Пророчество 59, АЗ НЕ ИДВАМ ЗА НЕПОСЛУШНА НЕВЕСТА!

print

Пророчество 59
АЗ НЕ ИДВАМ ЗА НЕПОСЛУШНА НЕВЕСТА!

18 август 2002 г. в 02:37 ч.
Дадено на Апостол Елишева Елияху
по време на лична молитва.

Чуйте това съобщение в реално аудио докато се говори чрез
Апостол Елишева Елияху

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Oбяснение:
По-рано слушахме аудиото на друг пророк от Пророчески Kлуб, който
каза, че Америка ще има oграда на защита около нея. Когато го чух да
казва това, видях странна визия, не веднъж, а два пъти и казах на
другите това, което видях. Aз знам, че само по ходатайство, пост и
покаяние в Името на ЯХУШУА може да забави, за да не стане това или
да го спрем

Аз бих искала да вярвам, че ЯХУВЕХ ще бъде милостив, защото ние
също живеем в Америка. Ето това видение, моля се това да не се случи.
Видях американския флаг и той гореше от долния десен ъгъл до горния
ляв ъгъл. Какво символизира това, аз не знам. Моля, не хвърлайте
камъни по този пратеник, знам, че Пророческият Клуб също предупреди
за гнева, който ще дойде … и други искат да кажат само това, което кара
другите да се чувстват добре. Аз съм отговорна за това, което казвам и
това, което не говоря в Името на ЯХУШУА.

В началото на лентата аз и мениджърът се опитваме да организираме
по-добре страниците на сайта. Ние разбираме, че е трудно да се
ориентирате. Наскоро поместихме подписка „Обещание за вярност“, с
молба за подписи, но я поставихме върху образа на стоящия на стража
ЯХУШУА на кон, за да защити това Министерство(Служение). Това
имаше предвид ЯХУВЕХ, когато слушате това съобщение.
АЗ НЕ ИДВАМ ЗА НЕПОСЛУШНА НЕВЕСТА

(ЯХУВЕХ ни дава направление за Святост за уебсайта на Служението).
МОИ възлюбени Деца, не се притеснявайте сега, когато знамето е в
горната част на страницата. Защото виждате, Деца МОИ, това работи за
МОЯТА Слава, както АЗ показах на Елишева [Елияху]. Точно там, АЗ
казах, където Америка учи на клетва за вярност към знамето, на същата
страница АЗ говоря за МОЯТА власт, МОЕТО Помазание, МОИТЕ
отговори. Използвам това като тактика, за да накарам хората да идват и
да четат какво е там. Не тъгувайте сега за това изображение по-горе,
защото АЗ не съм този образ, този образ е символ; това са думите по-
горе кой АЗ СЪМ. АЗ съм АЛФА и ОМЕГА. Това е Помазанието на МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ на това Служение. Това е МОЕТО Служение, което АЗ
охранявам и защитавам.

Вие трябва спешно да получите тези съобщения. Не се притеснявайте
сега. Вместо да се грижете за спешността. АЗ дадох на Елишева
[Елияху] това видение, когато онзи, който говори за други със сърбящи
уши и дава обещания, които АЗ не съм казал. АЗ й показах видение за
американското знаме и тъй като МОЕТО име беше зачеркнато и МОЕТО
име е извън валутата, това е толкова прието в обществото, въпреки
факта, че АЗ съм БОГ, вие знаете МОЕТО име и както се зачерква от
валутата, така ще бъде защитата на Америка. И както АЗ й показах
знамето, то ще изгори от долния десен ъгъл до горния ляв ъгъл. Докато
това знаме не бъде погълнато от МОЯ гняв и МОЯТА ярост.

Как смее Ню Йорк , след като АЗ излях МОЯТА милост и МОЯТА любов.
АЗ пощадих безброй души на 11 септември 2001 г. в продължение на
много дни нататък. Тъй като не са погребани, онези, които са смятали за
мъртви. Тък като МОИТЕ ангели ги изведоха преди сградите да рухнат,
а сега се осмеляват да хвърлят предизвикателство на това, което е
Свято, те се осмеляват да осквернят името „брак“, което АЗ дадох като
символ на Невестата и Младоженеца. Това не е мъж-мъж. Това не са
Адам и Стив, това са Адам и Ева. МОЯТ гняв и МОЯТА ярост ще горят в
Ню Йорк, ако продължат. АЗ ги предупредих и АЗ ги предупредих, че 11
септември е само образец. Как смеят те и всички държави, включително
Канада и провинциите, които ги следват, които се осмеляват да направят
същото. Припомням ви за случилото се със Содом и Гомора. Съдбата им
ще бъде същата.

Не смейте да твърдите, че оградата на защита е около Америка, защото
това е лъжа директно от устата на пророците на сатана. Оградата на
защита са МОИТЕ хора, онези, които призовават МОЕТО име. Тези,
които се покланят на ЯХУШУА и тези, които почитат МОЯТА истинска
Събота (Шабат), тези, които се разкайват и смиряват, онези, които гледат
и знаят, че изкуплението се приближава. МОИТЕ Деца, Невестата,
Избраните и Отбраните са тези, които са в оградата на защитата. АЗ
вече свалих оградата около Америка и ще видите, че знамето гори. Не
се гневета на МОИТЕ Апостоли и Пророци, които АЗ изпращам, за да
предупредя, че ще дойде гибел. Вместо да МИ благодарите, че АЗ се
грижа да предупредя.

АЗ предупреждавах тази слугиня отново и отново, АЗ й дадох Слово,
Слово, което да се чуе, АЗ й казах да казва на хората,
„АЗ ще направя всичко, което АЗ обещавам.“
Това означава не само гневът, който идва, това означава да ви защитя.
АЗ я предупредих, че през 1999 г. хората ще отбелязват датата, ако не са
ходатайствените молитви на войните, които се издигнаха и постиха на 11
септември 1999 г. Това щеше да бъде същата съдба като 11 септември
през 2001 г. Понеже задържам АЗ гнева си, благодарение на молитвите
на праведните, които могат да направят много. Тогава Апостолите и
Пророците ги наричат лъжливи.

Какво бихте казали, ако АЗ не бих го задържал вече? Тогава ще
повярвате ли на МОИТЕ Апостоли и Пророци? Това ли наистина искате?
АЗ го задържах заради тези, които треперят в страх и сълзи. МОИТЕ
Малки, МОИТЕ Деца, които АЗ люлея в МОИТЕ ръце. АЗ задържах това
досега не заради прославената Америка, която се превърна в бог в
собствените си очи. Но задържах МОЯ гняв заради МОИТЕ малки, които
като малко дете гледат с увереност и любов в своите очи към Баща си.
Но Америка, ти ще гориш. АЗ знам, този пророк, която говори по-нататък,
че не искат да чуят гласа й. Това противоречи на посланията на
Пророческия Клуб, на тези, които говорят за изобилие и просперитет, и
на тези, които говорят за защита, въпреки че това е незаслужено.

Винаги е имало пророци, които ще говорят само думи, които другите
искат да чуят. Но АЗ използвам тази Апостолска слугиня, за да говоря
истината, така че хората да се покаят и да паднат по лицата си и да се
смирят пред МЕН. Да се отвърнат от злите си пътища и не биха
застигнати от изненада. МОЯТ Син ще дойде като крадец през нощта, но
МОЯТА Невеста вече знае да започне да се подготвя. Коя Невеста не се
подготвя, когато Младоженецът идва да я заведе до олтара? Тя
проверява дали роклята й е без петна и порок; тя е ухае с МОЕТО
помазание. Тя се грижи дали светлината й свети в очите й, така че
всички да видят МОЯТА Слава.

Не съм ли ви казал АЗ, деца МОИ, че не можете да се покаете за
Америка? Вместо това, не АЗ съм ли ви предупредил, деца МОИ, отново
чрез тази слугиня АЗ казах: „Покайте се за греховете си“. Покайте се за
собствените си домове, помажете къщите си. Не го приемайте
несериозно. Дори този човек трябва да се покае, защото не е направил
това. Когато АЗ кажа, помажете домовете си, не казвайте: „Но, Господи,
ще ме защиш във всеки случай.“ Помазвайте къщите си, не МЕ
интересува дали чувате това съобщение през нощта, ако искате Ангелът
на смъртта да мине, ако искате ограда на защита около къщата ви,
вашия бизнес, тогава направете това, което АЗ ви кажа. ЯХУШУА не
идва за непослушна Невеста.

Святите стават По-святи. Злите стават по-зли. Студа стана по-студен. И
МОЯТА ярост се покачи до толкова високо ниво, че ако не бяха МОИТЕ
Деца, Невестата, Избраните и Отбраните, тогава всичко щеше да
свърши. Защо църквите не плачат и не скърбят за това, което става?
Защо не протестират за случващото се? Защо мълчат? АЗ ще ви кажа
защо, тъй като те взеха подкуп от Мамон [пари], за да покрият очите и
устата си и да оставят хората да мислят, че всичко е наред. Защо не
скърбят? Защо не се молят всеки ден срещу абортите и убийствата, за
онези закони, които се приемат, които хулят МОЕТО име?

Сега АЗ ще ви кажа, че за всеки служител, който стои зад амвона, всеки
духовен водач, който не учи МОИТЕ хора да почитат Истинския Съботен
ден (Шабат) и да го пазят свято, дори ако вашето име е записано в
Книгата на Живота на АГНЕТО, ще бъдете най-малките в Царство
Небесно. Няма да знаете наградите си. АЗ ще ви кажа, духовни водачи,
защото не водите хората си към пост и молитва за нечестивите закони,
които са приети и за другите, които са на път. Ако името ви е записано в
Книгата на Живота на АГНЕТО, вие ще бъдете най-малките в Небесното
Царство. Работата ви ще бъде като слама и сено, освен ако не сложите
всичко на жертвения олтар.

Искате да знаете кого АЗ почитам най-много, тази Слугиня и нейния дом.
Те не притежават нищо от светските блага; те не знаят откъде идва
следващото хранене. Те положиха всичко на жертвения олтар. Те си
излязоха от земните владения. Дори семействата им и приятелите им
мислят, че са луди, луди, защото следват МЕН, следват МОИТЕ думи, те
следват МОИТЕ стъпки. Те не изграждат земните си съкровища на този
свят. Вместо това те пазят своите небесни съкровища, защото не са от
този свят, въпреки че сега са в този свят. Това са тези, които АЗ почитам.
Това са тези, които ще пожънат своите награди. Това са най-богатите от
богатите. Защото не можете да видите техните Небесни съкровища, не
можете да видите техните награди, защото те са в МОЯТА
съкровищница на Небето, където се съхраняват. Не можете да видите
именията им. Не можете да видите красивите им дрехи. Защото ги
гледате през очите на този свят, но АЗ ги гледам през очите на
Царството Небесно.

АЗ Позволих на МОИТЕ истински Апостоли и Пророци да бъдат в
недостиг, за да тествам хората. Не казва ли МОЕТО Слово: „Когато
дадете само чаша вода в Името на ЯХУШУА, значи го правите за МЕН.“
АЗ не съм ли заповядал да нахраните и облечете бедните? Не съм ли
казал: „Когато правите това за МОИТЕ деца, в МОЕТО име“. Не ви моля
да направите това за езичниците, казвам ви да направите това за
МОИТЕ деца, вашите сестри и братята ви. Как можеш да кажеш, че МЕ
обичаш и да ги оставиш да гладуват? Как можеш да кажеш, че МЕ
обичаш и да ги оставиш жадни? Как можеш да кажеш, че МЕ обичаш и
да ги оставиш да носят дрипи? Как можеш да кажеш, че ме обичаш и да
ги оставиш бездомни? Как можеш да кажеш, че МЕ обичаш и да ги
оставяш в нужда? Ще отговоряте в Съдния ден.

За всеки път, когато АЗ го поставям в сърцето ви е отговор на молитвите.
Не казва ли МОЕТО Слово: „Тези, които проповядват Евангелието,
трябва да могат да живеят от Евангелието.“ Но как можете да кажете, че
МЕ обичате, когато сте егоистични и алчни и всичко, за което мислите
са собствените ви нужди. Тази Слугиня плаща цената, всички МОИ деца,
които са помазани, колкото по-голямо е помазанието, толкова повече
страдания в този свят. Колко повече атаки на врага и ако не сте там, за
да ги защитавате, ходатайствате и постите за тях, АЗ искам да знам
защо и АЗ ви питам: „Как можете да кажете, че МЕ обичате?“
АЗ не идвам за Непослушна Невеста. Вие ще бъдете като онези пет
глупави девици, които само за кратко време са имали достатъчно масло
в лампите. Вие не се учите, не се застъпвате, дори не сте в общение
или имате връзка с МЕН. Вие не търсите най-висшето помазание, вие
отричате МОИТЕ дарове и ще видиш един хубав ден, когато АЗ кажа:
„Махайте се от МЕН, АЗ никога не съм ви познавал“.

Това е МОЕТО послание в този ден, както виждате, името “БОГ” се
изтрива от Клетвата за Вярност. Както виждате, думата “БОГ” е
зачеркната от валутата ви. Видението, което този ден АЗ дадох на
МОЯТА Дъщеря, ще видите, че американският флаг гори, а търговците
ще крещят отдалеч и целият свят ще плаче и ще стене, но дали ще
извлекат уроци от него? О, колко малко слушат. Ушите им са пълни с
восък. Очите им са слепи, те искат да виждат само със собствените си
очи и не искат да виждат чрез МОИТЕ.

Америка, вие ще пожънете това, което посеете. Повтарям отново,
оградата на защита не е около Америка. Оградата на защитата е около
МОИТЕ възлюбени, МОИТЕ Деца, Невеста, Избраните и Отбраните.
Вижте, МОИ деца, не се отричайте от вярата си, не се отричайте от
Името ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Не отричайте ИМЕТО ЯХУВЕХ. Не
отричайте Помазанието на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. Не отричайте МОИТЕ
заповеди и МОИТЕ закони и МОИТЕ наредби и Словото, което е
станало плът. Вижте, МОИ деца, наистина вашето изкупление се
приближава.

******

Така е казано, така е написано е под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
за Хвала, Чест и Слава на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.
Аз пренаписвам думите, както чух
както се тълкуват по време на говор на Небесни езици.
Апостол Елишева Елияху, 18/8/02

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred