Прорчество 91, Джон Хаги, Ти Си Обречен, Казвам АЗ, ЯХУВЕХ!

print

Прорчество 91

Джон Хаги, Ти Си Обречен, Казвам АЗ, ЯХУВЕХ!

Предупреждение За Джон Хаги От Църквата Крайъгълен Камък.

Моля, изпратете това предупреждение на Джон Хаги!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Пророк Елишева Елияху
 
Дадено: 17 октомври 2007 г.
Издадено: 11 ноември 2007 г.

Актуализирано на 16 август 2014 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Коментар на Елишева:
Това, което раздвижи Помазанието е, че аз прочетох, че Джон Хаги е предал ЯХУШУА. Той е продал душата си на сатана. Той проповядва ново евангелие. Той написа нова книга и се отрече от ЯХУШУА. Дори когато ГО нарича ИСУС ХРИСТОС, неговия МЕСИЯ, той проповядва друго евангелие. Той казва: “ЯХУШУА, ИСУС не е бил предопределен да бъде МЕСИЯ. ТОЙ не е дошъл на земята да бъде МЕСИЯ.” Той (Джон Хаги) познава Словото по-добре от мен, но това прави и дяволът, защото е бил там, когато е било написано. И аз ти казвам, Джон Хаги, ти си разгневил ЯХУВЕХ. Мисля, че хората могат да започнат да преброяват дните ти и виждам видение за това, когато умраш, Джон Хаги, лицето ти ще бъде толкова червено, ядосано. Ти заслужаваш това, което ще получиш. Веднъж чух, че ЯХУШУА каза, че ти си „брутален пастор“, но никога не бих си помислила, че ще бъдеш и Юда.
******

Пророчеството Започва

Не плачи за МЕН, дъщеря МОЯ. Не се мами, дъщеря МОЯ, защото не е лесно да МИ се присмиват. Оплаквай Джон Хаги. Не виждаш ли дъщеря МОЯ? АЗ ти казах, когато беше в палатка на 27 септември 2007 г. [Сукот]. АЗ ти казах, че си чула МОИТЕ стъпки и АЗ ти казах, че съм ходил по тази земя в образ, който не би разпознала. Един по един, тези, които казват, че представляват МЕН, тези, които казват, че представляват ЯХУШУА, тези, които казват, че са пълни с РУАХ ХА КОДЕШ и нямат част от НАС! НАШИЯТ ДУХ не е близо до тях.

Джон Хаги, ти си годен за огъня на МОЕТО унищожение! Ти се отрече от МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ като МЕСИЯ! Ти пълниш джобовете си със злато за слава и богатство. Ти продаде душата си, защото това беше определено отдавна. Джон Хаги, сега пророкувам чрез МОЯТА Предвестница: ти си обречен! Защото ти лъжеш не само християните от мамут църквата в целия свят, но и юдеите, за да се откажат от МОЯ СИН ЯХУШУА, знаейки, че дори и децата на сатана не могат да премахнат написаното горе на стълба, на който е бил разпънат ЯХУШУА, “ЦАР ЮДЕЙСКИ !!!”

Ти се надуваше от гордост. Мислиш ли, че ще скриеш злодеянието си от МЕН? Задушаваш се от собствените си думи! Защото ти имаш духа на антихриста! Ти казваш на Евреите, че друг ще дойде. Ти ги приготвяш за този, който идва като фалшификация, сина на сатана! Ти, Джон Хаги, си обречен! Защото не само ще паднеш в дълбините на ада, но и Огненото езеро ще те погълне! Ти си предател! Ти си Юда! Както преди МЕ предаде, така отново МЕ предаваш! АЗ пророкувам: ти, Джон Хаги, си обречен!

Ти, Хуанита Бейнум, смяташ, че си толкова красива. Но когато АЗ те погледна, гади МИ се! Твоята воня достига до Небето заедно с Джон Хаги. Вие, всички включително и Бени Хин, сатана ви изпълва! АЗ пророкувах чрез тази слугиня: “Всяко служение, наречено в чест на човек, ще падне!” АЗ ви дадох време да се покаете, но въпреки това никой от вас не се покая. Ти продаде душата си на сатана и ти, Хуанита Бейнум, изпълваш женските сърца с дух на похот с вашите разговори. Ти си пример, който е нищо друго освен срам. Ти си срам за името МИ!

АЗ ще използвам това Служение, за да осъдя онези, които мислят, че те са били издигнати, АЗ ще използвам това Служение под МОЕТО Помазание, за да ви изхвърля от пиедесталите, на които сте се поставили и АЗ ще ви погреба под тях. Ти, Хуанита Бейнум, ти си курва в очите МИ!!! Ти си всичко, което АЗ презирам, АЗ не само говоря за теб, това АЗ казвам на всички онези, които извършват тайни грехове и проповядват един път към Небето и въпреки това техните собствени духове никога няма да влязат в Небето. Джон Хаги, Хуанита Бейнум, Бени Хин, Рон Хауърд, Родни Хауърд-Браун, вие сте обречени.

Орал Робъртс, седиш толкова високо в молитвената кула. Ти изграждаш „Вавилонска кула“, но АЗ ще я разруша! Сега ти се покланяш на злато и сребро. Пазете се от всеки пастор, който някога проповядваше МОЕТО истинско Слово, а сега проповядва Слово на благоденствие, за да бъде чуто по целия свят.

МОЯТ СВЯТ ВЯТЪР, МОЯТ ДУХ, Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ, преминава през тази земята! За по-малко от минута АЗ отидох напред и назад, със собствените МОИ очи АЗ видях Сукот (празника на колибите). Не че АЗ съм сляп, АЗ го видях от Небето, но АЗ исках да ходя по тази земя и така АЗ, ЯХУВЕХ го направих на 27-ми.

Вие, евреи, в дните на Сукот, сте толкова пълни с гордост: “Моят сукот е по-добър от твоя сукот. Храната ми е по-добра от твоята. Четох Тората по-дълго от теб.” Всички сте загубили фокуса. Само малцина от остатъка изградиха своите колиби и бяха най-скромни и те наистина докоснаха сърцето МИ, защото не го направиха като ритуал; не го направиха от гордост. И онези, които докоснаха сърцето МИ, търсеха ЯХУШУА в онези нощи. АЗ имам МОИТЕ Месиански Евреи, някои от Невестата на ЯХУШУА, седящи в Ерусалим и те са докоснали МОЕТО сърце. АЗ не съм ядосан на тези, които чакаха МОЯ СИН, чакаха и скърбяха, защото не беше време да дойде. АЗ съм ядосан на тези, които са изпълнили този Свят ден само като ритуал.

Дните на Земята са преброени. Америка, АЗ казах, че за АЗ запазих най-лошото от съда за най-накрая и това е за теб. Но нямаш представа какво АЗ ще направя за теб, какво ще АЗ правя с теб. Съберете всяко бедствие в целия свят, умножете го седем пъти. Вие сте обречени! Защото ти извърши чрез Арнолд Шварценегер, извърши чрез Белия дом повече зверства отколкото някой дори знае, но те ще разберат; но времето за американските хора ще бъде твърде късно! АЗ предупредих чрез тази слугиня. АЗ казах, че всичко е илюзия.

Сега онези от остатъка, които са МОИ, когато АЗ ви казвам: “Бягайте”, по-добре тръгвайте, докато все още можете да излезете, защото АЗ пророкувах отново и отново през този Слуганя: ще бъдете хванати по земята, по въздух и по море – правителството на Америка няма да ви пусне. Смяната на охраната е завършена. сатана ги има на мястото им, освен на един, който още не е открил лицето си.

АЗ съм ЯХУВЕХ и няма да бъда осмиван. МОЯТ СИН ЯХУШУА няма да бъде осмиван и МОЯТА сладка, сладка, сладка, сладка СВЕТА ДУХ, като СИЛЕН ВЯТЪР, ще разпръсне плявата [Псалом 1: 4]!!! Те са годни само да бъдат изгорени! АЗ не ви ли предупредих? Американци и МОИ възлюбени съкровища, малкото, които АЗ имам, които блестят като скъпоценни камъни … АЗ гледам от Трона на Небето и АЗ виждам фекалии на нечовечност, защото по този начин децата на сатана изглеждат за МЕН: купчини фекалии. Вонята стига до небето. Холивуд не е нищо друго освен площадка на сатана и всъщност адът притежава известни холивудски фигури. Но виждате, че АЗ имам тези малки искрящи скъпоценни камъни по целия свят, което МИ напомня, дори в гнева и яростта МИ, АЗ ги виждам искрящи, заобиколени от фекалии от всички страни. Но вие блестите, защото МОЯТА Скъпоценна, Скъпоценна, Скъпоценна, Възлюбена ДУХ е вътре и вие блестите.

сатана винаги има имитация. Пазете се от фалшификати, пастори, които проповядват като този Джон Хаги – той изобщо не е пастор – не следвайте тези зли вълци или някакво служение, което е наречено на мъж или жена. Не следвайте ученията за благоденствието! Защото това, което АЗ ви давам е повече от злато или сребро. АЗ ви давам подаръци от МАМА МЪДРОСТ. МОЯТА Слава изпълва лицата ви. АЗ не съм ядосан на вас. Продължавайте да чакате и да гледате! Вдигнете главите си, защото вашето изкупление наистина приближава!

Елишева, АЗ ще ти докажа, че АЗ СЪМ ЯХУВЕХ, който не лъже. Преди да дойде МОЯ ЯХУШУА за Невястата от Откровение 14, АЗ ти казах, че ще ти изпратя Ангел. Светият Ангел ще дойде отново. АЗ ти казах да предупредиш другите да не слушат Шелби Корбит. Сега сърцата им са разбити и кървят. Те се чувстват толкова поразени. Те търсят извинение за извинение, за да й повярват, но ти си ги предупредила. Тъй като тя е измамена, този дух на измама отива върху другите, защото ЯХУШУА не може да дойде, докато не се изпълни “Ред по ред, правило по правило“ от Светото Слово.

Така че, не скърбете и не плачете и не казвайте: “О, ще отнеме толкова много години …”, АЗ ще направя нещата толкова бързо, по-бързо отколкото мислят очите ви, че те могат да се появят! АЗ знам кой принадлежи на МЕН. АЗ знам кой е измит в Кръвта на ЯХУШУА. АЗ знам кой се покая и се отвърна от злото и сърцата им са пълни с МОЯТА Любов.

Мерзостта започна в Калифорния. Там стои човекът на мерзостта, който се надува от гордост. Той мисли, че само преминаването (законите) на децата, училищната система … “вече не ги наричайте Мама и Татко, вече не ги определя като Съпруг и Съпруга: не трябва да обиждаме гейовете! Не трябва да обиждаме мюсюлманите!” Но мога ли АЗ да попитам: “Къде са правата на децата, на МОИТЕ Свети Деца?” Защо мълчахте? Защо, о вие Светии, не протестирахте ли? Не ви ли дадох АЗ пророчеството и АЗ ви предупредих: ако не се застъпите за правата на другите, дори и да не сте съгласни (с тях), ще видите как собствените ви свободи се отнемат от вас? Сега имате президентски избори и този, който трябва да спечели, ще бъде този, който ще вика най-силно: “Убий бебетата вътре!” Тези, които печелят, ще викат най-силно: “Хомосексуалността не е грях!”

Не се заблуждавайте. Това няма да е дълго преди да видите ЯХУШУА . Онези, които са Свети в МОИТЕ очи, защото не казва ли МОЕТО Слово: И Светият ще стане по-свят и нечистивите ще станат по-нечестиви

“Смяната на охраната” е направена!

Сега те хвърлят камъни на този говорещ посланик. Те се опитват да разкъсат това Служение на части чрез лъжи! Но това ще бъдат сърцата им и душите им, които АЗ ще разкъсам на части и АЗ ще ги хвърля в Огненото Езеро! Защото враговете на това Служение, които се противопоставят на МОИТЕ Истини, са единствените, които ще поглъщат лъжата.

Джак Бар, ти си покойник. Ти знаеш МОИТЕ Слова, но не живееш МОИТЕ Слова. Този, който нарича себе си “Зеф Даниел” (известен още като Уди Кийт) и неговата съпруга, те са подходящи само за ада и за Огненото Езеро. Ричард Келтнър, прекалено дълго си играл игри, дълбочината на покварата ти е продължила твърде дълго. АЗ няма да отделям време да изброявам всички имена. Повечето от имената, Елишева, дори няма да узнаеш. Изпращат проклятията си, правят ритуалите си. Пеги Лерент, кого мислиш да заблудиш? АЗ призовавам твоето име. Ти си само участник в играта, но Елишева вижда през теб. Тя трябваше да се приближи твърде много до печката и тя изгоря.

Внимавайте, вие вещици, вие магьосници. Пазете се от онези, които са погребали жертвите си. Направихте своите вуду ритуали. Направихте договор си с дявола, за да се опитате да убиете МОЯТА Предвестница да се опитате да унищожите всичко, което Служението символизира, но виждате, че то само се връща при вас. АЗ защитавам сираците и АЗ говоря за биологичните, защото, когато принадлежите на МЕН, никога не сте били без баща, никога не сте били без майка. И вие имате МАШИАХ, КОЙТО е вашият ИЗБАВИТЕЛ, КОЙТО е вашият ИЗКУПИТЕЛ, МОЯ Единороден СИН. И така, АЗ позволявам на атаките да дойдат, защото те само се връщат на враговете.

И така, Джон Хаги, ще чуеш това Слово и лицето ти ще зачерви от гняв и това само ще ускори смъртта ти, защото си обречен. Днес АЗ разкрих твоята лъжа и АЗ давам това предупреждение на всички навсякъде по целия свят: Ако подкрепите този човек и някое от тези имена, които сте чули, вие подкрепяте работата на сатана, защото тези служители не са МОИ. Вие пълните в джобовете им със злато и сребро. Вие плащате за жилищата, които са над главите им и за изработените по поръчка дрехи, а те не са МОИ.

МОИТЕ окончателни Слова, които трябва да кажа в този ден: “Свети родители, изведете децата си от лагера на антихриста, наречен училища!” Не слушате ли? Искате ли да следвате правилата на сатана? Протестирайте! Нека се чуят гласовете ви! АЗ допуснах това зло с една цел, за да видя колко от вас ще говорят! Бойкотирайте училищата! Протестирайте против това, което се прави в Калифорния, дори и да не живеете там! По целия свят, ако сте Свети, говорете сега, преди да дойде във вашия щат, преди да дойде във вашата страна. Това е духът на този, което се нарича антихрист. Това е духът на сина на сатана, който прониква в този свят с тази лъжа.

Имате уста, използвате я! Откажете да изпращате децата си на училище! Вие стояхте със скръстени ръце и позволихте на малцинството да управлява и се опита да убеди, че хомосексуалността е мнозинство. АЗ ви казвам: всичко е лъжа. Но онези, които имат най-много пари, натрупаха съкровища за онези, които съставят правилата. Но вземете я! Но вземете я! Вземи обратно властта, която АЗ ви дадох! Спрете да допускате само няколко да говорят за МЕН.

Молете се Свят лидер да бъде издигнат, защото поне тогава ще имате избор. Защото републиканците и демократите са едни и същи. Те работят заедно, планират заедно, заедно правят закони, които са мерзост за МОЕТО Име! Отново АЗ ви казвам: Станете, говорете и викайте! И кажете на сатана и на слугите му: “Достатъчно!” Защото АЗ ви казвам това: всички тези нови закони, които бяха приети, са мерзост за МЕН! Те ви казват, Америка, да се надяваш на тях, а не на МЕН, на добрият „АЗ СЪМ“ и АЗ СЪМ ДРЕВНИЯТ ПО ДНИ. АЗ знам началото от края и АЗ знам точно как всяка страна ще заплати. Това са думите, които АЗ трябва да кажа на днес.

АЗ имам едно последно нещо, което само малцина ще разберат въздействието на Словото. Пазете се от пришелците, те вече са встъпили във владение, поели и се намират в основните представители на Кабинета и политическите длъжности. Внимавайте … и АЗ не говоря за пришелци от друга страна. АЗ говоря за пришелци, които сатана е изпратил и се пазете от някой, който пише книги „Чужденци в интернет”. Пазете се от жената, която идва при вас прикрито и ви казва да поставите вярата си в оргона, който ще “държи демоните на разстояние. Това ще задържи извънземните на разстояние . Поставете вярата си в оргона.” АЗ ви казвам: това е само лъжа! Сложете вярата си в МОЯ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ, в НЕГОВОТО ИМЕ И НЕГОВАТА КРЪВ, защото това е единственото място на изкуплението.

Шери Шринер, твоя ден идва. АЗ няма да навлизам в подробности. Но АЗ дадох на МОЯТА дъщеря пророчество, което чака точното време и точния сезон. АЗ те познавам. АЗ те познавам. Пазете се от всеки, който подкрепя каузата й. Защото тя ви предупреждава за плановете на правителството, но този съд е бил продаден отдавна. Тя ви постави по начин, който не знаете. Бени Хин действа под странен чужд огън. Слово към мъдрите: стойте далеч от него. АЗ ще ви държа отговорни за това къде сте засадили финансовото си семе. Би било по-добре в дело, който знаеш, че е от MEН.

Дръжте се, Mалки МОИ. Дръжте се, Деца МОИ. Дръжте се, съкровища МОИ, вие, които блестите, както никой скъпоценен камък не може, дори в Небесата. Дръжте се, няма да е много дълго. Продължавайте да се молите да бъдете признати за достойни, за да избегнете идващата Голяма Скръб. Но АЗ ви казвам: това е нещо, за което никой не е писал. Това е по-скоро история на ужасите, отколкото това, което дори можете да си представите, защото така както в дните на Ной, ще бъде отново, умножено седем пъти, по-лошо състояние. АЗ не ви казвам, че ще наводня земята с вода. Но АЗ ви казвам: ще има такова наводнение от безбожие (нечестие), каквото никога не е имало. Но както АЗ имах път за спасението на Ной, така АЗ имам път на спасение за вас. Кагато видите високотехнологични оръжия, знайте, че МОИТЕ Небесни оръжия са по-големи, АЗ имам начин да ви защити. Така че просто се дръжте здраво за подгъва (края) на дрехата на ЯХУШУА. Не пускайте. Не пускайте. Защото само вярата ще спаси душата ви.
******

Оскърбявайки мнозинството, благославяйки другите с духовни уши за да чуят, чиито имена се намират в Книгата на Живота на АГНЕТО.

Дете, Воин и Невяста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ
Апостол Елишева Елияху

17 октомври 2007 г., 17:50 ч.

www.amightywind.com
www.almightywind.com
Свържете се с нас
Свържете се с нас

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred