Profesie 148, YAHUSHUA HA MASHIACH SE BLOED is vir Jou! Een Minuut tot Middernag

Profesie 148

YAHUSHUA HA MASHIACH SE BLOED is vir Jou! Een Minuut tot Middernag

Gespreek onder die Salwing van die RUACH HA KODESH
Deur Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu
Ontvang 19 Oktober — Vrygestel 27 November 2019

* * * * * * *

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het
—met Profeet Elisheva se “Heilige tale,” soos GOD SE GEES uiting gee (Hand 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Ko 13:1). Elisheva spreek voort in tale wat Profesie bring (1 Ko 14:6).

Ons gebruik die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU is die HEILIGE, GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” Wat letterlik beteken: “Prys YAH,” YAHUVEH/YAHWEH, GOD DIE VADER YAHUSHUA/YAHSHUA, GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD. Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” – as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)-is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY,” en word so vervat in die Profesie en Skriftuurlike voetnotas onder-aan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing voor die Profesieë:

Elisabeth (Elisheva) EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie”. (Jes 42:8)

(Profesie 105) http://www.amightywind.com/prophecyafricaans/proph105afrikaans.htm

In Julie 2010, het YAHUVEH GOD gesê hierdie moet bygevoeg word om hulle te waarsku wie spot:

“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

Profesie 148

Hierdie was opgeneem deur bandopnemer. Hier is die oorskrywing.

Elisheva: Hierdie prent wat julle sien is die een en enigste, oorspronklike olie skildery wat ek gesien het in ‘n visioen.

Profesie Begin:

YAHUSHUA SE Trane van BLOED wat HY ween—HY ween vir Israel; HY ween vir diegene wie sê hulle is SYNE, en tog sal HY vir hulle sê, ‘Gaan weg van MY, julle werkers van ongeregtigheid, want EK het julle nooit geken nie’ (Mt 7:23). HY ween vir wat gedoen moet word in die Groot Verdrukking! HY ween Trane van BLOED. En julle sien die Heilige engele, Aartsengel Michael—hy kom op daar met sy swaard om oorlog te maak.

Elisheva: Sien julle die prent agter dit? Alles daar het ek gesien in ‘n visoen, en selfs die horlosie daar. O! Dis sekondes voor die middernag uur. YAHUSHUA kom in die middernag uur. En laat NIEMAND jou vertel dat dit op ‘n sekere datum gaan wees nie.

Want YAHUSHUA SELF—die VADER het HOM nog nie vertel om die Bruid te gaan haal nie. Ons ken die seisoen (Mk 13:28-29; 1 Th 5:2-4; Rev 3:3) omdat dit [ook] in ‘n Profesie was [76].

Profesie Gaan voort:

En selfs die Jode weet—en hulle vier Rosh HaShanah. En Rosh HaShanah is die datum van Skepping. Leer die Heilige feeste te ken. Maar pasop! Bly weg van enigiets anders as die bybelse Skrifte, bly weg! Behalwe as jy weet daardie sogenaamde “Verlore Boeke” is waarlik gerugsteun deur Skrif.

Elisheva: En jy kan hulle vertrou wat by AmightyWind.com is. Want ek het hulle gelees en jy kan 1 Enoch en 2 Enoch vertrou, maar [sogenaamde] “3 Enoch” is reguit vanaf die duiwel.

Moenie ‘n woord glo wat in die boek is wat normaalweg “3 Enoch” genoem is nie! Moenie enigeen toelaat om dit aan jou te leer nie! En moet NOOIT dink dat jy ‘n god is nie! Ons is—wie gered is deur die NAAM & BLOED VAN YAHUSHUA—die Bybel sê dat ons skaars gered is (1 Pt 4:18). En watter kans het enigeen, wie nie die BLOED VAN YAHUSHUA het nie? Hulle skoon te was! Met SY HEILIGE SUIWER BLOED OFFER wat ABBA YAHUVEH genoem [het] DIE PERFEKTE OPOFFERENDE LAM!

Profesie Gaan Voort:

Want sonder die storting van bloed, is daar geen vergifnis van sonde nie (Heb 9:22; Lv 17:11).

O Israel, waar is jou bloed offer? Daardie is in ‘n profesie [63]. O Israel! Die een wie sal kom, en sit in daardie Derde Tempel, sal die seun van satan wees. Neem ‘n waarskuwing. Neem nou ‘n waarskuwing mense!

Moet nooit die merk van die dier aanvaar nie!

YAHUSHUA ween! HY ween vir al die lafaards wie dit gaan doen [daardie merk gaan aanvaar], maar julle name is nie geskryf gevind in die LAM SE Boek van Lewe nie. Want YAHUSHUA sê HY kan nie een verloor nie. HY sal die 99 regverdiges los—wie SY gebooie volg, HOM aanbid—om te gaan en te soek vir daardie klein verlore swart lammetjie wat weggedwaal het (Lk 15:3-7). Julle hou aan om te dwaal in die weiveld van die duiwel. Julle hou aan gaan na die wolwe se lêplek.

Elisheva: En nou waag jy dit om jouself ‘n god te noem? Hierdie is kabbalah, waarvan ek nou praat.

Pasop! Paspop vir hierdie donker mistiek! Wees versigtig vir enigeen wie jou vertel daar is enige ander god as DIE HEILIGE DRIE EENHEID wat ek nou net genoem het. Hierdie is in die Heilige Skrifte. Hierdie is in die Tanakh. Hierdie is in die Torah. En natuurlik, is dit in die Nuwe Testament. Dit is oral deur die Heilige Skrifte. O mense!

Ek weet miljoene het na YAHUSHUA toe gekom, (omdat HY vir my vertel het, om geboorte te gee aan hierdie Bediening aanlyn, meer as 25 jaar gelede) […] Ani ohevet—! Ani ohevet—! Aan almal wie hierdie Bediening aanvaar en vir my en diegene wat my help arbei in hierdie oesland, om siele na YAHUSHUA te bring, sodat ons—mekaar kan ontmoet—in die Hemel!

Meer as dit. Dis vir die redding van jou siel, maar onthou net, vir diegene wat in die Hemel kom, skree my naam uit, ek sal aangehardloop kom. Ek sal jou die grootste drukkie gee en ons sal verheug wees. Ons sal verheug wees want die werk op aarde was uiteindelik klaar en ons sal verheug wees vir alle ewigheid! Vir die PRYS wat YAHUSHUA HA MASHIACH gegee het met SY EIE LEWE!

HY was gemartel in ons plek. HY was gekruisig in ons plek. En YAHUSHUA het my ‘n openbaring gegee. Dis in ‘n Profesie wat binnekort gaan kom. En in daardie 3 ure wat HY so verskriklik gely het (en HY was gespot en op gespoeg, en asyn was vir HOM aangebied vir sy Lippe toe HY dors was), het HY elke naam gesien voor sy oë verby flits wat ek nie eens kan beskryf nie—want slegs GOD SELF kon dit doen; slegs YAHUSHUA SELF kon dit doen—maar elke naam wat geskryf is in die LAMB SE Boek van Lewe.

Profesie Gaan Voort:

Hierdie BLOED is vir jou! Hierdie BLOED is vir jou! Hierdie BLOED is vir jou! En vir elkeen wie dit verwerp het, HY HET jou gesien in die Boek van die Verdoemdes en die Boek van die Uitgewistes, geweet dat nie eens die OFFER wat HY gegee het sou waardeer geword het nie. Inteendeel SY NAAM sou verdoem gewees het [d.i. vervloek] of hulle sal hulself ‘n “god” noem, of hulle sou YAHUSHUA ontken en HOM net gebruik as —vir ‘n vloekwoord.

Daardie prent daar, “One Minute to Midnight”—YAHUSHUA ween Trane van BLOED soos HY gedoen het in die Tuin van Gethsemane (Lk 22:44). Onthou jy dit? Dit is wat hierdie prent verteenwoordig.

Elisheva: Wanneer jy ‘n kopie daarvan sien op—my verworpene vyande [van die] muur van skaamte—en jy sien dit op hulle webwerf of op hulle YouTube kanaal: Hulle het nie my toestemming om die prent van IMMAYAH te gebruik nie; hulle het nie my toestemming om die “One Minute to Midnight” skildery te gebruik nie.

Hierdie wys dat die duiwel kom om te steel, dood te maak en te verwoes (Jn 10:10). En wanneer jy die prent sien as dat hulle nie deel is van AmightyWind Bediening nie, en hulle is my vyand en die vyand van alles wat Heilig is—en slegs die Heiliges is deel van AmightyWind Bediening—sal jy weet dat hulle misleiers is, hulle is ‘n misleier.

Hulle probeer voorgee dat hulle Heilig is, en hulle is NIE. Julle kan alreeds gaan na die verworpenes se muur van skaamte. [Sien dit by AmightyWind.com.] En weet net dit. Hulle doen net wat ek gesê het, om die skape en lammers te verwar: “O ek het daardie prent tevore gesien—o, hierdie mense, hulle moet Christen wees…” Wel hulle het eenmaal “doeke verlossing” gehad, maar dit was nie goed genoeg nie. Hulle het hul lewens vir satan gegee en hulle het hulle siele vir satan gegee, en die bewys daarvan is op die “Verworpenes se Muur van Skaamte.” En weereens…

Profesie Gaan Voort:

YAHUSHUA SELF het gesê mense wil alleenlik onderrig oor SY liefde, SY genade, SY vergifnis, SY helende krag, opstandings krag, vergewens krag, maar almal wil vergeet, HY het meer oor die hel gewaarsku as wat hy oor die Hemel gepraat het, en hoeveel wil onthou, “Pasop vir die toorn van die LAM!” [Profesie 129]? HY het op die druiwe, onder SY Voete getrap (Op 19:15).

Elisheva: En net onlangs in ‘n Profesie (nog nie eens vrygestel nie). HY het my vertel…

Profesie Gaan Voort:

Daardie is die vrot vrugte, die vrot druiwe. Daardie wie eenmaal die goedheid gesmaak het (in Hebreërs 6 [v5]), en nou noem hulle hulself ‘n ‘god’—dit is soos om vir YAHUSHUA weer oor te kruisig (Heb 6:6).

Jy kan nie ‘n verworpene terugbring tot bekering nie (Heb 6:4-6). Met hulle woorde, met hulle mond, mag hulle dit wat Skrif is praat (Mt 15:8), maar hulle harte behoort nie aan YAHUSHUA nie.

Elisheva: Ek moes al hierdie sê, omdat… Wanneer jy na daardie prent kyk, sien jy daardie klein engele daar? Daar is klein engele ook daar—daar is alle verskillende soorte engele in die Hemel, maar Aartsengel Michael is die hoof een wat Israel beskerm, en die hoof een wat ek gesien het, fisies die vlerk geraak het (wat in ‘n ander getuienis is), in 2005, van Aartsengel Michael.

Profesie Gaan Voort:

Hy beskerm hierdie Bediening. Hy maak oorlog teen die vyande van hierdie Bediening. En YAHUSHUA is die EEN WIE hom stuur. Dit is waarom Israel altyd daar sal wees. En selfs die Nuwe Jerusalem wat vanuit die Hemel sal voortkom (Rv 21:2) sal in Israel wees.

O Israel, daar is ‘n waarskuwing. Die Groot Verdrukking kom. Dis julle wie daardie Derde Tempel sal bou en julle wie die seun van satan sal toelaat om op daardie troon te sit, totdat hy ‘n gruwel gaan doen wat nie eens—julle sal jul gesig in skaamte wegsteek.

Elisheva: Ek weet wat daardie gruwel van gruwels is. Weereens, dis in ‘n Profesie wat nog nie vrygestel is nie omdat ek so agter is met Profesieë— maar loof YAHUSHUA, dit sal vrygestel word in SY tyd.

Profesie Gaan Voort:

So weereens, wanneer jy hierdie prent sien [van hierdie skildery], as jy nie weet dat hulle deel is van AmightyWind Bediening nie, besef dan net dit, hulle is van die duiwel, daarop uit om jou te mislei. En dit geld vir daardie prent van IMMAYAH ook. […]

Elisheva: Hierdie prent is ‘n olie skildery. Dit was nog altyd by my. O so baie jare! Dit is ‘n werklike visioen wat ek gehad het [terwyl] op die foon, net besig om op die foon te bid. Dit was ‘n ope visioen. YAHUSHUA HA MASHIACH seën al daardie wie YAHUSHUA HA MASHIACH aanbid in GEES en in waarheid; en strewe om HOM te gehoorsaam, en sal bekeer van hulle sondes—nie net in woorde nie, maar in dade. Shalom.

Gelukkige Sukkot! En gelukkige verjaardag GELIEFDE YAHUSHUA!—toe U gebore was op hierdie aarde gedurende hierdie tyd van Sukkot en hierdie word ook genoem die Fees van Hutte. En ek wil aan jou verduidelik—soos hulle daardie tydelike tabernakel opgerig het—in die Ou Testament, die Ou Bloed Verbond, soos ek gesê het, dit was net ‘n skaduwee van wat sou gebeur, toe YAHUSHUA gesê het, “Dit is volbring” (Jn 19:30).

Hierdie liggame van ons is die tydelike tabernakels op hierdie oomblik (2 Kor 5:1) en hulle wag om daardie verheerlikte liggame aan te trek (2 Kor 5:2-5).

Profesie Gaan Voort:

Verstaan jy? Wanneer jy die Ou Bloed Verbond lees, onthou YAHUSHUA het gesê dat HY nie gekom het om die Wet en die Profete te kanselleer nie, HY het gekom om hulle te vervul (Mt 5:17). HY het gekom om te sê, EK het gegee—EK gee vir jou ‘n beter weg. En HY het gesê, “Dit is volbring” (Jn 19:30). En toe HY gesê het, “Dit is volbring,” was dit volbring. Daar is nie meer offers (Heb 10:1-10). Daar is nie meer brand offers wat vir YAHUVEH sal tevrede stel nie (Heb 10:1-10). Want Moshe het daaroor gewaarsku (Dt 18:15-19)—Moses het gewaarsku. Daardie is Moshe se naam [Moses in Hebreeus]. Hy het gewaarsku.

YAHUVEH het gesê geen meer diere offers sal bedekking wees vir enige sondes nie (1 Sa 15:22; Ps 40:6; Spr 15:8 & 21:3; Jes 1:10-12; Jer 6:20; Hos 6:6). En Moshe het gewaarsku, dat daar ‘n NUWE BLOED VERBOND was wat kom (Dt 30:1-2, 6)! Om die sondes weg te was!

En dit is YAHUSHUA DIE HOOGSTE VAN DIE HOE—PRIESTER—IN DIE ORDE VAN MELCHIZEDEK (Heb 5:6; 10; 6:20; 7:11, 15-17) omdat HY is & HY was ‘Melchizedek’ (Heb 7:3) [in Hebreeus, MALKI ZEDEK, MY KONING VAN GEREGTIGHEID (Gn 14:18)]. En moenie dat enigiemand anders jou iets anders vertel nie.

Asseblief mense. Studeer en bewys jouself goedgekeur (2 Tim 2:15). Bly nederig en wandel in nederigheid, en bid dat nie jy nie mislei sal word nie.

Elisheva: Want daardie wie ons eens gedink het ons kon vertrou, kan ons nie meer nie. Hulle het afgedwaal. Hulle noem… ‘n demoon, “godin”—”Urea.”

Profesie Gaan Voort:

Kan jy jou indink? Weet jy wat gaan gebeur? As hulle aanhou om daardie leuen te glo?! Om die RUACH HA KODESH/HEILIGE GEES te spot? Met die naam “Urine”? En sê daardie is HAAR “dogter” in die Hemel? YAHUSHUA SE “suster”? Daardie is wat hang op die “Verworpenes se Muur van Skaamte” en elke naam is daar, [maar] net meer gaan bygevoeg word. Daardie is hulle wie ABBA YAHUVEH gesê het sal ontvlam in spontane verbranding, met een uitsondering—en daardie man se naam was Erez [Ezra Caleb], alhoewel ABBA YAH hom nie meer op daardie name noem nie—net Erez. Hy’s een toon weg van die hel. Een toon.

Elisheva: En tog het ek almal gevra om aan te hou bid dat hy uit hierdie uitkom, dat hy uit ooreenkoms kom en hy besef, dat een wie hy dink ‘daardie’ is’n vrou—vermom as ‘n vrou—is eintlik besig om die demoon-godin “Urea” toe te laat om haar te gebruik as ‘n medium vir kommunikasie (channeling). Wat ek gespot het, spot ek nie meer nie. Dit is waarlik ‘n demoon-godin. En daardie man luister—hy weet nou—ek kan nie stilbly nie. My siel is steeds lief vir hom, omdat YAHUSHUA hom liefhet. Dit is nie my liefde [wat] aangehou het om vir hom te veg nie. Dis ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA & DIE RUACH HA KODESH!

Profesie Gaan Voort:

En YAHUSHUA ween Trane van BLOED vir daardie man wie eenmaal ‘n seën was vir AmightyWind Bediening, in 2016, 2017, klein deeltjie van 2018. HY ween Trane van BLOED en HY sê, “Hierdie BLOED is vir jou!” Kom terug! Besef jy was mislei gewees! Jy was op die grenslyn van kranksinnigheid! Kom uit die mistiek uit! Kom uit toorkuns uit! Kom uit, jy wie so diep in die duisternis van die okkulte is—glo dat jou derde oog moes oop wees—vra YAHUSHUA om dit toe te maak met SY GESTORTE BLOED! Bekeer. YAHUSHUA ween Trane van BLOED vir jou. As jy nie ‘n verworpe slang is nie, is daar steeds hoop vir jou. […]

Elisheva: Onthou wanneer jy die Ou Bloed Verbond lees, dit is geskiedenis—dis ‘n voorskou van alles wat YAHUSHUA vir ons gedoen het as daardie PERFEKTE BLOED VERSOENING vir sonde. Want nie een [wie] ooit hierdie aarde bewandel het was perfek in ‘n vorm van ‘n mens nie behalwe vir EEN en dit was YAHUSHUA HA MASHIACH.

Elkeen het nodig om te bekeer. Want niemand van ons is perfek nie.

Profesie Gaan Voort:

Vir diegene wie aan YAHUSHUA HA MASHIACH behoort, hulle sal nie sonde vooraf beplan nie. Hulle vrees die RUACH HA KODESH, WIE sommige die HEILIGE GEES noem, want jy wil nie die HEILIGE GEES laster nie (Mt 12:31), (RUACH HA KODESH SHEKHINYAH GLORY). As SY jou siel verlaat, is jy verdoem!!! Hoor jy MY?

Jy [sou] verworpe [wees]! En ONS het alreeds die MUUR VAN SKAAMTE vir die verworpenes wie eenmaal doeke verlossing gehad het. Maar hierdie is ‘n feesviering, en wat EK te sê het is wee vir hulle wat val onder HOM WIE OP DIE TROON SIT en die toorn van die LAM, wat ‘n waarskuwing is in Openbaring 6.

Elisheva: Asseblief mense! Bekeer! Ek is ‘n Jood, maar ek was nie in Israel gebore nie, so ek is “van die stam van Ephraim.” En ek wag vir “my Judah” om te kom en weer te verenig met Ephraim. Ek weet nie waar hy is nie maar ek weet hierdie—YAHUSHUA het nie ‘n goeie werk begin en gaan dit nie klaar maak nie. Ons is gestuur na Israel toe.

Profesie Gaan Voort:

Die RUACH HA KODESH boeke, Secrets of the RUACH HA KODESH, het 7 jaar geneem om al die bewyse saam te stel van in wie se beeld Eva gemaak was en die Jode het alreeds daardie kennis. Hulle het dit alreeds. Hulle weet alreeds die RUACH HA KODESH—selfs die NAAM—is vroulik [in] geslag. Hulle weet alreeds.

Elisheva: Maar dit het iemand soos ek geneem, vir Profesie 89 & 90 om sterk te glo daarin, selfs al is dit riskant en deur ander gekritiseer kan word, (“shaking limb”) wie nie geweet het in wie se beeld Eva gemaak was nie tot daardie Profesie. O my geliefde AmightyWind gemeente en julle besoekers kom en kyk en vier fees hoe ons ons MESSIAS, DIE EEN EN DIE ENIGSTE EEN eer.

Profesie Gaan Voort:

En wee aan Israel as julle nie die EEN WIE SE BLOED steeds julle grond deurdrenk wat nou rondom die wêreld gaan aanvaar nie en aan elkeen wat erken en sê: Asseblief vergewe my YAHUSHUA vir my sondes! Was my skoon met U BLOED! Ek bekeer van die boosheid wat ek gedoen het, en ek bely my sondes aan U. Dankie dat U my vergewe! Dankie dat U—daardie sondes neem en hulle so ver weg sit soos die ooste is van die weste (Ps 103:12). Dankie dat U, U RUACH HA KODESH binne-in my siel plaas! Dank U! Soos die gebed wat Dawid gesê het, die RUACH HA KODESH ‘moet asseblief nooit my siel verlaat nie’ (Ps 51:11). Hierdie is sy gebed. Hierdie behoort elkeen se gebed te wees. Dat die Salwing van die RUACH HA KODESH, die HEILIGE GEES slegs sterker word in jou elke elke dag.

Einde van Profesie

Elisheva: Mense! Besef asseblief—Israel word wakker! Die MESSIAS SE BLOED is steeds in julle grond. HY was gebore as ‘n Jood vanuit ‘n Joodse maagdelike vrou. Die wonderwerke wat [plaasgevind het] wat bewys is, het in Israel gebeur.

O Israel, ons het jou lief! O Israel, kom terug! Kom terug! YAHUVEH het belowe om weer met jou te trou! Kom terug in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH! Die Shema is steeds [daaroor] DIE EEN WARE GOD maar daar is DRIE [IN EEN]: YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH (DIE ENIGSTE VERWEKTE SEUN VAN YAHUVEH) & DIE RUACH HA KODESH, SOETE HEILIGE GEES. Wanneer jy die feesviering sien, maak dit nie saak of jy hierdie voorheen geweet het of nie. Ek praat met die Hebreërs oral oor die wêreld. Dis nog nie te laat nie. Kom in die Arms in van YAHUSHUA.

En sien uit na ons volgende videos wat gaan kom want volgende gaan dit Hanukkah wees!—wat ons die Fees van Ligte noem omdat YAHUSHUA DIE EWIGE LIG IS. Dit was wanneer YAHUSHUA in die baarmoeder geplaas was! Ons vier Hanukkah—ja ek ken die Ou Bloed Verbond, sê dit was —vir die hertoewyding van die Tempel. Die Tempel was besoedel. Dooie liggame het oral rondom dit gelê (1 & 2 Macc). En daar was nie genoeg olie om in staaat te wees om die lanterns te laat brand nie—die menorah. Daar was ‘n wonderwerk wat gebeur het, en weereens, het dit in Israel gebeur, maar dit was geskiedenis. Dit was ‘n skaduwee van YAHUSHUA HA MASHIACH wat sou kom! Die EWIGE LIG wat nooit sal uitgaan nie!

En wanneer jy die RUACH HA KODESH binne-in jou het, het jy die Salwing binne-in jou (1 Jn 2:20), ‘n EWIGE LIG wat nooit sal uit gaan nie—solank jy bewys dat jy YAHUSHUA as MASHIACH as MESSIAS, REDDER aanvaar het, watter ander naam [titel] jy HOM wil noem. HY het ons so lief. HY het gesê as daar net een was [sou HY SY LEWE weer neergelê het]—elkeen wie se naam geskryf is in die LAM SE Boek van die Lewe, kon net kom in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH ook genoem JESUS CHRISTUS.

HY behoort die LIEFDE VAN JOU SIEL te wees. Want HY is die MINNAAR VAN JOU SIEL.

Jy behoort [die Bybelse vakansie dae] te vier en wee aan julle, hoofstroom Christen kerke. Want ek was eerste gered in ‘n “Pentecostal” kerk. Julle onderrig nie eens die Joodse feeste nie. Julle vertel nie eers vir die mense die ware verjaardag [van YAHUSHUA] nie. En dit is NIE 25ste Des nie… Kom uit ooreenkoms met satan, hoofstroom georganiseerde kerke. Wees in lyn met die ware Heilige Skrifte. HY is “DIE KONING VAN ISRAEL.” En hulle kon dit nie wegneem nie—daardie Woorde wat bokant daardie kruis was waaraan hy gekruisig was. Maar hallelu YAH! Op die derde dag ([vanaf SY dood] nadat HY gesê het, “Dit is volbring”), het HY weer opgestaan. HY was opgewek, het uit daardie graf gekom. En ons weet hierdie—vir diegene wie gesterf het en diegene wie aan YAHUSHUA behoort, “om afwesig te wees van die liggaam” is “om teenwoordig te wees met die HERE,” YAHUSHUA HA MASHIACH (2 Kor 5:8).

Staan op die Nuwe BLOED Verbond Skrifte, genoem die Nuwe Testament. Lees die Ou Bloed Verbond, die Ou Testament, maar sien dat YAHUSHUA daar is—ORALS—van Genesis tot Openbaring. En moenie enige ander doktrines glo nie. Want hulle kan doktrines van die duiwels wees—en daar’s so baie op die oomblik daar buite. Moenie glo dat daar meer is as DIE HEILIGE DRIE, MEDE-SKEPPERS: HEMELSE VADER, SY SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH [&] DIE HEILIGE GEES / DIE RUACH HA KODESH. Asseblief, jy wil Hemel toe gaan. Het jy waarlik vir YAHUSHUA lief?

Skrif sê dat YAHUSHUA gesê het, ‘Waarom noem julle my HERE en gehoorsaam MY nie?’ (Lk 6:46). ‘n Ander weergawe sê, ‘hoe kan jy sê jy het MY lief en gehoorsaam MY nie?’ (Jn 14:15; 1 Jn 2:5).

As HY regtig DIE GOD VAN JOU LEWE IS, sal jy—met jou hele verstand, liggaam, gees en siel—want jy wil ‘n getuienis hê soos Henog en behaaglik gevind word tot YAHUVEH (Heb 11:5). Want HY (Henog) het nie gesterf nie. Sy liggaam was verander in ‘n verheerlikte liggaam (Gn 5:24; Fil 3:21).

Want vlees en bloed kan nie ingaan in die Koninkryk van die Hemel nie (1 Kor 15:50). Dit was nie geskape vir vlees en bloed nie. Dit was geskape vir ons gees-liggame wat o so pragtig is. Mense daar is geen manier na die Hemel, behalwe deur DIE NAAM & DIE BLOED VAN YAHUSHUA. Dis waarom ons sê, “Gelukkige Sukkot! Gelukkige verjaardag!” Ons GELIEFDE, ani ohevet—ons aanbid U! Ons aanbid U! Ons aanbid U YAHUSHUA HA MASHIACH! Almal van ons vier fees! Almal van ons vier fees, en aan AmightyWind gemeente en diegene wie besoek, kom terug en sien vir julleself en smaak en sien die vugte van hierdie Bediening is goed (Mt 7:16). Want jy sal nooit enigiets hoor wat nie in lyn is met die Heilige Skrifte nie! Shalom.

Einde van Profetiese Diens

So is dit gespreek, So is dit geskryf

Hierdie dag in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACHProfesie 132, Israel EK Het Jou Lief, EK Bestraf Jou!

Profesie 132

Israel EK Het Jou Lief, EK Bestraf Jou!

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH)
Deur Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu
Ontvang 16 Julie – Vrygestel op Simchat Torah 25 Oktober 2016
Die amp van Profeet het nie tot ‘n einde gekom nie. Maleagi was nie die laaste Profeet nie en inteendeel deur hom het YAHUVEH belowe om meer Profete & Boodskappers te stuur (Mal 3:1; 4:4-6; Opb 11).

Hierdie Profesie (onderwerp hieronder) het lewendig na vore gekom saam met die gemeente ( Gen 17:3-5; Jes 60:3-4; Joël 2:27-32; Handelinge 2:17-22) —name verwyder uit transkripsie— gedurende Shabbat oggendiens 16 Julie 2016 na die lees van die Torah parsha/gedeelte (Num.19:1-22:1 & haftarah (Rigters 11:1-33), tesame met Profesie 63, O! Israel Waar Is Jou Bloedoffer? Oorspronklik aan Elisheva Eliyahu gegee op 16 September 2002.

(Gen) Bereshit 17: 4 “Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word.

(Jes) Yesha’yahu 60: 3 En nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. 4 Slaan jou oë rondom op en kyk—hulle almal kom bymekaar, hulle kom na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra.

(Joël) Yoel 2: 27 En julle sal weet dat EK in die midde van Israel is, en dat EK YAHUVEH JULLE GOD IS, en niemand anders nie; en MY volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. 28 En daarna sal EK MY GEES uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. 29 En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal EK in dié dae MY GEES uitgiet. 30 En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. 31 Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE (ADONAI) kom. 32 En elkeen wat die NAAM VAN DIE HERE (YAHUVEH) aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE (YAHUVEH) sal roep.

(Hand) Maasei 2: 5 En daar het in Jerusalem [vir Shavu’ot] Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 6 En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek;
7 en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: Is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? 8 En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is?
9 Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotámië, Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië, 10 Frigië en Pamfílië, Egipte en die streke van Líbië by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, 11 Kretense en Arabiere—ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. 12 En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander: Wat kan dit tog wees?
13 Maar ander het gespot en gesê: Hulle is vol soetwyn.
14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. 15 Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. 16 Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: (Hoofstuk 2)

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het.
—met Profeet Elisheva se “Heilige tale” terwyl GOD se GEES uitlegging gee (Handelinge 2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor 13:1). Elisheva praat voort in tale en bring Profesie (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD.
YAH / YAHUVEH is GOD se HEILIGE, GEWYDE NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH,” Wat letterlik “Prys YAH” beteken: YAHUVEH / YAHWEH is GOD DIE VADER;
YAHUSHUA / YAHSHUA is GOD SE ENIGGEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”; ELOHIM beteken “GOD.”)

Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” as die PERSOONLIKE NAAM van RUACH HA KODESH, (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”) wat ook hier op die webblad voorkom.
(HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD se DURENDE, GEESTELIKE / GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Bykomende beteken, ABBA YAH “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH”.

Skrifgedeeltes kom uit die 1933 en 1933/1953 Afrikaanse Vertaling tensy anders aangedui.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n bediening was. EK het dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan het deur jou hand tot stand gekom nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH dat geboorte gegee was. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH dat geboorte gegee was.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND wat oor die aarde waai. Die HEILIGE WIND van HERLEWING, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit lankal misluk het.

“EK IS YAHVEH, dit is MY NAAM: En MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie.” Jesaja 42:8

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:

Maar hulle het die Boodskappers van GOD uitgelag en SY Woorde verag en met SY Profete gespot, totdat die grimmigheid van die HERE teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Dit was via audio/video opgeneem.
Hier volg die transkripsie—meeste name verwyder.
[ Na die lees van Profesie 63; Almal bid in Heilige tale; Shofarhoring is geblaas, die duiwel is gebind en gemeente voer oorlog in gebed (Rom.8:26-27; 1 Kor 14:15)….]

Elisheva: Dank U, Dank U, Ek dank U……Ons vra vir die gawe van uitlegging van tale (Jes. 28:11; 1 Kor. 12:10; 14:13) op hierdie oomblik van wat gepraat [was]. Het enige—weet julle? Wat is die Woord wat uitgespreek is? As enigiemand dit hoor, laat ons weet.

Romeine 8:26 Die GEES help ook ons swakhede: want ons weet nie waarvoor ons moet bid soos ons moet nie: maar die GEES self doen intersessie vir ons met onuitspreeklike versugtinge.

Jes. 28:11 Want HY sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk praat.

1 Korintiërs 12:7-10 Maar aan elkeen word die openbaring van die GEES gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die GEES ‘n woord van wysheid gegee en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde GEES.

1 Korintiërs 14:13 […] daarom moet hy wat in ‘n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê.

[ Gemeente lid hoor, “HOOR O Israel.”; en ‘n ander, “Israel waar is jou bloedoffer? (Lev. 17:11) met “MY BLOED deurweek die grond in Israel” ]

Levitikus 17:11 Want die siel van die vlees is in die bloed, en EK het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.

Dit is wat my nou oorweldig, weet nie hoe ek selfs nou die Woorde gaan uitspreek nie – die droefheid wat YAHUSHUA voel. Het iemand anders iets gehoor? –voor Heilige [intersessie] tale (Ro 8:26-27; 1Ko 14:15). […]

Dank U, ABBA YAHUVEH… ek weet nie wie almal dit weet nie, maar hulle gaan almal op hierdie oomblik weet terwyl dit losgelaat word – en almal gaan weet (wie is) die goddelose (reprobate) vyande wie probeer om te vernietig – hierdie vyand (wie) hierdie Profeet probeer stilmaak).
Dit is YAHUSHUA wat weer gaan kom wanneer die mense sal sê, die goddeloses (reprobate) sal sê “O Berge val op ons, verberg ons van die aangesig van HOM WIE OP DIE TROON SIT en vir die Toorn van die LAM” (Openbaring 6:16-17). 2 En dit is hoe NABY ons op die oomblik aan die begin van die Groot Verdrukking is.

En (vroeër) toe ek gehoor het dat Profesie [63] wat in 2002 aan my gegee is– daar was nog nooit ‘n meer gesalfde leeswerk van dit wat ons nou net gedoen het [gedurende hierdie vergadering].

Dit was so lank gelede, ek het nie op daardie stadium opnames gemaak nie of daar was maar min – en so [voordat ek hierdie nuwe Profesie uitspreek] moet julle in daardie tale bid wat gaan maak dat die demone in 7 verskillende rigtings hardloop en hulle vrees wanneer julle bid.

Gemeentelid: Ek hoor die Salwing praat met my en [is besig om te]sê,

Profetiese Woord:

Israel julle het nie die Woorde van My Profete gehoor nie. Dit was in Jesaja geprofeteer en dit is in al

al in die Ou Testament dat YAHUSUA sou kom en Israel het nie gehoor nie, en het nie na die Woorde van die Profete geluister nie. En dit is wanneer die PROFEET VAN PROFETE, YAHUSHUA gekom het. Hulle het HOM nie ontvang nie.

En Israel moet die Woord van YAHUVEH ken en hulle moet die Woorde van die Profete ken en hulle moet die Torah ken en hulle moet glo en aanvaar dat YAHUSHUA die MESSIAS is en die SEUN VAN YAH.

Einde van Woord.

[ Elisheva spreek voort in tale wat Profesie bring (1 Ko 14:6) ]

Profesie 132 Begin:

Shabbat – 16 Julie 2016. Video begin hier.

EK sê weer vir julle O Israel, terwyl jullle die Tyd van Jakob se Benoudheid (Jer. 30:7) nader, die Smart van alle Smarte (Matt. 24:8-9) weet julle nie?
—TOE
Ek trane van bloed gestort het, (hematidrosis), (Luk. 22:44) het EK vir julle gehuil!

Jeremia 30:7 Wee, want die dag is groot sonder weerga! En dit is ‘n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.

Matt. 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke. 8. Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte. 9. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van MY NAAM.

Lukas 22:44 En toe HY in ‘n sware stryd kom, het HY met groter inspanning gebid, en SY sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val.

Julle doen al die tradisies. Julle is getrou aan die Shabbat. Julle is getrou aan die Joodse Feeste. Julle lees die Torah. Maar EK IS selfs in julle eie Torah daar. Moshe praat van MY. (Deut. 18:15 ens) , EK IS daar!

Deuteronomy 18: 15-19 15 ‘n PROFEET uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die HERE (YAHUVEH) jou GOD vir jou verwek; na HOM moet julle luister. 16 Net soos jy van die HERE (YAHUVEH) jou GOD by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het “Ek kan die stem van die HERE (YAHUVEH) my GOD nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. 17 Toe het die HERE (YAHUVEH) vir my gesê: Dit is goed wat hulle gespreek het. 18 ‘n PROFEET sal EK vir julle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is en EK sal MY woorde in SY mond lê, en HY sal aan hulle sê alles wat EK HOM beveel. 19 En die man wat nie luister na MY Woorde wat HY in MY NAAM spreek nie, van hom sal EK self rekenskap afeis.

EK het trane van BLOED vir jou gehuil, O Israel en dit was nie genoeg nie. EK het MY
LIEFDE bewys TOE
EK gekruisig was

nie net vir die sondes van die hele wêreld nie (vir hulle wie die BLOED op Golgota sal aanvaar), maar O Israel,
EK HET JOU
GROND GEKIES! MY
BLOED
was vir jou uitgestort! Omdat EK jou liefhet!

O EK huil en EK verkeer in barensnood. Want die Skrifte sal vervul word en die bloed sal tot aan die perde se stange kom. (Jes 63:3; Openb. 14:20)!

Jesaja 63:3-4 EK het die pers alleen getrap en van die volke was niemand by MY nie; want EK sal hulle vertrap in MY Toorn en hulle vertrap in MY Grimmigheid, sodat hulle lewensap op MY Klere sal spat en EK sal MY hele gewaad bevlek. 4 Want die Dag van Wraak is in MY Hart en die jaar van MY verlossing kom.

Open. 14:19-20 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die Grimmigheid van GOD. 20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

O Israel!

Die wêreld
DRAAI TEEN
JOU – SELFS
DIT,
die enigste een wie jy jou
VRIEND KON NOEM — DIE
Verenigde State van
AMERIKA VERRAAI
jou oor en oor! Julle is nie
DIE
TERRORISTE NIE,
EN
tog beskuldig die wie die terroriste is, jou!

EK, YAHUSHUA, huil oor jou!

Jy het die Profesie [63] gehoor , wat gegee is deur MY Profeet, Elijah van Nuuts, in 2002, maar nou O Israel, in 2016 kom die gees van Eliyahu en die gees van
MOSHE—DIE VOLHEID VAN DIE SALWING (MAL 4:4-6) EN VOORTAAN—AAN
almal wie YAHUSHUA, MY, YAHUSHUA SE BLOED wat op Golgota gestort is, aanvaar vir die verlossing van julle sondes sodat julle gebede deur julle ABBA YAHUVEH verhoor kan word, EK sê vir julle dit: Moenie net die Profete van Ouds bestudeer nie, maar bestudeer die
PROFETE — PROFESIEË
WAT DEUR ELISHEVA ELIYAHU UITGESPREEK WORD. WANT DAAR IS NOU MEER
SALWING.

Dit is ook simbolies: EK, YAHUSHUA, verenig met jou, O Israel!

EK wil nie doen wat EK moet doen nie! Kom na MY toe! O Bruid van Israel! Staan nou op! Kom na MY toe! EK verlang na jou! Kom na MY toe!
WANT EK HET SO
LANK GEWAG – MET
ELKE TORAH
GEDEELTE—“SOEK
en jy sal vind” (Jer. 29:13-14); Matt. 7:7; Luk. 11:5), ‘n Profesie gegee deur hierdie Elisheva Eliyahu.

Jer. 29:11-14 Want EK weet watter gedagtes EK aangaande julle koester, spreek YAHUVEH, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. 12 Dan sal julle MY aanroep en heengaan en tot MY bid, en EK sal na julle luister. 13 En julle sal MY soek en vind as julle na MY vra met julle hele hart. 14 En EK sal MY deur julle laat vind, spreek YAHUVEH, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen EK julle verdryf het, spreek YAHUVEH; en EK sal julle terugbring na die plek vanwaar EK julle in ballingskap weggevoer het.

Matt. 7:7-12 : (Sien ook Lukas 11:5-13) 7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle al vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 9 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee? 10 en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? 11 As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS goeie dinge gee aan die wat HOM bid? 12 Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die Wet en die Profete.

O Israel!

EK sê weer, waar is jou bloedoffer? Die ‘Smarte van Smarte’ is amper op jou! Jy sien die wêreld. Hulle draai om en bespot jou. Hulle het jou finansiële reddingstou afgesny.

Maar O Israel!

EK begeer om jou te seën! EK sal jou nooit begewe of verlaat nie (Deut. 31:6; Hebr. 13:5) as jy MY maar net wil erken! Eis daardie BLOED wat vir jou op Golgota gestort is! Niks van hierdie Torah lesing kan jou red nie! Jy het sulke lieflike maniere waarmee jy ABBA YAHUVEH eer, maar jy het ‘n INTERSESSOR nodig! (Jes. 64:6).

Deut. 31:6 Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou GOD wat saam met jou trek; HY sal jou nie begewe of verlaat nie..

Hebr. 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want HY het gesê: EK sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Jesaja 64:6 en ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons ongeregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

NIEMAND is waardig om voor die ABBA YAH se Troon te kom, behalwe in
MY – YAHUSHUA
JOU
MASHIACH SE—NAAM!
EK het die PRYS vir jou op Golgota betaal! Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van ABBA YAH se Heerlikheid (Rom. 3:23; Pred.7:20); NIEMAND is volmaak nie (Ps 130:3)!

Romeine 3:23 Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van GOD.

Prediker 7:20 Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.

Psalm 130:3 As U, YAHUVEH die ongeregtighede in gedagtenis hou, O ADONAI wie sal bestaan?

EK het na jou toe gekom! EK het jou geleer! Die tekens en wonders, die wonderwerke is net
‘N BAIE
KLEIN GEDEELTE, WAT SELFS,
DAAR (IN DIE BYBEL) GENOEM WORD.
EK het die dooies opgewek!

O Israel, kom na MY toe! EK huil oor jou. EK huil oor jou!

En hierdie Bediening begin nou, begin net nou in die volheid van die Salwing te loop. Toe die duiwel gespot het en gesê het “Elisheva Eliyahu se Bediening is verby.” “Amightywind is verby.” Want sy het saam met ‘n “Judas” [Iskariot] gebly (Ish-Kariyot , Mark. 3:19, ook Handelinge 1:16) vir 7 jaar en dit nie geweet
NIE
!

Markus 3:19 En Judas Iskariot, wie HOM ook verraai het: en hullle in die huis gegaan.

O, MAAR
EK vir jou sê, O Israel! Aanvaar MY BLOED wat op Golgota vir jou gestort is! Besef dat EK NIE DOOD IS NIE! EK het op daardie derde dag weer opgestaan (Matt. 16:21, 1 Kor. 15:4). En EK het meer tekens, wonders en wonderwerke gedoen wat enige boek ooit kon wys, terwyl EK vir 40 dae op daardie aarde geloop het en het voor getuies opgevaar na die Hemel toe. (Hand. 1:3, Markus 16:19).

MATT. 16:21 VAN TOE AF HET YAHUSHUA BEGIN OM SY DISSIPELS TE TOON DAT HY NA JERUSALEM MOES GAAN EN VEEL DEUR DIE OUDERLINGE EN OWERPRIESTERS EN SKRIFGELEERDES MOES LY, EN GEDOOD EN OP DIE DERDE DAG OPGEWEK WORD.

1 KOR. 15:4 EN DAT HY BEGRAWE IS, EN DAT HY OP DIE DERDE DAG OPGEWEK IS VOLGENS DIE SKRIFTE.

HAND. 1:3 AAN WIE HY OOK, NA SY LYDE, HOM LEWEND VERTOON HET DEUR BAIE KENTEKENS, TERWYL HY GEDURENDE 40 DAE AAN HULLE VERSKYN HET EN OOR DIE DINGE VAN DIE KONINKRYK VAN GOD GESPREEK HET.

MARKUS. 16:19 NADAT DIE HERE (ADONAI YAHUSHUA) DAN MET HULLE GESPREEK HET, IS HY OPGENEEM IN DIE HEMEL EN HET GAAN SIT AAN DIE REGTERHAND VAN GOD (YAHUVEH).

O Israel! O Israel! EK hou jou meer verantwoordelik. Want jy praat al die regte woorde (Jes. 29:13) maar tot jy jou hart vir MY gee, tot jy die GESTORTE BLOED op Golgota aanvaar (Sag. 12:10, 13:1), kan EK jou nie vergewe nie!

Jesaja 29:13-14, 24

13 En die Here (ADONAI) het gesê: Omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en MY eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van MY hou, sodat hulle vrees vir MY ‘n aangeleerde mensegebod is.

14 daarom sal EK voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar; en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil.

24 en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem.

Sagaria 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal EK uitgiet die GEES VAN GENADE EN SMEKINGE; en hulle sal opsien na MY VIR WIE HULLE DEURBOOR HET, en hulle sal oor HOM rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor HOM ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

Sagaria 13:1 In die Dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

O Maar wanneer hierdie Woord uitgespreek word, is daar vandag ‘n nuwe Salwing en O so baie sal hoor en hulle sal na MY toe hardloop! Hulle sal soos ‘n klein kindjie aangehardloop kom! Hulle sal van blydskap spring!

Want julle sien, hierdie Bediening is nie ‘n gewone bediening nie soos ek die leierskap saambring. En nou bring EK jou, O Israel.

O Israel! Jy sal gehaat word en jy word gehaat omdat jy so opsy gesit is, maar jy is nie meer Heilig nie! Kyk wat het jy toegelaat!

LOSBANDIGE (GAY) SPOGPARADES? ABORSIES! HOE KAN JY DIE TORAH GEDEELTE LEES? SONDER OM OP JOU KNIEË NEER TE VAL EN VOOR ABBA YAHUVEH TE BELY NIE! HOE KAN JY HIERDIE TRADISIES VOLG? WAT SO HEILIG LYK! EN NIE BELY VIR WAT JOU LAND DOEN NIE?

EN EK WEEN, EK WEEN! EK WEEN! WAAR IS DIE MORALITEIT IN ISRAEL! WAAR IS DIE STANDAARD VAN HEILIGHEID!

WEG, WEG, WEG! WEG VAN MY! TERWYL JY NIKS ANDERS AS DIE TORA LEES NIE EN TOG SIT JY NIE BELYDENIS DAARIN NIE

BELY!

Roep uit vir jou land, O Israel!

WAAR IS DIE LEIERSKAP? NETANYAHU! JY WAS AS ‘N PROFEET GESTUUR NA DIE [DIE 2015 V.S.A.) KONGRES! [7] JY WAS AL WAT EK KON VIND! Maar
HOEKOM
het jy teruggekeer na Israel en vir hulle gesê om nie hulle sondes te bely nie!

DIE BLOED VAN DIE ONGEBORENES! DEURDRENK JOU HANDE! DIE ABORSIES! WEET JY NIE
—HIERDIE
BABAS,
hierdie onskuldiges klein FETUSSE,
IS GEOFFER AAN DIE GOD
MOLEK (LEV.
18:21)?
AAN SATAN GEOFFER!

Levitikus 18:21 En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die NAAM VAN JOU GOD nie ontheiliig nie. EK IS DIE HERE YAHUVEH.

O ISRAEL, O ISRAEL!
DIE
STAF
VAN YAH SE
TOORN
KOM!
Want EK tugtig hulle wie EK liefhet. (Deut. 8:5; Spreuke. 3:11-12; Hebr. 12:6-8; Openb. 3:19)

Deuteronomium 8:5 Erken dan in jou hart dat die HERE jou GOD jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig.

Spreuke 3:11-12 11 My seun verag die tug van dieHERE nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. 12 want die HERE tugtig hom wat HY liefhet ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het.

Hebr. 12:6-8. 6 Want die HERE tugtig hom wat hy liefhet, en hy kasty elke seun wat HY aanneem. 7 As julle die tugtiging verdra, behandel GOD julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? 8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Openb. 3:19 Almal wat EK liefhet, bestraf en tugtig EK. Wees dan ywerig en bekeer jou.

En ek gaan jou slaan (Eseg. 5:7-9)! En EK gaan toelaat dat die wêreld jou slaan. (Sag. 14:1-3) Totdat jy uiteindelik op jou knieë neerval en sê: “Geseënd is HY wie kom in die NAAM van die HERE YAHUSHUA!”
(PS
118;
MATT.
21:9; 23:38-39)!

Eseg.5:7-9 7 Daarom, so sê die Here HERE (YAHUVEH ELOHIEM): Omdat julle opstandiger is [jou bose dade] as die nasies wat rondom julle is, in MY insettinge nie gewandel en MY verordeninge nie betrag het nie – selfs na die verordeninge van die nasies wat rondom julle is, nie gehandel het nie; 8 daarom, so sê die Here HERE (YAHUVEH ELOHIEM): Kyk EK het dit teen jou, ja, EK! En EK sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oë van die nasies 9 en om al jou gruwels ontwil sal EK aan jou doen wat EK nooit gedoen het nie, en wat EK so nooit weer sal doen nie.

Sag. 14:1-3 1 Kyk, daar kom ‘n dag van die HERE (YAHUVEH): dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, O Jerusalem! 2 Want EK sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. 3 En die HERE (YAHUVEH) sal uittrek en stryd voer teen diè nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

Psalm 118:25-26 25 Red [HOSEA] Ag, HERE (YAHUVEH) gee tog heil; 26 Geseënd is HY wat kom in die NAAM van die HERE (YAHUVEH): ons seën julle uit die huis van die HERE (YAHUVEH).

Matt. 23:38-39 38 Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! 39 Want EK sê vir julle: Julle sal MY van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is HY wat kom in die NAAM van YAHUVEH.

Weereens, O Israel, staan op vir moraliteit. Staan op vir die standaard van Heiligheid!

Julle sê die Tien Gebooie op! Julle sê die Torah Wette op! Maar hoeveel volg hulle? Hoe baie sal opstaan vir moraliteit?
YDEL
WOORDE – IS
IN JOU MOND. (JES. 29:13; PSALM 50:15-16)!
En EK sal dit nie seën nie!

Psalm 50:15-16 15. …en roep MY aan in die Dag van Benoudheid; EK sal jou uithelp, en jy moet MY eer. 16 Maar aan die goddelose sê GOD: wat vertel jy nog MY insettinge en neem jy MY Verbond in jou mond?

Kom na MY toe! Met berou en trane! Dit is hulle wie EK gaan red! Dit is hulle wie EK sal beskerm! Hou op om te kompromitteer! Hierdie wêreld sal jou haat,
MAAR
EK—O
ISRAEL, EK,
YAHUSHUA —EK
HET JOU LIEF!
Jou ABBA YAH het jou lief!

Hou op om die NAAM van jou HEMELSE VADER te vrees!

Het jy nie Psalm 91 (v 14-16) gelees nie? EK HOOR DIT! En tog durf julle om tevergeefs MY NAAM te gebruik deur nie toe te laat dat dit selfs gespreek word nie. Julle dink dit eer MY terwyl EK oor en
OOR SÊ – ABBA
YAH,
oor en oor vir julle sê
“IN MY NAAM!” “IN MY NAAM!” “IN MY NAAM!”
(PS 89:24; 1 SM 17:45; JES 50:10).
“ROEP UIT IN DIE NAAM!”
(JL 2:32).
Moenie die NAAM van YAHUVEH vrees nie!

Psalm 91:14-16 14 “Omdat hy MY liefhet”, sê YAHUVEH, “sal EK hom red; EK sal hom beskerm, want hy erken MY NAAM. 15 Hy sal MY aanroep en EK sal hom antwoord; EK sal by hom wees in moeiliheid, EK sal hom uitred en eer aan hom gee. 16 Met ‘n lang lewe sal EK hom versadig en hom MY redding wys. [Yeshuati]. (Vry vertaal). [9]

Moenie die NAAM van YAHUSHUA vrees nie!
“YAH”
is in MY NAAM!

O Israel, O Israel!

EK ween oor jou! EK verkeer in barensnood vir jou! Trane van BLOED was uitgestort vir
JOU (HEMATIDROSIS, LK 22:44).
Waar het satan my versoek (Matt. 4:1-11; Markus 1:12-13;
LK
4:1-13) [10] —ANDERS AS
in Israel? Daarvoor neem EK vandag tyd om vir jou te sê, O Israel,
KOM
NA MY
TOE.

Kom na MY toe! Want die Tyd van Jakob se Benoudheid en Smart is op jou!

Kom na MY toe! Leer van MY!
EN WEES
GEWAARSKU – SELFS
HIERDIE WOORD KOM NOU NA VORE.
Dit wat as die vals messias gaan kom (Sag. 11:17; Dan. 7:7-8; 24-25; 8:23-24; 9:27) is SO baie, baie naby! Moenie mislei word nie! Kom nou na MY toe!

Sagaria 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word.

Daniël 8:23 Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan. 24 En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges[…]

Kom na, MY, YAHUSHUA toe! En EK belowe EK sal MY Arms om jou slaan! Jou sondes sal sover verwyder wees soos die ooste van die weste! EK sal jou bedek met MY BLOEDVERBOND! EK sal ‘n ring aan jou vinger sit! EK sal jou vul met die RUACH HA KODESH! Kom na MY toe O Israel!

Psalm 103:12 So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder HY ons oortredinge van ons.

O MY BLOED, MY BLOED, MY BLOED! Selfs net een druppel kon die HELE Israel gered het! Dit kon die HELE werêld gered het! Net een druppel! Tog het EK alles uitgestort!

Niemand het ‘n verskoning waar hulle kan sê hulle ken nie MY NAAM nie. Dit is die Woorde wat EK vandag op my hart het O Israel.

IMMAYAH wil julle bymekaar maak en haar (Israel) onder HAAR vlerke hou. (Want SY is die ‘MOEDER AREND’! SY is nie ‘n ‘kuiken’ nie)
[SIEN GRIEKSE MT 23:37 & LK 13:34, ORNIS IS LIT. “BIRD”])! [13]
SY wil julle beskerm! Dit wie julle die SOETE HEILIGE GEES NOEM, DIE RUACH HA KODESH wil julle vul.

Matt. 23:37 (Sien ook Lukas 13:34) O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou EK jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

Kom na MY toe O Israel! Aanvaar die BLOED wat EK vir jou op Golgota gestort het!

DIE
SPYKERS – DIE
penne wat in MY Hande,Voete geslaan is! Die doringkroon was op MY Kop gesit. EK was vir jou geslaan O Israel! Alles wat EK deurgemaak het was nie net vir hierdie wêreld nie nie, [hulle] sou dit aanvaar het, maar O Israel, EK het jou gekies! EK het jou gekies om die aarde te bewandel wat EK bewandel het. EK het jou gekies!

O Kom na MY toe O Israel! Jy wil GOD ABBA YAHUVEH, DIE VADER eer? Eer MY dan. Want jy kan nie Hemel toe gaan nie, jy kan nie na ABBA YAH toe gaan sonder om deur MY NAAM & MY BLOED te gaan nie!

O Israel! Staan weereens op vir moraliteit! Die wêreld wil jou haat? Gee hulle dan ‘n rede: [14] Staan jý op vir moraliteit! Staan jý op vir geregtigheid! Doen jý wat geen ander nasie of land op hierdie aarde doen nie. Jy is weereens opsygesit vir Heiligheid! Jý was die bloed van die aborsies van jou hande af!

O waar is die leier wie se hart aan MY behoort? Wie nie
BANG IS! OM TE
sê,
O“
ISRAEL DRAAI
WEER TERUG!”
Na dit

wat Moshe gepreek het! Na Heiligheid! Na geregtigheid!”

Daar is ‘n NUWE BLOEDVERBOND en dit is MY BLOED wat vir jou gestort was

soos wat EK dit vir almal gestort het wat dit sal aanvaar.
—Maar.
op hierdie. oomblik. Israel. Praat EK met JOU!

Keer terug!

Keer terug. Keer terug na dit wat die Dissipels van Ouds, die Apostels, geleer het! Draai terug. Moenie net die Torah Wette opsê nie

gehoorsaam hulle! Gehoorsaam hulle.

Want EK het jou so lief!

EK waarsku jou weer terwyl jy sien wat aan die gang is in hierdie wêreld, terwyl jy selfs sien hoe wette uitgevaardig word wat Israel etiketteer as “terroriste” en die haat wat na jou toe kom en die politieke leiers wie sê hulle is vriende en hulle is in werklikheid vyande, maar daar is ‘n man wie nie eers MY Gebooie onderhou nie

maar sy naam is Donald Trump

en hy is waarlik lief vir Israel! Hy sal ‘n vriend vir jou wees.

Want EK is reeds nou besig met hom. Dit is hoekom hy die vise-president gekies het
(JN 6:70-71)
wat hy saam met hom wil hê, indien hy die verkiesing sou wen, maar dit kan nie gebeur as genoeg mense nie bid en aksie agter hulle gebede sit en uitgaan en stem nie!

EK sê nou vir jou.

Toe EK met Elisheva Eliyahu gepraat het en sy die gebedstryders opgekommandeer het om te bid [spesifiek met Profesie 131] vir Donald Trump (alles as gevolg van ‘n droom wat EK vir haar gegee het, en ‘n verandering van haar hart) om hierdie man in gebed toe te maak) kyk watse keuse hy gemaak het

(JN 6:70-71)—’N MAN WIE OOK [OP SY VLAK] WAARDE HEG AAN “LEWE” “EVANGELIES” “—[ALHOEWEL SLEGS IN
VOORKOMS
(JN 12:6)
]— ‘N MAN SO
“NEDERIG,”
die teenoorgestelde van Donald Trump se trots.

Johannes 6: 70 YAHUSHUA antwoord hulle: Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie? En een van julle is ‘n duiwel! 71 En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was.

Johannes 12:
4 TOE SÊ EEN VAN SY DISSIPELS, JUDAS ISKÁRIOT, DIE SEUN VAN SIMON, WAT HOM SOU VERRAAI: 5 WAAROM IS HIERDIE SALF NIE VIR DRIE HONDERD PENNINGS VERKOOP EN DIE GELD AAN DIE ARMES GEGEE NIE? 6 EN DIT HET HY GESÊ, NIE OMDAT HY OOR DIE ARMES BESORG WAS NIE, MAAR OMDAT HY ‘N DIEF WAS EN DIE BEURS GEHAD HET EN DIE BYDRAES GENEEM HET.

dit was EK, YAHUSHUA wat dit in sy hart geplant het [om evangelies te ondersteun]. Want EK trek hom. EK trek hom. Hy wil nie die politieke spel speel nie. En hy moet so baie vir homself hou.

Net soos
NETANYAHU – HY
heg waarde aan die heiligheid van die huwelik, maar hy kompromitteer! Hy kompromitter terwille van politiek! Hy wil nie die ‘gay’-spogparades of dieselfde-geslag ‘huwelik’ hê nie! Kompromitteer! Kompromitteer! Dit is waaroor die politiek van hierdie wêreld gaan, alles
OOR—VREES
om te sê wat hulle werklik glo.

Maar vandag roep EK uit na jou O Israel. EK, YAHUSHUA, het in barensnood verkeer vir jou terwyl EK op hierdie aarde was. En ABBA YAHUVEH roep uit na jou! Sit aksie agter daardie Torah Woorde! Wanneer jy die Torah Wette opsê, sit aksie agter dit. Want “geloof sonder werke is dood” (Jak. 2:20).

Jakobus 2: 17-19. 17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. 18 Maar iemand sal sê: jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. 19 Jy glo dat GOD één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook en hulle sidder. 20 Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? 21 Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? 22 Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? 23 En die Skrif vervul wat sê: En Abraham het GOD geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n Vriend van GOD genoem.

VAN
NOU AF —
PRAAT EK
met die leierskap van hierdie Bediening en EK sê vir julle
DIT – SAAM MET
DAARDIE
Torah gedeeltes , wanneer julle praat van die Profete van Ouds, moet julle ook die Profesieë verkondig wat EK vir Elisheva Eliyahu gegee het. Want dit is vir hierdie tyd en hierdie uur.

Want dit sal die mense van Israel na MY, YAHUSHUA toe lei!

O Israel, jy het altyd aardbewings gehad maar jy kan nie glo wat gaan gebeur: wanneer EK, YAHUVEH & EK, YAHUSHUA & EK, IMMAYAH, DIE RUACH HA KODESH VOETE STAMP regoor Israel! Om hulle te tugtig! Wanneer julle monde so gebars is omdat julle geweier het om die LEWENDE WATER, MY, YAHUSHUA, te aanvaar
EN
EK DIE LUGRUIM TOESLUIT! EN
EK laat MY Twee Getuies uitvaardig dat geen reën meer sal val nie!

EK waarsku julle nou. EK waarsku julle nou. Dit is alles deel van die tugtiging!

Ontvang die LEWENDE WATER nou en julle sal nooit weer dors hê nie, O Israel. Eet van die HEMELSE MANNA en julle sal nooit weer honger word nie, O Israel.

EK kan jou onsigbaar maak (Jer. 36:26; Psalm 27:5; 31:20) te midde van ‘n skare net soos EK gedoen het toe EK die aarde in Israel bewandel het. (Sien Lukas 4:29-30; Joh 7:30; 8:59; 10:39). EK het tussen hulle geloop wie vyande was en niemand het MY eers raakgesien nie! Die regerings dink hulle het julle biologiese data. O! Maar EK, YAHUSHUA kan julle DNA verander.

EK kan so baie dinge doen
O
ISRAEL – OM
JOU
TE BESKERM
as jy maar net jou knie voor MY wil buig. EK kan jou op maniere wegsteek waarvan jy nooit gedroom het moontlik is nie. Psalm 91 is ‘n belofte wat EK gegee het aan
JOU ,MAAR
jy moet in die NAAM van YAHUSHUA en deur die BLOED van YAHUSHUA kom.

EK begeer om julle te beskerm
O
ISRAEL – HULLE
WIE
EK MY kinders sal noem, die verlostes, die verlostes

die oorblyfsel hulle sal kom!

Hulle sal hierdie Profesie hoor en hulle sal hardloop, hardloop, hardloop na MY toe! En EK sal hulle verwelkom want EK het jou so lief O Israel! Hoeveel van julle buig nou julle hoofde en bid self vandag op hierdie Shabbatdag? En tog is julle so ver van MY af. Julle weier om
MY te aanvaar, MAAR
DIT SAL
VERANDER – WANT
EK HET ‘N BRUID
in ISRAEL.

En wanneer hulle hierdie Woorde hoor, sal hulle hul MESSIAS herken en hulle gaan die GESKENK aanvaar wat EK op GOLGOTA gegee het en hulle sal met MY BLOED skoongemaak word.

En die Hebreeuse vertalers sal na vore kom en hulle sal help met die vertaling! Hulle sal hierdie geskenk vrylik gee en help om hierdie Woorde in die Hebreeuse taal te kry.

Hierdie is die Woorde wat EK vandag op hierdie Shabbatdag te sê het na die lees van die Torah gedeelte. Maak seker dit sluit die Profesieë in wat EK vir Profeet Eliyahu gegee het.

Einde van Woord – Deel 1
Elisheva: Prys YAHUSHUA!

[ Applous, Lofprysing ]

…in die NAAM van YAHUSHUA. Dank U ABBA YAH. Dit is al [wat ek hoor].

So ek wil net sê Dank U ABBA YAHUVEH! Dank U GELIEFDE YAHUSHUA! Dank U IMMAYAH! Terwyl hierdie Profesie (63) wat in 2002 gegee is, gelees is “O Israel Waar is Jou Bloedoffer” , o, het ek net gevoel YAHUSHUA huil en verkeer in barensnood.

En HY het selfs Woorde gespreek hoekom HY daardie trane van BLOED gestort het, en ek het selfs nie geweet of ek woorde gehad het om in staat te kon wees om te praat nie want die emosie was so groot. Maar ek Dank U vir hierdie Heilige tale

die Boodskap kon na vore te kom.

[Die gemeente aanbid en ‘n uur later spreek YAH meer voort…]

Elisheva: Ek hoor ‘n Woord na vore kom vir amal
—HOE,
Ek weet nie hoe om julle lofprysing te onderbreek nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Wil julle gaan [Grappies, Gelag] of wil julle die Salwing aanwakker (met die gawe van tale]?

Reg, begin julle te bid. Wag ‘n minuut, laat ek eerste bid.

HEMELSE
VADER – DIT
WAS SO ‘N PRAGTIGE
LOFPRYSING – GELIEFDE
YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, GELIEFDE YAHUSHUA & KOSBARE IMMAYAH,
ONS
KOM—ONS
KOM
bymekaar in U TEENWOORDIGHEID. Ons kom voor U Troon met danksegging en lofprysing want U het gesê dit is die enigste manier dat ons gebede werklik gehoor word (
PS 95:2;
100:4; 1 TH.
5:17-18
). En ons verhoog en ons
AANBID, [AUDIO SPRING] ONS DANK U! ONS PRYS U.

Psalm 95:2 Laat ons SY aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange HOM toejuig!

Psalm 100:4 Gaan SY poorte in met lof, SY voorhowe met lofgesang; loof HOM, prys SY NAAM.

1 Thessalonicense 5:17-18 Bid sonder ophou. 18 Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van GOD in YAHUSHUA oor julle.

SELFS DIE ENGELE PRYS U 24 UUR ‘N DAG (SIEN OP. 4:8; JES. 6:2-3) U SÊ SELFS DIE KLIPPE SAL UITROEP AS ONS U NIE LOOF NIE. (HAB.2:11; LUK. 19:40 SIEN OOK JOS. 24:27) EN ONS DOEN, WANT U IS SO WAARDIG OM GEPRYS TE WORD!

Habakuk 2:11 Want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee hom antwoord.

Lukas 19:40 En HY het geantwoord en vir hulle gesê: EK sê vir julle, as hulle swyg sal die klippe onmiddelik uitroep.

Terwyl ons U aanbid het YAHUSHUA, het ek gehoor ‘n Woord kom na vore en ek het nie geweet hoe om dit te onderbreek nie, hoe ek instaat sal wees om dit te noem nie, toe die Salwing so sterk op my kom. Daarom vra ek nou terwyl ons lofsing, vra ek dat daardie Woord weer voortkom om U geliefde kinders te seen. Ek vra dit tot U Eer ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en KOSBARE IMMAYAH!

So, gaan julle voort en begin bid.

[Gemeente sluit vir ‘n kort rukkie aan, bid in Heilige tale] [Heilige tale] [Elisheva bid in Heilige tale]

Profesie 132 Deel 2 Begin:

O! MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, MY geliefde, My geliefde Bruid!
AG
HOE – AG
hoe verheug EK MY vandag in julle! Julle skuif julle planne opsy wat julle kon gemaak het! In plaas daarvan kom julle en julle
AANBID
MY! JULLE
LEER
van MY!

[HUIL EN VREUGDEVOLLE KLANKE]
EN EK VERTEL JULLE DIT.

IMMAYAH is in daardie aanbidding en daardie lofprysing (
PS. 22:3)
)! Want selfs terwyl julle gedink het julle staan net daar of sit net daar, ja, EK sê julle: ALMAL van julle was voor MY Troon! ALMAL van julle en as hulle na die aanbidding en die lofprysing luister terwyl julle hier [Profesie] deel en hulle harte is berouvol voor MY en hulle is skoongewas met MY GESTORTE BLOED!

Psalm 22:3 Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel.

Daar is nie een ding wat EK van julle sal weerhou nie (Ps. 84:11), nie een versoek wat julle voor MY gelê het (Matt.
7:11) – SOOS
dit in lyn is met die wil van die
VADER – EK
sal dit vir julle doen en selfs oorvloediger en ver meer as wat julle kan dink om te droom of voor te vra (Ef. 3:20)!

Psalm 84: 11 Want YAHUVEH ELOHIM is ‘n SKILD & PANTSER: YAHUVEH sal eer en glorie gee: geen goeie ding sal HY weerhou van hulle wat opreg wandel nie.

Matt 7:11 As julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle VADER WAT IN DIE HEMEL IS, goeie dinge gee aan die wat HOM vra?

Ef 3:20 En aan HOM wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk.

Dit is wat gebeur wanneer julle met na MY toe kom met aanbidding en
LOFPRYSING (MET
GEHOORSAME
HARTE)!

Julle het gesien wat EK gedoen het en hoe vinnig EK gedoen het! Daarom sê EK vir julle, EK is nie ‘n aannemer van persone nie. (Deut. 10:17; Hand. 10:34; Rom. 2:11)! Bly getrou aan MY! Hou julle oë gefokus op MY! Want EK begeer om julle te seën! En EK sal julle seën! En baie meer en oorvloediger as wat julle kon droom of voor vra!

Deut. 10:17 Want YAHUVEH julle GOD is die GOD VAN ALLE GODE & HERE VAN AL DIE HERE, ‘N GROOT GOD, ‘N MAGTIGE GOD, EN ‘N GEDUGTE GOD wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie.

Hand. 10:34 En Petrus het sy mond oopgemaak en gesê: Ek sien waarlik dat GOD geen aannemer van die persoon is nie.

Rom. 2:11 Want daar is geen aanneming van die persoon by GOD nie.

Weet julle jul aanbidding vandag toe julle jul stemme opgehef het na
MY—JULLE
HET NIE NET JULLE
STEMME OPGEHEF NIE – JULLE
hef julle harte op, julle het julle siele opgehef! En die Heilige engele en die wolk van getuies het saam met julle aanbid!

SO JULLE WIE ORE HET OM TE HOOR
(MT 13:16-17; LK 8:18)
WIE NIE DAAR IS NIE,
JULLE DOEN DIESELFDE.
EK BELOWE JULLE
DIT:
Julle sal Hier voor die Troon wees! Selfs al is julle liggame op aarde, daar is een deel van julle gees en siel wat ook terselfdertyd voor die Trone in die Hemel is! Voor julle ABBA YAHUVEH!
VOOR
MY
YAHUSHUA!
En ja, selfs voor IMMAYAH!

Dit is die seën wat EK vir julle het!
VAT JULLE
VERSOEKE – EN
bring dit vir MY, selfs nou terwyl EK praat. Gee dit in die geheim vir MY, maar onthou om te sê “As dit in ABBA YAH se wil is.” Gee dit vir MY.
GEE DIT VIR
MY, EN
dit sluit AL julle laste in (Ps. 55:22; 1 Pet. 5:6-7) Gee dit vir MY en wag en kyk wat EK sal doen.

Psalm 55:22 Werp jou sorge op die HERE (YAHUVEH), en HY sal jou onderhou; HY sal nooit die regverdige laat wankel nie.

1 Petrus 5:6-7 Verneder julle dan onder die Kragtige Hand van GOD, sodat HY julle kan verhoog op die regte tyd. 7 Werp al julle bekommernis op HOM, want HY sorg vir julle.

WANT HIERDIE EER VAN
AANBIDDING – EN
JULLE HARTE VAN AANBIDDING EN JULLE SIELE WAT
AANBID – WAS
‘n seën vir MY! Dit is hoekom EK die musiek gestop het en EK wil net sê hoe baie lief EK julle het, hoe baie EK, YAHUSHUA begeer om by julle te wees! En dit sal gou wees!

O
Bruid van YAHUSHUA hoor MY! EK het verlang na julle! EK het na julle gesmag! EK het oor julle getreur! EK het oor julle geween!
SOOS WAT ELISHEVA
VRYGEMAAK IS— SO
IS OOK DIE BRUID VAN
YAHUSHUA, AS
hulle dit maar net wil ontvang!

KOM WEG —
van ongelyke verbintenisse (Deut.7:3-4)! Wat het ‘n bok en ‘n skaap in gemeen (Deut. 22:10); Matt. 25:32-33)?

Deut. 7: 3 Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie – jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie. 4 want hy sal jou seun van MY afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die Toorn van die HERE (YAHUVEH) teen julle ontvlam en HY jou gou verdelg.

22:10 Jy mag nie met ‘n os en ‘n esel gelyk ploeë nie. [d.i. Moenie hulle saamvoeg nie].

Matt. 25:32-33 32 en voor HOM sal al die nasies versamel word, en HY sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. 33 en HY sal die skape aan SY Regterhand en die bokke aan SY Linkerhand sit.

Sê MY Woord nie, “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie” (2 Kor. 6:14) O MY geliefde kinders, soos julle MY geseën het, seën EK, YAHUSHUA julle nou!

2 Kor 6:14 “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

Elisheva: Ek het ‘n visioen gehad. Ek het gesien Moshe lei die Kinders van Israel.

Profesie gaan voort:

En EK sê vir julle dit. Die Israel, die Heiliges wat
SAL OPSTAAN
– HULLE
wat weet dat sonde
VERGEWE IS – HULLE
SAL nie langer stilbly wanneer hulle hierdie Profesie hoor wat vroeër uitgekom het nie.

(ELISHEVA:
WANT YAH
SÊ…)

HY gaan hierdie [AmightyWind] Bediening gebruik en die twee Salwings, met die gees van Eliyahu & Moshe SAAM gebruik om Israel tot BELYDENIS te lei (sien Ezra 37)! Want dit is die enigste manier hoe Israel gered sal word (sien Sag. 7-14; Jer. 30; Mi. 5:5-6; Rom. 11:1; 11-12; Openb. 7-19)!

En dit gaan ‘n sterk leier vat, een wie sal weier om terwille van ‘n politieke loopbaan te kompromitteer! Hy sal meer vrees hê vir sy siel!

En net soos ‘n Regter Roy Moore, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die vervolgings en BESKULDIGINGS—SAL DIE
LEIER IN
ISRAEL, YAHUVEH
roep nou na hom in die NAAM VAN
YAHUSHUA, JY
weet wat is reg of verkeerd! Wat is die prys van jou siel (Matt. 16:26)? Want die Heiliges en die verlostes in Israel sal opstaan! En hulle soek ‘n leier wie nie sal kompromitteer nie!

Matt. 16: 26 Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?

EN “YAHUSHUA SE DEMON
STOMPERS,”
soos julle opgekommandeer is om vir Donald Trump te bid, sê EK, YAHUVEH nou ook vir julle, julle moet bid vir daardie leier in Israel om na vore te kom! Om terug te keer na die standaard van Heiligheid!

Hulle praat daarvan in die Torah! Hulle ken die Torah Wette! Hulle sê die Tien Gebooie op! [Elisheva] YAHUSHUA sê nou :…..EK wag vir hulle om dit te gehoorsaam! En geen kompromieë meer nie! O Israel!

(Elisheva: Ek hoor YAHUSHUA weer sê,)

Profesie gaan voort:

EK het jou lief. En EK begeer weereens vir jou. Staan vir Heiligheid! En jy sal eendag daardie “’HEILIGE’ LAND wees. “
Want EK gaan vanaf Israel heers en regeer (Ps. 2:6-12; Ps. 110:1-2; Jes. 9:6-7; Jer. 23:5; Ezra 43:7; Dan. 7:13-14; Sag. 6:12-13; 14:4; Luk. 1:32-33; Open. 19:15-16; sien ook Jer. 33:6-18 ens)!

Psalm 2:6-12

6 ÉK tog het MY KONING gesalf oor Sion, MY Heilige Berg. 7 EK wil vertel van die besluit:

Die HERE (YAHUVEH) het aan MY gesê: U is MY SEUN, vandag het EKSELF U gegenereer. 8 Eis van MY en EK sal nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. 9 U sal hullle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.

10 Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku o regters van die aarde! 11 Dien die HERE (YAHUVEH) met vrees en juig met bewing.

12 Kus die SEUN dat HY nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan SY toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by HOM skuil.

Psalm 110

1 Die HERE (YAHUVEH) het tot MY HERE [ADONI] gespreek: Sit aan MY Regterhand, totdat EK U vyande maak ‘n voetbank vir U Voete. 2 U Magtige Septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van U vyande.

3 U volk sal baie gewillig wees op die Dag van U Krygsmag; in heilige feesgewade, uit die Moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jong manskappe.

4 Die HERE (YAHUVEH) het gesweer, en dit sal HOM nie berou nie: U is Priester vir ewig volgens die Orde van Melgisédek. 5 Die HERE (YAHUVEH) aan U Regterhand verbrysel konings op die Dag van SY Toorn.

6 HY sal ‘n strafgerig hou onder die nasies: HY maak dit vol dooie liggame; HY verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land. 7 Uit die stroom sal HY drink op die pad; daarom sal HY die hoof ophef.

Jesaja 9:5-6 5 Want ‘n KIND is vir ons gebore, ‘n SEUN is aan ons gegee; en die heerskappy is op SY Skouer, en HY word genoem: WONDERBAAR, RAADSMAN, STERKE GOD, EWIGE VADER, VREDEVORS – 6 tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die Troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE (YAHUVEH) VAN DIE LEËRSKARE sal dit doen.

Jeremia 23:5 Kyk daar kom dae, spreek die HERE (YAHUVEH), dat EK vir Dawid ‘n REGVERDIGE SPRUIT sal verwek; en as KONING sal HY regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

Esegiël 43:7 En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van MY Troon en die plek van MY Voetsole waar EK vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal MY HEILIGE NAAM nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van hulle konings by hulle dood.

Daniël 7:13 Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die Hemel het EEN gekom soos die SEUN VAN DIE MENS [d.i. Die MESSIAS wat soos ‘n mens voorgekom het], en HY het gekom tot by die OUE VAN DAE, en hulle het HOM nader gebring voor HOM. 14 En aan HOM is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het HOM vereer; SY heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en SY koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Sagaria 6:12 en sê vir hom, So spreek YAHUVEH van die LEËRSKARE, kyk die MAN wie se NAAM die SPRUIT is, en HY sal uit sy plek uitspruit en HY sal die tempel van YAHUVEH bou. 13 Ja, HY sal die Tempel [19] van YAHUVEH bou en HY sal majesteit verkry en sit en heers op SY Troon, [En HY sal ‘n PRIESTER wees op SY Troon:] en die raad van vrede sal tussen hulle TWEE bestaan.

Sagaria 14:4 En SY Voete sal op daardie Dag staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die Oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander na die suide..

Lukas 1:32 HY sal groot wees en die SEUN VAN DIE ALLERHOOGSTE genoem word; en die HERE GOD (YAHUVEH ELOHIEM) sal aan HOM die Troon van SY vader Dawid gee. 33 En HY sal KONING wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid en aan SY koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Openbaring 19:15 En uit SY Mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en HY sal hulle met ‘n ysterstaf regeer en HY trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van GOD DIE ALMAGTIGE. 16 En HY dra op SY Kleed en op SY heup die NAAM wat geskrywe is : DIE KONING VAN DIE KONINGS & HERE VAN DIE HERE.

So dit is wat gebeur wanneer julle in aanbidding en lofprysing voor MY kom! Weer vir die tweedemaal, het EK hierdie Profesie aan MY ‘Ringmaiden’, MY Elisheva gegee. Want julle het die salwing aangewakker. Dit is alles te danke aan julle aanbidding en julle liefde!

Einde van Woord.

Elisheva: [Ek kyk nou na die monitor {Voetnota is verlore] en ek weet nie of iemand die lig aangeskakel het nie en wat aangaan nie, maar ALMAL van julle – ek sien daar is so ‘n lig! Ek weet nie of dit in die geestesREALM IS NIE – EK WEET NIE OF EK, (FISIES)
dit sien nie? Het iemand ‘n lig of iets daar aangeskakel?

Ek het nie klank nie. As julle met my praat, is daar geen klank nie. Het iemand ‘n lig daar aangeskakel? […]Ek sien dalk….miskien sien ek in die geestesrealm, maar julle het ‘n lig in daardie vertrek wat nie voorheen daar was nie! SHKINYAH HEERLIKHEID LIG is oor elkeen van julle in die NAAM VAN YAHUSHUA!

Alles reg! Dit is al wat ek hoor!

132 Israel I Love You, I Rebuke You!

* * * * * * *

1 Medies gesproke is dit bekend as hematidrosis, ‘n seldsame toestand veroorsaak deur ernstige angs (Matt. 26:38; Markus 14:34) waarin ‘n mens bloed sweet. (Lukas 22:44) en in uiterste gevalle trane van bloed mag hê.

2 Gen 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; Eks 3:2-4; 23:20-21; Eks 24:9-12; Num 24:14, 17-19.

3 Die amp van Profeet het nog nie opgehou nie. Maleagi was nie die laaste Profeet nie, inteendeel deur hom, het YAHUVEH belowe om meer Profete & Boodskappers te stuur (Mal. 3:1; 4:4-6).

4 RUACH HA KODESH dit is “HEILIGE GEES” in Hebreeus, is grammaties vroulik. HA SHKHINAH, bedoelende DIE GODDELIKE TEENWOORDIGHEID is verpersoonlik in Judaism as die SABBAT BRUID & GOD SE KONINGIN, ‘n HEMELSE MOEDER-YAH, ‘IMMA-YAH’ – en onder WIE se Beskerming/Vlerke daar skuiling is, (sien “Kanfei al RUACH” [Ps 18:10] letterlik “Vlerke van die GEES/WIND” – die GEES VAN YAH, IMMAYAH het vlerke). Vergelyk ook met Psalm 91 en baie ander Skrifgedeeltes (Eks. 19:4; Deut. 32:11-12; Ps. 17:8; Ps. 36:7; Ps. 57:1; Jes. 31:5) waar YAH beskryf word as soos ‘n arend.

5 Kuiken of arend? GOD behoort nie met ‘n kuiken vergelyk te word nie. YAH maak ‘n sarkastiese vergelyking na ‘n paar dikwels misverstane Skrifgedeeltes (Matt. 23:37; Lukas 13:34) – waar misvertalings, dit lyk asof GOD vergelyk word met ‘n kuiken wat vir haar klein kuikentjies sorg, “soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak” (Lukas 13:34) maar vergelyk dit met Grieks Matt. 23:37 & Lukas 13:34 waar (ornis) voël beteken (soos in opvaar in die lug – “Strong” G3733) & ss/ss (nossia/nossian), jong broeisel of voëltjies.

‘n Meer gepaste vertaling mag nader wees aan: “soos ‘n wyfie voël haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak”. (Hen,” soos hier vertaal beteken in Afrikaans enige vroulike voël van enige spesie en so ook “kuiken”, enige nuutgebore voël, maar “kuiken/s” is almal ‘n beïnvloedbare vertaling aangesien die Griekse term nie eksklusief huishoudelike voëls of kuikens aandui nie.

‘n Moeder arend? Alhoewel mag verwys na enige tipe voël, insluitende kuikens, die variasie mag na ‘n arend en klein arendjies verwys – van (oros) berg en ‘n (airo) om te lig/ op te lig, verwys na ‘n oorspronklike Griekse begrip van voël wat beide vlieg, en miskien in ‘n hoë berg woon. Dit is soos in Psalm 91: 1,4 Hy wat in die skuilplek van die ALLERHOOGSTE [ELYON] sit, sal vannag in die Skadu van die ALMAGTIGE (SHADDAI)..[…] HY sal jou bedek onder SY Vlerke en onder SY Vleuels sal jy skuil” waar die ALLERHOOGSTE GOD vergelyk word met ‘n arend wat op ‘n hoë berg woon, waar sy kleintjies, in die skuilplek van ‘n hoë nes ook onder hul moeder en vader wegkruip.

Sien ook dat SHADDAI (Ps. 91), verwant aan woorde soos bors, berg en vrugbare velde (Gen. 28:3; 35:11; 49:25) vroulike NAME VAN GOD is wat die HEILIGE GEES aandui. As die VROULIKE EWEBEELD van YAHUVEH (sien voetnota 12), SY is meer soos ‘n moeder-arend, as ‘n kuiken.

Laastens, “kuiken” soos in Engelse idiome gebruik, verwys dikwels na ‘lafaard’. Daarom gebruik YAH dit as ‘n woordspeling om te sê dat die RUACH HA KODESH, SHADDAI is nie net ‘n GOD van seëninge nie, maar ook ALMAGTIG in toorn en vernietiging (Jes. 13:6; Joël 1:15)! ‘n Moeder-arend kan beide teer teenoor haar kleintjies wees, tog verwoestend vir haar vyande, hulle wie haar baba-arendjies wil seermaak;

6 Dit praat van die oorblyfsel van Israel, “Die hele Israel sal gered word” (Rom. 11:26); die toekomstige Israel, Sag. 13:8-9; Jes. 10:20-25; Jes. 27:31-32.Profesie 99, EK YAHUVEH Sê, “Julle is op ‘n Aftel van MY Geduld!”

Profesie 99

EK YAHUVEH Sê, “Julle is op ‘n Aftel van MY Geduld!”

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
25 Mei 2008
Van Profesie 105 af, het YAHUVEH gesê hierdie moet van nou af op al die Profesieë geplaas word: Elisabeth (Elisheva) EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

“EK is YAHVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal ek aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie”. Jes 42:8

In Julie 2016 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende uit 2 Kronieke voor elke Profesie gevoeg moet word:

2 Kronieke 36:16
“maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

(skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

Oorskrywing van Audioband opname begin ‘n entjie verder af in hierdie Profesie.

Vyf Chinese paartjies het hul troufoto’s laat neem, toe die aardbewing op 12 Mei getref het, en almal sonder beserings ontkom het. Die terrein waar die foto’s geneem is, ‘n eeu oue kweekskool, is verwoes.

YAHUVEH gee ons dikwels “foto’s” in die geskiedenis van dinge wat profeties is. Hierdie, glo ek, is wat gebeur het gedurende die onlangse Chinese aardbewing en die foto’s van die VYF bruide wat probeer het om hul troubeloftes te maak op dieselfde tyd wat die aardbewing plaasgevind het (interessant, is dit nie – het jy agtergekom – dat daar VYF bruide was?) Dit is ‘n foto van hierdie wêreld wat YAHUVEH uitdaag deur basies te sê “Ons sal eet, drink en vrolik wees…” reg tot en met die EINDE. Die foto’s wys die vyf bruide wat in verwarring staan NA die aardbewing met modderbesmeerde uitrustings – en daar is rommel, puinhope, stof en modder oral om hulle in hope…wat ‘n “foto” van hierdie wêreld! Wee hierdie wêreld wat die heiligheid bespotlik maak, aborsie, genadedood, homoseksualiteit, en dieselfde-geslag huwelike. YAHUVEH sal nie vir lank bespot word nie. Wee die nasies wat hulle rug keer op die een en ware Skepper YAHUVEH en Messias YAHUSHUA ha MASIACH en ons Kosbare Moeder die RUACH ha KODESH.

Dit is ironies dat daar 5 bruide staan in die middel van die verwoesting, verbrokkelende heiligdom, herinner my aan die 5 dwase maagde, soos vertel is in die gelykenis deur YAHUSHUA, wagtend op hul Bruidegom om hulle te kom haal. YAHUSHUA kom maar HY neem net die 5 wyse maagde met ekstra olie in hul lampe saam. Lees oor die aardbewing en kyk na die foto’s wat in China geneem is, hul uitrustings is besmeer, geskeur, georganiseerde ou kerk lê in puin. Word wakker en sien dat dit nie ‘n toeval is nie. Lees die profesie en bid en sien dat YAHUVEH spesifiek vir China noem en sê dat dit die oordeel uit die Hemel is. Wat met China gebeur het sal gebeur met Kalifornië en ander state, lande en nasies, in besonder Amerika, wanneer hulle dit die minste verwag. 60,000 mense in China is dood, en nogsteeds word daar getel, volgens die nuutste verslag wat ek gehoor het. Lees wat YAHUVEH hieroor sê. BID dat julle waardig geag sal word om SY WRAAK te ontsnap soos HY aftel tot die dag wanneer SY GEDULD tot ‘n end kom! Soos ons die dae van die Omer aftel, so ook tel YAHUVEH die dae af tot die einde van SY GEDULD, en wee die een wat op die aarde is wanneer dit gebeur!

Moenie mislei word nie want YAHUVEH word nie maklik bespot nie! Diegene wat dit doen, satan spot met hulle want hy weet, die prys wat hulle betaal om dit te doen, hy betaal die prys vir alle ewigheid.

“Die groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly?” Openbaring 6:17

In die sesde hoofstuk van Openbaring, beskryf Johannes die mees tragiese, nuttelose gebedsbyeenkoms in die geskiedenis van die wêreld! Bid nou terwyl jul gebede vir genade nog gehoor kan word! Bekeer julle en draai weg van sonde terwyl daar nog tyd is! Môre mag dit te laat wees!

Gehuil en gekerm, uitroepe en eise, gekla en Gefluister – alles sal gehoor word daardie Dag met die koms van YAHUVEH wanneer die wraak en oordele van YAHUVEH losgelaat word. Selfs die berge en eilande sal uit hul plekke verwyder word.

Maar teen daardie tyd sal die gebede en uitroepe van sondige mans en vrouens heeltemal te min en te laat wees!

Al die ryk en beroemde akteurs, aktrises, kletsprogram aanbieders, politikuste, insluitend konings, president, heersers van lande het die leuens van die duiwel en sy wetenskaplikes geglo en hulle vertroue en hoop in hulself en ander met menslike vermoëns, gestel. Hulle plaas hul geloof in “geld kan enigiets koop” tog sal hul saam met die ander wees wat uitroep in vrees. Hulle sal uitroep na die verbrokkelende rotse en berge om op hulle te val en om hulle te verberg van die woede van YAHUVEH, en die eniggebore Seun van YAHUVEH, SY Naam IS YAHUSHUA ha MASHIACH!

Ons is onder hulle wat glo dat die oordele van YAH ‘n sekerheid is. Ons ken nie die dag of die uur nie. Maar YAHUVEH gaan inderdaad die aarde laat skud soos nog nooit tevore, en HY sal dit oorgee aan die enigste KONING VAN DIE HEELAL, YAHUSHUA ha MASHIACH!

Nota: Ons het die naam van die persoon in hierdie Profetiese Woord uitgelaat. Elisabeth [Elisheva], en Katherineyah het saam ingetree in gebed vir ‘n vennoot wat sukkel om gehoorsaam te wees aan YAHUVEH. Hy is in ‘n ongelyk gebonde huweliksband en hy verontagsaam ‘n opdrag wat deur MOMMA SHKHINYAH aan hom gegee is, deur in hierdie ongelyk gebonde huwelik te bly. YAH het gesê dat die opdrag nie voltooi kan word terwyl hy in hierdie huwelik bly nie, ‘n huwelik wat nie van YAHUVEH is nie.

Sodra hulle begin bid het, het Katherineyah die woord ‘dryfsand’ gehoor en ‘n visioen gesien van ‘n man wat wegsak in dryfsand. Hierdie Broer is vasgeval in dryfsand. Katherineyah het toe granietblokke oor sy voete gesien. Elisabeth [Elisheva] het gesê dat hy gewoond geraak het aan die granietblokke en nie in staat was om te beweeg nie, maar sy sien toe ‘n visioen van ‘n groot hammer in sy hand as hy sou verkies om dit te gebruik. Hy kon vry breek van die granietblokke as hy sou verkies. Dit is binne sy mag om dit te doen maar dit is sy eie keuse.

Audio band oorgeskrywing begin hier.

Elisabeth [Elisheva}: Hy het die hammer in die hand en hy is instaat om die graniet af te breek as hy dit sou verkies, as hy dit sou verkies.

Katherineyah: Ek voel of die HERE ‘n weerligstraal gaan stuur en daardie granietblok gaan slaan.

Elisabeth [Elisheva]: Dit is die salwing, die RUACH ha KODESH vuur wat nou die granietblok moet tref in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH. Maar weereens, het hy ‘n keuse. Ek bly dit weer en weer en weer hoor. Hy is so gewoond om die skoene van graniet te dra, hy is so gewoond om nie te kan beweeg nie, hy het gemaklik geword. Hy is so gewoond om opdragte van sy vrou te neem, net soos Gary. Hy is so gewoond daaraan en tog weet hy. Hy weet wat hy moet doen. Hy kyk na ander om hom te vertel wat om te doen maar hy ken alreeds die antwoord. Hy weet dat hy nie moet terug gaan werk toe nie. Hy kan nooit sê dat ‘n “So sê YAHUVEH,” aan hom gegee is, dat hy moes teruggaan na sy werk toe nie. Sy ‘werk’ was daardie uitvinding. Dit is sy vrou wat aan hom die opdrag gegee het om terug te gaan werk toe. Sy gee hom ‘n ultimatum en ……. jy (Elisabeth [Elisheva] begin in tale bid) moet haar laat weet dat haar intimidasie en manipulasie nie sal werk nie, dat sy nie ‘mind control’, manipulasie, intimidasie teen jou kan gebruik nie. Sy is so begaan oor sekuriteit. Eintlik is sy gevul met skaamte, sy is meer geinteresseerd om haar ouers en familie te beindruk. Ek weet nie of dit haar eie ouers is of iemand na wie sy draai vir ouerlike advies nie, maar hulle sê, “Hy is nog nie terug werk toe nie? Hoeveel hiervan gaan jy verdra?” So dit is ‘n kwessie van haar trots. Sy is nêrens op die bladsy nie, nêrens nie, ek sien ‘n boek met ‘n leë bladsy. Sy is nêrens, nêrens op…….sy bladsy nie, nêrens, nêrens, nêrens ……. op jou bladsy nie. Jy wil haar graag op jou bladsy hê, maar sy is glad nie daar nie.

* * * * * * *

YAHUVEH begin praat:

Wie gaan jy vrees, sê YAHUVEH? MY Geliefde Seun…….. , wie vrees jy meer? Wie vrees jy om te beledig of om te verontagsaam?

Jy word getoets. (Exodus 20:20; Sagaria 13:9) Daar is nie een, nie een, nie een, nie een, nie een, nie een, nie een, van die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH wat nie nou getoets word om te sien wie hulle gehoorsaam, om te sien wie hul vrees om te beledig nie. Dit moet EK wees, dit moet EK wees, dit moet EK wees, YAHUVEH. Dit moet YAHUSHUA, jou MASHIACH wees. Het HY nie die voorbeeld gestel nie? Dat HY geweier het om ongehoorsaam te wees aan MY, YAHUVEH. HY geweier het om ongehoorsaam te wees aan SY Hemelse VADER?

Die tyd is so kort. EK het hulle een vir een soos onkruid uitgetrek. Daar is geen meer gratis ritte nie. EK het jou vertel dat ek besig is om MY geduld af te tel. Waarom dink jy bly EK jou vra, “Tel jy die “Omer” af? (Levitikus 23:15-16) As jy MY nie nou kan hoor nie, hoe sal jy MY dán hoor? Hierdie Bediening het die salwing om die begeerte aan mense te gee, wat se name geskryf is in the LAM se Boek van Lewe, om MY stem te hoor, om MY wil te doen, omdat jy ‘n voorbeeld vir hulle is. Wat sal jy doen …….? EK weet alreeds.

Dit sou so maklik vir MY wees……… om dit vir jou op die maklike manier te doen maar hoe sal jy jou toets slaag? Hoe sou jy gehoorsaamheid bewys? Hoe sou jy bewys wie jy meer lief het? Dit geld nou vir al die mans en al die vroue wat nou in ongelyk gebonde huwelike is. Dit was nie deur MY hand wat hulle bymekaar gebring is nie. Wat sal jy doen wanneer die tyd van die Groot Verdrukking kom en jy nie waardig gevind word om MY Bruid genoem te word nie, as jy nie waardig gevind word om die Bruid van YAHUSHUA te wees nie? Want onthou wat ookal aan YAHUSHUA behoort, is MYNE. En wat ookal MYNE is, is MY SEUN YAHUSHUA ha MASHIACH s’n. Wat sal jy doen as jy agtergelaat word? Sal dit die moeite werd wees? Want die einste persone waaraan jy jouself verbind het sal die einste persone wees wat jou sal verraai. Wat sal jy doen? Jy dink dit is nou moeilik? Jy het geen idee nie. Teen daartdie tyd sal mans hul vrouens verraai en vroue sal hul mans verraai. Kinders sal hul ouers verraai en ouers sal hul kinders verraai. Daar sal geen lojaliteit wees nie. Die enigste familie wat dan sal tel sal die familie in YAHUSHUA ha MASHIACH wees. Hulle sal die enigstes wees wat jy sal kan vertrou. Al sal jy ‘n vreemdeling ontmoet, sal jy kan herken wie hulle is. Dit sal duidelik wees vir almal om te sien.

So manne, EK gaan nie julle toetse kanselleer nie. Dit is wat julle wil hê EK moet doen. Almal word getoets. Sê MY Woord nie, “Die beproewings van jou geloof is meer werd as goud” (1 Petrus 1:7) Die een waardeur EK nou praat, hierdie vyf wat die Vyf Wyse Maagde verteenwoordig, hulle almal is getoets. Adam het weggestap van die huis wat hy vir baie, baie jare sy eie genoem het. Hy het weggestap van ‘n werk wat ‘n goeie inkomste ingebring het en O, hoe lank het hy gewag dat dit ‘n eenheid moes word, tog het EK vir hom gesê om weg te loop. [Toe ‘n moeder] haar biologiese familie moes verlaat, ‘n eie kind van haar lende-almal van julle, almal van julle, almal van julle, die moederharte wat voor MY kom staan het, so mishandel en gebroke en gekneus. Jy mis jou kinders maar jy het hulle op die altaar van opoffering gelê en julle [ouers] het gesê, “Doen met hulle soos U wil want hulle is nie my kinders nie maar U kinders”. Daarom wek EK vir julle geestelike kinders op wat na jul uitroep soos na ‘n Mamma en Pappa en hul begeer jul leiding en hulle begeer jul liefde. Hulle wil MY gehoorsaam en EK sê vir julle om hulle te lei en te rig. En EK is op die punt om jou ‘n skok te gee, hierdie geestelike kinders het jou meer lief as wat jou biologiese kinders jou ooit lief kan hê. Hulle respekteer jou. Hulle eer jou. Moenie een van hulle as vanselfsprekend aanvaar nie. Soos jy geduld het met jou biologiese kinders, so moet jy geduld hê met jou geestelike kinders. Moenie jou hande omhoog gooi en sê, “Ek het genoeg gehad” nie.

Moet nooit so opgeblaas van trots wees, om mense te laat glo dat jy altyd aan MY gehoorsaam was nie, omdat almal, almal, almal tot ‘n sekere punt geworstel het, almal van julle het gesê, “Ek sal dit liewer op my eie manier doen.” Dit is net daar wat EK julle so ‘n agterent loesing gee. Almal van julle het op die harde manier geleer. En dit is hoekom jy nou sê, “Wat U ookal sê ABBA YAHUVEH, ek sal dit op U manier doen. EK het nie eens nodig om MY stem te verhef nie. Julle weet wanneer julle verkeerd doen. EK sê nie dat enigeen volmaak is behalwe MY SEUN YAHUSHUA nie, maar EK sê al wat ek van enigeen van MY Kinders verwag is om te probeer.

So doen jou deel, jy weet wat EK vir jou gesê het om te doen. Jy weet wat ek jou gesê het om nie te doen nie. satan wil nie hê dat hierdie uitvinding ooit die lig moet sien nie. Daarom het hy een vrou wat in die pad staan. En sy is soos ‘n muis wat brul en jy skarrel in die hoekie in. Hoe kan sy dit respekteer?

Die tyd is later as wat jy dink en EK het China gestuur as ‘n voorbeeld wat gebeur wanneer MY geduld besig is om op te raak. Lank gelede het EK vir jou ‘n Woord gegee, Elisabeth [Elisheva], “Einde van rondte een, nou vir rondte twee.” Wees op jou hoede China omdat rondte drie kom. (China het pas ‘n vernietigende aardbewing gehad wat omtrent 60,000 mense gedood het)

En Amerika, het EK nog nie eens begin nie. Weer en weer het EK gesê, EK het die ergste vir laaste gebêre. Jy het nog nie eers, eers, eers begin om MY wraak te proe nie. En Europa, moenie dink dat jy jou noodlot sal ontsnap nie. Op die oomblik is daar net een harde stem wat protesteer, wat EK verfoeilik vind en EK gebruik die Katolieke kerk, onthou, soos EK die donkie gebruik het en deur hom gepraat het (Num. 22:22-32) , gebruik EK die Katolieke kerk om te waarsku, te waarsku oor die heiligheid van lewe. Waar is die ander? Waar is die ander georganiseerde gelowe? ‘n Wêreldwye uitroep moes uitgegaan het, om ‘n dierlike en menslike embrio bymekaar te voeg, om enigsins so ‘n plan te bedink, om ‘n half mens en half dier te kry, julle kan nie eers begin om te weet wat die pad is waarop julle begin stap het nie. Om MY te tart met die heiligheid van die huwelik? Daar moes ‘n wêreldwye uitroep gewees het teen huwelike met dieselfde geslag! Hoekom is dit so stil? Waar is die kerke? Waarom het almal in Islam nie opgestaan nie? Hulle gee om vir ‘n tekenspotprent! Hulle stuur angs na enigeen wat nie met hulle saamstem nie. Maar hoekom is hulle stil?

Dit is waarom ek nou op die aftel van MY geduld is. Dit wat julle dink jare vorentoe is, almal van julle, almal van julle daar kom ‘n wrede ontnugtering. EK beveel hierdie Bediening om dit te doen wat hulle moet doen en dit gou te doen. Daar is geen tyd meer om die babas te pamperlang (oorbeskermend te wees) nie. Dit is tyd dat hulle groot word. Dit is tyd vir manne om manne te wees. Dit is waarom ek vrouens as leiers daargestel het. Dit is waarom EK ‘n Deborah opgerig het! Die manne is Baraks! [Rigters, hoofstuk 4] Hulle is lafaards! Nie al MY manne nie. EK het MYNE, MY eie. En hulle hoor MY stem en hulle spreek MY Woorde maar o hoe min, hoe min. En julle vrouens word geintimideer in hierdie ongelyke gebonde huwelike en die Skrifte is teen julle gebruik om te sê, “Bly stil.” EK het jou net gesê om daardie man te gehoorsaam as hy in lyn is met MY Woord. As hy nie is nie, wys hom hy is nie jou baas nie! Genoeg is genoeg! Genoeg is genoeg!

MY liefling EK salf jou hierdie dag om die woorde met moed uit te spreek aan hierdie manne sodat hulle kan onthou wat ‘n man veronderstel is om te wees! Hulle moet MY behaag, voordat hulle enige vrou behaag, voordat hulle enige kind behaag en vir die vroue wat in ongelyk gebonde huwelike is, EK herinner julle aan die gees van Deborah! Julle moet MY behaag. Julle moet YAHUSHUA behaag! Voordat julle enige man behaag! Voordat julle julle kinders behaag. Gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid is beter as offers! Neem weg julle tiendes en neem weg julle offerhandes en neem weg julle lofsang, as julle MY nie gehoorsaam nie! As julle MY nie nou gehoorsaam nie, wat laat julle dink dat julle MY sal gehoorsaam in die Groot Verdrukking wanneer dit skaars sal wees om ‘n Profeet dit so te hoor sê? Leer om nou te gehoorsaam! Hoe bewys jy dat jy YAHUSHUA ha MASHIACH liefhet? Sê MY Woord nie, “As julle MY liefhet, sal julle MY gehoorsaam.” nie? [Evangelie van Johannes 14:15;21] Hoe het YAHUSHUA ha MASHIACH bewys dat HY vir YAHUVEH liefhet? Om gehoorsaam te wees aan elke Woord wat EK sê. Moenie beloftes aan MY maak wat jy nooit van plan is om te hou nie.

EK is nie bekommerd oor mensgemaakte huweliksbeloftes aan huwelike wat EK nie saamgevoeg het nie en nou sien julle mekaar vir wie julle is. EK is net bekommerd oor daardie huwelike wat uit die Hemel bestem is. En hoe weet julle dat hulle uit die Hemel bestem is? Omdat julle een is in MY. Dit is waar dat die Woord sê die man behoort die geestelike leier van die huishouding te wees [Efesiërs 5:22] en wanneer daardie man nie geskik is om die geestelike leier van die huishouding te wees nie, dan sal EK ‘n leier van die huishouding hê, of dit nou ‘n vrou is of ‘n kind, EK sal iemand hê wat MY Woorde sal uitspreek. EK sál iemand hê wat MY Woorde sal uitspreek! Al is dit ‘n klein kindjie, EK sal iemand hê wat MY Woorde sal uitspreek! MY Heerlikheid sal duidelik wees vir almal om te sien! Julle in hierdie georganiseerde kerke, julle weet dat hulle ‘n stank in MY neusgate is maar julle sê julle moet ‘n gebou hê om byeenkomste in te hou. Wat het geword van ‘n samekoms met MY een tot een? Wat het geword van ‘n samekoms met MY SEUN? Julle is in die aftel van die “Omer”. Julle is in die aftel van MY geduld.

Wee, wee, wee, wee hierdie aarde wanneer MY geduld op is! Bid dat julle waardig geag word om MY Woede te ontsnap! Dit moet julle aanhoudende gebed wees daagliks en elke dag. EK is nie kwaad vir diegene wat MY gehoorsaam nie. EK is nie kwaad vir diegene wat probeer om MY te gehoorsaam nie. EK is nie kwaad vir diegene wat sal sê, “Ek luister vir U stem. Leer my en lei my”. EK is ook nie eers kwaad vir diegene wat sal sê, “Asseblief vergewe my”. EK is kwaad vir hulle wat weier om te gehoorsaam. En Oordeel begin by die Huis van YAHUVEH. Die heidene weet nie hoe om MY stem te hoor nie. Maar EK is kwaad vir diegene wat eis dat hulle aan MY behoort en aan YAHUSHUA ha MASHIACH behoort en weier om te gehoorsaam!

China proe nou MY Woede. Maar EK spaar diegene wat MYNE is. Hulle het opgestaan en gesê, “Geen Bybels word hier toegelaat nie.” Hulle gooi MY heiliges in die tronk, diegene wat MY waarlik liefhet en dien, hulle stel hul tereg. Hulle martel hulle. Hulle weerhou kos van hulle! Proe MY Wraak China want meer is aan die kom!

(Elisabeth [Elisheva] sê: “Ek het nou op die oomblik ‘n visioen en ek sien wolke en in die wolke voor die aardbewing en nou verstaan ek hoekom daar ‘n wolk was en dit het, as ons daarna kyk sou ons kon sê dit het die helderste reënboog skynsel in die wolk gehad. (Ons stem nie saam met al die kommentaar op die link na youtube nie). Maar ek het dit gesien op youtube en ander nuus berigte. Dit was so helder, verskillende kleure ligte binne ‘n wit wolk en dit het so pragtig gelyk en hulle sê vir 30 minute voor die verwoestende aardbewing, het hierdie wolke gehang en ek het die foto’s gesien wat hulle geneem het en ons moet in staat wees om hierdie foto’s te plaas vir al die mense om te kan sien maar nou verstaan ek en ek sê, “Waarom moes sulke skoonheid verskyn voor die aardbewing in China?” En dit is wat YAHUVEH nou vir my sê toe HY my hierdie visioen wys.”)

Woord gaan voort: Omdat die reënboog ‘n belofte verteenwoordig en EK ‘n belofte gemaak het aan diegene wat MY aangeroep het, aan die bedroefdes, aan die wat vervolg is, aan hulle wat martelaars is in China, om in die tronk te wees, diegene wat in die tronk is en wat gemartel is omdat hulle vir YAHUSHUA aanbid, EK het ‘n belofte gemaak dat EK wraak sal neem vir hulle! En dit is net die begin China! Dit is net die begin, as ‘n voorbeeld soos een nasie in die wêreld dieselfde doen.

Sê MY Woord nie dat EK, YAHUVEH wraak neem nie? Wraak is MYNE sê EK, YAHUVEH! (Deut.32:35) Roep MY aan en EK sal veroorsaak dat julle vyande in 7 verskillende rigtings hardloop! Hoe baie verskillende rigtings hardloop julle nou o Chinese regering? Maar EK maak seker dat die Heilige engele daar is om julle broers en susters te beskerm en te voorsien in YAHUSHUA ha MASHIACH. Wee die wêreld want kyk na China. Julle sal sien hoe dit, wat met China gebeur het, ook California tref. Ek sal nie die ander dele van die wêreld noem nie maar Amerika jy wil ‘n harp speel? (H.A.A.R.P.) Wag totdat ek MY harp speel. Jy wil die weer beheer, jy het nog niks gesien nie.

EK stuur verwarring na die wetenskaplikes. EK stuur verwarring na die astroloë. Daar is waansin in die Wit Huis. Daar is waansin in die regering. Die mense hardloop heen en weer. Die politikuste is waansinnig. Hoe kan hulle die mense lei? So roep MY aan. Roep MY aan. Roep MY aan terwyl ek nog wil luister, roep MY aan. Ek doen niks voordat EK nie eers deur die Profete gepraat het nie. (Amos 3:7) EK het gewaarsku uit die mond van hierdie Profeet wat sou gebeur vanaf die oomblik dat hulle Amerika verlaat het, ‘n Profesie was vrygestel en EK het julle gewaarsku wat sou gebeur wanneer die prys van ru-olie styg, EK het julle gewaarsku oor die kospryse. (Profesie 85) EK het julle gewaarsku oor die kostes. EK het julle ook gewaarsku oor die trokbestuurders as hulle pryse styg, julle het nog niks gesien nie.

Maar weet dit, hierdie hongersnood is nie MY toedoen nie. Dit is die manipulasie van hulle wat vol hebsug is. Soos hulle die goud en silwer vir hulself vergader en saamsweer om diegene dood te maak wat in nood verkeer. Dit het begin met aborsie en daarna het dit gegaan na diegene wat te siek is om hulself te verdedig. Dit was die volksmood waarvan EK gepraat het. Daar is dood in die inentings. EK het weer en weer gewaarsku. Omdat hierdie wêreld nie dink dat hulle arm kinders nodig het nie. EK het julle gewaarsku dat dit na die bejaardes sou gaan. Alles is volksmoord. Al hierdie is sodat daar vir die rykes voorsien kan word in hulle eie oë. En nou wring julle julle hande en wonder hoekom tienerselfmoord so hoog is. Julle enigste hoop is in YAHUSHUA ha MASHIACH. Julle enigste hoop is bekering en gehoorsaamheid. Julle enigste hoop is in MY genade. Omdat EK verdraagsaam is. So gaan voort met wat julle doen. Gaan voort om te waarsku. Terwyl julle die Vryheid het om uit te spreek want daar is kragte wat julle wil stil maak, wat MY Ware Profete wil stil maak. So praat terwyl julle kan.

Einde van Woord

* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva): Dit is ‘n ongelyk gebonde huwelik en hy het ‘n uitvinding wat die wêreld kan verander en ‘n ongelyk gebonde huwelik hou alles terug.

Katherineyah: Julle moet vertroue hê dat YAHUVEH weet waarvan HY praat, wanneer HY vir jou sê om iets te doen. Moenie HOM betwyfel nie. Dit is ‘n belediging vir HOM. As jy gehoorsaam dan is jy respekvol aan GOD ALMAGTIG wie die Heerskappy is bo almal.

Katherineyah: Dit grief VADER wanneer hulle HOM nie gehoorsaam nie. Dit grief GOD ALMAGTIG, alle mans, alle vroue wie nie na VADER luister nie en gehoorsaam, punt. En ek weet dat julle HOM nie wil bedroef maak nie, so soos Elisabeth (Elisheva) gehoor het luister, gehoorsaam, oor en uit.

Offensief vir die meeste en Verligtend vir ander.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)Profesie 96, Jubeljaar Van Welbehae, YAHUVEH Sê, Gooi Julle Dooie Gewig Af!

Profesie 96

Jubeljaar Van Welbehae, YAHUVEH Sê, Gooi Julle Dooie Gewig Af!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH
deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
3 Mei 2008
YAHUVEH se woorde aan Elizabeth (Elisheva) wat voor die profesieë geplaas moet word:

Elisabeth (Elisheva), ek het jou lank gelede gewaarsku om hierdie Bediening nie na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas, want niks hiervan was deur jou eie toe doen nie. Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH, jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se Wind wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE Wind van Herlewing,dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK is YAHVEH, dit is MY NAAM; en MY Eer sal EK aan geen ander gee, of ook MY Lof aan die gesnede beelde nie. (Jes 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD beveel om ook hierdie gedeelte, uit 2 Kronieke, by te voeg voor elke Profesie:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui.

* * * * * * *

Verduideliking van Elisabeth (Elisheva) oor hoe Profesie 96 voortgekom het:

Hierdie Profesie het na vore gekom as gevolg van die salwing van gebedsintersessie en smart terwyl ek vir ‘n Heilige man genaamd Doug, gebid het, wie aan ons geskryf en gevra het vir gebed omdat hy honger ly omdat hy nie $80,000 se skuld kon betaal wat aangegaan is met sy vrou se siekte nie, wat uiteindelik geëindig het toe sy weg is Hemel toe. YAHUVEH sê hierdie Woord is ook vir almal wat verpletterende skuldlaste het en geen manier het om dit terug te betaal nie. Ons weet nie wat die finansiële situasie van elkeen is wat hierdie Profetiese Woord sal lees nie, maar YAHUVEH weet. En as jy YAHUVEH se stem met jou hart hoor praat deur hierdie Woord, is dit vir jou ook bedoel. Gehoorsaam asseblief wat YAHUVEH sê en kyk watter wonderwerk HY vir jou sal doen, as jy gehoorsaam. YAH het ons geleer, as ons ons deel doen, sal YAH SY deel doen.

3 Mei 2008 – 10:00 vm

Oorgeskryf van oudioband:

Elisabeth (Elisheva) : Ons het ‘n brief van Doug ontvang wat Kathrineyah gestuur het en ek het nooit aan hom geskryf nie, maar ek huil elke keer as sy briewe aan my gelees word of as ek sy briewe lees. En vandag het ek sy brief gelees en ek het net pyn op die krop van my maag begin voel en soveel hartseer, want Doug is so geliefd deur YAHUSHUA ha MASHIACH. En HY (YAHUSHUA) het vir my gesê om in te tree en vir hom te bid want hy is nie sterk genoeg om te bid soos ek gaan bid nie. Dit vat so baie van sy krag en toe sê ek vir YAHUVEH, is ek sterk genoeg om dit te doen? Want ek het nie goed gevoel nie. Maar ek weet ek is, anders sou HY my nie aangesê het om dit te doen nie en dit is op hierdie Sabbatdag..(whew…. diep sug…..)

Elisabeth (Elisheva) praat in Heilige Tale…..

Geliefde ABBA YAHUVEH, Geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH, hierdie man het ‘n Woord nodig. Hy het ‘n Woord van bemoediging nodig. Hy het rigting nodig. Hy het leiding nodig. Moenie dat ek een woord uit my vlees praat nie. Ek dompel my lippe in die gestorte Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. Ek vra dat net U Woord voortkom ….. praat in Heilige tale…..

Ag ons tree nou in. Ons tree nou in, in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH vir ons broer Doug, wie U so liefhet, wie net verlang om te weet wat sy volgende stap moet wees … praat in tale … wat is dit wat U vir U seun wil sê? Wat is dit wat U wil sê, Geliefde YAHUSHUA ha MASHIACH? Wat is dit wat U vir U seun wil sê, Geliefde ABBA YAHUVEH? Wat is dit wat U vir U seun wil sê, IMMAYAH, RUACH ha KODESH? Gebruik my lippe … ek wag nou. Ek wag nou… O Halleluyah ABBA YAHUVEH … laat geen woord uit my vlees voortkom nie, slegs die Woorde van die Hemel. Ek smeek U in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH, want my woorde uit die vlees kan nie hierdie man help nie, hy moet Woorde uit die Hemel kry, vanaf die Troon van YAHUVEH en YAHUSHUA en MOMMA IMMAYAH, ons MOMMA RUACH ha KODESH.

Profetiese Woord Begin:

MY geliefde Seun, lê neer die groot gewig wat jy dra. Gooi die dooie liggaam van jou rug af. Want alhoewel jou vrou in die Hemel is by MY, het jy ‘n las gedra wat dieselfde is as om haar lyk vir 24 uur per dag op jou rug te dra. Dooie gewig, dooie gewig van rekeninge van lank gelede. Dit is die dag wat EK verklaar as jou jubeljaar. Dit is die dag wat EK vir jou sê om daardie gewig van al die skuld wat jy het te vat en die mensgemaakte wette van bankrotskap te gebruik, wat die namaaksel is vir wat EK dit geroep het om te wees.

Stel jou self voor en vra jouself af, wil EK hê jy moet ‘n lyk vir 24 uur per dag op jou rug dra? Dit het jou gesondheid geaffekteer tot ‘n punt waar dit net MY wonderwerk is dat jy nog lewe, maar jy lewe vir MY Eer. EK vergewe jou omdat jy dink jy moet dinge volgens die mens se manier doen. Dit is nie MY begeerte dat hierdie rekeninge betaal moet word nie. EK praat nie van jou huisverband nie, EK praat van jou skuld van die verlede wat aangegaan is gedurende die tyd toe jou vrou nog op hierdie aarde was.

MY hart is so geraak deur die liefde, die liefde wat jy vir MY het, die liefde wat jy vir jou vrou het, vir alles wat jy vir ander doen. MY hart is so geraak dat EK die hart van hierdie Profeet wat nou praat, geraak het en EK ween deur haar en EK wys smart deur haar. Gooi daardie lyk opsy. Moenie langer hierdie dooie gewig dra nie want jy skuld hulle niks, want hulle is ‘n nes van rowers wat nie eers hul eie skulde kan betaal nie en tog probeer hulle jou bloed leeg suig soos ‘n bloedsuier.

Dit is wat EK van hierdie kredietkaartmaatskappye dink. Dit is wat EK van hierdie skuldinvorderaars dink. Hospitale wat hulle pryse so verhoog dat selfs wanneer ‘n persoon lewe, word hulle elke dag doodgemaak as gevolg van die vernietigende skuld.

Bloedsuiers! Aasvoels! Vampiere, dit is wat hierdie finansiële instansies is. Verbandmaatskappye sal tot niet gaan! Hulle sal in puinhope lê omdat hulle sonder genade verbande op huise herroep. Hulle sal MY Toorn voel en hulle sal self sonder huise wees! Want hulle sal maai wat hulle gesaai het.

EK het jou lief MY seun. Ag, luister asseblief vandag. Dit was geen ongeluk dat EK hierdie Profeet hierdie pad gestuur het nie. EK gee nie vir hierdie “Ringmaiden” ‘n Woord vir elkeen nie. Want sy het nie die fisiese krag om dit te doen nie, maar omdat jy nie vir enigiets gevra het nie, seën EK jou vandag. Jy het gevra om MY aangesig te sien. Instede daarvan gee EK jou hierdie Woord, want jy kan nie die aangesig van YAHUVEH sien en bly lewe nie, maar jy kan na die gesig van MY Seun kyk. Vra om die aangesig van YAHUSHUA te sien. Eendag, en dit is nie ver af nie, sal jy MY aangesig aanskou, en jou belonings sal jou na die Hemel volg.

En jy sal herenig word met jou vrou. Maar nou het EK ‘n taak vir jou om te doen. So, op hierdie Sabbatdag gee EK jou ‘n antwoord op jou gebede, en EK verlos jou op ‘n ander manier van jou skuld as jy net gehoorsaam en ter ere van die liefde wat jy en jou vrou gedeel het, raak EK die hart van MY Diensmaagd aan op hierdie spesiale herdenkingsdag.

MY geliefde seun, daar is nog een ding wat EK te sê het. Jy moet ‘n nuwe reël maak, “Maar wat my en my huis aangaan, ons sal YAHUVEH en YAHUSHUA dien.” Hierdie reël moet geld vir enigeen wat onder jou dak slaap. Of hulle doen dit op MY manier en jy sê vir hulle dit is MY reël, jou ABBA YAHUVEH, of hulle word uitgeskop om op die wêreld se hoofweg te reis. Onthou jou naam is nie YAH nie. Jy kan net doen wat EK jou sê om te doen. Moenie enige las opneem tensy jy weet EK het daardie las op jou geplaas nie. En dan moet jy daardie las vat en dit by die kruis los. Moenie probeer om meer te dra nie want jy het vir te lank geloop en laste dra wat EK nie op jou geplaas het nie. Terwyl jy hierdie Woorde in gebed na MY toe neem, weet jy alreeds en jy sal presies weet waarvan EK praat. Jy is MY kosbare seun. EK soen nou jou wenkbrou. En EK eindig dit met Woorde van MY liefde. Staan op MY Woord want dit kan nie lieg nie. Soos jy in MY Woord bly, so bly EK in jou.

Einde van Woord

Ná die Woord het YAHUVEH vir Elisabeth (Elisheva) gesê, “Voeg hierdie Woord by die lys van jou Profesieë. Dit is nie net vir een nie. Dit is vir almal wat die dooie gewig van vernietigende skuld dra.

YAHUSHUA ha MASHIACH het SY bediening begin met ‘n duidelike verwysing na die Jubeljaar. In die sinagoge by Nasaret het HY hierdie woorde uit Jesaja gelees: ‘Die Gees van YAH is op my, omdat HY my gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. HY het my gestuur om aan gevangenes vrylating uit te roep en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van YAHWEH aan te kondig. (Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:18-19).

HY het gepraat van vryheid aan die gevangenes en vrystelling aan die verdruktes en die jaar van YAH se welbehae aangekondig. Watter ander jaar sou dit bedoel as die jaar van welbehae (jubeljaar)? Nadat HY dit verkondig het, het HY voortgegaan en verlossing van sonde, siekte en van satan gebring, aan menigtes van hulle wat gebonde en bedroef was. Dit het alles ‘n toppunt bereik met SY eie verlossing van die kettings van die dood, en 50 dae later die verlossing van Sy volgelinge van alle vrees op die glorieryke dag van Pinkster. Op hulle beurt het hulle verlossing en vrymaking aan gevangenes verkondig waar hulle ookal gegaan het.

In die jaar 2008 het die ekonomie almal behalwe die super rykes hard geslaan. Werkloosheid, verbandoproeping, keuses tussen afbetaling van skuld en brood op jou tafel en betaling van skuiling en brandstof, het selfs Amerikaners genoop om nederig te raak. Hongersnood beweeg oor nasies en lande en ek sou julle graag wou vertel dat dit beter sal gaan, maar die bybel kan nie lieg nie. Dit is nou ‘n mensgemaakte hongersnood, gulsigheid, oliemaatskappye en selfs die Amerikaanse President, George Bush wat ‘n vertoon opsit dat hy omgee oor Exxon ‘n wins van biljoene dollars toon, en tog, aangesien die Bush families se hoofbeleggings olie is, kan hulle al die pad bank toe lag.

YAHUVEH doen niks voordat HY nie eers die profete waarsku nie en ek is op baie verskillende tye profesieë gegee om die wêreld te waarsku. Dit is nog nie YAHUVEH se toorn wat die voedseltekorte veroorsaak nie, dit is die mens se onmenslikheid teenoor die mens, die rykes manipuleer pryse om die populasie te verminder sodat die rykes geen tekorte sal hê nie. Boere in Amerika word betaal om nie gewasse te plant nie. Mielies word deur die rykes gebruik om geld te spaar met hulle ‘hybred’ voertuie terwyl daardie mielies miljoene honger mense kon voed. Die rykes soos Donald Trump, het bankrotskap gebruik om sy rykdom te manipuleer en het net ryker geword en asook lugdienste, besighede. Nietemin, dit is gewone mense wat moet kies tussen kos om te eet en betaling van skuld.

Hierdie profesie is nie vir almal nie, as jy geen probleem het om jou skuld af te betaal nie en nie swaarkry nie, is hierdie profesie nie vir jou bedoel nie. Nietemin, as jy swaarkry en gevange gehou word deur dreigemente van die skuldeisers, weet net dat YAHUVEH jou gebede gehoor het en jou trane sien en HY het my gesalf om hierdie woord uit te spreek. Laat my asseblief weet of dit jou geseën het, skryf en sê vir ons as jy YAHUVEH se stem gehoor het wat jou toestemming gee om die mensgemaakte wette te gebruik om jou vry te maak van die skulde wat jou vernietig.

Die konsep van bankrotskap is ‘n swak plaasvervanger en dit is die duiwel wat saam met bankrotskap seker maak dat mense skaam en soos ‘n mislukking voel. Nietemin, onthou satan na-aap altyd die egte. Die vryheid van skuld spruit voort uit die bybel se idee van die Jubeljaar, die 50ste jaar. Soos dit in Levitikus aangeteken is, sal die wat in slawerny verkeer as gevolg van skuld, vrygemaak word, grond wat as gevolg van skuld verloor is, sal teruggegee word.

Ek vind dit geen toeval dat hierdie profetiese boodskap uitgekom het gedurende die aftel van die ‘Omer’ terwyl ons aftel tot die dag van Pinkster, toe die dissipels gevul was met tekens, wonders en kragte, toe die Kosbare RUACH ha KODESH hulle in die bo-vertrek gevul het. As jy ‘n Jubeljaar nodig het waar jy vry van die skuld kan kom wat jou vernietig, eis hierdie woord van YAHUVEH as jou eie. Daar is geen skande hierin nie, want selfs die skuldeisers soos banke, kredietkaartinstansies, verbandmaatskappye, en selfs die Regerings van verskeie lande, insluitende Amerika, moes meer geld leen omdat hulle nie hulle skuld kon betaal nie. Maar dieselfde persone kom agter die gewone persoon aan met hulle duur prokureurs en dreigemente en toon geen genade nie. YAHUVEH is nie geamuseerd nie en ek kry die rykes jammer wanneer HY oordeel oor hulle gaan stuur, dit sal ‘n wraak wees soos geen ander nie en die skoen sal dan aan die ander voet wees.

Offensief vir Meeste, Verligtend vir Ander

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)Profesie 123, Verwoesting Gaan Kom! Verwoesting Is Hier!

Profesie 123

Verwoesting Gaan Kom! Verwoesting Is Hier!

Gespreek onder die Salwing van die HEILIGE GEES (RUACH HA KODESH)
Deur Apostel & Profeet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9 November 2013 – In die nadraai van Tifoon Haiyan

* * * * * * *

Die Profesie volg hieronder soos wat dit voortgekom het

– deur Profeet Elisheva se “Heilige Tale”, terwyl GOD se GEES uitleg gee (Hand. 2:3-4) oor hemelse of aardse tale (1 Kor. 13:1. Elisheva spreek in tale en bring Profesie (1 Kor. 14:6).

Dit bevat die HEBREEUSE NAME van GOD

YAH/YAH is GOD se HEILIGE, … NAAM soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” wat letterlik “Loof/Prys YAH” beteken:

YAHUVEH/YAHWEH GOD DIE VADER:

YAHUSHUA/YAHSHUA GOD SE ENIGGEBORE SEUN-

(HA MASHIACH beteken “DIE MESSIAS”, ELOHIM beteken “GOD”);

Terwyl die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” –

as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (in Afrikaans “Die HEILIGE GEES”) – ook hierin genoem word.

(HA SH’KHINYAH (SHEKINAH) is Hebreeus vir

GOD SE VOORTDURENDE, GODDELIKE TEENWOORDIGHEID.)

Bykomend, beteken ABBA YAH “VADER YAH”

En IMMA YAH beteken “MOEDER YAH.”

Skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui. Kliek regs op die voetnota-nommers om ‘n tweede ‘tab’ te open.

* * * * * * *

YAHUVEH se Woorde aan Elisheva wat voor elke Profesie gevoeg moet word:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku
om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie.
Selfs nog voordat daar ‘n Bediening was het EK dit in jou gees geplaas.

Want niks hiervan het deur jou hande tot stand gekom nie.
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH dat geboorte gegee was.
Dit is uit die Mond van YAHUSHUA
jou MASHIACH, dat geboorte gegee was.
dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jou IMMAYAH, dat geboorte gegee was.

As dit net deur jou hand was, sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE SE WIND
wat oor die aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.
Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit lankal misluk het.

EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM;
en MY EER sal EK aan geen ander gee,
of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê die volgende moet as waarskuwing bygevoeg word aan hulle wie spot:

Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag en SY WOORDE verag
en met SY Profete gespot, totdat die gramskap van YAHWEH teen SY Volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie. – 2 Kronieke 36:16

Toe in Julie 2016:

Ellende wag vir enigeen wat dit durf waag om hierdie twee gesalfdes leed aan te doen. Julle sal selfs die dag berou wat julle gebore was. Raak MY gesalfdes nie aan nie en doen hierdie twee Profete geen kwaad nie. (sien ook Ps. 105:15; 1 Kron.16:21-22) Dit sou vir jou beter gewees het as EK, ABBA YAHUVEH, jou tong uitgeskeur het!

(Profesie 128)

En van Profeet Ezra:

Ek waarsku almal van julle – diegene wat teen hierdie Bediening EN HIERDIE PROFESIEË en Elisheva en my, en al die Bedienaars van AmightyWind Bediening is,- ek waarsku julle nou, ‘Raak YAH se Gesalfdes nie aan nie en doen SY Profete geen kwaad nie (Ps 105:15; 1 Kron. 16:22) anders sal die Toorn van GOD se Staf op julle neerkom. Maar vir julle wie geseënd is en ‘n seen vir hierdie Bediening is, en wie die Profesieë aanvaar, groot seëninge sal oor julle kom – almal wie dít wat aan YAH behoort beskerm, in die NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Hierdie Profesie was opgeneem op audioband. Hier volg die oorskrywing.

Profesie 123 Begin:

9 November 2013

Weet dat julle gebede

NIE ongesiens verbygaan nie !

Weet dat die gebede van hierdie Bediening

NIE ongesiens verbygaan nie!

[Bandopname begin hier:]

Laat hierdie NIE ongesiens verby gaan nie! Publiseer hierdie gebed. Laat ALMAL weet – die gebedsvegters van hierdie Bediening: om hulle (die wat in die storm is) se behoeftes voor MY op te lig vandag…

Kyk NIE net na die verwoesting nie ! Maar loof MY! Want MY Heilige Engele werk oortyd! Julle kan nie die wonderwerke wat plaasvind begryp nie! Diegene [wie] vermoedelik dood was, sal gevind word. Diegene wat in isolasie is, sal herenig word met hul families.

Kyk NIE nét na die verwoesting nie! Maar weet dit: diegene wie se name geskryf staan in die 2 LAM se BOEK van LEWE, MY Heilige Engele bewaak hulle, beskerm hulle. En ja , sommige word Huis toe geneem maar hulle voel GEEN pyn nie.

So Elisabeth[Elisheva], terwyl jy na die fotos kyk op hierdie Sabbatdag….

Kyk NIE net na die verwoesting nie! Want EK IS in die storms! EK IS in die orkaan ! EK sal doen wat ookal nodig is. Want MY woede is ontsagliker as wat julle begryp. MY NAAM word gelaster. MY GELIEFDE SEUN SE NAAM word gelaster. Die RUACH HA KODESH, MY LIEFLIKE, LIEFLIKE, KOSBARE HEILIGE GEES, soos julle sê, word gelaster.

HIERDIE IS NET ‘N VOORBEELD VAN MY TOORN!

HIERDIE IS NET ‘N VOORBEELD VAN MY WOEDE!

EK waarsku julle en EK waarsku julle, en EK waarsku julle

die verwoesting kom.

EK gee julle Profesie op Profesie en waarsku

dat verwoesting kom.

Is EK nie ‘n YAH wie SY Woord hou nie?

Hierdie is net ‘n VOORBEELD!

Wag totdat die hele wêreld woed!

Wag tot die vulkane uitbars soos ‘n kettingreaksie!

JULLE WIL MY UITTART!?

Julle wil dit wat ʼn gruwel is [Obama-Nation 1] aanvaarbaar noem, net maar iets om te doen! Julle gooi die Heiligheid terug in MY GESIG! EK het gesê MY Woord waarsku. Profesie op Profesie het EK voortgespreek, “VERWOESTING KOM! “ WATTER DEEL VERSTAAN JULLE NIE?

EK IS ʼn GOD, YAH, wat Heiligheid eis. Moet NIE dink jy kan sommer net wegkom met ʼn gebed nie. Moet NIE dink jy kan maar net sê , “O, maar GOD is net liefde” nie. EK IS IN DAARDIE ORKAAN! EK IS IN DAARDIE VLOED! EK IS IN DAARDIE TORNADO! EK IS IN DAARDIE STORMS! So hierdie is net ‘n voorbeeld van die verwoesting wat kom!

Moet NIE net na die verwoesting kyk nie, maar fokus op die wonderwerke wat EK terselfdertyd sal doen. Want diegene wat Heilig is – selfs al woon hulle op dieselfde vasteland – is weggesteek onder die beskerming van MY Vlerke. MY Heilige Engele sal julle beskerm. (Psalm 91). EK sal voorsien in jul behoeftes.

EK gebruik hierdie Bediening om Asië te bereik .

Julle kan nie begryp nie hoe baie mense op hul knieë gekom het en YAHUSHUA as MASHIACH bely het. Julle kan nie begryp hoe EK hierdie Bediening gebruik en al die verskillende tale nie. En meer is oppad. Sodat, wanneer verwoesting kom, weet hulle na wie om te kyk, weet hulle Wie om aan te roep en MY Hand is op hulle en EK hou hulle liefdevol vas.

Meer verwoesting gaan kom.

Laat Hollywood lag. Laat Hollywood spot! Die Kokende Swart Bloed Plaag! Hulle sal dit nie ontvlug nie. [The Boiling Black Blood plague]. Dit wat EK ‘n Obama-nation (abomination/gruwel) noem, die getart van satan – die bespotting oor die skepping van Adam en Eva!

Jy het gewaarsku. Mense sê: “Elisabeth [Elisheva] ons soek ʼn nuwe Profesie vandag. “ Wat meer is daar om te sê? Hoeveel jare het EK deur jou voortgespreek en hoeveel tale hoor nou die Woorde?

EK het gewaarsku, EK doen niks, niks, niks sonder om eers MY Heilige Profete te stuur om eers te waarsku nie (Amos 3:7) En EK hét gewaarsku. EK waarsku nie net die Verenigde State (USA) nie EK waarsku die wêreld.

EK IS YAHUVEH. En EK SAL NIE BESPOT WORD NIE .

EK IS DIE SKEPPER VAN ALLE DINGE. En hierdie is net ‘n voorbeeld.

Val op jul aangesigte voor MY voordat dit te laat is. Aanvaar MY SEUN YAHUSHUA as jul HERE, GOD EN REDDER voordat dit te laat is! BEROU OOR JUL SONDE VANDAG voordat dit te laat is!

DANK MY nou vir jou voedsel ANDERS VAT EK DIT WEG! DANK MY vir jou woning ANDERS VAT EK DIT WEG! DANK MY vir julle families, voordat EK hulle wegneem… Wees dankbaar teenoor MY, EK IS MOEG vir hierdie wêreld se ondankbaarheid! Selfs hulle wat aanspraak maak daarop dat hul MYNE is, EK IS moeg vir jul ondankbaarheid, vir jul klagtes.

Hou op om te fokus op dit wat EK nie gee nie want dis nog nie die bestemde tyd daarvoor nie. In plaas daarvan, fokus op wat MY Liefde is en hoe EK julle WEL seën. Want verwoesting kom – soos hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. En hierdie is net ‘n voorbeeld.

EK doen dit om hierdie wêreld te skud, om julle wakker te skud.

julle SKEPPER het jul so lief, dat EK julle wakker skud.

En EK gebruik die aardbewings, EK gebruik die orkane.

EK gebruik die tornado’s. EK gebruik die vloede.

EK gebruik die storms. EK gebruik die droogtes.

EK gebruik selfs siektes,

sodat julle na MY sal uitroep.

so huil en rou

vir die verwoesting wat julle sien in Asië, in die Filippyne nou.

Want Asië het al van te vore hierdie verwoesting geken.

Maar ook as jul huil en rou…

Loof MY te midde van die storm:

Want die wat MYNE is – is in die Palm van MY Hand;

hulle wat behoort aan YAHUSHUA

-is in die palm van SY HAND.

So, hou aan om te waarsku. Wanneer EK dit so verkies spreek Ek voort. En kry weer daardie Profesie voor almal. [Profesie 55, Waarsku die Mense! Verwoesting gaan Kom! ] EK het alreeds voor-af gesê dat verwoesting gaan kom. EK gaan alles skud wat geskud kan word (Heb 12: 26-27) – elke fondasie – op maniere wat julle nie kan begryp nie. Maak net seker jou huis is nie op dryfsand nie en dat dit gebou is op die SOLIEDE ROTS, YAHUSHUA jou MASHIACH, MY ENIG VERWEKTE SEUN, jou ENIGSTE HOOP OP REDDING.

EK sal nie langer bespot word nie. EK het julle gewaarsku. EK het julle gesê MY woede groei sterker elke keer wanneer dit vertraag word. Die Bruid van YAHUSHUA roep daagliks uit, “Wanneer gaan U kom? “ Eers, verwoesting.

En hierdie is maar net ‘n voorbeeld.

So, gaan voort, hou aan om MY te tart met julle wette van homoseksualiteit. Gaan voort, hou aan om die babas in die baarmoeder te vermoor.

Hierdie is net ‘n voorbeeld van die verwoesting.

Julle wat dink julle is so ryk en godsdienstig. Kayne West, wat homself yeezus noem – VERWOESTING GAAN KOM! Julle wat onheiligheid promoveer, pornografie – die mees perverse seks, SELFS TOT SO LAAG AS SOOFILIE (seks met diere)!!! – Julle kan verseker wees hiervan: VERWOESTING GAAN KOM! Julle sal NIE baie langer spot nie. Gaan voort, maak julle wette van hierdie wêreld, maar julle betaal die prys! En hierdie is maar net ‘n voorbeeld.

Wag tot jul sien WAT VAN DIE HEMEL AF KOM!!!! Wag tot jul dit wat julle bespot – sien kom in die hemele.

Julle kan verseker wees hiervan, EK IS YAHUVEH, EK IS die SKEPPER . En EK sal NIE bespot word sonder ernstige gevolge nie. Wil julle MY vyand wees?

O, julle rykes en beroemdes van Hollywood? EK sal julle ‘n vyand wys. EK lag en EK spot met julle – julle met jul goue toilette, EK SAL JULLE BY DIE AFVOERPYPE AFSPOEL!!!! Julle wat jul goud bymekaar maak en skatte opgaar en julle ondergrondse skuilings bou. ‘Sciëntologie’ (Scientology) Ha ha ha! EK spot met julle! Verwoesting gaan kom. Julle dink julle is onaantasbaar? Julle het NIE ‘n idéé wat EK vir julle in vooraad het nie.

Maar EK wil bemoedig – as jou huis gebou is op die SOLIEDE ROTS en nie op die dryfsand nie, as jou ANKER YAHUSHUA MASHIACH is en jy leef elke dag om MY te behaag, indien EK en MY SEUN en die LIEFLIKE RUACH HA KODESH die EERSTE LIEFDES van jou lewe is – o MY geliefdes :

Het jy NIKS om voor bang te wees nie. Jou PAPPA is HIER.

As jy die Standaard van Heiligheid volhou

En jy spreek uit TEEN onheiligheid:

Het jy NIKS om te vrees nie. Want jou ABBA YAH is HIER.

Wanneer jy gewillig is om gehaat te word terwille van MY SEUN YAHUSHUA SE NAAMS ontwil en jy word vervolg en allerhande bose name genoem:

Wees verseker jou ABBA YAH is HIER.

EK sien alles. EK weet alles. EK hoor alles.

EK sien elke traan wat val.

hulle is so kosbaar vir MY.

Hulle is in vlesse (Psalm 56:8)

oorgetrek met juwele in die Hemel.

En wanneer julle Huis toe kom ,

al die kere wat jul gedink het julle is alleen

en (gedink het)EK het julle nie hoor huil nie,

Gaan EK julle die vlesse wys: 2

Gaan EK hulle oopmaak en julle gaan die soete geur sien

wat daaruit voortkom…

En julle sal onthou dat EK HEELTYD daar was.

Want wanneer jy huil om geregtigheids onthalwe, soos MY Profeet nou doen, word daardie trane in ʼn fles gesit. En elkeen se juwele is anders, want EK alleen weet wat is die prys wat jy betaal. Maar moenie opgee nie! Moenie ophou nie! Want groot, groot, groot is julle belonings wat vir julle wag in die Hemel. En wanneer jul werk hier op aarde gedoen is , sal EK jul verwelkom en sê “ Opdrag wel gedaan!”

EK het lief genoeg om te waarsku. En EK doen dit nou al vir baie jare. Lees die Heilige Skrifte. EK IS dieselfde YAHUVEH wat beide seën en vervloek, verwond en genees ( Dt 32:39). EK IS dieselfde YAHUVEH wat die dooies opwek. EK IS dieselfde YAHUVEH wat of oordeel of redding gee. EK het nie verander nie. MY SEUN YAHUSHUA het nie verander nie. Die LIEFLIKE RUACH HA KODESH het nie verander nie. Die HEILIGE GEES oortuig. Dit is jou keuse of jy wil gehoorsaam.

Want ONS, Die HEILIGE DRIE-EENHEID het nie verander nie.

Einde van Profesie

[Eindkommentaar op audioband:]

Elisheva: Hierdie Woord het voortgekom vandag op ‘n Shabbat nadat ek wakker geword het. Op my foon (smart phone) het ek verskillende ‘Bybel apps’ wat opkom, gewoonlik neem ek tyd om te kyk wat dit sê. En voordat ek dit gesien het – (het ‘n nuusblad opgekom) – het ek gekyk na die foto’s van die Filippyne en ek het net begin huil. Ek het ‘n moeder gesien met haar sterwende kind, haar dooie kind, in haar arms en verwoesting oral om haar.

Ons het begin bid oor hoe ABBA YAH hulle sou beskerm wat in die LAM se BOEK van LEWE is: as hul nie beskerm was teen die verwoesting nie weet ons hulle het Hemel toe gegaan. Ek het in tale begin praat en hierdie Woord het voortgekom.

Mense moenie rondmors nie – moenie, moenie asseblief – hierdie is die HEILIGE SKEPPER wat nie verander het nie. Die Woorde in die Heilige Skrifte het nie verander nie. Net omdat hulle wette maak van hierdie aarde om ons SKEPPER uit te tart, om die Skepping te bespot, om Heiligheid te bespot, moenie daarvoor val nie. Want dit is satan wat boosheid regeer. En hy is ryk! ʼn Hollywood wat hierdie bose lewensstyle promoveer! Hierdie Miley Cyrus en die gruwel wat sy geword het!

Tieners, moenie na die Kardashians kyk nie, die ‘Kar-trashians’ die ‘whore-trashians’. Moenie na hulle kyk as ‘n voorbeeld nie. Dit is níé wat julle wil wees nie. Want al wat hulle het is hel tot in alle ewigheid.

Ons SKEPPER sal nie bespot word nie. So gaan voort vyande, verskeur en ruk nog ‘n Profesie uit mekaar. Maar vir hulle wie se name geskryf is in Die LAM se BOEK van LEWE en dié wat die SKEPPER se Stem hierdie dag hoor praat het deur my, net ʼn nederige houer van klei, asseblief, asseblief, asseblief, neem hierdie waarskuwing vanaf die Hemel ernstig op. Verwoesting gaan kom, verwoesting is hier. En dis net ʼn kwessie van tyd.

Dis net ʼn kwessie van tyd voordat ons Huis toe gaan. HalleluYAH, en ons werk hier is volbring! En dit sal alles die moeite werd wees, my geliefde broers en susters. Maak nie saak hoe ons vervolg was nie, ongeag wat ons deur moet gaan, dit sal alles die moeite werd wees, selfs as ons net een siel bereik vir die Glorie van YAHUSHUA ons MASHIACH.

Dit is 9 November, 2013. Die Woord het geëindig om 2 nm. Geliefde Filippyne, Geliefde Asië, ons het julle lief – ons broers en susters in YAHUSHUA , wie se name geskryf staan in die LAM se BOEK van LEWE!

“YAHUSHUA Se Demon Stompers”, die intersessie gebeds vegters, elkeen wat geseënd is deur hierdie Heilige Bediening, lig hulle [wat gebed nodig het] asseblief op. Maar ons weet dit – ons PAPPA het so gesê – die name wat geskryf is in die LAM se BOEK van LEWE is in die Palm van SY Hand. En niks kan met ons gebeur in hierdie wêreld wat ons ABBA YAH nie toelaat vir SY EIE doel nie. En iets goed moet daaruit voortspruit.

So wanneer julle na die nuus kyk soos ek gedoen het, en julle sien die foto’s, hoef julle nie uit te roep en te vra vir watter rede nie. Nou weet ons. Maar fokus op al die wonderwerke wat ons GELIEFDE SKEPPER, SY Heilige Engele laat doen en die beloftes wat HY gemaak het soos in Psalm 91.

Einde van Bandopname

So is dit Gespreek, so is dit Geskryf,
onder die Salwing van die RUACH HA KODESH aan
Apostel Profeet Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Offensief vir baie, en ‘n seën vir ander, n Kind, Vegter,
Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH/’JESUS CHRISTUS’

Hierdie was die Skrifgedeeltes van my ‘Bybel app’ vir daardie dag:

Nahum 1:3 YAHUVEH is stadig om kwaad te word maar groot van krag, en nooit laat YAHUVEH ongestraf bly nie. SY weg is in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van SY Voete.

Jesaja 1:18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê YAHUVEH, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

* * * * * * *

1 ‘n ‘Pun’ is ‘n speling met woorde waar dit twee of meer betekenisse kan hê. Obama- Nation sinspeel op die engelse woord abomination. Hier verwys YAHUVEH na die gruwel (abomination) van wette wat afgevaardig word in Amerika. (terwyl Obama die president was) Die aanvaarding van homoseksualisme en huwelike van dieselfde geslag – asof dit iets is wat geduld behoort te word – terwyl dit ‘n gruwel is. Beide kere waar dit in die Profesie uitgespreek word, is dit moeilik om presies te onderskei of dit Obama-Nation of abomination is. YAHUVEH het die Volk van Amerika as ‘n gruwel begin sien vir hul onheiligheid onder Obama regering.

2 Elisheva huil terwyl YAH deur haar praat. Op Shabbat 16 November 2013, terwyl die Profesie gelees was, het Elisheva ‘n visioen gehad. Sy het gesê: “Wow, ek het nou net ‘n fles gesien. Dit is geensins soos iets op Aarde nie. Die fles moes omtrent 6 voet hoog gewees het, so lank soos ‘n mens. “ Hierdie fles is sekerlik haar fles met al die trane wat sy gestort het deur die jare. Ons glo werklik dat dit Elisheva se fles was wat sy gesien het. (Psalm 56: 8) Awesome!Profesie 112, Pasop vir die onbekeerde sondaar, bemoedig die Heiliges wie bekeer & YAHUSHUA gehoorsaam!

Profesie 112

Pasop vir die onbekeerde sondaar, bemoedig die Heiliges wie bekeer & YAHUSHUA gehoorsaam!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH
deur Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Ontvang 10 Julie 2009
Vrygestel 14 Julie 2009
Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

*******

Ek het ‘n droom gehad op 9 Julie 2009 en toe ek wakker geword het, het ek begin om YAHUSHUA te Loof en te Aanbid en YAHUSHUA het onverwags hierdie Woord voortgespreek. Die droom is onderaan hierdie Profetiese Woord geplaas. Ons vra dat enigiemand wie die uitlegging van hierdie droom het, asseblief vir ons ‘n e-pos sal stuur. Alle uitleggings waarop ons ‘n getuie kry, sal op die Bedieningswebwerf geplaas word.

* * * * * * *

Terwyl jy nog geslaap het het EK MY LEWENDE WATER op jou uitgegiet (Jeremia 2:13, Johannes 4:10-14). Jy het altyd geweet dat die Salwing wat EK vir jou gegee het elektries is. Hoe baie maal in die verlede het mense jou hand gevat en hulle hand het lam geraak? Wees nou gehoorsaam, neem die droom op (Hand 2:17; Hab 2:2) na die beste van jou vermoë want wat jy onthou het is wat EK wou hê jy moes onthou.

Weet net dit, diegene wie EK YAHUSHUA se Demon Stompers genoem het, diegene wie EK ook jou geestelike kinders genoem het, roep uit na MY om hul geestelike moeder en mentor, MY “Ringmaiden” te genees. Vertel vir hulle terwyl hulle vir jou en die ander wie langs jou bedien, bid: EK neem hierdie seëninge, EK neem hierdie gebede , EK hou dit dig teen MY hart. Hulle is soos ‘n soete geur vir MY neusgate (Gen 8:20-21; Ps 141:2, Eseg 20:41; 2 Kor 2:15-16; Filipense 4:18; Open 8:3-4).

Jy wag vir ‘n spesiale dag M’Lady [my lady], dit is nie iets wat jy (in jou vlees) kan verhaas nie. En tog sê EK dit vir jou, vir elkeen wie hierdie gebede vir jou oplig, salf EK jou net meer. EK gee vir jou dinge terug en EK restoureer, weliswaar [selfs al] is dit nie wat jy wou hê nie, maar dit verhaas wel die tyd. So getrou is hulle.

En wanneer jy diegene sien wat jy gedink het is getrou en jy sien hulle kan nie langer langs jou loop nie (want EK het hulle verdeel) – dit is vir al die YDS’e met wie EK nou praat wie MY getroue voorste linie is, die getroue gebedsintersessors, die Heiliges, MY keurmag:

Haal julle oë af van die wat geval het. Moenie aanhou treur oor die gevallenes nie – hulle wie in die YDS begin het en hulle hand aan die ploeg geslaan en gesê het, “Dit is te moeilik, ek neem my hand van die ploeg af. Die MEESTER verwag te veel. Elisheva, om getrou langs jou sy te dien is nie soveel plesier soos ek gedink het dit sou wees nie. Dit is te moeilik. Ek wil hierdie wêreld geniet. Ek wil dinge op my manier doen”.

Daardie is die gevallenes. Dit is hulle wie in die Groot Verdrukking sal wees. (Mattheus 24:21). Dit is hulle wie op ‘n ander manier sal ly, maar MY liefling – EK praat met YAHUSHUA se getroue Demon Stompers:

Net soos Moses moeg geword het en iemand nodig gehad het wie sy hande in die geveg omhoog kon hou (Eksodus 17:12) – solank as wat sy hande en sy arms omhoog gehou was, want hy het nie die krag gehad om dit alleen omhoog te hou nie – net so gebruik EK hierdie YAHUSHUA se Demon Stompers. EK gebruik die gebede rondom hierdie wêreld en gesigte wat jy nie ken nie – die vermiste dele van die Bruid, MY gehoorsame Bruid. Hulle tree in en hulle bid vir jou en tog ken jy nie hulle name nie. Baie van hulle name ken jy nie, maar EK gebruik die gebede van hierdie regverdiges, die regverdiges in die voorste linie YDS’e om jou arms omhoog te hou voor die geveg.

[Die geveg] is so swaar – want EK het jou gesalf Elisheva. EK het in jou ‘n unieke Salwing oorgedra en en daar is ‘n prys om te betaal vir hierdie Salwing – want jy sien, ander kan praat en EK hoor hulle, maar jou unieke Salwing is, jy praat en, as jy dit maar net wil glo, daar is niks wat jy kan vra wat EK nie sal beantwoord nie. (1 Sam 3:19). En jy sal die antwoord hoor.

EK praat met jou in jou slaap. EK vertel vir jou van hierdie groot Salwing wat EK in jou hande plaas. En EK het weer en weer en weer op geheime maniere bewys – selfs bokant jou begrip of verstand.

[MY kinders] wees dankbaar EK forseer jou nie om die kruis te dra wat EK Elisheva forseer om te doen nie. EK salf jou hande selfs terwyl jy slaap. Sê MY Woord nie, “EK salf jou hande vir oorlog” nie? (Jesaja 45:1, Psalm 89:20-23, 92:9-11).

Kosbare YDS – YAHUSHUA se Demon Stompers – EK het julle monde gesalf. EK het julle hande gesalf om oorlog te maak, om die vestings af te breek, om die prinse, magte en vorstedomme van hierdie wêreld te bind (2 Korinthiers 10:4). Wanneer julle net praat, is MY oor geneig tot julle, terwyl julle bid en julle leef in heiligheid, terwyl julle teen die vyand en die versoekinge van die wêreld veg.

Want julle gehoorsaam en julle is lief vir hierdie Bediening & MY “Ringmaiden” en julle tree getrou vir hulle in – vir hierdie Bediening – sowel as vir Kathrynyah en Adam want hulle is ‘n span. Al die vertalers wie die Heilige Vuur vat en dit in ander tale vertaal, moenie julle rang onderskat nie. Maar hou aan, almal van julle, om nederig voor MY te bly – want elkeen van YAHUSHUA se Demon Stompers, julle marsjeer in julle eie gelid. Julle hou julle oë op julle Hemelse prys.

Jy is ‘n Heilige intersessor. En wanneer julle die ander langs die pad sien uitval, hulle wat nie kan opweeg om MY Heilige Bruid genoem te word nie, neem julle oë af van die wat geval het. Hou julle oë op diegene wat sterk gestaan het, ten spyte van wat gekom het, ten spyte van die vervolging, die versoeking. EK sê nie julle is volmaak nie; almal van julle is onder konstruksie.

Julle sal weet wanneer julle daardie graad bereik het want dit sal wees wanneer EK vir Elisheva sê, “Kondig dit nou aan”. En EK sal ‘n teken van die Heilige Engele stuur en hulle sal weer na jou toe kom Elisheva. Die tyd is nie meer so ver nie (Mattheus 25:6). As EK te vroeg vir jou sê en as EK vir jou ‘n datum kon gee, sou jy die fout maak om net vir daardie datum te lewe. Die werk sou dan nie klaarkom nie. Die siele sou dan nie bereik word nie. Jy sou net sit en die dae aftel. Dit is hoekom EK gesê het, “EK sal jou nie laat weet totdat dit tyd is vir julle om huis toe te kom nie”.

Dankie YAHUSHUA se geliefde Demon Stompers. Dankie vir julle gebede. Terwyl julle vir haar en die ander bid, kom die seëninge ook op julle neer. MY oë is gedurig op julle wanneer julle hierdie uur afstaan om op ander te fokus. Nie almal is gekwalifiseerd om ‘n Heilige intersessor te wees nie. Diegene wie uitgeval het – dit is omdat hulle nie langer verlang om op te staan en hulle hand aan die ploeg te hou nie. Moenie treur nie, maar juig eerder, want EK het julle nie alleen gelaat nie. Julle is die bedoeling van ‘n Heilige familie. Julle deel mekaar se laste, nie net in die goeie tye nie, maar ook in die slegte tye.

En dieselfde seën is ook vir al die onsigbares. Ja die vyand val erger aan, maar dit is omdat die belonings soveel groter is. Julle stoor nie julle skatte hier op die aarde nie, maar dit is in die Hemel gestoor. (Mattheus 19:21). En Elisheva, hulle sal aan jou sy staan saam met MY geliefde Adam en Kathrynyah en almal wie vir jou ‘n seën was, almal wie ‘n seën vir hierdie Bediening was en hulle offers geoffer het en bereid was om vervolg te word (Mattheus 5:11-12) om ‘n landbouer, ‘n tuinier in die oesland van die Amightywind Bediening (wat aan die Aleph en die Tav en die RUACH ha KODESH behoort) te wees (Mattheus 13:35). EK vertel vir jou, hulle sal langs julle staan en EK sal hulle persoonlik, een vir een bedank. En julle belonings sal wees die mense, vergader uit al die lande en nasies, wat in ‘n lang lyn staan en net wag om julle te ontmoet en vir julle dankie te sê.

Dié van julle wie julself verneder het en toegelaat het dat julle getuienis voor die wêreld geplaas word, julle sal voorgestel word aan hulle wie se lewens verander het en herstel is as gevolg van julle getuienis. Sê MY Woord nie, “Deur MY Bloed en hulle getuienis …..” (Open 12:11) is mense se lewens herstel en verander – as hulle maar net kan glo dat EK ‘n beloner van goeie dinge is aan hulle wie aanhou om MY te volg.

So, moenie treur oor die wat geval het nie. Treur vir ‘n kort rukkie en besef – maar moenie aanhou om in hierdie hartseer te lewe nie – want EK moet wys en EK moet bewys wie waarlik die gehoorsame Bruid is. Waarlik EK sê vir julle, die Heiliges is Heiliger. Maar hulle betaal ‘n prys vir al hierdie Heiligheid – net soos hulle wie die pad van onheiligheid stap, wie begin het op die regte pad en hulle kruis gedra het en dit toe neergegooi het en gesê het, “ek gaan nie langer hierdie kruis dra nie. Ek gaan nie langer die rigting volg wat vanuit die Hemel gegee word nie. Ek gaan nou op my eie. Wat YAHUSHUA ha MASHIACH vra is te moeilik.” (Lukas 14:25-27).

Maar julle sien, EK sal ‘n ander een langs die pad stuur. En hulle sal daardie kruis sien wat verlaat is en neergelê is: die roeping en die werk wat EK georden het. Hulle sal dit optel en hulle sal daardie kruis dra (Markus 8:34). Hulle sal gewillig wees om vervolging en bespotting te verduur. Hulle sal gewillig wees om hulle tyd en hulle finansies op te offer. Hulle sal bereid wees om op te offer wat EK ookal van hulle verlang om te offer. En die Salwing wat EK vir ‘n taak gegee het wat neergegooi en verlaat was, sal EK net meer salf. En ja, EK sal meer verlang, maar MY Kosbares, eendag in die Hemel sal julle sien dit was alles die moeite werd wanneer EK persoonlik vir julle in julle gesig dankie sê.

So, EK sê “welgedaan” aan hulle wie MY getroue, gehoorsame Bruid is. EK sê “Welgedaan, maar moet julself nooit toelaat om trots te raak nie”. Want EK weet baie goed hoe om elkeen van julle te verneder, so hou julle oë op MY en hou aan groei in die Salwing wat EK vir hierdie Bediening gegee het.”

[Einde van Deel 1 van hierdie woord. Hou aan lees vir Deel 2. Moenie Elisheva se gebed oorslaan nie. ]

[Elisheva:] Dank U, dank U, dank U, dank U. Dank U YAHUSHUA, dank U ABBA YAHUVEH, dank U Geliefde IMMAYAH ons MAMMA RUACH ha KODESH, ons MAMMA WYSHEID, ons MAMMA GLORIE, ons MAMMA SHKHINYAH.

Dank U, dank U, dank U, dank U, dank U, dank U. Seën al die getroues regoor die wêreld. Seën hulle wie se name ons nie ken nie. Seën hulle wie se name ons ken.

Dank U, dank U, dank U, dank U vir die werk in hierdie oesland wat U die Bediening noem.

Dank U, dank U, dank U dat hulle ons name oplig en dank U, dank U, dank U dat die seën terugkom op hulle.

Dank U ABBA YAHUVEH, ons oë is nou af van dié wat geval het. Ons treur, maar net vir ‘n kort rukkie. Ons sal ons oë gefokus hou op hulle wie daarna strewe om U te gehoorsaam, ABBA YAH.

[Elisheva begin weer in Heillige Tale te bid).

Ons aanbid U. Ons aanbid U. Watter prys U ookal verlang, ons tel ons kruis op en ons volg U. (Markus 8:34). In geloof is ons waterlopers deur u Naam, YAHUSHUA ons Geliefde MASHIACH.

Ons dank U dat U ons Salf – groter. Ons dank U vir die Salwing in ons hande. Ons dank U ABBA YAHUVEH, ons Prys U ABBA YAHUVEH vir alles wat U gedoen het en alles wat U nog gaan doen.

Ons dank U ABBA YAHUVEH vir die getroues wie U waarlik gehoorsaam. U verwagtinge kan moeilik wees vir hierdie sterflike vlees maar dit is alles die moeite werd. Elkeen betaal ‘n verskillende prys, hulle wie U volg en U aanbid en U eerste in hul lewe en hul liefde plaas, hulle wat daarna strewe om soos ‘n Henog te wees om te alle tye behaaglik vir U te wees. (Hebreërs 11:5).

Dank U geliefde YAHUSHUA MASHIACH, dank U kosbare RUACH ha KODESH ons IMMAYAH.

Wat ons nie in die vlees kan doen nie, kan ons deur die Naam en die Bloed en die Gees binne-in ons doen, alles net oor U liefde –alles net oor U Bloed waarin ons gewas word aanhoudend 24 uur per dag, alles net oor die Efesiërs 6 wapenrusting wat nooit, ooit afkom nie.

O Geliefde YAHUSHUA, ons aanbid U. Dank U vir die getroues wie aan die kant van die Waarheid staan. Hierdie Bediening wat U my gebruik het om geboorte aan te gee op die aarde, deur hierdie internet is ongewoon. En net dié wie geestelike vleis wil eet, sal hierdie Waarhede aanvaar. En wat ’n prys moet ek betaal, maar YAHUSHUA vergewe my as ek nie sê dit is elke minuut van die dag die moeite werd nie.

Die leuens, die kwaadsprekers, die vyande wat oprys, hulle wat my eerder sal doodmaak om my stil te maak, hulle wie vol jaloesie en hebsug is, hulle wie sê,

“Net omdat ek nie hierdie GOD van my verlossing kan hoor soos jy nie (Elisheva), gooi ek net hierdie woorde terug na jou toe omdat ek nie Heilig kan wandel nie, omdat my hande in sonde gedoop is, omdat ek swig voor versoeking. Wie is jy wat sê jy kan nie?

Daarom haat ek jou met ‘n haat omdat jy wys hoe vuil ek regtig is. Ek haat jou met ‘n haat – en ek vervloek jou daagliks – waar ek jou eenmaal vriend genoem het omdat jy my die pad na Heiligheid gewys het en omdat jy my die pad na die waarheid gewys het. Maar nou haat ek jou, jou ‘Ringmaiden’, omdat jy my ‘n Lig vanuit die Hemel wys. Jy lei my na ‘n nuwe verhouding met YAHUSHUA MASHIACH. Maar omdat ek die duisternis verkies – want die lig verblind my oë – haat ek jou.

Los my uit en laat my in duisternis lewe (1 Johannes 3:19). Los my uit Amightywind Bediening. Ek wil nie my sondes sien nie. Los my uit. Ja, ek het op die regte pad begin. Ja, ek het probeer om sonde te los. Ja, ek het probeer lewe vir hierdie YAHUSHUA ha MASHIACH. Maar dit is te moeilik om HOM te volg. Los my uit. Ek wil my sonde hê. Ek brandmerk jou as ‘n leuenaar. Jy kan nie ‘n Profeet wees nie, want ek is nie een nie. Jy kan nie Heilig wees nie. Hoe kan hierdie God binne-in jou leef? Ek brandmerk jou as ‘n leuenaar, anders sal ek moet erken dat ek die leuenaar is. Ek wys my vinger na jou toe en sê, ‘jy moet ‘n sondaar wees, jy moet net so vuil wees soos ek’. Ek probeer jou oordeel volgens my eie standaarde en ek gee nie om wat jou God sê nie.

So los my uit, Amightywind Bediening. Ek wil nie hoor dat ek ongelyk gebonde is nie. In plaas daarvan gaan ek jou Bediening brandmerk as ‘n bose grap. Ek gaan nie bekommerd wees om voor YAHUVEH te staan nie, want HY is vol genade en vol liefde. Weg van my Amightywind Bediening, ek wil nie hoor dat ek in Heiligheid moet lewe nie. Ek haat jou Elisheva. Ek vervloek jou naam elke dag meer. Ek skaar my by die vyand wie elke dag saamspan om jou lewe te neem. O maar ek noem myself nogsteeds ‘n Christen. Wie kan sê ek is nie? Want ek weet wie Jesus Christus is. Ek weet watter prys HY op Golgota betaal het. En kyk, dit is al wat dit kos. Dit maak nie saak of ek Heilig is nie. Dit maak nie saak of ek lewe om te sondig nie. Dit maak nie saak dat ek jou en al die waarhede in hierdie Bediening bestraf nie, ek behoort nogsteeds aan HOM.

So, weg van my Amightywind Bediening, ek wil geen deel meer hê aan jou salwing nie. Ek het my hand aan die ploeg geslaan en ek het probeer, maar ek wil nie meer deel hiervan hê nie. Waar ek jou eens as ‘n vriendin omhels het, waar ek jou as familie omhels het, ek het selfs jou Bediening ondersteun – dit maak nie saak hoe hard jy geskree het en sê, ‘hierdie Bediening behoort nie aan my nie maar dit behoort aan die Hemel’, het ek net geglimlag en ek het gesê, ‘dit is steeds jou Bediening’. En ek het selfs finansieel saad geplant. Ek het gedink ek mag ‘n paar seëninge koop as ek gaaf was met jou. Maar nie meer nie, nie meer nie, dit is nie die moeite werd nie.

Ek sien hoe geseënd die ander rondom my is en ek word kwaad en ek skud my vuis. Ek sien hoe die getroues, die heiliges, die gehoorsames, die berouvolles wie die pad van Heiligheid loop, jou omhels en ek is jaloers oor daardie liefde. Ek is jaloers omdat ek nie het wat jy het nie. En ek haat jou en ek haat wat hierdie Bediening verkondig, want dit het die lig op my duisternis geskyn. En ek wil net wegkruip – wetende dat ek nie deel van YAHUSHUA se Bruid is nie want die vereistes is ver te hoog. En diep in my siel weet ek dat ek deur die Groot Verdrukking sal gaan en die prys wat ek sal moet betaal, omdat ek weier om vandag na jou te luister.

Daarom weet ek in my hart dat die Waarheid uitkom – maar ek wil geen deel hê aan daardie waarheid nie want ek kan nie die pad loop wat jy loop nie, die pad wat YAHUSHUA wil hê ek moet loop nie. Ek sal te veel moet prysgee. Ek sal moet erken dat ek verkeerd is en jy is reg en die GOD van Verlossing praat waarlik deur jou mond. Ek wil dit nie erken nie, want as ek doen – en ek hou op om jou te haat – want as ek doen, is dit klaar met my. Ek kon nie meer verdra om na myself in die spieël te kyk nie – om te erken dat jy ryk is in geloof en ek is arm.

Daarom sal ek aanhou om jou te haat. Ek sal aanhou om hierdie ‘Ringmaiden’ te vervloek. Ek sal aanhou om almal te vervloek wat die Waarheid volg, want ek verkies om in my leuen te lewe tot die dag wat ek sterf.

Los my dus alleen, jou ‘Ringmaiden’. Los my alleen, YAHUSHUA. Ek verkies om aan U te dink as net ‘n God van liefde – nie as die EEN wie daardie vyeboom vervloek het wat nie vir U vrugte gedra het nie. Los my alleen en laat my ore doof bly. Los my alleen en laat my oë blind bly. Los my alleen en laat ek vervloek en laster en lieg en ek beskinder jou einste naam Elisheva Eliyahu [praat skadelike onwaarhede en skinder]. En ek bly by jou vyande en ek veg saam met hulle [teen jou] want ten minste aanvaar hulle my vir wie ek is.

So, los my alleen Amightywind Bediening, ek wil nie langer my sonde sien nie. Ek verkies om die Bybel te glo soos wat ek glo. Ek weet in my hart watter prys ek eendag sal moet betaal, maar dit is vandag die moeite werd. Want ek kan nog nie die Hemel sien nie. Ek kan nie vanuit die Hemel hoor soos jy doen nie en hierdie wêreld om my is al wat ek het. Daarom is dit so maklik om jou te haat Elisheva (Psalm 37:32). Ek het nog nie die woorde ‘gaan weg van MY jou bewerker van ongeregtigheid, EK het jou nooit geken nie’ gehoor nie (Mattheus 7:23). En ek weier om te glo dat YAHUSHUA dit vir my sal sê. Ek hou nie eers van die Naam wat jy HOM noem nie. Ek noem HOM Jesus Christus want as ek daardie Hebreeuse Naam moet erken, sal ek al my skandes moet erken.

Jy het my geestelike vleis gevoer (1 Korinthiërs 10:3), wel, nou spoeg ek dit terug in jou gesig, want dit is maklik om die melk te drink (1 Petrus 2:2, Hebreërs 5:12), maar so moeilik om daardie geestelike vleis te sluk. Gee my net die melk om te drink, ek kan dit glo. Gee my die God wat net sê, EK is slegs liefde, EK is genade. Moenie vir my van hierdie YAHUVEH van oordeel leer nie en dieselfde een wat my seën is dieselfde een wat my vervloek/bestraf nie. Los my net Amightywind Bediening. Moenie meer na my huis toe kom nie. Moenie met my eggenoot of my familie of my vriende praat nie, anders sal hulle my op die ou end verlaat en die regte sondaar wys wat binne-in opgesluit is. En dan sal hulle my verag en hulle sal my vervloek, as hulle uitvind dat jy die waarheid gepraat het en ek gelieg het. En wat sal dan my einde wees? ‘n Lewe van eensaamheid is al wat ek sal sien”.

[Elisheva se Taal verander en Deel 2 van die Woord volg]

Nou Elisheva, EK weet jy het gewonder wat op aarde het EK nou net gedoen. EK het jou ‘n nuwe Salwing gegee, MY Geliefde Een. Nou hoor jy die woorde van jou vyande. En EK spreek dit uit – sodat hulle sal weet dat EK jou selfs vertel wat hulle sê. Nie net dit nie, terwyl ander na hierdie woorde luister sal hulle besef hoekom die vyande hierdie leuens vertel.

So Elisheva, is dit die prys werd om vervolg te word terwille van MY Naam? Want nou hoor jy nie net die Woorde uit die Hemel nie, nou ken jy die woorde wat opgesluit is in jou vyande se harte en siele – hulle wie jy eens jou vriende, jou familie genoem het, hulle wie jy eens jou dogter en seun genoem het. Niks is verborge nie MY dogter, want vandag het EK vir jou ‘n nuwe Salwing gegee.

Hulle wie MY waarlik volg en aanbid, hulle wie se name geskryf is in die LAM se Boek van die Lewe sal sê, “Ek wil die waarheid volg wat die pad verlig. Ek is vasberade om YAHUSHUA ha MASHIACH te volg. Ek is vasberade om nie terug te kyk nie. Ek sal nie soos ‘n Lot se vrou wees nie (Gen 19:15-26).” Hierdie wêreld is vol van Lot se vrouens. Die kerke loop oor van hulle, maar Elisheva, hulle sal kom en hulle sal gaan. Maar aan die einde sal EK die gees in hulle openbaar.

En nou sal hierdie Profetiese boodskap weer in ander tale vertaal word. Sommige sal ween en hulle gesigte in skaamte bedek en weer teenoor MY bely en jou die gees in hulle laat ken wat EK gewys het. En hulle sal alles doen wat hulle kan om te bewys “ek is saam met jou in hierdie Bediening, ek sal hierdie Waarhede uitspreek”.

En EK sal hulle wat dit gedoen het, vergewe en EK sal hulle hand weer salf om aan die ploeg te slaan – as hulle maar net wil erken, “ek het nou gesondig” en besef EK IS nie ‘n aannemer van persone nie (Hand 10:34). EK beloon diegene wie ywerig na MY soek.

EK is die ALEPH en die TAV. Hou aan om dit aan almal te proklameer – want daar is geen MASHIACH, daar is geen HERE, daar is geen VERLOSSER wat red (behalwe) EK, YAHUSHUA ha MASHIACH nie, die Eniggebore SEUN van YAHUVEH en daar is geen weg na die Hemel se hekke behalwe deur MY Bloed en MY Naam nie.

So, hou aan om dit uit te spreek, Amightywind Bediening. ‘n Heilige Bruid, kom sluit aan by hulle en word een. Diegene wie van ver af lees het julself nog nie eers voorgestel aan hulle wie in hierdie Bediening arbei nie, maar dit is nou tyd op uit te kom. Laat hulle weet julle is nog al die tyd daar sodat hulle nie alleen voel nie.

EK verkondig ‘n spesiale seën vanaf die Hemel aan elkeen – wanneer julle die heilige Profesieë lees en julle skryf en julle sê, “Ek ontvang hulle” –het julle ‘n seën in bewaring op maniere wat julle nie verstaan nie, deur net hierdie bemoediging vir hulle te gee.

Hierdie is die seën wat EK vandag vir jou het Elisheva toe jy wakker geword het en nie geweet het nie -MY lief- dat EK weereens sou spreek nie. Maar skryf dit neer en teken dit aan want jy het van die Hemel gehoor.

So, terwyl EK vir jou ‘n woord van bestraffing vir ‘n ander een gee en jy treur. En jy rou wanneer jy nog een sien wat val. Haal jou oë van hulle af en rig jou oë op hulle wie sterk staan. En alhoewel hulle by tye deur die vyand platgeslaan word, roep hulle MY Naam aan en deur MY Bloed rig EK hulle weer op.

Dit is hulle wie vir die Waarhede veg wat EK deur hierdie Bediening vrystel – want wat hierdie Bediening verkondig is slegs dit wat EK lank gelede in MY Heilige Woord opgeteken het, opgesluit in die Ou Geskrifte. Dit is hulle wie jou omhels en jou liefhet want hulle weet dat EK binne-in jou is, want hulle weet EK spreek voort uit jou, want hulle merk die RUACH ha KODEDSH in jou.

EK praat nou nie net met jou nie, maar EK praat met elkeen wie langs jou bedien. O hoe groot, hoe groot, hoe groot, hoe groot sal julle seëninge wees. Hou net aan, hou aan om MY te volg. En dieselfde belonings wat EK opgegaar het vir MY ”Ringmaiden” en al die getroue Bruid, sal julle ook met julle eie oë sien – die belonings aan hulle wie MY volg en getrou is aan MY. Julle YAHUSHUA, julle MASHIACH sal julle nooit begewe of verlaat nie. So, haal julle oë af van dié wat geval het en hou julle oë op hulle wat MY in gehoorsaamheid en in lojaliteit en in opregtheid volg en MY waarlik liefhet.

[Einde van Woord]

Gegee aan hierdie Kind, Vegter, Bruid van YAHUSHUA ons MASHIACH

10 Julie 2009

Indien hierdie Profesie vir jou ‘n seën was, e-pos my asseblief en laat my weet.

* * * * * * *

Droom 9 Julie 2009

Uitnodiging na die Hemel se Partytjie

Ons was saam in ‘n vertrek en ek (Elisheva) was in ‘n rooi stoel, daar was nie baie van ons nie net miskien ‘n handvol van ons en daar gaan ‘n groot partytjie, ‘n groot feesviering wees en almal was baie opgewonde. Al die mense in die vertrek het geweet dat hulle sou gaan behalwe vir een man en hy was hartseer. Die een man het gesê, “ek sal nie gaan nie. Ek moet hier bly en werk. Ek is nie waardig om na hierdie partytjie toe te gaan nie. Ek wag vir my volgende oproep.” Ek was die een wat vir die ander in die vertrek gesê het dat hulle na die partytjie toe gaan. Ek het na hierdie man gekyk en gesê, “Maar jy gaan na die partytjie toe kom. Jy is genooi,” en hy het weer gesê, “Nee ek is nie waardig om te gaan nie.” Die res van die mense het gesê, “Bewys dit, bewys dit Elisheva dat hy na die partytjie toe kom. Slaan jou hande saam en klap 3 maal.”

My hande het op die armleunings van die stoel gerus en ek het gesê, “Julle weet ek wil dit nie doen nie,” maar die mense het aangehou om vir my te sê om my hande 3 maal te klap en hulle het gesê, “YAHUSHUA wil hê jy moet dit doen.” Ek het gesê, “Die Salwing is so sterk.” Toe het ek gekyk na die hartseer gesig van hierdie een man en hy het begin hoop kry in sy oë dat ek my hande 3 maal sou klap. Toe het ek my hande gevat en ek het my palms bymekaar gebring. Toe hoor ek YAHUSHUA sê vir my, “Klap jou hande 3 maal.” Ek het toe my hande 3 maal baie vinnig geklap en die een man het ‘n breë glimlag gekry en almal het gejuig en YAHUSHUA geprys want ons almal het toe geweet ons gaan vertrek vir die partytjie en ons gaan nie hierdie een man agterlaat nie.Profesie 114, Die New Zealand Baba Is Uit Die Dood Opgewek!

Profesie 114

Die New Zealand Baba Is Uit Die Dood Opgewek!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH HA KODESH
deur Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Ontvang 18 September 2009
Vrygestel 27 September 2009
Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

(skrifaanhalings vanuit : Woord en Getuienis bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

Hier is ‘n kort verduideliking aangaande die mense wat in hierdie Profetiese Woord genoem word.

Ek dink dit was in 2007, toe ‘n vrou genaamd Leah my van New Zealand gekontak het. Sy het vertel hoe sy ‘n getuienis gekry het op al die Profesieë wat sy gelees het, insluitende die Ware Sabbatdag naamlik Saterdag. Haar man genaamd Osana was ‘n Pastoor in die AOG, “Assembly of God” kerk wat op Sondag aanbid het. Leah het haar man Osana gekonfronteer met die waarhede wat sy by hierdie Bediening geleer het. Osana het hierdie waarhede verwerp en probeer om Leah stil te maak. Leah het haar man verlaat en na ‘n vroue-herberg gegaan en Osana het hulle by die herberg opgespoor en daarheen gegaan en gedreig om vir Leah dood te maak. Leah wou nie dit, wat sy geweet het die waarheid was, kompromitteer nie. Na ‘n tyd het Osana gesien hoe sy vrou opstaan vir die waarheid en hy het ‘n besluit geneem om ook die waarhede te volg wat Leah geleer het.

YAHUVEH het vir Osana baie positiewe Woorde gegee om te help om hom (Osana) op te bou na sy ondervinding omdat Leah hom net wou afbreek. YAHUVEH het selfs Osana se naam na David verander en gesê hy het ‘n roeping soos ‘n David van ouds en hy sou ‘n Goliat Verslaner (Goliath Slayer) wees. Dinge het begin goed lyk vir die familie, of so het ons gedink, maar dinge het nie so goed gegaan nie. YAHUVEH het in hierdie tyd deur my Geprofeteer dat daar ‘n tak van hierdie Bediening in New Zealand moes wees en daar sou ‘n Fisiese gebou wees vir die mense om te aanbid. Ons het almal gedink die leiers sou David en Leah wees. Om die waarheid te sê, hulle het ‘n klein geboutjie gehuur en begin om Sabbatdienste met die hele familie en ‘n paar ander te hou wat by hulle aangesluit het. Ons het gedink dinge het goed gelyk.

Op daardie stadium het daar 2 persone saam met David en Leah se familie gewoon; ‘n jong vrou en ‘n man. Leah se suster Moera en hulle kinders het ook by hulle gebly asook Leah se moeder en vader. Ons het met hulle oor die foon gesels en hulle het almal rondom die foon vergader en na ons geluister terwyl ons gesels het en hulle was almal baie opgewonde om van ons te hoor wanneer ons geskakel het. Hulle het hulle probleme gehad, soos alle families, en hulle sou dit vir ons vertel en ons het vir hulle gebid en wanneer ons ‘n Woord vir hulle van YAHUVEH of YAHUSHUA ontvang het, het ons hulle daarvan vertel. Dit is waar dinge afdraende begin loop het. Leah was verskeie kere bestraf, maar sy wou meeste van die bestraffings wat van YAHUVEH en YAHUSHUA afkom, nie aanvaar nie. Ek het eerstens die fout gemaak toe ek met Leah begin praat het en vir haar gesê het dat sy in my plek in New Zealand staan omdat ek nie daar kon wees nie. Wel, ons het uitgevind dat dit werklik na haar kop toe gegaan het en die gees van trots het in haar gevaar.

Een aand het ons uit die bloute, ‘n telefoonoproep van David ontvang em hy het gesê dat Leah hom uit die huis geskop het en dat Leah nou saam met die man was wat by hulle gebly het. Leah en hierdie man het gedink hulle was Sielsgenote en hulle het geglo hulle was die Twee Getuies. Ons was geskok, om die minste te sê. Ons het David gehelp om op die Bediening se onkoste in‘n hotel te gaan bly, want hy het geen geld gehad of ‘n plek om te slaap nie. Ons het toe vir Leah en hierdie man geskakel en hulle gevra of dit wat David gesê het, die waarheid was en tot ons ongeloof het beide gesê, “Ja”. Ons kon nie glo wat ons hoor nie. Hierdie man en Leah het selfs owerspel in die huis gepleeg. Die oomblik toe hulle vir ons gesê het hulle het geglo hulle was Sielsgenote en die Twee Getuies, het ek in tale begin praat en‘n baie, baie ernstige bestraffing het van YAHUVEH vir Leah en hierdie man na vore gekom. Na die bestraffing het ek vir hulle gevra of hulle geweet het dat hierdie bestraffing van YAHUVEH was, en die man het gesê hy het en hy het onmiddellik berou getoon, maar Leah het gesê sy weet nie, dat sy verward was. Hierdie man het homself verootmoedig en vergifnis by YAHUVEH gevra en hy was vergewe. Hy het ook vir bevryding gegaan. Dit is die verskil tussen Leah en die man, hy het homself verootmoedig en sy het geweier om dit te doen.

Leah wou nie hierdie bestraffing van YAHUVEH aanvaar nie en sy het nou begin sê dat dit nie van YAHUVEH was nie. Die gees van trots en Jesebel het Leah oorgeneem. Sy het nou van hierdie Bediening begin praat asof dit boos was. Sy het met haar hele familie gepraat en hulle sover probeer kry om hulle rûe op hierdie Bediening te draai en beweer dat ek ‘n vals Profeet was. Op hierdie stadium het ek gedink die Bediening se tak wat veronderstel was om in New Zealand te wees, was dood. Ek het nie gedink dat daar enigsins ‘n manier was dat dit ooit sou gebeur nie.

Maar Leah se suster Moera, het nie na haar geluister nie, PRYS YAHUSHUA!!! Moera ken die stem van YAHUVEH en sy ken die goeie vrugte van hierdie Bediening. Sy het gesien hoe hierdie Bediening niks anders as ‘n seën vir die familie was nie. Moera het nie vir hierdie strik geval nie en sy het gesê sy en haar kinders gaan uittrek en hulle eie woning kry. Hulle het uitgetrek. So Moera het nou alleen saam met die kinders gewoon. Dit het my oortuiging bevestig dat die New Zealand tak nooit gaan realiseer nie, of so het ek gedink.

Geleidelik na baie gebede, het Moera die toetse geslaag wat YAHUVEH [haar] gegee het en dit het aanleiding gegee tot hierdie Profetiese Woord.

Die Heilige Profesieë kom voort van die RUACH ha KODESH wat die gawe van Heilige Tale deur my gebruik. Ek bid dat julle tyd sal neem om na hierdie Gawe van Heilige Tale te luister, want dit bewys dat dit nie slegs ‘n geskrewe woord is nie, maar ‘n bonatuurlike wonderwerk van YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH en die Kosbare RUACH ha KODESH. Die Boek Handelinge beskryf hierdie gawe van praat in heilige tale as om in die tale van mense en Heilige Engele te praat. Hierdie gawe van die RUACH ha KODESH, ook genoem die Heilige Gees, het op wat algemeen bekend is as Pinksterdag, in die bo-vertrek op die apostels gekom. Julle sal hoor hoe ek emosioneel ineenstort en sukkel om aan te gaan met hierdie Profetiese boodskap toe YAHUVEH my weer waarsku oor verwerping . Om ‘n profeet te wees is nie ‘n gewildheidswedstryd nie, as dit was sou YAHUSHUA ha MASHIACH en al die ware profete daardie wedstryd verloor het.

Die hartseer ding is, hierdie gemelde vyande, het ek eenmaal Dogter en Seun genoem en hulle so liefgehad dat ek geweier het om hulle prys te gee, totdat YAHUVEH ons vertel het dat Leah ‘n verworpeling geword het. Sy was vasgevang in sonde, sy het dit bely maar het gedink almal moet dit net vergeet en sy wou steeds die Pastoor van hierdie Bediening wees in Upperhut, New Zealand. Sy was jaloers oor die roeping op haar man se lewe en het haar daarop ingestel om sy roeping te steel en sy het daarin geslaag, net soos Jesebel Agab bedrieg en mislei het. Leah het ‘n vals profeet geword en mense het haar gevrees. Sy het hulle selfs voor haar laat buig, want sy was gevul met satan se mag. YAHUVEH het aangehou om profetiese boodskappe vir haar uit te spreek om te berou en weg te draai van die bose en die boosheid wat sy gedoen het te herstel. Nogtans het rebellie haar hart gevul toe sy aangesê was dat hierdie Bediening nie ‘n leier kan hê wat die naam van hierdie Bediening dra en nie Heilig is nie.

Ek moes vir haar baie profetiese boodskappe gee waar YAHUVEH gesê het sy kan dit nie hanteer om ‘n leier te wees nie, sy was vol trots en rebellie. Sy het aangehou aandring dat sy die leier wou wees want sy het gesê sy was eerste gekies. Sy het uiteindelik die boodskap gekry en toe sy het, het sy Osana verbied om ook ‘n leier te wees. Dit is so hartseer want Osana was eens ‘n geordende Pastoor van ‘n groot “Assembly of God” Kerk. Toe YAHUVEH profetiese boodskappe aan hom uitgespreek het, het YAH sy naam na David verander en gesê hy was ‘n saggeaarde reus, want hy is ‘n baie groot en sterk man, en hy was eens beledigend maar het saggeaard geword en het maklik openlik gehuil. Ons het hom soos ‘n Geestelike Seun liefgehad en hy het ons ook eenmaal liefgehad. Toe YAH die beledigende gees uit hom geneem het, het satan sy kans gesien om hierdie eens magtige man van YAH te verneder en sy vrou, Leah het hom beledig en hom verneder, want sy het daarop aangedring om die huishouding te regeer en veroorsaak dat almal haar vrees.

Ons het geweet sy kon nie hierdie Bediening verteenwoordig nie. Ons het nooit vir enigiemand die adres gestuur van waar die gemeente vergader het nie, want YAH het almal van hulle getoets. Toe ek hoor dat sy die vrouens wat na die dienste toe kom, hulle hoofde laat bedek en na die muur toe kyk en bid, het ek vir haar gesê daar is één klaagmuur in Jerusalem en dat hierdie nie skriftuurlik is nie. Toe sy agter die kansel opgestaan het en haar owerspel met die man bely en beweer dat YAHUVEH haar ‘n teken gegee het dat hulle die Twee Getuies was en sy haar man moes skei en met hierdie man trou en gesê het YAHUVEH het dit goedgekeur, was dit die laaste strooi en ek was gebruik om haar vir die laaste keer in ‘n profetiese boodskap te bestraf. Sy het so woedend geraak dat sy vir Moera geslaan het wat probeer het om vir haar die Profetiese Boodskap van YAHUVEH voor te lees, haar gestoot en haar teen die grond neergegooi en die Profetiese Boodskap in stukke geskeur wat Moera gesalf het.

Hierdie Bedieningspan, saam met Moera en hulle kinders, het baie gedurende hierdie 1 jaar en 1 maand gely. Tog kry YAHUVEH die Eer want HY het die fisiese tak van hierdie Bediening weer opgewek, wat ons gedink het geen hoop het nie en dood was. Daar gaan ‘n boek wees wat alles bevat waardeur ons in daardie tyd was, as YAHUVEH dit so aankondig. Die dinge wat sy in daardie Kerk gedoen het, het ons baie skande gebring en tog het hulle nooit die naam van hierdie Bediening gedra nie, want ons het gewag vir YAHUVEH om vir ons te sê wanneer hulle gereed sou wees om die leierskap in New Zealand oor te neem. Ons het iemand daar nodig gehad vir al die kere wat ons nie daar kon wees nie.

Hierdie Bediening is ‘n Heilige Bediening en satan gaan ons nie skande berokken deur enige verbintenis met haar bediening nie. Die bose geeste wat deur haar gemanifesteer het, het in heksery verander want sy het na Moera se huis gegaan en siekte oor die huishouding gespreek. Leah is boos en tog is die hartseer ding, sy was nie altyd so nie. Moera bly in New Zealand in dieselfde stad en hulle en hulle kinders, Grace, James, John en ‘n Broer in YAHUSHUA, genaamd Gene, wie deel is van hierdie Bediening, is ‘n groot seën vir hierdie Bediening. Ons kyk nou uit vir ‘n gebou en ons sal hulle getuienisse sowel as die adres van die Sabbat Tempel plaas. Net YAH weet wat ons almal gely het om die Samoaanse mense met die waarhede in hierdie Bediening te bereik en hulle geestelike vleis te voer wat die Heilige Profesieë is. Indien enigiemand wat hier lees, van New Zealand is en eiendom het om aan die Nuwe Kerk te skenk, epos ons asseblief en laat ons weet. Dankie.

Soos ek gesê het, hierdie is ‘n kort verduideliking oor wat gebeur het. Ek kon seker ‘n hele boek skryf oor alles wat plaasgevind het, maar ek bid dat julle in staat is om hierdie Woord nou te verstaan na hierdie verduideliking.

Ek was op die telefoon met my geliefde suster Kathrynyah besig om te bid oor die situasie in New Zealand en hierdie Profetiese Woord het voortgekom.

* * * * * * *

Profesie 114

Die New Zealand Baba Het Opgestaan Uit Die Dood!

[Elisabeth[Elisheva]: O liewe? O my? Ek is in hewige barensnood.]

Ag hoe het EK getreur, hoe het EK geskree, hoe het EK gehuil oor die pyn wat jy moes verduur terwyl jy gebaar het. EK het jou gewys Elisabeth [Elisheva]. EK het jou gewys, almal van julle wie saam met haar gehuil het, die baba (die Amightywind New Zealand Kerk) het nie gesterf nie! Alhoewel hulle na hierdie baba gekyk het wat binnekort gebore moes word en gesê het, “dit sal sekerlik doodgaan”. “Dit” is hulle vir wie jy eenmaal as ‘n kind liefgehad en gekoester het. Jy het hulle soos jou eie liefgehad. Jy het hulle seun genoem; jy het hulle dogter genoem. Jy het hulle heilig genoem. Jy het geglo hulle is die beste, totdat EK aan jou openbaar het, hulle het maskers op (Spr 26:26).

Ag, die een, die man wat eens “Osana” was. EK het sy naam na ‘n David verander. EK het hom profesie na profesie gegee om hom op te bou waar hy afgebreek was, maar hy het jou bedrieg soos hy MY bedrieg het. Want terwyl hy die leuens van Jesebel gesluk het, het hy die roeping op sy lewe verruil, want hy vrees sy vrou meer as wat hy MY, YAHUVEH vrees. Waar hy eenmaal jou vyand was, het EK [later] vir jou ‘n liefde vir hom gegee asof hy jou eie seun was. Maar onthou kleintjies, wie julle bedrieg, bedrieg MY, YAHUVEH (Matt 25:40, 35).

Jy het die waarheid na Leah geneem. Jy het haar omhels en haar soos ‘n dogter liefgehad. Jy het haar gementor, maar haar hart het vol jaloesie en afguns geword terwyl jy probeer het om haar te bemoedig; sy het geglo sy kon jou plek inneem. Sy het soos ‘n diktator geword en haar eie huis met ‘n ystervuis regeer. Sy het alles getart wat EK deur jou gespreek het, terwyl waarskuwing na waarskuwing gekom het. Maar toe rebellie in haar ingekom het, toe jaloesie en afguns en twis/tweedrag [in haar gekom het], het sy haarself vir legioene demone opgemaak en sy het verstrengel geraak in elke vorm van sonde, insluitende owerspel. Jy het gewaarsku! Jy het gepleit! Jy het gehuil. Kans na kans is gegee en nou vat sy wat in waarheid gespreek is en praat asof dit leuens was (Jesaja 5:20).

Daar was’n nederige suster. Sy het alles aanskou. Sy weet wat dit is om onder Leah Tavita se vuis te wees. Sy het nie waardig gevoel nie, maar hulle het geweet, dat hulle weet, dat hulle weet die waarheid was in hierdie Bediening. Hierdie Bediening is die waarheid: want EK, YAHUVEH en MY Geliefde Eniggebore SEUN YAHUSHUA julle MASHIACH, en die Kosbare RUACH ha KODESH, praat voort uit elke woord en hulle herken die stem as ALMAGTIGE GOD.

So, waar Leah hierdie Bediening gebruik het om die waarheid aan haar familie uit te spreek, toe sy kwaad geword het vir jou, want haar sonde was ontbloot en nou sou almal weet, het sy probeer sê, “Moenie langer hierdie Bediening glo nie. Moenie langer die profesieë glo nie. Moenie langer na Elisabeth [Elisheva] luister nie. Inteendeel, luister na my.”

Sy het so opgepof geraak van trots, soos ‘n regop arrogante pou. Deur harder en harder te skree sodat alle oë op haar gefokus word, jou te beskinder van ver af, haar eie graf te grawe met elke lasterlike leuen. Sy vergeet na wie hierdie Bediening genoem is. Sy vergeet wie spreek die waarheid en dit is nie bloot net ‘n vrou nie, want dit is EK, YAHUVEH. EK beskerm wat MYNE is. satan het gedink as hy hierdie vrou [sou] neervel, daar geen kerk in New Zealand gevind sou word, wat die waarhede van hierdie Bediening sou uitspreek wat EK uitgespreek het nie.

O, hulle het dood oor die kind gespreek; dit het in die moederskoot gesterf. Elisabeth [Elisheva], hoeveel drome het jy gehad dat jy ‘n miskraam gehad het, dat die baba gesterf het? Jy het gehuil en jy gesê het? Die New Zealand baba is dood want my dogter Leah het vandag gesterf. Sy was die een, saam met haar man, wat veronderstel was om hierdie woorde New Zealand toe te neem? Maar jy vergeet, EK het die opstandingskrag (Joh 5:21; 11:25). EK spreek lewe oor dit wat dood was en EK wek dit weer op om beter as ooit tevore te wees. En EK roep die ware leiers uit wat EK die hele tyd geweet het die toets sou slaag.

Moera, EK het jou nederige hart aanskou wat vra “wie, ek?” En EK roep jou na vore en EK verras jou vandag. Terwyl jy so hard werk en so baie gegee het, en jy offer op en jy verduur so baie pyn terwyl die haat en die laster teen jou gedraai het en jou naam uitgegooi word as drek. EK roep jou na vore en EK sê vir jou: jy is ‘n pêrel van pêrels. En EK roep jou na vore, want jy was gewillig om vir MY te ly. Jy het jou eie suster beveg, EK praat biologies, want sy is nie langer ‘n suster nie (Matt 12:48-50; Lukas 8:21) sy is die vyand der vyande (Matt 10:36). Sy is die vyand uit alle vyande.

Maar EK sê vir julle dit: Moera kan vertrou word. Jy word beskuldig dat jy die familie geskei het, maar wanneer sal hulle dit in hulle kop kry! Dit is MY SEUN YAHUSHUA ha MASHIACH wat die skeidingswaard bring (Matt 10:34; Lukas 12:51) en hierdie eerste profesie, wat nou voor die wêreld geplaas word, is die eerste waarheid [dat] EK dit gebring het. En is die eerste waarheid wat nou geplaas is wat wys [dat] die baba lewe en nie gesterf het nie. EK neem hierdie geleentheid om te sê dat die volgende ding op die lys die fisiese gebou gaan wees waar die kameraadskap gaan wees.

Die hoof van hierdie leierskap, verklaar EK nou vanuit die Hemel, is jy MY geliefde Moera, ‘n meer nederige vrou kan nie gevind word nie en tog so gesalf.

Elisabeth [Elisheva], EK spreek nou ‘n Woord wat jou geskok het. Dit is wat die salwing opgeroer het terwyl jy vir Kathrynyah gelees het wat geplaas moet word en EK vertel vir jou hierdie verrassing. EK herinner jou weereens: jy is na die Pinksterkerke gestuur want dit was in‘n Pinksterkerk waar jy gevul was met die HEILIGE GEES. Dit was in ‘n Pinksterkerk waar jy die eerste keer jou lewe oorgegee het aan YAHUSHUA jou MASHIACH, MY Eniggebore SEUN.

So, nou stuur EK jou voort en EK sê vir jou dit: jy moet jou arms van omhelsing vir die Pinksterkerk aanbied, vir die pastoor. Die een wat jou naam verdedig het toe (hy) hierdie pastoor, gevra het, “Vertel vir my die waarheid oor hierdie Almightywind Bediening, want ons het gehoor wat Leah gesê het. Is sy, [Elisabeth (Elisheva)], waarlik ‘n vals profeet? Sy word daarvan beskuldig dat sy die familie geskei het, maar ek is oortuig om te kom en die waarheid by jou te vra”.

En Elisabeth [Elisheva] EK sê vir jou dit: al vrees jy verwerping en pyn, moet jy jou uitgestrekte arms aanbied aan hierdie pastoor wie [gesê het],“Dankie dat jy vir my die waarheid vertel “ terwyl Leah Tavita se sondes blootgestel is.

Nou weet hy en hy vertel vir ander. Dit is MY begeerte, sodat hierdie pastoor nie kan sê dat julle hom nie op enige manier probeer kontak het nie. Kontak hom. Want dit is MY begeerte dat hierdie Pinksterkerk die waarhede van hierdie Bediening ontvang wat EK aan jou meegedeel het. Dit sal sy keuse wees en jy kan dit nie beheer nie, of hy jou terug sal omhels en of hy in jou gesig spoeg. Maar EK sal hom oordeel. Dit sal of ‘n seën wees of dit sal ‘n vloek wees, want hy het die waarheid gehoor.

Nou word hy verantwoordelik gehou daarvoor. Sal hy jou Naam herstel? Sal hy hierdie Bediening verdedig? Sal hy sy aan sy werk en deel word van jou? Sal hy MY Moera toelaat om agter die kansel te staan en die waarheid te spreek wat EK hierdie Bediening gegee het? Sal hy mensgemaakte doktrines versaak: Sal hy die Sabbatdag omhels? Sal hy gewillig wees om die titel neer te lê wanneer die georganiseerde kerk hom dreig?

Sal hy sê, “Ek is vasberade om ABBA YAHUVEH te volg? Dit sal wees soos HY bepaal het, selfs al stroop julle die georganiseerde naam van Pinksterkerk van my. Ek is vasberade, ek volg geen mens nie; ek is vasberade, ek volg YAHUVEH. Ek is vasberade om die waarheid te preek en YAHUSHUA ha MASHIACH praat die waarheid deur hierdie Bediening. Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] is nie ‘n vals profeet nie. Maar Leah, jy is vol van die vyand jy is van satan, en ‘n legioen demone praat uit jou mond (Joh 8:44) terwyl jy die een beskinder, wat jy eens gesê het jy liefhet. Alles omdat jou sonde blootgestel was vir almal om te sien.??

So, hierdie Samoaanse pastoor, MY Moera, jy sal hierdie woord na hom toe neem; jy sal Elisabeth [Elisheva] se liefde na hom toe neem. Wat hy daarmee doen, weet EK alreeds.

Julle sien MY geliefde kleinode, alhoewel julle huil en treur en julle sê, “Ag, YAHUSHUA, kom asseblief,” terwyl die Fees van die Trompette nader kom. Maar dit is nog nie tyd nie, EK het julle net gebruik om geboorte te skenk. Julle het nog nie New Zealand bereik nie (Jesaja 42:10) en daar [is] so baie ander tale wat nog moet kom (die Profesieë vertaal in baie meer tale) (Matt 24:14; Rom 11:25; Hand 1:7). MY tydsberekening is volmaak en EK sal nie een siel verloor nie. Al diegene wat geroep is om die waarhede van hierdie Bediening te hoor sal geen verskoning hê wanneer hulle voor MY, YAHUVEH staan nie.

Daar is nogsteeds vyande wat nogsteeds in ‘n ry staan. En satan vul hulle harte (om) “daardie Bediening te vernietig” maar dink hieroor, alleenlik hulle wat die vernietiging van hierdie Bediening soek, hulle wat MY “Ringmaiden” Elisabeth [Elisheva] se dood soek, hulle kan onmoontlik met MY HEILIGE GEES gevul wees. Hulle kan onmoontlik aan MY behoort (2 Tim 2:19) en in MY gestorte Bloed op Golgota gewas wees. Hulle was MY vyande voor hulle aarde toe gekom het. Hulle het MY vantevore verraai en hulle verraai MY nou. Nie almal wat hulself Christene noem het Christus in hulle nie; hulle is die sinagoge van satan (2 Kor 11:12-14). Hulle wie hulself Jode noem en nie is nie, hulle is die sinagoge van satan (Open 2:9; 3:9).

So jy treur en jy huil omdat jou naam belaster is en wanneer [een] leuenaar na die ander in ‘n ry staan, maar MY dogter Elisabeth [Elisheva], EK herinner jou aan wie jy behoort en jy is MYNE. Ek herinner julle, o vyande: wraak kom MY toe, EK sal vergeld (Rom 12:19; Deut 32:35)! Julle grawe jul self net af tot die graad van die hel waarheen julle sal neerdaal. Met elke asemteug wat julle gee kom jul nader aan julle graf, want EK luister na elke woord wat julle sê, veral hulle wat die goedheid van hierdie Bediening gesmaak het (Heb 6:4-6) en omdat ‘n Woord uitgegee was wat julle veroordeel het oor jul sondes (julle het dieselfde gedoen as Leah) en julle het haar [Elisabeth (Elisheva)] weereens verraai.

EK sê weer en weer, daar is nie een traandruppel wat deur MY heiliges gestort is wat EK nie opvang en in MY flessie stoor nie (Psalm 56:8)! En EK sal eendag vir jou jou trane wys! EK sal jou wys hoe lief EK jou het! EK etiketteer elke enkele flessie. En elke vyand wat veroorsaak het dat daardie trane val, hulle sal verantwoordelik gehou word. Want elkeen wat teen MY heilige een praat, wie teen hierdie heilige waarhede praat wat EK deur hierdie Bediening en ander vrygestel het, hulle sal verantwoodelik gehou word en EK sal hulle daardie flessies wys. En Leah, die rak is vol van al die flessies met trane wat jy veroorsaak het!

Ellende wag vir MY vyande! Ellende wag vir die vyande van hierdie Bediening! Ellende wag vir hulle wie hulself Christene noem! Julle is geen Christen nie! Julle kan MY nie bedrieg nie! Julle het ‘n naam. Julle etiketteer julle self Christene maar daardie naam was oor en oor besoedel. Hulle wie vir aborsies is! Hulle wie vir homoseksualisme is! Hulle staan agter die kansel, hulle durf dit selfs waag om MY Woord te lees en hulle noem hulself Christene. EK waarborg julle dit: geen gebed van hulle word gehoor nie (Jesaja 1:15; Sagaria 7:12-13).

EK weet wie MY heiliges is. Hulle is diegene vir wie die vyand aanval. Maar ellende wag vir die vyande, want EK het julle voorheen gewaarsku, en EK waarsku julle weer, wanneer julle hierdie Bediening aanval, val julle die Alef en die Tav aan (Sagaria 2:8). Julle val MY, YAHUVEH aan. Julle val MY Eniggebore Seun, YAHUSHUA julle MASHIACH aan, maar HY is nie julle MASHIACH nie, julle noem HOM slegs so.

Elisabeth [Elisheva], onthou dit: hulle kan die naam van Jesus Christus sê, maar jy weet wie MY Gees in hulle het. HY is jou MASHIACH; hulle noem HOM slegs hulle s’n. Dit is die skrif wat sê hulle noem hulself Jode, maar is van die sinagoge van satan (Open 2:9; 3:9).

So vyande, julle het verloor! EK het vandag bepaal: die geboorte van die Bediening, wat die naam van hierdie Bediening, sal dra. En EK het bepaal wie in [jou] plek sal staan en die woorde uitspreek: dit is MY Moera, en EK gee die Samoaanse pastoor ‘n kans om deel van alles te word, want hy sê hy het ‘n hart vir MY. Hy sê hy soek net die waarheid. EK gee hom die antwoord op sy gebed en EK weet alreeds wat hy gaan doen, maar Elisabeth [Elisheva] EK gaan jou nog nie sê nie. Jy moet gehoorsaam en julle moet julself voorstel as leierskap aan leierskap.

So wees vrolik vandag! Elisabeth [Elisheva] jy het die pyn begin voel op 27 Augustus, meer as ‘n jaar gelede. Die kraampyne was so hewig. EK het jou fisies die pyn laat voel. Jy is soos ‘n vrou wat geboorte skenk en jy het vir 6 dae uitgeroep na MY en op die 7de dag het EK jou vir Leah laat skakel. En EK het deur jou mond gespreek dat die eerste fisiese kerk wat in ‘n gebou sal wees, in New Zealand gebore sal word. En wat EK vandag gespreek het, sal jy nou sien gebeur wanneer die eerste Samoaanse Profesie (Psalm 2:8; 22:27; Jesaja 42:10) uiteindelik gebore word en voor die wêreld geplaas word. En seëninge op hierdie nuwe leierskap, seëninge oor jou Moera – vir jou offers en gehoorsaamheid, vir jou getroue liefde. Want jou eie moeder en vader het jou verlaat, maar EK, jou ABBA YAHUVEH, het nie (Psalm 27:10) en EK seën jou vandag op ‘n manier wat jy nooit van gedroom het nie.

Soos julle hierdie Woord hoor, terwyl [die web-besturder] dit voor die wêreld plaas, gee EK vir julle ‘n seën wat geen geld kan koop nie. Want julle was beproef en julle was getoets in die vurige vuuroond en jy en jou kosbare kinders, Grace, James en John, het soos die suiwerste goud daaruit gekom, want julle weier om die leuens van die vyand te glo. Julle weier om hierdie Bediening te verlaat alhoewel dit julle familie geskei het. Maar EK het julle geskei. EK moes julle uitroep sodat julle hierdie seëninge kon ontvang.

Alles moes plaasvind net soos dit het. EK moes die koring van die kaf skei, die trotse van die nederige, hulle wie waarlik MY waarheid soek en hulle wat eerder die leuens glo. Daarom het EK MY Geliefde YAHUSHUA, MY Eniggebore SEUN gebruik, om die skeidingswaard te gebruik vir almal om te sien en niemand kan ontken nie dat, wat EK Profeteer, het plaasgevind. (Jesaja 52:6).

Selfs hierdie einste Woorde wat EK, YAHUVEH gespreek het, sal die volgende Woord wees wat in Samoaans vertaal word. Want watter nut sou dit hê as dit net na die Engelssprekende mense gaan? Elke taal van elke vertaler sal dit in al die tale verklaar want EK, YAHUVEH spreek hierdie seën uit en wat EK bepaal kan niemand van MY wegneem nie. Dit is volbring.

So Leah jy wou beroemd wees! So, EK het dit vir jou gegee, op ‘n ander manier as wat jy gevra het! Nou sal jou naam in die geskiedenis onthou word en jy sal jou kop voor MY hang wanneer daar van jou naam gepraat sal word as ‘n vloek (Jesaja 65:15)! En jy Osana! Jy het MY naam David gevat wat EK vir jou gegee het – want jy moes soos ‘n David van Ouds wees en jy moes ‘n Goliat Verslaner wees. Jy kon die demone in haar (Leah) verslaan het. Jy kon hulle uitgedryf het, maar in plaas daarvan, wat het jy gedoen? Jy het bevrees gehardloop! Jy wil ‘n Osana wees? Dra die naam want EK sal jou nooit weer David noem nie!

Pasop vyande van MY! EK kan dieselfde vir julle doen. EK kan jou naam in die geskiedenis laat aanteken op ‘n manier wat jy nie wil hê nie. Net soos in die Bybel, is die helde se name genoem (Heb 11; Num 32:12 ens) en so ook MY vyande (Judas 11; 2 Tim 2:17-19; Rom 9:13-17 ens.) Dit is julle keuse. Wat sal dit wees?

Vir almal wat geluister het en wie gelees het en wie hierdie heilige Profesie sal lees, dit is julle keuse. Is jy ‘n vriend van hierdie Bediening? Of is jy ‘n vyand van hierdie Bediening? Wat jy ookal besluit, onthou dit: jy besluit aan wie se kant jy is en of EK, YAHUVEH jou vandag sal seën of vervloek. Dit is jou keuse.

Vir die heiliges, bid vandag seën op die pasgebore baba wat EK sopas geboorte aan gegee het in New Zealand en op die nuwe leierskap wat EK nou net voor die wêreld aangekondig het.

Vir almal wie saad in hierdie Bediening wil saai, EK sal julle buitengewoon en oorvloediglik seën. EK, YAHUVEH het vandag gespreek en EK seën hierdie baba vandag. En ‘n salwing, ‘n “wildfire” RUACH ha KODESH salwing swiep nou voort (oor) hierdie land terwyl hierdie Woorde geplaas word, selfs al het baie dit nie gelees nie en (nietemin) gebruik EK dit as‘n standaard teen die bose en sonde wat hierdie land deurtrek.

Uit die ganse wêreld het EK New Zealand gekies om soos MY Nuwe Sion te wees. Want dit is waar EK gekies het om die eerste fisiese tak van die Bediening te laat voortspruit. In die geestelike realm sal die vyande hulle tande in woede kners. O, maar die Heliges wat na vore sal kom! EK sê dit vir jou Elisabeth [Elisheva]: jy sal verbaas wees en jy sal weet, elke traan wat jy gestort het, elke pyn wat jy gevoel het weens die verraad, is dit alles werd. EK belowe jou dit. EK belowe julle dit en EK, YAHUVEH, kan nie lieg nie, EK belowe julle dit.

Ondersoek die vrugte van diegene wat hierdie Bediening aanval. Hierdie Bediening bring siele na YAHUSHUA julle MASHIACH toe, MY Eniggebore SEUN. Ondersoek die vrugte! Ondersoek die vrugte! Wie, wie, wie behalwe satan sal ‘n Bediening aanval wat slegs heiligheid verkondig, niemand ooit lei om sonde te doen nie, die naam van YAHUSHUA ha MASHIACH oplig vir die ganse wêreld, nie net in een taal nie, maar in soveel as hulle kan. En meer vertalers sal na vore kom. Hierdie is nie die einde nie! Hierdie is die begin!

So verbly MY geliefde kleinode, EK gee hierdie geskenk aan julle! EK blaas die trompet uit die Hemel en EK bepaal seëninge oor die New Zealand baba, seëninge op die Heiliges in New Zealand en seëninge op almal wat hierdie Bediening en die nuwe leierskap wat EK uitgeroep het, sal seën. Seëninge op almal wie hierdie Bediening sal verdedig teen die stormloop van lasterlike leuens! EK spreek seëninge, seëninge, seëninge – drievoudig vir elkeen wat ‘n vennoot in hierdie Bediening is, wat hulle bemoedig het, wat hulle ondersteun het, wat hulle name in gebed oplig. EK spreek driemaal seëninge oor julle, driemaal meer as wat julle voorheen gehad het.

Hierdie is die Woorde wat EK, YAHUVEH te sê het. Dit is die geskenk wat EK vir julle gee terwyl julle die Fees van Trompette nader. EK blaas eers die trompet en EK proklameer dit aan die wêreld: die baba, die baba lewe en het nie gesterf nie en EK het tot geboorte gebring wat EK geprofeteer het! Dit bewys weereens Elisabeth [Elisheva], jy is nie ‘n vals profeet nie. En ellende wag vir enigeen wat jou dit noem, want hulle sal ‘n vermenigvuldiging van foltering hê want die hel en die Poel van Vuur sal hulle tuiste wees. En EK, YAHUVEH belowe julle dit!

So is dit gespreek, so is dit geskryf op 18 September 2009

‘n Kind, Kryger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH,

Apostel Elisabeth S. Elijah [Elisheva Eliyahu]Profesie 113, Sal Jy MY Toelaat Om te Skei Wat MY Hand Nie Saamgebind Het nie?

Profesie 113

So Spreek YAHUSHUA HA MASHIACH,
Sal Jy MY Toelaat Om te Skei Wat MY Hand Nie Saamgebind Het nie?

Geskryf onder die Salwing van die RUACH HA KODESH deur Apostel Profeet Elisheva Eliyahu
Ontvang op 30 Julie 2009; Vrygestel 21 September 2009 op, na aanleiding van die Nuwe Maan Besigtiging, Rosh Hashanah
Om ongelyk gebonde te wees is baie duidelik ‘n baie belangrike saak vir YAHUVEH, YAHUSHUA en IMMAYAH (2 Kor 6:14). Hier is nog ‘n Profetiese Woord aangaande ‘n ongelyk gebonde huwelik. YAHUVEH verlang NIE dat SY kinders ongelyk gebonde moet wees nie, punt.

YAH se Woord sê, “Laat geen mens dit wat YAH saamgevoeg het, skei nie” (Mk `10:9). Sien julle dit? Dit sê, wat YAH saamgevoeg het, nie wat ‘n mens saamgevoeg het nie. Indien jy in ‘n ongelyk gebonde huwelik is, was dit nie YAHUVEH wat dit gedoen het nie. JY HET DIT GEDOEN of ‘n eggenoot HET WEGGEDRAAI van YAHUSHUA AF! Verstaan dit asseblief. YAHUVEH verlang NIE dat jy moet aanhou om ‘n huwelik bymekaar te probeer hou wat HY nie vanuit die Hemel georden het nie.

Hieronder is die Profesie soos dit voortgekom het

—met Profeet Elisheva se “Heilige tale” soos GOD se GEES uiting gee. (Hand.2:3-4) van hemelse of aardse tale (1 Kor.13:1) Elisheva spreek voort in tale wat Profesie laat voortkom (1 Kor.14:6)

Ons gebruik die HEBREEUSE NAME van GOD:

YAH/YAHU is die HEILIGE , GEWYDE NAAM van GOD soos in “Alleluia” of “Hallelu YAH” Wat letterlik beteken: “Prys YAH,” YAHUVEH/YAHWEH, GOD DIE VADER YAHUSHUA/YAHSHUA, GOD SE ENIGSTE GEBORE SEUN (HA MASHIACH beteken Die MESSIAS; ELOHIM beteken GOD. Die Openbaring van “SH’KHINYAH GLORY” – as die PERSOONLIKE NAAM van die RUACH HA KODESH (In Afrikaans genoem “Die HEILIGE GEES”)—is ook op hierdie webwerf. (HA SH’KHINAH {SHEKINAH} is Hebreeus vir GOD VERTOEF, HEILIGE TEENWOORDIGHEID)

Addisioneel, ABBA YAH beteken “VADER YAH” en IMMAYAH beteken “MOEDER YAH.” In Hebreeus is die GEES VAN GOD vroulik, verwys na as “SY,” en word so vervat in die Profesie en Skriftuurlike voetnotas onder-aan. Alle direkte verwysings na GOD is hoofletters.

(Skrifaanhalings vanuit: Woord en Getuienis Bybel vertaling, behalwe wanneer anders aangedui)

* * * * * * *

YAHUVEH se Waarskuwing voor die Profesieë:

Elisabeth (Elisheva), EK het jou lank gelede gewaarsku om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.

Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee.

As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.

Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING. Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.

EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM; en MY EER sal EK aan geen ander gee, of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jes 42:8)
(Profesie 105)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD gesê om hierdie by te voeg vir diegene wat spot:

“Maar hulle het die Boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Verhaal Agter die Profesie 113

Hierdie Profesie was gebore omdat ‘n vrou genaamd Rachael my ge-epos en gevra het dat ons vir haar huwelik moet bid. Haar sogenaamde gelowige man drink en gebruik dwelms— en wil niks met Rachael te doen hê nie—maar sy hou aan om aan hierdie sogenaamde man vas te hou en hou aan sê sy is lief vir hom.

Ek gaan my bes doen om ‘n baie lang storie te verkort om julle te help om te verstaan wat gebeur het. Rachael is ‘n jong vrou en het my, Elisheva in 2007 ge-epos. Sy het gesê sy het ‘n man op ‘n Messiaans Joodse afspraak-webwerf ontmoet. Ek glo dit was Messiaans Joods maar ek is nie positief nie.

In elkgeval…Rachael het geglo hierdie ou was haar sielsgenoot as gevolg van ‘n droom wat sy gehad het. In die droom glo sy, het YAH vir haar gesê haar sielsgenoot se naam is David. Hierdie ou se naam was David, maar na sy ‘n tydjie met hom gekommunikeer het, het dit duidelik geword hy het baie probleme met alkohol en dwelms. Haar ouers het nie hierdie verhouding ondersteun nie en het nie van David gehou nie en dit vir Rachael gesê, maar sy het steeds geglo hierdie David was haar sielsgenoot.

Sy het toe gevra of ek vir haar situasie sou bid en ek het.

YAH het dat ek haar ‘n paar vrae oor David vra en sy het dit geantwoord en ek het weer gebid. YAHUVEH het duidelik vir my gesê dit was nie haar sielsgenoot nie. Sy moes in hierdie tyd haar oë op YAHUSHUA gefokus hou en nie na haar sielsgenoot soek nie.

Soos ek gesê het, sy was ‘n jong vrou en was nog nie gereed vir ‘n verhouding nie. Ek het vir Rachael ge-epos en haar gesê wat YAHUVEH gesê het.

Die volgende ding is, ek het ‘n e-pos van hierdie David ou ontvang wat vir my sê ek moet my met my eie sake bemoei. O, ek het vergeet om te noem dat hierdie David nie vir Rachael wou vertel wat sy van was nie. Hy het gesê sy van rym met “Wysheid” so Rachael het na hom verwys as David “Wysheid”. Hierdie is belangrik vir later.

Ek het toe ‘n e-pos van Rachael ontvang en sy het vir my gesê sy het die verhouding met David “Wysheid” verbreek as gevolg van die waarskuwing wat YAHUVEH vir haar deur my gegee het. Dit was groot nuus, en sy het gesê hoe sy beplan om haar oë alleenlik op YAHUSHUA te vestig. Toe sy besluit het om haar oë op YAHUSHUA te fokus, het sy gesê dat sy haar lidmaatskap by die afspraakdiens gaan beëindig, maar op een of ander manier was haar lidmaatskap nog ‘n maand verleng en sy het geen idee gehad hoekom nie.

Sy het toe haar profiel op die afspraak-webwerf herskryf en gesê sy was nie geïntereseerd in ‘n verhouding nie en dat haar oë op YAHUSHUA was. Sy het toe gesê dat ‘n ander David haar twee dae later, uit die bloute gekontak het deur hierdie afspraakdiens en hulle het met mekaar begin kommunikeer. Hulle het selfs op die telefoon met mekaar gesels, wat sy aanvanklik nie met David “Wysheid” gedoen het nie. Sy was nou positief dat hierdie nuwe David haar sielsgenoot was. Hulle het oor die telefoon gepraat en sy het gesê dit was so geseënd. Sy het aangegaan en aangegaan dat hierdie die ou was. Hierdie ou het haar selfs sy van gegee en het niks gehad om weg te steek nie.

Ek het Rachael nie geantwoord na dit nie. Sy het nie na die waarskuwings geluister wat YAHUVEH vir haar gegee het nie en sy was aangesê om haar oë op YAHUSHUA te hou en nie op haar sielsgenoot nie. Ek was gefrustreerd met hierdie jong vrou en YAHUVEH het vir my gesê om nie langer my tyd op hierdie situasie te mors nie.

Dit bring ons nou by die hede. Soos gemeld, e-pos Rachael my nou en vra vir gebede vir haar sogenaamde man en huwelik.

Julle gaan nie glo wat ontdek was in al ons e-posse met Rachael se naam nie. Toe Rachael my onlangs ge-epos het, kon ek haar in alle eerlikheid nie onthou nie en dit was nie totdat ons hierdie ou e-posse ontdek het dat sy weer in my gedagtes gekom het nie. Maar toe ons vertel is van hierdie ou e-posse, het ek Rachael onmiddellik onthou en wat in 2007 gebeur het.

Goed, dit is hier waar dit ingewikkeld begin raak en ek bid dat julle sal verstaan wat ek probeer sê. Onthou toe ek gesê het David “Wysheid” het my ge-epos en vir my gesê het om my met my eie sake te bemoei. Wel, hy het een groot fout begaan. Hy het sy REGTE van in daardie e-pos gesit en dit het nie met “Wysheid” gerym nie. Met die lees van hierdie ou e-posse begin lees, het ons ontdek dat David “Wysheid” dieselfde ou was wat my ge-epos het en dieselfde ou wat wonderbaarlik die tweede keer vir Rachael in die hande gekry het en haar sy van gegee het.

Rachael het gedink dit was iemand anders, maar dit was dieselfde ou.

Die van in die e-pos wat ek van David “Wysheid” gekry het, wat ons nie sal noem nie om vir Rachael te beskerm—dit is presies dieselfde van as Rachael se nou getroude van. Volg julle my?

David “Wysheid” is haar sogenaamde eggenoot. Hy het Rachael gekontak nadat sy uitgemaak het met hom, maar Rachael het nie sy van geken nie. So, toe hierdie nuwe David haar sy regte van gegee het, het sy gedink dit was ‘n ander ou, maar dit was dieselfde ou.

Ons het die bewys in sy e-pos aan my met dieselfde van—satan het dit gedoen—satan het hierdie jong dame gekul, maar hy was instaat om dit te doen omdat Rachael nie wou gehoorsaam en haar oë op YAHUSHUA gefokus het nie. Rachael het die gevolge van haar ongehoorsaamheid gely en hou aan om aan hierdie slang vas te hou. Ek weet nie of Rachael dit al uitgepluis het en of die sogenaamde man haar die waarheid vertel het nie, maar sy gaan nou die waarheid sien.

So, hier is ‘n brief wat ek vir Rachael geskryf het voordat haar ou e-posse ontdek was.

Shalom Rachael,

Jy het vir die Amightywind Bediening geskryf met ‘n gebedsversoek. Ons het sopas jou e-pos ontvang oor wat David gesê het wat jou diep seergemaak het. Ek is so jammer vir jou wonde. Ek het jou e-pos gelees en ek het hierdie woorde gehoor wat van YAHUSHUA HA MASHIACH afkom. Ek het vir HOM gesê jy mag dalk nie hierdie Heilige Woorde ontvang nie, maar HY het gesê ek is verantwoordelik om SY Woorde af te lewer – nie of jy dit sal glo nie. So, ek gehoorsaam. Aangesien ek so baie e-posse per dag ontvang dat ek onmoontlik almal kan antwoord, het YAH vir my ‘n gesalfde profetiese Bedieningspersoneel gegee wat help om hulle te antwoord. Nietemin, ek lees wel almal en wanneer YAHUSHUA MASHIACH dit op my hart lê om vir iemand te skryf, gehoorsaam ek.

In jou geval is daar ‘n antwoord op jou gebed, op ‘n ander manier as wat jy wou hê dit beantwoord moes word en YAHUSHUA MASHIACH spreek dit uit en skryf dit deur my om tot seën vir jou te wees, as jy maar net wil glo en ontvang. Vergewe my, ek het nie tyd om dit te redigeer of om die spelfoute reg te maak nie, want dit is baie belangrik dat jy dit so gou as moontlik moet ontvang.

[Elisheva]

Ek weet nie wat om te sê nie, maar hierdie e-pos is nooit gestuur nie. Ek maak dit nou ‘n ope e-pos, verskoning en verduideliking oor hoekom ek dit nie dadelik vir Rachael gestuur het nie.

Hierdie is ‘n openlike apologie aan Rachael, die vrou wie die salwing van die HEILIGE GEES opgeroer het, en almal wie hierdie bemoedigende woord nodig het. Ek het dit vertraag. Ek vra om verskoning vir jou Rachel, want hierdie Woord was aan my gegee en ek was aangesê om dit ongeredigeerd vir jou te stuur, want jy het onmiddellik ‘n Woord van die Hemel nodig gehad. Want dit was ‘n noodgeval. Jou emosionele en verstandelike toestand was van so ‘n aard dat jy nie meer duidelik van die Hemel kon hoor nie. Ek het nie gehoorsaam en die Profesie dadelik gestuur nie, uit vrees vir verwerping.

As gevolg van Profesie 111, het ek gesien hoe ‘n man genaamd Steve Rossi Sr, iemand wat ek broer genoem het, teen my gedraai het in haat omdat YAHUSHUA sy gebed geantwoord het en hom gegee het wat hy wou hê: om vry te wees van ‘n ongelukkige, liefdelose huwelik – hy het beweer hulle was geestelik ongelyk gebonde. Steve Rossi Sr het gesmeek vir hierdie antwoord in gebed en toe YAHUSHUA HA MASHIACH hom gee waarvoor hy gevra het, het hy besluit dit is finansieel moeiliker om ‘n egskeidng te kry as om ongelukkig getroud te wees.

Die Profetiese Woord wat hy gesê het hy beskou as ‘n seën, praat hy nou van asof dit ‘n vloek was. Ons het Steve toegelaat om sommige van die jong tieners te beraad en ons het hom eens as ‘n seën beskou.

Etlike maande gelede het Steve Rossi Sr in die salwing van die RUACH HA KODESH gegroei en elke Profesie liefgehad, totdat dit teen sy vlees te staan gekom het, wat Profesie 111 was. Dit is toe dat sy liefde en respek verander het in haat vir my. Vandat hy geweet het hy kan nie deel van hierdie Bediening wees nie, het hy in wraak teen my gedraai en hom by die diensknegte van satan aangesluit en vir ander vertel ek is ‘n vals profeet.

Die YDS Heilige Gebedsintersessors bid daagliks en vra vir YAHUVEH om wraak op hulle te neem. Steve Rossi Sr. het ook eenmaal teen ons vyande gebid, maar het nou by die vyande van hierdie Bediening aangesluit.

Hoekom het ek al hierdie ingesluit om saam te val met hierdie Profesie 113?

Ek voel YAHUVEH laat dat ek dit saam met my openlike apologie plaas want dit was die vrees vir verwerping op alreeds oop wonde deur iemand wat ek “Broer” genoem het, Steve Rossi Sr. Ek kon dit nie eers verdra om na hierdie Profesie te kyk nie omdat dit ‘n herinnering was van wat gebeur het met Profesie 111.

Ek was herinner dat ek ongehoorsaam was aan YAH omdat hierdie Woord aan Rachael gegee moes gewees het (die een vir wie dit daardie aand oorspronklik bedoel was), tog het ek dit nie gedoen nie. En ek bely voor die Hemel en Aarde en veral aan haar en almal vir wie hierdie Profesie 113 ‘n seën sal wees as antwoord op julle gebede.

Vergewe my asseblief! Ek is nie volmaak nie en soos enige iemand anders maak ek foute en vra YAHUSHUA HA MASHIACH om hierdie sonde in SY GESTORTE BLOED op Golgota te bedek!

Rachael, ek vra nederig jou vergifnis, omdat ek die volgende oggend ‘n ander e-pos ontvang het dat jy opgeneem is in ‘n sielsieke hospitaal en geskryf het en vir gebed gevra het. Ek het hierdie e-pos gesien en ek het geweet ek het met YAHUVEH se tydsberekening gemors en die e-pos moes ongeredigeerd saam met Profesie 113 gestuur word die aand wat dit ontvang was.

Rachael miskien sou jy nie die oggend in die sielsieke hospitaal ingeboek het as ek gehoorsaam was nie. Dit was die gees van vrees en verwerping wat my gekeer het. Rachael, selfs al het jy nogsteeds in die sielsieke hospitaal ingeboek, kon jy die Profetiese Woorde saam met jou geneem het en van die Hemel gehoor het. Wanneer jy hierdie lees, laat my asseblief weet dat jy my vergewe as jy kan.

Selfs al weet ek nie hoe my e-pos adres op jou e-lys beland het nie, (want sover ons weet het niemand van ons vantevore aan jou geskryf nie, (Onthou, dit was geskryf voordat die ou e-posse ontdek was), het YAHUSHUA jou gebruik om hierdie Salwing op te roer sodat ander vrouens vrygemaak kan word sowel as mans, wie in huwelike ly wat nie deur YAHUVEH georden was nie. In die Groot Verdrukking sal julle in groot gevaar verkeer en iemand moet julle waarsku. Wat julle doen is julle keuse.

Ek is net die boodskapper, georden en gesalf om YAHUSHUA HA MASHIACH se Heilige Profetiese boodskappe uit te spreek.

Wie ookal hierdie lees, vergewe my asseblief omdat ek dit vertraag het. En as dit julle seën, skryf asseblief vir my en laat my weet. Nietemin, as ek mag byvoeg, moet asseblief nie geaffronteerd voel as julle nie dadelik terugvoering ontvang nie. Ek sal julle in die Hemel bedank as ek julle nie in ‘n e-pos bedank nie.

Ons probeer regtig om vir elkeen terug te skryf, maar somtyds is daar net nie genoeg ure in ‘n dag nie. Dankie dat julle nie by die vyande van my siel aansluit, my ruineer en beswadder omdat ek nie terug antwoord nie. Weet net dat julle briewe gelees word en oor gebid word.

Jammer om te sê, die man genaamd Steve Rossi Sr. het my bestraf nadat ek vir hom as ‘n seën van YAHUSHUA HA MASHIACH af, ‘n antwoord gegee het op wat hy ons gevra het om voor te bid. Toe hy Profesie 111 ontvang het, het hy een van die Bediening se ergste vyande geword. Sy vrou weet nou wat hy in die geheim vir ons vertel het—en hy haat my en beswadder hierdie Bediening en noem my allerhande bose name.

Ek kan nie voorgee dat dit nie seermaak nie, want ek het slegs ‘n paar maande gelede nog vir hom omgegee as ‘n broer en vriend. Nietemin, ons gaan die e-posse van al die mense oor die wêreld plaas wie die Stem van YAHUSHUA MASHIACH erken en wie waarlik vry wil kom van ‘n huwelik wat nie deur YAHUVEH georden was nie.

*********

Profesie 113 Begin

So Spreek YAHUSHUA ha MASHIACH,
Sal Jy My Toelaat Om Te Skei Wat My HAND Nie Saamgevoeg Het Nie?

O dierbare geliefde kind, dit is nie MY begeerte dat jy hierdie onuitspreeklike pyn moet ly nie. Ek stuur hierdie Heilige Profeet met ‘n seën – as jy dit net sal glo en aanvaar. Kyk! EK antwoord jou gebed en spreek hierdie Heilige Profesie uit om ‘n seën vir ander sowel as vir jou te wees as hulle net sal glo en ontvang. (Markus 11:23).

Hoekom sê julle, “U wil geskied op aarde net soos in die Hemel”, behalwe wanneer dit kom by om ‘n huwelik te beëindig wat nie en nooit deur YAHUVEH georden was nie? Hoekom kan julle nie die blaam aanvaar nie? Dit is deur julle eie hand dat julle julself saamgebind het, nie deur die Hand van YAHUVEH nie. (Esegiël 9-10; Nehemia 13:23-27). Julle dink “EK IS” is beïndruk met hoeveel jare julle saam is—dit is soos ‘n gevangene wat sy dae in die dodesel aftel. Julle dink julle sal beloon word omdat julle ongelukkig getroud is in julle oë?

Herken julle nie die skeidingswaard wat EK gebruik het om julle van ‘n persoon te skei wat julle nie liefhet, respekteer of waardevol ag soos wat EK wou hê eggenotes mekaar moet koester nie? (Efesiërs 5:22-33).

Hoekom weier jy om te luister en eis dat EK gebede beantwoord wat teen MY wil is (Jakobus 4)? Besef jy nie dat jy beter af is sonder hom nie? EK het nie jou gebede beantwoord [om bymekaar te bly] nie. Want dit is nie MY wil dat julle saam is nie. EK het met MY Eie Hand ‘n verhouding geskei wat ongelyk gebind is op alle maniere.

Selfs al kry jy ‘n miljoen mense om te bid en stem saam met jou gebede, EK IS ALMAGTIGE GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH, jou HEER & VERLOSSER, maar EK sal nie gemanipuleer word om enigiets teen MY wil te doen nie. Vas kan MY nie van plan laat verander nie. Trane sal MY nie van plan laat verander nie.

EK begeer die beste vir jou, nie die slegste nie!

EK sal nie seën wat EK nie saamgevoeg het nie. Jy mislei jouself en dink EK het jou in ‘n huwelik saamgevoeg wat vir jou so ‘n gevoel van leegheid bring. Jy mislei jouself en dink dat hierdie persoon vanuit die Hemel bestem was om jou sielsgenoot en eggenoot te wees. Jou hart was maar net ‘n speelding in die hand van die vyand om te manipuleer, te mishandel, te verwaarloos, te verwerp en te vernietig.

Het jy nie verstaan dat Profesie 111 wat EK deur Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] gespreek het, ‘n geskenk vir jou ook was nie? Jy was nooit in die oë van die Hemel getroud nie, slegs in jou eie oë. (Spr 16:25; 21:2).

Hierdie vyand bespot jou op die manier wat die vyand MY bespot en alles wat Heilig is. Moenie mislei word nie, elkeen maai wat hulle gesaai het, ABBA YAHUVEH word nie maklik bespot nie, die Poel van Vuur wag vir hulle wie volhard om hulle lewens volgens hulle manier te leef en nie volgens YAHUVEH se manier nie. (Gal 6:7-8)!

EK het hierdie profeet onverwags vandag opgerig om vir jou ‘n bemoedigende Woord te gee omdat jy MY nie meer self kan hoor nie; jy hoor jou eie stem, jou eie begeertes bepaal jou eie weg (2 Pet 1:20-21)—en jy dink YAH sal dinge verander, as gevolg van al jou gebede en die gebede van ander (Jakobus 4), maar oordeel is vas en jy moet laat gaan wat jy nooit regtig gehad het nie. Dit was alles net ‘n illusie van die hel af (1 Joh 2:17).

Moenie hasatan [Hebreeus vir “die teëstaander”] die plesier gee om te sien hoe jy jouself elke dag meer skade aandoen nie. Moenie hasatan die plesier gee om te sien jy huil oor hierdie een wie se naam nie in die LAM se Boek van Lewe te vinde is nie!

Sê MY Woord nie: Wat het lig en duisternis in gemeen nie? (2 Kor 6:14). Hoekom volhard jy om met geestelike duisternis saam te woon?

Besef jy nie dat elke dag wat jy dit gedoen het, het hasatan hierdie kruik van satan gebruik om te probeer om jou geloof, hoop en die uitstraling op jou gesig uit te doof nie? Besef jy nie satan het hierdie persoon gebruik om die Heilige Vuur te blus (1 Thess 5:19-22) binne-in jou nie? Besef jy nie hasatan het hierdie persoon gebruik om jou die dood bo die lewe te laat verkies nie? Besef jy nie hasatan het hierdie persoon gebruik om jou huis met demone te vul en demoniese geeste toe te laat om jou te onderdruk nie? (Nehemia 13:26).

Hoe kan jy glo EK sou vir jou so ‘n persoon as ‘n sielsgenoot gee? Sielsgenote herken mekaar en koester mekaar. Selfs die heidene, wie se name nie voor die grondlegging van die wêreld af in die LAM se Boek van Lewe opgeskryf is nie, herken mekaar.

Byvoorbeeld Ozzy Osborne en Sharon Osborne het mekaar herken want hulle is sielsgenote en beide is bestem vir die hel en die Poel van Vuur ná hierdie lewe. Hulle albei dien hasatan en albei spot alles wat heilig is en bespot die kruisiging en sê dit is ‘n oorwinning die dag toe EK gekruisig was, want satan het MY doodgemaak en het die oorwinning behaal.

En hierdie sataniste weier om te dat glo EK, YAHUSHUA HA MASHIACH lewe, regeer en heers in die Hemel en het nog altyd, langs ABBA YAHUVEH.

Jou sielsgenoot sal dieselfde liefde deel en sal dieselfde passie hê wat jy het vir die Een wat jy HaShem noem, alhoewel ABBA YAHUVEH meer is as net HaShem [Hebreeus vir] “Die Naam”.

ONS het jou lief en ONS het al jou trane in flessies gestoor in die Hemel (Psalm 56:8). Jy het nou gehoor wat jy nie voorheen wou glo nie.

Jy het geweier om hierdie verhouding te beëindig wat sonde en owerspel is in die oë van die Hemel. Soos dit geskryf is in die Heilige Skrifte, sal EKSELF, met MY skeidingswaard ‘n verhouding skei (Matt 10:34-36) wat die Hemel nie georden het nie, vir jou eie beswil—vir jou eie beswil verstandelik, liggaamlik sowel as vir jou geestelike groei.

Berou omdat jy die gewydheid van die woord huwelik beledig het. Want dit was nie ‘n YAH geordende huwelik nie! Jy het niks geestelik in gemeen met hierdie persoon nie. Die twee van julle het probeer om een te word, maar het nooit daarin geslaag nie. ‘n Verdeelde huis kan nie staan nie (Markus 3:25)!

Moenie langer huil nie, moenie jouself langer straf nie! Instede daarvan wees dankbaar want jy is nou vrygemaak om jou ware sielsgenoot te ontvang, as jy dit wat EK geskei het, laat gaan en jouself toelaat om vry te wees om te glo wat EK deur hierdie Profeet skryf en spreek. EK kon nie jou ware sielsgenoot bring totdat jy vrygestel was van die een wat jou in slawerny en ja, sonde, gehou het nie!

EK IS—gaan jou nie toelaat om verslaaf te raak aan dwelms nie, selfs al gee ‘n dokter dit! EK weet jy wil geen pyn voel nie en wil meer pille te hê, maar jou vrede wat alle verstand te bowe gaan (Fil 4:7) kan nie in ‘n pil gevind word nie!

Dit is in MY te vinde!

EK, YAHUSHUA HA MASHIACH IS die enigste PRINS van VREDE wat jy nodig het! (Jesaja 9:6). Jy is hardkoppig en het ‘n prys betaal vir hierdie hardkoppigheid en rebellie. Soos ‘n hardkoppige bedorwe kind eis jy jou manier en weier.

Om te glo dit is nie YAHUVEH se manier dat jy skei nie, is jy soos ‘n kind wat ‘n vloerstuipe kry omdat jy nie dinge op jou manier kan hê nie. Jy het probeer om die gebede van die Heiliges te manipuleer om teen YAHUVEH se wil te bid.

Moenie mislei word nie. Want almal wat geestelike oë het om te sien en geestelike ore het om te hoor, kan dieselfde hoor wat EK nou deur hierdie profeet voortspreek.

Vra jouself af, hoekom wil jy saam met ‘n persoon bly wat jou nie liefhet of by jou wil wees nie? ‘n Heiden ken nie eers nie betekenis van die woord liefde nie! Hoe kan hulle? Want EK is nie in hulle nie! Hulle noem dit liefde, maar dit is nie liefde nie. Hoekom besef jy nie jy is beter af alleen nie?

Die planne wat YAHUVEH vir jou het is ten goede en nie vir die bose nie (Jer 29:11) Vir jou om te lag met onuitspreeklike vreugde en vol heerlikheid (1 Pet 1:8-9).

Wag, EK sê wag, en wanneer jy verlang om heel te word en jou emosies en jou hart toelaat om heel te word, sal EK, jou YAHUSHUA HA MASHIACH, jou op alle gebiede genees (Maleagi 4:2)—met MY Eie Hand kan EK vir jou die een bring wat jou liefde werd is, iemand wat die Salwing van die RUAH ha KODESH in albei van julle sal oproer: ‘n Heilige eggenoot bemoedig mekaar deur in Heiligheid te wandel, hand aan hand heilig; ‘n Heilige eggenoot sal MY aanbid, liefhê, gehoorsaam en dien.

Sielsgenote loop Heilig saam hand aan hand. Die seën om ‘n eggenoot te hê wat YAHUVEH aanbid en eerste in hulle lewe en liefde stel, sal duidelik wees vir almal om te sien wanneer ‘n huwelik deur MY georden is. Die geordende eggenoot is op alle gebiede geestelik gebind met jou.

Wag, sê EK!

Wag en hou op om van YAH te eis om jou gebede te beantwoord soos jy hulle beantwoord wil hê. Want dit sal nie in jou tydsberekening wees nie, maar in YAHUVEH se tydsberekening. Dit sal nie op jou manier gedoen word nie, maar op YAHUVEH se manier!

Wat as EK ‘n eggenoot (sou) bepaal [wat] slegs jou Heilige wandel met MY verhinder? Sal jy steeds jou wil aan MY onderwerp? Sal jy MY steeds gehoorsaam? Hoe baie het in wellus gebrand en oorhaastig getrou omdat hulle die vuur wou blus? Nou betaal julle die prys van ‘n ongelyk gebonde eggenoot en ‘n huwelik wat nie deur MY bepaal was nie.

Om ‘n seën vir YAHUVEH te wees (Rom 12:1; Heb 11:5-6) moet jy jou wil onderwerp en sê, “U wil geskied op aarde net soos in die Hemel!” en glo dit hierdie keer! (Jakobus 1).

Moet nooit iemand toelaat om ‘n afgod te word nie. Hoe sal jy weet as jy dit gedoen het? Betrap jy jouself dat jy geestelike waarhede wegsteek wat aan jou geopenbaar is? Betrap jy jouself dat jy met sonde ‘n kompromie aangaan?

Kind, dit sal volgens YAHUVEH se manier gedoen word of jy daarvan hou of nie. Dit is soos dit is en so sal dit tot in ewigheid wees. Selfbejammering is nie die antwoord nie, dit benadeel jou net verstandelik, liggaamlik en emosioneel—jy het lank genoeg getreur—dit bring jou geen antwoorde wat jou kan help nie.

Die vyand van jou siel spot jou en slaan jou plat. Jy voel jy is fyn gemaalde glas en hopeloosheid en wanhoop is oral rond, maar EK stuur hierdie HEILIGE WOORD om julle weer op te rig.

Onthou EK IS YAHUSHUA HA MASHIACH en EK het gekom om die gevangenes vry te maak! (Lukas 4:18). Hoekom kan julle nie glo daar is geen groter liefde (Joh 15:13) as ABBA YAHUVEH, KOSBARE RUACH HA KODESH & EK nie? Hoekom kan julle MY nie vertrou dat EK weet wat die beste is vir julle nie?

Moenie op julle eie begrip staatmaak nie, maar erken MY in al julle weë en EK sal julle paaie gelykmaak. (Spr 3:5-6) —satan spot met julle pyn.

Wil julle oorwinnig oor die duiwel hê? Besef dan dat hierdie verhouding uit die hel gestuur is. Berou en bely dat julle weet hierdie huwelik was nie deur MY georden nie; EK IS getrou en sal julle vergewe (1 Joh 1:9).

Julle lewe in die eindtye en dit is net so gevaarlik soos in die outyd toe gelowiges met ongelowiges saamgebind was. Die Heilige gelowige was verraai en gemartel (Dan 11:33-34; Open 6:9-11) talle kere. En soos dit eens was, so sal dit weer wees (Prediker 1:9; Open 13:10).

Dit is hoekom dit MY Hart se uitroep is om te waarsku en diegene te skei wie gevaarlik ongelyk gebonde is in huishoudings.

Wat sal julle doen wanneer julle wettige geestelike vryhede weggeneem word en wanneer julle nie langer vry is om MY openlik te aanbid nie, soos die kommunistiese en Arabiese nasies met die Christene gedoen het? Dié wie se name geskryf is in die LAM se Boek van Lewe sal nie die wette gehoorsaam wat deur die mens geskryf is as dit teen die Wette van YAHUVEH is (Daniel 6:4-8; Hand 5:29; Heb 11:23) wat op die Kliptafels geskryf is nie.

Is jou naam in die LAM se Boek van Lewe? EK IS gebruik nou MY skeidingswaard en waarsku julle voordat dit gebeur en julle verraai word deur diegene oor wie julle nou treur. (Miga 7:2, 5-6; Lukas 21:16). Dit het alreeds op verskeie plekke in die wêreld plaasgevind.

Die bloed van die martelare deurweek die grond—in Noord Korea, dele van Afrika en Rooi China—omdat hulle die gees gehad het van Stefanus (Handeling 7) soos opgeteken is in die Heilige Skrifte en dit was duidelik vir almal om te hoor en te sien: Hulle het geweier om op te hou om MY te loof.

MY Heiliges is keer op keer verraai. En dit het keer op keer hulle lewens gekos of gevangenisskap, en so is dit ook nou—so dit sal erger word (Matt 24:21-22) terwyl julle vryheid van godsdiens vervang word met die een-wêreld regering, en godsdiens sal voorskriftelik wees (Open 17:4-6,15).

Hoeveel sit en toekyk hoe ander se vryhede en vryheid van spraak weggeneem word en vervang word deur wette van sonde.

Wanneer die tyd kom en die “merk van die dier” verpligtend word, sal julle sien wat gebeur met die ongelyk gebonde huishoudings wie weier om MY toe te laat om van ongelyk gebonde slawernye en verhoudings vrygemaak te word! (Matt 24:9-10, 25).

Los jou pyn en seer by die voet van die kruis. EK weet jy voel seergemaak, maar jy moet die hartseer en pyn losmaak en dit by die voet van die Kruis los waar EK op Golgota gely het. (Jesaja 53). EK sal jou verlos van die depressie en gees van hopeloosheid wat jy nou voel, as jy net kan glo.

Wees gehoorsaam en lojaal en soek eers die Koninkryk van die Hemel—en al die begeertes van jou hart sal vervul word volgens YAHUVEH se wil. (Matt 6:33). Wees eerstens lief vir die HERE jou GOD YAHUVEH, vir MY jou YAHUSHUA HA MASHIACH en die SOETE RUACH HA KODESH met jou hele hart, verstand, liggaam en siel. (Deut 6:4-6), en jy sal geseënd wees volgens YAHUVEH se wil en volgens SY manier. (Deut 7:7; Deut 28).

Hierdie persoon oor wie jy treur is jou vyand sowel as die Hemel se vyand in die natuurlike realm en die geestelike realm. Die vyand van jou siel bespot jou liefde en bespot alles wat jy sê en doen—satan spot omdat jy dink hierdie een wat jou soveel marteling, eensaamheid, skande en hartseer veroorsaak het, is werd om jou lewe oor te vernietig, terwyl jy jou oë op hulle hou en jou oë van MY afhaal (Spr 4:25-27; Heb 12:2).

Hierdie een wie jy gedink het het jou lief, lag vir jou trane en pleidooie en spot elkeen vir wie jy gevra het om vir jou en hom te bid. EK alleen kan jou gesond maak (Exodus 15:26) en jou gebroke hart heelmaak (Ps 147:7; Jesaja 1:5).

Want in MY oë is jy soos ‘n brose skoenlapper met geskeurde vlerke. Laat MY toe om jou vry te maak, sodat jy weer soos die Heilige Arende kan sweef (Jesaja 40:31). Sal jy dit toelaat?

Kies jy om hierdie Woord as ‘n seën te ontvang of sal jy dit in woede, hardkoppigheid en rebellie sien as ‘n vloek? Dit is jou keuse. EK weet alreeds watter keuse jy sal maak.

Einde van Profesie

So is dit Gespreek, So is dit Geskryf op 30 Julie 2009

‘n Kind, Kryger, Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH.

Moet asseblief nie die boodskapper stenig nie!

Apostel Elisheva EliyahuProfesie 84, EK, YAHUVEH, Sê, Pasop vir die Illusie!

Profesie 84

EK, YAHUVEH, Sê, Pasop vir die Illusie!

Geskryf/Gespreek onder die Salwing van Die RUACH ha KODESH
deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
31 Maart 2006
Hierdie kom uit Profesie 105.YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word. EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie, selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas. Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van Die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se WIND wat oor hierdie aarde waai, die Heilige WIND van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het. (Jes 42:8)

In Julie 2010 Het YAHUVEH GOD ook beveel dat die volgende gedeelte uit 2 Kronieke as waarskuwing bygevoeg word vir hulle wat spot: “maar hulle het die boodskappers van Elohiem uitgelag, Sy woorde verag en met Sy profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen Sy volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.” 2 Kronieke 36:16

* * * * * * *

Profesie BEGIN:

O Amerika, hoe bedroef julle MY. As julle maar die Adelaar arend kon sien wat julle sê verteenwoordig jul Sate, sou julle die Adelaar sien huil!

O mense van Amerika, julle regering verraai julle. Hulle wil rantsoeneer wat EK vrylik aan julle gegee het. Want julle sal nie net julle voedsel gerantsoeneer sien nie, julle sal nie net noodvoorraad gerantsoneer sien nie, julle sal water gerantsoeneer sien, julle sal die nodige medisyne gerantsoeneer sien. Hulle sal sê, “Julle moet na ons toe kom vir toestemming om te koop.” Diegene met ore om te hoor, kyk na die aasvoëls wat vermom is as julle politici. Kyk na die demoniese gesigte weggesteek agter die gesigte van vlees. En dit affekteer nie net vir Amerika nie. Die nasies wat te arm is om dit te doen, glo dit of nie, sal die veiligste wees; die nasies wat die rykste is sal die gevaarlikste wees.

O Amerika, julle wat geskape was om apart gestel en heilig te wees, o hoe ver het julle geval. As julle maar net die Adelaar kon sien wat julle verteenwoordig, sou julle sien hoe baie van julle vere uitgepluk is en tog weet julle dit nie, want julle erken dit nie. Julle nasie is gebou op ‘n illusie. Julle is so opgepof met trots en sê “Kyk hoe ryk is ek.” O maar as hulle net kon sien, julle vere is gepluk. Julle kan nie eens vlieg nie, dit is net ‘n illusie.

Julle gaan van nasie tot nasie om oorlog te maak. Julle seuns en julle dogters lê hul lewens neer, want EK noem hulle nie eens manne en vroue nie, EK noem hulle seuns en dogters wat speel soos speelgoed soldate, geforseer om in oorloë in te gaan waar EK hulle nie gestuur het nie.

O hoeveel moeders huil. En hierdie nasies word forseer om hulle seuns en hulle dogters te stuur om die boelie te beveg wat op die speelgrond kom. O maar julle het ‘n vinger en julle wys na elke ander een en sê “Julle is die ergste” en tog hoeveel vingers wys terug na julle toe? Diegene vir wie julle terroriste noem sê EK, o Amerika, julle is die terroriste.”

Die torings van kaarte is gereed om te val. Julle bou hulle op bo-op die rue van die rykes, sodat julle illusie in plek kan bly. Julle het die leuens,”Ons is die nasie van die vry en die wyse, kom en bring julle armes.” Maar wanneer die armes kom, is julle ‘n illusie van ‘n leuen. Wat doen julle aan hulle? Hoe behandel julle hulle? Hulle word behandel minder as mense. Hulle word verwilder asof hulle rotte is. Hulle word binne-in julle regerings vangstrikke gesit. Julle bestempel hulle as immigrante, onwettiges. Is julle nie die een wat hulle hierheen genooi het nie? Wat doen julle “Statue of Liberty” daar? ‘Kom na die land van die vry en dappere.’

EK SPOEG OP JULLE, o AMERIKA!

Julle het altyd die nasies gekritiseer wat martel. Kyk nou waarvan is julle lugweë vol. Moet ons hulle nie martel voordat hulle ons martel nie? Kan julle nie sien nie o Amerika, diegene wat waarlik van MY is? Kan julle nie sien hoe die verandering van die wag plaasgevind het nie? Dit wat EK geprofeteer het uit hierdie “Ringmaiden” jare gelede het nou gebeur. Daar is min van hulle, daar is baie min van hulle wat MY oorblyfsel is wat steeds politici is wat steeds probeer terwyl hulle hul koppe steen die muur stamp van die burokrasie, van die huigelary, maar hulle tree-uit, hulle gee op, hulle skik na die regering se leuens.

Amerika, julle vlieg alleen. Julle dink julle het vriende? Hulle haat jou agter jou rug. Julle koop hulle om soos ‘n boelie op ‘n speelgrond, julle het nie ’n vriend nie. Wag tot die ander nasies sien dat julle maar net ‘n illusie is. Julle is ‘n walmpie in die lug. Daar’s nie eens ‘n vuur daar nie. Julle is maar net ‘n rook-dampie. Wag tot die ander nasies uitvind julle is ‘n geplukte arend. Hoekom? Omdat julle nie wou onderwerp aan MY gesag nie. Hoekom? Omdat julle MY uitgeskop het uit julle skole. Julle wou nie dat die Tien Gebooie gesien word in julle binne-howe nie, in die howe nie. Die huigelary van diegene wat hulleself die Hooggeregs-Hof noem.

EK praat nie net met Amerika op hierdie oomblik nie, want hierdie Profeet is gestuur na al die [lande]. Die laaste ding wat EK doen is EK het julle ryp gemaak Amerika, nou bestraf EK, YAHUVEH, julle openlik, O Amerika, julle dink julle was veilig teen die siektes. Dit is julle wat die biologiese leuens fabriseer. Die chemiese leuens van chemiese oorlogvoering. Julle vergiftig MY lugweë. Maar EK sal nie hierdie Profeet toelaat om hierdie woord te spreek totdat sy veilig is nie.

O maar Amerika, julle wat die burokrasie en huigelary is, julle wat die kleintjies vertrap onder julle voete, die ryk en die magtige wat die bietjie vat wat hulle het van die kleintjies af en dit gee vir hierdies. Wat ‘n prys gaan julle betaal. Julle dink julle swart knoeiery gaan werk? Julle dink julle was beskud teen dit wat julle gedoen het? Julle dink julle gaan die massas van die armes vermoor, en MY wraak sal julle nie raak nie? O julle dwase wetenskaplikes. O julle dwase geneeskundiges, EK sal julle beskaam. Vir diegene wat waarlik van MY, YAHUVEH is, vir diegene wat waarlik MY Seun YAHUSHUA as Messias en Here van hulle lewe stel, vir diegene wat ONS liefhet en gehoorsaam en strewe om heilig te wees elke dag. Het EK ‘n ware entstof in die lug gesit, EK het bonatuurlike antibiotika daar gesit en dit sal wees soos die kinders van Israel en hierdie plae het nie naby hulle gekom nie.

En nou praat EK met die ganse […] wêreld, satan wil Amerika gebruik om ‘n kettingreaksie te stel waar al julle regerings ver en wyd julle sal verraai op dieselfde manier. Sommige van hulle het alreeds maar EK maak dieselfde beloftes aan julle. Bid ‘n seën oor daardie water elke keer wat julle drink, sê, “Hierdie verteenwoordig die Lewende Water van YAHUSHUA ha MASHIACH en niks kan my skade aandoen nie.” Moenie opsetlik drink wat julle weet is besmet nie. Wanneer EK vir julle geen ander manier gee nie is dit wanneer dit geloof sal neem. Bid oor daardie kos want julle sal nie weet of dit gekloon is of nie. Onthou, satan wil alles vervals wat EK geskape het. Hy doen dit deur die naam van wetenskap. Maar bid oor daardie kos, glo MY, glo dat EK jou sal beskerm. Glo dat EK lewe in ‘n vleis sal sit wat jou liggaam sal seën en dit nie sal vervloek nie. Want EK sê vir julle, gekloonde vleis is ‘n vervalsing gestuur uit die Hel, om te sê, “EK kan skep net soos hy kan skep, eet my kos dit is beter, ek kan ‘n hoender maak wat nie die voëlgriep sal hê nie.”

Hoekom julle dwase, julle wetenskaplikes, dink julle EK weet nie dit is julle wat daardie siekte vervaardig het nie? Dit het nie gekom van MY af nie. Wanneer hulle sê, “Julle moet ingeënt word, o daar’s ‘n dodelike, dodelike virus hier. Ons moet julle bymekaar maak en in ‘n stadion sit as julle nie gehoorsaam is nie. Ons kan nie dat julle die res besmet nie.”

Hardloop, hardloop, hardloop, MY Kleintjies hardloop, hardloop, hardloop weg, hardloop van “FEMA” af, en hardloop van enige burokrasie wat julle vertel om jul geloof in MY weg te vat. Protesteer terwyl julle nog ‘n stem het, protesteer. Oorlaai die hooflyne, sê “Julle sal nie ons lewensmiddele wegneem om vir julle, hierdie stad te gee nie, julle sal nie ons kos rantsoeneer nie, julle sal nie ons water rantsoeneer nie, julle sal nie ons noodvoorrade rantsoeneer nie.” Kan julle nie sien nie as julle stil bly, sal die illusie wen? Het EK julle nie gewaarsku nie, hoeveel profesieë gelede, dat die homoseksuele in die minderheid was, maar nou glo julle die illusies se leuens.

Amerika, jy is die fabriseerder van die illusie se leuens. Nou het julle daardie leuen gevat regoor die wêreld en julle het dit ver en wyd versprei en tog is dit ‘n leuen! Homoseksualiteit is steeds in die minderheid en tog vaardig hulle wette uit en verander wette om dit goed te keur wat EK gesê het was ‘n gruwel. Amerika, jy sal maai wat jy gesaai het, net so seker soos Sodom en Gomora het.

Maar diegene van die saad van Abraham wat Heilig is en EK praat nie van die biologiese Jode nie. EK praat met die ingeëntes, ingeënt een in elke stam terwyl hulle ingeënt is in MY Seun YAHUSHUA ha MASHIACH. Soek MY, EK sal julle nie teleurstel nie. Daar is maniere hoe EK julle sal beskerm. Maar nou is nie die tyd om die speletjie te speel van die kerk van die geveinstes nie. Leer die waarheid en leer dit vining, volg nie die mensgemaakte leerstellings, die kerke van Babel, die georganiseerde kerke nie. EK sal herhaal, soek die waarheid, dit is wat julle sal vrymaak. Dit is hoekom EK hierdie bediening opgerig het. Dis hoekom EK hierdie een opgerig het wat EK MY “Ringmaiden” noem om ‘n profeet te wees om hulle te waarsku, ‘N SEËL IS OP DIE PUNT OM LOSGELAAT TE WORD! Maar eers kry EK MY “Ringmaiden” veilig en seker, [of] hierdie woord sal nie losgelaat word nie.

En Elisabeth [Elisheva], EK het elke traan gesien. O Heiliges, die res van die Bruid van YAHUSHUA, EK het een van julle trane, ieder en elk van julle trane. Hulle is gestoor in ‘n fles, hulle is heilig voor MY. Vir elke keer wat julle opofferings moes maak, vir elke keer wat julle uitgeroep het, “Asseblief o YAHUVEH, waar is U?” EK het julle trane terwyl julle huil vir julle familie. EK het julle trane, nie net nou nie, maar ook in die toekoms.

Al diegene wat die Gaste sal wees by die Bruilofsmaal van die Lam, EK het julle trane nog voor julle hul stort. Hulle is alreeds hier want EK weet wat julle sou bid nog voor julle bid en EK sal julle antwoord nog voor julle bid. EK het julle vooruit gegaan voor julle moet ly. Vir die van julle wat dit hoor regoor hierdie wêreld, EK spreek vrede vir julle. Want sommige van julle sal gemartel word. Menige van julle sal gemartel word. O maar julle sal die vrede van YAHUSHUA hê, net so seker as wat Johannes die Doper gesê het, “Vat my kop, ek wil huis toe gaan.” Net so seker as wat julle sal sê, “Kry dit oor en verby, ek wil huis toe gaan”. Want EK verseker julle dit, EK sal julle drome van die Hemel gee. EK sal julle ‘n voorsmaak gee van visioene van die Hemel.

Op ‘n wyse op een of ander manier, sal elkeen wat gemartel word, elkeen wat gemartel was vir MY Seun YAHUSHUA se ontwil, sal EK julle ‘n vinnige kykie gee van die Hemel en het EK ‘n kykie van die Hemel gegee so hulle liggaam het nie na die graf daarvan gegaan sonder ‘n kykie na YAHUSHUA se gesig nie, en EK neem hulle gees uit hulle liggaam selfs voordat hulle liggaam enige pyn sal voel. EK belowe julle dit. EK belowe julle dit. EK belowe julle dit.

Onthou Stefanus? (Handelinge 7:54-59). Het hy nie aanskou, en het die hemel nie oopgegaan nie, het hy nie vir YAHUSHUA gesien voor hy getref was deur die eerste klip nie en het hy nie geen pyn gevoel nie? Sy gees was geneem, EK belowe julle dit. Maar wee die laksmanne. Hy kan hom nie eers, die afgryse wat hy sal voel indink nie, nie net nou op hierdie aarde nie, maar vir alle ewigheid. So pasop, julle wat dink julle kan martel en wegkom daarmee, julle kan julle nie eers indink wat EK met julle gaan doen wanneer julle een van MY Heiliges aanraak nie.

Geseënd is almal wat genooi is na die Bruilofsmaal van die Lam, julle sal omhels word. Jy is nie net ‘n Gas nie, jy is ‘n V-I-P Gas, vir jou om daar te wees, het jy die hoogste prys betaal en die Bruid sal jou omhels, vernaamste van alles sal EK, YAHUVEH en YAHUSHUA jou omhels. Die 24 ouderlinge sal jou omhels, die vier lewende wesens sal jou omhels, die engele van die Hemel sal jou omhels. So moenie ‘n kompromie aangaan nie, moenie die illusie se leuens glo nie, want die seun van verderf, die ware Judas, is op die punt om terug te kom, die seun van satan. Moenie ‘n kompromie aangaan nie. Moenie die illusie se leuens glo nie. Moenie die kerke van Babel glo nie; gaan terug na wat die eerste kerk onderrig het.

Moenie die manier glo hoe Paulus, Shaul, misverstaan was en oor-en-oor verkeerd vertaal was nie. Hy was Joods, hy het dit nooit versaak nie. O die leuens wat vertel word. Natuurlik hang jou redding nie af van besnydenis van die vlees nie, want nou is dit die besnydenis van die hart. Hierdie is ‘n dwase argument, net soos die ou bloed verbond nie langer staan nie omdat daar ‘n Nuwe Bloed Verbond is beteken dit nie dat MY Shabbat nie steeds staan nie.

Net omdat die Grieke MY SEUN ‘n naam gegee het, net omdat die King James bybel die naam van Jesus Christus oor-en-oor herhaal het beteken nie dat SY Naam verander het nie. Dit sal altyd ‘n Hebreeuse Naam wees, ‘n Naam wat die Naam bevat van MY, YAHUVEH. EK, YAHUVEH, ‘n Naam wat ‘n herinnering is vir hierdie aarde van die prys wat MY Seun YAHUSHUA moes betaal. Weer, EK sal dit weer en weer en weer en weer en weer sê, jy kan hierdie profeet lasterlik noem, jy kan haar beswadder, jy kan sê dat sy hel toe gaan, maar EK sê vir julle dit EK, die Koning van die Skepping, EK die Heilige Ewige Een, sê vir julle dit, SY Naam wat bo alle Name is, is vernoem na MY, YAHUVEH. EK, YAHUVEH, dit beteken “YAH RED”

Niks het verander, omdat EK die naam van Jesus Christus geëer het, omdat EK die naam van Jesus Christus gesalf het, omdat EK gered het in die naam van Jesus Christus, omdat EK vrygemaak het en tekens, wonders en wonderwerke gedoen het in die naam van Jesus Christus, omdat EK dit steeds doen in die naam van Jesus Christus, beteken dit nie dat julle nie SY Ware Hebreeuse Naam behoort te ken nie. Julle sal en julle word aanspreeklik gehou vir wat julle weet. Omdat EK al hierdie tyd toegelaat het dat julle byeenkom en Sondag MY Sabbat dag noem, het EK dieselfde ding gedoen, EK het dit toegelaat. Dit was nie MY wil nie, EK het dit toegelaat. Maar in die Groot Verdrukking gaan satan julle wys hoe hy gaan vervals.

Want weer sê EK, selfs die baie ryk evangeliste wat hierdie waarheid ken, het hierdie waarheid uitverkoop, het toegewings gemaak oor hierdie waarheid, sal julle reg in die arms van die anti-messias inlei, die seun van satan. En hulle sal sê, “Dit is Jesus Christus, dit is julle Messias, hy het gekom. Hy het gekom en nou is daar vrede regoor hierdie aarde, moenie bekommerd wees oor die Hel nie.” Hoekom kan julle nie sien nie? Hulle wil MY nie vervals nie. MY Naam is YAH. King James sal betaal. King James het betaal toe hy MY SEUN se Heilige Naam uitgeklad het. LEES! LEES! LEES! Ondersoek en bewys jouself waardig. Dit was nie altyd King James nie, lees die heilige manuskripte. Lees waar die Hebreeuse vertalings is. Lees waar selfs die Arameers SY Naam ken. HOEKOM? HOEKOM? HOEKOM wil julle nie glo nie?

Soveel lyding gaan die Christen kerk deurmaak want hulle het die Messiaanse Jode uitgegooi. En julle van die Messiaans Joodse sinagoges, EK wys MY vinger ook na julle. Julle wat MY Naam YAH uitgehaal en gesê het, “Yeshua sal goed genoeg wees”. Julle wou nie die ortodokse Jode aanstoot gee nie. Julle het ‘n kompromie aangegaan. Julle wat hierdie Profeet van MY wat praat, ‘n Heilige Naam-gebruiker noem, julle is reg, dis hoekom EK haar gesalf het en nie vir julle nie. Julle wat dit waag om MY Naam te spel as ‘G-d’. Wat is dit? Wat is dit veronderstel om te beteken vir MY? Julle neem selfs MY Godheid weg en dan wonder julle waar is die wonderwerke van ouds? Hoekom kan ons nie die dooies in die kerke inbring nie? Hoekom staan hulle nie op nie? Waar is die wonderwerke van ouds? As ons die melaatses sou bring, hoekom sou hulle nie gereinig word nie? As ons die verlamdes bring, hoekom loop hulle nie? As ons die stommes bring, hoekom praat hulle nie? Wanneer ons die dowes bring, hoekom hoor hulle nie? Wanneer ons die terminaal siekes bring, hoekom lewe hulle dan nie?

Dwase kerke van Babel, hoekom luister julle nie? Doen dit op die ou manier en julle sal hierdie wonderwerke weer sien. EK sê dit vir julle selfs voor MY woede uitgestort word. Stuur EK nie MY Profete om te waarsku voor die oordeel kom nie? Julle in julle georganiseerde, ryk, luisterryke kerke, julle en die kerk wat gemaak is van glas, julle wat nie wil spreek wat sonde is nie, julle wat die omkopery van die regerings vat, julle wat die profete stilmaak en uitskop. MY RUACH ha KODESH is nie eers in julle kerke nie. Dit is alles ‘n illusie, ‘n skelmstreek van die duiwel, niks anders as‘n David Copperfield nie, ‘n towenaar wat onder satan se krag te werk gaan. Of een wat homself Criss Angel noem (‘n towenaar wat die dood uittart), wat ‘n gevalle engel is in vermomming. Wat nie eens mens is nie. Hy is ‘n illusie voor julle oë.

Vir diegene met geestelike ore, julle sal hoor. Vir die van julle wat gaste is, moenie raai nie. Vir die van julle met geestelike oë om te sien, dit is julle wat EK geseën het. Dit is julle wat beskerm sal word; dit is julle wat MY woorde hoor. Dit is julle wie EK MY Heiliges noem. Dit is julle wat hierdie Woord vat en as hierdie “Ringmaiden” dit voortgespreek het dit reg rondom hierdie aarde sal laat weerklink. Want EK is op die punt om julle te wys wie EK, YAHUVEH is. EK is op die punt om julle te wys. Weet julle hoe broos julle aarde is? Weet julle dat dit ‘n illusie is dat julle selfs stilstaan? Stel vir jou ‘n prentjie voor van ‘n tol wat so vinnig spin en al wat jy hoef te doen is om dit net te raak, dis al wat EK doen, om dit net te raak en dit sal so effentjies uit rotasie gaan, want EK kan dit skaars, skaars raak of almal van julle sou afgevlieg het.

En kyk na julle weer. O EK ken julle in die lande met die weermasjien. O EK weet waar julle is. EK lag vir julle weermasjien want EK sal julle wys wie die weer geskape het. EK sal julle wys wie die hael gemaak het. EK sal julle wys wie skape die aardbewings en die storms en tsunamis. EK sal julle die Skepper van die tornados en warrelwinde wys. EK sal julle masjien beskaamd laat. Wat gaan julle doen, bewoners van die aarde, wanneer EK die voetstoel skop, want EK het dit skaars geraak. Wat gaan julle doen wanneer EK dit skop? EK het een voet gestamp. Wat gaan julle doen wanneer EK, YAHUVEH, albei voete stamp?

Julle wat dink julle is so ryk en magtig en invloedryk, julle wat julle illusie van rykdom het, julle wat die armes onder julle voet vertrap. Wat gaan julle doen wanneer EK daardie rykdom uit jou hande ruk, wanneer julle die armes is en die arme die een is wat EK ophef. Wanneer jy die een is wat honger en dors ly en sonder ‘n huis en al jou waardevolle besittings is weg, wanneer julle diegene is wat julle wonings ondergronds bou en EK dit sal oorstroom en al jou skatte vernietig sal wees.

Julle wat die ondergrondse stede bou en dink julle is so veilig. Wat gaan julle doen wanneer EK, YAHUVEH, ‘n einde maak aan julle illusie en julle daar binne-in begrawe soos grafkelders.

Net wat julle doen vir MY Seun YAHUSHUA ha MASHIACH is wat gaan tel. Wat julle doen met die geld wat EK julle toegelaat het om te hê. Net die woorde wat julle met jul mond spreek naas julle belydenis, julle bekering, julle lof en julle aanbidding, net julle getuienis, net julle getuienis terwyl julle ander waarsku wat EK gespreek het sal tel, net julle getuienis vir die prys wat MY Seun YAHUSHUA betaal het saam met die woorde wat EK, YAHUVEH, sê sal tel.

Wanneer julle voor MY staan en spog en sê, “Ek het vir daardie liefdadigheid gegee” was dit gegrondves in MY? Het julle MY Heiliges gevoed? Het julle MY profete uitgehelp of het julle hul daarsonder laat gaan? Daardie is die vrae wat EK julle gaan vra. Selfs die van julle wat geroep is by MY Naam, selfs die van julle wat YAHUSHUA eerste stel in hulle lewe en hulle liefde, EK gaan julle vra “Wat het julle gedoen om hierdie Bediening te help om hierdie woorde voort te spreek? Julle het MY stem gehoor, julle het MY geglo. Wat het julle gedoen?

Het julle ‘n kompromie aangegaan? Het julle gedeel wat julle gehad het? Het julle ‘n toevlugsoord aangebied? Het julle soveel as ‘n slukkie water gegee vir ‘n profeet in MY Naam? In MY Seun YAHUSHUA se Naam? Het jy net gesê, “Die Here seën jou, ek sal bid vir jou” of was jy ‘n seën? Hierdie is die vrae wat EK julle gaan vra wanneer julle voor MY troon staan. Het julle hierdie woorde geneem; het julle hulle na die Sondag kerke geneem sodat die pastoor aanspreeklik gehou sal word vir wat hy weet? Het julle ingegaan soos Jeremia se weermag, ten minste twee-twee? Het julle na die gemeente gegaan en vir hulle verduidelik van die Sabbat feeste? Wat het julle gedoen? Het julle MY Hebreeuse naam onderrig? Het julle die krag en die salwing onderrig wat in die heilige Hebreeuse name is van MY, YAHUVEH, van MY Seun YAHUSHUA?

Dit geld vir elke nasie regoor die wêreld wat hierdie woorde hoor. Wat het julle gedoen? EK gaan julle vra. Het julle hierdie “Ringmaiden” gehelp op enige manier? Het jy haar gehelp om die vyand te beveg? Hoeveel keer het julle gebid? EK gaan julle vra. Wanneer julle weet en julle lees Openbaring en julle weet hoeveel martelaars daar gaan wees, het julle vir hulle voor die tyd gebid? Bid julle nou vir hulle? Ek gaan julle vra. Wanneer EK julle beveel om te bid vir die Twee Getuies, dat hulle sal glo en ontvang wie hulle is, EK gaan julle vra, was julle gebede tussen diegene s’n wat vir hulle gebid het? EK gaan julle vra. Hoeveel siele het julle Hemel toe gelei? Hoeveel keer het jy getuig van YAHUSHUA ha MASHIACH? Die prys wat HY betaal het by Golgota en hoe HY weer op die derde dag opgestaan het sodat julle vir ewig vrygemaak kon wees? Hoeveel keer het julle mense vertel dat hulle Heilig moet wees, dat hulle gehoorsaam moet wees? EK gaan julle vra.

Julle sien, dit is nie genoeg om besorg te wees oor jou eie siel nie. EK gaan julle vra, was julle besorg oor enige iemand anders behalwe julle familie? Want wie het EK, YAHUVEH, gesê wie was julle familie? Het EK nie gesê deur MY eie Seun YAHUSHUA se Naam wie julle familie was nie? En dit is diegene wat aan MY behoort, diegene wat YAHUSHUA ha MASHIACH as Messias en MY enigste verwekte Seun aanvaar. (Markus 3:31-35) Wil julle weet hoekom julle familie nie gered is nie? Wil julle weet of julle familie gered sal word?

Net soos daardie tronkbewaarder gesê het, “Wat my en my huis aanbetref, ons sal YAHUSHUA dien”. O, EK weet julle was geleer, “Wat my en my huis aanbetref, ons sal die Here dien”. Maar weereens, het hulle die Naam van MY Seun uitgeklad. Lees die Heilige Manuskripte en julle sal sien MY Seun se Naam was daar. Dit beteken, nie alleenlik moes daardie tronkbewaarder sy hart na YAHUSHUA draai nie, maar sy familie ook. Dit is nie ‘n ‘carte blanche,’ ‘n vrypas vir ‘n familie nie. Elkeen werk hulle eie redding uit met vrees en bewing. Voordat hulle op die aarde geplaas was, weet hulle siel alreeds of hulle naam in die Lam se Boek van Lewe geskryf is of nie en of hulle in die Boek van die Uitgewistes is.

So hierdie is die woorde wat EK voortspreek uit hierdie “Ringmaiden” hierdie dag. Hierdie woord sal verseël word; dit sal nie dadelik vrygestel word nie. EK gaan haar by ‘n veilige plek kry voordat hierdie woord vrygestel sal word want daar is meer oppad.

* * * * * * *

So was dit gespreek, so was dit geskryf, gegee aan hierdie “Ringmaiden” om met julle te deel, Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Gegee op 31/3/06 en vrygestel op 10 Junie 2006. Dit het so lank geneem om by hierdie land te kom waar YAHUSHUA gesê het, stel die profesie nou vry.Profesie 103, EK, YAHUVEH, Oordeel Julle Volgens Jul Vrugte!

Profesie 103

EK, YAHUVEH, Oordeel Julle Volgens Jul Vrugte!

Geskryf/Gespreek onder die salwing van die RUACH ha KODESH
deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9 November 2008
Hierdie kom uit Profesie 105, YAHUVEH het beveel dat dit op alle Profesieë bygevoeg moet word van nou af: EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva) om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie selfs nog voordat daar ‘n Bediening was. EK het dit in jou gees geplaas want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie, niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie. Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van YAHUSHUA jou MASHIACH geboorte gegee. Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH jou IMMAYAH geboorte gegee. As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het. Dit is deur die SHKHINYAH HEERLIKHEID se Wind wat oor hierdie aarde waai, die Heilige Wind van Herlewing, dit is nie deur jou asem nie anders sou dit misluk het (Jesaja 42:8)

In Julie 2010 het YAHUVEH GOD ook gesê dat die volgende vanuit 2 Kronieke bygevoeg word voor elke Profesie:

2 Kronieke 36:16
“Maar hulle het die boodskappers van ELOHIEM uitgelag, SY Woorde verag en met SY Profete gespot totdat die gramskap van YAHWEH teen SY volk opgekom het, totdat daar geen genesing meer was nie.”

* * * * *

Elisabeth (Elisheva): Ek het wakker geword met ‘n baie interessante droom. Julle weet ‘n Profeet is iemand wat YAHUVEH met SY Geheime vertrou maar dit sou niks baat om hierdie geheim vir myself te hou nie en ek weet dat ek veronderstel is om hierdie met diegene te deel wat waarlik, waarlik daarna strewe om ons Geliefde YAHUVEH en ons Geliefde YAHUSHUA MASHIACH en ons Geliefde RUACH ha KODESH, ons IMMAYAH, kosbare, kosbare HEILIGE GEES, ons MAMMA WYSHEID te behaag.

Ek het hierdie droom gehad (twee maal) agtermekaar en ek het dieselfde ding gesien. Ek het ‘n verslagkaart gesien en in daardie verslag is dit YAHUVEH wie ons die Verslagkaart gee. Maar HY hou nie rekord soos in Amerika waar ons volgens die alfabet gradeer, A, B, C, D, E, F, nie Nee, HY het ‘n hoër graad waarvolgens HY gradeer en HY gradeer op drie verskillende maniere. HY gradeer eerstens persentasiegewys, volgens die persentasie tyd wat ons HOM gehoorsaam, volgens die gesindheid waarmee ons HOM gehoorsaam. Met ander woorde, ek gaan dit weer sê : Volgens ons prestasie, volgens hoe vinnig ons optree en die houding wat ons openbaar wanneer ons vir HOM optree, wanneer ons HOM dien, wanneer ons gehoorsaam.

Julle sien, ons word gegradeer op ons verslagkaarte, en my hand begin bewe, deur ons gehoorsaamheid. Al drie van hulle gesamentlik. HY neem daardie telling en HY neem ‘n persentasie en twee keer, agtermekaar het ek [‘n] Verslagkaart gesien. Dit was 93% Ek glo dat die Bruid hier-uit weggeraap word, want net soos Henog en ek was herinner hieraan en ‘n Woord het begin voortkom omdat ek probeer het om alles te snap wat YAHUVEH gesê het. Henog het 100% gehad. Hoe weet ek hy het 100% gehad? Want Hebreers 11:5 [Henog was weggeneem. Hy het die dood nie gesien nie, want voor sy wegneming het hy YAHUVEH behaag]

HEY, dit is omdat YAHUVEH 100% verwag Bruid! Ons is nie hier weg nie voordat ons 100% bereik nie! So…..elke keer wanneer ek ‘n Boodskap ontvang dat die Bruid nog nie gereed is nie, probeer ons om ons punte-telling te verbeter. Terwyl ek hierdie bepeins het, en deel van my graad, ek het nie my Verslagkaart gesien nie, maar deel van my graad is hoe vinnig ek ‘n Woord of ‘n droom sal voortspreek, selfs al dink ek dat dit iets is wat ek dink iemand nie ingenome mee gaan wees nie.

Ons sal nie 100% kry nie voordat YAHUSHUA sê “Kom na vore,” julle weet, so hy weet hoeveel hy daaraan moet werk en, soos ek gesê het, die gesindheid gedeelte.

Ons kan dinge doen en ons kan net sê, “O ek moet dit doen en ek moet dat doen.” Die gesindheid is wat ek dink die Bruid werklik harder aan moet werk. Dit is dat ons dit vreugdevol doen. En wat YAH ookal sê, ek meen ons vlees gaan ineenkrimp, maar wanneer HY beveel om iets te doen en julle sê, “Ag nou goed, ek sal dit doen” (wrewelrig). Raai wat mense, julle persentasie het dan sopas gedaal. Dit wil sê ons moet dit opgeruimd doen soos vir die Here.

Wanneer dit tyd word om ‘n tiende te gee, sê HY om die tiende te gee, en julle gee die tiende waar jul gevoed word. Dit is net soos hierdie Bediening. Julle sal verbaas wees, verbaas, as julle weet hoe baie net eenvoudig dink dit is ‘n plek waarheen hulle net kan gaan en geestelik gevoed word, maar hulle gee nie regtig om of ons gevoed word nie. Julle sal werklik, werklik verbaas wees. Dit is wat ons 24 uur per dag doen. Ons is hier om ons Geliefde ABBA YAHUVEH te dien, om SY Skape en Lammers te voed.

Hierdie webwerf gee julle nie net woorde alleen nie, en dit is nie net mooi om na te kyk nie. YAHUVEH het ons vir gesê om buitengewoon en oorvloedig meer te doen as wat julle selfs voor vra en julle het die prag daarvan. Selfs vir diegene wat nie die tyd wil neem om te lees nie, julle kan selfs net luister na die Woord. Ek meen, ons probeer. Ons probeer. Ons probeer. Ons probeer. Ons probeer doen wat ABBA YAHUVEH hierdie Bediening beveel het om te doen, om te doen wat HY mý beveel het om te doen.

Byna 14 jaar gelede, toe ek die eerste keer op die Internet gekom het, voor die hele wêreld, waar HY my genoem het ‘n “Profeet vir die uithoeke van die aarde – voordat ek HOM gedien het, maar dit was nie [soos dit nie] – toe ek op daardie Internet gekom het [is dit wat] dit geword het. Dit is toe dat HY gesê het ek moet hierdie verharde Eindtyd generasie vermaak en ook inlig.

OK, nou het julle die mooiheid en nou kan julle selfs die Woord hoor en nou kan julle die Woord lees en wat julle daarmee doen is nie my verantwoordelikheid nie. My verantwoordelikheid is toe HY my ‘n droom gegee het en vir my gesê het, en HY het hoorbaar met my gepraat en vir my gesê, “Voed MY skape.” So, ons doen die beste wat ons kan om julle te vermaak sowel as om julle in te lig. Maar hoe min van julle wys selfs julle waardering, maar dit maak regtig nie saak nie, want ons graad van optrede word nie deur hierdie wêreld gegee nie. Ons graad van optrede word vanaf die Hemel gegee en ek vra nou vir U ABBA YAHUVEH en ek dank U. U het tweekeer vir my die droom gegee en U het gesê U gaan selfs my optrede gradeer oor hoe vinnig ek die droom sou vertel.

Die elementêre dinge–weet julle wat, dis nie genoeg nie. ABBA YAHUVEH [sê] “Goed jy het tot hier gevorder. Nou het EK ‘n hoër roeping vir jou.”

So wanneer YAHUVEH sê, “Gaan jy [mens] gehoorsaam of gaan jy MY gehoorsaam?” sê ek vir julle dat ek gaan [YAH gehoorsaam.] Ek glo eerlikwaar dit is 100% Bruid. Wanneer dit 100% bereik, is ons weg hiervandaan! En ek is nog steeds hier daarom weet ek dit is nog nie 100% nie.

[Elisabeth (Elisheva) praat in Heilige Tale.] O ABBA YAHUVEH, dank U, dank U, dank U vir daardie droom. Dank U. Dank U vir daardie openbaring. Niemand, niemand, niemand het hierdie openbaring nie. U het my weereens vertrou om dit vir U mense te gee, om U mense te bemoedig, om vir hulle te wys wat U van hulle verlang en verwag.

Profetiese Woord Begin:

O MY Geliefde, MY Geliefde, MY Geliefde, eers toe julle vir YAHUSHUA julle geliefde MASHIACH, in julle harte, in julle lewens aanvaar en HOM eerste in julle liefde plaas, spring julle weg deur te strewe om die Tien Gebooie, die Tien Wette te gehoorsaam. Maar dit is maar net laerskool want MY Woord sê, “Wees julle Heilig soos EK Heilig is.”

Dit is waarna julle elke dag strewe maar wanneer julle in die Bruidsklas kom is dit asof julle in julle aardse opleidingskollege kom vir julle Meestersgraad, want julle wil julle MEESTERS graad hê en vir die van julle aan wie daardie Hemelse diploma op daardie dag oorhandig word, dit is wanneer julle vir MY soos ‘n Henog sal wees en julle sal opgeraap word om MY in die lug te ontmoet.

Ek praat met MY Eerste Vrugte. EK praat met diegene wat die 144,000 is. EK gradeer persentasiegewys, nie “as” julle MY gehoorsaam nie, maar hoe vinnig julle MY gehoorsaam. Nie “as” julle MY gehoorsaam nie, maar met watter gesindheid julle het dat julle MY gehoorsaam; hoe vinnig julle MY gehoorsaam én die graad van die uitvoering, hoe volkome julle MY gehoorsaam.

Doen julle dinge in julle tyd? Of doen julle dinge in MY tyd? Wanneer EK vir julle sê dat julle iets moet doen, doen julle dit met ‘n vrolike hart? Wanneer EK vir julle sê om hierdie Bediening te ondersteun, gee julle vir hulle slegs die oorskiet kleingeld, asof julle vir ‘n kelnerin of ‘n kelner ‘n fooitjie gee? Maak julle seker dat die profete wat julle bedien, wat julle voed, gevoed en gehuisves is? Want hierdie bediening reis deur die wêreld. Hulle bly slegs in een plek totdat EK, YAHUVEH vir hulle sê om aan te beweeg. Weet julle hoe baie kere moes hulle alles agterlaat? Hoe baie van julle sal so ‘n lewe kan lei? Hoe baie sal gewillig wees om hulle geliefdes agter te laat? Agter te laat in ‘n land wat hulle nooit weer sal sien nie, omdat EK, YAHUVEH, so gesê het? Dit sal nie deur MY Hand wees dat hulle ooit terug sal keer nie. Elkeen, elkeen, elkeen, wat YAHUSHUA as julle MASHIACH aanvaar, elkeen wat YAHUSHUA die Eniggebore Seun van YAHUVEH noem, moet elke dag daarna strewe om MY, YAHUVEH te behaag.

Toe YAHUSHUA julle MASHIACH hierdie aarde bewandel het, het HY een, een, een begeerte gehad, dat HY MY, YAHUVEH behaag. HY het julle konstant daaraan herinner dat die dinge wat HY gedoen het, het HY gedoen om MY, YAHUVEH te behaag. Dit is wat MY Bruid doen. Dit is wat YAHUSHUA se Bruid doen. Aan die nuwe baba bekeerlinge, julle is nog maar net in die laerskool, maar net soos ‘n kind in die laerskool na die nuwe graad wil gaan, so moet julle ook daarna strewe.

Onthou vir Henog. Vra MY. Wees eerlik met MY en EK sal vir julle jul persentasiegraad wys. Dit is nie sodat julle opgepof kan raak met trots nie, want niemand, niemand, niemand, nie eers die “Ringmaiden” wat hier praat, het al 100% nie. Die dag wat EK vir YAHUSHUA MY Eniggebore Seun sê, “Gaan haal JOU Bruid,” sal hulle wat opgeraap word om YAHUSHUA in die lug te ontmoet, daardie dag weet, hulle het 100% MY tevredenheid bereik.

Daar sal diegene wees wat hierdie Boodskap sal hoor wat net met hulle laaste asem in die Hemel sal kom. Hulle sal alles doen wat hulle kan om net die Tien Gebooie te onderhou, om op daardie manier Heilig voor MY te leef. Hulle sal op daardie dag in die Paradys wees. Maar julle sien, daar is vlakke in die Hemel en die Bruid se sielsbegeerte is om instaat te wees om direk in die Troonkamer te kom. Hulle is die 100% presteerders.

EK oordeel julle volgens die persentasie van die tyd wat julle MY gehoorsaam, weereens hoe vinnig julle MY gehoorsaam. Gee julle MY julle beste? Of kom julle net-net by? Ag, hoe hartseer wanneer sommige van julle net krummels vir MY gooi. Julle sien, EK, YAHUVEH, oordeel julle hart. Ek luister nie net na julle mond nie, EK weet wanneer julle teësinnig iets vir MY doen of wanneer julle vrolik is. Net soos wat EK diegene opgerig het om helpers vir hierdie Bediening te wees, julle het begin as ‘n vriend tot hierdie Bediening. Julle het gebid en as nuwe bekeerlinge het julle gebid en gebid en wou YAHUSHUA meer en meer elke dag behaag en het gesê “ABBA YAHUVEH, wat kan ek doen om hierdie Bediening te help, wat kan ek doen om my lewe te laat tel in hierdie wêreld? Gee my ‘n werk ABBA YAHUVEH. Maak my lewe die moeite werd.” Derhalwe het EK vir julle ‘n werk gegee.

Ek praat met die een wat voorheen die briewe van hierdie Bediening hanteer het. Ek het vir jou ‘n taak gegee. Jy het met vreugde begin. Jy het begin asof jy nie genoeg kon doen nie, om bewus te wees daarvan dat die briewe aangestuur moet word is ‘n werk, ‘n Heilige werk wat EK vir jou gegee het. Hulle wat die briewe hanteer, hulle wat die finansies hanteer word deeglik beproef. Hulle wat aangesê word om van hulle finansies te gee om hierdie Bediening te ondersteun word deeglik beproef. Maar word jy sterker? Of word jy swakker? Verloën jy die taak wat EK jou gegee het om te doen?

Sommige het gesteel, die mense wie EK vir Elisabeth [Elisheva] gesê het dat sy hulle kon vertrou, het verraad gepleeg, want op die tydstip wanneer EK dit spreek, kan hulle vertrou word. Maar EK het nooit gesê vir hoe lank nie. Maar EK het vir haar gesê diegene in haar huishouding kan ten volle vertrou word. Julle ken julle name. Daar is diegene in YAHUSHUA se Demon Stompers, die Heilige Gebedsvegters Intersessors, hulle staan in die Voorste Linies, op hulle kan daar staatgemaak word om te vas en te bid, om Heilig voor MY te lewe, hulle kan huidiglik vertrou word.

O hoe baie rou EK oor hulle wat sê, “Gee my net ‘n werk om te doen. Gee my ‘n werk om te doen. Wat is my werk op hierdie aarde, ABBA YAHUVEH.” En EK gee vir hulle hul werk en hulle moet geëerd voel en hulle sê hulle is geëerd en hulle begin met die regte gesindheid en dan word die beproewing te swaar en hulle vlees staan op en hulle gooi die taak terug in MY gesig en hulle verraai hierdie Bediening weereens. Weet julle nie EK oordeel julle hiervoor nie? EK oordeel julle einste hart.

Elke keer wat julle daardie brief ter ondersteuning uitskryf, oordeel EK julle en die persentasie. Wanneer ‘n Woord te voorskyn kom wat die vlees aanstoot gee, net soos hierdie Woord gaan doen, oordeel EK julle hart. Bedank julle MY? Bedank julle die Boodskapper? Plaas julle aksie agter julle woorde? Doen julle enigiets om hierdie Bediening te help? EK, YAHUVEH, oordeel julle want julle sien, die Heilige Skrifte sê, julle word verantwoordelik gehou vir wat julle weet. Is julle bang om julle geliefdes se vlees aanstoot te gee, julle bure se vlees, vreemdelinge se vlees, meer as wat julle bang is om MY, YAHUVEH aanstoot te gee?

Praat julle hard en vrylik teen homoseksualiteit,’n gruwel wat julle “selfde-geslag huwelike” noem? Dit is geen huwelik nie! satan spot MY daardeur!

Verdedig julle die ongeborenes? Staan julle op vir sedelikheid? Vir wie het julle gedurende die 2008 verkiesings gestem? Gaan julle ‘n kompromie aan met sonde?

EK gradeer julle MY Kinders. En op daardie dag in die Hemel wanneer julle voor MY Troon staan en die Boek van Lewe is geopen, daar sal julle graad ook wees.

Vra vir MY. Moenie vir ‘n ander vra nie. Vra vir MY, YAHUVEH om vir jou ‘n droom te gee, om vir jou ‘n teken te gee en as jou hart opreg is en as jy instaat is om jou graad te hanteer, en as dit jou nie mismoedig maak of jou laat ophou om te probeer nie, sal EK vir jou jou graad wys, hoe gewillig jy was om jou lewe neer te lê vir MY, vir MY Seun YAHUSHUA MASHIACH se onthalwe, hoe gewillig jy was en watter gesindheid jy het wanneer jy jou Getuienis van YAHUSHUA, MY Geliefde Seun deel. Is jy ‘n hulp of is jy ‘n hindernis vir hierdie Bediening? Aangesien jy hierdie Boodskap van hierdie Bediening hoor, word jy nou verantwoordelik gehou. Staan jy op en verdedig? Vertel jy vir jou familie, jou vriende, waar hulle die Waarheid kan gaan hoor wat direk uit die Hemel kom?

EK het julle so lief. Vir diegene wie slegs in die laerskool is, julle ABBA YAHUVEH het julle so lief! Julle het die eerste stap geneem! Julle het julle lewe vir YAHUSHUA julle MASHIACH gegee. Maar julle kan nie in die laerskool stop nie anders sal julle net vrugte wees wat aan die wingerdstok doodgaan. Julle moet. Julle moet. Julle moet aangaan. Moenie dink julle kan ophou nie. Strewe. Strewe. Strewe daarna om in alle gevalle Heilig te wees want EK verwag meer in hierdie Eindtye. EK sal julle aan julle vrugte ken. Die ander Heiliges sal julle aan julle vrugte ken. Deur julle vrugte gradeer EK julle vir die persentasie van julle vrug, hoeveel is goed en hoeveel is sleg.

Dit is hoekom die Bruid van YAHUSHUA MASHIACH SY Eerste Vrugte genoem word, SY beste. Hulle is gestamp en geslaan en hulle is gekneus deur hierdie wêreld maar in SY oë, in YAHUSHUA se oë, is hulle die beste vrugte want hulle het daardie kneusing gevat, hulle het daardie kneusing terwille van SY Naam gevat en hulle is SY beste vrugte. Hulle is die Bruid.

En nou praat EK met die Bruid van Openbaring 7. Julle is ook goeie vrugte. Ag, maar julle gestamp en julle kneusing was nie tot die graad van die Openbaring 14 Bruid nie, maar julle vrugte behaag MY. En EK kan julle vertrou soos EK die Bruid van Openbaring 14 kan vertrou, want alhoewel julle nie 100% is nie, strewe julle elke dag daarna om dit te wees.

Derhalwe, deel EK nou hierdie geheim uit die Hemel wat niemand nog ooit vrygestel het nie. So, loof MY en vra wat jou graad is en as EK dink jy kan dit hanteer, sal EK dit met jou deel, maar weereens, EK doen dit nie om een met ‘n ander te vergelyk nie, want as EK dink julle sal opgepof word met trots, want EK, YAHUVEH ken julle hart en gedagte, sal EK nie vir julle vertel nie. As EK dink dit sal gebruik word om jou deur satan in die grond in te slaan en as julle nie instaat is om dit te hanteer nie, sal EK julle nie vertel nie. Maar julle het niks om te verloor nie, vra MY net.

Onthou dit, almal van julle wat aan YAHUSHUA julle Geliefde MASHIACH, MY Eniggebore Seun behoort, is almal ‘n produk in wording. Julle almal bewerk jul pad terug Hemel toe waarheen julle belonings julle sal volg, maar dit is nie julle werke wat julle in die Hemel bring nie, buiten om die Tien Wette te gehoorsaam, dit is YAHUSHUA se werk op Golgota, toe HY SY lewe neergelê het vir julle en toe HY weer opgestaan het uit die dood. Dit is SY werk wat julle in die Hemel bring sodat geen mens kan roem nie.

Selfs julle Verslagkaarte, julle Vorderingskaarte, soos EK dit noem, is nie vir julle om oor te spog nie. Dit is deur SY Naam en SY Bloed, dit is volgens die graad wat julle die RUACH ha KODESH toelaat, julle Kosbare IMMAYAH, om deur julle te werk dat julle gegradeer word. As julle skaars die Tien Gebooie kan onderhou is julle maar net in die laerskool en as dit die enigste graadgemiddelde is wat julle kan bereik, sal EK julle in die Paradys sien, die eerste vlak van die Hemel.

Dit is waar die dief wat op Golgota bely het, heengegaan het. Dit is hoekom YAHUSHUA gesê het, “EK sal jou in die Paradys sien.” Hy het niks anders vir MY gedoen behalwe dat hy YAHUSHUA, MY Eniggebore Seun as die Seun van YAHUVEH erken het nie en hy het gesê, “Dink aan my in die Hemel,” en julle sal hom in die Paradys ontmoet. Maar hy was die eerste een wat bely het voor YAHUSHUA opgevaar het, net voor YAHUSHUA opgevaar het. Hy het die ander een aan die kruis daaraan herinner, hy het vir die ander een gesê, “Ons verdien die prys wat ons betaal maar hierdie man het niks gedoen om dit te verdien nie.” Sy tuiste is nou in die Paradys.

Derhalwe MY Geliefdes, wees aangemoedig. Nou weet julle hoe EK, YAHUVEH julle gradeer en EK ken julle aan julle vrugte. Aan die vrugte van hierdie Bediening, weet julle dit, want julle weet dit was vir julle ‘n seën en EK het hierdie dag vir julle vars manna vanuit die Hemel gegee om te eet en nuwe wyn in julle uitgestort en julle het goeie vrugte geëet, vir hulle wie waarlik aan MY Eniggebore Seun, YAHUSHUA, julle MASHIACH behoort. Vir sommige van julle het die werk pas begin, vir sommige van julle kom julle taak tot ‘n einde. Vra vir MY wat julle graad is en as EK dink julle kan dit hanteer, sal EK vir julle vertel.

Ter afsluiting, herinner EK julle aan die rykman wat ‘n dissipel van YAHUSHUA kon word, wie geglo het hy was waardig om die Dissipel van YAHUSHUA te wees. YAHUSHUA het vir hom gesê, “Gaan en verkoop alles wat jy het (en gee dit) aan die armes en kom en volg MY.” Maar EK het sy hart geoordeel. EK het na hierdie rykman se hart gekyk want in der waarheid was sy liefde vir sy rykdomme groter as YAHUSHUA. Sy begeerte na materiële dinge was groter as YAHUSHUA. Hy was nie gewillig om alles neer te lê vir YAHUSHUA, julle Geliefde MASHIACH nie en hy het hartseer weggegaan, want ‘n mens kan nie twee here dien nie, hy sal die een haat en die ander liefhê.

YAHUSHUA julle MASHIACH is julle MEESTER. Vir watter persentasie was julle gewillig om alles neer te lê? Toe EK met MY Goddelike Hand huwelike verdeel het wat EK nie georden het nie, waar julle ongelyk gebonde was, wat is julle gesindheid? EK het dit vir julle eie beswil gedoen omdat hulle hulself gebind het aan satan en sy leuens. Hoeveel erger sal dit in die Groot Verdrukking wees, die Tyd van Jakob se Moeilikhede, waar daardie verraad die ander Heilige een se lewe sal kos, wat was julle gesindheid? Het julle ‘n “Ag ellendige ek,” gesindheid? Het jy ‘n brommende, kwaad gesindheid? Wat is jou gesindheid? EK ken jou vrugte, daardeur oordeel EK jou.

Vir die van julle wat die dae aftel, en daar is ‘n webbladsy “Five Doves”, hoeveel skade het julle berokken en alhoewel julle bedoel om MY te eer, bou julle mense op vir so ‘n dag wat julle sê, “Die wegraping sal kom.” Julle vertel vir die mense, “Al wat julle moet doen is om YAHUSHUA as MASHIACH te aanvaar en julle is gewaarborg in daardie eerste wegraping.” Julle Amerikaners is so opgepof met trots.

Julle sê, “Voordat verwoesting oor Amerika gaan gebeur, voordat enige oorlog kan uitbreek in Amerika, voordat enige kernbom Amerika kan tref, sal ons weg wees want YAHUVEH het die Amerikaners so baie lief! Meer as enigiemand anders op die ganse aarde! Ja, ons Amerikaners, ons sal gespaar word.” Dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, dwaas, DWAAS! Dink julle dat EK, YAHUVEH, dat MY Seun YAHUSHUA, Amerikaners meer liefhet as die res van die wêreld?! Waar kry julle hierdie idees vandaan?

In plaas daarvan om mekaar te bestraf, in plaas van om te sê, “‘n Leuen- en misleidende gees het uit jou droom, jou visie, jou openbaring, gespreek,” waar was die bestraffing vir Pastoor (F.M.) Riley? Waar was die bestraffing vir Jim Bramlett? En al die ander wie valslik gespreek het? Wat is fout Jim? Jy wou dit nie plaas nie. Jy wou dit nie erken nie. Hoe baie is teneergedruk? Hoeveel was verleë, verneder, het opgegee, instede daarvan om te erken dat jy verkeerd was? Pastoor Riley, EK het dit teen jou, jy wat jou formule gebruik op “Five Doves”, om in die laerskool te wees is nie genoeg nie, noem dit grammatika, kleuterskool, in jou oë, voorskool. Wanneer iemand slegs YAHUSHUA aanvaar is hulle in voorskool. Hulle het nog nie eers begin om die Tien Wette te gehoorsaam nie, tog waarborg jy hulle die Hemel?! Jy waarborg hulle die wegraping?! Jy gee ‘n datum wat nie kom nie.

Hoeveel was vernietig, hoeveel sal hel toe gaan? Waar hierdie Bediening die Waarheid uitspreek en nie bang is om enige man of vrou aanstoot te gee nie. Julle moet Heilig lewe. Julle moet Heilig wees. Julle moet daarna strewe om Heilig te wees anders sal julle nie die Hemel sien nie.

Julle kan nie oor die hel leun so ver soos julle kan en dink julle sal nie inval nie! BEKEER! BEKEER! BEKEER! Almal van julle wat in Amerika is, julle is so opgeblaas met trots, julle dink oorlog sal nooit na julle kuslyn toe kom nie. Julle sê, “Ek is die grootste nasie!” Maar EK kyk na julle, o, Amerika, EK kyk na die een wat julle so pas as president verkies het en dit was nie deur MY hand nie, maar EK het julle keuse toegelaat omdat die een wat julle gekies het, die gees in Amerika openbaar en dit is niks om op trots te wees nie! DIT WYS DIE OMVANG VAN DIE STANK VAN SONDE!

En Amerika, julle wie eens (Heilige) sendelinge oorsee gestuur het, julle wie eens teen die diktators van hierdie wêreld gestaan het, julle het nou sopas vir julleself ‘n diktator van diktators gekies. Julle het self sopas ‘n president verkies wie vir alles staan wat EK haat!

Geniet julle ondergang Amerika. Huil en treur, O Amerika. Ag, julle kerke, wat Oprah Winfrey se “evangelie” gesluk het. Die bose geheime, geheimsinniges, sal nou die Withuis vul. EK het deur hierdie “Ringmaiden” geprofeteer. EK het julle gewaarsku oor die bose geheimsinniges. (Lees Profesie 51 oor die bose geheimsinniges). Gaan terug en kyk want mense het na haar (Elisabeth [Elisheva]) toe gekom en gesê “Wie is die bose geheimsinniges? Watse bose geheime?” EK vertel nie vir haar alles nie want dit is lank vooruit geprofeteer voordat die geheime selfs vrygestel was. Onthou die geheime is uit die hel gestuur. Daar is slegs een weg Hemel toe. Daar is slegs een weg deur MY Seun YAHUSHUA MASHIACH se Bloed en Naam. Daar is slegs een weg, een Evangelie, en enigiemand wat vir julle vertel daar is ander maniere, julle beter hardloop. (Dit gaan oor Oprah Winfrey se goedkeuring oor ‘n valse nuwe evangelie genaamd “The Secret”)

Julle moet liewer wegkruip want die een wat so pas verkies is tot president vat daardie vals evangelie binne in die Withuis in en dit sal ‘n stank wees en julle sal sien wat gebeur as julle ‘n vyand van julle siel verkies het, en selfs diegene wie se name opgeskryf is in die Lam se Boek van die Lewe, julle het deelgeneem hieraan, wetende hy staan vir kindermoord, wetende hy is pro-aborsie, wetende sy agenda is homoseksualisme! En EK kon soveel meer sê….

Julle sal sien hoe dit is om onder ‘n diktatorskap te lewe. In die vorige verkiesings het EK vir julle gesê dat Bush die kleinste van twee booshede was. EK het julle gewaarsku wat sou gebeur as Gore ingekom het. Die doodskampe vir die Christene sou gevul wees, maar EK het vir Amerika meer tyd gegee.

EK het die U.K. (Verenigde Koninkryk) gewaarsku. EK het die wêreld gewaarsku oor Harry Potter. Die toordery het nou versprei, nie net in huise nie, maar in nasies. Ek waarsku voordat EK Oordeel stuur. Hoeveel wou nie luister nie? Hoeveel van julle wie julself Christene noem, lees nogsteeds die Harry Potter boeke vir julle kinders? So, moenie verbaas wees as julle die gees van rebellie en die ergste sonde in julle kinders, die tingerigste van die kleintjies, sien manifesteer nie. EK, YAHUVEH, het julle gewaarsku. Moenie verbaas wees wanneer julle sien verwoesting kom oor julle nasie omdat julle nie opstaan vir Heiligheid nie. Hierdie is die Eindtye en EK ken julle aan julle vrugte. Aan elke nasie, aan elke leier, EK ken julle. Hoeveel is net nikswerd, vrot stank in MY neusgate!

Aan die wat MY gehoorsaam, aan die wat MY, YAHUVEH en YAHUSHUA en julle Geliefde RUACH ha KODESH, julle IMMAYAH, eerste in julle lewe en julle liefde plaas, moenie stilbly nie.

Hulle (Homoseksualiste, Lesbiëns en ander) marsjeer en betoog in die strate en sê, “Ons eis die reg vir selfde-geslag huwelike! Ons eis die reg om erken te word as lesbiëns en gays. Dit is ons Konstitusionele reg.” Die voorvaders wat daardie Konstitusie geskryf het, het nooit dit bedoel nie. In MY oë het julle geen regte nie! Julle wie dit bevorder is ‘n gruwel! Julle sal dieselfde lot hê as ‘n Sodom en ‘n Gomorrah en die sewe stede wat ook vernietig was. Julle het geen regte nie, behalwe die hel indien julle nie berou nie. EK oordeel julle aan julle vrugte. EK ken julle aan julle vrugte.

Nou waar is MY Heiliges om op te staan en nie stil te bly nie en aan te hou om te praat teen hierdie afgryslikheid! Vir julle wat dit gedoen het en teen aborsie gestaan het, EK sal ekstra genade oor julle hê. Want weet julle nie; vir elke baba wat geaborteer word, word dit gedoen as ‘n offer aan satan! Dit word voor die voete van Molok gelê! Onskuldige, onskuldige, onskuldige, onskuldige bloed word gestort! Daar is niks onskuldiger as die ongeborenes nie! Vir die van julle wat dit gedoen het, vir die van julle wie dit toelaat, as julle nie berou en wegdraai van hierdie boosheid nie, sal julle tot in ewigheid die geskreeu van die onskuldiges hoor terwyl hulle in die moederskoot vermoor was!

EK, YAHUVEH het hulle stil geskreeu gehoor! En nou is daardie kinders by MY. Maar julle, julle, julle, julle slagters, julle wie opstaan en sê, “Die vrou het die reg om die ongeborene dood te maak,” wat van die ongebore kind se reg? As julle nie gehoereer het nie, sou dit nie gebeur het nie! Dit is julle, julle moeders wat die keuse het! Dit is julle, wie julleself vaders noem, wat ‘n keuse gehad het!

Lees weer die Profesieë en julle sal sien, EK het julle gewaarsku dat die moord by die ongeborenes sou begin, met die om hulle níé mense te noem nie. Waar is hulle onvervreembare regte? Waar is hulle reg tot die strewe na geluk? Waar is hulle reg om te lewe? Hoekom het julle dit weggevat? Hoekom moes julle ‘n president kies wat een stap verder neem in hierdie gruwel en gedoen het wat niemand voorheen gewaag het om te doen nie en gesê het “As ‘n kind aborsie oorleef, is dit die reg van daardie moeder om dit te laat doodgaan, moenie dit aanraak nie, laat dit ly in pyn en laat dit sterf.”

Dit is die hart van die een wat julle as president verkies het. Wat dink julle sal met julle gebeur? Huil, O treur, O Amerika, want julle het so pas julle ondergang verkies! Want EK ken die vrug in Barack Hussein Obama en vir die van julle wie huil en treur, wie weet dit is nie Amerika se beste uur nie, bid en vra MY wat julle moet doen en waarheen julle moet gaan voordat die gruwel Amerika oorval, want Amerika, EK ken jou vrugte! Aan jou vrugte, O Amerika, sal EK jou oordeel! Net soos die ander nasies van hierdie wêreld! Dit is die tyd waarin kwaad, goed genoem word, en goed, kwaad genoem word.

En nou eindig EK dit deur met MY Geliefde Kinders te praat. EK sluit nou af en praat met YAHUSHUA se Bruid en MY, YAHUVEH, se Bruid. Strewe elke dag daarna om beter grade met MY te maak. Strewe elke dag daarna om MY, YAHUVEH, te behaag sodat julle dieselfde Getuienis as Henog kan hê. En dit word slegs gedoen deur die Naam en die Bloed van YAHUSHUA, MY Eniggebore Seun. Pasop vir enigiemand wat net die Naam JESUS sê en homself nou ‘n “profeet” noem, want alhoewel EK gesê het dat daar nog steeds vergifnis, genesing, verlossing, opstandingskrag is in die Naam van JESUS CHRISTUS, wees versigtig en maak seker julle weet van watter Jesus hulle praat. Dit is hoekom EK altyd vir hierdie Profeet sê, wat nou met julle praat, dit is YAHUSHUA MASHIACH, YAHUVEH se Eniggebore Seun, gebore uit ‘n maagd, wat gesterf en weer op die derde dag opgestaan het, die enigste losprys vir sonde is SY gestorte Bloed. Dit is dié YAHUSHUA MASHIACH. Daar is geen ander nie! En die enigste weg na die Hemel, is slegs, slegs, slegs deur SY Naam en Bloed, die enigste weg na die Hemel! So, moenie na enigeen luister wat vir julle anders vertel nie. Daar is geen ander deur na die Hemel nie! Deur na ‘n ander evangelie te luister sal julle hel toe gelei word. (Oprah Winfrey se evangelie).

So het EK weereens op hierdie dag deur MY “Ringmaiden” gespreek. Wat jy met hierdie Woord doen, hang van jou af. Weet net dat julle geoordeel sal word want EK ken en onderskei jul hart selfs terwyl julle gelees en jul gehoor het. Is jy meer as ooit gedetermineerd om MY te behaag? Of sal jy jou hande wanhopig in die lug opgooi? EK ken jou vrugte. Dit is waarop EK julle gradeer. EK ken julle vrugte. Dit is of julle sal weet dat julle Hemel toe of hel toe gaan. Hierdie is ‘n nuwe dag vir baie van julle omdat julle oë oopgegaan het en nou weet julle wat MY, YAHUVEH behaag.

Einde van Woord.

Elisabeth [Elisheva]: Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U vir die eer om U Woorde uit te spreek. Dank U omdat U vir my hierdie droom kort na mekaar gegee het. Dank U dat U my vertrou om U geheime mee te deel om U Skape en Lammers te bemoedig. Dank U ABBA YAHUVEH. Dank U. Vir die Glorie van ons Geliefde YAHUSHUA ons MASHIACH, U Eniggebore SEUN, is ons geëerd en ons het U so baie lief. Ons aanbid U. Ons loof U. Ons sal voortgaan om die skape en die lammers te voed. Help ons asseblief om hierdie boeke uit te kry. Asseblief ABBA YAHUVEH, laat die mense opstaan. Laat hulle ‘n hulp vir hierdie Bediening wees en nie langer ‘n hindernis nie. O, ABBA YAHUVEH, asseblief, asseblief, asseblief rig die Heiliges op. Ons het hulle nodig. Ons het hulle gebede nodig. Ons het hulle ondersteuning nodig. Ons het hulle liefde nodig. Ons het hulle aanmoediging nodig. Ons is geëerd om U te dien ABBA YAHUVEH. Ons is geëerd dat U hierdie Bediening met U Waarhede vertrou. Dank U. Dank U.

Gegee deur Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9 November 2008

As hierdie Profesie vir jou ‘n seën was, e-pos my asseblief en laat my weet.

www.amightywind.com
www.almightywind.com

1Thes 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Meester wees

Jes 40:31 Maar die wat op Yahuveh wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie

Mal 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die Son van Geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Matteus 25:1-13
1: Dan sal die koninkryk van die Hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
2: En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
3: En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
4: Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem.
5: En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
6: En om middernag was daar ‘n geroep: Kyk die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
7: Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
8: En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
9: Maar die verstandiges antwoord en sê” Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
10: En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
11: Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
12: Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
13: Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet nie.

Judas 1:14-15
14: En Henog; die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Meester het gekom met sy afgesonderde tienduisentalle.
15: Om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle afvallige werke wat hulle gedoen het, en oor al die harde woorde wat die afvallige sondaars teen Hom gepraat het.

Openbaring 3:10
10: Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal EK jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 13
24: ‘n Ander gelykenis het HY hulle voorgehou en gesê : Die koninkryk van die Hemel is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
25: Maar terwyl die mense slaap , het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
26: En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
27: En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meester, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
28: En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?
29: Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.
30: Laat altwee saam groei tot die oes toe en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
41: die Seun van die mens sal sy boodskappers uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die wetteloosheid beoefen.
42: en sal hulle in die vuurroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
43: Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

47: Verder is die koninkryk van die hemel soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring;
48: en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.
49: So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die boodskappers sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei.
50: en hulle in die vuurroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Matteus 20
8: En toe dit aand geword het, sê die meester van die wingerd vir sy opsigter: Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon; en begin van die laastes af tot by die eerstes.
9: En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen ‘n dinarius ontvang.
10: Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen ‘n dinarius ontvang.
11: En toe hulle dit ontvang, kerm hulle by die huisheer
12: en sê: Hierdie laastes het een uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het.
13: Maar hy antwoord en sê vir een van hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir ‘n dinarius nie?
14: Neem dan wat joue is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee net soos aan jou.
15: Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is?
16: So sal die wat laaste is, eerste wees en die wat eerste is, laaste; want baie is geroep, maar min uitverkies

Matteus 21
40: Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen:
41: Hulle antwoord Hom: Die slegte mense – hy sal hulle ‘n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee.
42: Yahushua sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë?
43: Daarom sê Ek vir julle: Die koninkryk van Elohiem sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra.
44: En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, daardie een sal hy vermorsel.

Matteus 22
1: En Yahushua het weer deur gelykenisse met hulle begin praat en gesê:
2: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het
3: en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.
4: Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.
5: Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak.
6: En die origes het sy dienskengte gegryp en mishandel en doodgemaak.
7: Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek.
8: Daarop sê hy vir sy dienskengte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.
9: Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
10: En daardie dienskengte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het; slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword.
11: En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie.
12: En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
13: Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
14: Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Skrifgedeeltes rakende spreek in Tale:

Markus : 16:17 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle demone uitdryf, met nuwe tale sal hulle praat..

Hand 2:4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Hand 2:11 Kretense en Arabiere – ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van Elohiem praat.

Hand 10:46 Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en Elohiem groot maak. Toe het Petrus begin praat.

Hand 19:6 En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gepraat en geprofeteer.

1 Kor 12:10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerlei tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

1 Kor 12:28 En Elohiem het sommige in die gemeente gestel: in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerlei tale.

1 Kor 12:30 Het almal bedieningsgawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê?

1 Kor 13:1 Al sou ek die tale van mense en boodskappers praat, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.

1 Kor 14:5 Ek wens dat julle almal in tale praat, maar nog liewer dat julle profeteer. want hy wat profeteer, is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang.

1 Kor 14:6 Maar nou, broers, as ek na julle kom en in tale praat, tot watter nut sal ek vir julle wees as ek nie met julle praat óf deur ‘n openbaring, óf deur kennis, óf deur profesie, óf deur lering nie?

1 Kor 14:18 Ek dank my Elohiem dat ek meer in tale praat as julle almal;

1 Kor 14:21 In die Torah is geskrywe: Ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk praat, en ook so sal hulle na MY nie luister nie, sê Yahuveh.

1 Kor 14:22 Die tale is dus ‘n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges; die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges.

1 Kor 14:23 As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale praat en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle kranksinnig is nie?

1 Kor 14:39 Daarom, broers, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gepraat word nie.