Пророчество 100, Еврейски Преводач, Ела в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

print

Пророчество 100

Еврейски Преводач, Ела в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
12 юли 2008 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Обяснение:
На 12 юли 2008 г. започнах да се моля да дойде Еврейски преводач. Преди четири години имахме човек, който написа и каза, че той и брат му са взели Пророчествата и са ги носили из целия Ерусалим. Но тъй като се премествахме, премествахме и премествахме, винаги си мислех, че ще се свържем с него, а след това се случиха други неща и ние забравихме да му пишем обратно и не успяхме да намерим този имейл в hotmail. Дали това не беше Калеб, но аз започнах да се моля и започнах да публикувам съобщение на нашия сайт, и то беше: „Спешно! Трябва ни преводач на Иврит! ”

Тогава аз идях видение, а не съм човек, на когото лесно се дават видения, така че знам, че те са от ЯХУВЕХ, когато го видях и това, което видях, беше Свят ангел и не можах да видя дали е мъж или жена, но това ще бъде поставено там със “Спешно!” Необходими са преводачи за Пророчествата, Словата и Посланията.”

Най-важното нещо, което видях, беше, че този Свят Ангел тласка този човек отзад по раменете и че човекът стои неподвижно. Човекът вече е там, онези, които са призовани да превеждат, да бъде еврейският преводач на Словото, което ми се дава, човекът вече чете сайта на Служението, той просто стои неподвижно, не се премества и аз виждам Светия Ангел на 12 юли 2008 г. и този Свят Ангел блъска човека по раменете, а човекът продължава да стои и Светият Ангел просто продължава да тласка, тласка, тласка, а след това последното нещо, което видях, ангелът го тласна на компютърен стол и го бутна надолу и винаги по върха на раменете.

Ние се молехме в Името на ЯХУШУА ха МАХИАХ, той ще бъде на върха на списъка на ЯСД (на ЯХУШУА спирачите на демони) и Ерихон маршовете (Библейски символичен марш) и когато правим Причастието (Господна трапеза), че този евреин, този човек, който може да преведе на Иврит ще дойде! И от този момент те ще знаят. Когато чуят датата 12 юли и когато чуят как се е случило, че е били тласкани, ще разберат, че това са те. Те бяха подтикнати към това Служение.

И те не искаха да намерят време, а просто го прочетоха (търсят се преводачи на Иврит) и са го запазили за себе си, но сега е време да отговорят. Те не са мислили, че ще могат да изпълняват такава задача, но ЯХУШУА ХА МАШИАХ каза: “АЗ избрах вас за тази задача.” Виждате ли, аз винаги съм вярвала че Пророчеството 78 не може да бъде освободено, докато не бъде издадено на Иврит. Защото Словото казва, че ЯХ първо ни изпраща при еврите, а след това при езичниците, но още не е достигнат Еврейския език. Те са били в Израел, но не са, доколкото знам, преведени на Иврит. Ето защо е спешно и важно.

Антъни каза, че е сънувал сън. Антъни е Пророк, който определено вижда бъдещето в сънищата си. И днес той ми каза на Шабат, че е имал сън, че го пращам на нашия частен форум, пред нашите молитвени ходатаи, и че пусках Пророчество 78. И това е, което първо бих направила: първо ще го представя на избрана група преди да го представя на света, защото пророкът зависи от друг пророк. И все пак знам, че не е излязло на Иврит и неотложността никога не е била толкова дълбока в мен, че да помоля уеб менаджера да публикува пред целия свят: “Нуждаем се от Еврейски преводач сега!” И аз съм окуражена от този Свят Ангел.

И така, ето какво аз видях. Ето какво аз чух в този ден, когато се готвехме да направим Причастие в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.
*****

Пророчеството Започва

Пророческо Слово:
Елишева, МОЯ Скъпа, има друга важна причина, поради която този преводач на Иврит трябва да се подчини, защото именно затова Ангелът го тласка, тласка ги, защото има повече от един, които са били призовани. Не можете да влезете в Израел, докато Словата не излязат на иврит.

В продължение на много години ти знаеше и дори се опитваше да изпревариш МОЕТО време, когато друг ти се обади, но това беше преди определеното МИ време. И когато той седеше там и чакаше и дори казваше, че има квартира, сатана се опита да изпревари МОЕТО време. Всичко това ще бъде включено, защото АЗ сега говоря на сърцето на евреите, които четат това. Колко обичате хората си? Не искате ли те да познават Истината? Светият Ангел ви тласка, защото поставяте други неща преди работата, която АЗ ви дадох.

Виждате ли, Елишева, АЗ ви казвам, че ще ловите риба. АЗ ви предоставям учение за риболов, а след това ви казвам да отидете в най-четения новинарски сайт номер 3 (rense.com) в интернет и да отидете на риболов и да им покажете Истината, която АЗ говорих от това Служение, а не от устата на коментатора.

Сега АЗ ви казвам това! Дори и скромното MySpace, АЗ ти казах, Елишева, ще достигнете до милиони души. Всички те са стръв, за да ги донесат тук, да познаят Истината, която не получават от организираната църква. О, АЗ имам остатък, имам няколко, но повече са тези, които не прогласяват МОЯТА Истина, толкова малко и толкова далеч един от друг. И сега АЗ ти казвам това, ще дойде преводачът на Иврит, защото това са още по-дълбоки непознати води, в които те АЗ изпращам.

Но внимавайте, защото ако смятате, че битките са били тежки досега, когато АЗ ви изпращам в езическите води, тогава, когато АЗ ви изпратя във водите, където живеят Ортодоксалните Евреи, дори кабала ще бъде използвана срещу вас. Те ще изпратят проклятията си. Но това, което ще разберат, че тези проклятия ще се върнат към собствените им лица. Защото Израел е пълен с окултизъм; окултизъм, който вие не разбирате, никога не сте знаели, защото АЗ никога не съм позволявал дори да чуете за тези неща. Но вие ще имате Мъдрост, която сега нямате, където още не сте срещнали враг, който да ви атакува, когато тези Пророчества бъдат преведени на Иврит. Самият син на сатана ще се издигне и ще изпрати други да се опитат да ви погълнат. Помнете това, нито един Ционистки евреин не принадлежи на МЕН. Ционизмът НЕ е свят.

АЗ ви казвам това предварително, за да разберете защо преводачът на Иврит все още не е отговорил. Но сега е времето! АЗ им влияя, защото има повече от един и въпреки, че не се осмеляват да действат, сега МОИТЕ Свети Ангели ги тласкат! Пишете на тази Предвещаваща Слугиня! Пишете на това Служение! Сега АЗ говоря към сърцето на преводачите и АЗ дори мога да кажа имената ви, но няма да позволя на врага да знае имената ви. И думи към мъдрите, за преводачите на Иврит: не използвайте истинското си име.

Край на Словото
******
 
Елишева: Това е всичко, което чувам. Хвалете ЯХУШУА!

Оскърбявайки мнозинството, просвещавайки някои,
Апостол Елишева Елияху

Ако това пророчество е благословение за вас, моля, пратете ми имейл.

Свържете се с нас 
Свържете се с нас 

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred