Пророчество 73, СЪД! СЪД! СЪД!

print

Пророчество 73

 

СЪД! СЪД! СЪД!

 

Пророчеството е дадено на Апостол Елишевa Елияху
2 юни 2004 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БOЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Възлюбено семейство в ЯХУШУА,

Това Пророческо предупреждение дойде когато аз се молих след гледането коментара на новините на Бил О’Рейли. Даже той има страх от Бога заради това което се случва с Християнските символи, които бяха премахнати от печата на област Лос Анжелис. Това най-ново Пророчество ще му бъде изпратено и ние ще питаме и други също да му го изпратят с бърза поща докато бъде публикувано. Може би докато той чете ще приеме ЯХУШУА и НЕГОВАТА защита. Молете се да го направи. Той ще го направи ако името му е написано в Книгата на Живота на АГНЕТО преди създаванетото на света. Може би той даже ще прочете това пророческо предупреждение в ефир.

Хората може да ми се подиграват колкото искат, но аз знам, че съм ги предупредила. Както Езекиил 3:17-21 обявява, тяхната кръв няма да е по ръцете ми. Отец ЯХУВЕХ е така гневен докато даваше това Пророчество, че трябваше да има обяснение почти във всяко изречение. Докато аудио записа не бъде готов, няма начин да предадем тона на гласа на Отец ЯХУВЕХ, с който ТОЙ говори чрез мен. С яростен глас към НЕГОВИТЕ врагове и с любов към възлюбените СИ Деца. Аз трябва да добавя, продължавах да виждам видение на една уста натисната да се отвори широко, с голяма фуния вътре и голяма ръка наливаше кръв в гърлото. Аз съм само посланник. Моля, не хвърляйте камъни по посланника.
*****

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗАПОЧВА

СЪД! СЪД! СЪД!

СЪД, СЪД, СЪД! Вие, които не приемете Пролятата КРЪВ на ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Исус Христос). АЗ се обръщам към всички онези, които МИ се подиграват. АЗ се обръщам се към всички онези, които богохулстват срещу МЕН. АЗ се обръщам към всички онези, които отхвърлят МОЯ СИН ЯХУШУА, вие, които не приемате Пролятата КРЪВ, Пролята за вас, тогава АЗ ще излея вашата кръв в гърлата ви. АЗ ще ви наситя с вашата собствена кръв. АЗ ще ви наситя за греховете, които сте направили само в Америка.

Не мислете, че другите страни от този свят не са предизвикали недоволство в МЕН. Защото този пророк е от Америка, затова АЗ казвам, че обявявам съд, които ще дойде на Америка. Ако беше от Германия, АЗ щях да обявя съд за Германия. Ако беше от Австралия, АЗ бих обявил съд за Австралия, ако беше от Канада, АЗ бих обявил съд, запазен за Канада, защото няма нито една страна на лицето на тази земя, за която АЗ не съм запазил съд.

Кръв ще тече по улиците ви. Кръвта ще стигне до самите ви брегове. Болести, страдания и немощи, за които никога преди не сте чували, ще дойдат на враговете МИ, тези които са решили, че са МОИ врагове. Така че, искате да премахнете МОИТЕ символи и всичко свято далеч от погледа ви, от печати, от клетви, от флаговете. Искате да МЕ изгоните от вашите страни, АЗ ще ви покажа, АЗ ще ви напълня с вашата собствена кръв.

Тъй като смятате, че няма нищо лошо да убиете бебе, докато то все още е в утробата, тогава ще АЗ убия вашите собствени бебета, АЗ ще ги убия пред вас. С ръката на Всемогъщия, Живия ЯХУВЕХ, АЗ ще ви покажа, АЗ СЪМ БОГ и няма да бъда подиграван. Тъй като МЕ подигравахте заради МОЯТА милост, много скоро сега ще видите, че няма повече милост. АЗ няма да се извиня на Содом и Гомор и на другите градове. АЗ няма да се извиня на Ниневия, защото вашите грехове са още повече, отколкото техните заедно! Вонята на греховете ви достига до МОИТЕ ноздри. Колко малко се смиряват и падат на лицата си. О, ако не беше Кръвта на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, АЗ бих ви заличил от човешкия род.

Но АЗ имам няколко, о, много малко, които наричам МОИТЕ Деца и МОИТЕ съкровища, които плачат и които ридаят пред МЕН, които казват: „Нека този грях да не се брои срещу нас.“ И също толкова сигурно, както АЗ пощадих Ной и неговото семейство, също толкова сигурно, както АЗ пощадих Лот и неговото семейство с изключение на един, също толкова сигурно АЗ ще осигуря начин на бягство, начин да благословя, начин да скрия МОИТЕ любими хора. Идете и се скрийте, Деца МОИ. Трябва по-добре да припълзиш под приюта на МОИТЕ крила; по-добре се уверете, че пролятата Кръв на ЯХУШУА покрива всеки грях. Защото МОЯТ гняв е силен, също толкова силен, колкото МОЕТО Име и Голямата Скръб, която предстои, която не е толкова далеч.

Искате да започнете война с онези, които не са провокирали война. Искате да ги стъпчете под краката си просто защото можете. АЗ съм виждал човешки оръжия, но те не могат да се сравняват с Небесните оръжия. Вие се подигравате на филма наречен „Страстите Христови”, сега се подигравате с друг филм („Денят след утре”), който ви казва предварително, защото АЗ го поставих в езическото съзнание, за да ви покажа предстоящия Съд. И вашите политици се издигат и казват: “Не слушайте, това е смешно, това няма да се случи”, но кои са те да казват? От къде знаят къде АЗ съхранявам дъжда? От къде знаят къде АЗ държа вятъра?

О, те имат изкуствена машина, която те казват може да контролира времето, но АЗ СЪМ АЗ и само АЗ ще покажа какво ще правя с тази машина! Ще пречупя дори струните на тази HAARP [Високочестотна активна аврорална изследователска програма]! АЗ ще объркам онези, които се смятат за мъдри. АЗ не съм ли авторът на цялата мъдрост, а вие не сте създали нищо, това съм АЗ, който съм изобретателят. Само АЗ съм Създател и АЗ ще ви покажа какво АЗ ще направя с оръжията за масово унищожение, защото ще видите разрушение от Небесата точно така, както видяха Содом и Гомор и седемте града.

Така че искате да МЕ подигравате? Сега АЗ ще ви покажа какво се случва, когато АЗ, Създателят, се подигравам с вас. Брачната институция е създадена така, че вие да сте едно. Тя определено никога не е бил създадена, за да бъдат еднополовите едно цяло. Дори да се подигравате на институцията на брака. Ураганите ще дойдат без мярка, както никога досега. Вълните на цунами ще стигнат до брега, те ще бъдат МОИТЕ сълзи. Земята ще се тресе във вълни по целия свят по едно и също време. Така както очите ви са устремени към небето, ще видите ужаси когато сатана идва под прикритие. Вие бяхте в конфликт с МЕН и ще пожънете гнева МИ, защото АЗ, БОГ ЯХУВЕХ, ВСЕМОГЪЩИЯТ, съм един.

Поради милостта на МОЯ СИН, АЗ сдържах гняв СИ. Когато видите една нация под Бога, когато дойде последният от печатите, наистина ще изхвърлят дори думата, изобщо думата Бог от вашата страна. Позволявате на няколко избрани, подбрани от сатана да отнемат свободите една след друга. Вие мълчите, но идвате при МЕН и се молите? Врагът не мълчи, врагът реве и дава да се знае за него, тъй като сатана идва като ревящ лъв, търсейки кого да погълне. Така че за онези, които не са измили греховете си в Пролятата КРЪВ на ЯХУШУА, за тези които не са направили МЕН и МОЯ СИН първи в живота и любовта си, ще видите как тези бедствия идват.

О, вие казвате, че АЗ намигвам на този грях или на онзи грях, който означава, че на БОГ МУ е все едно. Ако знаеш по-добре и продължаваш да се извиняваш, казвайки безполезни думи, които АЗ дори не слушам, АЗ ще ви покажа, АЗ СЪМ БОГ ревнив. Всичко, което сте поставили на първо място преди МЕН, от това сте си направили Бог.

СЪД, СЪД, СЪД, дори думата “съдия”, която ще видите, вашият върховен съд на Америка седи там на един хълм толкова благочестиво, но АЗ самият съм Съдия и един по един ще бъдат свалени, защото те раклатиха без страх юмруците си към Всемогъщия ЯХУВЕХ. АЗ ви казвам това, Деца МОИ, планът на сатана започна тук. Системата на антихриста е създадена, само чака подходящия момент и време, за да се появи. Предупредени сте, деца МОИ, скрийте се за малко. Когато АЗ ви казвам да заминете, не питайте защо. Не отлагайте или няма да сте в безопасност и тогава ще дойдете при МЕН и питате защо.

Америка, АЗ запазих последния съд за теб. Гледаш на този свят, докато завладяваш една страна след друга, но окото МИ те наблюдава. АЗ виждам твоето сърце, сърцата на политиците, размяната на кървави пари, смъртта на войници, жени и мъже – те умират напразно, страдат напразно за това, че са се заклели във вярност към държавата, която не представлява МЕН. О, вие, други нации, които слушате това слово, не мислете, че сте в по-добро положение, защото АЗ отново казвам, АЗ запазвам МОЯ Съд и вашите собствени пророци казват, защото не сте по-добри, просто Америка е по-смела в порока. Тъй като те са загубили страха си от своя СЪЗДАТЕЛ, ТОЗИ, КОИТО ги поставих отделно.

Не казвам това предупреждение на Децата СИ; АЗ не заплашвам МОИТЕ Деца, тези, които са МОИТЕ Възлюбени, МОИТЕ Бебета, Невестата, Избраните и Отбраните. Не е нужно да се боите от гнева на вашия БАЩА, докато правите това, което АЗ ви казвам да правите. АЗ ще ви пазя, АЗ ще ви скрия под подслона на МОИТЕ крила, в това помазание влизате.

Градът на греха е първият, в който ще дойде гнева, да вземе малкия кръст от печата. Той ви показва силата на църквите в тази държава. Те имат вид на благочестие, но без желание за благочестие, без благочестие вътре. Онези, които са в тези Църкви, където пасторите им мълчаха и гледаха, дори не принесоха молитви, не казваха на събранието да пости и да протестира.

Вие сте блудница, вие сте блудница в очите МИ, продадохте себе си на най-високата цена, това, което няма вече да правите за освобождение от данъци, защото АЗ вече съм пророкувал, че ще бъде премахнато. О, но вие просто страстно желаете онзи ден, когато можете да продължавате да дайствате по свой начин. АЗ казах на хората да бягат от тези вавилонски църкви. Въпреки това, те продължават да подкрепят тези църкви, да глезят тези пастори; бъдете сигурни, че давате богатство на нечестивите. Те не са нищо повече от подгреватели на църковните пейки и АЗ ще ги привлека към отговорност, за това че не бягаха, но продължават да подкрепят делата на сатана, които са имитация пред МЕН.

И така, Америка, АЗ пророкувам чрез тази слугиня, защото тя е от Америка, отвори устата си по-широко, защото онези, които не приемат пролятата КРЪВ на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, със собствената им кръв АЗ ще ги напълня! Няма да има нито един човек, който да не може да каже когато ще пристигнат разрушителните вълните: “Аз познавам този или онзи, който умря.”

АЗ те предупредих, Америка, твоите пророци те предупредиха. АЗ обявих предупреждение след предупреждението чрез тази Слугиня преди много години.По целия свят те питат: “Какво има да казва този пророк?” Колко пъти АЗ трябва да повтарям, защото ушите ви са запушени, те са пълни с восък, вие сте станали неспособни да слушате. Дори не сте се подчинили на това, което вече казах и все пак викате: „Дай ми ново!“. Това е само малка проба.

Сега АЗ ви давам ново предупреждение. За тези, които отново вярват в идването на ЯХУШУА, вие използвате думата грабване/вземане на МОИТЕ верни Жени, Мъже и Деца. АЗ ви предупреждавам сега, ВНИМАВАЙТЕ, Деца МОИ, за фалшиво грабване, измислено от тези, на които имате доверие. Когато казват: “Исус е тук”, когато казват: “Исус е там, елате да го посрещнем там” (Матей 24: 23-24). Внимавайте, деца МОИ, за холограми в небето, това ще бъде сатана под прикритие. Защото ново оръжие ще ви покоси. За тези, които не слушат, за тези, които не знаят, те ще бъдат изпарени, те няма да бъдат нищо повече от дим. Тъй като не е нужно да ходите някъде, за да дойде ЯХУШУА; МОЯТ СИН ще дойде там, където вие се намирате.

Внимавайте, Деца МОИ, ГРАБВАНЕТО НА СИНИЯ ЛЪЧ, което не е грабване, защото злите ще бъдат грабнати, когато мислят, че са дошли да съзерцават лицето на Исус. АЗ им позволих да бъдат измамени, защото ако наистина МЕ чувахте, вие щяхте да знаете МОЕТО Слово [Библията], да знаете че дори избраните ще бъдат измамени. Това е план, това е заговор на врага, само за да ви покаже какво е зло. Не всички, които ще се събират, ще бъдат зли, някои просто не са чули предупреждението, някои не знаят как да чуят гласа МИ, затова АЗ ви казвам да ги предупредите. Защото МОЯТ СИН наистина ще дойде, но дявола се опитва да върви напреди, така че ги предупреждавайте. Проверяйте Духа, който говори.

Да, вярно е, че мъртвите в Месията ще възкръснат, а вие, които останете ще бъдете грабнати във въздуха, за да срещнете МОЯ СИН, но дяволът идва преди това. Имайте предвид, тези с уши, слушайте, тези с духовни очи, вижте, за да не се заблудите, когато тази фалшификация се опитва да се появи пред вас. Когато собствените ви политици по целия свят погледнат към небето и кажат: “Идва по-голям Бог от АЗ”, те ще видят феномени; да, ще кажат, че виждат космически кораби. Това ще бъде във вашите новини. От извънземния дори ще вземат интервю. Помнете, когато това стане, Деца МОИ, сатана идва преди МОЯ СИН.

сатана се опитва да МЕ подиграва по всички начини, най-голямата подигравка – опитва се да открадне МОИТЕ истински Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните. Адът е препълнен и знамения ще излязат от лавата, която ще изригне от различни части на този свят. Земята трепери и се тресе от гнева МИ при приближаването на на МОЯ истински СИН, защото МОЯТА Невеста наистина знае, че МЛАДОЖЕНЕЦЪТ идва. Така сатана се подиграва и се опитва да върви пред МОЯ СИН и да съблече всичко, което е Свято от погледа на хората, така че те да забравят цената, която МОЯТ СИН е платил. Защото ЯХУШУА ХА МАШИАХ е единственият ви МЕСИЯ, единствената ви пътеводна светлина.

АЗ ви предупредих чрез небето, дадох ви знамение след знамение тази година. Дадох ви учудване и удивление, когато кометите идваха в различни размери. Колко малко погледнаха нагоре и осъзнаха, че вашето изкупление идва. Но за МОИТЕ враговете, съд, съд, съд е всичко, което ще узнаете. Съд срещу тези, които създават изкуствен глад. Съд за онези, които са създали страдания, болести и немощи, съд на онези, които замърсяват въздуха с болести, съд на онези, които добавят отрова към храната и водата.

СЪД, СЪД, СЪД, защото само АЗ съм Върховният Съдия и ще видите, че АЗ не съм БОГ, над който се подиграват. Ще видите какво АЗ правя с враговете СИ, тези които седят толкова богати и надути и ритат бедните в праха.

СЪД, СЪД, СЪД, като АЗ ви накарам да отворите устата си, за да излея МОЯ гняв. Тези, които викат: “Аз съм хомосексуалист, аз съм гей и съм горд”. Болести ще дойдат при вас, язви ще дойдат при вас, хората ще бягат в страх от вас и вие ще се скриете, и ще треперите, и ще викате: “убийте ме, не мога повече да търпя тази болка.“

СЪД, СЪД, СЪД, не само в Америка, но и във всяка държава, която МЕ предизвика, във всеки град, във всяка държава, не МЕ интересува колко малки сте, от града, до селото, до предградията, знам къде сте. АЗ ще ви намеря там.

СЪД, СЪД, СЪД! За вас, които сте праведни в Името на МОЯ СИН, този съд няма да приближи до вас. Вие ще наблюдавате и ще гледате ужасени, ще видите тези, които познавате, които жънат МОИТЕ Осъждения, независимо дали са семейство, приятел или враг. Точно както АЗ бях в състояние да защитя децата на Израел от язвите на египтяните, така АЗ ще го направя отново. Тъй като АЗ СЪМ ВСЕМОГЪЩИЯТ, ЖИВИЯТ СЪДИЯ, АЗ СЪМ ВСЕМОГЪЩИЯТ ЖИВ ТВОРЕЦ и АЗ ще пожъна Съда, защото враговете МИ ще го носят като мантия, като втора кожа.

АЗ първо плача, след което АЗ се гневя, а сега, Деца МОИ, скрийте се за малко, защото вашият AББA е много гневен. Но не за вас, МОИ малки, не за тези, които призовават МОЯ СИН, не за тези, които се опитват да направят всичко по силите си, за да донесат усмивка на МОЕТО лице и лицето на МОЯ СИН. Не тези, които казват: “О, толкова се срамуваме, че сме част от тази човешка раса, която носи срам за нашия НЕБЕСЕН БАЩА”. Поглаждам главите ви, целувам веждите ви и АЗ казвам: “Скрийте се, Деца МОИ, само за малко още, докато съдът дойде върху МОИТЕ врагове. По целия свят от море до море, Съдът ще дойде върху враговете МИ”.
******

Така е казано, така е написано на 2 юни 2004 г. 19:00 ч.
Апостол Елишева Елияху

www.amightywind.com
www.almightywind.com

МОЛЯ, СПОДЕТЕТЕ С ДРУГИ, КОИТО МИСЛЯТ ЧЕ Е ВАЖНО. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БИСЕРИ НА СВИНЕТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОДИГРАВАТ!