Пророчество 86, ДАЛЕЧ ОТ МЕН, ТИ, НЕПОСЛУШНА, ТАКА НАРЕЧЕНА НЕВЕСТА!

print

Пророчество 86

ДАЛЕЧ ОТ МЕН, ТИ, НЕПОСЛУШНА, ТАКА НАРЕЧЕНА НЕВЕСТА!

Дадено на Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)
12 май 2006 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Налага се изясняване на начина по който е излязло това Пророчество. То включва лични неща в живота ни, които не бихме споделили, но наистина нямаме избор. Съжалявам, че е толкова дълго. Това ще бъде включено и в предстоящата книга, която скоро ще бъде публикувана.

Това Слово излезе, докато много от Невестата бяха заедно в молитва с нас в хотел в Анеси, Франция след разочароващ ден в намирането на къща за убежище във Франция. След няколко дни търсене в интернет и няколко обаждания, накрая, водени от ЯХУВЕХ, прегледахме две къщи, които бяха на около 80 мили от мястото където бяхме.

Къщите изглеждаха чудесно в интернет и сякаш отговаряха на всички наши нужди, затова си уредихме среща, за да видим и двете къщи. След едно прекрасно пътуване, ние много хвалихме и пяхме на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и с голямо увереност, че щяхме да получим къща този ден, пристигнахме в личната къща на хазяйката и тя ни покани на вечеря в дома й във Франция. Имахме прекрасна вечеря, приготвена от нея и нейните дъщери.

После отидохме в първата къща и бяхме разочаровани от нейната възраст и състояние. Това се отнася и за втората къща. После тя предложи да видим и третата къща, която беше за частната й фирма. Отидохме до третата къща и всичко беше прекрасно. Ние всички се чувствахме много добре за тази възможност, докато не ни каза какъв е наемът на месец! Всички ли седите? Това е 11 000 евро на месец, което съответства на приблизително 15 000 долара на месец. Да, това е далеч от нашия ценови диапазон, така че нямахме друг избор, освен да отидем там, от където току-що дойдохме. Всички бяха много разочаровани и си мислеха, че ние просто обикаляхме цял ден за нищо и имаше много въпроси, които трябва да бъдат взети в молитва.

Това е, за което се молехме, когато се появи това Пророческо Слово. Когато всички се молехме на езици, всички чухме, че ние сме възпрепятствани. Имаше две жени, Кейти О. и Хирут от Аляска, които бяха призовани да бъдат Невяста на ЯХУШУА, но заради тяхното непокорството ние бяхме спрени да направим това, което бяхме призовани да направим в Европа, за да създадем Европейско безопасно убежище.

И двете тези жени трябваше да бъдат с нас в Европа и двете казаха, че ще бъдат с нас, където и да отидем. Това беше волята на ЯХУШУА, защото ТОЙ ни каза това. Прекарахме Пасха с тези две жени в Анкоридж, Аляска и двете знаеха какво трябва да направят, за да се подготвят за бягство, когато им бъде казано да бягат. И двете бяха готови да направят всичко необходимо и да са готови да бягат. Не знаехме по онова време, че отиваме в Европа. Мислехме, че отиваме в Южна Америка по това време.

Кейти О. беше несходно свързана в брак, а ние я предупреждавахме няколко пъти за съпруга й, психиатъра Алекс, който знаеше за това служение, но не го подкрепяше. Той е езичник, който поставя под съмнение съществуването на БОГ. Казахме й, че тя трябва да прави само това, което й е казал ЯХУШУА, а не да се покорява на съпруга си, защото тя е в несходен брак. Предупредихме я за контрола върху ума и манипулациите, които той ще използва срещу нея.

Кейти О. искаше да повярва, че съпругът й ще бъде спасен и тя се чувства отговорна, че нейната задача е да го доведе до спасение. Но ние знаехме друго. Този човек е лишен от спасение и ние го знаехме, но тя не искаше да ни повярва. За да направя кратка историята, Кейти О., за съжаление избра неспасения си съпруг вместо Невястата на ЯХУШУА.

Преди Пасхата, Кейти О. се свърза с това Служение и каза, че в момента се ръководи от ЯХУШУА и тя иска да даде щедро дарение на това Служение. Тя ни каза, че това са парите й за пенсиониране от предишна работа и не били на нейният съпруг. Тя каза, че по онова време не се е чувствала така, че да разкаже на мъжа си за това и ние се съгласихме, защото много пъти в такива ситуации виждахме сатана да показва грозната си глава. И хората в крайна сметка не се подчиняват на ЯХУШУА поради неспасения си съпруг или съпруга и не правят това, което знаят, че трябва да правят. Кейти О. наистина дари на Служението, точно както беше водена, но тя се опитваше да не казва на неспасения си съпруг, на езичника.

За да направя една дълга история, аз (Елишева) вярвах на Кейти О. и й дадох телефона, докато бяхме в хотел във Франция. Тя се обади и разговаря с мен, а след това ми каза, че най-накрая е казала на мъжа си за дарението които е дала на Служението и ме помоли да говоря с нейния съпруг. Казах й “не”, но тогава съпругът й започна да ми говори по другата линия. Нямах представа, че е на другата линия и се е почувствах предадена от Кейти О. и как съм била поставена. Той каза, че иска да се върнат парите му. Каза, че иска да знае какво сме направили с парите му. Най-важното е, че той иска да върне парите и ще направи всичко възможно, за да ги получи. Дори се свърза с моя така наречен първи съпруг. Единственият начин да направи това беше с Кейти О. Надявам се, че грешим за нея, но не знам как иначе би могъл да се свърже.

Никога не сме искали нищо от Кейти О. Тя изпрати дарение, защото ЯХУШУА й го сложи в сърцето.

По време на Пасха Хирут ни каза, че знае, че трябва да напусне работата си, а също и Кейти О., преди дори да се срещнат с нас и са готови да бягат. Тя имаше пари за пенсиониране и трябваше да подаде молба и трябваше да ги получи в рамките на 30 дни. Дадохме й потвърждение, след като се молехме, но тя каза, че не може да напусне, докато нейният работодател не й намери заместник. Казахме й да не чака, да напусне веднага, защото сатана ще направи всичко възможно да я убеди, че не е намерен заместник, за да й попречи да се подчини на ЯХУВЕХ.

Друго извинение бяха двете й кучета. Едно куче умря малко след Пасха и сега й остана едно куче. Тя не искаше да напусне остналото си куче. Излишно е да казвам, че Хирут не е напусна работата си и доколкото знаем, тя все още работи там. Знаеше, че трябва да напусне, преди да ни срещне. Дори онези, които работят с нея, започнаха да я третират като враг и там няма мир.

ЯХУВЕХ даде на всяка от тях знак. Защо някой би избрал светска работа, над това да е Невяста на ЯХУШУА и да се подчинява на НЕГО за ваша собствена безопасност, ако няма други причини. Ние просто не разбираме. Защо Кейти О. избра да предаде ЯХУШУА заради езичник, лишен от спасение съпруг? Ние трябва да споменем всичко това или няма да разберете гнева на ЯХУШУА в Пророчеството за тези две жени. Eвропейска Невеста на ЯХУШУА, вие дори не познавате тези две жени и всичко това ви засяга, защо не можем да бъдем по-нататък благословение за вас.

Ето защо ЯХУШУА е толкова ядосан. Ако Кейти О. и Хирут се бяха подчинили, щяха да са във Франция с нас, а ние щяхме да имаме достатъчно средства, за да си осигурим място за убежище на Невестата на ЯХУШУА. Ние бяхме възпрепятствани да правим това, което бяхме призовани да правим във Франция и Швейцария, заради непокорството на онези, които наричат ??себе си Невеста.

Знаем, че много неща са пострадали заради това. Чрез това послание ЯХУШУА иска от нас да чуем всичко. Непослушанието засяга не само тези, които са непокорни, но засяга и другите. Не можехме да направим това, което бяхме призовани да правим в Европа. Ние скърбим, защото чувстваме, че сме се провалили там, където сме били изпратени. Нуждаем се от голяма къща в Европа, за да бъдем убежище на Святите, когато дойде преследването.

Кейти О. не разбра, че сме свикнали да бъдем благословение за другите в Европа. Кейти е омъжена за милионер и ако правилно разбираме бога на Алекс са парите. Този ден се опитвахме толкова много по телефона да достигнем душата му за ЯХУШУА, но всичко, което искаше да направи, беше да спори. Баща му е милионер мисионер в Африка. Кейти има толкова щедро сърце и ако можеше тя дори би предложила да ни даде дома си. Наистина боли, когато един приятел предаде доверието ви. Колко ли боли ЯХУШУА, когато това се случи?

Кейти О. винаги казваше, че знае, че ще напусне Алекс, защото той дори е казал, че когато дойде знакът на звяра, той ще принуди нея и децата да го вземат. Тя беше готова да го напусне, но той като психиатър знае как да манипулира съзнанието й. Ние ви молим да се молите за нея, за да се освободи от демоничното влияние на този човек и на сатана.

Ние ви молим да се молите за Хирут. Тя живее с майка си и майка й не вярва в съботата и еврейството на Месията. И двете са повлияни от тези, с които живеят. Молим се те да бъдат изкупени в името на ЯХУШУА, защото казахме и те вярваха, че където и да отидем и те ще бъдат с нас. Не забравяйте, че Наум 1 казва, ЯХУВЕХ е БОГ ревнив и ТОЙ премахва някой, когото обичате повече от НЕГО.

Моля, когато споделяте това Пророчество, включете и обяснението на тази или някои от неговите части, иначе просто няма да го разберат. Благодаря.
******

Пророчество 86

ДАЛЕЧ ОТ МЕН, ТИ НЕПОСЛУШНА, ТАКА НАРЕЧЕНА НЕВЕСТА!

Дадено на Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)
12 май 2006 г.

Наистина АЗ вече съм казал. Не трябва ли цялото ви тяло да работи в хармония? Може ли да се каже, че единият крак ще отиде на ляво, а другият крак да казва, че ще отиде надясно? Може ли едната страна на устата да говори, аз ще говоря от едната страна, а другата от другата страна?

Ето какво е това, когато АЗ се опитвам да се справя с непослушната така наречена Невеста. АЗ казвам: “Идете по този път”, те казват: “Не, искам да отида по този път.” Спомняте ли си, когато АЗ казах: „Това е последният призив към Невестата?“ Знаете ли колко липсват, защото отказват да слушат гласа МИ и да изпълняват? АЗ не съм земен съпруг, когато давам заповед, АЗ очаквам да бъдем следвани. Когато АЗ казвам: “Сложи го на олтара”, АЗ очаквам да се изпълни.

Знаете ли колко още пушат цигари? Знаете ли колко още се напиват зад затворени врати? Знаете ли колко още четат порнография? Знаете ли колко още похот има в сърцата им? И все пак те казват: “Искам да бъда част от Невестата.” Далеч от МЕН, ти непослушна, така наречена Невеста! Когато АЗ ви казвам да положите всичко, когато АЗ ви казвам да сложиш финансите си, когато АЗ ви кажа да се обедините с другите, когато АЗ ви кажа, че светлината и тъмнината са несъвместими. Вместо това продължавате да се опитвате да намерите пророци за сърбящите си уши. Тук няма да ги намерите.

Тази Предвещаваща Слугиня ще провъзгласи MОИТЕ Истини, тя няма да прави компромиси. Мислите ли, че я мразят сега, онези, които не са от МЕН? Още не сте видели нищо. Но онези, които наистина принадлежат на МЕН, вие ще имате любов, за която никога не сте мечтали, ще приемете истините, които АЗ ще кажа по-нататък. За тези от вас, които са послушни, които наистина чакат със затаен дъх всяко МОЕ Слово.

Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи, Големи! Ще бъдат техните благословения!

О, как АЗ те обичам! Как АЗ те прегръщам. Когато казваш: „Покажи ми пътеката, светлата пътека, аз ще направя всичко, което ТИ казваш, дори ако това противоречи на моята плът, дори ако това означава, че трябва да пожертвам финансово, ще го направя по ВАШИЯ начин”. Това е МОЯТА Невеста. И вие ще се познаете, вие сте семейство като никое друго семейство. Мислите с един ум и обичате с едно сърце и МОЕТО ИМЕ никога не е далеч.

Всеки един от вас МЕ прегръща с любов по нов начин. Това е МОЯТА Невеста. Желанието ви да живеете свято за МЕН само нараства всеки ден. Вие казвате: “Говори ми, възлюбени, искам да ТЕ видя” и АЗ казвам: “АЗ съм тук и АЗ те прегръщам и АЗ те целувам, и АЗ те обичам, и АЗ те прегръщам, и АЗ те държа”. Това е МОЯТА Невеста. Те не са непослушни, така наречените Невести.

Онези, които са в несходно свързани бракове, които АЗ никога не съм свързвал, те са като въже около шията ви и вие висите, но когато АЗ дойда да отрежа въжето, вие казвате: “Не, нека да вися“. Далеч от МЕН, ти непослушна, така наречена Невеста. Вече не сте Невеста. В очите си се наричате Невяста, в молитвите си казвате, че сте Невяста, но АЗ изпитвам вашето послушание, защото познавам сърцето ви. АЗ знам кого обичате най-много.

Можете да опитате и да впечатлите другите, можете да се молите в МОЕТО име, но АЗ знам вашите сърца. Ще плачете и ще скърбите един ден, когато ще разберете колко от вас АЗ трябваше да отстраня. И АЗ ще кажа: Махайте се от МЕН, непослушни, тези, които наричат себе си ??МОЯ Невяста.

МОЯТА Невяста върви заедно и казва: „Какво мога да споделя? Какво мога да направя за вас? ”Те се обичат помежду си с любов, о, толкова истинска. Това е МОЯТА Невеста. АЗ предупреждавах и отново АЗ предупреждавах, и АЗ казвах: “Остави греха си”. АЗ не казвам, че не сте спасени. Но казвам, че не си достойни да се наричате МОЯТА Невеста. О, но те са се събрали тук, о, каква любов имате един за друг. Изпратих ви да призовете Европейската Невеста и от другите нации.

Колко грижи, когато имате нужда и поставите нуждата? Невестата няма да ви разочарова. Невестата ще бъде щедра, те ще знаят, че вашата нужда е тяхна нужда. Точно както АЗ пратих Илия от древността (на Иврит, Елияху) и каза на вдовицата от Сарепта да сподели с Илия [на Иврит, Елияху] и каза: “Сподели последното си ядене с мен, така че това няма да бъде последната ти вечеря.” И така, АЗ изпращам този Илия на Новия [на Иврит, Елияху] да направи същото. АЗ ще я изпратя при вдовиците от Сарепта, които казват „аз нямам“ Но много бързо ще видите, че отчаяно се нуждаете. Това е така, защото сте запушили ушите си към МОЯТА Предвещаваща Слугиня и АЗ ще бъда глух, когато викате.

Защото метеоритите ще дойдат и те ще падат от небето по целия свят и ще бягат и ще се крият! Земята ще се разтресе, не само на едно място, а вулканите ще ударят и като верижна реакция ще бъде този удар. И само тези, които наистина са останали в МЕН, в Живия Камък, ще останат защитени. Бурите, каквито никога не сте виждали, това е само началото на онова, което предстои. Но онези, които остават в МЕН и в МОЯ ОТЕЦ АББА ЯХУВЕХ, ще останат защитени, когато сте защитени в МОЕТО ИМЕ. Вие искате да покриете ушите си, когато АЗ казвам: “Почети съботния ден и АЗ не искам да кажа за създадения от човека”. Вие искате да покриете ушите си, когато АЗ казвам: „Почитай Святите Празници и АЗ не искам да кажа онези, които са създадени от човека, ти предпочиташ да почиташ езическите празници, а не на МОЯ ОТЕЦ ЯХУВЕХ“. НИЕ сме едни и същи вчера, днес и завинаги, МОЯ ОТЕЦ и АЗ. Само защото променяте идеята си за греха, не означава, че НИЕ също.

АЗ знам, МОИ Възлюбени, това не е дори това, за което сте се молили, но думите, които са били в сърцето МИ [“не трябва ли цялото ви тяло да работи в унисон?” Т.е. не трябва ли цялото тяло на ЯХУШУА да действа в унисон ?] -вие можете да видите какво се случва, когато има неподчинение на онези, които са призовани да бъдат МОЯ Невяста. Не МЕ интересува дали давате милиард долара. Ако си непослушен, АЗ ще ти кажа: “Далеч от МЕН, това няма да МИ направи впечатление”. Не МЕ интересува дали дарявате, ако не се подчинявате на ЯХУВЕХ, ако не се подчинявате на MEН, АЗ ще кажа: “Далеч от МЕН, вие не сте МОЯТА Невеста”. Времето е кратко, време в секунди, преди АЗ да дойда за МОЯТА Възлюбена Невеста. Няма време за игри, няма време за топлота. Наистина АЗ ще ги повърна от устата СИ.

Вие ще кажете: “О, ЯХУШУА, никога няма да говори с нас така.” Забравяш, че АЗ някога съм бил агне, но сега АЗ съм Лъв. АЗ имам баланс във всичко като МОЯ АББА ЯХУВЕХ, НИЕ сме всемогъщи в любовта и НИЕ сме всемогъщи във войната. АЗ не прокълнах ли смоковницата, която не даваше плод? Какво те кара да мислиш, че АЗ съм се променил? АЗ отидох на кръста заради теб, дадох за теб МОЯ ЖИВОТ и МОЯТА Кръв, а ти казваш: „Прекалено много искате от мене, не мога да се откажа от греха си”.

Тогава не чакайте да бъдете МОЯТА Невеста. Не казва ли Словото, че в края на времето Светият ще бъде по-свят, а нечестивият ще бъде по-нечистив. Ето края на времето, защото то е тук. Няма повече време да хвърляш перлите си пред свинете. Идете при онези, при които АЗ ви казвам да отидете и ако не приемат истината, отърсете праха от краката си и продължете напред.

Има такива, които са предназначени да бъдат тук (във Франция заедно с вас). Те не само вас напуснаха. Те напуснаха МЕН. Сложиха работата си пред МЕН, поставиха пред МЕН неспасения любим човек, поставиха децата си пред МЕН, преди да им кажа, че децата им ще бъдат наред. Сложиха парите и лукса, които искаха. Не ги вълнува, че вие сте оставили всичко. Не ги вълнува, че нямате дом. Те не се интересуват, че нямате превозно средство, не се интересуват от това, че сте оставили всичко за другите.

О, но АЗ имам Невеста, която ще се погрижи и АЗ ще ги доведа при вас. Те ще бъдат благословени и ще имат честта да ви служат. В очите на този свят АЗ изпратих царски да отвориш пътя пред теб и (ти чу думите): „Никога няма да имате недостатък и никога повече няма да имате нужда”.

Елишева вика: “О, ръката ми!” Обяснение: по време на това послание и молитва, и за да потвърди, че това е ЯХУШУА, ЯХУШУА сложи ръката си на [моята] и се усеща като огън и лед, защото плътта не може да се справи с помазаното докосване на ЯХУШУА, то е толкова мощно и много болезнено.

АЗ ви изпратих при нея, за да бъдете благословение един за друг. Както вие можете да дадете живота си един за друг, така тези, които АЗ наричам МОЯ Невеста ще правят същото за вас. И те няма да скрият от вас никакви добри неща, защото те знаят цената, която сте платили, за да МЕ слушате по този начин. И Елишева, ако смяташ, че си мразена, ако смяташ, че името ти е проклинато досега, защото то е проклятие от устните на езичниците, то е проклятие от устните на хладните, това е проклятие от устните на сатанинските слуги!

О, но АЗ ви казвам това, благословенията ще станат по-силни за онези, чиито имена са написани в Книгата на Живота на АГНЕТО, те ще ви обичат с любов, която никога не сте познавали. Онези, които са Невястата, когато чуят това послание, те ще разпознаят, ще покрият лицата си и ще плачат и казват: “Какво мога да направя за теб?”

Защото вие виждате този, който светът нарича царски, а ти си МОЯТА Предвещаваща Служителка, въпреки че никой на земята никога няма да ти даде корона, на Небето ще имате коронация, АЗ ще ви събера всички заедно. АЗ ще ви заведа заедно като едно цяло.

Елишева, ти се страхуваше да отидеш в Африка, казаше: “Кожата ми е твърде светла, какво ще си помислят, ще ме мразят ли?” АЗ ще ти кажа, че тези с МОЯ Дух ще те прегърнат и ще те обичат. Те не гледат на цвета на кожата ви, точно както вие не гледате и АЗ те изпращам там, за да ти покажа в Африка, че сте едно.

Вие няма да имате никакъв недостиг. Не МЕ интересува колко малък е той. Изпращам ви царски, за да проправите пътя. Вие се познавате, гледайки в очите на другите. Ти, Елишева никога не си изпитвала това към друга [сестра].

Но АЗ пак казвам, на Небето, преди да слезете на тази земя, всички вие бяхте пред Трона МИ и викахте към МЕН, и казвахте: Изпрати ме, изпра ти ме, изпрати ме, направи ме лидер! ”, както казва едно малко дете,„Направи ме лидер ”и АЗ те короновах.

О, (любими деца), защо мислите, че животът ви е бил толкова труден? О, това е животът на Невястата на ЯХУШУА, слугата не е повече от господина. Ако на МЕН МИ беше лесно, щеше да бъде лесно и за вас, но на тази земя не е толкова лесно. Ако всички биха МЕ приели, те щяха да приемат и вас, но АЗ бях отхвърлян повече, отколкото бях приет, така е и сега.

Те тичат към пророци, които пророкуват само добри неща. Те тичат към пророците, които започват в пророческите училища и учат само да наставляват и само да издигат и никога да не казват нищо негативно. АЗ ги наричам лъжепророци. МОИТЕ пророци са изпратени да предупреждават, че ще дойде осъждение. Пророците МИ са изпратени да пророкуват какво ще дойде. ДУХЪТ на Пророчествата е на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Но вие казвате: “ЯХУШУА, това не са нашите въпроси, на които да получим отговори.” Ако не е МОЕТО желание да ви кажа сега? Това не означава, че няма да го направя. Вместо това АЗ искам да те използвам, за да донесеш Пророчество 86. (Молехме се за посока.)

Колко хора МЕ търсят в молитвата? Не искам да кажа молитвите преди лягане. Колко хора търсят МОЯ АББА ЯХУВЕХ и наистина се застъпват и наистина се молят. АЗ дадох инструкции на МОЯТА Невяста да покрие Двамата Свидетели в молитва. Колко от вас са се подчинили? Колко са повдигнали това Служение? Колко помогнаха? И все пак твърдите, че сте МОЯ Невеста? АЗ отново казвам: „Далеч от МЕН, които се наричате ??МОЯТА Невяста, които сте непослушни. Няма значение как наричате себе си. АЗ познавам МОЯТА Невеста. Ако не помагате, вие пречите и ако пречите, не сте МОИ. За онези от вас, които АЗ възкресих, за да жертвате отново и отново, о, натрупали сте съкровищата в Небето.

Защото наистина АЗ ви казвам, МОЯТА Невяста ще направи това и онези, чиито имена ще се намерят в Книгата на Живота на АГНЕТО.

Това е, което е в сърцето МИ днес. АЗ ще отговоря на вашите въпроси, Възлюбени МОИ, ще отговоря на вашите въпроси, МОЯ Възлюбена Невяста, но сега това е в МОЕТО СЪРЦЕ. Ето как това (неподчинение) ви повлия, когато извикахте към МЕН и казахте: „В каква посока трябва да отидем? Къде да живеем? Какво да правим с колата? ” АЗ отговарям: “Ако тези, непокорните, бяха послушали и се покорили, не бихте плакали сега. Затова АЗ просто вдигам нови, за да заемат мястото на тези, които отказват да се подчиняват”.

Елишева: по време на това пророчество видях видение на помазания пръстен, който наричам Пръстенът от Червено море, който носех в продължение на 10 години и пропит с молитва..

Аз виждам видение – виждам Пръстена от Червено море. Всеки път, когато пътят не се отвори, когато се върнете в родината си или другаде, заповядайте да се отвори в името на ЯХУШУА. Заповядайте препятствието да бъде отстранено. ЯХУШУА ми напомня, че трябваше да преживея много страдания, за да бъда в този вид помазание в този пръстен, защото е мощно.

Пророчеството продължава:

Вие всички, които толкова МИ угаждате. Вие всички, които толкова много МИ угаждате. О, МОЯ скъпоценна Невеста, ти знаеш коя си, АЗ ТОЛКОВА СИЛНО ТЕ ОБИЧАМ. Не можете ли да чуете нежните МИ думи? Не знаеш ли колко много означаваш за МЕН? Няма такава жертва, която да си направила, която да не МИ е угодна. АЗ ТЕ ОБИЧАМ, МОЯ СКЪПОЦЕННА НЕВЕСТА!

За тези от вас, които са гости на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, АЗ ще танцувам с теб, АЗ ще се смея с теб, АЗ ще те целуна, АЗ ще те прегърна, АЗ ти благодаря. Защото не всички бяха определени да бъдат МОЯТА Невеста. О, но скъпоценни Гости, каква цена сте платили, цената, която плащате, за да бъдете на Сватбената Вечеря на АГНЕТО. Невестата ще ви прегърне и Невестата ще ви благодари за цената, която имате и ще платите.

(Започва хвала и поклонение)
Свят, свят, свят, ние се покланяме и ТЕ славим, ЯХУШУА, ела, ЯХУШУА, ела за ТВОЯТА Невяста. Заведете ни на по-високо Помазание. Ние дълго искахме да видим ТВОЕТО Лице, Хайде, ЯХУШУА, ела за ТВОЯТА Невеста. Може би това е Рош Ха Шана 2006? Искаме да бъдем грабнати от нашия МЛАДОЖЕНЕЦ. Искаме да бъдем грабнати, за да се срещнем с ТЕБ във въздуха. Ние ТИ се покланяме. Ние ТЕ хваляме. Ние ТЕ обожаваме. Ние падаме по лицата си пред ТЕБ. Ела, ЯХУШУА, ела. Твоята Предвещаваща Слугиня ТЕ призовава и казва: “Ела, ЯХУШУА, ела.” Ние ТИ се покланяме. Ние ТИ се покланяме. ВИЕ сте всичко за нас. Ние поставяме ВАС на първо място в нашия живот, любов и брак. Никой не може да се сравни с ТЕБ. Искаме да се оженим за ТЕБ, да се присъединим към ВАС за вечността. Ние казваме: “Ела, ЯХУШУА, ела, ела за Невястата, ела за жена си.”

(ЯХУШУА ГОВОРИ ОТНОВО)

АЗ казвам, това е МОЯТА Невеста. Ти си Царствена в МОИТЕ очи, по целия свят МОЯТА Невеста е Царствена в МОИТЕ очи. Как МОЯТА Невеста да не е Царствена, когато сте сгодени с ЦАРЯ. АЗ не ви ли казах, че сте както Царица Естир, ти си Царствена пред всички Небеса. Горко на всеки, който докосне МОЯТА Невеста. Горко на всеки, който проклина МОЯТА Невеста. Горко на всеки, който клевети МОЯТА Невеста. Горко на онези, които се опитват да навредят на МОЯТА Невеста или вредят на МОЯТА Невеста. По-добре би било, ако никога не сте се раждали.

АЗ ти давам това Слово, когато се приближава Петдесятница; Очаквайте Помазанието да стане по-силно. Срещнете се с МЕН в деня на Петдесятница. Очаквайте повече Помазание, очаквайте да чуете от MEН и още откровения ще видите.
******

Така е казано, така е написано под Помазанието за Славата на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА.
5/12/06 приключва в 20:30 ч. в Анеси, Франция,
чрез Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)