЕХ ме накара да викам на враговете в Духа на тези езици. Чух езиците в духовния свят, викайки врага, преди физически да ги освободя с устата си.

ТОЙ, (ЯХУВЕХ) беше ядосан и в един момент ТОЙ взе ръката ми и аз го помня, защото го направих в Духа, преди дори да го направя физически и аз взех ръката си като вихрушка и добре я раздвижих, “по-бързо, по-бързо, по-бързо, по-бързо, по-бързо.” И ТОЙ каза: “Така ще се почувстват враговете, които атакуват това Служение.” Те нападнаха нашите финанси, и все пак ЯХУВЕХ казва …

Елишева отново започва да се моли на езици и това Слово идва:

Пророчеството продължава

Ще вървите ли една миля повече?

Благословения, благословения, благословения на всички, които са били молитвено покритие за това Служение. Чудехте се какво не е наред. Защото гласът на Елишева мълчи още от последното Пророчество. Колко малко дори написаха, защото бяха в такъв страх. Други писма бяха откраднати, така че тя не можеше да чуе насърчението. Колко от вас чуха МОЯ Глас и се опитаха да дарят на това Служение? Вашите кредитни карти обаче бяха блокирани, но защо никой от вас не попита: “Защо?”

Вие не бяхте в състояние да подкрепите това Служение, както в миналото. Защо не правите повече от необходимото? Защо не кажете: “Трябва да има друг начин?” Не знаете ли, че силните на света искат да я задушат? Защото тя отказа да приеме безданъчен статут, тя отказа да затвори устата си като пророк. Казвате, че това Служение значи толкова много за вас. Вие жадувате за следващото Слово и все пак защо никой от вас, с изключение на няколко избрани, не е направил повече, отколкото се изисква, за да каже: “Има ли друг начин да ви изпратим финансови средства?”

Сега АЗ се обръщам към онези, на които казах да дадат и вашите финанси се върнаха отново при вас. Сега отново трябва да дадете, утъпкани, уплътнени, препълнени, хората ще изливат съкровището в пазвата й. Защото АЗ, ЯХУВЕХ, наредих, че трябва да бъдете помощници, а когато една врата е затворена, винаги се стремете да видите къде има друга; защото знаете, че думите, които излизат, са от МЕН.

Знаете, че това е Служение “Последният шанс на съдбата”. Както вие сте благословение за това Служение, така АЗ ще бъда благословение за вас. За онези от вас, които са проклятие за това Служение, които са слушали и не са направили нищо за да помогнат, които са били хранени от него и са израснали духовно дебели, но въпреки това не са били в помощ. Сега АЗ говоря от това Послание, вие сте отговорни.

Има повече от един начин да изпратите финансите си. Виждате ги в чужда страна. Виждате ги как правят това, което трябваше да направят. Но вие не се отказвате от уюта на вашите къщи, комфорта на вашето семейство, така че АЗ издигнах друг. Вие не знаете и не можете дори да си представите цената, която плащат за Помазанието, което чухте днес.

Единствената причина, поради която все още не съм изпратил МОЯ СИН ЯХУШУА, за да събере заедно НЕГОВАТА Невеста, са нещата, които все още трябва да се случат. Все още предстои работа, която да се свърши. Ето защо силните на света, правителството на САЩ, се опитват да премахнат това Служение от интернет, да задушат финансите.

Но когато една врата се затваря, АЗ просто отварям друга. Колко от вас ще чуят и колко от вас ще послушат? Колко от вас ще се свържат с нея, а не просто да спрат до една пощенска кореспонденция, но ще бомбардират Небето, докато не достигнат до нея и не кажат: “Трябва да ти помогна, имам заповед да ти помогна.”

(Много писма, изпратени до нас, бяха откраднати. Продължете да ни пишете, докато не получите отговор от нас. Свържете се с нас).

Вижте, това е Служение за всички Свети. То не носи името на нито един мъж, нито една жена. Тези руми не са нейни. Това Помазание е различно от всяко друго. Ако искате да имате дял в това Помазание, ако искате да имате дял в благословенията, ако искате да знаете, че сте защитени, както АЗ я защитавам и другите от Невястата, тогава вече не бездействайте.

Защото църквите във Вавилон са блудници; те приемат безданъчен статут. Те позволяват устата им да бъдат затворени. Те отказват да се противопоставят на абортите, хомосексуалността, те отказват да се противопоставят на това, което правят техните правителства, но не и това Служение. Няма цена на него, защото то принадлежи на Небето и кой се осмелява да се опита да затвори устата на „АЗ СЪМ“ ЯХУВЕХ? Кой се осмелява да затвори устата на МОЯ СИН ЯХУШУА? Кой се осмелява да опита да затвори устата си РУАХ ХА КОДЕШ? Вие със сигурност ще платите.

Не казва ли МОЕТО Слово: “Ако дори напоите Пророк с вода, ще получите наградата на Пророк”? АЗ направих така, че Жива Вода да се излива от нея. Колко малко от вас й връщат. Те плащат от финансите (разходите на Служението), цената продължава да се покачва. Колко малко от вас се интересуват? Така че АЗ говоря от нея. В същото време АЗ предупреждавам враговете.

АЗ също обявявам благословения на всички, които са благословение за това Служение и на всички, които го покриват, и на всички, които покриват това Служение и които правят повече, отколкото е необходимо. Послание за Светите, послание за МОЯТА Невяста, защото Невястата на ЯХУШУА е Невястата на ЯХУВЕХ: радвайте се! Един ден сте по-близо до НЕГОВОТО идване. Един ден сте по-близо до идването на ЯХУШУА! Вие сте един ден по-близо до Небето, вашия дом и големи, големи, големи ще бъде вашите награди за всичко, което жертвате.

АЗ обявавам МОИТЕ благословения за вярващите, за онези, които отказват да правят компромис. Нищо, през което сте преминали, няма да бъде унищожено, няма да бъде напразно.

Не забравяйте това, Невеста, вие се нуждаете един от друг, така че вече няма да клатете глава и не казвайте: “Е, не мога да намеря място за дарение.” Направете повече от необходимото. Минете през отворената врата. Свържете се с нея. Удряйте вратата на Небето, така че книгите да бъдат публикувани. Някои от тях са едва сега в процес на писане и тези книги ще бъдат разпространявани (от други) по време на Голямата Скръб. Попитайте как можете да помогнете, защото разходите за публикуване са големи.

Колко малко от вас дори се интересуват от това, какви разходи за живот са необходими, за да отидат там, където АЗ казвам да отидат и да направят това, което АЗ казвам? АЗ мога просто да ги излея от Небесата, финансите, но как това би било благословение за теб? Жътвата е толкова голяма и работниците са толкова малко. Тези, които имат духовни уши да слушат, знаят, че АЗ ви говоря. Всички останали, вие, МОИТЕ врагове, оставайте глухи, никое от тези послания, с изключение на съда, не е предназначено за вас.

На касетата Елишева казва: “Ръката ми е вцепенена” (заради Помазанието)
******

Следващото Слово беше дадено на следващата нощ на 17.10.2006, след като алармената ни система беше изключена и жените бяха в молитва. Еснарт е вуду прислужница, която идва в къщата два пъти седмично, за да пере в гаража.
******

АЗ ви дадох войнствен език като никой друг. Когато говорите МОЕТО Слово на МОЯ език, вие не само го говорите на един език, а говорите много езици. АЗ знам къде са враговете. АЗ знам от кои държави са и този език ги сразява с точност и прецизност.

Катрин, ти МЕ почиташ, като отделяш време да направиш това, което си направила (транскрибция на Светия език). По този начин АЗ мога да ви покажа колко е истинско, а това, което не може да се тълкува, е защото е езикът на ангелите. Това е просто допълнителна защита. Ако можехте само да видите враговете, които заобикалят този свят, щяхте да бъдете изумени. О, но АЗ стоя пред враговете. АЗ стоя пред враговете на МОЯТА Невяста. Трябва да минат през MEН, за да стигнат до вас, а кой може да мине през MEН?

(Елишева се моли: “Свят, свят, свят! Свят, свят, свят, свят. ” Катрин пита дали виждаме смъртта на Еснарт.

Елишева пита: “Тя ли е отговорна за това (аларменото захранване е изключено), така ли е, АББА ЯХУВЕХ? Тя ли отряза алармата ни?”)

Тази нощ АЗ не дадох мир (на целия дом) и ви предупредих, Елишева, в съня ви. Катрин [Kaтринях], ти имаш този, който представлява мир, сигурност и любов, влезе в стаята ти, за да ти покаже, че всичко ще бъде наред. Мислите ли, че е съвпадение, че сте работили по този могъщ военен език в същата нощ, когато всичко това се случи? Няма съвпадение.

Елишева, вярно е, че АЗ промених вашия език на този на още по-силен воин. Всеки път, когато се молите така, когато злото се опитва да влезе във вашия дом, дори войната с молитва не го оставя да влезе, защото тя е под МОЕТО Помазание.

Катрин, ти отново изрече тия думи и отново, и пак ги слушаш отново, и отново, и отново, те влязоха в духа ти. Сякаш е издигната крепост, зло не може да влезе. АЗ съм точност, АЗ съм яснота, АЗ съм съвършенство. Горко на всеки, който се опитва да докосне помазаника Ми; горко на всеки, който се опитва да върши зло на МОИТЕ пророци [1 Летописи 16:22]. Те могат да опитат, но няма да оживеят, за да опитат отново.

Нямате представа колко АЗ съм убил заради вас. Някъде в средата на призива към сатана да те унищожи, Елишева, те се хванаха за сърцата си и умряха по време на тази молитва. Някъде, в една невидима сфера, както са атакували, последното нещо, което са чули, беше този език, докато душите им бяха отведени в ада, но тялото им е било простряно на пода на друго място, в друга страна. Някои просто изчезнаха и никога няма да бъдат намерени.

МОИТЕ пътища са много по-високи от вашите пътища. Вие не можете дори да започнете да разбирате за какво АЗ говоря. Умът ви не е в състояние да го приеме. Дори и сега правите усилия и искате да знаете повече. Това не е за вас да знаете. Не е за вас да разбирате. Просто знайте, че “АЗ СЪМ” ЯХУВЕХ и ще бъде точно, безгрешно, както АЗ планирах.

Дори враговете отиват в МОЯ капан. Защото АЗ казвам: „Ето ги, елате и ги вземете“. Не знаете ли, че АЗ предварително знам, че тази аларма ще бъде изключена? Не мога ли АЗ да се погрижа за онези, които принадлежат на МЕН? Да, добре е, че бодърствате. Добре е, че не се държите глупаво, защото врагът гледа отдалеч. Те знаят, че не могат да дойдат и МОИТЕ Свети Ангели пазят.

Наблюдавайте Еснарт, не я приемайте за даденост, защото злото се промъква незабелязано. Вие сте били любезни, когато тя [Еснарт] протегне ръка, за да ви докосне и бързо се помазахте с маслото за помазване. Но отсега нататък дайте й да знае, че сте й позволили да прави това досега, защото не искате да сте груби, но никой не може да ви докосва без разрешение.

АЗ ви давам тази заповед да правите това, защото АЗ ви покривах отново и отново. Сега говорете силно и говорете ясно. Тя ще разбере и няма да иска да го направи втори път. Има начини да й кажете това и ще знаете гласа, с който говорите, защото тя е като ходеща смърт, и смъртта се протяга, за да се опита да докосне отново и отново, болест, недъг и разрушение, но не се страхувайте, скъпи МОИ, АЗ ви покривам. Но ще й дадете да знае, че никой не трябва да ви докосва без разрешение. Това важи за всички вас.

Трябва да знаете духа, с който се докосвате. Не казва ли МОЕТО Слово: “Не бързай да полагаш ръце.” Особено тук, в Африка, приемайте го много сериозно.

Край на Словото дадено на 17 октомври 2006 г.
******

Това е предупредително Слово за враговете на ЯХУВЕХ. Астрален враг се промъква в спалнята, за да убие Елишева, но ЯХУВЕХ се намеси и прогони врага. Хвала на ЯХУВЕХ И ЯХУШУА! Тези неща са истински хора, моля, вземете го сериозно!

Сега Невястата на ЯХУШУА ще види как врагът пада, но даже и да не видите с очите си падането на врага, имайте вяра, защото ЯХУВЕХ и ЯХУШУА отмъщават за нас.