Пророчество 139, “Кост от Kостта Ми, Плът от Плътта Ми” Пророческа Поема

print

Пророчество 139

“Кост от Kостта Ми, Плът от Плътта Ми”

Пророческа Поема

Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Чрез Апостол, Пророк Елишева Елияху
Полученo на 23 октомври 1997 г., Шабат, Събота
Битие 2:18 И ГОСПОД ЯХУВЕХ БОГ каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.

Тази поема е Пророчество и е обещание за моите сестри в ЯХУШУА (“Исус Христос”) – които въпреки че са дали мислите си, телата, умовете и душите си на ЯХУШУА, все още са в плен от насилствени бракове или в затвор чрез спомени за насилствен брак, който е бил ръкоположен в ада. Само ЯХУШУА може да ви освободи от онези, които причиняват или са причинили голяма вреда на ума, тялото, духа и душата ви. Това е вашето обещание и МОЕТО обещание, където сте познали най-лошото, да познаете най-добре.

Аз се събудих с думите, които ГОСПОД ЯХУВЕХ ми говореше: “АЗ ще ти изпратя Пастор Хари Ригън. След четири сезона ти ще знаеш като потвърждение. Той пости, за да чуеш … ”

И ГОСПОД ми каза: Стани и ги запиши. AББА ЯХУВЕХ ми даде тази поема да запиша, както БОГ ми говори на сън и ме събуди със Словата на поемата по-долу. Мислех, че тези думи са просто обещание за мен. Сега знам, че те са за ВСИЧКИ мои сестри ИСУС ХРИСТОС (ЯХУШУА ХА МАШИАХ), които са имали същата участ като мен.

Това е обещание, дадено ми от БОГ и сега го споделям с онези, които чакат най-доброто от съпруга, определен от БОГА, където са познали най-лошото, изпратено от ада. Прочетете това и го имайте като обещание.

Мъжете, които са приготвени за тези жени, знаят това: има една жена, която е оцеляла от огнената пещ и е излязла по-чиста от злато. Тя ще ви оцени по начин, по който една жена, която никога не е страдала така, може да оцени благочестивия съпруг. Ако някой иска да сподели това на своите уебсайтове, напишете ми и ме уведомете. На ЯХУВЕХ хвала, чест и слава

*******

По-долу е Пророчеството как е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  –  ЯХ / ЯХУ  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВЕЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “Hallelu YAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH  –  ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA  –   ЯХУШУА / ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH  ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
“ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORY”  –   ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА –  (ШЕКИНА) на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНОТО ПРИСЪСТВИЕ.
 
Освен това, ABBA YAH  АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH  ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго
******

Предупреждение на ЯХУВЕХ пред Пророчествата:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. “АЗ съм ГОСПОД ЯХУВЕХ; това е МОЕТО име; И не ща да дам славата СИ на друг, Нито хвалата СИ на изваяните идоли”.( Исая 42:8 )
(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ БОГ каза да добавите това, за да предупреди онези, които се подиграват:

Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОД ЯХУВЕХ и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който се осмели да направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте МОИТЕ помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви! (Пророчеството 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и Пророчествата, и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс 105: 15) 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.

*******

Пророчество 139 Започва:

Мобилни телефони – Завъртете ги за по-добро виждане.

ВСИЧКИ ще знаят, че това е “АЗ СЪМ”,
който двамата е обединил и НЯМА мъж или жена или демон от ад, може да спре това,
което БОГ е предопределил.
Макар че понякога и двамата ще се суетите и грижите, просто знайте, че “АЗ СЪМ” в точното място и време
и както и за първи път сте се срещнали.

АЗ ти водя един мъж, който знае само МОЯ мир
да се присъедини към жена, която не е познала свобода …
…. и все пак, този човек е пълен с МОЕТО състрадание
и МОЯТА любов, има МОЕТО търпение, МОЕТО Помазание
й покаже и да я научи да се стреми за най-доброто от
Небето, молейки се за повече за нея, а тя за него не
за по-малко.

АЗ ти водя един мъж, който познава МОЯТА радост и
МОЯТ смях … да се присъедини към жена,
която ще трябва да научи и да сподели МОЯТА
радост и да се смее с нея.

АЗ ти водя мъж, който не знае страх,
да се присъедини към жена, която страх като кислород
е дишала през всичките си години.
АЗ ти водя жена, която знае само всякакъв вид
терор, използване и злоупотреба,
да се присъедини към един мъж, който има
МОЕТО Помазание да защитава, изтрива болката
и сълзите на очите й, от онези, които обвиняват и всички,
които злоупотребяват; той ще покаже
Истината и лъжите на враговете ще отрече!

АЗ ти водя жена, която знае само несигурност.
Да съединя с мъж, който само МОЯТА Сигурност е познал.
АЗ ти водя жена, която не знае земна утеха,
да се присъедини към мъж, който
МОЯТА земна, както и МОЯТА Духовна утеха познава.

АЗ ти водя жена, която не знае какво е да бъдеш обичан,
да се присъедини към мъж, който има МОЯТА любов,
съчетана с неговата любовта, който ще научи нея и
на другите на смисъла на Истинската любов.
АЗ ти водя жена, която не е имала желание да живее,
да се присъедини към мъж, който живее всеки ден в
пълна сила и иска АЗ да му дам повече години.

АЗ ти водя една жена, която не мисли себе си за красава,
за да се присъедини към мъж, който ще оцени не
само нейната физическа красота, но и вътрешната й
Духовна красота.
Той ще й покаже това, което врагът не й е позволил
да види и това само ще я привлече по-близо до него и МЕН!

АЗ водя на този мъж една жена, която знае само
сърцераздирателни сълзи през всичките си години,
да се присъедини към мъж, който има Помазанието на
МОЯТА СВЕТА ДУХ, за да ги изтрие всичките,
заедно с всичките й страхове и
спомени за срам и самота,
болка и вина.

АЗ ти водя една жена, която не вярва на мъжете –
Тя се е научила да води война с тях.
Тя се е научила в плътта си да се защитава –
да се присъедини към мъж, който ще докаже,
че е достоен да бъде наречен МОЙ.
АЗ й давам този успокояващ знак:
В МОЯТА Помазана Сила той ще я защитава и
при нужда е готов да пожертва живота си за тази,
който АЗ съм му дал за негова съпруга.

АЗ ти водя една жена,
които никога не е имала утехата на любящи ръце,
да се присъедини към мъж,
който подкрепя, насърчава и защитава от всяко зло,
да се присъедини към един мъж, който има МОИТЕ
Помазани ръце да я държи, защитава и предпазва като кожа.
След това тя най-накрая ще разбере какво иска БОГ да разбере
какво е когато са двама са една мисъл,
тяло, ум и душа.

В перфектна хармония,
заедно те ще се влеят в МЕН.

АЗ ти водя жена, която, въпреки че е била целувана,
тя не знае нежната страст, която й липсва,
да се присъедини към един мъж, който има МОЯТА
Помазана любов в своите ласки и целувки.
АЗ ти водя жена, която знае само грозота,
мръсотия, злоупотреба със секс,
да се присъедини към помазания съпруг, който знае
красотата на помазаната почивка
където два ума, тела, духове, души
са били посветен на БОГА
и заедно никога няма да бъдат същите.

Този мъж и жена, когато се съберат
в единство с МЕН, те ще видят МОЯТА любов,
благословената мирна хармония и доверие.
Този мъж и жена наистина ще станат едно в МЕН.
Той, болката, мръсотията, насилието от
нейната памет ще изтрие.

АЗ ти водя жена, която отказва да бъде учена от мъж,
но през цялото това време тя за това е копняла и
търсила, да се присъедини към мъж, когото АЗ помазах
да я научи на пълнотата на новата помазана любов,
която все още не я е достигнала.

АЗ ти водя жена толкова деликатна,
чувствителна, крехка, емоционална като пеперуда
с пречупени, преломени, накъсани крила,
да се присъедини към мъж, който има Помазанието на
МОЯТА СВЕТА ДУХ да говори за изцеление, любов,
състрадание, мир и смях,
и в МОЕТО Помазание нейните разкъсаните крила
да възтанови – така че да може да лети високо
във въздуха – с помазаните песни, които АЗ ще му дам да пее.

АЗ ти водя жена, която брои минутите и часовете
сякаш бяха години, винаги отказваща да преброи
годините на възрастта си,
защото се чувства, сякаш още не е живяла.
АЗ я присъединявам към мъж, който няма разбиране за възрастта или времето и знае само, че е бил изцяло МОЙ.

АЗ ти водя жена, която в този момент няма вяра,
да се присъедини към мъж, който само МОЯТА вяра познава.
АЗ ти водя мъж, който ходи в пълнотата на Помазанието, за да се присъедини към жена, която е научила
пълнотата на МОЕТО Помазание.

АЗ ти водя една жена, която се е научила да води
война с устата си, да се присъедини към мъж,
който използва молитвите си,
за да воюва и събаря вратите на враговете.

АЗ ти водя жена, която не познава арогантност и гордост,
да се присъедини към човек, който може смирението да
използва, за да стои до нея.
АЗ ти и водя мъж, който е гений в очите на хората,
да се обедини с жена, която дори и тези, които
мислят себе си за мъдри може да засрами!

АЗ ти водя жена,
която повече ще те държи при МОИТЕ крака,
докато се бориш повече да я разбираш всеки ден,
отговори получавайки само под МОЕТО Помазание,
когато синът МИ се покланя на МЕН,
пее, хвали и се моли!

АЗ ти водя жена, която познава само поражения,
защото враговете й отново и отново
я събарят от краката й,
да се присъедини към един мъж,
който само победата познава в Името на ЯХУШУА.
Това, което АЗ заедно събрах,
никога няма да бъде същото!

АЗ ти водя жена с кървави, отворени рани и белези,
да се присъедини към Помазанието на
МОИТЕ Хирургически ръце,
които АЗ поставям в този мъж.

АЗ ти водя жена, която никога не е била свободна,
в капан зад невидими решетки и тежки товари,
и робството е това, което тя е видяла,
да се присъедини към мъж, който ще я учи
как е да бъде свободна в МЕН!

АЗ ти водя жена с рядък вид Помазание от СВЕТАТА ДУХ,
за да се присъедини към мъж,
който да я научи как да го използва за
МОЯТА хвала, чест и слава!
АЗ ти водя жена, която не знае смисъла на почивка,
да се присъедини към мъж, който стои само
в МОЕТО Помазано присъствие, където има истински мир !
Той ще я научи как да бъде в мир и да бъде благословена!

АЗ ти водя една жена, която не знае добро здраве,
да се присъедини към мъж, който ходи само в
МОЕТО съвършено здраве;

Той знае, че това е истинско богатство!

Той ще ти помага, пази и защитава твоите мисли, ум, душа и тяло,
като се моли в Името на ЯХУШУА
и като ходи в МОЯТА духовна власт, това е ясно….

Подарък, който АЗ ви давам, за да ви освободя
от всякакви слабости, болести, бедност и страдания!

АЗ ти водя жена, на която съм поверил МОЯТА Тояга
да се присъедини към мъж, на когото
АЗ съм поверил МОЯТ Жезъл.
АЗ ти водя жена, която лесно се пали,
да се присъедини към един мъж, който държи кибрита.
АЗ ти водя жена, която ще докосне за МЕН този свят,
за да се присъедини към мъж,
чието Помазание е другата половина
и двамата ще видят победа и никакво поражение!

Един без друг вие не бихте успели в това,
което АЗ съм ви предопределил да вършите
за МОЯТА Слава – да носите прясна Мана от Небето!
АЗ ви изпращам да нахраните овцете и агнетата МИ,
да ги нахраните, вода и храна да им
дадете под МОЕТО Помазание.
Мляко, ново вино и месо те ще ядат и ще празнуват.
Сега АЗ ви съветвам двамата, не слушайте никой друг,
защото въпреки добронамереността те не разбират,
че когато АЗ създадох душите ви, създадох ги един за друг.
Няма други части от пъзела да се сглобят,
въпреки че се суетите, спорите, правите шум за нищо,
защото все още не искате да промените нещата,
но милите МИ, датата вече е определена.
Това е МОЯТА Божествена цел. И няма да се провали.

АЗ ви събрах двамата заедно.
Помазанието ще ви залепи заедно с МОЯТА ЛЮБОВ
с ПОМАЗАНОТО ЛЕПИЛО НА СВЕТАТА ДУХ!
Само за да докажа, че “АЗ СЪМ” е БОГ,
който постоянно засрамва мъдрите.
Помни, че с БОГ всичко е възможно;
Никога няма да го направите, да отречете.

Всеки ден, когато ще се държите взаимно
ще чувствате ново ниво в любовта към МЕН.
Заедно ще видите.

АЗ предопределих кога очите ви ще се
срещнат за първи път; ще познаете и видите
обещанието, което АЗ ви предсказах.
АЗ предопределих, кога сърцата и ръцете ви ще се срещнат,
защото тогава двете Помазания заедно ще се съберат в едно
и то ще потече в неограничен поток.

АЗ ви обещавам това.

АЗ ще дам нов смисъл на думата “бързо”
– защото макар и двамата сега да се присмивате –
вие ще бъдете като кибрит, който запалва фитила
на лампата на другия.

АЗ ви събирам заедно, за да достигнете до този свят
заради изгубените и ранени души,
един ден ще разберете,
защото нещата все още не са за вас.
Нищо няма да бъде невъзможно, ако застанете заедно;
когато някой е слаб, другият трябва да бъде силен,
било то жената или мъжът!
Давайте си взаимно пространство както АЗ реших
и никога не допускайте любовта един към друг
да заеме мястото на любовта към МЕН.

АЗ ви събрах и АЗ ви предупреждавам сега,
внимавайте за темпераментите си,
не сте създадени да воювате един срещу друг.
Вашите духове, души, Помазания, молитви,
сърца, очи, ръце, уши, тела бяха създадени един за друг,
но не и за вашите настроения и спорове.
Те са били изпратени от ада.

Вашите Помазани войнски духове
които АЗ дадох на двама ви.
Но тези войнски духове не трябва да се
използват един срещу друг,
но да бъдат запазени за сатана, врага ви!
НИКОГА няма да позволя на езиците ви
да се унищожавате един друг.
Всички разногласия трябва да бъдат взети в
помазана молитва на колене пред МЕН,
заедно донесете проблемите.

НИКОГА не говорете думи на омраза!
Защото “АЗ СЪМ” е единственият съдия
и МОЯТ Съд е окончателен и АЗ реших.
НЕ на споровете заради НАС!
АЗ НЯМА да позволя на СВЕТАТА ДУХ да скърби
за вас, защото този Брак и това Служение ще бъде както
АЗ определих и НЕ го направих по начина,
по който мислите или искате да бъде.

Когато единият е ядосан, не трябва да залязва слънцето,
след като в МОЯТА любов и мир
сте се срещнали и целували..
АЗ ти водя една жена, която е много помазана.
АЗ ти водя един мъж, който ходи в МОЕТО Помазание.
НИКОГА не се осмелявай да докоснеш
ПОМАЗАНИЕТО или да причиниш някаква вреда,
защото предупредителната аларма на
СВЕТАТА ДУХ ще се задейства!

Ако не искате по такъв начин да ви плесна,
по-добре да се покаете и поискате прошка
един от друг в същия ден!

Не го отлагайте!

“АЗ СЪМ” ЕДИНСТВЕНИЯТ,
който определя кой е грешен или прав!
“АЗ СЪМ” ЕДИНСТВЕНИЯТ,
който вижда отпред и отзад!
АЗ знам началото от края и
АЗ ви заповядвам на двамата.
Пред Волята на “АЗ СЪМ”- въпреки че и
двамата сте упорити, ще МИ се подчинявате и
пред МОЯТА воля – да се преклоните и двамата!
НИКОГА не трябва да си мислите кой е на
по-високо или по-ниско духовно ниво!
Защото е “АЗ СЪМ” който ви помаза и
“АЗ СЪМ”, който ще ви свали от този самодоволен,
хвалещ се, арогантен пиедестал!

АЗ съм дал на тази Слугиня тази поема за двама ви,
да я изучавате и четете, тъй като отдавна
отдадохте живота си на МЕН,
когато приехте МОЯ дар на Голгота.
АЗ искам вие двамата да четете и се молите всеки ден,
така че да бъдете ВСИЧКО, което
АЗ съм ви предопределил да бъдете,
като работите върху това без отлагане.

Вие ще станете най-добрите си приятели и
помощници на земята.
Не забравяйте, че това не беше вашият план,
така че дори не се опитвайте да го разберете.
Това беше от “АЗ СЪМ”, който определи вашата съдба.
Заедно ще МЕ благословите и този свят ще види,
че “АЗ СЪМ” не прави грешки.
НЯМА да имате тайни един от друг.

Вие ще бъдете истинни и верни,
тъй както сте към МЕН, или “АЗ СЪМ” ще говоря
и ще разкрия на другия
това, което се опитвате да прикриете и запечатате.
СЕГА, бягайте за наградата на най-високото призвание!
Под Помазанието на МОЯТА СВЕТА ДУХ бързо, бързайте!
НЕ отричайте вече това, което знаете, че е вярно
защото отново и отново АЗ ви казвам:

АЗ ти водя жена, която като проклятие е
познала най-лошото в мъжете.
АЗ й водя мъж, който “АЗ СЪМ” знае, че е най-доброто за нея
и тя беше избрана за него от всички останали.
АЗ ти водя една жена, за която
“АЗ СЪМ” предопредел – твоята любов да бъде за нея
и нейната любов за тебе –
НЕ само сега, но и за ЦЯЛАТА Вечност.

Край на Пророчеството.

Така е казано, така е написано,
Апостол Елишева Елияху, 23 октомври 1997 г.
Събота, събота по обяд.