Пророчество 54, СEГА Е ВРЕМЕТО! „Фокусирайте Се, Подчинявайте Се На Вашия Генерал И Следвайте МОИТЕ Заповеди СЕГА! “

print

Пророчество 54
СEГА Е ВРЕМЕТО!
„Фокусирайте Се, Подчинявайте Се На Вашия
Генерал И Следвайте МОИТЕ Заповеди СЕГА! “

Съобщение получено на 5 април 2002 г.,
Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се
поставя на всички пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Това е урок за МОИТЕ деца, който трябва да научите. Това е урок, който
е по-добре да научите добре. Когато казвам [на фокусираното дете] да
направи нещо, то го прави и то го прави веднага (Евреи 12: 9). То не
гледа вляво, не гледа надясно (Второзаконие 30: 17-18; Исая 30:21). То
остава фокусирано върху задачата. Това, МОЯТА дъщеря [Елишева и
всичките МИ деца], това е, което трябва да научите. Когато АЗ ти кажа
да направите нещо, дойде времето. Това не е твоя час, не е твоята
минута, това не е твоята секунда, това е МОЕТО време. Колко време
отне да качите Пасхалното Пророчество? Колко време ще отнеме да
качите Словото? Днес АЗ давам още едно съобщение и колко време ще
отнеме да го качат?

АЗ ти казвам това, АЗ разчитам на теб, АЗ разчитам на Словата, които
АЗ говоря чрез теб, за да достигнат до МОИТЕ Хора, да ободриш
МОИТЕ хора. Затова ти МЕ питаш какво трябва да научите. Трябва да се
научите да правите нещата в МОЕТО време, а не във вашето време.
Трябва да се научите да не се разсейвате. АЗ го положих вътре
(2 Коринтяни 4: 7). Понеже той е [зрелия син] (Римляни 8:17)] той знае
задачите и продължава да е фокусиран върху едно нещо и когато
разсейването идва отляво или отдясно, той знае, упреква го (2 Тимотей
2: 12-13; Евреи 3: 12-13). Той знае, че не АЗ го изпращам. Това е урок,
Деца МОИ, вие трябва да го научите. Продължавайте да се обръщате
към МЕН, не се съмнявайте, но трябва да се научите да се подчинявате.

И човекът, който АЗ изпратих по твоя път, той е мюсюлманин, който е
станал Християнин. Той беше този, който търси. АЗ ви задавам този
въпрос: Как да поправите лошите семена? Как да поправите лошата
постъпка? То трябва да бъде засадено в добра почва. Не прогонвайте
онези, които АЗ изпращам, дори ако смятате, че са измамници. Има урок
в това. Следващия път ще знаете от трикратен опит, а не веднъж [т.е.
получаване на потвърждение].

АЗ ви казвам, трябва да дадете възможност на другите да ви
благословят. Колко не знаят, че имате недостиг? Как не разбираш, АЗ че
няма да ги вдигна? Има такива, които АЗ съм използвал в миналото.
Както една вдовица от Сарепта ще разбере, че древният Илия [на иврит
Елияху] е гладен, ако АЗ не го изпратя при нея да й каже. И вдовицата от
Сарепта не би била благословена. Вдовицата от Сарепта и синът й не
биха оцелели. Ако АЗ не бях изпратил МОЯ пророк с нужда, така че тя
да може да му осигури, така че АЗ да имам възможност да докажа, че
АЗ ЯХУВЕХ съм същият БОГ вчера, днес и завинаги. Това не означава,
че вие ходите при тях и просите. За тях е благословение да могат да
получават награди, които идват към онези, които помагат на това
служение. Това е проклятие върху техните глави, когато АЗ ви изпращам
към тях с вашите молби и нужди и те са глухи. Един ден ще се уплашат,
когато видят, че никой не е с тях в час на нужда. Сложих го на сърцето
на МОЯТА Дъщеря, а днес нямаше да чуете.

Тези, за които АЗ говоря. Дори твоята сестра Олга би помогнала. Никой
от тях не би ви позволил да сте без дом. Питам ви, Деца МОИ, когато
ЯХУШУА нахрани 5000, ТОЙ не попита ли: „Какво е под ръка?“ И имаше
само малко момче – рибар. Не трябва ли учениците да отидат и да
помолят момчето да сподели обяда си? И ТОЙ не го ли използва, за да
умножи, нахранвайки 5000, дори повече? И така, колко е останало?
Не бъдете твърде горди, за да изложите нуждата си. Не казва ли МОЕТО
Слово: „Давайте и ще ви бъде дадено, с добра мярка, натъпкано ,
където хората ще изсипят в пазвата ви?“ Но как могат да направят това,
Деца МОИ, ако не им кажете вашите нужди? Ще знаете на кого да се
доверите. И ако те не отговорят, не е ваша отговорност. Те натрупват
само проклятие на главите си. Не ви ли казах АЗ, Деца МОИ, че това
Служение е уникално? Както се отнасят към вас, така се отнасят и към
МЕН. Това не са хората, които задоволяват вашите нужди. Но това АЗ
говоря чрез хората. АЗ говоря на хората и сатана говори на хората.

Това е тест. Какво ще правят те, когато АЗ ги изпратя при вас? МОЕТО
Слово не казва ли: „Ако само напоите пророка с вода, ще има
благословение.“ Затова АЗ ти изпращам Служението с тези нужди. АЗ
ти изпращам да тествам. Ще чуят ли гласът МИ? Ако не го направят, ако
е необходимо, АЗ ще бъда глух с МОИТЕ уши към техния глас. АЗ те
изпращам при вдовиците на Сарепта, въпреки че те знаят, че не са
вдовици. АЗ те изпращам към онези, които гладуват, въпреки че те не
знаят, че гладуват. АЗ те изпращам към тези, които са жадни, въпреки че
не знаят че са жадни. Ако те не се интересуват, че вие сте гладни, тогава
АЗ няма да се интересувам когато те са гладни. Ако не ги вълнува, че ще
бъдете без дом, тогава АЗ няма да се интересувам, когато те останат без
дом.

АЗ ще издигна път, но АЗ ви казвам това, Деца МОИ, вие трябва да се
смирите и да го направите по МОЯ начин, а не по вашия начин. Когато
АЗ ви дам задача, трябва да го направите веднага. Вие не трябва да
чакате и да говорите в моята минута, в моята секунда, в моето време. Не
бива да се разсейвате. Но виждате ли, АЗ ви тествах, за да видите колко
сте фокусирани. [За лидера] стои върху задачата, не позволявайте на
мислите ви да се скитат напред-назад. Пак АЗ ви казвам, учете. Защото
това не е всичко, с което дори може да се похвали [т.е Това не е лидера,
който искаше да се похвали (1 Коринтяни 1:31)] – това е МОЯТ дар, който
АЗ съм дал. Но негов избор е дали да се подчинявате [когато чувствате]
скърбящото МОЕ сърце, това не е обикновено възмущение, а скърбящия
МОЙ Дух (Евреи 3: 12-15).

Слушайте и се подчинявайте сега. АЗ вече ви казах; власт има в
изговореното слово, а не само в написаното. Колко пъти АЗ трябва да
кажа едно и също нещо? АЗ се гневя, когато трябва да повтарям. АЗ ви
прощавам, Деца МОИ, когато грешите. Но само се покай и го направи по
МОЯ начин, а не по твоя начин. Не забравяйте, че никой не идва при
това Служение, освен ако АЗ не ги изпратя. Човекът, който АЗ изпратих,
е урок, който трябва да научите на този ден. Сега се молете АЗ да го
използвам и след това го направете МОЯТ начин.

[Този, който беше помазан за защита] дори знае кога Елишева е в
опасност, преди да го направи. Понякога тя се суети и тревожи. Тя се
научава да разбира, че може да се довери на този, когото АЗ изпратих,
докато злият фараон не се удави и чуете новината, той трябва да я
предпази от нападенията, които идват отново. Те стават още по-свирепи,
защото всичко, което правят, се проваля и вие не се чувствате
безпомощни. Вашата сила не може да достави, но Ръката на ЯХУВЕХ и
ЯХУШУА доставя.

В същото време, деца, след като се подчините, донесете тези прошения
обратно в същия ден. Нито едно добро нещо АЗ няма да се удържа от
вас. Мислите ли, че АЗ не знам вашите нужди? И все пак трябва да сте
като жената, която дойде пред съдията и МЕ помоли повече от веднъж.
Продължаваш да чукаш, докато АЗ не отговоря. Продължавате да
търсите, докато не го намерите. Защо? АЗ не съм длъжен да ви
обяснявам нищо.
Помнете кой е БОГ. АЗ съм ГРЪНЧАРЯТ, а вие сте глина. АЗ те
извайвам, АЗ те разбивам, АЗ те възстановявам, оформям те МОЯТ
начин. Знам колко гореща трябва да бъде температурата. АЗ няма да
загрявам огнената пещ прекалено горещо, но АЗ знам каква трябва да е
температурата, за да можете да имате вяра, за да МИ се доверите.
Това, което сте преживели сега е свързано с бъдещи дни. Ако не можете
да МИ се доверите сега, как ще МИ се доверите после? Как вие учите
другите да МИ се доверяват? Има причина за случилото се.

Дръжте на вярата си, Деца МОИ и какво и да се случва, не се оставяйте,
защото АЗ никога няма да ви оставя и никога няма да ви напусна.
Застанете в МОЕТО Слово, то няма да ви подведе. Положете паметта си
върху МОЕТО Слово, то няма да ви подведе. Скрийте МОЕТО Слово, то
няма да ви подведе. Обичайте МОЕТО Слово, то няма да ви подведе..
Вярвайте в МОЕТО Слово, то няма да ви подведе. Говорете с планините
на дълговете и кажете: „Бъдете отстранени в името на МОЯ СИН
ЯХУШУА“. Повярвайте и не се съмнявайте. Научете добре урок.

Затова АЗ не трябва да повтарям това, вие също сте подложени на
изпитания, Деца МОИ. АЗ не призовавам квалифицираните, АЗ ви
призовавам и вие сте повикани. Вземете вашите нужди [ братята].
Вземете вашите нужди [сестрите]. Дайте нуждите си на Олга. Дайте им
шанс да бъдат благословени. АЗ ще ви кажа за другите. [Това] не
означава да го направите в свое време, това означава да го направите в
МОЕТО време.

Отсега нататък трябва да чуете тези думи, сега е времето. Когато АЗ
давам заповед, това е като генерал, който дава заповед на войник.
Когато войниците кажат: „Ще го направя по мое време, в моя случай“, по-
добре е да не го правят. И така, колко повече, по-добре се покайте за
това, което сте се осмелили да кажете на БОГА НА ВСЕЛЕНАТА: “Чакай,
ГОСПОДИ, когато имам време.” Пак АЗ казвам, войниците изпълняват
заповедите; войниците не дават заповеди. Вие сте МОИТЕ деца, вие сте
МОИТЕ войници. Вие сте МОИТЕ съдове, които АЗ използвам, за да
достигна до други. Сега е Времето! Сега е Времето! Фокусирайте се
върху задачата, стъпка по стъпка. Сега е Времето! Нито секунда от този
момент! Сега е Времето!

Край на словото
Апостол Елишева Елияху
Нашите извинения, особено от [сегашния, бивш] мениджър на сайтовете,
за части от това съобщение, които по-рано бяха пропуснати, които вече
бяха върнати в това съобщение. (Сегашният) мениджър на сайтовете е
наказан от ЯХУШУА за това.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred