Пророчество 25, Америка, МОЯТА Ръка е Настроена Срещу Теб!

print

Пророчество 25

Америка, МОЯТА Ръка е Настроена Срещу Теб!

Казано чрез този глинен съд,
под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ,
Апостол Елишева Елияху
2 декември 1998г.

 

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
******

На 2 декември 1998 г. аз се молех с друга сестра – пророк, тя ми се обади по телефона и Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ дойде и на двете. И двете усещахме гнева и скръбта на ЯХУШУА. Това продължи няколко часа. Тогава започнах да се моля на езици. Тълкуването дойде с дълбок плач (ридание дълбоко вътре). Това е първият път, когато всеки от нас може да тълкува други езици. Нов подарък. Обикновено мога да тълкувам само езиците, дадени ми от РУАХ ХА КОДЕШ и само когато БОГ го позволява. Днес имаше нов подарък.

Думите, които тя каза, които съм записала, са включени след това съобщение – това е всичко, което можех да разбера. Въпреки че тя говори други езици, с дарбата за тълкуване на РУАХ ХА КОДЕШ чух някои думи на Английски. Вярваме, че други пророци ще могат да съставят това послание към хората. Пророци, моля, прочетете и се молете за разбиране на думите й, за някои нямаме пълни изречения. Аз говорих под помазанието и тези думи излязоха, за да мога да тълкувам.

Защо РУАХ ХА КОДЕШ задържа това Пророчество през всичките тези дни, не знам. Обикновено ги освобождавам веднага, но нещо е различно в това Пророчество. Разгледахме думите, които не знаехме и намерихме 5 езика! Библията казва, че говорим езиците на хората и ангелите! Никога не знаех, че в едно и също пророчество РУАХ ХА КОДЕШ говори различни езици! Това са езиците, които се говорят в САЩ: Френски, Испански, Гръцки, Индийски, Португалски, уау! Какъв невероятен БОГ, на когото служим! Три пъти, обикновено подред изговорих думата Хоренда.

По-нататък следва каквото РУАХ ХА КОДЕШ ми каза на 2 декември 1998 г.
******

Пророчеството започва

Идва разрушение и плач. Но МОЯТА Невеста, която МЕ очаква, ЯХУШУА няма да позволи на сатана да докосне. Пазете вярата си, зависи от вашата вяра, доколко АЗ, вашият БОГ, ще ви защитя. Чуйте писъците. Погледнете земята и ще видите унищожение, доколкото можете да видите, но не за МОИТЕ Деца, не за МОИТЕ Бебета, не за МОЯТА Невеста. АЗ ще ви скрия под МОИТЕ крила. Трябва да ходите с вяра, а не с виждане. Ако смятате, че сега е трудно да ходите с вяра, а не с виждане, колко по-трудно ще бъде за тези, които трябва да изпитат МОЯТ гняв?

О, Деца МОИ, о, МОЯ Невеста, АЗ идвам да ви заведа у дома. Не трябва да бъдете в унищоженито, МОИ Деца, МОЯ Невеста. Вие, които сте готови, чакате и живеете Свято, АЗ ще ви донеса у дома. Онези, които не са готови, очакват, живеят Свято, вие ще видите идващото унищожение. Този ден АЗ изпращам тази Слугиня с прясна мана от Небето. Ще има други, които ще смелят тази мана, защото те вече чакат, живеят за МЕН. Те имат МОЯТ мир вътре.

Пазете се от онези от вас, които се подиграват и казват, че АЗ няма да дойда. Има такива, които мислят, че Америка винаги ще побеждава. Тази държава Америка не МИ е приятна. Победа няма да видите. Вашата страна и вашето лидерство, АЗ затискам носа СИ. Вонята се издига до небето. Вонята на вашата безнравственост. Вонята на вашата политика. Вонята на вашата алчност. Вонята на лицемерието. Воня от вашата религиозна система. Америка, казвате: „ВЯРВАМЕ В БОГА“, но вие не служите на БОГА. Поне езичниците служат на бога, въпреки че това е ЛЪЖА, те знаят, че трябва да бъдат с бога!

Въпреки че примитивните издълбават дърво и го наричат ??бог, поне те знаят, че трябва да почитат ТВОРЕЦА, въпреки че това ще бъде ЛЪЖА. Те знаят само, че трябва да имат бог, за да бъдат отговорни за това, което е правилно и грешно. За да разпознаете създанието, трябва да имате СЪЗДАТЕЛ. Независимо дали е Мохамед, Буда, Аллах, този списък може да бъде продължен, поне нациите признават и служат на бог, дори и да е ЛЪЖА! АЗ ще бъда по-милостив към тях, отколкото към Америка.

Америка, ти проклинаш МОЕТО Име! Забранявате го в училища и правителства. Вашите Политически лидери го използват за симпатия, но не и за Власт. Вашите Политически лидери го използват за манипулация, но не и за поклонение и те не учат да се подчиняват на БОГ НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ! Вие МЕ призовавате, само когато обслужва вашите цели. Вие не зачитате Светите Дни и правите мерзости в тези Свети Дни. Вонята ти, Америка, достига небето, затискам носа СИ и МЕ караш да се срамя, защото някога ти беше МОЯ, сега принадлежиш на сатана и играеш неговите адски игри.

Вие продадохте своето първородство, което беше Свято и вашите предци МЕ признаваха и дори те съгрешиха против МЕН. Независимо от това, АЗ имам милост към тази страна, която беше създадена за МОЯТА славата и все пак, колко отдавна Звездното Знаме МИ донесе слава? Америка, ти си СМРАД в МОИТЕ ноздри. Вие сте предали ТВОРЕЦА си. АЗ, ЯХУВЕХ, гледам ви и се смея, ти мислиш, че си бог.

Вие мислите, че не се нуждаете от друг БОГ! Вие поставихте поклонение на себе си. Най-високите ви политически лидери и да, АЗ казвам, дори най-високите духовни водачи, казват, че не трябва да спазват МОИТЕ заповеди. Вашият Президент пренаписва МОИТЕ заповеди. Вашите политически лидери, които са предопределени да застанат в ръководството на тази страна, са като Содома и Гомора в Белия дом.

Америка, мислиш, че си бог! Но не МОИТЕ деца, не МОЯТА Невеста, вие сте МОИТЕ деца, вие сте сгодени с МЕН. Тези думи ще стоплят сърцето ви, където сърцето на врага е студено. Америка, АЗ ще те взема като пакет хартия и АЗ ще те накарам да изгориш, за да го видят всички. Търговците ще плачат по целия свят за всичките ви зли дела.

Смеете да размахвате юмрука си на ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ и АЗ ще ви смачкам и онези, които не са готови за МОЕТО пристигане. Вие трябва да преминете пътека, по която АЗ бих предпочел да не ходите. Били сте предупредени. Ако смятате, че сега е трудно да вървите с вяра, колко по-трудно мислите, че ще бъде, когато видите ужаса, който предстои? О, Америка, пламъците на МОЯТ гняв ще те обхванат.

За тези, които казват, че не могат да се доверят на МЕН в момента, за да ги спася, защото ви липсва вяра, ще трябва да ходите с вяра или ще умрете. Вие трябва да извървите пътя, по който АЗ не ви заставих да вървите. Ще отидете там, където МОЯТА Невеста няма да ходи. Вие питате, къде ще отидете? Вие трябва да преминете пътя на скръбта и само чрез ходене във вяра, а не чрез виждане, ще оцелеете. АЗ ви призовавам днес, елате бързо, преди да е станало твърде късно. АЗ искам днес да имате вяра. АЗ искам да имате вяра. Влезте в Ковчега. Елате в МОИТЕ ръце.

Защо чакате? Защо се отдалечавате? Вие, които дори не МЕ познавате, ще трябва да платите. Имате ли представа за страданието? Бъдете готови да дойдете при МЕН днес, помогнете за разпространяването на това Слово, МОЛЕТЕ СЕ! Предупредете по четирите краища на земята. Спрете да строите съкровищата си на земята и започнете да строите съкровища на Небето. МОЯТА Невеста МЕ вика да дойда. Колко време АЗ трябва да чакам? Идва поток от зло. АЗ им казах да се подготвят. АЗ го казвам сега. Колко ще повярват, че АЗ ще ви спася? Молете се да бъдете достойни, за да избягате от МОЯТ гняв, който ще дойде. Да, ЯХУШУА е МОЕТО ИМЕ. Да, това е вашата победа.

Пригответе се за предстоящата война. За вас, който казва, че трябва да останете и да ходите в МОЯ Гняв. АЗ идвам, ще взема МОЯТА Невеста. Тя е МОЯТА Дева и тя е подрязала фитила си, има масло в лампата си и допълнително масло. За тези, които настояват да видят този ужас, трябва да вървите с вяра, а не с виждане. Множество ще бъдат предадени на смърт и мнозина няма да приемат Белега на Звяра. Те трябва да се научат по трудния начин, тъй като отказват да МЕ слушат. Тези, които не ходят с вяра, ще умрат. Не се страхувайте, защото ще бъдат такива, които не се съмняват в МЕН, когато няма храна и няма вода. Имате ли вяра да се молите и да получите вода от камък? Имате ли вяра да вярвате, че калта е хляб?

Нима не виждате МОИ Възлюбени? Ето защо АЗ искам да ви приближа до МЕН, да бъдете МОЯТА Невеста. Защо чакате? Мислите ли, че АЗ излъгах? Не е нужно да се притеснявате или да се беспокоите. Тези от вас, които са готови, АЗ ще ви заведа у дома, тези, които са готови и вярват, че АЗ ще ги държа над Съда и гнева, който трябва да дойде. АЗ спасих Лот от гняв. АЗ държах Ной над гнева. Защо не трябва да държа МОЯТА Невеста над гнева? За тези, които се доверяват, АЗ ще го направя. Където е вашата вяра, АЗ ще отговоря. Имате ли вяра да вярвате, че АЗ ще ви защитя по време на гнева и съда на тази земя, който идва? Имате ли вяра да вярвате, че АЗ ще дойда и ще ви спася в гнева на ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ, кайто ще падне? Спасението зависи от вашата вяра. Защо мислите, че това е нещо различно?

Всеки СЕГА е запечатан! Това беше предопределено преди създаването на земята. АЗ знаех какъв избор ще направиш, преди да го направиш. АЗ съм цялата Мъдрост и Знание, нали? АЗ СЪМ НАЧАЛОТО и КРАЯ, нали? Не можете да МЕ изненадате с нищо, това вече е записано. Това изненадва ли ви? Знам кой е бил запечатан с печата на ИЗКУПЛЕНИЕТО и печата на ПРОКЛЯТИЕТО. Това беше определено преди много векове. Има създадена Книга, която е Книгата на Живота. Две книги в една, там е Книгата на СПАСЕНИЕТО и Книгата на ПРОКЛЯТИЕТО.

АЗ СЪМ Словото, което е станало плът. Покланяйте се на МЕН, а не на книгата, съдържаща Словото. МОЕТО Име е ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Книгата е книга. АЗ не съм Тора. АЗ не съм Библията. АЗ не съм Корана. АЗ съм СЛОВОТО! АЗ мога да защитя МОЕТО Слово. Обичайте МОЕТО Слово, не книгата. Колко Библии и Тори и дори не ги изучавате? АЗ съм Великият БОГ, „АЗ СЪМ!“ „АЗ СЪМ“ СЛОВОТО, което стана плът. „АЗ СЪМ” СЛОВО! “АЗ СЪМ” Който “АЗ СЪМ” отново казвам “АЗ СЪМ” СЛОВОТО, станало плът. Не се покланяйте на Библията. Не се покланяйте на Тората. Не се покланяйте на Корана. Вашият БОГ Е ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ. Вярвайте и стойте на МОЕТО Слово. Покланяйте се ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ, ВЕЛИКИЯТ „АЗ СЪМ“ СЛОВОТО! „АЗ СЪМ” не мога да лъжа! АЗ не съм Библията, Тората или Коранът. “АЗ СЪМ” Който “АЗ СЪМ!”

АЗ написах МОЕТО Слово във вашия Дух и душа. Имате МОЯТ Дух вътре в себе си. Вие знаете какво се случва в Америка сега. Белият Дом трябва да бъде изгорен и всички политически лидери, онези, които се борят срещу ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, ще се върнат обратно към огъня, от който са дошли. Има политически лидери, които изглеждат плът, но не са. Те са управлявани и ръководени демони. АЗ дадох на този слугиня смелост да изкаже МОИТЕ Слова и други пророци ще потвърдят същото, не защото искат да говорят, тяхната плът потръпва, но те се подчиняват и пишат и казват, че АЗ им говоря.

Не казва ли МОЕТО Слово: „АЗ ще изпратя МОИТЕ пророци, преди АЗ да изпратя унищожение?“ Нека тези думи доставят утеха на онези, които имат духовни уши. Тези, които имат МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, ще живеят и няма да се страхуват. Тези, които не го правят, ще се страхуват и ще умрат. АЗ отделям МОИТЕ овце от козите и зърното от плявата, както отделих Авел от Каин, Давид от Саул и Египтяните от Израилтяните. АЗ правих това преди и АЗ ще го направя отново. Дръжте вярата си в ЯХУШУА. Нека никой не отнеме от вас вашата Благословена Надежда.

Бъдете подготвени без значение кога мислите, че АЗ мога да дойда. Не МИ позволявайте да ви намери задремали и да грешите, като живеете живота на Фарисеи. МОЯТА Невеста трябва да остане чиста и Свята пред МЕН. МОЯТА НЕВЕСТА трябва да е девствена. За МОЯТА Невеста има изисквания. АЗ говоря за девственост в смисъл не е замърсена от човешките доктрини и религия. МОЯТА Невеста не трябва да има друга любов пред МЕН!

МОЯТА Невеста не трябва да влага вярата си в друг бог, а в своя МЛАДОЖЕНЕЦ. МОЯТА Невеста трябва да повярва, че АЗ ще я защитя и АЗ идвам да избягам с МОЯТА Невеста. Бягството е тайно. Банкетната маса е готова, всичко е готово. Ангелите са като свидетели. Сега всичко, което е останало е АЗ да дойда и да вземем МОЯТА Невеста, която плаче и скърби и тъгува по МОЕТО идване всеки ден. АЗ ви чувам, вие сте МОИТЕ възлюбени. Не се страхувайте, вашият СПАСИТЕЛ вече е тук.

АЗ ще я взема от този свят, без повече предупреждение, отколкото когато АЗ говоря чрез МОИТЕ пророци. Бъдете предупредени, вие, които смятате, че имате години да се покаете. ПОКАЙТЕ СЕ! Бягайте към вратата на ковчега! АЗ казах, че има две книги и всяка душа се намира или в книгата на ИЗКУПЕНИТЕ, или на ПРОКЪЛНАТИТЕ. Това, което АЗ сега ви казвам, има и заличени имена.

Ваш избор е дали вашето име ще бъде изличено. Онези, които дадоха живота си за МЕН, но после го взеха обратно и умряха в такова състояние, чиито души престанаха да вярват в ЯХУШУА, за да ги спаси, отказаха МОЯТ дар на Голгота. Тези, които четат МОИТЕ думи и все още не живеят по тях, МЕН не могат да заблудят. АЗ знам кой МЕ изповядва пред хора само за показ. АЗ познавам онези, които МЕ изповядват пред хората и го правят, защото те искрено МЕ обичат. Църквата на лицемерите са Фарисеи. Те имат вид на благочестие, но силата и благочестието не са вътре. Това не е МОЯТА Невеста. АЗ знам коя е МОЯТА Възлюбена. Не се заблуждавайте повече. ПОКАЙТЕ СЕ ДНЕС! ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО!

Има души, които имаха имената си на страницата на изкупените, но поради липса на вяра и вярност към своя БОГ и СПАСИТЕЛ, имената им бяха зачеркнати! Нека това да не се случи с вас! Ревностно пазете сърцето и душата си. Вие, които сте ги дали на МЕН, нека никой не ви заблуди от това да обичате първата си ЛЮБОВ. Служейки на първата си ЛЮБОВ, оставайки верен на първата си ЛЮБОВ или АЗ ще се отрека от теб, тъй както ти от МЕН. Нека никой не открадне вашата БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА! МОЕТО Слово не лъже.

Всичко, което казвате с вяра, ще имате в Името на ЯХУШУА. Колко силно МЕ обичаш? Тогава ще МИ вярвате ли? Вие ще копнеете ли и въздишате ли за вашият ВСЕМОГЪЩ БОГ ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, вашият скоро пристигащи ЦАР на Царете и ГОСПОД на Господстващите, да ви предпази от идващия гняв? Вашето бъдеще зависи от вашата вяра. Къде ще прекарвате вечността зависи от вашата вяра. Слушайте внимателно и чуйте МОИТЕ думи, АЗ ще говоря с всеки от вас в подходящото време за това какво да правиш и какво да кажеш. Просто така да спреш да се съмняваш в MEН.
*******

Казано под Помазанието на тази слугиня на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, Елишева Елияху, 2 декември 1998 г., 4:46 и не е освободено до 18 декември,
2-ри ден от бомбардировките над Ирак! 6-и ДЕН на Ханука!
ТОЙ казва, че правят мерзости на Светите Дни.

Думи, които сме изтълкували, но не са пълни изречения. Пророци, моля, молете се, защото е на много различни езици. Аз разбрах тези думи, които Елесия проговори на езици. Сега, за да ги обединя, имам нужда от помощта на пророците. Моля, изпратете ми имейл какво мислите, че означава това съобщение. След това ние разгледахме думите и открихме значението на други езици.

Ужас или Ужасно може да е Horenda (Хоренда) това е португалски за ужас, но има такова място.

Върви напред, върви напред, Русия. Посветените, внимавайте за контрола. Положението на войната в Източна Русия. Страна (базилик) (кралска свята) страна. (Може би Бразилия?) Три държави, или три крале, означава края на нашия контрол над страната. Моралът е, че страната Израел е в беда. В крайна сметка виждам nicome (победа) много изцеления nicome (победа) край, виждам територията в Югоизточен Китай (Мако) всеки ден идва … Руската война морална страна на Близкия изток, повече нравственост, (повече) руснаците ще влязат в nicome (победа) о, Господи мой nicome (победа), аз слушам невестата всеки ден.

Тези думи, които Елисия тълкуваше, когато Елишева Елияху говореше езиците: върви напред! върви напред! Близкия изток по-висок по-висок по-висок помазание (каса) дом върви напред, къщата се издига по-високо. Злото преминава през ноща. Horenda (Хоренда) Ужасяващото ще познаете през нощта. parena nokatea holrenda pocasa hoya micatina micatina pocashoya. Нямам идея на какъв език са тези две изречения, някой знае ли? Написахме го както звучи.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred