Пророчество 61, Къде Са Всички МОИ Свети Мъже, Които Да Вдигнат Свети Ръце Към МЕН, ЯХУВЕХ?

print

Пророчество 61
Къде Са Всички МОИ Свети Мъже, Които
Да Вдигнат Свети Ръце Към МЕН, ЯХУВЕХ?

11 септември 2002 г., 11:45 ч.
Дадено на Aпостол Елишева Елияху

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Аз се събудих, аз се събудих на 11 септември. Баща ми говори, докато
спях. ТОЙ ме събуди с тези думи и сега, точно сега, дори и по средата,
докато очите ми са все още затворени, аз ще се застъпя сега за тази
страна на 11 септември. Ще говоря думите, които ТОЙ иска да кажа.
[Започва да говори, с тълкуване на езици.]

******

Пророчеството започва
Елишева , АЗ сега ти давам отговорността да произнесеш тези думи.
Това Служение ще обяви това предупреждение. Дори когато Елишева
спеше, АЗ говорих с нея, за да й кажа какво да каже, дори когато плътта
й все още иска да спи. Дори когато очите й са все още затворени, АЗ
провъзгласявам тези думи. Това е на 11 септември 2002 г. И когато АЗ
гледам човечеството, за да видя какво са направили през отреденото им
време, допълнителното време, което АЗ съм дал на земята, какво
виждам АЗ? Какво съзират МОИТЕ очи? Защото АЗ отговарям на
молитвите на праведните, които призовават МОЕТО ИМЕ, В ИМЕТО НА
ЯХУШУА ХА МАШИАХ, МОЯ СИН. Те викат към МЕН и ми казват:
„Дайте ни повече време да достигнем до изгубените души“ и затова АЗ
го направих.

Ето това виждат МОИТЕ очи. Мъж лежи с мъж, жена лежи с жена,
бебета, убити в утробата, човекът склонен да бъде по-зъл всеки ден.
Това не е по-различно, отколкото в дните на Ной, когато АЗ разруших
земята. Но АЗ пощадих праведните, послушните, Ной и неговото
семейство. Затова АЗ отново говоря и предупреждавам. АЗ ще пощадя
само праведните. За 11 септември 2001 г. се говори по целия свят, но
само за трагедия, само за унищожение. Колко малцина МИ отдават
слава, защото АЗ спасих животи, които дори не заслужаваха спасение.
Но вместо да си припомняте този ден, да МИ принесете Слава за
чудесата, които сторих, вместо това АЗ чувам МОЕТО ИМЕ да клеветят:
„Как може Бог да направи това?“

Дори МОИТЕ собствени проповедници, които проповядват МОЕТО
слово, говорят така, сякаш АЗ нямам право да съдя тази земя. АЗ съм
СЪЗДАТЕЛ. Забравяте, че сте създадени и затова АЗ в този ден скърбя
като чувам това отново и отново. Забравяте ли кой е съдията на цялото
Творение? От кога създанието има право да съди СЪЗДАТЕЛЯ? Гледам
думата “брак”. АЗ виждам какво представлява за вас. АЗ създадох Адам
и Ева. Тогава защо са еднополовите браковете? Всичко, което АЗ казах,
че е мерзост, защо сега тази земя се надига? Сякаш с гордост те
приемат греховете на тази земя и ги хвърлят в МОЕТО Лице и се
осмеляват да кажат: „Ние сме създатели, ще създадем нова човешка
раса“.

Къде са всички МОИ Свети мъже, които ДА вдигнат Светите си ръце към
МЕН? Защо не са духовните глави на дома? Защо жените управляват
браковете? Защо мъжете се свиват в ъглите? Отново трябва да въздигна
Дебора в този свят, за да върша работата, която мъжете трябва да
вършат. Това са жени, които знаят МОЕТО Слово, не всичко, но в
толкова много случаи това са жени, които казват: „Това е Истинския
съботен ден (Шабат), ние ще го спазваме“. Това са жени, които взимат
децата и ги възпитават духовно и тогава се чудите защо къщата е
разделена. Чудите се защо нараства детската престъпност, чудите се
защо вашите училища са мястото, от което се страхува най-закоравелия
престъпник. Замисляли ли сте се защо децата управляват родителите
си. Това е така, защото не чувате МОЯ глас. МОЯТ глас, вие не чувате.

МОЯТА Добра Книга се споменава само като друга книга. Законите се
наричат остарели. АЗ наблюдавам днес какво правят МОИТЕ деца с
новите знания, които преди не са имали. Защото вие сте отговорни за
това, което знаете. Ако не знаехте, че тези Святи празнични дни са
Святи дни за МЕН, тогава не сте привлечени към отговорност. Но АЗ ви
показвам сега Висшите Свети Дни, Светите Празнични Дни бяха
достатъчно добри, за да ги съблюдава МОЯТ СИН ЯХУШУА. Колко
повече вие трябва да съблюдавате.

МОЯТ СИН ЯХУШУА е Господин на Шабат, Господин на Съботата, дори
ако знаете точния ден, колко хора все още пълнят църквите в неделя?
Вие, проповедниците ще носите отговорност, отново и отново АЗ казах:
„Вие почитате съботата на човек и изместихте МОЯТА истинска Събота
(Шабат) настрана“. Това е достатъчно добро за Твореца, но те смятат, че
имат по-добро.

Затова на този ден, 11 септември, АЗ гледам земята и ако не беше
молитвата на праведните, които могат да направят много, унищожение
щеше да дойде на земята на този ден. Но вместо това, АЗ ще ви дам
повече време, въпреки че АЗ чувам, че МОИТЕ Истински деца казват:
„О, хайде, ЯХУШУА, ела по-скоро днес.“ Тази земя е обсебена, дори
земята трепери и се тресе от страх, защото земята знае, Съдията на
цялото творение ще съди тази земя. Водите са замърсени поради
изкуствен грях, вие унищожавате видовете животни на земята, просто
защото искате да убиете или искате да унищожите местообитанието им
за вашите глупави цели. Но АЗ спасих всеки вид на Небесата, видове,
които тази земя вече няма да вижда и МОИТЕ деца, чийто дом ще бъде
на Небето, бъдете спокойни, тези животни бяха запазени за вас.

АЗ ви обичам, МОИ възлюбени деца, онези, които днес не се страхуват
да правят всичко, което АЗ казвам, тези, които уважават Светите Дни,
тези, които викат и копнеят ЯХУШУА да дойде. Те викат като петте
мъдри девици. Те имат масло в лампите си, когато чакат и имат
допълнително масло, освен това, те не знаят кой час или кой ден. Те
знаят, че ТОЙ (ЯХУШУА) ще се върне в Шабат (събота), но кой Шабат?
АЗ вече казах чрез тази слугиня, ТОЙ ще дойде на Рош Ха Шана и
първото 1 (пришествие) ще бъде, но в коя Рош Ха Шана?
МОЕТО Слово казва, че ТОЙ ще дойде в полунощ, но в коя полунощ?

Тъй като МОИТЕ Възлюбени се опитват да разберат кое време ще
дойде МОЯ СИН, скъпи МОИ, това е глупаво. Вместо това, просто
работете за МЕН и пазете светлините си, работете, за да донесете
единствените съкровища, които ще имате, когато напуснете тази земя.
Защото никой не знае как крадец се появява през нощта, така ще е и
любовта на живота ви. Но дали ТОЙ ще те намери без петна и порок?

За жените, вие символизирате Невестата, а съпрузите символизирате
МЛАДОЖЕНЕЦА. Ето как ще разберете дали МИ угаждате. Жени, които
имат благочестиви съпрузи, които викат в Името на ЯХУШУА, които
правят всичко възможно, за да се подчинят на МЕН и МОЕТО Слово. АЗ
ви питам за това: „Правите ли всичко възможно, за да се подчините на
този благочестив мъж?“ АЗ питам за това мъжете, които символизират
МЛАДОЖЕНЕЦА: „Правиш ли всичко възможно да я обичаш и
защитаваш, да бъдеш глава, а не опашка? Заслужавате ли уважение,
так че тя да иска да ви се подчини, както трябва да се подчинява
Невестата на ЯХУШУА на НЕГО? Молиш ли се за семейството си? На
колене ли си с жена си? Държиш ли ръката й, когато се молиш?
Благославяте ли децата си? Пазиш ли МОИТЕ Свети Дни? Почитате ли
МЕН в Истинския Шабат (Събота) или просто получавате удоволствие и
тръгвате по свой собствен път? Вие пример ли сте за благочестие?

Това са въпросите, които АЗ ви задавам днес. Имате ли борба за
Святост и правда или търсите порно в интернет? Мислите ли, че грехът
ви е скрит в тайна, дори тези, които стоят зад амвона? Достоен ли си за
уважаважение на думата „съпруг“, защото стоиш за Младоженеца, който
идва. МОЯТ СИН управлява с любов и състрадание. Мислите ли, че ще
контролирате дома си с груба сила? Покайте се днес, тези, които
наричат себе си съпрузи, така че много от вас не са достойни за
уважението на вашата съпруга. Но за тези мъже, които отразяват
предстоящото идване на МЛАДОЖЕНЕЦА, вие заслужавате това
уважение и трябва да изискате семейството ви да уважава всичко, за
което стоите. И ще ви обичат и ще ви уважават, и ще са готови да се
подчинят точно както Невестата на ЯХУШУА иска да се подчинява.

Следователно, на 11 септември, вместо да обвинявате своя СЪЗДАТЕЛ
или да слушате онези, които обвиняват своя СЪЗДАТЕЛ, наведете
главите си в срам за творението, което АЗ образувах от праха, просто
парче пръст в ръката и АЗ вдъхнах в него и създадох човек, който няма
право да съди ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯ. Съдът ще
слезе отново. Съдът вече е започнал. Първо започна в дома
ГОСПОДЕН, тези, които се наричат с Името на ЯХУШУА и ако АЗ не
пощадя МОЯ собствен дом, колко повече АЗ ще съдя езичниците за
вонята на техните грехове.

И така, АЗ казах този ден на тази Слугиня и тя се подчини на МЕН и сега
ви дава тези Слова на 11 септември 2002 г., така се казва, така ще бъде
написано. Колко от вас ще МИ позволят да получа дрехите ви
безупречни и бели, преди да изпратя МОЯ СИН. Коя Невеста ще стои в
сватбена рокля, покрита с петна и пороци? Задайте си тези въпроси,
когато помолите МОЯ СИН да дойде. Ще бъдете ли готови? Вашата
сватбена рокля очистена ли е и чиста ли е? Има ли достатъчно масло в
лампата ви, за да продължите да чакате НЕГО [ЯХУШУА]? Или вие като
петте (5) неразумни девици ще плачат и ридаят, които са изчерпали
масло в лампите, които са уморени от чакане? Пригответе се, Деца
МОИ, защото полунощния час е късно.

******

Така е казано, така е написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ,
11 септември 2002 г.
започвайки в 11:45 ч. и завършва в 12:13 ч.

Аз го предавам така, както ми беше дадено и смирено ви го представям,
и просто се моля тези, които имат уши, да чуят.
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred