Пророчество 52, АЗ, ТАТКО ЯХУВЕХ, Ще ви избавя още един път!

print

Пророчество 52
АЗ, ТАТКО ЯХУВЕХ,
Ще ви избавя още един път!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
2 ноември 2001 г.

ТРЪБЕН ПРИЗИВ КЪМ СКРИТИТЕ
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Скъпи възлюбени МОИ Деца, колко от вас викат към МЕН с вопли и
сълзи и се опитват да скрият страховете си от света и приятелите си, но
се доверете на ТАТКО ЯХУВЕХ и МЕСИЯ ЯХУШУА. Вие идвате при НАС
с лица, обляни със сълзи в името на МОЯ Син ЯХУШУА, казвайки:
„Какво да правим сега? Къде да отидем? ” Скъпи МОИ, о, АЗ не се
сърдя на вас в този момент, АЗ съм извън себе си от гняв към злите. АЗ
виждам интригите и машинациите на злите и това е същото като в
древни времена със змията в Райската Градина, те се стремят да ви
заблудят и да ви накарат да мислите, че не можете да спечелите без
светско познание. Вашият ОТЕЦ, АЗ, ЯХУВЕХ, е цялото знание и когато
търсите МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, вие търсите
истината и знанието.

Бъдете сигурни, докато търсите, ще намерите отговорите, когато дойде
времето. Ако не знаете какво да правите, тогава бъдете сигурни, че това
не е моментът да знаете къде да отидете и какво да правите. АЗ,
ЯХУВЕХ, няма да ви дам билет за пътуване, докато не настъпи времето.
АЗ, ЯХУВЕХ, никога не съм твърде рано или твърде късно, но АЗ винаги
съм там навреме. Не губя и секунда . Но АЗ, ЯХУВЕХ, никога няма да те
оставя, няма да те напусна. АЗ, ЯХУВЕХ, съм Създателят на цялото
човечество. Не е нужно да се страхувате от това, което ще направят
злите, защото АЗ, ЯХУВЕХ, използвам прости неща, като вашите
молитви, за да посрамя така наречените мъдреци на този свят.

АЗ, ЯХУВЕХ, дори мога да променя вашето ДНК. Знаехте ли това? Да,
ако АЗ избера това. АЗ, ЯХУВЕХ, дори мога да променя цвета на вашата
кожа и цвета на очите ви. Не се изненадвайте. АЗ, ЯХУВЕХ, съм
Създателят, помниш ли? АЗ, ЯХУВЕХ, мога да ви направя невидими, ако
АЗ, ЯХУВЕХ, така избера. Нямате идея какъв стандарт АЗ ще вдигна
срещу злите. Същото робство, болести и язви, които злите хора, които
се наричат децата на сатана, се стремят да пуснат върху вас, ще ги
объркат. Много от МОИТЕ Деца няма да бъдат наранени. Вместо това
болестите и язвите ще дойдат в техните собствени семейства, на злите
и те няма да имат отговор на въпроса защо. Всички те ще трябва да
признаят, че АЗ, ЯХУВЕХ, го направих.

Злите се стремят да се защитят и смятат себе си за мъдри дори да
ваксинират собствените си семейства и роднини и приятели и въпреки
това АЗ, ЯХУВЕХ, ще обезсиля тази защита. В каквато степен злите
лицемери се стремят да навредят на МОИТЕ Деца, в такава степен
вредата ще се върне към тях. Започнете да се молите за това сега. Има
голяма сила в молитвите, АЗ, ЯХУВЕХ, казвам в Името на вашия
МЕСИЯ, МОЯ единороден СИН ЯХУШУА. Молете се АЗ, ЯХУВЕХ, да ви
дам повече духовни оръжия, които да използвате срещу плътските,
които се въздигат срещу възлюбените МИ, които ежедневно търсят
лицето МИ.

Молете се за това, както Елисей видя падането на мантията(кожуха) на
Илия от древността, така ще я видите отново и трябва да бъдете
надарени с още повече сила от помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Когато
това се случи, не е нужно да се притеснявате как да стигнете до
определена държава. Когато АЗ, ЯХУВЕХ ви изпратя, вие просто се
появявате. Мислите ли, че това е странно? Прочетете Свещенните
Писания и вижте колко много вече са имали сила за преместване и
знайте, че злите вече използва такива сили за зли цели.
Злите държат тъмни тайни и въпреки това АЗ, ЯХУВЕХ, ще разкажа
МОИТЕ тайни на тези, които следват водещата светлина, който е
ЯХУШУА. АЗ, ЯХУВЕХ, ще защитя МОИТЕ Бебета, Невестата,
Избраните и Отбраните! ЯХУШУА е светилник на краката ви. Когато
злите ви отнеме светлината, обърнете се към МЕН, ЯХУВЕХ и АЗ ще
изпратя МОИТЕ ангели да осветят пътя ви. Злите се стремят да отнемат
от вас увереността, вярата, доверието, истината, неприкосновенност,
свободата, щастието, неописуемата радост и славата и финансите. За
тях е лесно да направят това, ако слушате духа на страха и всички лоши
репортажи на новините. Повече, отколкото слушаш; прочетете добрите
новини, всички те са написани в Свещенните Писанията. Поне МОИТЕ
Деца са в баланс. Как можеш да се надяваш да преодолееш страха,
когато всичко, което правите е да храните гневния страх?

МОИТЕ скрити имат знания и начин да заобиколят всяко оръжие на
врага, което се стреми да унищожи МОИТЕ Деца и да унищожи този
свят. Не разчитайте на собственото си разбиране, но във всичките си
пътища признавайте, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще насоча вашите пътища.
Вашето собствено разбиране ще ви кара да се страхувате от
неизвестното. АЗ, ЯХУВЕХ, не спя. АЗ, ЯХУВЕХ, няма да дремя. МОИТЕ
очи са към народите, където МОИТЕ хора викат към МЕН в молитва, за
да ги спася. Не слушайте за гибелта и мрака на предсказателите. Те
казват и пишат, че АЗ, ЯХУВЕХ, няма да осигуря спасение за МОИТЕ
възлюбени, които следват ЯХУШУА ХА МАШИАХ и правят всичко
възможно, за да се подчиняват на МОИТЕ закони. Защо МОИТЕ деца се
стремят да се подчиняват на МЕН, ЯХУВЕХ? Защото те обичат техния
НЕБЕСЕН ОТЕЦ.

Предсказатели влязоха в редиците на петкратните служби на църкви,
политици и журналисти. Казват страшни неща на МОИТЕ Деца. Те
говорят за поражение, а не за победа. Те сеят съмнения в ума ви дали
АЗ, ЯХУВЕХ ще спася МОИТЕ Деца. Те предупреждават, че всички
трябва да са готови за нападение, че всички ще умрат или ще претърпят
тежки загуби; без МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ на ваша
страна, това е вярно. Това, което забравят новинарите и много политици
и предсказатели е, че АЗ, ЯХУВЕХ, няма да оставя МОИТЕ Деца. Как
това ще МИ донесе Слава? Да, МОИТЕ Деца един ден прекрасен ще се
присъединят към МЕН на Небето, това е вярно, но ако не исках да
осигуря начин на спасение, защо тогава говорих в МОИТЕ Писания?
МОЕТО Слово няма да се върне при МЕН празно, то ще изпълни това,
което АЗ съм възнамерявал. АЗ съм ЯХУВЕХ и не се променям.

Това, което АЗ, ЯХУВЕХ, направих за Израел по времето на Мойсей, ще
го направя отново. Това, което АЗ направих за Лот, АЗ, ЯХУВЕХ, ще го
направя отново. Това, което АЗ направих за Йосиф и Мария, АЗ,
ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Това, което АЗ направих за Ной, АЗ,
ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Това, което АЗ направих за трите
Еврейски деца, АЗ, ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Това, което АЗ
направих за Илия, АЗ, ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Това, което АЗ
направих за Eнох, АЗ, ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Това, което АЗ
направих за Елисей, АЗ, ЯХУВЕХ, ще го направя отново. Бесилката,
която Аман построи, АЗ, ЯХУВЕХ, тях ще обеся на нея. АЗ имам Естир и
точно като в стари времена, АЗ, ЯХУВЕХ, ще избавя отново МОИТЕ
хора. АЗ имам цар Давид и ще използвам музика и похвала, за да
победя враговете, когато Псалмите отново ще бъдат издигнати до МЕН с
вярата, че АЗ, ЯХУВЕХ, ще избавя отново.

Покажете МИ в Писанията си, къде АЗ не избавях МОИТЕ хора, които
следваха МОИТЕ заповеди и обичаха и поставяха МЕН, ЯХУВЕХ на
първо място в живота си? АЗ, ЯХУВЕХ, ще избавя МОИТЕ деца от
мрежите на капаните. Всичко, което трябва да направите, е да се молите
и да вярвате, че АЗ съм повече от всички тези страшно неща, които се
опитват да дойдат при МОИТЕ Деца! АЗ, ЯХУВЕХ, ще отговоря на
вашите молитви, когато МЕ призовавате в Свещеното име ЯХУШУА ХА
МАШИАХ. Елате смело преди МОЯ престол и МИ дайте своите молби.

АЗ, ЯХУВЕХ, не се сърдя на МОИТЕ възлюбени деца. От време на
време тръгвате по грешен път, не се подчинявате и вълкът е готов да ви
погълне, защото не се подчинявате. Така че АЗ трябва да счупя краката
на овцете, но тогава с любов АЗ ще ви нося в МОИТЕ ръце, докато не се
възстановиш и можеш да ходиш отново. Кога ДОБРИЯТ ПАСТИР оставя
овцете си без надзор? Никога. Кога ДОБРИЯТ ПАСТИР води за клане
Овцете и Агнетата? Никога! Но АЗ обещавам, че ще накарам тези, които
се стремят да ви погълнат, да съжаляват за деня, в който са се родили.
АЗ, ЯХУВЕХ, не предупредих ли Лот и го блокирах с МОИТЕ ангели, за
да не може да влезе обратно в града на греха? АЗ защитих него и
семейството му, с изключение на жена му, която предпочете да не се
подчини на МЕН, от огън и жупел, което беше форма на скръб за Лот и
за семейството му. Не предупредих ли, АЗ, ЯХУВЕХ, Йосиф и Мария да
бягат с ЯХУШУА като бебе? В Древни времена това беше голяма скръб
за майките с бебета, защото всички бебета трябваше да бъдат убити,
защото злите се опитаха да намерят истинския Месия, за да ГО убият!
АЗ, ЯХУВЕХ, изпратих ангел да предупреди насън Йосиф и му казах
къде да бяга и му казах кога да се върне. Мислите, че АЗ, ЯХУВЕХ, няма
да направя същото за вас?

АЗ, ЯХУВЕХ, не осугирих ли ковчега за Ной и неговото семейство, преди
голяма скръб да наводни земята с вода? Ами Естир? Смятате ли, че не
беше тъжно за нея да вижда Еврейския народ да бъде убиван около нея
и въпреки това АЗ, ЯХУВЕХ, не дадох ли начин за спасение на
Еврейския народ или нямаше да има нито един днес? АЗ, ЯХУВЕХ, не
използвах ли оръжието, което трябваше да убие Мардохей и Естир,
бесилката, която Аман построи, мислейки, че ще залови Мардохей и
Естир, и целия Еврейски народ ще бъдат убити, и въпреки това АЗ,
ЯХУВЕХ, окачих Аман на същата бесилката.

Как тези, които казват, че са слушали Пророчествата, могат да отрекат,
че АЗ, ЯХУВЕХ, винаги съм имал начин да защитя МОИТЕ хора. Пазете
се от онези, които пророкуват тези неща, които ви оставят да чувствате
безнадеждност. Без значение каква е скръбта, АЗ, ЯХУВЕХ, ще осигуря
начин на спасение за тези, които се доверяват и разчитат на МЕН за
всичките си пътища. Доверете се на ЯХУВЕХ и на ЯХУШУА повече от
вашата жена, мъж, приятелите, петкратните служби или правителства.
АЗ, ЯХУВЕХ, не ви обещавам, че това ще бъде лесен път за всички. АЗ
не ви обещавам, че няма да има мъченици, които да положат живота си
за ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. АЗ ви обещавам, че тези мъченици веднага ще
бъдат на Небето с МЕН и никога повече няма да страдат. АЗ не ви
обещавам, че всичките МИ Деца ще бъдат пазени в безопасност, но АЗ,
ЯХУВЕХ, ще ги защитя, както АЗ направих със синовете на Израел в
древни времена, когато върху тях се дойдоха язви, тъмнина и смърт. АЗ
пощадих онези, които имаха кръвта на МОЯ завет от Древни времена,
колко повече АЗ ще правя сега с кръвта на Новия Завет на ЯХУШУА ХА
МАШИАХ.

АЗ предупреждавам вълците, вие ще бъдете разобличени. МОИТЕ овце
ще знаят вашите имена и вашите планове. АЗ, ЯХУВЕХ, виждам и
познавам всеки човек със сърце на хищен вълк. АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА
сме само ДОБЪР ПАСТИР. АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви притесня, вълци, със
собствените ви творения и военни оръжия. АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА сме
Жезъл на гняв, с който ще ви бия вън от МОИТЕ Овце и Агнета. Не се
заблуждавайте, АЗ ще убия вълците в МОЕТО време и ще ги хвърля не
само в ада, но и в Огненото Езеро! За всички, които търсят
унищожението на Америка, Израел и всички Християни и Евреи, каква е
цената на вашата душа? Ако продължите да правите това, тогава
вашите души ще бъдат вечно проклети! Ако се отвърнете от това и се
обърнете към ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тогава ще бъдете спасени
завинаги. Това е ваш избор.

******

Оскърбявайки едни, просвещавайки други, в любовта, подчинението и
Славата на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Пророческа Слугиня на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА
Апостол Елишева Елияху
Петък 2/11/01, в 01:50 ч.
Молете се да разберете къде в този свят е вашият ковчег и кога ще
влезете, за да избягате от предстоящото зло. Молете се в Свещеното
Име на ЯХУШУА. Мирям (Мария) не е дала на Еврейското си бебе
Гръцкото име „Исус“. В Името има помазана сила, то означава, че
ЯХУВЕХ спасява.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred