Пророчество 53, „АЗ ВИ ДАДОХ ПОБЕДА“

print

Пророчество 53
„АЗ ВИ ДАДОХ ПОБЕДА“

Написано / Казано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ чрез
Апостол Елишева Елияху
НАЙ-НОВОТО ПАСХАЛНО ПРОЧЕСТВО
28 март 2002

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Наистина Деца МОИ, вие сте изправени пред Червено море. Наистина,
Деца МОИ, злият фараон и войските са зад вас, но Деца МОИ, тъй каkто
АЗ предоставих пътя на спасението на Мойсей и израилтяните, точно
така АЗ ще го направя отново. Деца МОИ, в следващите дни ще видите
неща, които се случват на този свят, които ще ви накарат да поклатите
глава, и ще се изненадате и ще кажете: “Къде са днес нашите ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА?”

Но пазете вярата си и дръжте поглед върху МЕН и отново ще видите
Червено море и ще се преминете на безопасно място, а враговете ще
бъдат унищожени. Всички, които ви преследват, всички, които ви гонят,
ще бъдат унищожени. Защото АЗ СЪМ, ЯХУВЕХ и АЗ не се променям.
АЗ съм ЯХУВЕХ и АЗ съм същият вчера, днес и завинаги. И чрез
КРЪВТА НА МОЯТ СИН ЯХУШУА, вие идвате смело пред Престола и
смело МИ казвате от какво имате нужда.

АЗ ви говоря днес, АЗ ви дадох победа. АЗ ви говоря днес, въпреки че
днес Елишева беше предназначена да е мъртва, АЗ днес ви казвам:
нищо, което врагът възнамеряваше да направи, АЗ не бих позволил да
се извърши. АЗ ви казвам: АЗ ви дадох ви победа, въпреки че (се
борите) няколко часа с меча на Духа МИ в ръка, тази врата отново се
отвори.

Отново, Деца МОИ, виждате победа. Не беше лесна победа. АЗ никога
не ви обещах, че ще е лесна победа. Когато АЗ ви кажа, че ще бъде
победа, само помнете, че никой никога не ви е казвал, че ще е лесно.
Вярно е, че МОЕТО иго е леко, а МОЕТО бреме е леко, но, Деца МОИ,
има цена да платите за помазанието, което АЗ съм положил на целия ви
живот.

И така, яжте на този Пасхален празник, не роптайте и не мърморете,
вместо това го правете с благодарно сърце и си спомнете какво се е
случило с децата на Израил. Помнете си децата на Израел, които скитат
от 40 години. Това нямаше да се случи, ако не бяха роптали, оплакали и
недоволствали. Но АЗ ги накарах да обикалят и обикалят, както някои
биха казали, в кръгове. АЗ ги Накарах ги да да обикалят и обикалят и ги
тествах отново и отново.

АЗ ви казвам, Деца МОИ, казвам ви това наистина, не роптайте, не се
оплаквайте, не мърморете, независимо от това, което АЗ позволявам да
ви се случи. Вместо това вдигнете очи към МЕН. Вместо това, отдайте
слава на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и знайте, че АЗ единствено съм вашия
избавител. И знайте, че само чрез Пролятата КРЪВ НА МОЯТ СИН
ЯХУШУА имате победа. Чрез Свещеното ИМЕ ЯХУШУА имате само
победа. АЗ ви обещах, само ако се подчинявате. Ако прикланяте ухото
си към всичко, което АЗ казвам. АЗ ви казвам, Деца МОИ, това: ще
имате победа. Не забравяйте, че победата идва с цена. Помнете, че
няма войник, който влиза в битка, да не се чувства уморен. Няма войник,
който в даден момент да не иска да бяга.

Но не забравяйте, Деца МОИ, помнете това, че АЗ ви обещах победа,
само ако се подчинявате, само ако прикланяте ухото си на всяка дума,
която АЗ казвам, само ако останете в святост и живеете като пример за
всички, които гледат. АЗ ви казвам това, Деца МОИ, вие и това
Служение ще видите пълна победа. Ще видите как враговете ви умират
само от МОЯТА ръка. Ще видите как враговете ви бягат само от МОЯТА
ръка. Ще видите как враговете ви се покланят и коленичат и признават
ЯХУШУА като ГОСПОД и СПАСИТЕЛ. И това ще бъде само като АЗ
постанових победа в ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА.

И ще разберете, че каквто и цена да платите, ще си струва, защото АЗ ви
дадох привилегията да донесете Слава на МЕН чрез вашите страдания.
Подобно на пророците от древността, когато хората видят, че стоите, те
ще разберат, че само благодарение на МОЯТА Ръка, която ви защитава
и ръководи по всички пътища.

Деца МОИ, насладете се на този Пасхален празник, който АЗ ви
осигурих на този ден. Благодаря ти, благодаря за подчинението,
благодаря, че слушахте. Защото благословението на това Пахално
Пророчество беше за други, не само за теб. Кажете им, ако са
пропуснали да направят Пасхалния Седер, дори по скромен начин, стига
да МЕ признават, че АЗ съм същият ЯХУВЕХ, който избави децата на
Израел от Египтяните и от проклятията и язвите, които дойдоха. Кажете
им, само ако МОИТЕ Деца биха направили това по скромен начин и биха
МЕ признали, независимо кой ден на календара: където е тяхната
Пасха, там ще бъде вярата им и къде е тяхната вяра, там ще бъде и
Пасхата им.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred