ПРОРОЧЕСТВО 76 Възлюбена Невеста на ЯХУШУА, Стани и се Подготви, Защото Твоят ЖЕНИХ Наистина Идва.

print

Пророчество 76

Възлюбена Невеста на ЯХУШУА, Стани и се Подготви, Защото Твоят МЛАДОЖЕНЕЦ Наистина Идва.

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
*******

ЯХУШУА ми каза да кажа на цялата Невеста
„Честита Рош Ха Шана!“
Това е Подарък от НЕГО за НЕГОВАТА Невеста,
Даден 3 Дни Преди Рош Ха Шана.

Моля, споделете с тези, които знаете, че обичат ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Моля, изпратете това точно по начина, по който ми беше дадено. Разбрах, че това е дълго Слово, но си струва да отделиш време. Има Силно Духовно месо за учене в почти всеки параграф , което не е предназначено за духовно Слабите. Аз се учих се заедно с вас, докато ЯХУШУА ми говореше тези думи. Време – между 10:30 ч. и 12:00 ч.
******

Възлюбена Невеста на ЯХУШУА, стани и се подготви, защото твоят МЛАДОЖЕНЕЦ наистина идва

О, МОЯ възлюбена Предвестница, ти викаш към МЕН и казваш: “Коя съм аз, за да изпратя такова съобщение, защото не се чувствам достойна да имам тази чест. Кой ще повярва, че това съобщение е изпратено от Небето?” Но АЗ ти казвам, МОЯ Възлюбена, не става въпрос за това дали се смяташ за достойна да провъзгласиш това послание за цялата Невеста; единственото нещо, което има значение е, че АЗ те счетох за достойна и мнението ти за себе си или това, което другите казват няма значение, само това, че се подчиняваш и пишеш и обявяваш това, което АЗ ти казвам да кажеш. Не МЕ редактирай по никакъв начин. През дългите години, в които ти МИ служиш, ти усещаше ужилването на религиозните демони, които те клеветят с думи и дела. Но това ново Слово ще разобличи демона на Езавел в онези, които считат себе си за Святи и все още нямат Святост в тях. Те ще те нападнат и въпреки всичко АЗ, ЯХУШУА, ще те защитя, защото ти си МОЯ.

Точно както Илия от древността е бил защитен от Езавел и Ахав, така ще бъдеш и ти, така и цялата Невяста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще бъде защитена. Време е за Девите – Защитници да се покажат и да те прикрият в своите молитви, любов и подкрепа, защото те също ще бъдат нападнати в същото време, когато предприемат стъпка на вяра и ще се свържат с теб. Сега АЗ им давам заповед. Онези, които осъзнават, че са Невеста на ЯХУШУА, предстваете се и се съберете заедно с тази Предвестница, от която АЗ издавам това Слово. Защитете я с ходатайствените си молитви, насърчаващи думи и подкрепа и се обединявайте, за да може тя също да ви насърчава и подхранва и подкрепя при атаките на врага на вашия ум, тяло, дух и душа. Ето тайната: както АЗ имам Невяста, така и сатана има и когато Светите Златни Орли се събират, тогава и лешоядите ще се съберат.

Невеста нa ЯХУШУА, вие имате нужда един от друг, защото враговете ви са големи. Преди много години дадох на тази Слугиня съобщение в два съня, един след друг: “Съберете войските на стената.” Сега е определеното време, не пропускайте деня си на посещение един с друг. Сега, Елишева, бъди толкова смела, колкото Илия от Древността (на еврейски Елияху) и прогласи думите, които АЗ ти заповядах да напишеш и кажеш и не се притеснявай за онези с духове като Езавел и Ахав. Но знай, че онези, които те нападат за подчинението на МЕН, ще преживеят същата съдба като Езавел и Ахав и пророците на Ваал, тези които те нападат, нападат Онзи, който те помазва, за да провъзгласяваш. Внимавайте, вие с фарисейски дух, преди да нападнете МОЯТА Възлюбена. Ще бъде по-добре да изследвате собствените си сърца. Всеки, който не е съгласен с това пророческо слово, представете го на този СЪДИЯТА НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ, защото МОЯТА Възлюбена само се подчинява. Това не са нейните думи, а МОИТЕ и тези с духовни уши, за да чувате и слушате, моля ви да я насърчите и да я уведомите.

Стани, Невеста на ЯХУШУА , като 5-те мъдри Девици в притчата, която АЗ дадох в Матей 25: 1-13 и се подготви за скоро идващия си МЛАДОЖЕНЕЦ и МЕСИЯТА идва, о, толкова бързо. Молете се да бъдете достойни да бъдете наречени Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Не приемайте това за даденост. Не се надувайте от гордост, защото някои ще разберат, че те са Гости, а не Невеста поради тази причина. Дадено е твърде много, очаква се много повече.

АЗ, ЯХУШУА съм ДОБРИЯТ ПАСТИР и МОЯТА Невеста няма да отиде при никой друг Господин. Както е писано, АЗ разкривам МОИТЕ тайни на пророците [Амос 3: 7], така че сега АЗ споделям тайни с МОЯТА Възлюбена Невеста и Почетните Гости, които ще бъдат поканени на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. И само тези, които ще присъстват, имената им се намират в Книгата на Живота на АГНЕТО, вписани преди основаването на този свят.

Изучете и се представете одобрени, като разсъждавате защото Енох, Илия, Елисей имат важно значение. АЗ, ЯХУШУА, уча ви сега, това се отнася за Невестата на ЯХУШУА. АЗ провъзгласявам това откровение. Това е ново нещо. Книгата на Енох не беше включена в книгите, които са в Библията и въпреки това АЗ ви давам това поръчение: намерете тази книга и я изучете и оставете ЯХУВЕХ да ви научи на истини, които рядко се преподават. Защото има книги, които е трябвало да бъдат включени в Светата Библия и умишлено са били изоставени, защото биха били твърде конфронтационни. Не всички се наричат ??липсващите книги на Библията, но само някои. Трябва да използвате проницателност: кои книги са от СВЕТИЯ ДУХ и Истината и кои са измислени от човека. Запитайте се: защо ТВОРЕЦЪТ би поставил 66 книги в Библията, защото това не е Свято число. Шест е числото на човека, 666 е числото, свързано с антихриста.

АЗ казвам това на онези, които имат духовни уши да чуят и слушат, всички останали ще останат глухи и се подиграват на това, което не разбират. Истина АЗ ви казвам, АЗ ви давам Твърдо Духовно Месо за ядене. Не е за духовно слабите! Илия от Древността беше само сянка на Грабването на Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Илия от Древността знаеше каква мисия трябва да изпълни и знаеше, че по това време няма да умре. Илия от Древността знаеше в кой ден, час и минута ЯХУВЕХ ще изпрати Огнената колесница, за да го грабне на Небето. И Илия от Древността знаеше предварително кой ще има честта да види това със собствените си очи, името на човека беше Елисей. Илия от Древността беше взет на Небето с помощта на Небесен транспорт и Невестата на ЯХУШУА също ще се грабне, когато АЗ, ЯХУШУА, лично дойда за вас, МОЯ Възлюбена Невеста (4 Царе 2: 1-14).

Препрочетете всички Пророчества и ще видите, че АЗ дълги години наричах Елишева “МОЯ Илия на Новото Време”. Да, нейното законно моминско име е Илия (на иврит Елияху), но това не е причината АЗ да го направя. Едва наскоро тя откри причината и това е повече от изпращането й до вдовиците от Сарепта, за да ги проверя, а те не знаят, защото гладът още не е дошъл; Не само тази причина, както е посочено в много пророчества, които АЗ говорих чрез нея. АЗ говорих ясно с нея на Пасха, 5 април (един ден след нейния рожден ден) и й казах, събуждайки я с думи, които не разбира и само чрез това послание ще разбере по-дълбоко: „Ти си МОЯ Предвестница“.

Наистина, АЗ й казвам и вие с духовни уши да чувате и слушате. АЗ, ЯХУШУА, я наричам „МОЯ Илия на Новото Време“ (на иврит Елиаху) и разкривам тези тайни откровения, дадени й директно от Небето, за да бъдат благословение за нея, както и за Истинската Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Както Илия от Древността знаеше кога да очаква Огнената конна колесница на ЯХУВЕХ, за да го занесат до Небето и той знаеше точното време и ден и беше подготвен и беше предупредил Елисей предварително да го наблюдава. Илия от Древността е сянка на това, което ще се случи с Невестата, така че защо АЗ бих направил по-малко за Невестата на ЯХУШУА?

Първо АЗ ще изпратя Архангел Михаил да дойде и да разчисти пътя на Ангел Гавриил да дойде и да й каже. АЗ й казах да чака обявяването на датата, когато ЯХУШУА ще дойде за НЕГОВАТА Невеста, тогава едно от нейните поръчения ще бъде, като МОЯ Предвестница, да съобщи тази новина по целия свят на целия Елит, наречена Възлюбена Невеста на ЯХУШУА. Възлюбени, задайте си този въпрос и прочетете отново Матей 25: 6-7 и слушайте сега със Свети уши, защото се казва: „А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си”. Наистина ви казвам АЗ, някой беше избран да бъде този вестител, който да съобщи с вик, който ще чуе цялата Невеста на ЯХУШУА и АЗ избрах тази Предвестница да има тази чест.

Каквото направи ЯХУВЕХ за МОЯТА майка, Мириам (Мария), когато АЗ, ЯХУШУА, дойдох на земята, АЗ ще направя за МОЯТА Невеста и ще изпратя ангели до Елишева, за да съобщят, че МЛАДОЖЕНЕЦА наистина идва. Пригответе се и МЕ чакайте в този ден, защото АЗ идвам тайно да избягам с МОЯТА Невеста. АЗ пак ви казвам, Илия от Древността беше сянка на грабването на МОЯТА Невеста и МОЯТА Невеста ще бъде надарена с ново изливане на помазанието, докато е на тази земя, като стандарт срещу злото, което ще дойде срещу вас, като нищо друго, давано преди. Цялата МОЯ Невеста ще знае, че това съобщение е вярно, защото някои знаеха, че това ще се случи и чакат това съобщение да дойде до четирите краища на земята, където скрих МОЯТА Невеста.

За тази дата ще се говори тайно и само на МОЯТА Истинска Невеста ще се каже това. Никога няма да видите това поставено никъде, освен ако не е направено без МОЕТО разрешение и горко на Юда, който би направил подобно нещо, опитвайки се да застраши МОЯТА Невеста. Вие, които бихте се опитали да направите това, ще претърпите същата съдба като Юда. Не мислете, че Елишева поиска това, защото наистина ви казвам, изпратих много Пророци при нея след Пророчества 74 и 75, за да й кажа, че това ще се случи и тя каза, че не е достойна за тази чест.

(Служителите на Служението) и тя отговорят, че това Служение никога не е искало да бъде даващо дата за грабване и наистина АЗ ви казвам: вие не сте определящи дати. Никой не трябва да трябва да приема словото за изчисление, дадено на обикновен мъж или жена. Ангелите ще бъдат изпратени от МОЯ Трон, за да обявят датата, така че МОЯТА Невеста ще бъде като 5-те мъдри девици и ще бъде готова за идването на нейния МЛАДОЖЕНЕЦ – МЕСИЯ. На тези, които казват: „Но е писано, никой не знае нито деня, нито часа“. Това е вярно, когато Писанието е писано преди повече от 2000 години, каква ще бъде ползата от него? Защо AББА ЯХУВЕХ ще определи дата хиляди години предварително, когато АЗ, ЯХУШУА, ще дойда за МОЯТА Невеста, както е посочено в Матей 25: 1-13. На каква цел би послужило, да разстрои онези, които ще трябва да чакат?

Спомнете си Възлюбени, дори 5-те неразумни девици знаеха, че МЛАДОЖЕНЕЦЪТ идва, но бяха хванати неподготвени. Споменатата Притча показва 5-те неразумни девици, които не са имали помазание и са гледали и чакали тези с помазание, за да разберат кога ще дойде МЛАДОЖЕНЕЦЪТ. Тази Притча също показва как АЗ предупреждавам 5 -те неразумни девици, които мислеха, че помазанието на Невестата може да се купи за пари, което не е за продажба, а Невестата знае това и се подиграва на онези, които смятат, че даровете на ЯХУВЕХ са за продажба.

Когато 5-те неразумни девици се върнаха, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ и Невестата тайно избягаха. Когато почукаха на Небесните врати, за да бъдат допуснати до МЛАДОЖЕНЕЦА и Невестата, те бяха изпратени с плач, когато МЛАДОЖЕНЕЦЪТ каза: „Махайте се от МЕН; АЗ никога не съм ви познавал“. Не всеки е годен да бъде Невеста; има строга квалификация и 5-те неразумни АЗ не признах за МОЯ Невеста. Обаче АЗ оставям предупреждение към тях и това е: 5-те неразумни девици, които не знаят кога АЗ ще се върна за Гостите е по-добре да са готови, когато АЗ, ЯХУШУА МЕСИАНСКИЯ МЛАДОЖЕНЕЦ, дойда отново и намеря гостите да спят или без масло в лампите си (Матей 25: 1-13). Всички 5 неразумни девици ще бъдат изпитани в огъня на скръбта, а някои ще излязат като злато, някои ще бъдат предадени на мъченическа смърт, други ще останат, а някои ще бъдат грабнати с МЕН. Някои от 5-те неразумни девици са Гости и не са счетени за годни да бъдат Невеста на ЯХУШУА.

Няма да изненадам МОЯТА Истинска Невеста, защото тя ще чуе звука на Шофара и ще се събуди от този звук, когато АЗ ще звънна от МОЯТА Предвестница. Помнете, че сатана се стреми да ходи пред МЕН, така че не бъдете излъгани от фалшива дата и горко да бъде на всеки, който нарича себе си МОЙ предвестник, с изключение на тази, която АЗ съм помазал, която АЗ използвам сега, за да провъзгласявам, за МОЙ говорител. Ще има помазание, което не може да бъде фалшифицирано, когато Ангелите донесат това послание, така че Истинската Невеста на ЯХУШУА ще роди изливане на помазание от Небето, както никой друг досега. Това ще бъде ранният и късният дъжд на помазанието, съединено заедно, съчетано с двойния дял от помазанието на Илия. Дори Вашите Сенки ще излекуват БЛАГОЧЕСТИВИТЕ, защото МОЯ лечебен балсам от Галаад ще бъде в цялата МОЯ Невеста. АЗ ясно казах думи на Елишева преди няколко години: „Дар на изцеление, Звук на тромпет“. Те никога досега не знаеше значението на тези думи.

Точно както тръбят с Рог на Шофар на еврейска сватба, за да обявят Младоженеца, така и АЗ, ЯХУШУА, ще тръбя с Рога на Шофара, за да съобщя за МОЕТО идване за МОЯТА Възлюбена Невеста, слушайте този Рог на Шофара, той не е далеч. АЗ пророкувах чрез тази Предвестница, че АЗ ще се върна отново през Шабат и АЗ й казах: „Какво ако Рош Ха Шана е денят, в който АЗ ще дойда“, все още не знаеш кой. АЗ също пророкувах чрез нея и й казах ясно: “Първо едно грабване, после друго за тези, които АЗ обичам.” Гостите ще бъдат в това второто грабване от притчата за десетте девици; втори шанс се дава на неразумната, така наречена невеста, това е когато АЗ им казвам: така че бодърствайте, защото не знаете кой ден ще дойда отново [Матей 24:42].

Илия от Древността също трябваше тялото му да се промени незабавно, в мигване на око, тъй като тленните тела трябва да се облекат в нетленни тела, за да влязат в Царството Небесно, ще бъде същото с МОЯТА Невяста. Илия от Древността пусна своя кожух (молитвен шал), дрехата си, която носеше (4 Царства 2: 12-13). По същия начин и вие, Невеста на ЯХУШУА, няма да се нуждаете от земното си облекло, когато сменя дрехите ви с най-красивата, искряща, с цвят на дъгата Бяла Дреха, с която не може да се сравни нито една земна роба или дрехи. Защото вие ще блестите като най-блестящия диамант, който този свят все още не е виждал. Ще сложа Тиара върху главата на жените, когато МОЯТА възлюбена Невеста бъде украсена, а мъжете ще получат корона, пълна със скъпоценни камъни, които никой не може да сравни на тази земя.

Това са тайни, които АЗ споделям с вас, като книгата на Даниил, която АЗ запечатах до последното поколение. Попитайте МЕ и АЗ ще ви разкажа повече, защото АЗ споделям тези тайни с МОЯТА Невеста и АЗ не давам всички МОИ откровения на един човек или пророк, така че споделяйте с този посланник, който обявява МОЕТО послание като благословение за вас. Благословете я в замяна и й кажете колко ясно сте виждали МОЕТО помазание и откровенията, които АЗ ви дадох. АЗ давах сънища на едни и видения на други и пророчески думи на други. Сега е моментът Невестата да се обедини. АЗ издавам силен призив. Ако не можете да се обедините по плът, можете да го направите по различен начин. Изпратете имейл или й пишете. Има хора, които четат това, които разпознават някого, когото разпознават като Невеста на ЯХУШУА и въпреки това този човек може да не го вижда; така че, споделете това с този човек и ги убедете да напишат на МОЯТА слугиня, защото тя ще има дарбата да разпознае кой е Невястата и кои са Почетните гости, след като Ангел Гавриил се появи пред нея; АЗ вече й показах преди това.

Илия от Древността имаше помазание, което уби пророците на Ваал, както и враговете, които го преследваха и вие ще бъдете така. Истинската Невеста на ЯХУШУА ще има същото помазание, за да вика огън от небето, който ще погълне враговете ви. Вие, Истинската Невеста на ЯХУШУА, също ще се биете и ще спечелите войната срещу демоните на Езавел. Съдбата на онези, които се опитват да унищожат МОИТЕ Истински Пророци и Невестата, опитвайки се да ги изтощават с демоничните Духове на Езавел и Ахав, ще претърпи същата съдба като пророците на Ваал, както и враговете на Илия от древността. Вие, Невеста на ЯХУШУА, ще направите това, което направи Илия от Древността и дори повече, преди да напуснете тази земя. И след като се върнете от Небето, вие ще сте напълнени с нови сили с небесните си заповеди, които да бъдат изпълнени, както частично е заявено в Откровение 14. Останалото е тайна в момента; не е необходимо враговете да знаят предварително. Вие, МОЯТА възлюбена Невеста, ще пеете песен като никоя друга и АЗ самият ще ви науча на нея.

Невестата на ЯХУШУА ще бъде първите плодове, изкупени от тази земя преди големия ден на гнева на ЯХУВЕХ, наречен Голямата Скръб. Вие, Невястата на ЯХУШУА, сте винаги истинни и верни на своя МЕСИЯ и МЛАДОЖЕНЕЦ. Вие, Невеста на ЯХУШУА, също ще имате дарбата да се премествате навсякъде по света и няма да имате нужда от земния транспорт. Трябва ли АЗ да ви напомня как някои от МОИТЕ Ученици от древността не са имали прославено тяло, но те можеха да направят същото? (Деяния 8: 27-40). Невестата на ЯХУШУА може да има различен външен вид, както имах АЗ, ЯХУШУА, след МОЕТО възкресение. МОИТЕ собствени Апостоли не разпознаха своя Учител.

Истина ви казвам АЗ, точно когато Елисей свидетелстваше със собствените си очи и видя Илия от Древността, вдигнат в Огнена Колесница теглена от коне, защото Елисей отказа да го остави и беше до него, когато беше грабнат, той получи двоен дял от помазанието, тъй както Илия от древността пророкува. Ето тайната, замисляли ли сте се защо Елисей беше отделен и не бе взет в Огнената Колесница с Илия от древността (4 Царе 11)? Това е така, защото Елисей беше сянката на 12-те Израилеви племена от Откровение 7, а Илия е сянката на МОЯТА Невеста от Откровение 14. По същия начин запечатаните 144 000 от 12-те Израилеви племена ще бъдат защитени и запечатани на тази земя, както е писано в Откровение 7, от Ангел от небето. Човешко оръжие няма да им навредят и язви няма да се приближат до тях, защото не са определени за гнева на ЯХУВЕХ Те ще останат под МЕН, Благодатта на ЯХУШУА, линията на КРЪВТА, която АЗ, ЯХУШУА, начертах на Голгота и сатана не може да прекрачи тази Кръвна линия. 144 000-те ще видят мантията на Невестата, докато Помазането слиза върху тях по начин, за който не са знаели преди.

Истина ви казвам АЗ, че Енох беше сянка на Невестата на ЯХУШУА. Защото Енох беше доведен на небето, защото имаше това свидетелство. Той не умря, но беше занесен на Небето, защото беше намерен угоден за ЯХУВЕХ. По същия начин вие, Невястата на ЯХУШУА, ще бъдете занесени, защото вие също ще имате това свидетелство, че ще сте угодни на ЯХУВЕХ, БАЩА НА ЦЯЛОТО СЪЗДАНИЕ, както и МЕН, ЯХУШУА, НЕГОВИЯТ СИН, защото сте се подчинявали и пазите себе си Святи без петно или порок. Ето защо казах на Елишева по време на насън да помни Евреи 11: 5. Вие, Невястата на ЯХУШУА, не опозорявате ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, наричана също от някои СВЯТ ДУХ. МОЯТА Невеста, вие не спазвате само 10-те заповеди, защото какво предизвикалство има в това? АЗ ще ви покажа няколко основни квалификации, за да разберете дали сте МОЯТА Невеста или ще бъдете Почетни Гости на Сватбената Вечеря на АГНЕТО в това последно съобщение за МОЯТА Невеста и Почетните Гости. Това съобщение не е за езичниците, освен ако ги предупреди.

Пазете се от всеки, който твърди, че е МОЙ и въпреки това атакува това Пророческо Слово, защото те доказват какъв зъл дух имат и доказват, че демоничният дух на Езавел атакува МОЯТА Предвестница, която АЗ помазах да чува МОЯ глас, така че Невестата, както и Гостите на Свадбената Вечеря на АГНЕТО да бъдат благословени и насърчени. сатана е единственият, който би изпратил вълците си облечени като овце, за да атакуват МОЯТА Апостолска Пророческа Предвестница на име Елишева Елияху. АЗ използвам нейното пълно име по МОИ собствени причини, които не засягат никого, но врагове, които се стремят да я унищожат, които използват нейните имена, когато изпращат проклятия.

Истина ви казвам АЗ, всеки, който каже, че се покланя и поставя ЯХУВЕХ и ЯХУШУА на първо място в живота и любовта си и въпреки това трудно се подчинява на Тората / Закона, който включва 10-те Заповеди, има сериозен духовен проблем и ще е бъде по-добре да разбереш, че твоята душа е заплашена. Преди да МЕ приемете за свой МЕСИЯ и да МЕ помолите да вляза в сърцето ви и да водя живота ви, имахте извинение, но сега нямате нито едно. ПОКАЙТЕ СЕ СЕГА, преди да е станало твърде късно. Изкушението не е грях, но внимавайте, защото първо грехът влиза в ума, а след това и в делата на вашето тяло. МОЯ Невеста, вие сте Святи и живеете свято, като за пример имате своя МЕСИЯ. Говорите Свято и мислите ви са непрекъснато за Любовта на вашия живот и това е AББА ЯХУВЕХ и АЗ, ЯХУШУА. МОЯ Невеста, вие не грешите умишлено, защото не искате да МЕ огорчите, нито да дадете повод на сатана да ви обвинява или да МЕ позори.

МОЯ възлюбена Невеста, ти си съставена от мъже и жени. Ти се наричаш девица, защото си излязла от човешките учения и си избягала от вавилонските църкви. МОЯ Невеста, вие не се страхувате да разобличите злото, дори когато то е в църквите и разобличвате пасторите на църквите правещи компромис и тези, които се наричат??равини, които също правят компромиси. Това е зло в МОИТЕ очи. Вие, МОЯ Невеста, няма да мълчите, а колкото повече езичниците и фарисеите, така и хладките християни и 6-те църкви, споменати в Откровение, се опитват да ви накарат да мълчите, толкова по-силно викате. МОЯ възлюбена Невеста, вие които възхвалявате, почитате, обичате и обожавате, желаете преди всичко да предизвикате усмивка на лицето на AББА ЯХУВЕХ, угаждайки МУ, както и на вашия МЕСИЯ и скоро идващ МЛАДОЖЕНЕЦ. МОЯ Невеста, вие знаете, че послушанието към ЯХУВЕХ и ЯХУШУА е любов и доказвате своята любов и вярност, като се подчинявате на заповедите на ЯХ.

Каква е цената на душите ви? На този свят има лъжливи учители, които ви казват, че е невъзможно да се подчинявате на Десетте Закона и АЗ ви казвам, че тези лъжливи учители са изпратени от сатана, за да ви заведат директно в ада. Защо МЕ наричаш ГОСПОД и не МИ се подчиняваш? Не е ли написано: „Бъди свят, защото АЗ съм свят“? Не ви ли дадох АЗ пример? Това е помазанието, което разбива всяко иго и окови и АЗ изпратих УТЕШИТЕЛЯ с името РУАХ ХА КОДЕШ, наричана още СВЯТ ДУХ, за да ви наставлява за всяка истина и да ви научи, както и да ви осъди, когато сте в неправда. Това е РУАХ ХА КОДЕШ, която ще ви пази от греха против МЕН.

Невестата на ЯХУШУА няма затруднения да спазва Десетте Заповеди, вместо това ги пазите и защитавате, знаейки че ЯХУВЕХ написа тези Десет Закона на каменните плочи със СВОЯ пръст и ТОЙ НЕ промени Законите, не изхвърли нито един от тях. Човекът променя законите, а не АББА ЯХУВЕХ, КОЙТО е СЪЗДАТЕЛЯТ на законите, дадени на Мойсей на планината Синай. ЯХУВЕХ е СЪЗДАТЕЛ на Шабат (събота) и нареди на цялото творение да го съблюдава, когато ТОЙ почина на 7-ия ден, създавайки цялото Творение. Шабатът е непрестанен, никога не свършва и дори ще бъде съблюдаван по време на Хилядолетното Царуване.

Истина ви казвам АЗ: Истинска Невеста на ЯХУШУА, вие знаете всичко това и единственото ви желание е да се подчинявате на всяко Слово на ЯХУВЕХ и АЗ съм това Слово, което е станало плът. АЗ съм Живата Тора. Истина ви казвам АЗ, че вие, Невестата на ЯХУШУА, се стремите да се подчинявате и да вървите допълнителната миля [да направите повече от изискваното], каквото и да е необходимо, за да се подчините на AББА ЯХУВЕХ, да правите това, което другите смятат за глупаво, като спазването на Светите Празници и спазване на истинския Шабат и бягство от създадените от човека религии, които промениха Шабат на неделя. МОЯ Невеста, вие знаете, че всичко, което е изкривено или извратено, не е свято, а мерзост за ЯХУВЕХ, като аборт, хомосексуалност и еднополови бракове. МОЯ Невеста, вие не мълчите, но шумно протестирате срещу тези неща и осъждате всеки, който не го прави, наричайки ги страхливец и лицемер.

Чудно ли е, че Евреите и Израилтяните няма да слушат християни, защото знаят, че СИНЪТ на ЯХУВЕХ, който казва, че е Цар Юдейски и МЕСИЯ, не би се отхвърлил Шабат и не би учил, че всеки ден ще е подходящ, когато именно в 7-мия ден е ЯХУВЕХ и АЗ си починахме, като създадохме Творението? Защо вие, които наричате себе си християни, МЕ опозорявате нарушавайки Законите на Тората, дадени на Мойсей и не почитате Светите дни, които ЯХУВЕХ определи, че са Свети за НЕГО? Не съм ли казал АЗ , че не съм дошъл да премахна законите на пророците от древността, а да ги изпълня?

Истина ви казвам AЗ, на онези от вас, които се наричат християни, че вредите на МЕН, ЯХУШУА, повече, отколкото МИ помагате, когато се държите по този начин. Какво ще бъде вашето оправдание, когато застанете пред МЕН за неправилно преведеното и неразбраното Писание? Истинската Невеста на ЯХУШУА няма да направи компромис с факта, че знае кое е истина. Тя е вярна на ЯХ, на когото служи. Истина ви казвам АЗ, МОЯТА Невеста трябва да е духовно зряла, достатъчно възрастна, за да се омъжи. АЗ не говоря за вашата биологична възраст, а за вашата духовна възраст. В зависимост от вашето духовно израстване, а дори не се броят дните, откакто МЕ приехте за МЕСИЯ, защото децата растат и зреят с различна скорост, някои духовно узряват за кратко време, на други са нужни много години, за да израснат, дори за пасторите, докато други никога не ще пораснат, те са доволни само от млякото на Словото, никога не научават нищо ново.

Зрелостта за теб, МОЯ Невеста, зависи от това колко бързо осъзнаваш, че жадуваш повече от духовното мляко на МОЕТО Слово, но се нуждаеш от Духовно Месо за ядене. Усещате спазми от глад, ако не го получавате редовно. Вие, Невястата на ЯХУШУА, имате духовни лъвски зъби и бързо поглъщате помазаното духовно месо, като това Пророческо Слово, като сега разпознавате МОЯ глас и никога не сте доволни от прости земни знания, но търсите и искате повече Небесно познание, за да познавате AББА ЯХУВЕХ точно както Авраам познаваше. МОЯ Невеста, вие се стремите да знаете тайните на ЯХУВЕХ, които са запазени за онези, на които ТОЙ и АЗ можем да се доверим.

МОЯ Невеста, в този момент сте разпръснати по целия свят. МОЯ Невеста, вие сте съставени от първите плодове, както е споменато в Откровение 14. Вие сте най-добрият плод, който АЗ ще изкупя от земята преди Голямата Скръб. МОЯ Невеста, вие се хвалите само с онези, на които служите и оставате смирени, никога не разбирайки напълно защо АЗ, ЯХУШУА, избрах вас, но се чувствате удостоени с чест, че сте избрани и въпреки това не приемате това е даденост и все още се молите да бъдете достойни да бъдете наречени МОЯТА Невеста. МОЯТА Невеста разбира важността на спазването на Светите Дни, които е спазвал нейния Еврейски Месиански МЛАДОЖЕНЕЦ. МОЯ Невеста, вие поставяте всичко на жертвения олтар и не държите нищо и ще следвате вашия МЕСИЯ и ще се подчинявате на всичко, което АЗ казвам. Вашият вик на устните ви е Свят.

МОЯ Невеста, вие не само обичате AББА ЯХУВЕХ и MEН, ЯХУШУА, но страстно обичате AББА ЯХУВЕХ и MEН, ЯХУШУА, точно както в песните на Соломон. МОЯ Невеста, вие поставяте и Твореца, и Месията еднакво на първо място в живота и любовта си. Всички останали, независимо дали съпруг/а, деца, семейство, приятели, бизнес или удоволствие е на второ място във вашата любов и живот. МОЯ Невеста, вие сте готови да дадете живота си, ако е необходимо, ако това е волята на ЯХ. МОЯ Невеста, вие оставихте всичките си земни удобства, когато АЗ ви казах: „Следвайте МЕ“ [Матей 4:19].

МОЯ Невеста, вие не само ще имате моето ИМЕ, изписано на челата ви, но и ИМЕТО на АББА ЯХУВЕХ, така че всички да видят както Откровение 14 ясно казва. МОЯ Невеста, вие имате тежестта и да говорите истината, когато само остатък наистина иска да чуе и да се подчини. МОЯ възлюбена Невеста, вие бихте предпочели да имате името на любимия ви АББА ЯХУВЕХ и МОЕТО, на ЯХУШУА, на устните си, говорейки за НАС с любов и мислейки за това кои сме НИЕ и как да НИ угодите и да изучавате Небесните неща и пророческите неща, които идват и вие не презирате дара на пророчеството, нито подигравате Даровете на РУАХ ХА КОДЕШ.

Знаете, че всички дарове на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) са ценни и желаете всички. Вие изучавате всичко, което можете за вашия Небесен дом и скривате Свещените Писанията в сърцето си. МОЯ Невеста, вие знаете, че тази земя не е вашия дом, просто преминавате, докато работата, за която АЗ ви изпратих не приключи. МОЯ Невеста, вие жадувате да чуете Рога на Шофара, знаейки че вашият Месиански МЛАДОЖЕНЕЦ ще се появи веднага след силния звук на Шофара, така че можете да бъдете занесени във вашия небесен дом. Жилището, което АЗ изградих за вас, чака заедно с вашите награди, които се съхраняват във вашите складове.

МОЯ Невеста, вие копнеете за МЕН, тъй като АЗ копнеех физически да бъда с вас, а това вече не е далеч. Утешавайте се, МОИ Възлюбени и на следващата Рош Ха Шана през 2004 г. говорете с МЕН, както бихте искали с любящ съпруг, когато искате ТОЙ да се върне при вас, защото ТОЙ е заминал на дълъг път. Плачете за МОЕТО връщане от любов и копнеж, а не от страх. АЗ копнея да чуя вашите думи на страст и любов към МЕН и така нашият AББА ЯХУВЕХ също копнее.

АЗ ви оставих МОИТЕ Думи на любов в песните на Соломон. Тук не става дума за сексуална любов, а за любовта, която малцина могат да разберат, с изключение на МОЯТА Невеста. Прочетете ги с духовно прозрение и попитайте МЕ и АЗ ще обясня притчата – сонети, защото това е нещо повече от любовта на Соломон, която е описана, МОЯТА Невеста е скрита в тези стихове. Можете ли да го намерите? Споделям друга тайна с Невестата на ЯХУШУА: МОЯТА предвестница Елишева вече носи духовен годежен пръстен. Тя ще знае на кого АЗ дадох тези пръстени. Всеки от MОЯТА Невеста ще носи уникален годежен пръстен, който е отражение на цената, която са платили, за да станат MОЯ Невеста. Няма два пръстена, които да си приличат.

Възлюбени, когато Невестата и Гостите пристигнат, тогава ще започне Свадбената Вечеря на АГНЕТО. АЗ, ЯХУШУА, ще танцувам и ще се радвам не само с МОЯТА Възлюбена Невеста, но и с МОИТЕ Възлюбени Почетни Гости. Блажени всички, които са поканени на Свадбената Вечерята на АГНЕТО, както е писано в Откровение 19: 9. Покани бяха изпратени до всички на този свят и въпреки това, малцина знаят каква чест е да бъдеш наречен MОЯ Невеста или да получиш покана като Почетен Гост. Малко разбират цената, която АЗ платих, за да ви поканя. Някои покани са изгубени, някои са изхвърлени и маркирани като боклук, някои покани събират прах, някои покани са фалшифицирани, а някои Гости не разбират, че това е само RSVP покана. Само тези, които отговарят и приемат МЕН, ЯХУШУА, като ваш МЕСИЯ, ще участват в Свадбената Вечерята на АГНЕТО и само онези, чиито имена се намират написани в Книгата на Живота на АГНЕТО преди основаването на този свят.

Горко на враговете, които се стремят да подиграват, дискредитират, нанесат вреди, клеветят или убият МОЯТА Предвестница на Невестата или унищожат това Служение. Защо скърцате със зъби от гняв? Вие с духове като фарисеите, вие, който сте скрити Юди, не знаете ли, че буквата убива, а МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ) дава живот на МОИТЕ Думи? Защо всички гореспоменати се интересуват, защото нито един от вас не е МОЯ НЕВЕСТА или МОИ Гости и където ви е предопределено ще има плач и скърцане със зъби. Вие, които имате вид на Благочестие и без Благочестие вътре и без Святост вътре, отдавна сте избрали осъждение вместо спасение. Никой освен Истинската Невеста на ЯХУШУА няма да знае годината, деня или часа, когато АЗ, ЯХУШУА, ще дойда да грабна МОЯТА Невеста.

За онези, които се подиграват с това послание, очите ви не трябваше да видят или да чуят ушите ви (1 Коринтяни 2: 9-16). Само Невестата на ЯХУШУА и само онези, които са предопределени да присъстват на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, разпознават че това е гласът на единствения МЕСИЯ и скоро идващият Небесен МЛАДОЖЕНЕЦ за Невестата. Те ще знаят, всички останали ще останат слепи и глухи. Точно както един любящ съпруг се грижи, защитава и поддържа СВОЯТА Невеста, как мога АЗ да направя нещо по-малко, но само повече за МОЯТА Невеста.

АЗ, ЯХУШУА, идвам, приготвяйте се, не е достатъчно просто да бъдете измити в МОЯТА Пролята КРЪВ за вас на Голгота, тъй както и Гостите се измиват в изкупващата КРЪВ на Голгота. Но МОЯТА Невеста е безупречна, без петно или недостатък по дрехите си, искрящо бяла, не МИ носи срам. Стани, МОЯ Невеста, послушай Рога на Шофара, нека твоята светлина свети преди всички. Вашият МЛАДОЖЕНЕЦ наистина идва бързо. И ДУХЪТ и Невестата казват: „Ела, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ела”. Нека всеки, който чуе, да каже: „Ела“. Нека всеки, който е жаден, дойде и всеки, който желае, ще вземе водата на живота даром. И този, който свидетелства за тези неща, казва: „Да, АЗ скоро идвам“. Амин, Селах.
******

Дадено на тази Предвестница, моля, не хвърляйте камъни по този Посланник, но ако го направите, това ще бъде за Слава на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.

Апостол Елишева Елияху 9/12/04 (Апостол означава “пратеник”.)