Пророчество 90, Какво е Името на СВЕТАТА ДУХ? Какво е Името на РУАХ ХА КОДЕШ?

print

Пророчество 90

Какво е Името на СВЕТАТА ДУХ?
Какво е Името на РУАХ ХА КОДЕШ?
„АЗ съм МАМА ШЕКИНЯХ, Наричана oще МАМА МЪДРОСТ, АЗ съм СЛАВАТА на ЯХУВЕХ! “

Казано / Написано под Помазанието на МАМА ШЕКИНЯХ
Чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху

получено 27 февруари – освободено 27 септември 2007 г.

******

 

Моля, кликнете върху сините числа, за да видите бележките под линия и писанията, отнасящи се до това СВЯТО Пророчество.

“Шекина” е от Еврейската дума Ха-шхина, което означава “присъствие”, което се определя като БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ и често се възприема като ПРОЯВЛЕНИЕ на СЛАВАТА на ЯХУВЕХ, присъстваща с човечеството. Shkhinah ШЕКИНАХ е женска Еврейска дума. 1

В Йоан 17 ние четем за славата на ЯХУВЕХ:

“22 И СЛАВАТА, която си ми дал, АЗ им дадох, за да бъдат едно, както НИЕ сме едно.
23 АЗ в тях, и ТИ в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че ТИ си МЕ пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
24 Отче, желая гдето съм АЗ, да бъдат с МЕНЕ и тия, които си МИ дал, за да гледат МОЯТА Слава, която си МИ дал; защото си МЕ възлюбил преди създанието на света.” (Йоан 17: 22-24).

Ние знаем, че ЯХУВЕХ е дал на учениците на ЯХУШУА РУАХ ХА КОДЕШ (Свeта Дух), след като ЯХУШУА се е върнал в Небето (Деяния 2: 2-4). “МАМА” ШЕКИНЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ (Свeта Дух), Слава на ЯХУВЕХ!
*******

По-долу е пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството.

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:

YAH / YAHU ЯХ/ЯХУ е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуия” или “ Hallelu YAH – което буквално означава “Слава на ЯХ”

YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA – ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА

HA MASHIACH ХА МАШИАХ – означава “МЕСИЯ”;
“ЕЛОХИМ” означава “БОГ”

Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА
(ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ

Освен това, ABBA YAH АББА ЯХ – означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH ИММА ЯХ – означава“МАЙКА ЯХ.”

Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.
*******

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

Предупредих те отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,
от устата на ЯХУШУА вашият МАШИАХ е било родено.
Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който духа по тази земя,
Светият вятър на възраждането на вярата,
това не е твоето дихание, иначе би се провалило.

Исая 42:8 АЗ съм ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БOЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте Моите помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
( Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и вярващи, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
*******

Бях научена от Небето какво е ИМЕТО на СВЕТАТА ДУХ. ТЯ носи ИМЕТО на ЯХ, ИМЕТО НА ЯХУШУА, защото ТЯ е облака СЛАВА около АБВА ЯХ и ТЯ е също СЪТВОРЕЦ с АББА ЯХ и ЯХУШУА. Ето защо пишем НЕЙНОТО ИМЕ ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ). ТЯ винаги носи Слава на АББА ЯХ и ЯХУШУА.
*******

НЯМА ДРУГ ЗАСТЪПНИК пред Трона, освен ЯХУШУА. Само чрез НЕГОВОТО ИМЕ и само чрез КРЪВНАТА ЖЕРТВА, която се нарича Новият КРЪВЕН ЗАВЕТ, има спасение.

-СВЕТАТА ДУХ в Пророчество 90
******

НЕ почитайте лъжливата “Царица Небесна”!

Има демонични богини, като Ашторет, чиито последователи твърдят, че е „царицата на небето“. Ние не се покланяме на богинята на демоните, както ни обвиняват някои от нашите врагове! Лъже- “небесната царица” не е от БОГ ЯХУВЕХ, а от дявола! Това не е СВеТАТА ДУХ, третата част на ТРОИЦАТА, а подигравка от дявола, дяволът копира всичко от БОГ ЯХУВЕХ!

Моля, не бъркайте Пророчества 90 и 93, когато СВЯТАТА ДУХ (на иврит РУАХ ХА КОДЕШ) се отнася към СЕБЕ като “Единствената Небесна Царица” с това фалшиво поклонение на богинята! Ние не се покланяме на лъжливата Астарта, на богинята или на друга фалшива царица на небето! Ние се покланяме на БОГ ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, СПАСИТЕЛЯ (Исус) и РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТАТА ДУХ), известен също като ИСТИНСКТА ЦАРИЦА НЕБЕСНА. БОГ- ОТЕЦ, СИН и СВЯТАТА ДУХ са СУВЕРЕННИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ на БОЖИЕТО ЦАРСТВО и НЕБЕТО. Ето защо, СВЕТАТА ДУХ като женски род, ще се счита за „ЦАРИЦА“, а не „ЦАР НЕБЕСЕН“. Ако е женствена, ТЯ е “ИСТИНСКА ЦАРИЦА НЕБЕСНА”.

История на Пророчество 90
 
Написано август 2007 г.

Моля се да не идват писма от онези, които имат дух на фарисей, на тези, които имат религия, а не отношения с ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и те нямат представа какво е Помазанието.

Знам, че аз съм била помазана като Свят Пророк и това не е конкурс за популярност, който ще загубя, каза ми ЯХУШУА преди много време. Лъжливите пророци са тези, които дават само добри послания, за да не обиждат. Моля, молете се за това Служение и за мен и за всички онези, които са помощници и партньори, включително и за Невестата на ЯХУШУА.

Моля, Невеста на ЯХУШУА, пишете и се представяйте, ние ще бъдем на вашата страна и ако искате да общувате с нас, нека се опознаем. Една от най-големите ми награди на тази земя е да опозная Святата Невеста на ЯХУШУА, тези които наистина обичат и се покоряват и поставят ЯХУВЕХ и ЯХУШУА на първо място в живота и любовта си.

Това Слово се появи, защото аз започнах да се моля и да търся ИМЕТО НА РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТА ДУХ). РУАХ ХА КОДЕШ – е титла, описанието на работата. Но това не е ИМЕТО НА РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТАТА ДУХ).

Аз публикувах на сайта съня, който наричам „Сън за Банкетната маса“, никога няма да забравя колко много ме обичаше красивата възрастна жена до мен на масата. Беше абсолютно красива, без линии и бръчки по лицето си, но аз различих една възрастна жена. Тя имаше красива дълга бяла вълниста коса на гърба си. Тя ме е обичала и обича с любовта на предана майка. Това се вижда в очите и лицето й. Мога да кажа, че много ме цени. В съня аз с любов сложих главата си на рамото й.

Елишева Елиаху
Август 2007 г.

Сън за Банкетната маса
 
Получено на 16 април 1999 г.
Откровението за този сън се е получи точно в същия месец и ден,
16 април 2002 г., но три години по-късно!

Сънувах, че седя в много голяма стая. Чувствах се като в Израел. Знам, че не беше в Америка. Седях на една красива маса с ленена покривка. Красиво декорирана маса с най-красивите съдове и сребърни прибори, които съм виждала. Но на масата нямаше храна. Седнах на масата до красива възрастна жена и облегнах глава върху рамото й, усещайки майчината й любов.

В стаята имаше възрастен мъж и той просто ми каза, че всичко на масата вече е благословено, дори покривката и сребърните прибори! Всичко беше готово. Очаквахме само гостите и особено човекът или хората, не знаех кой, откъдето идва специалното грозде, от което е направено виното. Kiersk или Kierska беше написано на бутилката. Възрастният мъж имаше бяла коса и приличаше на любящ Баща и ми показа бутилка.

От друга страна, виното бе увито в салфетка, на която аз избродирах кошница с плодове, голямо лилаво грозде на лоза. Гроздето беше много голямо и много колоритно. Беше като салфетката, която избродирах, сякаш бях на почетно място и го показах на близкия си приятел, който седеше на масата с мен. Никога преди не съм бродирала.
Жената, на която се облегнах, aз почувствах близка, като майка. Мъжът беше като баща. Чувствах се в безопасност на това място и много обичана. Бях впечатлена и казах на моя приятел, че всичко вече е благословено, готово за вечеря!

В кухнята имаше голямо отворено пространство, откъдето можехме да видим вътрешността, но все още беше затворена. Чиниите можеха да се изнасят навън, а ние можехме да видим вътре, но в кухнята не видях никого. Входната врата на кухнята беше отдясно. Отвореното пространство, където можехме да видим кухнята, беше точно пред нашата маса. Просто чакахме гости, особено онези, от където беше Новото вино, което не беше отворено. Чакахме този човек или хора, които ще пристигнат първи.

Край на съня.

Потвърждение по имейл:

Уважаема Елишева,

Вашият сън, за който ми казахте, мисля че е Сватбената Вечеря на АГНЕТО!!!! Ключът към това беше благословената маса, преди хранене и върху нея „салфетки за вечеря“, които избродирахте.

Всеки ще има неща, които ще представи пред Господа, но те са като замърсени дрехи, но вие, Елишева, ЯХУШУА благослови и благослови парцал и го превърнахте в салфетка.

Бродерията е вид тъкане и тъкането е вид мрежа и изобразеното върху нея представлява време, сила и грижа за нещо. Вярвам, че салфетката представлява вашите уебсайтове. Също така вярвам, че кухнята може да бъде Небесата, а трапезарията е друго място. Защото изглежда, че преди да отидем на Небето, ще има работа, затова сте в тази стая.

ЯХУШУА каза, че ТОЙ няма да пие вино, докато ТОЙ не се върне, може би откъдето идва виното? Това е всичко, което знам сега (Матей 22: 1-14).

Името не се разкрива (по искане на подателя).

Откровение за Съня за Банкетна маса
16 април 2002 г.

На 16 април 2002 г., в 20.00 часа в хода на изучаването на Библията, AББА ЯХУВЕХ ми даде ново откровение за съня за Банкетната маса, който имах на същата дата през 1999 година.

Kierska е Khersa (Kурси), село близо до източния бряг на Галилейското море. Аз чаках това откровение, къде е това място, защото тези двама души, които чаках, носят със себе си новото вино. Те идват с привилегия пред гостите точно преди Брачната Вечеря на АГНЕТО.
ЯХУШУА сега споделя това откровение, призовавайки тези двама, които са пророци и че в съня чакам за тези двама души, които са с новото вино и те идват от страната, където се произвежда виното (KHERSA).

Много сме щастливи, защото доказва колко близо сме до Брачната Вечеря на АГНЕТО и пристигането на ЯХУШУА за НЕГОВАТА Невеста!

Не забравяйте, че чакаме човек или хора, които идват от Kiersk или Kierska, където виното се бутилира и стои на рафта. Това е мястото откъдето идват гроздето и виното. Лицето или лицата, идващи от мястото, откъдето произхожда виното, са много специални. Видях името на бутилката с вино. Ако знаете или сте запознати с това, моля свържете се със Служението.

Добавено на 27 август 2007 г. – с освобождаването на Пророчеството 90.

Винаги съм се чудила каква жена може да ме обича в този сън. В този свят никога не съм имала жена, мой наставник като майка. Никога не съм познавал любовта на земна майка или дори на леля или баба. В същия сън имах баща с бяла коса, който ме обичаше толкова много. Той величествено показа тъканото произведение на изкуството, което направих на стената пред банкетната маса, така че всеки ще може да го гледа. В този свят никога не съм имала мъж като баща или някаква любяща връзка с мъж, различен от братята ми в ЯХУШУА, който, съдейки по теста, знам, са преминали изпитанията и доказали своята лоялност.

И така, коя е тази жена на Небето? Любовта й беше толкова всепоглъщаща и толкова реална, че усещах, че ме заобикаля дори повече, отколкото в този сън. Вече не съжалявам, че никога не съм знаела какво е любяща майка или баща. Знам, че в Небето имам най-голямата любов на майка и баща, за която можех да се надявам. Но коя е тази жена? Моята земна биологична майка е в ада, без сянка на съмнение. Тя ми даде само омраза и обиди. И така че, коя е тази любяща майка в Небето?
******

Сега имам отговора. Сега имам нужда от вашите молитви за смелост, за да говоря за него (Пророчество 90), защото организираните църкви ще бъдат много ядосани и дори тези, които вярват в човешките учения и неправилно преведени Писанията в Новия Завет, ще ме наричат лъжепророк и аз също знам, знам, знам, че ми дадоха тайна от Небесния Трон.

Библията казва: „ЯХУВЕХ не прави нищо, без да разкрива тайната си на слугите си пророците” (Амос 3: 7). За мен е голяма чест да споделя тази тайна с онези, които ще разпознаят гласа на РУАХ ХА КОДЕШ. Това може да е най-противоречивото Пророчество досега. Но аз правя това в покорство, така че другите, които са разтревожени от липсата на любяща връзка между майката и детето, разбират, че ако приемат ЯХУШУА, всички те са заедно. Никой не ме научи на това. Наистина това откровение е направо от Небето.
*******

В Притчи и Псаломи 2 знаеш ли, че Мъдростта се нарича „Тя”? Без по-нататъшно колебание, нека да обясня как разпознах името на СКЪПОЦЕННАТА РУАХ ХА КОДЕШ , наричан още СВЕТА ДУХ. Ето споделянето на най-интимната тайна, която дойде при мен и все още най-благословената досега …

Що се отнася до Пророчество 90, всичко започна, когато взех вана, преди да напуснем Южна Африка. Живеехме в Порт Алфред на океана, когато се случи това духовно преживяване. Молех се сама и попитах АББА ЯХУВЕХ, В ИМЕТО НА ЯХУШУА, „Какво е името на РУАХ ХА КОДЕШ, с изключение на „ИМЕ ”,„ СВЯТ ДУХ ”? Аз се помолих и казах: АББА ЯХУВЕХ, ВИЕ ми открихте ВАШЕТО ИМЕ, но СВЯТ ДУХ е ИМЕ – или това е само титла и длъжностна характеристика? ”

Взех джакузи. Винаги съм правила кипяща водата в джакузито, което символизира Живата Вода и винаги моля Светите Ангели да раздвижат водата, както в древните времена (Йоан 5: 4). Много пъти получих по-голямо Помазание, докато се къпех, почитах и пеех песни на хваление. Дойдоха пророчески послания и Откровения и рядко мога да се изкъпя без молитва, песнопения и похвали на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, РУАХ ХА КОДЕШ. Има тясна връзка с нашия ТАТКО ЯХУВЕХ, който чувствам толкова силно, докато пея песен за похвала и поклонение, която идва от сърцето ми за ВСИЧКИ ТРИМА от ТЯХ.

(А по-късно, когато търсех отговора на въпроса „Какво е името на скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ?” Намерих съкровищница в еврейски и арамейски преводи и четях Книгата на мъдростта, която е била пренебрегната, защото крал Яков не одобрявал нейното включване в Библията. Не зависи само от това, което са написали римляните. „Изучете и покажете себе си одобрени” (2 Тимотей 2:15).
*****

Искам да кажа тук, че следното Пророчество е само едно от многото, които ми бяха предоставени и които не бяха публикувани на нашия уебсайт по време на писането на тази статия. Толкова много се случва зад кулисите. Бяхме много заети в Южна Африка и досега пътуваме по света. По никакъв начин не се чувствам достатъчно достойна, за да имам честта да ви представям ИМЕТО НА СВЕТАТА ДУХ. Голяма чест е да се наричам пророк и така страшно. Аз съм отговорна за това, което казвам и за това, което не казвам.

Сега аз издавам това Слово, ръководена от RУАХ ХА КОДЕШ. Всичко, което ви моля да направите, е да отделите време и да четете повече от веднъж и за тези, които чуват гласа на РУАХ ХА КОДЕШ, която сега аз наричам МАМА или МЪДРОСТ, или МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА, ако чуете гласа Й, моля пишете ми. Моля ви, научете другите, дори да ви мразят за това. Моля, проучете всички доказателства, които съм събрала досега. Разгледайте и вижте, аз не казах нищо, което не намерих в писанията. Само преводачите в Новия завет промениха „ТЯ“ на „ТОЙ“.

Това Откровение за първи път беше пуснато от мен в Южна Африка, но чаках потвърждение от Небето да се яви, за да го освободя. Молех се да освободя това послание повече от всяко друго заради омразата, която ще бъде изплюта срещу мен от онези, които твърдят, че са християни и последователи на ЯХУШУА и въпреки това ще ги познаете по плодовете им, че имат само един вид благочестие и без БЛАГОЧЕСТИЕ вътре (2 Тимотей 3: 5).

Организираните църкви скърцат със зъби в ярост, защото не се интересуват от установяването на Истината и Откровенията, дадени от Светия Пророк. Бъдете искрени, който иска само да цитира грешен превод, както е написано в Новия Завет, като се нарича СВЕТАТА ДУХ „Той”.

Трябва ли да ви напомням как гордостта на мъжа влиза повече от веднъж, когато става дума за женския пол в Свещенните Писанията и тези, които в превода на Свещените Писанията са против всеки духовен лидер жена?
*****

Въпреки че това Пророчество ми беше дадено на 27 февруари 2007 г., не ми беше наредено да го пусна до 27 август 2007 г. Искам да знаете, че само няколко от хората са знаели за това Пророчество.

Аз умишлено чаках и бях благодарна всеки ден, че не ми е нужно да издавам това най-ново Пророческо послание, защото, в действителност, никой не обича да бъде отхвърлен или словесно наскърбяван, особено от християни, които твърдят, че се покланят на същия Месията като нас, но те ГО наричат “Исус Христос”, а ние ГО наричаме с Еврейското и Арамейското ИМЕ ЯХУШУА или ЯХШУА, в зависимост от това с кого говорите.

Моите врагове и тези, които бяха ревниви, казваха: „Защо РУАХ ХА КОДЕШ те е избрала да дадеш това послание?“ Добър въпрос. Сигурна съм, че всеки Пророк може да направи същото. Знам само, че бях избрана и така да се каже, моята плът не очакваше да ми бъдат изпратени думи изпълнени с омраза, но също така знам, че не мога да разочаровам Скъпоценните РУАХ ХА КОДЕШ и ЯХУВЕХ.

Някои ме попитаха: „Колко дълго ще бъде, преди да освободиш Пророчеството?“

Аз казах: “Знам датата, но първо трябва да имам още Писания, за да потвърдя това.” Сега, на 27 август 2007 г., Небето избра тази дата за раждането на това Пророчество, освобождаването и раждането на нов уеб дизайн на уебсайта на Служението. Представете си моята изненада, когато пиша това сега, докато съм в Европа и виждам датата, на която е дадено това пророчество, 27 февруари 2007 г. и Пророчеството 89 – 27 януари 2007 година. И трите дати са 27-ми.
******

Еврейската дума РУАХ (руха на арамейски) граматически е женска като изразите РУАХ ХА КОДЕШ и РУАХ ХА КАДОШ. В Пророчество 90, СВЕТАТА ДУХ СЪЩО САМА ИЗПОЛЗВА “РУАХ ХА КОДЕШ” като едно от НЕЙНИТЕ „ИМЕНА“. РУАХ означава “ДУХ”, “вятър”, “дъх” или “въздух”. Гръцкия еквивалент на “пневма” и латинския “спирит”.

В Йоан 14:16 ЯХУШУА описва РУАХ ХА КОДЕШ като „УТЕШИТЕЛЯТ” и дефиницията на „УТЕШИТЕЛ” ЯХ играе ролята на „МАЙКА”, четем в Исая 66:13 “Както един, когото утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И ще се утешите в Ерусалим”. Освен това има много места, в които самата Библия свързва РУАХ ХА КОДЕШ с женския глагол и/или женски модификатори. В Пешита 3 на арамейски в Римляни 8:16 се разкрива: “… И ТЯ РУАХ свидетелства с нашия дух.”
*******

ЯХУШУА също така посочва на ДУХА женски пол. В отговор на въпрос от Никодим, който попита: „Как може човек да се роди, когато е стар? Да влезе в утробата на майка си и да се роди (Йоан 3: 4)? ЯХУШУА казва:
Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство“. (Йоан 3: 5-6).

Когато ЯХУШУА отговаря, ТОЙ признава, ТОЙ е роден от ДУХА. ТОЙ казва, че ТОЙ не винаги е бил плът, но ТОЙ е бил ДУХ преди да дойде на Земята, ..? Ето защо, Откровението внезапно дойде при мен, когато го прочетох отново преди да го изпратя. ЯХУШУА също така признава, че ТОЙ трябваше да бъде роден от ДУХА и разбира се, това би означавало ЕДИН, който се нарича “СВЯТ ДУХ”. Има само три в БОЖЕСТВОТО нали? СВЯТ ОТЕЦ “ЯХУВЕХ”, СВЯТ СИН “ЯХУШУА”, и СВЯТ ДУХ на иврит се нарича “РУАХ ХА КОДЕШ”.

Кои сме ние преди да станем плът? Когато бяхме създадени на Небето, ние бяхме духовни същества, поради липса на по-добра дума. Писанието казва: “плът и кръв не могат да влязат в Небесното Царство” (1 Коринтяни 15:50). И така, как сме направени на Небето?
******

Вярвам, че това е Пророчество, където РУАХ ХА КОДЕШ говори и дава отговори на някои въпроси така, както никога преди не съм чувала. Вярвам, че това знание ще разклати този свят духовно и физически. Вярвам, че Истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще има духовни очи, за да види и духовни уши, за да чуе.

Това Слово от Небето ми донесе такъв мир и радост, сега е голяма чест за мен да споделя с моите Свети братя и сестри.

Пророкувах в интернет от 1995 г. и плодовете на това Служение се оказаха добри. Когато прочетете всички доклади за спасение, ще видите какво е постигнало това Служение. Аз не съм муха-еднодневка Пророк, за да копирам новините и да твърдя, че това е пророчество. Когато не чувате, че след определено време излиза ново пророчество, то е, защото чаках подходящото време за ЯХУВЕХ, който ще каже: „ПУСКАЙТЕ СЛОВОТО”. Просто се подчинявам.

Признавам, когато това Слово беше освободено, бях зашеметена. Никога не съм чувала такова нещо. После открих Свещените Ръкописи и намерих доказателства дори в KJV (Библията на крал Яков).

Аз включвам Писанието, за да дъвчите. Признавам това за силно духовно месо, а не за слабите във вярата.

Адам не е бил роден, 4 образуван е от прах. Ева не е родена, тя е създадена от реброто на Адам. Децата на Адам и Ева са родени и те са родени чрез нормалния процес на раждане. ЯХУШУА е роден, но на Небето, а не на земята, как? Не ме питайте, това също е ново за мен. Знаем, че Мария е била девица, когато е заченала. Следваш ли какво казвам? Това е силно духовно месо. Ще го смелиш ли или ще го сдъвчеш и изплюеш? Това е вашият избор!

Е, не съм достатъчно умна, за да разбера това. Имам само средно образование, така че не можете да ме наричате един от тези образовани глупаци. Това е истинското Откровение от Небето и аз се моля да бъдете благословени с него, както аз и всички останали, с които го споделям. Никога повече няма да се почувстваш самотен, дори и да си сирак като мен. (Според Merriam-Webster, означава „продължаването на рода като баща, отец“. На гръцки думата „родил“ е „apokueo“. То произхожда от думата “ kuo ”или „kueo“, което означава бременност. За това “ apokueo ” означава да се роди от утроба и „раждане“, т.е. концепция за живот).
*******

Може би първият аргумент, който може да бъде предложен в подкрепа на женския пол на СВЕТИЯ ДУХ, е НЕЙНАТА асоциация с „ДУХЪТ НА МЪДРОСТТА“ (Изход 28: 3 и Ефесяни 1:17). В Стария и Новия Завет Мъдростта често се олицетворява в женски род: „Мъдростта съгради дома СИ, Издяла седемте СИ стълба”, (Притчи 9: 1).

Притчи, в глави 8 и 9, всъщност тази алегория, Мъдростта е изобразена като жена. В Матей 11:19 и Лука 7:35 четем: „МЪДРОСТТА се оправдава от децата СИ”. В Лука 11:49 четем: „затова и МЪДРОСТТА НА БОГА каза, и АЗ ще им изпратя пророци и апостоли …” в този пасаж нашият Господ приравнява “МЪДРОСТТА НА БОГА” със СВЕТИЯ ДУХ, която осигурява БОЖЕСТРВЕНОТО ВДЪХНОВЕНИЕ на онези, които са написали Писанията (2 Петрово 1:21), подразбирайки, че СВЕТИЯ ДУХ и ДУХА НА МЪДРОСТТА са ЕДНО.

В Стария Завет еврейската дума Мъдрост е Хокмах, която има женско окончание. МЪДРОСТТА се превежда с гръцкото “София”, женско име. Следователно, особено когато четете Синодалния превод на Новия Завет, който се превежда на английски от гръцки, МЪДРОСТТА трябва да се преведе като „София”. Каква беше целта на преводачите да не добавят това? В тези последни времена се открива скритата Истина. И сега от Мъдростта на Соломон:

МЪДРОСТТА никога няма да влезе в душата на грешника […], началото на МЪДРОСТТА е страх от Господа, глупците презират МЪДРОСТТА и увещанието (1: 4-5)

МЪДРОСТ [-] в нея има Дух умен, СВЯТ (7: 21-22)
Мъдростта […] е толкова чиста, че ТЯ пронизва и прониква във всички неща. ТЯ е ДИШАНЕТО на БОЖИЯТА СИЛА, чистото излияние на СЛАВАТА на ВСЕВИШНИЯ (7: 24-25)

ТЯ може да направи всичко неизменно САМА, ТЯ обновява света и, поколение след поколение, предавайки се в Свети души, ТЯ ги прави приятели на БОГА и на пророците (7:27)

Кой би познал ТВОЯТА воля ако не СИ дарили МЪДРОСТТА и не СИ послал СВЕТАТА РУАХ / ДУХ? (9:17)

ЯХУШУА ХА МАШИАХ обединява “ДУХЪТ НА ИСТИНАТА” със СВЕТИЯ ДУХ (Йоан 16:13). МЪДРОСТТА (СОФИЯ) и СВЯТ ДУХ имат еднакви роли (1 Коринтяни 2: 7-11, Римляни 5: 5, 1 Йоан 5: 6-7, KJV). Ако не беше мъжкия предразсъдък срещу жените на по-късните теолози, Църквата вероятно щеше да признае позоваванията на МЪДРОСТТА в Стария Завет като буквално описаниие на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЕТА ДУХ).
******

Вторият аргумент, който може да бъде предложен в подкрепа на женския ДУХ СВЯТ, се съдържа в същите думи, които се приписват на ЯХУВЕХ и СВЕТИЯ ДУХ.

Думата БОГ на иврит е “EЛОХИМ”. Повечето учени признават, че тази дума е с окончание за МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО, което някои използват, за да предложат в Стария Завет очакването на ТРОИЦА. Фактът, че повечето учени или не знаят или не информират своите избиратели, че “EЛОХИМ” не е множествено число на “Ел” – мъжката форма. Това е множествено число на женския род “ЕЛОАХ.” Думата EЛОХИМ ще има както мъжки пол, така и женски пол, свързани с него. Нашите СЪЗДАТЕЛИ са двата пола и разбира се, знаем, според книгата Битие, че РУАХ ХА КОДЕШ, както и ЯХУШУА, работиха с ЯХУВЕХ в създаването на Земята:

И създаде ЕЛОХИМ човека 5 по СВОЙ образ, по Божия образ го направи; Той ги създаде и мъж, и жена (Битие 1:27).

Това показва, че двата пола са БОЖЕСТВЕНИ. Това, че СВЕТАТА ДУХ представлява женското начало е обозначен на иврит с думата “ДУХ” и “РУАХ” – женската дума.

Цитирам Йероним, автор на латинската Вулгата (признавам, че не съм чела латинската Вулгата, но открих изучавайки после, след като ми беше дадено Пророчеството.) Коментарът на Джером към Исая 11:

„В Евангелието на Евреите, което четат Назаряните, ТОЙ казва: “МОЯТА МАЙКА, СВЕТАТА ДУХ, МЕ ВЗЕ”. Сега никой не бива да се обижда от това, защото „ДУХ“ на еврейски е женски, а в нашия език [латински] е мъжки, а на гръцки – среден. В БОЖЕСТВОТО обаче няма пол.“

Това обяснение съдържа невероятно признание от Йероним, – не може да си представим по-ортодоксална фигура – че Еврейската дума за “ДУХ” – “РУАХ” – е в женски род. Това означава, че за първите християни – които са били най-вече в арамейския свят; (Църквите на Павел били малки в сравнение) – РУАХ ХА КОДЕШ е била женска фигура. Това е било загубено в превод от Иврит на Гръцки, а след това е променено на мъжки, когато е било преведено от Гръцки на Латински.
******

Накрая, богословското пристрастие кара християните да вярват, че разликата между половете няма значение, при условие че няма пол в БОГА и че, следователно, няма значение, но мъжкият пол винаги е за предпочитане. Много векове на такова поведение от страна на християнските лидери, хората са създали изкуствени доктрини и идеи; аз искам да позная Истината и се моля за нищо друго, освен за Истината на ЯХУВЕХ. Мисля, че това е важно. Ние не можем да променяме нито една „йота или точка“ на закона (Матей 5:18) и ако БОГ е представен като „БИТИЕ“, съдържащ както мъжки, така и женски пол, тогава е глупаво да скриваме това в нашите преводи на Свещените текстове.
******

Помислете за семейството и от какво се състои – не искам да кажа еднополовата секс-глупост от епохата Содом и Гомор, която този свят преживява сега. Повярвайте ми, ЯХУВЕХ няма да бъде осмиван дълго. Както Содом и Гомор пожънаха онова, което беше посято тогава, така ще бъде отново с онези, които се отдават и вършат тези неща.
Семейството трябва да се състои от баща, майка и деца. Това е, което чувам от ЯХУВЕХ и казвам: “АЗ, ЯХУВЕХ, създадох лъвица само за раждането на лъв и само една жена може да роди човек.” Не трябва ли да се разсъди, че само БОГ може да роди БОГ? 6 ЯХУШУА е “ЕДИНОРОДНИЯ СИН НА ЯХУВЕХ” 7 (Йоан 3:16)! Коя е НЕБЕСНАТА МАЙКА, която е родила ЯХУШУА? Не е ли това тайната какво означава да бъдеш “роден” от РУАХ ХА КОДЕШ?

РУАХ ХА КОДЕШ – ДУХ, когато човек е роден от НЕЯ, става дух и РУАХ ХА КОДЕШ живее в телата ни, докато не умрем или не бъдем Грабнати на Небето, което се случи първо. Това е РУАХ ХА КОДЕШ със СВОЯТА Вечна Природа, за която говори Писанието: “то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.“(2 Коринтяни 5:8).

Получих това откровение, защото се опитвах да представя доказателства за новото Пророческо Слово 90. Писанието казва: “Буквата убива, а ДУХЪТ дава живот” (2 Коринтяни 3: 6). Тази нова връзка между хората и РУАХ ХА КОДЕШ е едно от нещата, които идентифицират човек, когато той е новороден.

За тези, които ще се опитат да ме наричат лъжепророк, направете собствено проучване. Разгледайте и покажете, че сте одобрени. Всеки евреин знае, че на иврит, “Руах” не е мъжко име! Кажете ми защо „МЪДРОСТТА“ в писанията, дори в KJV, наречена „ТЯ“? Не е ли РУАХ ХА КОДЕШ „МЪДРОСТТА”?

Аз седях в скута на ТАТКО ЯХУВЕХ!
Любовта на Небесния ОТЕЦ
 
Добавено на 20 юни 2010 година

На 20 юни 2010 г. говорих с ТАТКО ЯХУВЕХ и седнах в скута МУ – точно както сложих главата си на Рамото на ФИГУРАТА на МАЙКАТА, както в притчата „МЪДРОСТТА НА МАЙКАТА“, в съня за Банкетната маса – сложих главата си на рамото на моя БАЩА НЕБЕСЕН, АББА ЯХУВЕХ. Искам да го споделя тук, защото това се случи в момент, когато бях преследвана много, защото бях обявена за фалшива с освобождението на Пророчествата 89 и 90.

Среща

Въпреки че спях, знам, че това не беше „сън“ в обичайния смисъл на думата. Защото знам, че беше реално. Всичко започна с молитвата към ЯХУВЕХ и аз плаках с висок гласа за последната клеветническа лъжа, която враговете казват с цел да преследват овцете и агнета далеч от това Служение. Не мога да сдържам повече моите емоции. Казах със силен глас:

„АББА ЯХУВЕХ, В ИМЕТО НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЛЯ, ВЗЕМИ МЕ У ДОМА НА НЕБЕТО! НЕ ИСКАМ ДА СЪМ ПОВЕЧЕ ТУК НА ТАЗИ ЗЕМЯ! Аз не искам да умра, аз просто искам да се върна у дома на небето, както сте взели древния ИЛИЯ! Този свят е така мръсен и аз не моля за да умра [но], защото не искам тялото ми, което е живяло Свято за ВАС, да бъде погребано на тази мръсна земя“.

Тогава погледнах към Форма, който приличаше на много голям човек, но не видях лицето МУ. И аз също знам, че това е AББА ЯХУВЕХ! ТОЙ седеше в мекото креслото срещу мен в спалнята ми! Не мога да го обясня, знам, че ЯХУВЕХ използва земята за подножие, така че той, разбира се, не можеше да се побере в този стол, нито в тази къща и все пак ТОЙ дойде при мен по този начин.

ТОЙ каза: “ЕЛА ТУК” със строг глас. Страхувах се, че съм казала нещо нередно и не отидох при НЕГО. Вместо това си спомних как Йов имаше неприятности, заради въпросите към ЯХ.

Тогава ТОЙ протегна ръцете СИ и с по-мек глас отбеляза: „АЗ КАЗАХ, ЕЛА ТУК“. И КАТО малко дете отидох при ТАТКО и седнах в скута МУ. И просто започнах да изливам сърцето си, защо вече не искам да съм на тази земя. Казах му, че ми е омръзнало и просто се борих с гнева. Изглежда без да си поема дъх. Аз говорих толкова бързо.

Просто си спомням СВЕТЛИНАТА около фигурата на моя БАЩА и белотата на косата, но не можех да видя НЕГОВОТО ЛИЦЕ.

Тогава ТОЙ със СВОЯТА РЪКА, без да каже нито дума и ТОЙ постави главата ми на рамото СИ… когато се събудих имах такава радост, защото знаех, че това е повече от сън. Знам, че седях в скута, ТАТКО ЯХ!

Край на срещата

Отидох да спя в такава депресия, тъй като тези врагове зверски ме пребиха с думите си и аз се събудих от радост и всички домашни могат да го потвърдят. Ето колко силни са нашите думи. Когато говорим от разочарование, ЯХУВЕХ слуша всяка дума.

Не знам дали тя е свързана с нея, но картината „Една минута преди полунощ“ (картина на видението на Небето, където ЯХУШУА ходатайства и плаче за СВОИТЕ хора) виси на стената зад стола, където седеше ЯХУВЕХ. Сега обичам този стар, грозен стол! Поглеждам го много пъти на ден и винаги помня колко силно НЕБЕСЕНИЯТ БАЩА обича СВОИТЕ деца.

Сега знам, не само в Небето, аз сложих главата си на МАМА МЪДРОСТ, на рамото на МАМА РУАХ ХА КОДЕШ, но сега на рамото на АББА ЯХУВЕХ тук, в моята спалня. Нека враговете се подиграват. Кълна се в душата си, че е вярно и само добри плодове ще излязат! Само ме насърчи да продължа и да ходя в призванието си и да доведа души на ЯХУШУА! Когато четете следните пророчества, имайте предвид, че те носят добри плодове и те винаги сочат към ЯХУШУА за СПАСЕНИЕ.

Апостол и Пророк Елишева Елияху
*******

Няма друг Застъпник пред Трона освен ЯХУШУА. Само чрез НЕГОВОТО ИМЕ и само чрез КРЪВНАТА ЖЕРТВА, която се нарича НОВИЯ КРЪВЕН ЗАВЪТ, има СПАСЕНИЕ.

Света Дух, Пророчество 90
****

Пророчеството 90 започва:
27 февруари 2007 г.

АЗ съм MAMA ШЕКИНЯХ;

Наричам се “МЪДРОСТ” 8

И на иврит “РУАХ ХА КОДЕШ”;

Също така се наричам “СВЕТА ДУХ”.

Елишева, АЗ съм възрастната жена, на рамото на която главата ти лежеше на Небето в това, което ти наричаш сън, и въпреки това не беше само сън, а много повече. Елишева, помниш ли, когато споделяще съня със света и каза, че не знаеш коя е тази жена на празничната трапеза в Небесата, която те обичаше с такава голяма любов?

АЗ сега ще ти дам отговор. Това съм АЗ, твоята МАМА ШЕКИНЯХ , МАМА МЪДРОСТ. Затова никога не си се чувствала тъжна и не си се чувствала празна, без да знаеш любовта на майка.

Всяко дете се ражда с желанието и нуждата от любовта на майка и баща, защото всички хора се раждат като бебета, които се нуждаят от земна любов и защита на майката и бащата. Това е МОЯТА любов, на която се радваше, когато седеше на празнична трапеза в Небесата с МЕН и вашия НЕБЕСЕН АББА ЯХУВЕХ, очаквайки другите да се присъединят.

МОЯТА ЛЮБОВ И ПРИСЪСТВИЕ те обгръщат, тъй като АЗ съм твоята СВЯТА МАЙКА. Само АЗ съм ЦАРИЦАТА НЕБЕСНА 9, няма друг, сатаната има фалшификация – тя дойде като Езавел и този дух нахлу в повечето църкви, където някога съм ги наричала Свети. Имаше време МОЯТА СВЯТА ДУХ, МОЕТО СВЯТО ПРИСЪСТВИЕ И СВЯТО ПОМАЗАНИЕ и СИЛА бяха приветствани, както и МОИТЕ Святи Пророци и Апостоли – търсени – но сега повечето са обидени и изгонени.

Има само ЕДНА ИСТИНСКА СВЯТА МАЙКА, АЗ, наричана още СВЯТА ДУХ. Не вярвайте на лъжите на католическата църква, които тя учи, когато вземат Мириам (Мария), земната майка на ЯХУШУА и я прикрепят като част от СВЕТАТА ТРОИЦА. Тя беше неговата земна майка, но АЗ съм НЕГОВАТА НЕБЕСНА МАЙКА.

Няма друг ЗАСТЪПНИК пред Трона освен ЯХУШУА. Само в НЕГОВО ИМЕ и само в КРЪВТА МУ – ЖЕРТВАТА, която се нарича НОВ ЗАВЕТ на КРЪВТА, 10 има СПАСЕНИЕ.

Земната майка на ЯХУШУА също се нуждаеше от СПАСИТЕЛ. Тя не беше съвършена и не претендираше. Тя дори ГО нарича „ГОСПОД”. И ако беше съвършена, кръвта й щеше да бъде пожертвана на Голгота, жертва за грях. Тя никога не е молила някой да й се покланя и не го е искала. Тя иска само хората да посочат нейния син, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Предупредете католиците да не призовават името й в часа на смъртта си. Вместо това, призовавайте само ИМЕТО, което може да спаси – ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

АЗ говоря тези Откровения чрез теб, Елишева, за да кажеш на Светите хора.
Ако те приемат това, което казва Пророчеството, те отново ще видят знамения и чудеса, като в древните времена, когато ЯХУШУА ходeше по Земята – ако приемат ИСТИНАТА на Истинската Събота, аз нямам предвид неделята!

Научете значението на почитането на ЯХУШУА чрез Светите Празници! Избягвайте езически празници, които се опитват да заемат мястото на Истинските Небесни Свети Дни! Използвайте Еврейските СВЕЩЕНИ ИМЕНА, Живейте Свято и не правете компромиси и не се срамувайте да казвате това, което знаете, че е истина! Ще видите повече Помазание, отколкото някога сте имали в тези Последни времена!

Святото е станало по-свято и злото става по-зло. Сега е времето за по-голямо Помазание и Откровения чрез Пророчествата и Словото на Знание.

Не приемайте Причастието (Господна трапеза) за даденост! Това е ежедневно оръжие срещу сатана, когато го правите за възпоменание – той не може да претендира за вас! Изобличавай греха и грешниците и не се страхувай от това, което другите мислят, когато говориш и предупреждаваш. Предпочитате да обидите обикновените хора или ЯХУВЕХ?

Така е тъжно, тъй като свободата да се говори срещу злото на тази земя се заглуши, защото много от МОИТЕ Свети деца мълчат. Една свобода след друга се отнема от вас по целия свят!

Къде бяха Светите деца в Америка и по целия свят, когато съдия Рой Мур беше числено превъзхождан от езичниците и американското правителство. Той се бореше да запази каменния монумент, който проектираше и издигаше в чест на ЯХУВЕХ и да показва Десетте Заповеди. Съдията трябва да стои за Правдата и Истината.

Съдия Рой Мур, Небето те повиши с тази титла и никой не може да я вземе от теб! Ти си почитан на Небето за това, което направи на 27 август 2003 г. в щата Алабама. Всяка пролята от тебе сълза е записана на Небето и идва като сладък аромат до ноздрите на ЯХУВЕХ заради твоята любов и лоялност към НЕГО и ЯХУШУА.

Тези, които се представят като съдии и съдебни заседатели над тебе и корумпирани съдии – които са отнели повишението, което Небето ти е дало, Главен Съдия на Алабама, те ще пробват какво е да плуваш в Огненото Езеро. Всички, които взеха участие, ще се явят пред ЯХУВЕХ, СЪДИЯТА НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ!

За всички хора, които се молят и застъпват, насърчават този човек, плачат с него и скърбят с него: сълзите ви също са записани в Небето. Той пожертва всичко, защото отказва да прави компромис с истината.

Защо не всяка църква в целия свят, особено в Алабама и така наречения „Библейски пояс”, не подкрепя този човек и не протестира с него? АЗ ще ви кажа защо! Страхувахте се, че ще ви нападнат. За вас нека Брат ви в ЯХУШУА бъде изгубен сред езичниците. Търсехте извинения и казвахте: “Той наруши закона и не е махнал паметника, когато му е било казано да го направи.” Как смееш! Вие сте били тествани и не сте преминали теста.

Колко много бури, суши и наводнения,

ще ви трябват, за да ви разбудят, че да се борите за това,

което знаете, че е Свято и правилно?

Просто почакайте когато ЯХУВЕХ стъпи с крак

и вашата земя затрепери от страх.

Просто почакайте, когато глад, мор и болести

обхванат вашите държави и вие ще се молите и ще питате “защо“.

Светии, насърчете го! Не забравяйте цената, която той е платил. Той прави това, което толкова малко правите и това, което е да се изправиш срещу тълпата и да говориш срещу това, което знаеш, че е зло.

Хомосексуалността се е разпространила. Децата в предучилищна възраст са зомбирани да мислят, че хомосексуалността и еднополовите бракове са нормални. Каква смрад в ноздрите на ЯХУВЕХ станаха съдебната и политическата система. В църквите на Вавилон обгръщат и насърчават своите членове да не се противопоставят на греха и на грешниците. В организираните църкви има това, което ЯХУВЕХ нарича „МЕРЗОСТ” 11, стои зад амвоните и се нарича проповедници.

Малцинството от Светия остатък в църквите са прогонили,

отхвърлили и оскърбили.

Пасторите лъжат на събранията и казват:

„Всеки ден може да бъде Шабат“

и продължават с изкуствената неделя.

Много скоро ще заплачат

за това, което жънат.

Защото учат и вършат това.

Помниш ли, че Елишева, като в съня за Банкетната маса, че чувстваше като реалност? Това е така, защото АЗ съм ТАЗИ, която те отведе на Небето, като ти напомня как се чувстваш, тъй както с любов облегна главата си на МОЕТО РАМО в това, което сега наричаш “СЪН за Банкетна маса”.

МОЕТО ИМЕ Е МАМА ШЕКИНЯХ.

АЗ СЪМ НЕБЕСНАТА МАЙЧИНА ЛЮБОВ,

която винаги си искала.

АЗ го направих, за да ти покажа че…

не си дете без майка и също така без баща.

ЯХУВЕХ и АЗ сме твоите НЕБЕСНИ РОДИТЕЛИ,

точно както СМЕ РОДИТЕЛИ,

за тези чиито имена се намират в Книгата на Живота на АГНЕТО.

АЗ казвам това, защото си тъжила целия си живот и чувствала празнота, както и другите, винаги търсили любовта на една земна майка и баща, и все пак получихте НЕБЕСНИ РОДИТЕЛИ, които никога няма да ви напуснат или да ви оставят, никога няма да ви наранят.

АЗ ви говоря така, други които вярват, че имат някаква празнота със неспасени родители, които отказват да приемат ЯХУШУА като МАШИАХ, единственият МЕСИЯ, ще разберат, че нищо не им липсва в ЯХУШУА. Те имат и НЕБЕСЕН БАЩА, и НЕБЕСНА МАЙКА, и НИЕ сме ДУХ (Йоан 4:24), както всички хора, преди да са родени на Земята. Както е написано, запомнете: „плът и кръв не могат да влязат в Небесното Царство“ (1 Кор. 15:50).

АЗ споделям тези Тайни на Небето, така че тези, които обичат МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН, ЯХУШУА и ГО приемат ато МЕСИЯ, няма да попаднат в лъжите на създадените от човека религии и няма да призоват земната майка на ЯХУШУА, Мария в часа на тяхната смърт. Вместо това, призовете ЯХУШУА ХА МАШИАХ и се покайте и помолете за Милост. Напомнете им за Писанията с думите на ЯХУШУА, изречени в Йоан (Йоханан) 10: 1-30.12

Любовта на земните родители не може да се сравни с НАШАТА Небесна Любов. АЗ ви казвам това, за да споделяте с всички НАШИ деца, особено с тези, които имат празнота в живота си, които никога не са познали любовта на земната майка и баща. АЗ говоря с всички онези, които са били малтретирани емоционално, физически и сексуално и копнеели за любовта на баща и майка.

Приемете ЯХУШУА като МАШИАХ (МЕСИЯ) и позволете МИ да ви изпълня с МОЯТА СВЯТА ЛЮБОВ, ПРИСЪСТВИЕ И ПОМАЗАНА СИЛА; позволете МИ да бъда вашите MАМА ШЕКИНЯХ.

АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕНАТА, Която наричате СВЕТА ДУХ.

АЗ СЪМ ТАЗИ, който ви учи на правилното от грешното,

точно както работата на Светата земна Майка трябва да ви наставлява по същия начин.

МОЯ възлюбена дъщеря Елишева, разкажи им за МЕН, ако приемат това Откровение, те никога повече няма да почувстват тази празнота вътре в тях.

В ръкописите на древните,

прочетете и вижте:

“МЪДРОСТТА“ се нарича „ТЯ“

И в Свещенните Писания АЗ СЪМ 13 се нарича „ТЯ“.

Проучете и представете себе си одобрени.

Всички онези, които се съмняват в това Слово и ви атакуват за това, че говорите за тази Тайна, или не принадлежат на МОЯТА СВЕТА ДУХ, а името им не се намира в Книгата на Живота на АГНЕТО – защото овцете на ЯХУШУА чуват НЕГОВИЯ ГЛАС – или имат малко вяра , но предпочитат да не спорят и да продължат да следват неправилните преводи на Новия Завет, когато думата “ТОЙ” се използва вместо “ТЯ”.

Те предпочитат да следват ученията на човека, а не МОЯ ДУХ и ИСТИНАТА, която АЗ запазвам за това Последно време. Всеки, който чете това, ваш избор е дали искате да стигнете до по-дълбока близост с ТАЗИ, която наричате СВЯТА ДУХ или не. Не принуждавам никого да прави това. Невестата на ЯХУШУА ще се радва на това ново Откровение, защото те винаги се стремят да познават Небесните Тайни.

Има три управляващи Престола. ЯХУВЕХ седи в средата, ЯХУШУА ХА МАШИАХ седи от дясната страна на ЯХУВЕХ, а АЗ твоята МАМА ШЕКИНЯХ, седя от лявата страна. ВСИЧКИ ТРИ ОТ НАС УПРАВЛЯВАТ В НЕБЕТО както са СЪТВОРЦИ. Но има само един MAШИАХ, наречен ЯХУШУА. Само чрез ИМЕТО И КРЪВТА на ЯХУШУА е Спасението за хората на Земята.

ЯХУШУА е единствената ВРАТА на СПАСЕНИЕТО, която води към Небето. Всеки, който се опита да влезе чрез друго име или пътека, ще намери само вратата към ада. Не се заблуждавайте. Има много религии, но само една врата към Небето чрез ИМЕТО и СВЕТАТА БЕЗГРЕШНА КРЪВ, която е била пожертвана от ЯХУШУА. 14

Единна световна религия, която се стреми да обедини всички религии и различни доктрини, създадени от човека, е една лъжа и само ще заведе душите в ада.

Тайната на МОЕТО ИМЕ е запечатана в Книгата на Даниил 15. И сега АЗ я освобождавам в това време, за да подтиквам всички МОИ Свети деца, които гладуват да ядат силно духовно месо, защото вече са усвоили Млякото на Словото. Това са опасни дни и най-лошите дни напред. ЯХУШУА еща, че Йоан (Йоханан) кръщава с вода, но ЯХУШУА кръщава с ОГЪНЯ на СВЕТАТА ДУХ. Това е МОЯ СВЯТ ОГЪН, за който ТОЙ говори.

AЗ съм РУАХ ХА КОДЕШ;

И АЗ съм НЕБЕСНАТА МАЙКА на ЯХУШУА.

ЯХУВЕХ е НЕГОВИЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ.

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА!

И това е МОЯТА СВЯТА СВЕТЛИНА, която се излъчва от МОИТЕ Свети Деца, тези, които наистина обичат, почитат и се подчиняват на АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и МЕН, РУАХ ХА КОДЕШ. Чрез МОЕТО Помазание всичко е възможно чрез на ИМЕТО на ЯХУШУА. 16

Не ти ли каза твоят МЕСИЯ, ЯХУШУА, че ТОЙ трябваше да напусне тази земя, но ТОЙ няма да ви остави, ТОЙ ще изпрати УТЕШИТЕЛКА? 17 И АЗ СЪМ ТАЗИ, която успокоява страховете ви, насърчава, обучава и утешава, като майка, не съм ли АЗ?

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА! АЗ СЪМ СВЕТАТА ДУХ, която дойде в горната стая с МОЯ СВЯТ ВЯТЪР И СВЯТ ОГЪН, както е посочено в книгата Деяния (Деяния 2: 1-4). АЗ напълних учениците с МОЯТА СВЕТА ДУХ, докато те чакаха МЕН в горната стая.

АЗ съм ТАЗИ, която дойде като СИЛЕН ВЯТЪР, който духаше в горната стая и те използавах да родя, чрез теб Елишева, това Служение, за да служиш на Евреите и Езичниците – и дадох името на това Служение, АЛЕФ И ТАВ 18 Служение ВСЕМОГЪЩИЯТ ВЯТЪР (ALMIGHTYWIND), ОГЪНЯТ на РУАХ ХА КОДЕШ!

Възлюбена дъщеря Елишева, преди да научиш за Еврейските си корени, все още си била част от организираните Петдесятни църкви. Въпреки това АЗ, МАМА ШЕКИНЯХ, дадох на това Служение името AЛФА и ОМЕГА, Служение ALMIGHTYWIND СВЯТ ОГЪН, както и едноименното AMIGHTYWIND. АЗ знаех, че ще бъдеш използвана, за да споделиш някои от тайните на Небето с МОЕТО Свято семе.

АЗ, MАМА ШЕКИНЯХ, те предупредих, Елишева, преди да чуеш за интернет, да не наричаш това Служение на себе си. И АЗ помазах ушите ти, за да чуваш Гласа на ЯХУВЕХ, който те събуди и те предупреди в деня, когато Джими Суагарт падна и изповяда [ греха си] пред целия свят.

Тази сутрин ЯХУВЕХ те събуди и каза:
“Внимавай, всяка Служение, която е кръстено на човек – ще падне, защото когато пастирът пада, овцете избягат” (21 февруари 1988 г.).

Гордост идва, когато мъж или жена направи това.

Така че бъдете внимателни: Джойс Майер, Мерилин Хики, Хуанита Бинум, Паула Уайт, Ян Крауч, Пол Крауч, Крейфло долар, Т.Д. Джейкс, Джеси Дюплантис, Джоел Остин, сред безброй други жени и мъже – някога сте били толкова скромни и изпълнени с МОЯ ДУХ и сега сте готови за голямо падение.

Заради гордостта ви, трябва да бъдете свалени от пиедесталите ви. И ако не се покаете за злите си пътища, това, което е било направено в тайно, ще се извика от покрива и вие ще бъдете погребани под своите пиедестали.

Това се отнася за всички Служения, наречени на собствено име. Никой обикновен човек не е ПЛАТИЛ ЖЕРТВАТА и вие сте били предупредени чрез този Пророк чрез Пророческите послания всеки път. Когато се изправите срещу ЯХУВЕХ, няма да имате никакво извинение, защото сте откраднали НАШАТА СЛАВА и сте приели слава за себе си, така че вашите земни имена да бъдат издигнати, а не ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и МЕН, РУАХ ХА КОДЕШ!

НИЕ НЕ РАЗДЕЛЯМЕ НАШАТА СЛАВА НИ С ЕДИН мъж или жена! 19 Вие, които правите това, ще откриете какво се случва с онези, които са го направили.

Предупреждението на тези, които наричат себе си “Свети” и смятат, че са подходящи за носене на корона, носят скиптър и седят на трон – и носят дълги свещенически одежди – прощават греховете на другите.

Само ЯХУШУА ХА МАШИАХ е ПЛАТИЛ ЦЕНАТА, за да бъде единствената СВЯТА БЕЗГРЕШНА КРЪВ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО,
принос за грях.

ЯХУШУА е съвършен и безгрешен във всички отношения. Дори една грешна мисъл не МУ дойде в главата! Как се осмеляваш да учиш хората да се покланят и да крадат НАШАТА Хвала, Чест и Слава! Как смеете да учите другите да се покланяте и да целуват ръката ви! И коленичат при краката ви! Пламъците на Ада и Огненото Езеро ще станат следващото ви жилище след края на този живот.

Вие сте били предупредени. Каква цена сте платили за това? Безгрешен ли си? Пожертвал ли си живота си? И умря и възкръсна ли на третия ден? И възлезе ли на Небето след четиридесет дни? Сега седите ли от Дясната ръка на ЯХУВЕХ?

Никой от вас, който одобрява това и води хората да вярват, че това не е грях, са истински Свети Пророци! Защото вие не знаете тайните, запазени само за пророците на ЯХУВЕХ, които той нарича “НЕГОВИ ПРИЯТЕЛИ”. Истинският Пророк е този, на когото се доверяват тайните на ЯХУВЕХ. 20

Бъдете предупредени! Всички, които следват тези лъжливи земни богове и ги подкрепят, ще получат същата съдба. Покайте се, преди да е станало твърде късно, ако подкрепяте всяко служение, което не предупреждава за опасността от една световна религия [или всяко служение, което] не се противопоставя на греха, независимо от цената, която трябва да платят в този свят.

Повечето хора, които твърдят, че са християни, всъщност са хладки и компрометирани. Пастирите са воня в МОИТЕ НОЗДРИ, защото те преследват всеки помазаник, който ги предупреждава за това, направо от вратата на църквата.

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ; ТАЗИ, която говори Светите езици, както е описано в Книгата Деяния.

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ, МАМА МЪДРОСТ.

Други ме наричат СВЕТА ДУХ или РУАХ ХА КОДЕШ

Това е MОЯТА Титла и това е МОЕТО описание на КОЯ СЪМ АЗ.

АЗ СЪМ ДУХЪТ на ЯХУВЕХ. НИЕ СМЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДНО.

За тези, които предпочитат да използват тези ИМЕНА, които са запазени за тези, които наистина искат повече интимност с РУАХ ХА КОДЕШ, можете да МЕ наричате:

MАМА ШЕКИНЯХ или МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА

или МАМА МЪДРОСТ или МАМА РУАХ ХА КОДЕШ.

Просто за да чуя,

че МЕ познаваш- “MАМА” – ще ме зарадва.

Проверете ME и вижте дали любовта ви към ВАШАТА МАМА ШЕКИНЯХ не ще се разпали още повече!

Мнозина плакаха и се чудеха:

Къде са чудесата на древността?

Приемете това ново знание, което АЗ казвам;

И дай доверието си на МЕН, КОЯ СЪМ АЗ.

Гледайте и вижте как Помазанието ще расте!

И знамения и чудеса ще видите отново

В ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Но това е вашият избор. Ако настоявате да МЕ наричате “ТОЙ” вместо “ТЯ”, това е вашият избор и загубата ви е в по-голямата близост с МЕН, която носи по-голямо Помазание и АЗ ще споделя с вас по-големи “Откровения от Небето”.

Не МЕ разбирайте погрешно. Това не е за вашето спасение. Това е за по-голямо Помазание и интимност с ТАЗИ, която е вътре във вашия храм, 21 ако името ви е записано в Книгата на Живота. Това може да се случи само ако сте приели ЯХУШУА като МЕСИЯ и ГО помолихте да измие всичките ви грехове с НЕГОВАТА КРЪВ на Голгота и се покаяхте и се отвърнахте от греха. АЗ няма да оставам дълго в нечист съд. Не МЕ изпитвайте в това. Святото стана по-свято и нечестивите станаха по-нечестиви в тези последни времена.

Знаете ИМЕТО на ЯХУВЕХ;

Знаете ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ;

Сега, чрез това Служение и тази Предвещаваща Слугиня,

сега АЗ споделям MОЕТО ИМЕ,

МАМА ШЕКИНЯХ, вашата МАМА МЪДРОСТ.
МОЕТО ИМЕ е запазено за тези, които искат да растат, да се наслаждават и да бъдат в наставничество повече в МОЯТА ЛЮБОВ НА НЕБЕСНА МАЙКА И ПО-СИЛНО ПОМАЗАНИЕ ОТ СВЕТАТА ДУХ.

MАМА ШЕКИНЯХ е МОЕТО ИМЕ.

АЗ все още съм ТИХИЯТ СПОКОЕН ГЛАС…

който говори в СВЕТИЯ ВЯТЪР и

запалва във вас ПОМАЗАНИЕТО НА СВЕТИЯ ОГЪН.

Ето защо тялото се загрява

под МОЕТО ДОКОСВАНЕ. 22

АЗ съм УТЕШИТЕЛКАТА на ЯХУШУА

И НЕГОВА НЕБЕСНА МАЙКА.

ЯХУШУА Е МОЯТ СИН както и СИН на ЯХУВЕХ.

Само АЗ съм ЦАРИЦАТА НЕБЕСНА. 23

НЕ ДАВАМ ТАЗИ ТИТЛА НА ДРУГИ.

АЗ СЪМ МАЙКАТА – ПРИРОДА. 24

ЯХУВЕХ е ТОЗИ, който създава и казва:

Например, [ЯХУВЕХ казва], “Зебра, излез!”

И АЗ поставих уникална линии на всяка зебра.

ЯХУВЕХ създава

и АЗ, МАМА ШЕКИНЯХ, украсявам.

АББА ЯХУВЕХ е ТОЗИ, КОЙТО създава,

а АЗ МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА, украсявам цялото творение.

Не разбираш ли още?

ЯХУВЕХ създава цвете, а това съм АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, която украсява цветята във всички цветове на дъгата. АЗ правя всеки лист уникален. АЗ давам броя на венчелистчетата за всяко цвете и им давам красотата на строежа и ароматите.

Във всичко, което е създадено …

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ.

И АЗ сложих СЛАВАТА си на всичко,

а вашият AББА ЯХУВЕХ създава.

АЗ СЪМ МАМА ШЕКИНЯХ и

АЗ поставям финалните детайли на цялото творение.

АЗ съм ТАЗИ, която украсява цялото творение.

ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, И АЗ СМЕ СЪТВОРЦИ.

АЗ съм ТАЗИ, който добавя сладък аромат на бебешката кожа.

АЗ съм ТАЗИ, която прави всеки човек уникален.

Дори еднояйчните близнаци имат своята уникалност.

АЗ СЪМ ТАЗИ, която определя всяка ваша ДНК.

АЗ съм ТАЗИ, който ви дава уникални,

отпечатъци на дланите и пръстови отпечатъци.

АЗ съм твоята MАМА РУАХ ХА КОДЕШ –

за тези, които предпочитат да използват повече официално ИМЕ –

и АЗ ще ви кажа, че АЗ

поставям блясък във всяка звезда.

И жените бяха създадени по МОЯ ОБРАЗ –

точно както мъже са създадени по ОБРАЗА на ЯХУВЕХ.
По какъв образ, според вас, е била моделирана Ева? Откъде мислите, че е дошло Писанието, което казва: „Не е добре човек да бъде сам, ще му направя помощник” (Битие 2:18)? Това е така, защото …

Както ЯХУВЕХ е ОТЕЦ НА ВЕКОВЕТЕ, ВЕЧЕН,

така, АЗ СЪМ МАЙКАТА НА ВЕКОВЕТЕ, ВЕЧНАТА,

както ЯХУШУА е ВЕЧЕН.

НИЕ СМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕЧНОСТТА.

ЯХУВЕХ създаде храна, но АЗ създадох:

разнообразие от рецептори, за да се насладите на храната си.

ЯХУВЕХ създаде езика, но аз създадох: вашите вкусови рецептори.

АЗ, MAMA ШЕКИНЯХ СЛАВА, твоята МАМА МЪДРОСТ, определих какъв вкус ще има всяка храна. Ще бъде ли солено, сладко, горчиво, кисело или пикантно?

ЯХУВЕ направи дъжда,

и АЗ, вашата МАМА МЪДРОСТ, създадох:

мириса след дъжда и сложих роса на тревата.

ЯХУВЕХ създаде сняг

и АЗ, твоята МАМА ШЕКИНЯХ, създадох:

всека снежинка различна.

ЯХУВЕХ създаде дъга

и АЗ, твоята MАМА ШЕКИНЯХ избрах:

цветови спектри за тази дъга.

ЯХУВЕХ създава

и АЗ, вашата MAMA РУАХ ХА КОДЕШ

слагам последните щрихи на всички неща.
Вижте сами-

като се огледате в новата МЪДРОСТ –

и ще видите творението с нови очи и страхопочитание.

ЯХУВЕХ създаде лъва;

АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, дадох на лъва неговия рев.

ЯХУВЕХ създаде куче;

АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, дадох на кучето лай.

ЯХУВЕХ създаде котка;

АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, дадох на котката мяукане

и тайната на нейното мъркане.

АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, подарих сладки песни на птиците,

за да НИ славят.

Получавате ли картината?

АЗ, твоята МАМА ШЕКИНЯХ, те обичам толкова много, че обещах никога да не напускам или да напускам МОИТЕ Свети Деца (Второзаконие 31: 6; Мат. 28: 19-20; Йоан 14:16; Еф. 1: 13-14), тези приеха ЦЕНАТА, която ЯХУШУА плати на Голгота – за тези, които се покаяха за греховете си и се отвърнаха от греховете си, а сега обичат, служат и се опитват да следват ЯХУШУА. Вярата без дела е мъртва (Яков 2: 14-26).

Когато се родиш отново, то е чрез името и кръвта на ЯХУШУА. Тази МОЯ СВЕТА ДУХ живее и пребъдва във всеки новороден вярващ. АЗ привеждам души КЪМ ЯХУШУА и ви ИЗОБЛИЧАВАМ, когато съгрешите. Не закоравявайте сърцето си, когато АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, ви осъждам, вместо това бързо се покайвайте, че ЯХУШУА да може да ви прости.

АЗ няма да оставам дълго в нечист съд. Помнете, че каквото чувате с физическите си уши, виждате с физическите си очи и правите с вашите физически тела, ако е нечестиво, вие изпитвате МОЕТО търпение. Не винаги ще се боря с мъж или жена (Битие 6: 3). Но АЗ съм търпелива и страдам дълго време в името на ЯХУШУА и ЦЕНАТА, която ТОЙ плати на Голгота. “Бъдете свети, както АЗ съм Свят” 25 и не отваряйте вратата на сатана да влезе и да притежава вашите тела.

АЗ ви предупреждавам сега, не хвърляйте камъни по МОЯТА дъщеря Елишева, да я наричате лъжепророк за това, че е донесла МОИТЕ Послания, или ще богохулствате МОИТЕ Помазани Послания и ще прокълнете душата си. 26 Няма прошка за това.

Попитайте какво може да спечели тя с преподаването на това Послание? Само преследване от организираната църква и присмех от враговете на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Това вече е решено, преди да се формира тази земя, кой от вас е избран и да се покори, и да й пише, и да й благодари за смелостта, послушанието и споделянето на това тайно Откровение със света. Преди да се формира Земята, вие бяхте избрани да бъдете част от това Служение като помощници. Вие сте прочели Пророчествата и сте чули Истините и поръчението да бъдете Свети.

Сега АЗ искам да си зададете този въпрос, ако бихте приели тази тайна, за да я споделите, ще бъдете ли достатъчно смели да я освободите и да приемете преследването, което ще дойде с тази Истина. Тези, които твърдят, че обичате СВЕТАТА ДУХ, защо не сте щастливи да научите тази тайна, която разкривам на МОИТЕ деца с МОЯТА СВЕТА ДУХ? Предупреждавам ви, не МЕ обиждайте, защото не винаги ще се боря с хората.

АЗ чувам въздишка на облекчение от онези, които разпознават Истината и все пак признават, че се радвате, че е било дадено на нея да говори, а не на вас. Сега обаче тези, които са благодарни, ще имат по-голямо желание да бъдат помощници на това Служение. Защото ще разберете колко повече сте нужни във всяко отношение. Сега трябва да разберете, че това не е обикновено Служение, не е обикновен Пророк.

Елишева не е пророк на „ добре да се чувстваш”. Тя не пророкува само думите, които искате да чуете, или да пророкува от плът – ежедневни думи, които може да напише всеки желаещ.

Истинските Свети Пророци получават Тайните, запазени за приятелите на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и която вие наричате РУАХ ХА КОДЕШ. Как НИЕ можем да знаем, че можем да се доверим на Светите пророци? Защото, както е написано, те вече са били изпитани в Небето. Еремия е бил известен преди да е бил в утробата, 27 както и МОЯ Пророк Елишева Елияху, която сега говори в МОЕТО ИМЕ.

Тя получи Свето Поръчение, независимо от последствията, да провъзгласи ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и ЯХУВЕХ само за НАШАТА Хвала, Чест и Слава! НИЕ винаги изпращаме пророците да предупреждават, преди да изпратим съда. Не пренебрегвайте дарбата на пророчеството (1 Сол. 5: 16-22). СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЯХУШУА Е ДУХЪТ НА ПРОРОЧЕСТВОТО (Откровение 19:10).

Не казват ли Свещените Ръкописи и доказано от Древните Пророци, [че] ЯХУВЕХ споделя СВОИТЕ тайни със Светите пророци (Амос 3: 7)? Това е тайна, която АЗ й дадох, да бъде благословение за онези, които искаха да знаят ИМЕТО на СВЕТАТА ДУХ и по-голяма близост и любов с МЕН.

Ще бъдат тези, които четат това, които са изпълнени с МОЯТА СВЕТА ДУХ и те ще разберат, досега не са направили нищо, за да помогнат на това Служение и да насърчат този Пророк, но в знак на благодарност оттук нататък, ще направят всичко възможно, за да бъдат благословение за Светия Пророк и това Служение. Велики ще бъдат техните благословения, когато работят заедно на житното поле.

За всеки, който чете това и се надсмива, бъдете внимателни. Не забравяйте, че хулите не само една жена, тя е просто съд, който АЗ избирам да освободя тези Тайни от Небето. Знаете, Писанията предупреждават какво се случва с онези, които хулят СВЕТАТА ДУХ. Дори КРЪВТА на ЯХУШУА не може да покрие този грях (Матей 12:31)!
Внимавайте, ако не разбирате, покривайте устата си и мълчете. Молете се и изпитайте духа, който говори (1 Йоан 4: 1).

Проучете Стария Завет и други преводи и разберете какво казват Писанията – ВСИЧКИ ТРИМА от НАС, са обединени като ЕДНО. 28 Когато отричате ЕДИН от нас, отхвърляте ЦЯЛОТО БОЖЕСТВО.

Ние сме отделни и все пак ЕДНО. Каква част от варено яйце е яйцето? Черупката ли, жълтъка ли или белтъка? Не е ли всичко едно? Заедно те представляват едно яйце и едно цяло. Въпреки това, те са отделни, всички те са индивидуални. Все още ли не разбирате? Това е начина, по който СМЕ ВСИЧКИ НИЕ ТРИМАТА, НИЕ се наричаме СВЕТА ТРОИЦА.
Колко време ще настоявате да сучете само Млякото на Словото? Все още ли не можете да ядете Твърдо Духовно Месо?

Вие, които живеете Свято и наистина поставяте СВЕТАТА ТРОИЦА на първо място в живота и любовта си, отделихте време да опознаете AББА ЯХУВЕХ. Отделихте време да опознаете ЯХУШУА. Вие се молите и използвате ТЕХНИТЕ СВЕЩЕНИ ЕВРЕЙСКА ИМЕНА. Не искате ли да имате голяма любов и интимност с ТАЗИ, която наричате СВЕТА ДУХ или РУАХ ХА КОДЕШ?

Това е вашият избор. Това няма да повлияе на вашето спасение – освен ако не прокълнете това Слово на Знание, което АЗ сега освобождавам чрез тази Пророческа Предвещаваща Слугиня Елишева Елияху. Благодарение на нейното послушание, това Слово на Знанието трябва да звучи като звънец по целия свят.

Някои ще покрият ушите си и ще бягат. Други ще се влюбват все повече и повече в близостта на майката и детето, за да мога АЗ да увелича Помазанието в тях повече. Спомнете си, че това Помазание чупи оковите и веригите на робството (Исая 10:27).

Именно АЗ, вашият МАМА ШАКИНЯХ СЛАВА, към която се обръщат ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, когато ТЕ се нуждаят от утеха. НИЕ гледаме на злото, което се прави в този свят и на отхвърлянето на СВЕТАТА ТРОИЦА, особено на НАШИЯ ЛЮБИМ СИН ЯХУШУА. Чуваме как ИМЕТО на ЯХУШУА се ругае и проклина от езиците на злите народи, как хвърлят СВЕТАТА МУ КРЪВ – ЖЕРТАТА, В НЕГОВОТО ЛИЦЕ, като се подиграват и ГО отхвърлят.

Злите хора в този свят мразят Името „Свято” и [мразят] всеки, който живее Свято и онези, които са предназначени да се върнат в Небето, защото техните имена са в Книгата на Живота на АГНЕТО, която е написана преди Основаването на Земята (Откровение 13: 8; 21 : 27).

Думите на онези, които защитават Истинския Шабат и разобличават сътворения от човека съботен ден, наречен неделя: когато организираните църкви се противопоставят на вас и цитират писанията, както в Исая 1: 13-14, и отхвърлят това Писание от контекста, казвайки: „не е необходимо да наблюдаваме съботата от залез в петък до залез в събота ”. Това Писание е предупреждение за онези, които грешат и го съчетават с Шабат (съботата), Светите празници и празника на Новолунието.

Не виждате ли колко ядосан е ЯХУВЕХ? АЗ ви казвам за това. ЯХУВЕХ предупреждава, че НЕ понася нечестието и събиранията и ритуалите, спазвайки Шабат, Светите празници, новите месеци и празниците, когато това не се прави в Истинната Святост с издигнати Свети ръце. Без ПРОЛЯТАТА КРЪВ на ЯХУШУА, всичко това е направено напразно.

Колко много, четейки това, отиват в църквата в неделя и се наричат Християни, Протестанти или Католици? Вие посещавате църква и меси; молите се, пейте, изповядвате греховете си пред свещеника и пастора, давате вид на благочестие, десятък, за да може всеки да види и веднага след това отивате в бар и се напивате и се връщате към грешния си начин на живот – без значение в кой ден от седмицата.

За тези от Еврейската вяра, ЯХ на Авраам, Исаак и Яков, същото се казва за много от вас – само вие посещавате храмовете си, изповядвате греховете си пред човека, когото наричате равин и се събирате на Истинския Шабат. Цялата работа спира и вие избягвате всичко друго освен кошерно за ядене. 29

Но не това, което поставяте в устата си, ви прави нечисти (Матей 15: 1-20). Нечестивото излизат от устата ви и грешни дела, извършени в тялото ви със слово и дело. Всичко, което се прави в неподчинение на законите на ЯХУВЕХ, Тората е грях (1 Йоан 3: 4), наричан от християните и “Десетте Заповеди” (Изход 20: 1-17; Второзаконие 5: 4-21).

Както е написано в Исая 1 (Ешаяху 1), в Израел не тичате към баровете на Шабат, за да удавите скърбите и греховете си, но въпреки това сте компрометирали това, което е свято. Вие не се противопоставихте на правителствения ционистки дневен ред 30 и не защитихте невинните. Има един остатък в Израел, който е Свят и изпълнен с МОЯТА СВЕТА ДУХ, и те пророкуват и протестират срещу абортите, хомосексуалността, неморалността и приемат ЯХУШУА като МАШИАХ.

Къде са хората, с дух като цар Давид, който беше човек по собственото сърце ЯХУВЕХ (Деяния 13:22)? Давид можеше да се покае, да похвали и да се моли за ръководство и победа чрез подчинение на ЯХУВЕХ. Цар Давид също знаеше, че ЯХУШУА ще дойде като МАШИАХ, защото видя НЕГОВАТА СЛАВА в Пророческото Откровение (Псалом 2: 7, 12; 16: 8-11; 110).

Както ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, ние покриваме НАШИТЕ очи и уши в скръб, тъй като НИЕ чуваме тези, които се обявят за Свети и се съберат заедно, да използват нецензурни гнусни думи , прелюбодействат с очите, ума и тялото, пълнейки го с похот, дори с похот към същия пол – и те вършат всеки грях срещу всичко, което се нарича Свято.

Наистина ли ще се опитавате да се наведете над ада, за да видите колко далеч можете да се наведете, преди да паднете в него? Не е ли написано: “Бъдете Свети, както АЗ съм Свят”? Престанете да се извинявате за греховете си. Вместо това, отвърнете се от капаните на сатана.

“Дойдете сега та да разискаме, казва Господ” (Исая 1:18). Наистина ли смятате, че защото сте отделили време да се съберете в църква или храм, сега имате лиценз за грях? И това са същите грехове, за които поискахте прошка и се обърнахте и умишлено ги повторяте отново! Като правите това, вие доказвате, че никога не сте възнамерявали да се отвърнете от греха. Вие няма да заблудите никого! А онези, които наричате езичници, се подиграват зад гърба ви! Та вие не сте по- различни от тях!

Както земната майка утешава децата си, АЗ – ШЕКИНЯХ, вашата РУАХ ХА КОДЕШ, МАМА МЪДРОСТ – ще направя много повече. АЗ живея във вас и работя чрез вас и чрез МОЕТО СВЕТО ПОМАЗАНИЕ правя проявления на знамения и чудеса.

Именно чрез ИМЕТО НА МОЯ СИН ЯХУШУА, поради НЕГОВАТА КРЪВНА ЖЕРТВА, МОЕТО СВЕТО ПОМАЗАНИЕ чупи всички окови и вериги на робство. АЗ, РУАХ ХА КОДЕШ и АЗ, не е “ТОЙ”. Когато някой е пренаписал Новия Завет, “ТЯ” беше сменено и „ТЯ“ стана „ТОЙ“.

Елишева, бъди внимателна, онези, които имат дух на религия и имат форма на благочестие, но вътре няма благочестие (2 Тимотей 3: 5) ще те атакуват. Те нямат любящи, послушни отношения с ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и ще се чувстват виновни и ще те атакуват и ще те наричат с ??всякакви лоши думи.

Помни, че това не е твоето Послание, когато те атакуват, това е Посланието на Небето. Уверете се, че тези, чиито имена са в Книгата на Живота на АГНЕТО, които се радват и казват, че винаги са търсили отговори, за да научат повече за това коя е СВЕТАТА ДУХ. Те ще се радват и ще знаят, че знаят, че е казана Истината. Мнозина вече си задаваха този въпрос, но не смееха да питат никого заради страха, че ще бъдат осмивани.

МОЕТО ИМЕ Е МАМА МЪДРОСТ и АЗ ще ви дам повече Мъдрост, като МЕ питате: „ МЪДРОСТ, помогнете ми в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, моля ви за повече от ВАШАТА МЪДРОСТ!” Опитайте и вижте дали АЗ няма да направя това за вас. Вижте дали Помазанието ви няма да се увеличава. Но запомнете, че само чрез ИМЕТО на ЯХУШУА мога да изстрелям целувка [молитви] за ЯХУВЕХ, така че вашите молитви да бъдат чути.

Елишева, АЗ СЪМ твоята МАМА ШЕКИНЯХ и ще ти покажа Тайните, разкрити в Свещенните Писанията, за да ти помогнат да научиш Своите СВЕТИ ХОРА, в които наистина е СВЕТАТА ДУХ.

Учили са ви, че РУАХ ХА КОДЕШ е мъжки, а не женски. MEН МЕ наричат “ТОЙ” вместо “ТЯ”, защото учените неправилно са го пренаписали в Древните Ръкописи, главно защото мъжката суета не искала да се разкрие, нито сатана.

Именно АЗ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ, те води към ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който те кръщава с МОЯ СВЯТ ОГЪН , който наричаш СВЕТА ДУХ. АЗ съм, МАМА ШЕКИНЯХ, който ви наставлява. MEН може да МЕ наречете MAMA РУАХ ХА КОДЕШ, или MAMA РУАХ, това е вашият избор. АЗ наставлявам, уча и и провъзгласявам чрез това Ново Помазание, което ти дадох Елишева. А тези, които имат духовни уши, които слушат и вярват, ще чуят МОЯ ГЛАС по-ясно, по начин, който не са чували от МЕН преди.

Възлюбена дъщеря Елишева, АЗ ти дадох Помазанието, за да говориш и тълкуваш това, което говориш на Небесните Свети езици. Вие говорите на езиците на Небесните Свети ангели и различни човешки езици.

Можете да разберете езика само защото АЗ ви давам дарбата за тълкуване на вашия собствен език. Понякога АЗ ви защитавам, така че да не знаете; когато се молите, това би смазало плътта ви, когато говориш на Светите Небесни езици.

Друг път АЗ те избрах да говориш на Светите Езици от езиците на хората, които не знаеш (Деяния 2: 4), но през повечето време това са езиците на Небесните Свети ангели, както в Писанието, в 1 Коринтяни 13: 1.

Когато АЗ избирам да говоря чрез теб на езиците на Свети ангели и не давам никакво тълкуване, това е така, за да не могат сатана и неговите демони да разберат за какво се молите или говорите. Това не е за тяхните уши да чуват.

Това не е задължително за вас, за да можете да тълкувате езиците, но ТОЙ чува и отговаря на молитвите, въпреки че не знаете за какво се молите.

Понякога се молите за хора, които дори не знаете – вие се застъпвате за Светите хора по целия свят. Много пъти се молите за личните си нужди и изцеление за вас или за другите. Много пъти се молите за благословение за Светата Невеста и Гостите, или за милост и спасение за черни овце, за да се върнат към ЕДИНСТВЕНИЯ ДОБЪР ПАСТИР, ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Друг път се молите за Съда и отмъщението на ЯХУВЕХ за слугите на сатана и за онези, които са подходящи за лина на гнева на ЯХУВЕХ. Няма никакви разстояния в молитвата. Изследвайте и покажете, че сте одобрени. 31

МОЯТ СИН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, казва: “Йоан ви кръсти с вода, а АЗ ви кръщавам с ОГЪНЯ на РУХА КОДЕШ” (Деяния 1: 5)? АЗ съм наричаната СВЕТА ДУХ или ДУХ на СВЯТОСТ. ЯХУШУА МЕ използва, за да напълни тези, които са Свети, препълнени с МОЕТО ПОМАЗНИЕ, което е в Святи знаци, чудеса и провления на сила за тези, които наистина обичат и поставят ЯХУВЕХ и ЯХУШУА на първо място в живота и любовта си.

Това включва Невестата на ЯХУШУА, която жертва всичко, за да следва и се подчинява на Светите Поръчения, изложени в Свещените Ръкописи, и от любов към ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и прави всичко възможно да се покорява и да живее Свято. МОЯТА СВЕТА ДУХ пребъдва в земния храм, наречен тяло.

Невестата на ЯХУШУА се стреми всеки ден да опознава СВЕТАТА ТРОИЦА и слуша всяко Слово, което НИЕ казваме. И СЛАВАТА на ЯХУШУА свети от лицата и живота им. Те не задържат нищо и отдават цялата Хвала, Чест и Слава на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Както е посочено в Деяния 2: 37-47, Невястата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще желае да направи както в древните времена и да бъде едно с вас и ще помогне на това Служение и няма да пречи.

Те ще го направят за една цел. За слава на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Елишева, дъщеря МОЯ, не казва ли Светото Писание от създаването на света на тази земя: „Нека направим човека по НАШИЯ образ” (Битие 1:26)? Кого смятате, че означава „НАШИЯТ ОБРАЗ“?

Адам е създаден по ОБРАЗА на ЯХУВЕХ, а Ева е създадена в МОЯ ЖЕНСКИ ОБРАЗ. Тъй като Ева е била създадена, за да бъде помощник на Адам, така и твоята МАМА ШЕКИНЯХ се нарича в Писанията „ПОМОЩНИК”. 32 АЗ СЪМ СЪТВОРЕЦ С ЯХУВЕХ И ЯХУШУА. ЯХУШУА е НАШИЯТ СИН. ВСИЧКИ ТРИМА от нас пострадаха и платиха ЦЕНА, така че хората, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО, могат да се върнат в Небето.

АЗ СЪМ ВАШАТА МАМА ШЕКИНЯХ.

АЗ съм ТАЗИ, който живее във вашите тяло, дух и душа.

АЗ СЪМ твоя НЕБЕСЕН НАСТАВНИК, вашият УЧИТЕЛ.

АЗ съм ДУХ и ИСТИНА.

АЗ съм ТАЗИ, който ви дава желание,

да приемете и да се подчините на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА като БОГ.

АЗ съм ТАЗИ, който ви дава желанието да

пеете, хвалите, молите се и покланяте на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Сега АЗ ви давам ново желание

и това е да разберете КОЙ ви помазва,

вашата РУАХ ХА КОДЕШ, вашата МАМА ШЕКИНЯХ.

Свети деца, АЗ обичам, когато пеете и казвате думи на любов за МЕН. АЗ чаках търпеливо това време. АЗ очаквах това Откровение, което беше освободено и ръкоположено от Небето, така че нашата благословена Предвещаваща Слугиня Елишева Елияху, ще прогласи това Свето Послание по целия свят. Това е още една причина да се нарича Предвещаваща Слугиня на ЯХУШУА.

АЗ СЪМ твоята МАМА ШЕКИНЯХ, наричана още РУАХ ХА КОДЕШ, избраха теб, Елишева, за да имаш честта да МЕ представиш като МАМА ШЕКИНЯХ на МОИТЕ деца. Толкова много Свети Деца ще бъдат изцелени от раните, нанесени им, защото на тази земя те никога не са познавали любовта, утехата и напътствието на любяща майка. И все пак АЗ съм била там през цялото това време. Сега АЗ те помазах да чуеш ГЛАСА МИ и да им разкажеш за това.

АЗ знам, че ще се подчиниш!

Независимо от цената, която ще трябва да платиш!

Наричам се, “МЪДРОСТ”. МОИТЕ плодове са Седемте Духа.

Изучете Седемте стълба в книгата Откровение. 33

АЗ СЪМ ТЪРПЕНИЕ, ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ;

АЗ СЪМ МИЛОСТ и много друго.

Учете се и учете сега КОЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА, КОЯТО те ПОМАЗВА.

АЗ съм много повече от СВЕТИЯ ВЯТЪР

и СВЕТИЯ ПОМАЗАН ОГЪН

и СЛАДКИЯ АРОМАТ във въздуха.

АЗ СЪМ –

повече отколкото ГОВОРЯЩАТА на СВЕТИ НЕБЕСНИ ЕЗИЦИ

и ПРОРОЧЕСТВА и знаци и чудеса.

АЗ СЪМ ВАШАТА МАМА ШЕКИНЯХ,

наричан още РУАХ ХА КОДЕШ,

която привежда душите към ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕНАТА, КОЯТО ПОМАЗВА

С НЕБЕСНА СИЛА И

ИЗЛИВАМ МОЕТО НОВО ВИНО И ПРЯСННА МАНА ОТ НЕБЕТО.

АЗ СЪМ ВАШАТА МАМА ШЕКИНЯХ

и АЗ СЪМ не деля МОЯТА слава с никоя жена или мъж.

ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и АЗ сме ЕДНО.

Когато почитате ЯХУШУА, вие се покланяте на ВСИЧКИТЕ ТРИМА от нас едновременно. Ако предпочитате, можете да МЕ наричате “MAMA РУАХ ХА КОДЕШ”, други все още могат както преди да МЕ наричат “СВЕТА ДУХ”, но АЗ искам да покажа повече за тези, които искат повече Близост с МЕН.

Сега предупреждавам всеки, който отрича и обижда, че Шаул (апостол Павел) е преподавал за реалността на Свещените дарове на РУАХ ХА КОДЕШ, ПОКАЙТЕ се сега. Вие сте обидили и наскърбили толкова, че душата ви е заложена на карта!

Сега казвам в ИМЕТО, което познавате като ЯХУШУА!
Ако не се покаете, вие сте вечно осъдени!

За онези, които настояват да отричат и се подиграване на СВЕТАТА ДУХ (РУХА ХА КОДЕШ) и ПОДАРЪЦИТЕ НА СВЕТАТА ДУХ , вашите имена или никога не са били в Книгата на Живота НА АГНЕТО, или са били изтрити, защото преди да сте били родени на земята, вече е постановено на Небето. Ако името ви е в Книгата на прокълнатите или в Книгата на Изличениете, ада ще бъде вашият следващ дом.
Ето тайната, която АЗ повтарям отново 34 през Елишева:

Всяка душа, родена на тази земя, беше изпитана на Небесата преди да дойде на тази земя и затова всяка душа изработва спасението си „със страх и трепет“ (Филипяни 2:12). Вашата душа вече знае дали сте били на страната на луцифер или на страната на ЯХУВЕХ по време на Голямата Предателска Война на Небесата, преди основаването на Земята.

Не е грях да не разбирате Дара на Пророчеството или Говоренето на Светите езици на хората и на Светите ангели, но не говорете против това, което е Свято, само защото вие не сте го преживели, или сте имали лош опит с имитацията. Някои, които четат, имаха опит да са пълни демонични езици. Затова не отричайте Истината само защото сте се открили за имитацията чрез греха – или кръвната ви линия е пълна с окултизъм.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви предупреждавам, че сатана е зло във всички отношения, дори е научил хората да се молят на богините, защото той знае, че РУАХ ХА КОДЕШ, само твоята МАМА ШЕКИНЯХ Е ЕДИНСТВЕНАТА ЦАРИЦА НЕБЕСНА.

Научете какво означава думата “ШЕКИНА СЛАВА”.

Изучавай Писанията, Елишева

и ще имаш мир – в освобождението на Тази тайна,

която е била съхранена за такова време.

Това ще излекува толкова много рани. Точно както си имала празнота, защото нямаше любовта на майка си, сега ти разбираш, че си изцелена, а други също ще бъдат изцелени, защото тази пустота беше запълнена.

След като приемете ЯХУШУА като MEСИЯ, вие незабавно сте изпълнени със СВЕТАТА ДУХ, с МЕН, РУАХ ХА КОДЕШ. Вашата MАМА ШЕКИНЯХ е буквално МОЯ ДУХ, този ДУХ живее във вас. Това също така означава, че АЗ виждам през очите ви и чувам през вашите физически уши и се движа чрез тялото ви.

Така че не МЕ огорчавайте.
Не продължавайте да МЕ изпитвате.

Това се отнася за всички, които са приели ЯХУШУА ХА МАШИАХ като БОГ, ГОСПОД, СПАСИТЕЛ, ЕДИНОРОДЕН СИН на ЯХУВЕХ, който е роден по плът от жена – девица и предал СЕБЕ СИ СВЕТА ЖЕРТВА за грях, КОЙТО умря и възкръсна на третия ден и сега седи до дясната ръка на МЕН, ЯХУВЕХ.

Всички онези, които се стемят да се подчиняват, до известна степен са били изпълнени с МОЯТА РУХА КОДЕШ, МОЯТА СВЕТА ДУХ. Някои от тях са по-малко пълни, а някои са повече, тъй както растат в знанието за това кой е ЯХУШУА.

От къде мислите, че идеята идва за това, че Светият съпруг и съпруга трябва да са едно? Първо това е направено на Небето. Когато приехте ЯХУШУА като МЕСИЯ, никога ли не сте осъзнали, че в същото време сте били изпълнени с ЛЮБОВТА НА НЕБЕСНАТА МАЙКА. Думата “утешител” е това, което майката прави по-добре.

АЗ СЪМ ВАШАТА МАМА РУАХ ХА КОДЕШ
и АЗ СЪМ е твоята Утешителка.

АЗ ви успокоявам, когато имате нужда от успокояване;

така че емоциите ви да отшумят,

и когато те боли, страх те е, самотен си,

или се чувствате отхвърлени или смутени

АЗ СЪМ МИР,

„Който никой ум не може да схване“ (Филипяни 4: 7);

АЗ СЪМ РУАХ ХА КОДЕШ, МАМА ШЕКИНЯХ,

която ви дава СВЕТА НЕБЕСНА МАЙЧИНА ЛЮБОВ.

Това е Тайната, разкрита от Пророка Даниил в Книгата на Пророка Даниил и запечатана до Последно Време, като това (Даниил 12: 4).

Отново, АЗ повтарям,

сега е моментът, ЯХУВЕХ реши –

МОЕТО Слово на Мъдрост трябва да бъде освободено!

Това е времето, когато духът на религията се издига и показва колко е зъл. Фарисеите имаха духа на религията и си спомнете как преследваха не само ЯХУШУА, но и всички, които са били и сега са Свети? Светиите трябва да стоят заедно, да си помагат и да се защитават взаимно, защото “разделен дом няма да устои” (Матей 12:25).

НАША Възлюбена Предвещаваща Слугиня Елишева, тази тайна ти е дадена – когато гласовете на Седемте Гръма те събудиха и говориха преди много години.

На читателя на това Слово, изучете и покажете, че сте одобрени и се молете за голяма мъдрост в Откровение 10, защото в Седемте гръмове, които Елишева е чула, някои от Тайните разкрити досега в Пророческите Послания, вече са изречени.

Елишева, ако си записали датите, ще видиш, че то ще съответства на точното време на Седемте гръмове, ден и месец (8-27 август) – и само в това определено време и година то ще бъде отворено за целия свят в интернет… както е сега, когато е определеното време и сезон.

Елишева, преди да се появи Служението, само си спомняш пробуждането при силните гръмотевици и те гърмяха седем пъти подред, те бяха толкова силни, че те разтърсиха, ти не спеше. И никой не е чул освен теб. Слънцето грееше в небето.

АЗ, ЯХУВЕХ, говорих с теб. Когато спеше сама, тази сутрин АЗ те събудих, първо с един гръм, който те разтърси, за да се събудиш. Ти изтича до прозореца и видя слънцето и тогава отново заспиваше, само за да се събудиш по същия начин, седем пъти подред, всеки път като заспиваше ти се молеше и питаше какво става.

Това се случи в 7:00 сутринта.

Това, което е написано сега и Пророчествата са били тайно освободени за теб по онова време, но пак не знаеше нищо досега. Това не би трябвало да бъде открито до MОЕТО време. На определения ден, месец и година ще знаете дали имаш разрешение да публикуваш това ново Откровение и от коя страна трябва да се издаде това Слово на Знание с това уникално Помазание.

Бъдете готови, невестата на сатана, служителите на сатана, децата на сатана ще те нападнат – сатана искаше да запази това Слово на Знание в тайна. Онези, които наричат себе си “християни”, но имат само форма на благочестие и няма вътрешно БЛАГОЧЕСТИЕ (2 Тимотей 3: 5), те ще те атакуват словесно и все пак АЗ, ЯХУВЕ, ще вървя пред теб и ще се боря за теб.

Преди няколко години, преди да се роди това Служение, ти се молеше и попиташе ЯХУШУА какво се случва, когато чу трясъка на гръмотевицата седем пъти. Защо се събуди и бягаше и поглеждаше през прозореца и веднага заспиваше седем пъти? Ще споделя Тайната с теб: седем също представляват 2007 година. Седем е броят на съвършенството и това е МОЕТО идеално време за освобождаване на това Слово на Знание.

Помниш ли, когато ти изведнъж си почувствал, че трябва да изучиш Седемте гръмотевици в Откровението (Откровение 10: 3-4)? В продължение на много години досега не получи отговор. По това време АЗ, ЯХУВЕХ, пусках Тайните чрез Седемте гръма – показах как АЗ говоря чрез теб като Пророк.

АЗ те използвам, защото преди основаването на тази Земя си била избрана да дойдеш на Земята, за да донесеш цялата Хвала, Чест и Слава на МЕН, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА, РУАХ ХА КОДЕШ, ЕДИНСТВЕНАТА, който наричате МАМА ШЕКИНЯХ или МАМА МЪДРОСТ. Ти си била помазана за такова време.

Ти беше избрана преди Създаването на света да бъдеш изпълнена с МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ – дори намирайки се в утробата на твоята езическа майка, където си била мразена, нежелана и отхвърлена. Сега е много години по-късно и сега осъзнаваш, че те е утешавала именно МАМА ШЕКИНЯХ. Минаха няколко години, преди да разбереш коя си чрез ИМЕТО на ЯХУШУА и че КРЪВНАТА ЖЕРТВА беше за теб на Голгота.

Ти беше избрана пред Основаването на този свят да родиш това Свето Служение с ИМЕНА, които не включват името на мъж или жена, но почитат само СВЕТАТА ТРОИЦА.

Елишева, ти си била помазана, като Еремия от Древността, когато си била в утробата (Еремия 1: 4-10) – като НАШ Мундщук (говорител) и ти е даден глас на Свет Пророк, за да викаш в пустинята на този свят. Само онези, чиито имена са в Книгата на Живота на АГНЕТО, ще повярват и приемат Истините на това Служение, точно както приемат ЯХУШУА като МЕСИЯ.

Слугата не е повече от господина и ако всички приемат ЯХУШУА ХА МАШИАХ, когато ТОЙ ходеше по земята и учеше и правеше чудеса за МЕН, за Славата на ЯХУВЕХ, те също биха приели теб и истините, които говоря чрез това Служение.

Ти изрече Словата, които АЗ, ЯХУВЕХ, казах, ЯХУШУА ХА МАШИАХ говори и сега ти получи уникален дар, за да чуеш вашата МАМА ШЕКИНЯХ, която говори чрез теб. Това уникално Помазание ще излезе на други Свети Пророци, които вярват и приемат тези Истини и ще те покрият в молитва, ще те подкрепят с тяхната любов и ще направят всичко възможно да бъдат благословение на това Служение.

Елишева, АЗ СЪМ твоята МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА. АЗ съм ЕДИНСТВЕНАТА, Която ви помазва със знамения,чудеса и проявления на сила, които включват Пророчества и молитви на Светите езици на хората и ангелите.

АЗ СЪМ твоята МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА. АЗ съм Единствената, която се застъпва за всички Свети деца, когато нося вашите молитви пред Трона на ЯХУВЕХ, като въздушна целувка 35, когато това се прави в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Това включва и името “ИСУС ХРИСТОС”, но бъдете внимателни, защото синът на сатана по време на Голямата Скръб ще имитира името “Исус Христос”. АЗ няма да мога да изпратя молитви по това време в името на Исус, защото това дяволско изчадие също ще използва името “Исус Христос”.

Научете сега СВЕТИТЕ ЕВРЕЙСКИ ИМЕНА на ЯХУШУА и ЯХУВЕХ, всички които имат духовните уши да слушат, нека слушат и се подчиняват. Научете и свиквайте да използвайте Истинското ЕВРЕЙСКО ИМЕ – на този, който се нарича “Исус Христос” – сега, преди да е станало твърде късно. Кажете на хората: “Не чакайте Голямата Скръб да научите това по трудния начин”. [Вж. “Защо използваме свещени имена”].

Извикайте за това, докато чуят и Посланието нека звъни по целия свят. В Голямата Скръб ще има голяма измама. И тогава ЯХУВЕХ вече няма да може да отговаря на молитви в името на Исус Христос.

Само ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще донесе Изцеление, Освобождение, Сила за Възкресение! Защото този, който се нарича син на сатана, ще използва и заблуждава милиони – ще прави лъжливи знамения и чудеса – ще имитира името “Исус Христос” по това време пред света. Дори избраните ще бъдат измамени – ако е възможно (Матей 24:24; Марк 13:22).

Бъдете предпазливи, точно сега има зли хора с духа на антихриста и те използват името “Исус Христос”, но те мразят ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ ЯХУШУА. Защото това е постоянно напомняне, че ЯХ СПАСЯВА! ЯХУШУА Е ЕДИНСТВЕНИЯ МАШИАХ (МЕСИЯ).

Елишева, чу Гласа на АББА ЯХУВЕХ и ти чу Гласа и получи послания чрез МОЕТО Помазание от ЯХУШУА, вашия МАШИАХ.

АЗ търпеливо чаках времето да МЕ опознаеш като ЛЮБОВТА НА НЕБЕСНАТА МАЙКА, за която винаги си жадувала. АЗ СЪМ, твоята ЕДИНСТВЕНА МАЙКА и АЗ СЪМ ТАЗИ, който те помазва и утешава и те наставлява. Именно заради вашата МАМА ШЕКИНЯХ, вие МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ МОЯ Тих Глас и да чувате Светите Съобщения от ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. АЗ СЪМ ВСЕ ОЩЕ ТИХИЯ ГЛАС, който ви говори. За тези, които се съмняват в това, кажете ми, кога мъжки глас е описан като “тих, спокоен глас” (3 Царе 19:12)?

АЗ СЪМ ТАЗИ, НА КОЯТО се молеше се цар Давид, никога да не го напусна. Той се молеше: „Не отнемай от мен твоя РУАХ ХА КОДЕШ” (Псалом 51:13).

АЗ СЪМ ТАЗИ, която когато хулят и огорчават и обиждат до предела, АЗ казвам: “Достатъчно.” И АЗ ще напусна и никога няма да има надежда за спасение за душата [на отхвърлените]. Само гневът на ЯХУВЕХ ще бъде този, който човек знае; Адът и Огненото езеро са вечният дом на този човек.

АЗ СЪМ, РУАХ ХА КОДЕШ и на арамейски се нарича “ДУХ, ПОСТАВЕН ОТДЕЛНО”. АЗ СЪМ ИСТИНАТА и само чрез МЕН може някой да дойде при ЯХУШУА и да приеме НЕГО като ЕДИНСТВЕН ПЪТ към Небето. Казвам се РУАХ ХА КОДЕШ и се наричам СВЕТА ДУХ или ДУХ НА ОСВЕЩЕНИЕ. АЗ СЪМ ВСИЧКО – СВЯТОСТ, заедно с ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. НИЕ СМЕ ЕДНО и все пак сме отделни. НИЕ сме СВЕТАТА ТРОИЦА и няма друга. В Голямата Скръб ще има несвята троица! сатана е само имитатор, а не създател.

Няма вход на Небето, заобикаляйки ВСИЧКИ ТРИ от нас: АББА ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и МЕН, вашата МАМА РУАХ ХА КОДЕШ.

Спасението идва само чрез ИМЕТО на ЯХУШУА и ПРОЛЯТАТА КРЪВ. И част от МОЯТА РАБОТА – АЗ трябва да привличам души към ЯХУШУА. И АЗ няма да пропусна нито една душа, която е записана в Книгата на Живота на АГНЕТО преди Основанието на този свят. Сега АЗ издавам тази тайна за вас – заедно с МОИТЕ дарове на смелост да говориш и пророкуваш, както никога преди не е пророкувал Пророк. Има и други, които учат, че АЗ съм женствена, но никога не са пророкували, както АЗ ви говорих днес.

АЗ освобождавам тази тайна, за да можете да насърчите онези, които наистина обичат и да поставят ЯХУВЕХ и ЯХУШУА първи в живота и любовта си и ще запомнят МЕН, МАМА ШЕКИНЯХ. Защото АЗ СЪМ СЛАВАТА на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, точно както Светата Съпруга е създадена за славата на Светия Съпруг.

Когато ви атакуват за разкриване на ИМЕТО на СВЕТАТА ДУХ – което е МОЕТО ИМЕ ШЕКИНЯХ – и разкриването на СВЕТАТА ДУХ не като мъж, а като жена, кажете им да се учат и да се покажат одобрени (2 Тимотей 2:15).

Не са ли древните книги – в Псаломи и Притчи 36 – „МЪДРОСТТА“ е наречена „ТЯ“? Дали Светото Писание казва: „Началото на МЪДРОСТТА е страхът от ЯХУВЕХ” (Притчи 1: 7)? Напомнете им, че в Библията (KJV) – ИМЕТО ЯХУШУА, също се пише ЯХШУА, не се намира в Библията на крал Яков (KJV), има само името “Исус”.

Знайте: Името “Исус Христос” все още се почита и е помазано в това време и спасява душите, освобождава и изцелява. Обаче, както ви АЗ предупредих, в идващата Голяма Скръб, този който сега се нарича антихрист, ще се нарича “Исус”.

Дори и сега имитират и мамят милиони хора с името “Исус Христос”. Дори досега им се казва да направят татуировка с номер 666, за да докажат лоялност към този зъл човек – той се нарича „Божи син“ и казва на хората: „няма такова нещо като грях, а адът е лъжа“. 37

Отново и отново АЗ повтарям СЕБЕ СИ, защото това семе на Истината е толкова мощно, че сатана искаше да го откъсне от Градината на Истините – това Пророческо Слово на Знание – преди да може да се вкорени.

Използвах това Служение, за да предупредя защо е необходимо спешно изучаване на СВЕЩЕНИТЕ ЕВРЕЙСКИ ИМЕНА, ЯХУШУА [което означава “ЯХ СПАСЯВА”], който сега се нарича “Исус Христос”. Защото в Голямата Скръб само ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ ЯХУШУА ще има Помазанието, Изцелението, Освобождението и Спасяваща Сила. АЗ ви повтарям и предупреждавам отново.

Ако организираните църкви си вършат работата, хората няма да бъдат измамени.

Бъдете внимателни! Това ще бъдат прочутите телевизионни евангелисти, които ще водят масите към сина на сатана, който ще дойде използвайки името на което се доверяват „Исус Христос“. Това ще бъдат добре познати телевизионни евангелисти, които са продали душите си на дявола в името на слава и богатство, които учат на лъжливи човешки учения и водят хората към този лъжлив “Исус”.

В Голямата Скръб, името “Исус” ще бъде имитирано от сина на сатана, който сега се нарича антихрист. Този антихрист ще оскверни името “Исус” и под властта на сатана ще прави знамения и нечестиви чудеса в името, известно в християнските църкви, име, което сега обичат и вярват: “Името на Исус Христос”.

Синът на сатана, наречен антихрист, ще провъзгласи, че е “Исус Христос”. Той ще изисква всички да се покланят и да го почитат, да присъстват и да се събират в църквите в неделя и да приемат неговия “знак” (Откровение 13: 16-18) – доказвайки своята преданост. антихристът, който наистина е синът на сатана, отново ще дойде с духа на Юда и Хитлер – който Писанието нарича “син на погибел” или “син на Ада”. Синът на сатана ще извърши знамения и лъжливи чудеса чрез силата на сатана и за славата на сатана.

АЗ използвах това Служение, за да предупреждавам. Когато видите, че законът за задължителното Неделно богослужение е дошъл, НЕ влизайте в църквите в неделя или ще ЗАГУБИТЕ ДУШАТА СИ! АЗ предупредих сега да разберете какво е ИСТИНСКИ ШАБАТ – ДЕН за ПОЧИВКА – [от залез в петък до залез в събота].

За Елишева беше трудно послание, защото християнските църкви не искат да го чуят. Обаче, за тези от вас, които бяха верни и говорят тези Истини, знайте, вие имате задание като Езекиил 3: 17-21.

Това Служение получи заповедта да учи на СВЕТИТЕ ЕВРЕЙСКИ ИМЕНА НА СЪЗДАТЕЛИТЕ и [включително] ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Кой по-добре от МЕН би могъл да научи тези, които искат да знаят името на СВЕТАТА ДУХ?

Елишева, ти попита ЯХУВЕХ за ИМЕТО НА РУАХ ХА КОДЕШ и АЗ ти казах. Сега АЗ ви давам тази инструкция да споделяте казаното в Тайната. АЗ ви обещавам, че тези с духовни уши да чуват, чуват и подкрепят това Служение. И те ще защитават тази Истина и ще учат другите.

Тези, които решат да останат духовно глухи, ще останат глухи. Не е твоя работа да убеждаваш хората, твоя работа е само да се подчиняваш и да освобождаваш Пророческите Послания и Словата на Знание, както ти са поверени от Небето. Всеки, който чете това или учи, ще бъде отговорен за това, което те вече знаят.
Край на пророчеството

Обиждайки мнозинството и благославяйки други, които имат духовни уши, за да чуят, тези чиито имена са в Книгата на Живота на АГНЕТО.

Дете, воин и невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.
Апостол Елишева Елияху.
Издадено на 27 август 2007 г.
*******

Скъпи Възлюбени,

В заключение написах това, което чух и ми казаха да пиша. Попитах ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и МАМА ШЕКИНЯХ СЛАВА: сигурни ли СТЕ, че няма друг, който да може да освободи това Слово по-добре от мен. Не знам защо са избрали мен.

Но работата ми е само да се подчиня на СВЕТАТА ТРОИЦА. Страхувам се от това, което ЯХ може да направи с мен, повече отколкото се страхувам какво човек ще мисли за мен. Благодаря на всички, които ни написаха за потвърждение в духа си за това Слово и другите Пророчества. Вашата любов и подкрепа означават толкова много!

Очаквам с нетърпение да ви срещна на небето, ако не тук на Земята!

Елишева Елияху
******

1
След това Пророчество, Пророкът Елишева получи Откровение от ЯХУВЕХ, за изписване на ШЕКИНА (ШЕХИНА, ШХИНА), като се използва ИМЕТО, включващо ЯХ.

2
Вж. Бележка под линия 66.

3
Пешита е сирийската, арамейската Библия.

4
Смисълът на родения е „да се размножава” като баща, като отец “

5
Използваната тук еврейска дума “Адам” означава “човечеството”, а не името на човека.

6
Това не е защита на политеизма и означава буквално – тъй като ние вярваме в ЕДИН БОГ, но просто да покажем, че Бог е вечен и не произлиза от Сътворението.

7
Йоан 3:16 защото Бог толкова възлюби света, че даде на своя Единороден Син, че всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има Вечен Живот.

8
Гръцката дума за Мъдростта е „София“, женското име; а на иврит “Chokmah”. Вижте еврейските доказателства за „НАШАТА МАЙКА, СВЕТАТА ДУХ“; прочетете Библейски пасажи, “КОЙ Е МАЙКАТА НА МЪДРОСТТА”? и в приложението „Доказателствени текстове (KJV Библейски версии на крал Яков),„ Женски СВЯТ ДУХ ”.

9
Виж “Не се покланяйте на Лъжливата“ Царица Небесна ”!

10
ЯХУШУА е КРЪВНАТА ЖЕРТВА- заради това се използват главни букви.

11
ЯХУВЕХ обръща към много неща като „мерзост” в Пророчествата, които ТОЙ е дал на Пророка Елияху, включително пастори с имената на служенията на свое име, абортите, хомосексуалността и еднополовия брак. В този случай, ТОЙ има предвид, че хомосексуалистите са активно включени в този грях и смело проповядват в църквата.

12
Йоан 10: 1-30
1 Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
2 А който влиза през вратата, овчар е на овцете.
3 Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4 Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5 А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.
6 Тази притча им каза ЯХУШУА; но те не разбраха какво им говореше.
7 Тогава ЯХУШУА пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете.
8 Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.
13 Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.
14 Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават,
15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
16 И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.
17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.
18 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си. 19 Поради тия думи пак възникна раздор между юдеите.
20 Мнозина от тях казваха: Бяс има, и луд е; защо Го слушате?
21 Други казваха: Тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?
22 И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
23 и ходеше ЯХУШУА в Соломоновия трем на храма.
24 Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти ПОМАЗАНИКА, кажи ни ясно.
25 ЯХУШУА им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене.
26 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27 Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30 Аз и Отец едно сме.

13
Вижте „Майчинската страна на БОГ“

14
Йоан 14: 6 ЯХУШУА му каза: “Аз съм на пътя, истината и живота. Никой не идва при ОТЕЦ, освен чрез MEН.

15
Даниил 12: 9 А той каза: Иди, Даниил; защото думите са скрити и запечатани до последното време.

16
Филипяни 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Еремия 32: 27 Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мене?

Лука 1:37; 18:27 Защото за Бога няма невъзможно нещо.
Матей 19:26; Марко 10:27 27 ЯХУШУА ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.

17
Йоан 14:18-19 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.

16:7 Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.

18
Алеф и Тав са еврейският еквивалент на гръцката Алфа и Омега, набор от букви, означаващи началото и края.

19
Исая 42: 8. Аз съм ЯХУВЕХ, това е МОЕТО ИМЕ, и няма да дам Слава СИ друг и Хвалата СИ на изваяни идоли ..; виж Наум 1

20
Aмос 3: 7 Защото Господ Бог не прави нищо, без да разкрие тайната Си на слугите Си на пророците.
вж. Йоан 15:15 “Аз ви наричах приятели …”

21
1 Коринтяни 3:16 16 Не знаете ли, че сте Божи храм и Божият Дух живее във вас?

22
Един от аспектите на Помазанието или проявлението на Присъствието на РУАХ ХА КОДЕШ, топлина затопля тялото.

23
Виж “Не се покланяйте на Лъжливата“ Царица Небесна ”!

24
Това не е „Майката Природа“, спомената в Пророчество 4 на сайта на AmightyWind и Almightywind. Когато е дадено Пророчество 4, още не е имало време за Слово от РУАХ ХА КОДЕШ като нашата СВЕТА МАЙКА на Небето, за да го освободят. В Пророчество 4, ЯХУВЕХ имаше предвид „Майката Природа“, отнасяща се до метеоролозите, и бившия мъж на Елияху спомена, когато отиде на лов и каза: „Не се нуждая от Бог. Имам „Майка – природа“ ”.

25
1 Петрово1:16 16 защото е писано: Бъдете свети, защото Аз съм свят.

26
Матей 12:31 31 Затова ви казвам: всеки грях и хула ще се прости на човека, но хулата против ДУХА няма да се прости на човека.

27
Еремия 1:4,5

28
Второзаконие 6: 4 4 Слушай, Израилю, Господ ЯХУВЕХ е един;
( ЯХ или Бог- е същото) вижте 1 Йоан 5: 7.

29
В Новия Завет е имало промяна на свещеничеството (от Аарон до Мелхиседек) и следователно промени в прилагането на закона (Евреи 7:12). Така, чрез ЯХУШУА, законът се прилага в Новия и Живия Път (Евреи 10:20). Например законите за плесен, проказа и кожни заболявания (Левит 13-14) не се прилагат като такива за физическото тяло, но духовно се отнасят до лице, заразено с преднамерен грях, докато той / тя се покае (1 Коринтяни 5: 9-11). Вместо физическа кошерна храна, акцентът е предимно върху съдържанието на сърцето (подчинение на 10-те заповеди; Матей 15:19).

Ритуално- церемониалните обряди нямат смисъл, ако се правят с нечисто сърце. Дадени са ритуални закони, които да ни научат на отделяне и святост. Използването на кашрут (кошер) може да бъде добро, но сега е въпрос на лично убеждение (Матей 15:11) и не е задължително – заради езичниците, понякога трябва да се пренебрегне (Лука 10: 7-8; 1 Коринтяни 10:27). Вижте също „Илия на диета“.
Матей 15:10-11И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте!
Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

16-20 16 А Той каза: И вие ли сте още без разумение.
17 Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода?
18 А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.
19 Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
20 Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

30
Вярваме на Библията, че земята обещана на Авраам, Израел, трябва да бъде земята на Израел и не бива да бъде раздавана. Така че, ние вярваме в библейския ционизъм в смисъла на ЯХ, Светата планина наречен планината Сион. Но много зло се прави в името на ционизма. Това предполага, че е по-скоро като комунизъм, който е откраднал библейския надпис „Сион” – ционисткото движение, основано на алчност, пролята кръв, унищожение, убийство и тероризъм – това е светско движение на корумпирани политици, които се подиграват с всичко, което е постановил ЯХУВЕХ да бъде Свето. Ционистките евреи са приели закони, които позволяват абортите и хомосексуалността, където правителството не се интересува от нищо Свято и всъщност се присмива на Тората, явно съгрешавайки срещу нея!

31
Откровение 14: 19-20; 19:15; „Няма разстояние в молитвата“ 2 Коринтяни 1: 8-11, Йоан 4: 46-54; “Покажете се одобрени” 2 Тимотей 2:15.

32
Йоан 14:16, 26 ESV, NASB, ISV, GWT; Римляни 8:26

33
7 ДУХОВЕ НА БОГА (Откровение 1: 4, 3: 1, 5: 6), 7 СТЪЛБА НА МЪДРОСТТА (Притчи 9: 1); 7 ГОРЯЩИ СВЕТИЛНИЦИ ПРЕД БОЖИЯ ПРЕСТОЛ (Откровение 4:5) , 7 ЗЛАТНИ СВЕТИЛНИКА (Откровение 1:12, 2:1), наречени „ЛАМПИ“ в KJV, това е същата 7-кратна СВЕТА ДУХ, които също могат да представляват църката/те. Това е откровението, дадено на пророка Елишева Елияху от СВЕТАТА ДУХ. МЪДРОСТТА е „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“ в Притчи и е представено с Еврейската “Менора” със 7 клона.. Както Хлябът, така и Менората се съхраняват в Светилището (Евреи 9: 2). Хлябът символизира ЯХУШУА – Хляба на Живота, но Менората, 7-кратният ДУХ НА ЯХУВЕХ.

7 СТЪЛБА на МЪДРОСТТА (Притчи 9), изброени в Притчи 8: 12-14 и
7 БОЖИИ ДУХОВЕ са изброени в различен ред в Исая 11 и имат едино и също ЕВРЕЙСКО ИМЕ / ЗАГЛАВИЕ:

[1] YAHUVEH ROAH (ДУХЪТ на ЯХУВЕХ)
[2] HOKMA (МЪДРОСТ),
[3] БИНА (РАЗБИРАНЕ),
[4] ETSAH (СЪВЕТ),
[5] G’VURAH (МОГЪЩЕСТВО/СИЛА/КРЕПОСТ),
[6] DA’AT (ЗНАНИЕ), и
[7] YIR’AH YAHUVEH (СТРАХ от ЯХУВЕХ).

34
виж Пророчеството 71 “Кавото беше запечатано, сега е открито!”

35
виж бележка под линия 2.

36
Псалмите са песни, а Притчи – дълбоки, често кратки изречения. Така че “Псалми и Притчи” се отнасят не само за книгите на Библията, наречени Псалми и Притчи, но и за древната литература на Мъдростта. Например, Книгата на Мъдростта, гл. 7-8 Псалми на МЪДРОСТТА.

37
“Исус” Миранда от Флорида, САЩ