Пророчество 71, КАКВОТО БЕШЕ ЗАПЕЧАТАНО, СЕГА Е ОТКРИТО!

print

Пророчество 71

 

КАКВОТО БЕШЕ ЗАПЕЧАТАНО, СЕГА Е ОТКРИТО!

Пророчество дадено на Пророк Елишева Елияху
1 ноември 2003 год.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БOЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Пророчествотото започва

АЗ изпратих МОЯ свят Ангел при тази слугиня няколко месеца назад с това Пророческо послание. Светият МИ ангел стоеше до леглото й, докато пишеше това Пророческо послание, където АЗ споделям една тайна, все още неразткрита. Ангелът МИ й каза, че още не е време да сподели това послание и то е за назначено време; сега това време дойде, за да се покаже скритото! АЗ разказвам МОИТЕ тайни на МОИТЕ Апостоли и Пророци и на всички, които слушат.

(Добавих много стихове от Свещенните Писания, за да учат заедно с думите на ЯХУШУА, които ТОЙ говори чрез мен. Знам, че преследването ще дойде с това ново откровение, но моля, не забравяйте, че аз съм само пратеник със послание; също така търся още откровения относно какво означава всичко това. Моля, не хвърляйте камъните на обидите си към пратеника, но ако решите, зная, че не мене гоните, но БОГ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, който ме помазва и ме изпраща до евреи и езичници).

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ, Старият по дни; изискването МИ за Святост не се е променило. АЗ, ЯХУВЕХ, бях търпелив, но не мога да остана търпелив дълго време или ще трябва да се извиня на Содом и Гомор (Битие 18: 20,19: 30). О, нечестивото и покварено поколение от последните дни, не можеш да се осветиш и да молиш за МОИТЕ благословения за семето на сатана или за епископа, ръкоположен [посветен в духовен сан] от ада, който ще повърна от устата СИ (Откровение 3:16). Епископална църква, сега ви предупреждавам: онези, които се отдадоха на това зло, онези които не излязоха срещу абортите, а сега и срещу хомосексуалността, вие сеете с Езавел (Откровение 2: 20-23) и ако не избягате от тази Вавилонска църква, то ще пожънете ада и Огненото езеро.

Словото МИ не може да лъже, святото е станало по-свято и злото е станало по-зло. Къде са МОИТЕ светии, които протестират срещу греховните мерзости, които се случват не само в пределите на това, което прилича на Содом и Гомор, но и сега тази същата грешна мерзост е в сгради с хора, които твърдят, че са святи. Позволявайки грешен извратен начин на живот и други грешни мерзости, не упреквайки и не предупреждавайки онези, които участват в тези мерзости, вие приветствате и каните духове подобни на Содом и Гомор във вашите църкви и храмове. Всички, които са направили това, кълна се, вие не МЕ познавате.

Вие, които отхвърлихте, премахнахте МОИТЕ Десет Заповеди, наричани още Тора, вие стояхте и наблюдавахте без протест как каменните плочи на завета бяха махнати в Алабама, без молитви на протест, плач, ридание или помощ за съдия Рой Мур. АЗ ви казвам: ВИЕ ДОРИ НЕ МЕ ПОЗНАВАТЕ! АЗ допуснах това изпитание, когато казах на този слугиня да изпълни Пророчеството на Езекиил 9. Колко малко протестираха и не протестират дори и сега. Къде са милионите по целия свят, които трябва да защитават заповедите МИ? Само остатък от вярващите го направиха.

Вие, които отхвърлихте МОЕТО Свято Име, МОЯТА Тора и продължавате да живеете в грях, макар че някога сте приели пролятата Кръв на прошката на МОЯ СИН ЯХУШУА; тъй като вие настоявате да живеете в свинарник и да служите на сатана, вие стъпкахте пролятата Кръв и милостта на МОЯ СИН ЯХУШУА под краката си (Евреи 10: 26-29). Няма повече прошка, знаейки че това е грешно и гледахте, слушахте или вкусихте тези грешни мерзости, които АЗ мразя. АЗ говоря това с предупреждение към онези, които твърдят, че са МОИ, а не езичници, но не знаят нищо по-добро. СЪДЪТ ЗАПОЧВА ОТ МОЯ ДОМ, ДОМЪТ НА ЯХУВЕХ! (1 Петрово 4:17)

АЗ изобличавам онези, които не са се молили на същия БОГ ЯХУВЕХ, който изля огън и сяра заради грехове на Содом и Гомор. Вие не се молихте АЗ, ЯХУВЕХ да излея отмъщение от Небето върху семето на сатана, тъй като това се случва отново (Псалом 94: 1, Римляни 12:19). АЗ, ЯХУВЕХ, не съм сляп и не съм глух! АЗ, ЯХУВЕХ, съм същият СЪЗДАТЕЛ и МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН е същият МЕСИЯ, НИЕ сме същият БОГ, вчера, днес и завинаги (Евреи 13: 8). Ние не се адаптираме към образа на човек или измислени доктрини, нито към човешките идеи за греха. АЗ, ЯХУВЕХ, съм Святият и искам Святост от тези, които твърдят, че принадлежат на МЕН и МОЯ СИН ЯХУШУА. Искам Святост от всички онези, които казват, че “Те са измити с ПРОЛЯТАТА КРЪВ на СИНА МИ ЯХУШУА” (Откровение 1: 5).

ЯХУШУА бе даден като безупречно жертвено агне, за да измие греховете на човека; но сега тези хора, които са приели жертвената кръв, сега вършат грешни мерзости, дори зло на амвоните [на църквите] (Евреи 6: 4-7), доказвайки че те не са МОИ, нито на ЯХУШУА, а семето на сатана. Има хора, които са подбудители на война, те се радват и се гордеят с проливането на невинна кръв заради алчност, богатство, земя и заради просперитет. Те също са семето на сатана. Питам ви: “Каква е цената на петрола?” Каква е цената и стойността на живота? ”(Матей 16:26).

Вие, които извършвате тези неща или мълчите без да протестирате или да се молите срещу тези грешни мерзости, сте страхливци и ще получите жилище в ада и ще плувате завинаги в Огненото Езеро със своя истински баща сатана. Тъй като избрахте да следвате сатана, повярвахте на сатана, послушахте сатана и мамехте другите, ще пожънете наградата на сатана.

Горко на Америка. АЗ предупредих в миналото чрез тази слугиня в пророчески предупреждения, че Америка ще изгори, ако не се покае. АЗ, ЯХУВЕХ, съм Бог пояждащ (Второзаконие 4:24), МОЯТ дъх е пълен с пламтящ гняв, който поддържа адската топлина, този гняв беше сдържан твърде дълго (Откровение 18: 2-24). Уви, колкото повече АЗ показвам милост и колкото повече време АЗ давам за покаяние, толкова повече този свят е изпълнен с несвятост, извращение, мерзости, и непокаяние. Къде са тези, които наричат себе си Светии? Къде са молитвените застъпници и войни? Защо онези, които говорят МОИТЕ Слова на Стария и Новия Завет, не протестират, упрекват или предупреждават? АЗ имам остатък от вярващите о, но колко малък е той (Софония 3:13, Амос 5:15).

Вие, които се събирате заедно за да гледате стар, болен, пълни с демони човек, гневът МИ е против него, защото той краде МОЯТА слава и насърчава хората да му се покланят, да целуват ръката му, ръка направена от обикновена пръст и да се покланят на прости идоли. Милиони слушат и се стремят да се подчинят на този, който нарича себе си Папа.

Вие, които се наричате католици, АЗ ви заповядвам сега, бягайте от църквите на Вавилон. МОИТЕ заповеди на Тората ясно заявяват: “Няма да имате други богове пред МОЕТО лице” (Изход 20: 3), което е на вашия Създател, колко обаче са направили това. Вие наричате себе си МОИ, но въпреки това дори не МЕ познавате и ако не избягате [от църквите на Вавилон], Адът и Огненното Езеро ще бъдат това, което ще видите.

Не се лъжете, зная кои са МОИТЕ овце и кои са от семето на сатана, наричани още кози. МОИТЕ овце се хранят само там, където ЯХУШУА ДОБРИЯТ ПАСТИР ги води на зелени пасища. Козите на сатана, неговото семе, ядат какво да било, поглъщат всякакви фалшиви доктрини или лъжи.

сатана сее собственото си семе на бунт и непокорство в козите, хвърляйки предизвикателство към всичко което е свято, хвърляйки предизвикателство към всичко което е истина, изкривявайки МОИТЕ Свещени Писания, за да ги приспособи към изкривените извращения на човека, опровергавайки, отхвърляйки и пренаписвайки МОЯТА ТОРА и заповеди. Семето на сатана прави същите грехове, които бяха в началото още преди основаването на земята, когато вашите души бяха образувани на Небето

АЗ, ЯХУВЕХ, който създадох вашите души, знаех кой ще МЕ последва, обича, слуша и ще МИ бъде верен (Еремия 1: 4-5). АЗ, ЯХУВЕХ, знаех кой ще последва бунта, пожелавайки МОЯТА власт и господство (Йоан 17:12).

Както сатана се бореше да бъде бог до основаването на света (Исая 14: 12-15), така сега убеждава своето потомство, че те са проявените Божии синове (Римляни 8:19) равни на ЯХУШУА във всичко. Без някой да забрави, че само чрез името ЯХУШУА и пролятата Кръв, някой може да получи достъп до МЕН, ЯХУВЕХ. Колко са измамени, защото забравят, че АЗ съм присадил всички онези, които сега наричам Святи (Римляни 11: 13-36). Защото всички съгрешиха и бяха лишени от МОЯТА славата, на ЯХУВЕХ (Римляни 3:23), с изключение на ЕДИН, НЕГОВОТО Име е ЯХУШУА. Това е само заради Йоан 3: 15-21.

Всички души, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ, в сражението до основанието на земята, предадоха МЕ и ще МЕ предадат отново. По този начин АЗ, ЯХУВЕХ, предопределих и предузнах чии имена ще бъдат намерени или не в Книгата на Живота на АГНЕТО (Откровение 17: 8). Когато се отворят три книги, къде ще се намери името ви? Ще бъде ли това в книгата на изкупените, книгата на изличените (Изход 32: 32-33, Откровение 3: 5) или книгата на проклетите? Сега можете да разберете МОЕТО Писание, в което се казва: “Извършете собственото си спасение със страх и трепет” (Филипяни 2: 1)

Прераждането е лъжа от бащата на всички лъжи. Вие не умирате и продължавате да се връщате на земята в други животи докато станете пригодни да идете в Небето. Какво казва Святото Писание, “на хората е дадено един път да умрат и след това е съдът” (Евреи 9:27).

Всяка душа вече е направила този избор преди да се основе земята. Бяхте ли предани на МЕН, ЯХУВЕХ, или на сатана, бащата на всички лъжи? Първата лъжа, казана от сатана беше, че ще стане като МЕН, ЯХУВЕХ и ще има МОЯТА власт. 1/3 от всички ангели повярваха в тази лъжа, както и много души, които избраха тяхната страна. Защото на всяка душа АЗ дадох дарбата на свободната воля (Откровение 12: 4-9).

Както АЗ осъдих сатана, чието име беше луцифер, АЗ също осъдих и издадох присъди не само на луцифер, но и на всички негови паднали ангели и всички души, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Души, които бяха верни на МЕН, ЯХУВЕХ, преди основаването на земята, както и душите, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ, АЗ изпращам на земята чрез семето на Адам и Ева.

сатана също беше свален. сатана отново се опитва да обърне МОИТЕ творения срещу МЕН, както човек така и животно. Отново МОИТЕ Деца не се подчиниха и въстанаха срещу любящия си БАЩА. Мотивацията на сатана беше да провокира МЕН, ЯХУВЕХ, до такъв гняв, че да унищожа това, което АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯТ СИН ЯХУШУА с такава любов създадохме; но вместо това, след падането на Адам и Ева, МОЯТ собствен Възлюбен СИН ЯХУШУА предложи себе си за изкупител, за да се роди свръхестествено като човек, създаден само от МЕН, ЯХУВЕХ.

ЯХУШУА стана като Втори Адам от плът и кръв (1 Коринтяни 15: 45-47), но Адам донесе грях на света, но МОЯТА СВЯТА КРЪВ В ЯХУШУА отми греховете и желанието за грях от всеки, който прие МОЯ дар, който АЗ, ЯХУВЕХ, дадох на Голгота. Само души, които бяха верни на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА по това време преди основаването на земята, ще приемат, обичат, подчиняват и ще се борят срещу греха и ще се борят срещу сатана и всички тези мерзости в това време.

Душите, създадени преди основаването на земята, които последваха луцифер в бунта срещу МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и МОЕТО Войнство от Свети Ангели (Откровение 12: 9), получиха избор по това време преди основаването на земята, но когато те се родиха на земята изборът вече е направен. Душите, които последваха луцифер тогава нямат друг избор освен да следват отново сатана на земята и да пожънат това, което сатана е посял. Това е съд за човека.

Спасението вече е предопределено. Отхвърлените ще останат отхвърлени за вечността. Еремия 6: 27-30 ясно заявява АЗ, ЯХУВЕХ, ги наричам отхвърлено сребро, те са като шлака или олово, мъртъв товар. Души, които не са се покланяли и не са служили на МЕН, ЯХУВЕХ, преди основаването на земята, няма да имат желание да служат на МЕН, ЯХУВЕХ и на земята.

Точно както злият фараон, въпреки че имаше възможността отново и отново, не можа да се покае и да се обърне от злото, защото АЗ, ЯХУВЕХ, закоравих сърцето му, тъй като душата му МЕ предаде преди основаването на земята (Изход 7:13).

Сега можете да разберете защо Яков АЗ възлюбих, а Исав намразих (Римляни 9:13, Малахия 1: 3) заедно с Голиат, Ахав, Езавел, Юда, Анания и Сапфира (Деяния 5: 1-10), няколко примера кой е бил роден за погибел. Решението, което те взеха на земята, вече беше направено на небето, когато за първи път се случи битката на доброто със злото. Това решение на всяка родена на земята душа се ражда с всяко дете, родено на земята.

Вие ходите по повърхността на ада, въпреки че адът е бил създаден за сатана и неговите ангели, които възстанаха срещу МЕН, ЯХУВЕХ (Матей 25:41). АЗ, ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ на вашите души вече знаех дали ще се присъедините към тях в ада (2 Петрово 2: 2-10) и дали ще направите обиталището си в Огненото Езеро със сатана, лъжепророка и антихриста (Откровение 19:20, 21 : 8) и цялото семе на сатана, което последва сатана до основанието на земята. Нито една душа, която е била създадена преди основаването на земята, чиито имена вече са записани в Небето, няма да бъде загубена, както заяви ЯХУШУА, както е посочено в Светото Писание (Йоан 17:12, 18: 9).

Всеки, който не признава ЯХУШУА като БОГ / МЕСИЯ, ЕДИНОРОДЕН СИН на ЯХУВЕХ, БОГ ОТЕЦ, СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО, взе това решение още преди основаването на земята и техните умове и сърца не могат да бъдат променени.

Без значение към каква религия принадлежите, само души, които не са предали МОЯ СИН ЯХУШУА и МЕН, ЯХУВЕХ, до създаването на земята, ще бъдат спасени от ада и от Огненото Езеро. Всички останали са отхвърлени и ще получат същата съдба или вече са в ада. СЕГА е времето на спасението.

Когато четете това има помазание, което не прилича на някое друго, което АЗ, ЯХУВЕХ, съм дал на някого досега. Прочетете го на глас и завесата ще падне от очите ви, вашите духовно глухи уши ще се отворят. Вече няма да можете да имате вид на Благочестие без Благочестие вътре (2 Тимотей 3: 5), да заблуждавате другите, ако слушате МЕН, ЯХУВЕХ и вярвате на това пророческо послание. Решението, което сте направили преди да сте родени на земята ще стане очевидно за всички. Това е предупреждение за всички, добри и зли.

Душите, които бяха в битката до създаването на земята, които започнаха да се бият на страната на Святостта срещу луцифер и неговите 1/3 ангели, а след това позволиха лъжите на луцифер да проникнат в душите им, те също предадоха МЕН, ЯХУВЕХ (Откровение 13: 8).

Сега те плащат цената, че имената им са написани в книгата на изличените, предателите първо на Небесата и сега на земята. Тези хора започват да следват МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, вярвайки в Библията, като се подчиняват на МОИТЕ Заповеди, МОЯТА ТОРА и след това захвърлят всичко, което е Свято. Тези души бяха формирани и поставени в човешко тяло и са обречени да пожънат наградата на сатана – ада и Огненото Езеро.

Всеки, който чете това сега слушайте, АЗ, ЯХУВЕХ, ви заповядвам да споделите това с всички хора, които познавате, за да ги успокоите, че никой, чието име е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО, няма да се поклони на звяра и няма да приеме белега на звяра! (Откровение 13: 15-17). АЗ, ЯХУВЕХ, няма да загубя нито един човек за сатана и неговото царство. Никой, който е бил верен на МЕН, ЯХУВЕХ и МОЯ СИН ЯХУШУА в тази велика битка до основаването на земята, няма да отиде в ада или в Огненото Езеро. Точно както АЗ, ЯХУВЕХ, изпратих МОЯ СИН ЯХУШУА, за да спася МОИТЕ любимите деца от греха донесен от Адам и Ева. АЗ, ЯХУВЕХ, ще изпратя МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА още веднъж, за да спася МОИТЕ Верни Свети Деца. Погледнете нагоре, деца, въпреки че светът ви се присмива и подиграва, наистина вашето освобождение идва (Лука 21:28).

Възлюбени, този свят не е вашия дом. Вие сте само пътници, които преминават. Вашите имения, съкровища и награди ви очакват на Небето. Не събирайте земни съкровища, които не можете да вземете със себе си, а ги събирайте на Небето и вашите хранилища ще бъдат пълни на Небето (Матей 6: 19-20, Малахия 3: 8-12). И така, Деца, както виждате, че този свят е погълнат от МЕН, ЯХУВЕХ, БОГ, КОЙТО е пояждащ Огън (Евреи 12:29), знайте ЖИВАТА ВОДА (Йоан 4:10), ИМЕТО и КРЪВТА на ЯХУШУА, които ще ви предпазят от огъня на МОЯ ГНЯВ. Знайте Деца, че само ИМЕТО и КРЪВТА на ЯХУШУА ви скриват и то само ако се покланяте и служите на ЯХУШУА и се стремите да се подчинявате. АЗ съм ЯХУВЕХ и няма да бъда подиграван.

Калифорния, Финикс, Аризона, Монтана, Канада и по целия свят, вие сте усетили горещината на МОЯ гняв в една или друга степен. Защо не поставите СЪЗДАТЕЛЯ и СПАСИТЕЛЯ първи в живота и любовта си? Защо обичате къщите си повече от СЪЗДАТЕЛЯ, който ви е дал вашите домове, земи, богатство и вещи? Не разбирате ли, не само огън е дошъл, но и колко живота АЗ съм пощадил заради МОЯТА милост и любов? Това е само пример за това, което трябва да дойде преди началото на Голямата Скръб. Наредете приоритетите си сега, преди да е твърде късно (Второзаконие 9: 3).

Сега този свят и хората преживяват родилни болки. Планетата ражда в болки, тъй като земята се тресе и се люлее пред МЕН, ЯХУВЕХ, раждането на Голямата Скръб, ужас, който не прилича на нищо и който никой още не е виждал (Матей 24, Марко 13:08). Нито една душа преди основаването на света, която се застъпи за МЕН, ЯХУВЕХ, няма да отхвърля тогава. МОЯТ голям гняв е за МОИТЕ врагове, както беше тогава, така ще бъде и отново.

Вие, които мълчите в църквите, вие, които затопляте пейките и редовно посещавате богослужения, вие, които пеете псаломи и химни на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и цитирате Писанията и въпреки това не изисквате вашите духовни наставници да говорят срещу тези грешни мерзости. Виждате онези, които наричат себе си епископи, пастори, духовни водачи, политически лидери и християнски музиканти, водещи душите в заблуда с това, че не правят нищо за да протестират, дори не прекарват цяла нощ в молитвено ходатайство. Абортът е убийство! Хомосексуалността е мерзост! Вие, които наричате себе си МОИ, наричате себе си свети и все пак не предупреждавате другите, АЗ ви държа отговорни, както и вашите духовни наставници. Прекалено дълго мълчахте.

Вие, които наричате себе си Духовни наставници, но в МОИТЕ очи вие изобщо не сте лидери, които сте продали себе си на търг като обикновена блудница, тъй като вземате подкупи необлагаеми с данъци и позволявате на правителството да ви затвори устата. Станали сте предатели и страхливци. Трябва ли АЗ да ви напомня за книгата Откровение, къде ще бъдат страхливците и предателите? Пазете се събрания, духът на пастора или духовния водач е духът на църквите и храмовете. Вие, с духовни уши за да слушате и духовни очи за да видите, на вас е даден дар на разпознаване. АЗ, ЯХУВЕХ, ви заповядвам да извисите гласа си сега, преди да е станало твърде късно и свободата на словото ви да бъде напълно премахната.

Защо МОИТЕ свети хора не се обединяват, бойкотират или протестират силно, когато лесбийските музиканти насърчават духа на хомосексуалността, насочен към младите хора на този свят? Целувката между Бритни Спиърс и Мадона с отворена уста, а тя беше подигравателно наречена целувка, която се усети и се чу по света. Още ли не разпознавате семето на сатана? Това ли искате да станат децата ви? Имаше още една целувка, отдавна усетена и чута в този свят, когато Юда целуна ЯХУШУА по бузата. И така, сатана използва целувката, за да МЕ подиграва отново и къде са светите хора, за да викат силно и да протестират (Левит 18:22, Римляни 24:32)?

Къде са светите хора, които АЗ, ЯХУВЕХ, благослових с изобилие от богатството и имущество на този свят? Кой ще помогне на някои от останалите вярващи, като тази слугиня, която обявява със звук на тромпет? Кой ще се събере заедно на тази стена? Не забравяйте, че вие ще бъдете отговорни за това, което правите с благословенията, талантите и подаръците, които АЗ ви дадох.

сатана дава богатство на слугите си, които са от семето му, за да заблудят масата хора. Къде са МОИТЕ светии, които АЗ богато съм благословил? Защо не се издигнете за такива времена? Защо не се присъедините към това служение и другите служения, които АЗ, ЯХУВЕХ, използвам в качеството на МОИ говорители? Вие все още не разбирате, АЗ, ЯХУВЕХ, ви благослових с вашите работни места, богатство и вашите вещи и земи, къщи, за да използвате не само за вашите нужди, но и за Царството на Небесната Слава, за да се говори, да се бори, да се укорява и предупреждава всичко, което е грешно.

АЗ, ЯХУВЕХ, не ви давам богатство, земя и имущество, за да натрупате съкровищата си на земята, където пожари, наводнения, земетресения, урагани, торнадо, вулкани и крадци могат отнемат това за секунди. АЗ ви предупреждавам сега, да използвате доходите и имуществото си, за да донесете на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, Хвала, Чест и Слава. Натрупайте съкровищата си не на земята, а на Небето, защото АЗ ви предупреждавам, не разбирате ли колко хора четящи това сега, ако отидат на Небето ще узнаят, че на Небето са фалирали, вашите складове и трезори са празни.

За онези, които дават милиони за благотворителност в свое име за своя слава и за данъчни облекчения: никакви награди на Небето не ви очакват, освен ако сте го направите в Името на ЯХУШУА, ако сте го направите като дете на ЯХУШУА. Вашите добри дела ще ви следват на Небето само след като сте приели ЯХУШУА като МЕСИЯ и се стремите да се подчинявате на НЕГО и да ГО обичате първи в живота си и само когато го правите за Славата на ЯХУШУА и заради Небесното Царство, тогава ще се зачита.

На всички онези, които са езичници и се отказват от ЯХУШУА като МЕСИЯ, отказват да се подчиняват на МОИТЕ Десет Заповеди, всякакви добри дела, които вършите без значение колко милиона давате, няма да ви купят дом в Небето. Отново АЗ казвам, вашите добри дела няма да се помнят повече и вие ще живеете в ада с бедните езичници.

АЗ дадох на тази слугиня да произнесе това обещание и да погледне на нейните награди предварително. Сега същото обещание АЗ давам на вас, които сте партньори в това служение, работещи с това служение, които давате своите десятъци и приноси с тях, това е напомняне за мястото където пазите своите съкровища. Всички вие ще застанете заедно и ще споделяте едни и същи награди в Небето.

Най-голямата награда, която показах на МОЯТА Апостолска пророческа слугиня Апостол Елишева Елияху във видение, ще бъде срещата и прегръдката на всички души по света, които са били благословени чрез това служение и са чули тайните Истини, които АЗ, ЯХУВЕХ, открих.

Нима не сте си задавали въпроса защо сте свидетелствали толкова много пъти на другите за Спасителната Кръв на ЯХУШУА и сте знаели, че сте говорили с помазанието и силата на ЯХУШУА и въпреки това сте били отхвърлени, оскърбени и подигравани? Сега разбирате до степен, до която не сте разбирали преди. Виждате човек, който трябва да бъде назначен за свещеник пред лицето на света (11/2/03), хвали се, че е хомосексуален и е горд от това. Ще го видите въздиган като духовен водач зад църковния амвон, но АЗ, ЯХУВЕХ, ви казвам следното: всеки, който одобрява тази мерзост, всеки, който продължава да мълчи или дори се нарича с името на тази деноминация, вашето име няма да бъде намерено в Книгата на Живота на АГНЕТО. Това вече беше предопределено отдавна (Левит 18:22).

АЗ, ЯХУВЕХ, първо създадох Адам и Ева като мъж и жена и това е подигравка с брака и АЗ, ЯХУВЕХ, няма да бъда подиграван. Всички вие, хора, пастори, духовни и политически лидери, които мълчите или променяте МОИТЕ Закони, ще почувстват гнева на ЯХУВЕХ до степен, която не сте знаели преди. Не се заблуждавайте, еднополовите бракове АЗ не съм постановил. Колко дълго ще продължавате да МЕ подигравате МЕН, ЯХУВЕХ, Америка?

Горко, горко, горко на тебе, Америка. Вие сте направили и ще направите това, което никоя от държавите по лицето на тая земя не е направила. Нима АЗ, ЯХУВЕХ, не пророкувах чрез тази слугиня Елишева, Америка, АЗ, ЯХУВЕХ, запазвам за тебе най-лошото за най- накрая. Калифорния, наистина ли не чувстваш горещината на МОЯ гняв, как АЗ, ЯХУВЕХ, разпалвах огън с дъха СИ и духах пламък на теб. Финикс, Аризона, нима АЗ, ЯХУВЕХ, не предупредих чрез МОИТЕ пророци, че вие ще изгорите, обаче колко малко се покаяха.

Вашите политически лидери приемат закони, които предизвикват МЕН, ЯХУВЕХ, още веднъж. Дори когато това се пише, те обсъждат кога да зачеркнат думата „Бог“ от вашата валута, клетви и да пренапишат конституцията, откъсвайки МОИТЕ 10 Заповеди от полезрението на обществото.

Всички онези, които направиха това или не протестираха или не се молеха и не плачеха, знайте че сте били изпитани както в Езекиил 9. АЗ, ЯХУВЕХ, написах Десетте Заповеди на каменни плочи,сега сърцата ви са закоравени като камък. Вие бяхте бунтовници до създаването на земята и не сте се променили. Всички, които не плачат и не протестират срещу абортите, вие също сте бунтовници и не сте се променили. И вие може да се променяте само в зависимост от избора, направен в битката между доброто и злото преди основаването на света.

Всички онези, които пропагандират хомосексуалността, хвалят се, поставят на показ, участват или учат другите, че това е просто друг алтернативен начин на живот, учат другите, че са родени така, това е лъжата на сатана и вие, които отказвате да се покаете, вие сте бунтовници и не сте се променили. Ще пожънете онова, което посяхте преди създаването на този свят (Римляни 1: 24-32).

АЗ СЪМ ЯХУВЕХ, СЪЗДАТЕЛЯТ на творението. Вие сте бунтовници като Юда, вие, бунтовници се покланяте на творението и се покланяте на създадени предмети. Вие, бунтовници, отказахте да се подчинявате на МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА преди основаването на земята, а сега отказвате да се подчинявате на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА днес.

АЗ, ЯХУВЕХ, имам предупреждение към всички политически и духовни лидери, които отказват да се противопоставят и гласуват против това, което знаете, че МОЕТО Писание осъжда като мерзост и грях.

Вие направихте компромис със сатана. Предадохте МЕН, ЯХУВЕХ, преди основаването на земята и сега ще предадете МЕН, ЯХУВЕХ. Утешавайте се сега с вашето богатство и собственост, действително това е единствената утеха, която ще имате за цяла вечност. Следващото ви легло ще бъде в ада, а след това в Огненото Езеро, където червеите ще бъдат вашите чаршафи и личинките – вашите одеяла.

Вие светски музиканти, сатана ви даде дар да мамите хората с това, което те наричат музика. АЗ, ЯХУВЕХ, благослових някои души, които АЗ създадох с красиви гласове и музикални таланти. Когато АЗ дадох този дар възнамерявах да бъде благословение за МЕН, ЯХУВЕХ, после предадохте МЕН, ЯХУВЕХ, преди основаването на света и сега болшинството използвате тези дарове за да прославяте сатана, да приспивате душите в духовен сън, да насаждате демонически духове дълбоко вътре и да въвеждате в заблуждение хората с хипнотичен глас и сатанински ритъм.

Някои от вас, които наричат себе си музиканти, дори не разбират какво прави сатана и как сатана ви използва. Ако не се покаете, ще танцувате в ритъма на стъпките на сатана и с него ще бъдете подлагани на мъчения в Огненото Езеро, което е о, толкова дълбоко. Страдание, което не можете дори да разберете.

Предупреждение за повечето актьори и музиканти – вие продадохте душите си за обещанието на сатана за слава и богатство и подписахте договор със сатана и сключихте сделка. Сега показвате вашият грешен начин на живот в света, хвалите се с тялото си и разкривате и вече не се опитвате да скриете хомосексуалността си. Присмивайте се сега, ще платите по-късно, защото ще почувствате МОЯТА, на ЯХУВЕХ, Голямата ярост много скоро.

Знайте, цяло човешко творение, знайте, че АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА, пред НАШИТЕ ПРЕСТОЛИ, ВСИЧКИ ще се поклонят и ще коленичат. Всички души са създадени и изпитани в едновременно. Само души, които бяха верни и воюваха срещу луцифер преди основаването на света, сега носят печата на изкуплението. Вярно е, че използвам МОЯТА Дъщеря и слугиня, за да разкрия това, което сатана се е опитал да скрие и прикрие.

Всички онези, които имат духовни уши, за да чуят и духовни очи да виждат, ще чуят МОЯТ, на ЯХУВЕХ, глас, защото вие сте МОИТЕ Овце. Вече няма да бъдете заслепени за Истината. Всички души, които някога са били бунтовници, отново ще бъдат бунтовници и ще останат духовно глухи и слепи и ще продължат да следват пътя на сатана, поглъщайки лъжите на сатана.

На тези от МОИТЕ Деца, които се молеха и плачеха и се чудеха защо АЗ, ЯХУВЕХ, разреших тези мерзости, отново ви напомням, Съдът започва от МОЯТ дом, от дома на ЯХУВЕХ. Изучете Езекиил 9, кой от тях сте вие? Битката на доброто срещу злото се играе отново на земята, както беше на Небето преди основаването на земята. Всяка създадена душа беше изпитана.

Само ако сте били верни в битката с луцифер, ще приемете МОЯ СИН ЯХУШУА сега на земята като МЕСИЯ / БОГ. Първата битка е била в Духовната Сфера на Небето, сега се биете срещу сатана и неговите слуги точно тук, на земята, използвайки духовните оръжия на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, които АЗ, ЯХУВЕХ, ви дадох в Името на ЯХУШУА чрез пролятата Кръв на ЯХУШУА.

АЗ, ЯХУВУХ, изпратих СВОИТЕ Святи да се бият на върха на ада, да се борят срещу сатана и всичко, което е грешно; да бъдат свидетели на ЯХУВЕХ и Слава на ЯХУШУА и да докажа, че Децата МИ са повече от победители чрез ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ИМЕТО и КРЪВТА НА МОЯ ЕДИНОРОДЕН СИН. Мнозина казват, че им е все едно и колко малко доказват, че ги засяга. АЗ казах това на слугинята МИ, когато тя се молеше и МЕ попита защо повечето хора, които говорят, че това Служение, Пророчествата и Ученията, които АЗ, ЯХУВЕХ, провъзгласявам са благословение и все пак много хора не правят нищо, за да помогнат да се вдигне тежкото бреме или да бъдат благословение по един или друг начин.

АЗ говоря отново чрез нея, трябва да поставите действие зад думите си. Не трябва само да казвате, че ви е грижа, но да докажете, че ви е грижа. Укорявайте и предупреждавайте онези, които правят мерзости, обичайте и подкрепяйте онези, които потвърждават с действие МОИТЕ Святи думи. Вярата без дела е мъртва. Горко да бъде на Творението, което не се покланя на Твореца на всичко. Само ГРЪНЧАРЯТ има правото да унищожи СОБСТВЕНИТЕ СИ глинени съдове. Някои съдове бяха създадени, за да донесат на МЕН слава; някои са подходящи само за унищожение. Огледайте се наоколо, дори слънцето избухва от пламтящия МИ гняв, както никога досега.

АЗ изпратих МОЯ СВЯТ Ангел при тази слугиня преди няколко месеца с това пророческо послание. Светият МИ Ангел й диктуваше, стоейки до леглото й, докато тя записваше това Пророческо Послание, където АЗ споделям една тайна, все още неизказана до сега. Ангелът МИ й каза, че още не е време да излезе това послание, че то е за назначено време; сега това време дойде да се покаже скритото! АЗ разказвам МОИТЕ тайни на МОИТЕ Апостоли и Пророци и на всички, които слушат.

АЗ, ЯХУВЕХ запечатах посланието и тя не можеше да прочете собствения си почерк, с изключение на една част, в която се казва: „Моята най-голяма армия не е регистрирана на земята, но е регистрирана на Небето“ (Откр. 4: 8,11: 17, 15: 3 , 16: 7). Сега тази слугиня е изпратена и освободена сега както Езекиил 9, за да запечата с тази дума онези, които са маркирани с печата за защита и фината ленена дреха, която се облича, означава Правдата на МОЯ СИН ЯХУШУА. Определеният ден е денят преди хомосексуалист да бъде ръкоположен като епископ в Епископалната църква. АЗ говоря тези тайни и ви предупреждавам отново да напуснете църквите на Вавилон, бягайте от църквите на Вавилон.
******

Така е изговорено, така е написано на този ден 11/01/03 от 11:15 до 2:45 часа. Дадено на тази Слугиня и дете на ЯХУВЕХ И ЯХУШУА в съботен ден, по време на пост, аз се събудих молейки се и това Слово дойде неочаквано.

Апостол Елишева Елияху.