Пророчество 135, Обрязване и Заветът на Авраам

print

Пророчество 135

Обрязване и Заветът на Авраам

Това е изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.
чрез Апостол Елишева Елияху

получено на 27 ноември 2016 г. – освободено 10 май 2017 г.

Имайте мир, Деца МОИ, защото сте в дланта на МОЯТА ръка, вие сте под покритието на МОИТЕ Крила. Всички тези млади мъже са обрязани в сърцето си и сега искат да следват и да сключат нов завет с МЕН, както Авраам. (Битие 17: 3-14) Защо, защо, защо, АЗ бих позволил нещо да се обърка, защото ръцете ти са помазани, Езра.

О, МОЙ син Езра, АЗ ще благословя всичко, което докосва ръката ти, моли се за благословение за всеки инструмент, който използваш – напомни на всеки син, ЯХ е доволен от тях, защото те доказват своята любов по различен начин, защото попадат под друг завет, Новия Завет, защото те вече имат ЗАВЕТА В КРЪВТА НА ЯХУШУА.

Езра, ти ще направиш видеото и това е както ти каза, че си бил там като баща, духовен баща – глава (като мъжки съръководител) на Служението, за да бъдеш с синовете си, преди да отидат на операция и точно както те следват с покриването на главата, виж как те вече следват обрязването.

Просто говори с думи, които те могат да разберат, Езра. Направи го достатъчно просто, че и дете да може разбере тези правила, които АЗ винаги съм давал на Елишева.

И Езра, когато правиш това видео за обрязването, позволяваш на всички, които слушат, които не могат да бъдат там, да положиш на тях ръцете си и да даваш това специално благословение, да знаят това: ако се подчинят на МЕН и влязат в този нов завет на Авраам, сякаш стоят там (с вас).

Насърчете ги да пишат на Служението, всички онези, които са обрязани в сърцето и обрязани в плътта, в НОВИЯ КРЪВЕН ЗАВЕТ НА ЯХУШУА и МОЯТ, на ЯХУВЕХ, Авраамов Завет, това е двойно благословение! Всички мъже ще получат двойно Помазание!

Езра, не казвай, че обрязването спасява някого.

За тези врагове, които ще атакуват и говорят, че вие така казвате. Това не е истина. Винаги учете, че само чрез ИМЕТО И КРЪВТА НА ЯХУШУА има прошка за греховете. Но Заветът на Авраам, като следваща стъпка, казвайки: „Искам да направя всичко, което ВИЕ ми заповядахте да направя, АББА ЯХ”, както казват младите мъже и старите мъже, които принадлежат към МЕН.

Само това: АЗ СЪМ изпращам децата СИ, някои от тези, които дори не знаят, но те са МОИТЕ деца от четирите краища на земята, за да чуят за това Служение, било то от уста на уста, от социални мрежи или чрез компютър, АЗ ви казвам това, те ще дойдат! И сега те дойдоха на 34 различни езика.

АЗ съм доволен, Езра и когато се върнеш, трябва да учиш за обрязването (Битие 17: 1-27) и едно след друго децата, които не са съвсем деца, а млади мъже, защото това ще бъдат други млади мъже, които ще ги последват, например, след като оздравеят и ще обяснят причината, поради която искат също да бъдат под Завета на Авраам и Езра ще учи това, както АЗ казах, а видеото на Адам ще бъде там, защото хората просто не разбират защо това им е нужно, когато са вече под КРЪВТА на ЯХУШУА.

Тогава [след спасението] обрязването на плътта дойде в подчинение на МОИТЕ Закони, за да бъдете под Завета на Авраам (Битие 17: 1-27). Вие сте пожертвали плътта си – били сте готови да преживеете болката, която е само временна и дори когато виждате кръвта помнете, че това не е само Заветът на Авраам, но е напомняне за КРЪВТА, пролята за вас на Голгота.

Сине МОЙ, АЗ казвам, добре свършено! АЗ толкова съм доволен от теб! За обучението по Завета на Авраам.

АЗ съм така доволен от теб. Защото те всички ще ходят в новото Помазание. Те бяха готови да издържат болката на плътта, за да се подчинят на ДУХА и АЗ СЪМ толкова доволен от тях. Това се отнася за всички, които даваха пример един на друг, когато водеха по пътя и ученията.

Сега трябва да учиш всички в Служението Amightywind.

Отново, всеки от децата ще ходи в по-силно помазание [отколкото преди], тези, които наскоро сте обрязани и това отново се отнася за всички, всички, които наскоро са били обрязани.

(В болниците някога е било правило бебето да бъде обрязано) защото така е прието, то няма нищо общо със Светостта. След това правилата се промениха. Защото сатана не иска те да отидат в този нов завет, точно както той не иска да отидат в НОВИЯ КРЪВЕН ЗАВЕТ НА ЯХУШУА, но вие ще подчертаете важността и дори ще споделяте свидетелство за това как демоните бягат и това улеснява подчинението на МЕН, ЯХУВЕХ и МОЯТ СИН ЯХУШУА и ИММАЯХ СЛАДКАТА РУАХ ХА КОДЕШ.

АЗ толкова съм доволен от теб, МОЙ сине, за отговорността, която си поел и направи за всички, които бяха обрязани. И МОЯТ възлюбен син, АЗ искам дори в Полската общност да отделите време, за да им кажете колко е важно и колко съм доволен, АЗ, ЯХУВЕХ, че сега са под Завета на Авраам. В МОЕТО време, сине, ще поставиш видео и ще научиш важността му, защото не ти, Елишева, трябваше да учиш за Тора [парша по парша]. Не ти, Елишева, трябваше да преподаваш Тората. Ти направи, което ти беше казано [преподавайки Тора и това е същността, особено 10-те заповеди]. Ти просто трябваше да чакаш Езра да дойде  [да работи с теб един до друг] и да довърши това, което АЗ искам!

Елишева: АББА ЯХУВЕХ, искате ли още нещо да кажете?

AББА ЯХУВЕХ, така ВИЕ ме учите да се моля сега за мир, мир, мир, мир за тези млади хора и за света. Аз искам само да знаете, че продължавам да го чувам отново и отново, как е доволен ЯХ от теб. ТОЙ просто продължава да ми говори да ти кажа, че е доволен от теб, колко те обича, че ръководиш всички тези млади хора и ръката на ЯХ, която ще те води за ръка, Езра. Ти си техният баща, техният духовен Баща. Също и техен пастор.

И ТОЙ те използва точно както ти каза и трябва да им кажеш, че ЯХ казва точно това, което си ме научил. Напомни им, че не майката, а (по-скоро) бащата държи детето (на 8 дни, точно както ЯХУШУА е бил обрязан на 8 дни). Това ще утеши младите мъже.

И се молете за всеки от тях, казва ЯХ, молете се за мир за всеки един от тях. Виждам видение и ЯХУШУА ще стои до всеки от вас, всеки от вас, който лежи на масата. ЯХУШУА ми казва да ви успокоя, че ТОЙ ще стои до всеки от вас.

Елишева, АЗ ги обичам дори повече, отколкото ти ги обичаш и АЗ няма да допусна никаква вреда да се приближи към тях тях, особено към любимия ти съпруг Езра. АЗ, АББА ЯХУВЕХ и АЗ, ЯХУШУА, и АЗ, ИММАЯХ, ви напомняме, НИЕ ви обичаме – всички вие, НАШИ синове и всички НАШИ дъщери, не забравяйте да ги държите в молитва, защото АЗ съм изпратил легиони Свети ангели да ви защитят всички вас.

Така че продължавайте да призовавате за преводачи (еврейски преводачи)! Така ще можете да ги храните. Така ще можете да ги обучите. Международната Невеста е разпръсната в 4-те ъгъла на земята, а също и Гостите, които ще бъдат на Сватбената Вечеря на АГНЕТО.

?Край на Словото

Елишева: АББА ЯХУВЕХ, това е всичко, което аз чувам! Благодарим ВИ и Слава на ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ! Когато нашите духовни деца продължат това дълго пътуване с Езра за тази операция.

Така беше казано
Така беше написано
дадено на мен, Елишева Елияху

Край на Словото

Елишева: Благодаря ВИ. Това е всичко, което чувам! Хвалете ЯХУШУА, АББА ЯХУВЕХ! ХалилуЯХ СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ! Благодаря ВИ. Благодаря ВИ. Благодаря ВИ.