Пророчество 87, Израел, o, Израел, Слушай, Израел, Ерусалим и Останалата Част от Света, Какво Трябва да Кажа АЗ, ЯХУВЕХ!

print

Пророчество 87

Израел, o, Израел, Слушай, Израел, Ерусалим и Останалата Част от Света, Какво Трябва да Кажа АЗ, ЯХУВЕХ!

Дадено на Апостол Елишева Елияху
27 август 2006 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Sh’ma Yisrael (Слушай Израел), Второзаконие 6: 4:
“Слушай, Израилю, Господ наш Елохим ЯХУВЕХ, Господ е един, благословенно да бъде НЕГОВОТО славно царство до вечни векове.”
******

Пророчеството започва
 
Слушай, Възлюбени Израел, Ерусалим и останалия свят. Не чувате ли как Творецът ви плаче и е уморен от това, колко далеч сте се заблудили от МОЯТA СВЯТOСТ? Не можете да кажете, че не знаете правилното от грешното, о, Израел и Ерусалим, не пиша ли АЗ МОЯТА Тора в сърцата ви и не ви ли заповядах да учите на законите на Тората децата си? Не сте ли семето на Авраам, Исаак и Яков? Не сте ли научили нищо от своя цар Давид и Исус Навин? И така, какво е вашето извинение?

Какви мерзости защитавате, като например насърчаването на хомосексуалността, насочена към младите хора, за да ги развращава? Защо приветствате това, което АЗ наричам мерзост и подигравка на брака? Твърдите ли, че не знаете МОЯТА Танаха? Не разбирате ли как позорите всичко, което е Свято, за да позволите на това извращение да влезе в онова, което някога е било наричано Свят Град?

За тези от вас в Израел и Ерусалим, които плачат и скърбят за злото, което донесоха на Израел и направихте всичко възможно, за да протестирате, знайте, че АЗ ще ви възнаградя с мярката, с която протестирате против хомосексуалния дух и злия дух на Молох наречен аборт. Защо Израел вашите собствени жени – войници убиват невинните бебета в утробата, вместо да останат целомъдрени? Не разбирате ли, АЗ няма да ви благословя, докато не се подчините и не се покаете и не се обърнете от злите си пътища и бъдете Святи пред МЕН, ЯХУВЕХ?

О, Израел и Ерусалим, къде е страхът, благоговението и Святият трепет на бащите ви Моисей, Авраам, Исаак, Яков, Йосиф, Давид и Исус Навин? АЗ трябва ли да продължа? О, мъже на Израел, защо смятате, че вашите военни сили ще ви направят храбри мъже? Не разбираш ли, че вашата праведност е чрез МОЯ СИН ЯХУШУА, който ще МЕ накара да се бия във вашите битките и вие ще победите?

О, жени на Израел и Ерусалим, къде са светите съдове, които се страхуват от МЕН повече, отколкото се страхувате от това, което мъжете ще кажат? Къде са Израилевите жени със святост и послушание и вяра, като Сара, Девора, Рут, Естир или Мириам? Защо позволявате духовете на Далила и на Езавел да осквернят онова, което би трябвало да бъде Свято? Не знаете ли, че един от двата МИ Свидетели ще бъде с дух като Девора, която беше съдия на целия Израил.

Как смеете да поискате от МЕН да благословя Израел и Ерусалим, докато не се стоите за Святостта? Не виждаш ли, че АЗ съм справедлив във всички отношения; АЗ съм всемогъщ в любов и във война. Благославям тези, които се подчиняват на МЕН, ЯХУВЕХ и АЗ проклинам тези, които не се подчиняват. Не можете ли да видите това, което е написано във вашата собствена Тора и Танах, има Свята помазана сила в МОЕТО Име, което е ЯХУВЕХ? Не казва ли МОЕТО Слово в Псалом 91: “Ще го поставя в безопасност, защото е познал Името МИ?” Защо не се учиш и преброяваш колко пъти съм казвал МОИТЕ благословения на тези, които знаят и използват МОЕТО СВЕТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ? Защо позволихте на равините да откраднат тези благословения от вас? Това не винаги е било така. Кой любящ Баща крие името си от детето си?

Името MИ е ЯХУВЕХ и за МЕН не е важно как го пишете или го произнасяте стига да признаете, че в МОЕТО Име има „ЯХ“ и също и на МОЯ СИН, единствения МЕСИЯ, НЕГОВОТО име е ЯХУШУА, няма значение как е написано, стига в него да има името “ЯХ”. НAШETO Име не е само Име, като Всевишния или Господ, или Адонай. МОЕТО Име е над всички имена и е ЯХУВЕХ. Върнете какво са откраднали равините от вас. Взимате МОЕТО Име напразно, когато пишете Б-г или го съкращавате с ЯХВХ (YHVH) или YHWH, как се произнася това? Вие имате име, какво ви кара да мислите, че АЗ, вашият Създател, нямам име? Когато се молите наричайте МЕ по име, ЯХУВЕХ. Тези, които имат духовни уши, за да чуят, ще чуят, всички останали ще останат глухи.

О, Израел, защо не се подчинявате на законите, установени за вас на планината Синай. АЗ не ви ли отделих за МОЯТА слава? АЗ не ви ли защитих с любов от язвите и проклятията, които дойдоха от враговете ви? АЗ не ви ли преведох безопасно през Червено море, разделих ви и удавих враговете ви египтяните? Потрудихте ли се да изчислите колко чудеса АЗ съм направил за вас? О, Израел и Ерусалим, мислите, че АЗ обичам да ви бия, за да привлека вниманието ви. На тази земя няма подобна нация на вашата. АЗ ви благослових толкова много, но как ти, благословения се покори на Създателя си? Върни се при МЕН, Израел, за да те благословя изобилно отново. АЗ не мога да благословя онези, които са в бунт. Изберете днес, на кой Елохим ще служите!

О, Израел, колко е скръбно сърцето МИ. АЗ съм ЯХУВЕХ, АЗ съм Елохим на Израел, въпреки че си бил като непокорна бунтовна жена. Вие правите обратното на това, което АЗ съм заповядал на вашите предци Мойсей, Авраам, Исаак, Яков, Давид и Исус Навин, които поставят МЕН първи и се подчиняват на заповедите, дадени на Моисей на планината Синай. Вашият цар Давид имаше победа в битките, Исус Навин знаеше, че това не е било по тяхната сила, не по броя и силата на техните бойци или оръжия. Победата дойде, защото те МЕ поставиха първи МЕН, ЯХУВЕХ. Те дойдоха при МЕН с покаяни сърца, пост, помазани молитви, поклонение и похвала. Те знаеха, че враговете са били предадени в МОИТЕ ръце. Те знаеха, че са били използвани за борба в битките, но АЗ, ЯХУВЕХ, спечелих войните за МОЯТА Хвала, Чест и Слава!

О, Израел, вие имате пълното право да се защитавате, но за ваш срам, вече не разчитате на МОИТЕ ръце за война. Вие ще бъдете обградени от всички страни, защото разчитате на Юда, наречен Америка, за вашите оръжия. Трябва да разберете, АЗ, ЯХУВЕХ няма да бъда подиграван даже от Израел. Да, АЗ направих завет с Авраам, за да пазя и благословя Израел, но първо трябва да бъдеш благословение за МЕН. Трябва да изпълните своята част и да се подчинявате на МЕН, преди да можете да ходите в МОИТЕ благословения от Второзаконие 28.

АЗ, ЯХУВЕХ, благославям тези, които благославят МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. АЗ не мога да благословя бунтовниците. АЗ трябва да накажа онези, които обичам или АЗ не мога да кажа, че ви обичам. АЗ скърбя за това, което трябва да направя, само остатък от Израел ще бъде спасен. О, Израел, вие наказвате враговете си много повече от МЕН, защото си забравил, че Авраам е пред лицето МИ и напомня, враговете ви са също семето на Авраам чрез Исмаил. Вие отричате Святата Кръв на Спасението на МОЯ Син ЯХУШУА, която е пропита в земята на Ерусалим, както правят и те.

Дори и хиляди години по-късно, една капка кръв на ЯХУШУА спасява целия свят, но вие отказвате да приемете МОЯ дар като КРЪВНА ЖЕРТВА, по-голяма от всяка кръв на жертвено животно. АЗ не само съм позволил на МОЯ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА да бъде разпънат за греховете на този свят и да умре и да бъде погребан в гроб. АЗ възкресих ЯХУШУА от мъртвите, като знак за Израел, не само че животът след смъртта съществува, но АЗ, ЯХУВЕХ, избрах Ерусалим за ЯХУШУА да умре и да бъде погребан в земята ви и да възкръсне. О, Ерусалим, наближава времето, когато светът ще каже: „Сигурно ще умрете и никога няма да възкръснете“, но когато Израел се покае и се подчинява, АЗ отново ще въздигна Израел.

Чуйте Израел, Ерусалим и останалия свят. АЗ, ЯХУВЕХ направих това по повече от една причина. ЯХУШУА символизира вашето чудо на раждане като нация, тъй като ЯХУШУА е отделен за МОЯТА слава. Израел, вие също сте призовани да бъдете отделени, за да донесете на МЕН, ЯХУВЕХ слава, особено в тези последни времена. АЗ излях ЖИВАТА ВОДА чрез стената на плача, която символизира сълзите на ЯХУШУА, когато ТОЙ беше в Гетсиманската градина. ТОЙ плачеше за Ерусалим и Израел, както АЗ, ЯХУВЕХ, правя сега.

Слушайте, о, Израел, АЗ подготвям МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ, които сега живеят на тази земя и скоро ще бъдат грабнати в Небето и ще се върнат отново надарени с ново помазание и сила от Небето в Прославени Тела, вече не в оковите на физическото тяло. МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ ще дойдат отново при вас със знаци, чудеса и прояления на сила, провъзгласявайки МОЕТО ИМЕ ЯХУВЕХ, СЛАВАТА и ИМЕТО на единствения Принц на мира, който е Единствения МЕСИЯ, ЯХУШУА, МОЯТ СИН. МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ идват отново и ви укоряват, о, Израел и ви предупреждават да се покаете.

Слушай, о, Израел и Ерусалим, защото сте отказали кръвта на ЯХУШУА на Голгота, за да измие греховете ви, трябва тече кръв до юздите на конете и тя ще тече през вашата земя (Откровение 14: 20).

Слушай, о, Израел и Ерусалим, Яков се бореше с МЕН, ЯХУВЕХ и заради това той беше осакатен и куцаше (Битие 32: 24-26). Вие се борихте с МЕН, о, Израел и вие трябва да бъдете осакатени, не знаейки истинския мир, докато не кажете БЛАГОСЛОВЕН ИДЕЩИЯТ В ИМЕТО НА ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Тогава ще бъдеш благословен много повече, прекалено и по-изобилно, отколкото се осмеляваш да мечтаеш или искаш.

ЯХУШУА отвори очите на слепите и люспите падха от очите им и те възхвалявали ЯХУШУА за зрението си, отдавайки Хвала и Слава на МЕН, ЯХУВЕХ. Но вие, о, Израел и Ерусалим, вие отрекохте, че тези чудеса са били от Небето и сега сте слепи и имате люспи в очите си и затова ще бъдете измамени от сина на сатана, когото някои наричат ??антимесия, за 3 и ½ години ще бъдете измамени и ще вярвате в лъжлив мир.

ЯХУШУА ХА МАШИАХ доказа, че ТОЙ е МОЙ, на ЯХУВЕХ СИН, като направи знамения и чудеса, чудеса в целия Ерусалим и Израел. Въпреки това вие го преследвахте и наричахте чудеса дела на дявола. В Голямата Скръб, синът на сатана (антимесия) ще дойде при вас и ще заблуди с фалшиви знамения и чудеса и те ще бъдат със силата на сатана, защото сте отхвърлили истинското ще бъдете измамени от фалшиви знаци и чудеса (Откровение 13:11).

МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ ще служат отново, както ЯХУШУА. Сянката на МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ ще лекува, възстановява и освобождава и дори светите мъртви мъченици ще възкръснат. Храната ще се умножава хиляда пъти както хляба и рибата, както когато ЯХУШУА се молеше. Това, което е правено веднъж, ще бъде направено отново в Ерусалим и винаги където биват изпратени и приети Двамата Свидетели, ще повярват, че тези чудеса ще бъдат направени отново в Името на ЯХУШУА. Те ще служат като ЯХУШУА и ще призоват съд над Фарисеите. Както ЯХУШУА е бил пожертван, МОИТЕ Двама Свидетели трябва да се пожертват и да бъдат убити, но след три и половина дни те ще възкръснат от мъртвите, за да покажат, че ЯХУШУА ЖИВЕЕ и УПРАВЛЯВА И ЦАРУВА от Небето и ТОЙ наистина е МОЯТ СИН, на ЯХУВЕХ (Откровение 11: 3-13).

Слушай, Израел, Ерусалим и целия останал свят, тъй както езичниците се страхуваха от ЯХУШУА, презираха, подиграваха, мразеха, преследваха и посягаха на НЕГОВИЯ живот, така и МОИТЕ Двама Свидетели ще бъдат постигнати от същата съдба. Както ЯХУШУА прокълна безплодната смокиня, тя изсъхна и умря, защото не донесе плодове, така и МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ ще прокълнат безплодните дела и греховете на човечеството (Матей 21: 18-20). Безплодното смокиново дърво, символизиращо езическите хора ще изсъхне и ще умре, а Огнени думи ще излязат от устните на МОИТЕ Двама Свидетели. Враговете ще мразят ЯХУШУА, Святостта и МОИТЕ Двама Свидетели, и това ще бъде както по време на Илия на Древността (на иврит, Елияху) и МОИТЕ врагове ще бъдат погълнати от огън.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалата част от света, както ЯХУШУА срещна жена при един кладенец в Самария и й даде Жива Вода от кладенеца и тя получи истината и се върна в града си и сподели с другите добрата новина и Живата Вода на истината (Йоан 4). Както ЯХУШУА каза на жената при кладенеца да отиде и да пие тази Жива Вода и никога повече няма да ожъднее. МОЯТ син ЯХУШУА е Източникът на Живота, ЯХУШУА е Кладенец с Жива Вода, никой не може да дойде при МЕН, ЯХУВЕХ и да не пие от Извора на НЕГОВИЯ Живот и да не приеме НЕГОВАТА Кръвна Жертва на Голгота.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалата част от света, АЗ ви изпращам Жива Вода отново и отново чрез МОИТЕ помазани съдове и все пак хвърлихте Живата Вода обратно в лицата им. Вие преследвахте, бихте, заточвахте, затваряхте и убивахте МОИТЕ Пророци. Затова АЗ ще изпратя в Ерусалим МОИТЕ Двама Свидетели и те ще пророкуват против злото, което вие, Израел сте направили, правите и ще продължавате да вършите. МОИТЕ Двама Свидетели ще запечатат небето и няма да има дъжд, защото отказвате и отхвърляте Живата Вода от ЯХУШУА. МОИТЕ Двама Свидетели ще развържат всички проклятия на Второзаконие 28 за тези, които не се подчиняват и на онези, които отричат ??Божествеността на МОЯ Възлюбен Син ЯХУШУА. МОЯ Гняв ще падне върху всички, които проклинат Името ЯХУШУА. МОЯТ неразреден гняв ще унищожи всички, които носят белега на звяра и се покланят на звяра (Откровение 13: 16-18).

Слушай, Израел, Ерусалим и останалата част от света, защото не искаш да слушаш МОИТЕ помазаните Святи Пророци, чието единствено желание е да се подчиняват и служат на МЕН, ЯХУВЕХ, АЗ ще изпратя МОИТЕ Двама Свидетели, които ще бъдат помазани като Моисей и Илия на Древността (на Еврейски, Елияху). Те ще бъдат изпратени да измъчват онзи, който се нарича антимесия, който е син на сатана, лъжепророкът и всичките му слуги, които ще носят белега на звяра, точно както Мойсей беше използван да измъчва злия фараон, така също АЗ ще използвам МОИТЕ Двама Свидетели.

Както Моисей изрече проклятия и присъди над египтяните, доказвайки, властта на АЗ, ЯХУВЕХ, така ще бъде и отново, тъй както Моисей раздели водите на Червено море, така че израилтяните да могат да избягат от своите врагове, така ще бъде отново. Само верният остатък ще бъде спасен в Израел и само защото те са се върнали към Святостта, пазят Първите Закони, които АЗ, ЯХУВЕХ, написах, гравирах с МОЯ пръст на власт и те приемат и почитат МОЯ СИН ЯХУШУА като техен Месия и се покаят за греховете си.

АЗ ще защитавам само тези, които благославят Името ЯХУШУА. ТОЙ е роден на тази земя от Еврейска девица без семе на мъж. Доказвайки, че ЯХУШУА Е МОЙ, на ЯХУВЕХ, Единороден СИН, който беше изпратен на земята с МОИТЕ Слова и власт. ЯХУШУА е Живата Тора, а вие се отказвате от НЕГО, о, Израел, Ерусалим и голяма част от света, когато отричаш НЕГО, отричаш МЕН, ЯХУВЕХ. АЗ изпратих ЯХУШУА, първо на евреите, а след това на езичниците, за да демонстрирам МОЯТА Сила и Слава.

АЗ ще изпратя МОИТЕ Двама Свидетели, един мъж и една жена, да демонстрират МОЯТА, на ЯХУВЕХ, власт и да призоват МОИТЕ, на ЯХУВЕХ, осъждения и проклятия и да говорят още помазани думи и да покажат Силата в Светите Свещени Имена, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Наистина слушайте и ще чуете, Израел и Ерусалим, АЗ няма да благословя Израел, ако не благословите МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и докато не благословите Святите, които идват и служат в НАШИТЕ Имена.

Слушайте, Израел, Ерусалим и хората на тази земя, има само един път обратно към Небето и именно чрез Святата жертва, която се дава за тази планета Земя, която покрива греховете на хората и тя е чрез Името и Кръвта на ЯХУШУА. Трябва да ГО приемете, като МОЯ Единородният Син, на ЯХУВЕХ и вашите грехове ще бъдат простени и измити чрез единствената спасителна Кръв на ЯХУШУА, но тогава трябва да се покаете и да се отвърнете от греховете си и да се покорявате (Йоан 14: 6).

Слушай, о Израел, това е посланието, което МОИТЕ Двама Свидетели ще говорят по-нататък. Всеки враг на ЯХУШУА е враг на МЕН, ЯХУВЕХ и ако не се покаят, няма прошка за този грях. Адът ще бъде следващият им дом.

Слушай, о, Израел, Ерусалим и останалия свят, на тази земя няма царска кръв, освен чрез проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Само онези, чиито имена вече са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО (Откровение 17: 8) преди основаването на тази земя, могат да претендират за царски род чрез царската кръв на ЦАРЯ на ВСЕЛЕНАТА, ЦАРЯ на Царете и Господ на господарите, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ЮДЕЙСКИЯТ ЦАР! Всички останали, които се наричат ? царска земна кръв са самозванци и няма нищо царско в тях. Само МОИТЕ хора, които са били присадени чрез родословието на ЯХУШУА ХА МАШИАХ , са царствени в МОИТЕ очи. Само Невястата на ЯХУШУА ще бъде коронована в Небето.

МОИТЕ Двама Свидетели са първите плодове от Невястата от Откровение 14. Те ще получат прославените тела. Точно както ЯХУШУА ходеше невидимо през тълпата, когато врагът се опита да ГО убие, така ще бъдат и МОИТЕ Двамата Свидетели (Лука 4: 28-30).

Слушай, о, Израел, Ерусалим и останалия свят, точно както сатана не можеше да удържи ЯХУШУА мъртъв, а на третия ден ЯХУШУА възкръсна, също така, независимо от това, което сатана, лъжепророкът и синът на сатана ще направят, антимесията не е ще бъде в състояние да спре възкресението на МОИТЕ Двама Свидетели, които ще възкръснат от мъртвите 3 и 1/2 дни след смъртта си. сатана не може да спре хората по целия свят да видят и чуят това, отдавайки живота и душите си и приемайки ЯХУШУА като единственият истински МЕСИЯ, МОЯ, на ЯХУВЕХ, СИН.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалия свят, както ЯХУШУА се възнесе на Небето в присъствието на свидетели, така и МОИТЕ Двама Свидетели ще се възнесат на Небето пред свидетелите на този свят. По радиовълните по света това ще се види. Както е написано и мъртвите в (Христос) ЯХУШУА, Месията ще бъде възкресен преди, това е било тайна, сега се освобождава чрез този пророк. МОИТЕ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ заедно с другите МИ Святи деца, които ще бъдат мъченици по това време, ще бъдат мъртвите, които първо ще възкръснат, за да покажат помазаната сила, която възкреси ЯХУШУА с МОЯТА ръка. АЗ, ЯХУВЕХ, трябва да го направя отново, за да види света.

Както е писано: „Те, оцелелите, ще бъдат грабнати да се срещнат с ЯХУШУА във въздуха”, това ще включва Невястата от Откровение 7. Времето на свидетелството е 3 и 1/2 години, което се символизира с 3 и 1/2 дни и телата на МОИТЕ Двама Свидетели ще лежат мъртви, въпреки че духовете им ще бъдат на Небето. След три и половина дни духът им ще бъде извикан обратно в телата им, както ЯХУШУА и ще възкръснат от мъртвите, а тълпите ще се поклонят, покаят и ще се покланят на ЯХУШУА, като МОЯ СИН и истинския МЕСИЯ (Откровение 11).

Слушай, Израел, Ерусалим и останалия свят, както е писано: този, когото наричате Йоан Кръстител, е подготвил пътя за СИНА ЯХУШУА, така ще бъде и с МОЯ Илия на Новия (на иврит, Елияху), ще подготви път за връщане на ЯХУШУА да владее и да царува на земята, както ТОЙ го направи на Небето.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалия свят, МОИТЕ Двама Свидетели ще дойдат не само с помазанието и дух както Мойсей, но и с помазанието и дух както Илия (на иврит, Елияху). Никое оръжие няма да ги спре, било то духовно, изкуствено създадено, биологично или химично. Вместо това, използваното оръжие ще се върне обратно към враговете им. Няма да им се случи никаква вреда до края на 3 и 1/2 години на свидетелставане и само когато АЗ позволя ще бъдат убити заради МОЯТА слава, за да докажат, че АЗ ще ги възкреся отново след 3 и 1/2 дни.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалия свят, точно както АЗ, ЯХУВЕХ, дадох помазанието на Илия от древността [на иврит Елияху] да унищожи враговете си с огън, така МОИТЕ Двама Свидетели ще направят същото. Точно както ЯХУШУА контролираше и имаше власт над ветровете и вълните, така и МОИТЕ Двама Свидетели ще направят същото. АЗ, ЯХУВЕХ ще дам на МОИТЕ Двама Свидетели властта да се преместват във всяка точка на света. АЗ, ЯХУВЕХ ще им дам власт да защитават МОИТЕ Свети Овце и Агнета, Невестата от Откровение 7 и да насърчават Гостите на Сватбената Вечеря на АГНЕТО, които са на земята по това време.

Слушай, Израел, Ерусалим и останалия свят, как ще скърцате със зъби с ярост, о, врагове, които отричат ЯХУШУА като истинския Месия. Знайте, че не можете да държите МОИТЕ Двама Свидетели във вашите синагоги, храмове и църкви по същия начин, по който не можехте да задържите ЯХУШУА в синагогите по време на древността. Двама МОИ Свидетели дори ще влизат в спалнята на антимесията, ще го измъчват в собствената му къща и в къщата на фалшивия пророк и той също няма да избяга от мъченията на МОИТЕ Двама Свидетели.

МОИТЕ Двама Свидетели ще отидат където и при когото толкова често, колкото АЗ ги изпращам. Никой враг не може да ги задържи или да им попречи да измъчват и подиграват сина на сатана и лъжепророка до края на 3 и 1/2 години на свидетелство. АЗ ще ги изпратя направо в спалните им, когато спят и когато се опитат да си починат и да ядат. АЗ, ЯХУВЕХ ще преследвам враговете както Моисей и нищо не може да ги спре, нито сигнализация, нито охрана и няма оръжие срещу МОИТЕ Двама Свидетели до края на 3 и 1/2 години, когато работата им бъде приключена. Врагът не можа да спре ЯХУШУА от служение и от хора, които приемат истини и никой няма да може да спре МОИТЕ Двама Свидетели.

Слушай, о, Израел, Ерусалим и останалия свят, не можахте да затворите устата на Йоан Кръстител, докато АЗ, ЯХУВЕХ не го позволих и само защото работата му на земята, свидетелството беше свършено. Също така, не можете да затворите устата на МОИТЕ Двама Свидетели, които ще продължат да говорят с помазание като на Йоан Кръстител. Двамата МОИ Свидетели ще пророкуват МОЯ СЪД, ще извикват проклятия според тяхната воля и ще говорят за това, което предстои. Те ще изобличават с посланията, пълни с изобличение и покаяние и помазание, дори повече от това на Йоан Кръстител.

МОЯТ СИН не може да дойде като Принц на мира в Израел, докато не станат много жестокости и то само след идването на фалшивия. Когато се молите Князът на мира да дойде в Израел сега, вие не знаете ужаса, който трябва да се случи първо, но това ще дойде. Започна да се случва. Защото влакът е тръгнал, той няма да бъде спрян.

(Елишева получава видение, вижда, че се приближават два влака и те не разбират, че ще се сблъскат, защото са на един и същи път!)

АЗ наказвах Израел, защото АЗ обичам Израел, но влаковете се сблъскват, защото и двамата са на грешен път. Невестата на ЯХУШУА усеща какво се случва във физическия Израел. Защото Невестата на ЯХУШУА е духовният Израел. Физическият Израел ще бъде благословен с благословенията на Второзаконие 28 , когато се върне към Святостта и се подчинява на МЕН, ЯХУВЕХ и единственият начин е да приемете ЯХУШУА като Месия и да признаете, че ТОЙ е вашата единствена Кръвна Жертва, дадена на Голгота. Благословенията, които АЗ съм запазил за духовния Израел и за всички онези, които МЕ обичат и МЕ поставят първи в тяхната любов и в живота им, тези които се подчиняват на МОЯТА Тора, тези които уважават Святостта на Святото МИ Име и които приемат ЯХУШУА като МЕСИЯ.

Ето защо вие скърбите, когато видите и почувствате какво се случва в Израел. Авраам постоянно е пред лицето МИ и казва: “Какво ще правите с децата на Исмаил, не обичате ли семето на другия ми син? Изпратете пратеник при моето семе и дайте им шанс да повярват. ” Затова вие плачете за Ливан, не са ли Авраамово семе? Имам духовен Израел, който е в Ливан, който е приел ЯХУШУА като МЕСИЯ.

АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Ливан. АЗ имам МОЯ Невеста в Ирак и Иран. АЗ имам МОЯ Невеста в Сирия. Не забравяйте да се молите за Невястата на ЯХУШУА, без значение къде е разпръсната по света. АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Китай, АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Русия, АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Хонг Конг, АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Австралия, АЗ имам МОЯ Невеста в Америка, Канада, Германия, Франция и Европа, АЗ ги разпръснах по целия свят. АЗ имам МОЯ Невеста на ЯХУШУА в Индия, Индонезия, Африка, Южна Америка и по целия свят.

Само защото вашите страни наричат друг народ свой враг, не го превръщайте в свой враг, правителствата на този свят не принадлежат на МЕН. Те не говорят от МЕН, не МЕ уважават и не искат части от МЕН. Вашите врагове са тези, които АЗ определям като враговете ви. Семето на сатана е вашият враг. Кой е семето на сатана, това са всички онези, чиито имена няма да бъдат намерени в Книгата на Живота на АГНЕТО. Те никога не са били МОИ, когато са родени на тази земя.

(Молитва на глас на английски: Свят, Свят, Свят)

О, Израел, Ерусалим, АЗ плача и ридая за вас. Вие имате вид на благочестие, но къде е благочестието вътре? Искаш светът да се смили над теб, но къде е твоята милост о, Израел? Имате право да се защитите, но сте пресекли линията, когато вземате биологично и химическо оръжие. АЗ никъде не съм в тези битки, вие не викате към МЕН, ЯХУВЕХ за помощ, вие се опитвате да го направите със собствените си ръце, използвайки оръжия от друга земя. Когато използвате биологични и химически оръжия, вие наказвате враговете си много повече, отколкото АЗ допускам. Внимавайте, вие ще пожънете бурята на МОЯ, на ЯХУВЕХ, гняв, това, което изпращате, ще се върне в лицето ви. Народите, които ви дават тези оръжия ще пожънат същата съдба.

Когато АЗ изпращам Двамата Свидетели, АЗ ще ги изпратя и на двете Авраамови семена. Ще ги изпратя не само към Юдовото племе, но и към целия Израил, арабите и езичниците. Това, което ще кажат в Израел, ще бъде излъчено по радиото и във вестниците по целия свят. АЗ избрах този път с неговата технология, МОИТЕ Думи ще бъдат чути по целия свят, за такова време като това.

сатана използва тези технологии за своята програма, но АЗ използвам технологиите, за да ускоря плановете СИ. О, къде са виковете? Къде е плачът и стенанието? Защо хората просто клатят главите си и казват: „Нима това е твърде лошо?“ Защо духовният Израел не се надига? Защо не се молят за остатъка от семето МИ в Ливан? Ами ако това са вашите деца? Ами ако това са вашите съпруги, вашите съпрузи, вашите близки, вашите семейства и вашите съседи? Ами ако беше вашият дом? Лудостта заема своето място в правителствата.

О, Израел, о, Ерусалим, вашите хора плачат и ридаят, те вървят в объркване, АЗ плача над всичко. Само когато АЗ, ЯХУШУА дойда, ще има мир между братята, мир на Авраамовото семе. Дотогава, както винаги и двамата ще продължавате да се опитвате да се изтриете един друг от лицето на земята. Когато дойде фалшивият мир, все още ще има гняв и омраза. Няма мир преди пристигането на Принца на мира (Исая 9: 6) и това съм АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ!
******

Така е казано, така е написано, дадено на това дете на ЯХУШУА,
Апостол Елишева Елияху 27/08/06

Имаше лична криза, която дойде в живота ми, когато врагът удари семейството ми по различен начин. Това ми попречи да освободя това Пророчество. Това Пророчество е дошло при мен в две части, но аз все още не освобождавам втората част, ЯХУВЕХ казва, че тук има толкова много духовно месо, което да се усвоява, това са откровения от Небето. Нямам представа защо това Слово се издава чрез мен, описвайки работата на двамата свидетели.

Има цена, която пророците трябва да платят, за да получат такива откровения от Небето и духовните атаки бяха интензивни през това време, но ние имаме ПОБЕДА в името на ЯХУШУА