Пророчество 42, Предайте Се!!! Врагове МОИ, Хвърлете Оръжието Си! И Духовното И Плътското!

print

Пророчество 42
Предайте Се!!! Врагове МОИ, Хвърлете
Оръжието Си! И Духовното И Плътското!

Дадено чрез Преп. Елишева Елияху
18 декември 2000 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило.(Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

О, предайте се, казва ЯХУВЕХ. О, предайте се, предайте се, предайте
се. АЗ отново казвам на враговете МИ, враговете, които обикалят и
обграждат това Помазано Апостолско / Пророческо Служение, тази МОЯ
слугиня Елишева Елияху, враговете, които са обкръжили другите
Помазани Апостолски и Пророчески служения, казвам го отново на
всички, които заобикалят Израел, на всички, които заобикалят Ерусалим,
хвърлете оръжията и духовни, и плътски, преди АЗ, ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ
“АЗ СЪМ” да извикам огън да падне от Небето и напълно ще унищожа и
залича от лицето на земята всички вас ( Езекиил 38: 23-24).
УЖАС, УЖАС, УЖАС, плач, ридание, смърт и толкова много погребения,
че няма да има достатъчно място, за да ги сложат в гробища. Ръката на
МОЯТ съд, която някога ви удари, сега ще се превърне в юмрук и АЗ ще
ви смачкам. АЗ СЪМ ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ „АЗ СЪМ“, в МОЯТА милост
предупреждавам всяка държава, всеки народ, всяко племе, всеки език,
оставете МОЯ любим Ерусалим на мира. Кръвта на падналите се
пропива в земята и крещи към МЕН. Кръвта на падналите в Израел не
беше напразна. АЗ чувам плач и дълбоки оплаквания на хора, които
обичат МЕН, ЯХУВЕХ. АЗ чувам МОЕТО Име, призовавано от убитите.
Каква държава, каква нация има вярност, каква държава, регион, остров
има любов и вярност към Израел показва както те се бият за
спасяването на земята, ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ “АЗ СЪМ”, ЯХУВЕХ, която
дадох на бащите ви отдавна? АЗ казвам на духовните водачи, помниш
ли Давид и Голиат? Давид не бягаше от Голиат, а хукна към Голиат,
знаейки, че битката е МОЯ. Врагът сега носи чужди богове във вашата
земя, Израил и все пак те не са богове, както се счита. Жените и мъжете
на враговете носят своите чужди доктрини и се опитват да въвлекат
народа на Израел в робство, което АЗ не постанових. Израел, АЗ
предвещавам от тази слугиня, помни, че си в земята на мляко и мед,
имате земята на благословения Авраам, няма от какво да се боиш,
освен от самия страх.

Предшествай всяка битка, както е правено в миналото с музиканти,
песни, хвала, поклонения и молитви. Не вярвате на думите в Тората?
Израел, ти си нация в света, която светът не разбира, затова завиждат и
обиждат, мразят без причина. Вие искате мир и никога не сте познавали
мира. Раздавате земя и къщи само за да запазите мир, които АЗ не ви
казах да давате. Не знаете ли, колкото повече давате, толкова повече те
ще изискват? Не знаете ли, не можете да задоволите духа на алчността?
Погледнете отново MEН, о Израел, ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ „АЗ СЪМ“,
ЯХУВЕХ, освободителят ви.

Празникът на Ханука идва, за всички, които съблюдават празника,
очаквайте отново чудеса, защото АЗ съм Светлината, която ще озари
пътя ви в тъмнината. Покрийте лидерите си в молитва, те в момента са
пресяти от сатана, като пясъчни зърна. Вие предадохте лидерите, на
които се доверявахте от най-малкия до най-големия за мръсна печалба,
която нямаше да купи душите им. Постете и се молете, за да се извърши
МОЯТА съвършена Воля, защото се въздържам от гняв при убийството,
лъжата, измамата, която се извършва.

Заповядвам на всички да се молят за мир в Ерусалим. Ако смятате, че
сега е лошо, убийствата току-що са започнали, но не се страхувайте,
защото вашият ОТЕЦ ЕЛОХИМ ЯХУВЕХ вижда и чува. МОЯТА последна
заповед е да благословя онези, които те благославят, о Израел, не
отхвърляй онези, които обичат Израел, Ерусалим или МОЯ избран
народ. АЗ ще благословя всички, които те благославят, о Израел! АЗ
СЪМ ВЕЛИКИЯТ ЕЛОХИМ „АЗ СЪМ“ Ще проклина всички, които те
проклинат, о, Израел.

Предупреждение за МОИТЕ враговете, не забравяйте, магарето на
Валаам. Не бъдете Валаам (Числа 22-24), АЗ правя по-добре, АЗ говоря
от този Апостол и ви предупреждавам, че унищожението, което
отсъждате, ще бъде върнато седмократно. Благословенията, които
давате на Израел и на МОИТЕ еврейски хора, ще ви се върнат
седмократно. Благословения или проклятия, вие решавате,
Второзаконие 28 не лъже.

Така е казано, така е написано на 18 декември 2000 г. в 14:53 ч. и,
разбира се, в МОЕТО време това трябва да се случи.
Оскърбявайки някои, просвещавайки други. Поверено на МОЕТО Дете,
Воин, Невеста, Преп. Елишева Елияху

******

Лична бележка от Преп. Апостол Елишева Елияху
Ако това пророчество ви насърчи или ви благослови, можете ли да
напишете имейл или да ми пишете на посочения по-долу адрес и моля,
произнасяйте моето име в молитва. Всяко насърчение и финансова
подкрепа се приветства (Илия (на иврит, Елияху)) това е моето моминско
име и не се срамувам от тази еврейска кръв в мен).

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred