Пророчество 92, Развеселете се, Защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ съм Единственият ДОБЪР ПАСТИР и АЗ Побеждавам Вълците!

print

Пророчество 92

 

Развеселете се, Защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ
съм Единственият ДОБЪР ПАСТИР
и АЗ Побеждавам Вълците!

 

Написано / Казано под Помазанието на СВЕТАТА ДУХ (РУАХ ХА КОДЕШ)
чрез Апостол и Пророк Елишева Елияху

Получено на 27 октомври 2007 г.
Издадено на 17 ноември 2007 г.

 

Коментар на редактора:

Това Пророческо Слово е включено в Тайните на СВЕТАТА ДУХ, защото то поставя основата за следващото Пророческо Слово, Пророчество 93, в което говори МАМА ШЕКИНЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ. По времето на това Слово имаше една жена на име Шелби Корбит, която вярваше, че ЯХУВЕХ й е дал посланието, че Грабването ще бъде през 2007 година. Тя дори написа книга за това. Определената дата мина, а Грабването не се случи.
 

Коментар на Елишева:

Това Слово се появи, когато отговорих на електронно писмо, писмо до мен, написано от тийнейджър от Алберта, Канада. Когато й писах, помазанието дойде на мен и се роди Пророчество 92. Благодаря ви Л.В. за вашето послушание да ми изпратите имейл, защото вашият имейл разбуди Помазанието в мен. Имам Слово за вас, възлюбена сестра в ЯХУШУА, отпечатайте го и я сложете във вашата Библия и го четете често. Не очаквах пророческо послание. ЯХУШУА използва 17-годишна тийнейджърка от Алберта, Канада, за да разбуди Помазанието.
******

По-долу е Пророчеството както е излязло.
 
Със “Светите езици“ на Пророк Елишева, както БОЖИЯТ ДУХ ни дава да говорим (Деяния 2: 3-4) на небесни или земни езици (1 Кор. 13: 1). Елишева говори по-нататък на езици, които носят Пророчеството (1 Кор. 14: 6).

То съдържа ЕВРЕЙСКИТЕ ИМЕНА БОГА:
 
YAH / YAHU  е СВЕТОТО БОЖИЕ, СВEЩЕНОТО ИМЕ,
както в “Алилуя” или “Hallelu YAH” – което буквално означава
“Слава на ЯХ”:
YAHUVEH / YAHWEH ЯХУВЕХ / ЯХВЕ  БОГ – ОТЕЦ,
YAHUSHUA / YAHSHUA –   ЯХУШУА /ЯХШУА, ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на БОГА
HA MASHIACH   ХА МАШИАХ –  означава “МЕСИЯ”;
 “ЕЛОХИМ” означава “БОГ”
 
Откровение за “ SH’KHINYAH GLORIE
  ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ) СЛАВА —като лично име на
РУАХ ХА КОДЕШ (на български език “СВЕТА ДУХ”)—
също на този сайт.
Ха-ШХИНА ШЕКИНА на Иврит е БОЖИЕТО НЕИЗМЕННО,
БОЖЕСТВЕНО ПРИСЪСТВИЕ
 
Освен това, ABBA YAH
АББА ЯХ  –  означава “БАЩА ЯХ”
и IMMA YAH
ИММА ЯХ  –  означава “МАЙКА ЯХ.”
 
Цитатите от Свещенното писание са от Протестантския превод на Библията, ако не е указано друго.

Думите на ЯХУВЕХ към Елишева да бъдат добавени пред Пророчествата:

AЗ те предупредих отдавна, Елишева,
още преди това Служение да се появи,
да не го наричаш в чест на мъж или жена.
АЗ го сложих в духа ти,

понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти,
нищо от това не е било изречено от устата ти.

От устата на ЯХУВЕХ е било родено,

от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ
е било родено. Било е родено от устата на
РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ.

Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.

Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

(Пророчество 105)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

След това през юли 2016 г.:
Горко на всеки, който направи опит да навреди на тези двама помазани. Ще съжалявате за деня, в който сте се родили. Не докосвайте Моите помазани и на тези двама пророци, не правете никакво зло (виж Пс. 105: 15; 1 Лет. 16:22: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и НЕ правете зло на МОИТЕ пророци”). Би било по-добре за вас, ако АЗ, AББA ЯХУВЕХ изтръгна езика ви!
(Пророчество 128)

И чрез Пророк Езра:
Предупреждавам ви – всички онези, които излизат против това Служение и пророчествата и Елишева и мен и всички служители на AmightyWind (Служение) – предупреждавам ви сега, не докосвайте Помазаните и не вредете на НЕГОВИТЕ пророци (Пс. 105: 15, 1Лет. 16:22), да не би гневът на жезъла на ЯХ да дойде при вас. Но за онези, които благослови и са благословение за това Служение и верни, които приемат Пророчествата, много благословения ще дойдат върху вас – на всички, които защитават онова, което принадлежи на ЯХ в името на ЯХУШУА.
******

Пророчество 92 Започва:

Развеселете се, малки МОИ, защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ съм Единственият Добър Пастир и АЗ разобличавам Евангелските Сводници на Благоденствието (ЕСБ), като вълците, които те са! АЗ изгонвам вълците и изваждам зъбите им от плътта ви.

О, МОИ възлюбени малки, АЗ говоря на онези, които се покланят, обичат АББА ЯХУВЕХ и се стремят да МУ се подчиняват и да живеят Свято за НЕГО. О, каква радост МИ доставяте, на МЕН, вашия ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АЗ съм единственият Добър Пастир и единственият СПАСИТЕЛ на ВАШАТА ДУША.

МОИТЕ овце и агнета знаят гласа МИ и точно както елен жадува вода в горещината на деня, така и МОИТЕ овце също жадуват за МОЕТО следващо Слово. Те познават вкуса на Живата Вода. Докато четат МОИТЕ Свети Писания, те ежедневно пият от МОЯТА Жива Вода. Истинските Пророчества са също като Жива Вода, всеки път, когато четеш, ще получиш друго откровение, ако изучаваш и МЕ питаш каквото не разбираш.

Вие, които желаете да имате сърце по МОЕТО собствено сърце, вие угаждате на АББА ЯХУВЕХ. Вложих смелост във вас където други отказаха да използват този дар на смелост за МОЯТА Слава, или са го използвали за зли цели по собствените си мотиви.

Не следвайте Опра Уинфри.

Не я подкрепяйте, не я насърчавайте като гледате програмите й или купувате книгите, които тя популяризира. Опра Уинфри ще ви изпрати в ада, ако вярвате на Евангелието на Опра.

Тя упреква Децата МИ пред света, които са били изпратени да я предупредят, че има само един път към Небето и е чрез Проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Жените, които се бореха с нея, МЕ наричаха от гръцкото име ИСУС ХРИСТОС, когато се сблъскаха с нея по телевизията.

Опра се бори с тях пред милиони хора и яростно ги смъмри и каза: “Тя отказа да повярва, че има само един път към Небето”. Тя вярва, че има няколко пътя към Небето, един път не може да бъде правилен.

Пазете се от Опра Уинфри, както предричах преди години чрез Елишева Елиаху, тя продаде душата си на сатана за слава и богатство и сега върши доброто си дело, казвайки: „Добрите дела са един от пътищата към Небето“. Тя стана Юда, когато веднъж учеше истината, сега я изостави и избра пътя, който води към ада.

Вие сте били предупредени и АЗ ще държа на МОИТЕ Свети Деца отговорни за това, че я подкрепят по някакъв начин. Опра Уинфри ще води души към антихриста, този който АЗ наричам единственият роден син на сатана, който преди това дойде под формата на Юда.

Има една жена на име Шери Шрайнер.

Тя е автор на книги и твърди, че може да дешифрира Библейски кодове. Тя увърта библейските кодове, за да ги изкриви по избрания от нея образ. Тя казва, че нейното име Шери в нумерологията означава “ЯХУВЕХ” и че Шрайнер означава “Време”. Е, сега е ВРЕМЕ на ЯХУВЕХ, за да я разобличи в НЕГОВОТО време.

Шери Шрайнер смесва истината с лъжите. Шери Шрайнер е рептилий – извънземен, която е предупредила за извънземните, когато е написала книгата си „Извънземни в интернет“ и сега я продава. Тя публикува снимка на себе си както е изглеждала в училище преди години. Къде е нейната снимка днес? Тя се опасява, че другите ще видят това, което АЗ, ЯХУВЕХ, разкривам. Тя работи и за двете страни на охраната: една от земята и една от ада.

Шери Шрайнер подиграва апостол Павел (Шаул) и казва: “Всяка книга в Библията, която той е написал – изхвърлете!” Тя изкривява писанията, за да се опита да докаже, че Павел не е бил един от апостолите и той е от семето на змията.

Шери Шрайнер е продала душата си на сатана и е позволила тялото й да бъде превзето от извънземни сили за слава и богатство. Тя се присмиваше на това Служение и предупреди Елишева, когато Елишева й каза, че е Елишева, а Елишева, когато е била използвана за раждане на Служението Amightwind. Когато Шери Шрайнер чу това, тя каза на Елишева преди години по телефона, че „тук има място само за една „Шери“ и това е Шери Шрайнер, ти оставаш Елишева“.

Шери Шрайнер също е въвела името на Елишева в библейските кодове, за което тя обикновено искала сто долара, казала тя на Елишева. Тя е прекарала няколко дни, правейки нейните библейски кодове безплатно и я уведомила, че и двете са генерали и лидери. Но тя дала на Елишева да знае, че в библейския код на Елишева имало дума “безсмислени езици”.

Елишева я упрекна и й напомни за това, което е записано в Книгата Деяния, че говоренето на Светите неизвестни езици е говор на езици на хора и ангели(1 Кор. 13: 1) . Шери Шрайнер се е обърнала и казала: “Павел е учил това и ти трябва да го изхвърлиш.”

Шери Шрайнер осмива дарбата говорене на Свети езици. Тя се подиграва, защото сатана в своето време, според собственото й свидетелство й е дал демонични езици. Това е така, защото Шери Шрайнер имаше умствени познания, а не сърдечно познание на ТОЗИ, когото по онова време тя наричаше ИСУС ХРИСТОС. Сега, за да обърка хората, тя нарича това, което Книгата Деяния нарича говор на непознат език, „работата на дявола“. 1 Шери Шрайнер е лъжепророк, това е доказано отново и отново, защото дава библейски кодове с дати и нищо не се сбъдва.

Внимавайте, Шери Шрайнер наистина има известни познания, които сатана й е дал в замяна на душата й, нещо, което никога не би трябвало да знае. НЕ ходете на нейния уебсайт, докато не получите разрешение от MEН, ЯХУВЕХ, защото има устройства за проследяване и за двамата лидери, за които тя работи.

Ако се надявате на нея, за да ви защити по някакъв начин, пазете се, защото имената ви вече са в нейния списък. Ако сте закупили аварийните дажби, която тя продава, името ви е в списъка, който е направила. Ако сте в нейния списък с имейли, внимавайте, вие също сте в списъка с имейли на правителството и в списъка на сатана.

Шери Шрайнер продава своя Оргон и твърди, че нейният Оргон ще ви предпази от демони, извънземни, болести, бедност и климатични бедствия. АЗ, ЯХУВЕХ издавам указ сега, Шери Шрайнер, ти си била предупредена. Как смееш да кажеш, че какво правиш със собствените си ръце, можете да победите демоните или да излекувате някого или да контролирате времето. Шери Шрайнер, ти си лъжепророк във висша степен.

Ти клеветиш Елишева Елиаху, защото знаеш, че и двете сте призовани да бъдете лидери. Тя е лидер на МЕН, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и НАШАТА Възлюбена, Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ, наричана още MAMA МЪДРОСТ. Шери Шрайнер, ти продаде душата си на сатана, ти си една от лидерите на сатана, това е вярно.

Имаш умствени знания, това е така, но това е всичко, което имаш. Дори копираш еврейските обичаи на това Месианско Служение, за да объркаш хората. Преди единствената ти цел беше християните в името на Исус, сега се стремиш към евреите в името на ЯХУШУА.

Шери Шрайнер, ти дори не си тази, за която хората те мислят. Ти си работник на беззаконието и АЗ те предупреждавам сега, нека това излъчване предупреди всички наблизо и надалеч. Шери Шрайнер допринася за разпространението на своя Оргон, за да унищожи ума, тялото, духа и душата!

Не влагайте вярата си в Oргона, влагайте вярата си в MEН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, за да ви защитя в дните на бедствието! Тя казва, че знае, вие можете да се молите на ЯХУШУА за защита, но това е труден път, вместо това тя казва: “Купете моя Оргон, това е лесният път.” БОГОХУЛСТВО! Нищо не може да ви предпази, но ИМЕТО и Пролята Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Шери Шрайнер, АЗ, ЯХУВЕХ, сега те упреквам защото казваш: “Моят Оргон ще защитава хората от демони и НЛО, пълни с демонични извънземни.” МОИ Малки, не изхвърляйте предупреждението за НЛО и извънземните, но разберете, че само АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ можем и ще ви защитим в дните на бедствие и скръб.

Това е истината за Oргона, който тя прави и продава и ви казва да закопаете навсякъде в различни части на света, или ви казва да го носите на верижка или да го поставите в спалните си или във вашия дом.

Ето истината, която АЗ, ЯХУВЕХ, прогласявам от Елишева Елияху. Това е Елишева, която има Светия Дух на Войн, както Давид имаше като овчар, когато се биеше срещу Голиат. Шери Шрайнер не е внучка на цар Давид от Древността, както твърди. Всъщност Шери Шрайнер е голиат на злото, провъзгласяваща дяволски учения и тайните, разкрити на нея от сатана и смесва няколко библейски истини, за да обърка хората. Шери Шрайнер е “извънземен в интернет” и тя не е това, което се представя. Вие сте били предупредени.

АЗ те изпращам, Eлишева Елияху да правиш това, което си МЕ помолила да не правя. И това е да разобличиш, биеш и изговаряш Слова на този „извънземен в интернет“, наречен Шери Шринер в ИМЕТО НА ЯХУВЕХ!

Шери Шрайнер, ти се целиш към християни и месиански евреи, защото те са тези, които сатана иска да унищожи най-много. Внимавайте, Свети хора и предупреждавайте другите. Оргонът, който тя прави, твърди тя, е нейната тайна рецепта и тя работи по различен начин от друг оргон, но в действителност ще привлече демони, вашите домове ще станат обсебени от зли духове, земята, в която погребвате нейния оргон, ще бъде като устройство за проследяване от дявола и извънземните, които вече са маскирани тук. Те са сатанинските елитни войски.

Тъй като полагате вярата си в нейния оргон, АЗ, ЯХУВЕХ, ще позволя болести да дойдат във вашето тяло. АЗ, ЯХУВЕХ ще позволи на къщите ви да бъдат заразени от злото. АЗ, ЯХУВЕХ ще позволя на бедност, там където сте имали изобилие. АЗ ще позволя на разрушителя (Откровение 9:11) да унищожи всичко, което притежавате, ако не се покаете, изкопаете, предупреждавате и изискате парите си за книгите и аварийните дажби на нейния оргон, и възстановите финансите, които АЗ ви дадох в Света земя.

АЗ, ЯХУВЕХ, ви предупредих, ако вярвате на нейния оргон да ви защитава, вие сте много заблудени. Тя се смее по целия път до банката, защото вие повярвахте на лъжите й! За тези, които продължават да вярват в лъжите й, смъртта и унищожението е всичко, което ще видите.

Защо мислите, че се гордее, че нейният оргон е по-добър от някой друг? Защото има тайна рецепта? Нейният оргон няма да спаси никого и само ще нарани онези, които не се покаят и искат от МЕН прошка за глупостта да вярват в лъжите, изпратени от сатана.

Тя разкрива враговете на ЯХУШУА с една цел и това е да спечели вашето доверие. Защо мислите, че тя нарича Бени Хин с лоши имена и ви казва, когато неговите служителите отиват и засаждат оргона й, където той служи по целия свят?

АЗ ще ви кажа защо: “Това е защото той подсилва чуждият му окултен огън!” Как иначе сатана ще ви накара да участвате в засаждането на нейния оргон, ако не мислите, че се борите със злото?

Защо мислите, че сега тя моли за пари, за да построи оргоновите си фабрики по целия свят. Да, тя дори иска да замърси атмосферата в международен план, защото е от полаза на елитни сили на сатана, идващи от космоса. Те са началства и власти на въздуха и накои вече са тук. Те се нуждаят от нейния оргон !!! Този оргон също засяга глобалното затопляне, така че бъдете предупредени.

Сега на ЯХУШУА спирачите на демони се изправят и покриват това Служение и го подкрепят по начин, който никога не сте правили досега. Напишете (на екипа на Служението) и ги насърчете и отделете време за молитва. Нека Елишева знае, че не са сами, тъй като поемат тези битки в МОЕТО ИМЕ. Насърчете ги и отделете време по часовника да сте заети с молитва за тях и за всички партньори в това Служение.

АЗ помолих това Служение да се съпротивлява на нападения от хора и демони, но сега те са помолени да се бият в битка, която идва от космоса и от самите сфери на ада.

Елишева е забавила излизането на това Слово, защото всеки път, когато четеше пророчествата за това, имаше борба в свръхестествената сфера и сънища, че извънземните я нападат. Въпреки това, някой трябва да предупреди децата МИ, които са били нападнати от духа на контрол на ума и манипулацията на ума.

Дори да посетите сайта на Шери Шрайнер без МОЕТО, на ЯХУВЕХ, разрешението е опасно. Не ходете на уебсайта й, не гледай дори името й, докато не знаеш със сигурност (1 ), че сте пропити с молитва (2) , и дяволът е свързан заедно с демоните (3), а вие сте духовно силни (4) , и имате МОЕТО разрешение.

Молете се срещу тази зла Шери Шрайнер и това, което прави и е направила. Ако забележите, вие също трябва да вземете активно участие, за да разкриете лъжите, излизащи от устата на този рептилий – извънземен, който също е част от извънземния елитен отряд на сатана, направете го СЕГА.

Тя дава имената на други хора, които се намират на привличащи вниманието държавни постове и ги нарича рептилии. Кой по-добре познава друг рептилий, отколкото този, който принадлежи на същия извънземен елитен отряд?

Възлюбени Деца, АЗ ви казвам това, за да не се страхувате, когато видите, че нещата се сбъдват, онова, което смятате, че е само плод на нечие въображение. Дори филмите на ужасите, които гледате, изобразяват истински чудовищни ??същества в ада, които ще обикалят тази земя по време на Голямата Скръб 2.

Не се заблуждавайте, сатанинските растения са били изпращани от събрания на вещици и сатанисти, посещаващи и дори служещи в църквите и месианските храмове. Те са в по-голямата част от така наречените християнски чат-стаи в интернет и християнски форуми. И в тези стаи и форуми сатана е поставил своите сатанински растения като вокални говорители и тяхната работа е да отблъснат всеки, който е истински свят и говори за ЯХУВЕХ или МЕН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и са изпълнени с НАШАТА Възлюбена, Скъпоценна РУАХ ХА КОДЕШ.

Не казвайте, че не сте били предупредени от този пророк, от който сега АЗ говоря.

Има Евангелисти и Пастори в това, което наричате Мега църкви, състоящи се от хиляди членове. Ще разпознаете Евангелистите и Пасторите, както и мъжете и жените, които правят компромис с МОИТЕ Свети Истини и крадат МОЯТА Слава. Ще познаете Евангелистите Сводници на Благоденствието, които живеят в имения и са милионери и гледат отвисоко към бедната и средната класа. Въпреки това бедните и средната класа направиха Евангелистите Сводници на Благоденствието милионери, както са днес.

Можете да ги наречете ЕСБ, защото те ще бъдат използвани като ваши врагове, за да представят и да водят хората към лъжливия Христос, единствения роден син на сатана.

Горко на тези, които четат това и дават пари на Мега църквите. АЗ, ЯХУШУА, ще ви държи отговорни за това, къде сеете семето си, било то в плодородна почва с безкомпромисната истина, където се храните, или ще бъде в безплодна почва с човешки доктрини, където само пасторите дебелеят от твоите десятъци и дарения.

Джон Хаги, ти си Юда, вълк в овча кожа, който проповядва от двете страни на устата.

Лъжеш еврейския народ и казваш: “ЯХУШУА не дойде на земята, за да бъде Месия на Израел.” Ти им казваш: “ЯХУШУА разбира защо не ГО приемате като Месия”. Ти ги мамиш, за да приемат антихриста като Месия и си ги продал за сребро и злато. За да нахраниш алчността си за слава и богатство, ти храниш овцете и агнетата с някакои истини, смесена с обаманация 3 (гнусна) ЛЪЖА!

Джон Хаги, АЗ публикувах друго пророческо послание чрез този Пророк и ти си обречен и всички, които са в твоето събрание, по-добре да избягат, докато има още време!

Евангелските Сводници на Благоденствието поканиха демона на алчността и гордостта да влезат и тези демони поканиха демона на Юда да влезе. Онези, които АЗ посочих и онези, които АЗ ще назова, направиха компромис с МОИТЕ истини. Вместо да издигат МОЕТО ИМЕ, те издигат своите имена, поставяйки ги на сгради, Служения и църкви.

Сега Евангелските Сводници обичат златото и среброто повече, отколкото обичат МОИТЕ Овце и Агнета и ако не се покаят и се отвърнат от този лош път, който следват повечето от тези, които АЗ споменавам в това Слово, никога няма да видят Небето.

На някои имената бяха в КНИГАТА НА ЖИВОТА и имената им бяха изтрити! Тъй както МЕ предадоха в Небето, така МЕ предават отново на земята, защото душата им вече знае къде ще отиде, когато напусне тази земя. Сега те имат форма на благочестие, но не и благочестие вътре!

Чу Томас, покай се сега публично! Думите, които си написали в книгата, описващи т. нар. „Пътуване“ до Небето, са трик на сатана!

Възлюбени Деца, просто защото някой казва, че е бил на Небето, проверете го с МОЕТО Свето Слово и вижте дали се сравнява с МОЕТО описание на Небето. Всеки Пастор, който пропагандира и насърчава лъжите, написани от Чу Томас, вие също сте достойни за гнева МИ, ако не изобличите тази лъжа! Вие помогнахте заблуждаването на овцете и агнетата! Как не можеш да разпознаеш тази лъжа, която тя е написала в книгата си?

Всеки истински Пророк би разкрил и предупредил. Знаете кои са истинските пророци, защото, подобно на този Пророк, чрез който АЗ говоря сега, те викат силно: “Чу Томас е Лъжепророк, който твърди, че е ходила и говорила с ИСУС.” Тя твърди, че е имала опит извън тялото и Исус я е взел на небето 17 пъти за един месец и всеки път това е било придружено от насилствени прояви (демонични припадъци) в определеното време.

Защо АЗ да правя такова нещо като това? Не съм ли АЗ любящ Пастир? сатана разтърсва тялото й, а не АЗ .сатана я насилва с онова, което нарича помазание по дланите и ръцете й, за да я накара да се чувства така, сякаш ръцете й се разпадат на парчета. сатана я дразни и сатана я награждава, защото МОИТЕ Свети хора вярват в тази илюзия.

Тя казва, че всеки път, когато Исус я завел на Небето е толкова тъжно. Но АЗ, ЯХУШУА, казвам: “Небето е място, където има само РАДОСТ.” Не е ли написано, че “АЗ ще изтрия всяка сълза от очите ти.” 4 МОИ Възлюбени, никакви думи не могат да опишат красотата на Небето.

Всички онези, които вярват в тази лъжа, трябва да се покаят, защото са повярвали, че АЗ, ДОБРИЯТ ПАСТИР бих могъл да се отнасям така със СВОИТЕ Овце и Агнета. Всички, които вярват в това, трябва да се покаят, че не са искали прозрение, дали това е истина или лъжа.

Книгата на Чу Томас е пълна с фалшива доктрина. Изследвайте и покажете, че сте одобрени и изгорете книгата й, като оставите сатана да знае, че вече не приемате лъжите му.

Защо в тези Последни Времена АЗ не бих казал на някого, който е бил на Небето, МОЕТО Истинско Еврейско Име? Защо МИ е да ви насърчавам да посещавате неделната църква, знаейки за какво ще се използват неделните църкви в Голямата Скръб? Защо тя да не се връща от Небето с предупреждение към пасторите да си изменят деня на поклонение на истинския Шабат? Къде някога АЗ съм споменавал чистилище извън портите на небето? Според Чу Томас, “има две долини извън портите на Царството”, това е БЕЗСМИСЛИЦА!

Евангелските Пастори трябва да хранят с МОИТЕ истини и да ръководят чрез пример. Тези зли са направили компромис, отхвърлят МОИТЕ думи, за да пасват на собствения си, създаден от тях удобен образ, който се стреми да не обижда никого. Всички тези назовани доказаха с делата и мислите си, че са загубили страха си от ЯХУВЕХ. Всички те ще цитират Писанията, но всички те се отбиха от пътя.

Крефло Долар, АЗ имам това срещу теб: ти се покланяш на Всемогъщия долар! Пол и Ян Крауч, Джоел Oстин, Мерилин Хики, Джойс Майърс, Крефло Долар, Бени Хин, Кенет Копланд, Стивън Mанси, Рик Джойнър, Пат Робъртсън, Орал Робъртс, Ричард и Линдзи Робъртс, Хуанита Байнум и Томас Уикс, Пола Уайт, Родни Хауърд -Брауни, Майк Мърдок, Кармен, Били Греъм, Т.Д. Джейкс, Род Парсли и Ким Клемент. Това са само няколко примера за Евангелските Сводници на Благоденствието (ЕСБ).

Те са сводници на дявола, които са оставили своето първоначално призвание и скромно начало. Евангелските Сводници на Благоденствието(ЕСБ) нарекоха Служения и Църкви на себе си.

Джоел Остин, ти си хладен и АЗ, ЯХУВЕХ ще те изплюя от устата СИ. Проповядваш психологическа бъркотия, която не може да спаси душата на никого. АЗ, ЯХУШУА, имам това срещу теб Джоел Остин: проповядваш дяволското учение за антихриста, религията на новата ера (или ню ейдж) на доброто самочувствие (лъжливото спокойствие)! Джоел Остин, къде ще се скриеш, когато се почувстваш, че сякаш  Астродомът пада върху теб?
 
Ти се заблуждаваш, Джоел Остин, отблъскваш Светиите, които те предупреждават да се покаеш за греховете си и те предупреждават за ада.

Само защото ти отричаш, че има ад, това не означава, че няма да прекараш вечността с жена си и с децата си и с цялото си събрание, които вярват в лъжите ти, ако не се покаете.

Само защото отказваш да предупреждаваш за дявола, това не означава, че сатана не е владетел на твоето сърце и душа.

Ти си осъден и хората, които четат това, ще предупредят другите и ще изпратят това Пророчество на всички споменати в това Пророческо Слово. Свети Хора, БЯГАЙТЕ от тези Евангелски Сводници на Благоденствието.

Те мамят хората, като цитират Писанията, сякаш живеят според тях и въпреки това не живеят според тях. Внимавайте за вълци, замаскирани като лидери, където хората се събират и обсъждат МОЕТО повторно пришествие. Един от тях, който мрази това Служение, слага датата на Грабването, сякаш АЗ ги слушам. Те се осмеляват да наричат ??себе си „Грабване сега”, а лидерите им нямат МОЯТА СВЕТА ДУХ вътре.

Те лъжат себе си и другите, но АЗ няма да бъда измамен. АЗ изпратих СВОИТЕ Свети Овце отново и отново в това вълче леговище, където сред вълците, които управляват този зъл интернет форум, лежат невинни агнета.

Джон МакХафи, ти си главният вълк в „Грабване сега“, а АЗ, ДОБРИЯТ ПАСТИР, знам как да отблъсна вълците и да извадя зъбите им от МОИТЕ Овце.

Кой си ти, за да наричаш лъжепророк Елишева Елияху? Не си ли ти, който настояваше, че ще бъдеш взет на небето след 4 седмици, а това беше 14 септември 2007 г.? Не го каза ли силно и ясно в интернет и всички, които слушаха? Не говори ли ти, че ИСУС ти казал 9 пъти: “Ще бъдеш на небето след 4 седмици”? Тъй като АЗ, ЯХУШУА, не мога да лъжа, а ти си все още жив и на земята, а това е след 14 септември, не можеш ли да признаеш, че не познаваш МОЯ глас?

Как тогава можеш да съдиш другите и да ги заклеймяваш като лъжепророк? Как можете да говориш пред много хора: „стойте далеч от amightywind.com, защото това е работата на сатана“?

Как можете да повярвате на Джек Бар, който е годен за унищожение от ЯХУВЕХ ? Той не е пастор или пророк, просто още една зла уста, която изхвърля отровата си в интернет, насочена към истинските Свети Пророци. Той е още един, който има духа на религията, обречен на ада и на Огненното Езеро. сатана особено обича да претендира на човешка душа, която твърди, че е християнин, но от плодовете им ще ги разпознаете.

Джек Бар реши да повярва на клюките, изпратени от слугата на сатана, за да обвинят Елишева несправедливо. Джек Бар е изпратен от сатана, с духа на унищожение, за да клевети Eлишева Елияху, за да се опита да унищожи работата, която не прави друго, а прославя АББА ЯХУВЕХ, MEН, ЯХУШУА И НАШАТА ВЪЗЛЮБЕНА, СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ.

Това Служение достига души за МЕН по целия свят. Това Служение жертва за МЕН, за да нахрани Агнетата и Овцете с МОИТЕ истини и да бъде МОЙ Пророчески говорител и да обявяви МОИТЕ благословения или проклятия на всяка земя, в която АЗ ги изпращам.

АЗ се обръщам се към този, които наричат себе си Джон МакХъфи и други на форума „Грабване сега“, които отказват дори да дадат истинските си пълни имена. Вие наричате себе си християнски модератори на този интернет форум и се хвалите за това как прогонвате хората, които идват при вас, за да провъзгласяват МОИТЕ думи. Никой от вас дори не знае значението на думата любов. И на кой Бог се молите? Защото АЗ НЕ ви слушам, докато не се покаете и не започнете да се подчинявате на думите, които АЗ, ЯХУШУА, прогласявам.

Сега АЗ се обръщам към форума „Грабване сега“ и го използвам като пример, интернет е пълен с така наречените християнски форуми със същия дух на Езавел!

Вие, които оклеветявате и се подигравате с това Служение и наричате Елишева Елияху лъжепророк, пазете се, защото никой от вас не се е молил за него. Никой от вас не е вкусил или изпитал добрите плодове на това Служение, защото всички вие имате мотива за унищожаване на истините, казани чрез МОЯ Пророк. Езавел се опитваше да убие всички МОИ пророци и не можеше и винаги ще се проваля. По същия начин, както (за) Елияху от Древността, АЗ предоставих начин за бягство, по същия начин, по който защитавам СВОЯ Елияху на Новото време.

Враговете на това Служение са онези, които търсят неговото унищожение: знаете, че не можете да го направите по друг начин, освен да го оклеветите и изречете лъжа за Елишева, която АЗ използвах за раждането на това Служение. Не мислете, че това МЕ забавлява, защото АЗ знам броя на космите по главите ви и ще използвам форума „Грабване сега“ като пример за това, което ДОБРИЯТ ПАСТИР прави на вълци, които казват, че са благочестиви и все пак в тях няма благочестие. Те цитират МОИТЕ Думи, атакуват МОИТЕ истински пророци и ги отблъскват, но все пак аплодират лъжепророците, които седят в бърлогата на вълците, защото самите те са лъжепророци!

Никой не МЕ познава и това Служение е създадено да пречиства метали, както е в Еремия 6: 27-30. Хората не го харесват, те не съответстват на онова, което АББА ЯХУВЕХ очаква от СВОИТЕ Свети Деца, така че те се опитват да убият с камъни този посланик. Обаче онези, чиито имена са в Книгата на Живота на АГНЕТО, познават гласа на ДОБРИЯ ПАСТИР и те разпознават истините, намерени в това Служение.

В момента има някои, които са оклеветили това Служение и Пророка и са почувствали Светият Огън на МОЕТО осъждане на греховността да гори в костите им. Сега се покайте частно пред ЯХУШУА и публично пред Елишева. Други почувстваха страха от ЯХУВЕХ, знаейки, че са съгрешили срещу този Пророк, ПОКАЙТЕ СЕ СЕГА, преди да е станало твърде късно!

А други знаеха, че трябва да пишат и да говорят и да защитят нея и това Служение, но те се страхуваха повече от това, което ще направят самохвалците във форумите „Грабване сега“ и „Пет гълъба“, те се страхуват от Джим Брамлет и какво ще каже той, те се страхуваха да бъдат изключени от форумите, вместо това, което АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ и АББА ЯХУВЕХ ще направя с тях.

Началото на Мъдростта е Страх от ЯХУВЕХ 5, не сте ли го прочели в Писанието? АЗ ви предупреждавам, изпитвайте духа, който говори (1 Йоан 4: 1) и осъзнайте, че лидерът на форума „Грабване сега“ е фалшив пророк по собствените му думи, той се обеси и беше разобличен.

Правителства на много страни седят на тези форуми, наблюдавайки и чакайки, защото там те има шпиони, които приемат имена и се прикриват като овце или пророци за зли бъдещи дни. Използвайте мъдростта сега и разпознайте какво АЗ предупреждавам. сатана има своите модератори, които приемат имена и си водят бележки за всичките ваши слаби страни; използвайте мъдрост и разпознайте за какво АЗ ви предупреждавам.

Пазете се от хора, които търсят извинения за лъжепророците. Лъжливият пророк е мъж или жена, която посочва дата и казва “така казва Господ” и тази дата минава и онова, което пророкува, не се сбъдва.

Някои пророци, които са направили това несъзнателно, трябва да се покаят публично и да се извинят, тъй като те са произнесли думи към масите, чрез книги, писма, интернет или казано слово. Те могат да бъдат простени, ако не са пророкували лъжливо заради собствени цели.

Хора, не им помагате да се покаят, ако търсите извинения за тях. Вие също ще бъдете отговорни за това. Хора, трябва да разпознаете дали тази молитва е забавила пророческото послание или е било пророчество от плътта. Молитвите ще забавят МОЯ съд за кратко време, но горко на ще бъде на хората, когато това забавяне свърши, ще има повече опустошение от това, което беше предсказано.

Шелби Корбит, въпреки че първоначално твоите намерения бяха добри, ти беше измамена от другите и получи фалшив дух на заблуда от Кенет Копланд и Чу Томас и другите, които слушаше.

АЗ предупредих чрез Елишева Елияху, че дори сега се планира фалшиво грабване, където хората ще бъдат премахнати или изпарени с оръжие на правителството, под прикритие на елитни сили на сатана, които ще дойдат под формата на НЛО и НМО (Неидентифицирани морски обекти) и ще унищожват хората по начин, който според вас е само научна фантастика. Не забравяйте, че много научна фантастика е предупреждение за плановете на сатана.

Всичко това ще се сбъдне и в отделни времеви интервали от историята и по целия свят, не само в Америка. Дадох на този пишещ Пророк предупреждение в сън за отварящите се портали на ада и нашествие на НЛО. Отнесете се сериозно към това. Само онези, които призовават в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ще бъдат спасени по това време. Потърсете ME, докато все още можете да МЕ намерите! (Исая 55:6)

Шелби Корбит отказва да се покае и признае, че посочената от нея дата, на която АЗ, ЯХУШУА, трябваше да се върна, не се е сбъднала. Защото АЗ не й дадох този сън, нито тълкуванто, нито датата на връщането МИ. Този Пророк, от когото АЗ сега говоря, ви каза предварително да не й вярвате.

АЗ изпратих този Пророк да ви предупреди, за да не се тревожите, когато времето отмине. Вижте, чакайте и работете за истинското Грабване. В Откровение 14 АЗ казах, че първите плодове ще бъдат в първото Грабване на 144 000 души. Колко малко хора искат да го повярват, защото то противоречи на сърбящите ви уши и плътта ви.

Когато 2007 ще отмине, ще продължавате ли да търсите извинения за Шелби Корбит и Кенет Копланд? Какво става с МОИТЕ Свети деца, не могат ли те да различат погледа на змията в Кенет Копланд?

Тези, които са продавали книги, които твърдят „така казва ГОСПОД”: „Това е датата на грабването на Църквата”, или казват: „Прочетете молитвата и ви е гарантирано Небето”. АЗ ви питам: ще възстановите ли парите на хората, които са платили за вашата книга? Свети хора, пишете и искайте възвръщане на парите ви.

Шелби Корбит, Кенет Копланд, Чу Томас и други: вие водите хората МИ към фалшиво Грабване. Вие изчислявате деня на тяхната смърт и бавно убивате вярата на няколко верни, мълчаливи и уплашени невинни агнета, които са в „Грабване сега“ и „Пет гълъба“ – и в много други форуми.

Колко от вас гледат и чакат ИСУС, за да дойде и да каже силно, и въпреки това дори не осъзнавате, че АЗ не ви наричам Невеста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Повечето от вас МЕ познават само частично.

Не съм ли АЗ същият ЯХУШУА, който смъмри фарисеите и ги нарече змии и ехидни? АЗ нямам добри думи за враговете на ЯХУВЕХ, чиито имена не бяха намерени в Книгата на Живота на АГНЕТО. Не каза ли ЯХУВЕХ, че злият фараон, с когото Моисей се е борил, се е родил само за унищожение? (Римляни 9: 16-22; Изход 9:16 )

АЗ не ви ли дадох пример, когато АЗ, ЯХУШУА, проклех смоковницата, защото тя не даваше плод за МЕН? Не повяхна ли и изсъхна тя и смърт беше провъзгласена и никога повече нямаше да даде плод. (Марко 11: 12-25 ). АЗ ви казвам една тайна, дървото все още е мъртво дърво като предупредителен знак за това, което се случва, когато нещо или някой е прокълнат от ЯХУВЕХ.

Не четете ли Второзаконие 28 и Второзаконие 30? Свещените Писания са пълни с благословения за онези, които се покоряват на ЯХУВЕХ и проклятия за тези, които не се подчиняват на ЯХУВЕХ!

Десетте Заповеди са валидни и днес, нищо не се е променило. АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ не дойдох да отменя законите, които AББА ЯХУВЕХ написа със собствения СИ пръст върху плочите от камък.  (Изход 31:18; Втор. 9:10). Тези заповеди стоят за цяла вечност. Четвъртата Заповед е знак между ЯХ и онези, които истински се покланят на ЯХ. Четвъртата Заповед ше продължи да съществува във Великото Хилядолетие (Еклесиаст 66:23; Откровение 20) и хората ще идват и ще се покланят на истинския Шабат.

Прочетете, изучете и покажете, че сте одобрени. Светите празници, ще ви бъде заповядано да дойдете и да наблюдавате, когато АЗ ще управлявам и царувам на земята. Това, които хората сега отбягват, Четвъртата Заповед, също се почита и в Небето. Онова, което в древни времена се нарича грях, днес все още е грях в очите на ЯХУВЕХ.

Законодатели, вие мислите, защото вие поставяте нови закони, тъй като смрад се издига от греховете ви към Небето, защото променяте законите на страната, то се променяте законите на Небето ли? Вие ще пожънете Ада и Огненото Езеро за това, което правите. Вие не можете лесно да изтриете МОЕТО ИМЕ или ИМЕТО на ЯХУВЕХ.

Америка и Европа, сега прегръщате езическите богове, защото сте оставили единствения и истински БОГ ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА. Сърцата ви са пълни с всяко зло. Няма достатъчно Свети хора, които да се противопоставят на мерзостите, които станаха законни. Сега е състезание да се види кой политик може да изговори най-гнусната лъжа и да приеме най-гнусните законите.

Вие клеветите тази Предвестница, чрез която АЗ говоря това Пророчество и все пак тя е тази, която АЗ използвам, за да бъде вестител и да предупреди истинската Невеста, както е написано в притчата за Десетте девици.

Отново АЗ казвам, АЗ ще й изпратя Архангел Михаил заедно с Гавриил и те ще кажат датата на Елишева, и точно в момента, когато тръбата затръби, тя ще извиква: “Вижте, Младоженецът наистина идва.” Цялата истинска Невеста на ЯХУШУА МАШИАХ, за която се казва в Откровение 14, ще го чуе по целия свят едновременно и ще се издигне във въздуха. Никой не знае точното време и час.

АЗ само й казах, че Светият ден ще бъде на Рош Ха Шана. Тъй като Рош Ха Шана е 2 дни и много хора имат различни изчисления за датата, на която се пада, вярно е, че тя не знае часа. Но както Илия знаеше, че ще бъде взет, точно както Ной знаеше деня, в който трябваше да влезе в ковчега и да затвори вратата, така ще стане отново.

МОЯТА Невеста ще знае, когато чуе в духа, когато вестителят извиква и казва: “Вижте, Младоженецът наистина идва.” (Мат. 25: 6).

Виждате ли, сатана ви уморява и подиграва сега, един след друг провъзгласяват, че знаят деня и часа и отново АЗ повтарям, така че никой да не бъде измамен. Ето защо АЗ ви заповядвам да я покриете в молитва, защото има само една, която АЗ наричам МОЯ Предвестница.

Елишева Елияху няма да знае, докато АЗ не й изпратя Светите ангели, както АЗ изпратих преди с други Свещени послания, дадени на нея. АЗ направих това, за да повярва, когато изпратих МОИТЕ Свети Ангели, първо в Монтана, след това в Айдахо и Южна Африка. АЗ ще го направя отново.

В Южна Африка тя и още един видяха Архангел Михаил на мястото, където те най-малко очакваха, в ресторант в Кампс Бей, Южна Африка. Михаил имаше указания да се яви пред нея и свидетелят забеляза как Елизабет внимателно наблюдава човека и той гледаше внимателно в отговор и веднага щом свидетелят видя Михаил, той осъзна, че това не е обикновен човек, а Небесна Духовна връзка.

АББА ЯХУВЕХ изпрати Михаил (това не е правилното изписване на името му, но АЗ ви давам правописа, който вие познавате), за да усили вярата й, че това, което АЗ казах, ще се сбъдне. Архангел Михаил беше изпратен при нея (по друго време), когато сатана се опита да отнеме живота й в продължение на 3 дни и въпреки че всички спяха [домакинството], тя се опита да ги събуди, когато Светите Ангели бяха там, това не беше за други очи да видят. Светите Ангели Михаил и Гавриил дойдоха и донесоха изцеление в крилата си, докато тя ги докосваше като малко дете, удивлявайки се на красотата на скъпоценните камъни вложени в тях.

Светите Ангели провъзгласиха колко приятно развълнувано е цялото Небе от вестта, че Невестата на ЯХУШУА (Откровение 14) ще пристигне скоро и следващия път, когато тя ги види заедно, това ще означава, че е дошло времето да се призове Невестата на Небесата.

Светите Ангели също обявиха раждането на ЯХУШУА Войните- спирачи на демоните и й казаха да събере Светите Молитвени Войни на стената, така че тя да знае, че не се изправя сама срещу враговете на ЯХУШУА. Отново, това е за укрепване на вярата й и тя веднага бе изцелена и духът на смърт бе принуден да я напусне.

Врагове на това Служение, не забравяйте, че когато се докоснете до това Служение, докосвате МОЯТА СВЯТА БОЖЕСТВЕНА КРЪВ и МОЕТО ИМЕ е ЯХУШУА ХА МАШИАХ. АЗ защитавам и покривам това Служение с легиони Свети Ангели- войни. Бъдете предупредени от всички, които проклинат това Служение, проклятията ще се върнат обратно към вас.

Вие, които имате дух на религия, а не любящи, послушни отношения с АББА ЯХУВЕХ. Вие се осмелявате да призовете името на ИСУС ХРИСТОС, за да поискате унищожаването на тази жена и това Свето Служение. Помнете това, за молитвите, които издигате и за всяка дума, която казвате ще бъдете отговорни.

АББА ЯХУВЕХ и АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще ви напомним за вашите думи, когато се запитате защо не всичко върви наред в живота ви. Чудите се защо се отнемат финансите, здравето и мира, унищожението е навсякъде около вас и вашите близки са мъртви. Сега знаете причината, защото АЗ току-що ви казах предварително, когато бъдете оставени да страдате в Голямата Скръб.

На всички, които четат това и изядоха и се наслладиха на плодовете на това Служение, въпреки това никога не сте се свързали с тях или никога не сте насърчавали това Служение по някакъв начин , те също ще ви напомнят по това време. Не забравяйте, че ако един Свят човек може да обърне в бягство хиляди демони, двама могат да обърнат десет хиляди демони.

То колко повече може да направи един милион вярващи? Това Служение ще се бори за вас, докато вие се сражавате за това Служение.

АЗ, ЯХУШУА ХА МАШАХ, ви казвам това, това е Последната Църква на Последното Време (Матей 24:14) , която проповядва цялата истина, включително и това, което крал Яков (Джеймс) не позволи да бъде написано. То ще бъде написано. Тези истини ще бъдат проповядвани и АЗ използвам МОИТЕ Светии, чиито имена светът не знае, защото те не са били изцапани в калта на този свят. Тези, които АЗ избера да използвам за Последната Църква на Последното Време не желаят слава и никога няма да направят компромис с МОИТЕ истини в името на богатството. Те не са за продан и сатана няма претенции за тях! Тези, които са използвани в тази Последна Църква на Последното Време са пострадали и наистина страдат за МЕН.

Колко малко от вас, които четете това, биха желали да платят тази цена. Повечето хора, които четат това са фокусирани върху собствения си свят, собствения си живот и семейство. Те не са на предната фронтова линия на вярата, водейки духовна война.

Сега е моментът „на ЯХУШУА спирачите на демони“ да станат и да покрият това Служение, да подкрепят и насърчат това Служение и Пророка. Защитете това Служение, защото вие се храните от ръката МИ чрез това Служение. Това е зелено пасище за МОИТЕ Овце и Агнета.

Някои, които четат това, настояват да наричат ??МОЕТО име ИСУС, въпреки че знаете МОЕТО ИСТИНСКО ЕВРЕЙСКО име, но казвате, че “предпочитате гръцкото име ИСУС”.

АЗ ще повторя отново, не МЕ разбирайте погрешно, все още има прошка, изцеление, избавление, възкресяваща сила и знамения, чудеса и проявления на сила, направени в името на ИСУС ХРИСТОС по това време на историята, защото МОЕТО ИСТИНСКО ЕВРЕЙСКО ИМЕ не беше общоизвестно и защото е преди Голямата Скръб, но вие бяха предупредени.

Дори и сега човек използва името на ИСУС ХРИСТОС и обявява, че има един милион последователи и все пак е слуга на сатана! Този зъл човек носи името „Исус“ Миранда. Само защото той използва името „Исус“, трябва да изпитвате духа на човек. Името на „Исус“ се имитира по целия свят, особено в Южна Америка. Човекът приел името на „Исус“ Миранда е лъжепророк и Евангелски сводник на благоденствието, който отдавна е продал душата си и е напълно обсебен от сатана. Той е зъл във всички отношения. Той проповядва, че няма такова нещо като грях, адът е лъжа, той провъзгласява себе си за Бог и отрича голяма част от Библията.

Всички онези, които получиха знак 666 като татуировка, защото „Исус“ Миранда им каза да показват лоялност към него по този начин, вече са имали усещане за проклятието на отхвърлените. Всички, които наричат ??този човек бог или вярват, че той е „Исус Христос“, вече са били уловени от сатана и са получили проклятието на отхвърлените.

сатана се подиграва, за да покаже колко лесно ще бъде християните да направят компромис в Голямата Скръб и да отхвърлят онова, което някога са знаели като истина. сатана показва колко лесно е да се подиграва името на Исус Христос.

Не виждате ли, защото това ще се случи отново във Великата Скръб и АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, няма да отговоря на никакви молитви в името, което ще използва синът на сатана, когото наричате антихрист?

Хората ще се молят в името на ИСУС и точно както този, който нарича себе си Исус Миранда; единственият роден син на сатана, ще заблуди хората с фалшиви знамения, чудеса и проявления на сила, и ще обяви себе си за бог и ще каже: “Аз съм тук”.

Предупредени сте чрез този Пророк, когото АЗ наричам МОЯ Предвестница и това предупреждение звучи като гонг, звънящ по целия свят. Вземете тези Пророчества и предупреждавайте другите, когато вашите пастори отказват да приемат и признаят, че са сгрешили и приемат истината, вие я приемете [истината], Малки МОИ и споделете с другите и упрекнете този пастор в МОЕТО ИМЕ.

Те само ви показаха духа на религията, надути с духа на алчността. Похотта на плътта и гордостта управляват и царуват във всички тях. Те нямат покорен и смирен дух. МОЯТА СВЕТА ДУХ, вашата МАМА МЪДРОСТ, КОЯТО Е РУАХ ХА КОДЕШ, не управлява и не царува в тях. Те слушат своите счетоводители, а сатана ги фокусира върху материалното имущество повече, отколкото върху духовно ходене заради самите тях. Те загубиха първата си любов!

Всички, които откраднаха славата МИ, издигнаха своите собствени имена, за да привлекат хора, забравяйки, че Писанията казват: “Когато Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ се издигне (Йоан 12:32) , АЗ ще привлека всички към себе СИ.” Ако човек назове Служение или Църквата в чест на себе си, те привличат хора със собствените си дела и име, тя [Църквата] е обречена на провал, а на Небесата всичките им дела ще бъдат считани за слама и сено и изгорени.

Евангелските Сводници на Благоденствието са станали известни и звезди, дори в собствените си очи, както и други за царството на сатана. Те вече не са мъже и жени, които някога наистина служеха и се покланяха и се молеха: „Нека бъде волята на ЯХУВЕХ”. Заради слава и богатство те позволиха на злите духове да влизат и да управляват и царуват чрез техните тела.

В Голямата Скръб, името на ИСУС отново ще бъде фалшифицирано и това ще бъде антихристът, който е единственият роден син на сатана. Има някои Неделни Църкви по това време, които все още се използват за МОЯТА Слава, но в Голямата Скръб ще бъдат използвани ВСИЧКИ неделни църкви за славата на сатана, а Знакът на звяра (Откр.13: 16-18)  ще бъде в Неделните Църкви по това време. Вие сте били предупредени.

Наистина ли не разбирате колко е важно да знаете това предупреждение сега и сега да изучавате МОЕТО ЕВРЕЙСКОТО ИМЕ, развивайки навика да използвате МОЕТО ЕВРЕЙСКО ИМЕ сега, което МОЯТА земна еврейска майка МИ даде когато АЗ се родих?

АЗ винаги ви изпращам истинските СИ пророци, за да ви предупредят преди съда. Научете другите сега тези истини, за да не отидат в неделните църкви в Голямата Скръб. Защото ако влезете в Неделните църкви по време на Голямата Скръб, ще ВЗЕМЕТЕ знака на звяра, така че този последен акт на бунт ще ви струва душите. (Откр. 13: 7-16) АЗ скърбя, както виждам СВОИТЕ Свещенни Писания, цитирани както в древни времена. Фарисеите и садукеите също са направили това на МЕН (Йоан 5: 39-40), без да осъзнават, че АЗ СЪМ СЛОВОТО, което е станало ПЛЪТ.(Йоан 1: 1, 14)

МОИ Малки, АЗ поставих желание във вас да не се съответствате на образите или религиите на другите хора. Вместо това, вие да искате да бъдете свети, да искате да бъдете приемливи за AББА ЯХУВЕХ. И когато въпреки това съгрешавате, чувате тихия глас на МАМА РУАХ ХА КОДЕШ, упрекващ с любов и принуждаващ ви да осъзнаете вината си, за да се върнете към Светостта. Показали са ви грешката в пътищата ви и вие бързо се покайвате и се отвърщате от греха и отивате обратно към любящите ръце на АББА ЯХУВЕХ и МОИТЕ, на ЯХУШУА.

Мислите ли, че АЗ обичам да ви наказвам, когато отидете на пътя на греха? Понякога МОИТЕ деца са като палаво дете в своеволен бунт, което трябва да бъде дисциплинирано. Някои от МОИТЕ деца се нуждаят от повече дисциплина от другите. Да, АЗ казвам, от време на време дори пошляпването с любов се използва от майката или бащата на детето. Това е необходимо като напомняне, че има последствия за грешното поведение.

Това важи и за АББА ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА. Какво дете си? Някои от НАШИТЕ деца се нуждаят само от леко порицание и напомняне: “Защо не МЕ послушахте?” Други се нуждаят от по-силно порицание. И други, които са толкова упорити, че се нуждаят от шамар от ЯХУВЕХ за спасение на душата им. Това е направено, за да може да се покае своеволното дете пълно с бунт и да разбере, че това ще е или пътят на ЯХУВЕХ, или ще бъде магистралата към ада!

Ако настоявате да продължавате с грешно поведение, понякога този ДОБЪР ПАСТОР би трябвало да счупи крака на СВОЕТО Малко Агне или Овцете, за да ви предпази от прекалено приближаване до ръба на ада, където сатана може да изиска душата ви. Ако АЗ не ви попреча да попаднете в леговището на сатана, където вълците чакат да изядат вашата плът и дух, тогава кой ще ви попречи?

АЗ съм единственият ДОБЪР ПАСТИР и АЗ, ЯХУШУА, не губя нито една от МОИТЕ Овце или Агнета. АЗ вече знам всички имена, написани в МОЯТА КНИГА НА ЖИВОТА преди основаването на този свят.

Помнете, че АЗ не толерирам поведението на разглезено дете, което изисква това да се прави по негов начин, а не според волята или начина на ЯХУВЕХ. Вие, които сте направили това, вече сте пожънали последствията, донесени от греха.

Някои от вас, които четете това, са пострадали от развод, битки за попечителство на деца, нещастни бракове, наркомания, алкохолизъм, други форми на пристрастяване, затвор, венерически болести, болести, деца родени извън брака, нервни сривове, опити за самоубийство или мисли за самоубийство, депресия, психични заболявания, объркване, прелюбодейство, блудство, хомосексуалност, порнография, похот, грабеж, кражба, убийство, аборт, безработица и бедност. Този списък е само малък пример за това, което носи духът на бунт срещу волята на ЯХУВЕХ. Всички вие, които сега четете това, знаете от какво ви е спасила МОЯТА любов, благодат, милост и прошка само след като сте се покаяли пред ЯХУВЕХ в МОЕТО ИМЕ ЯХУШУА ХА МАШИАХ и се отвърнахте от греха на бунта.

Когато сте презирани и преследвани заради МОЕТО ИМЕ, просто знайте, че вашите благословения на Небето са големи. Те не тебе нападат, Възлюбена Малка, те нападат МЕН. Защото, когато езичниците и семето на сатана бушуват против тебе, те не виждат твоето лицето, когато атакуват, те виждат лицето на Светостта и виждат вътре в теб СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ.

Вие трябва да ходите по вода с вашата вяра. Продължете по пътя на Светостта, защото пътят към Небето е тесен, а пътят към ада е широк. Дори ако никой около теб не върви по пътя, който АЗ поставих пред теб, не се обръщай назад, Малката. АЗ няма да обещая, че пътят ще бъде лесен, но ще си струва. Пътят към Небесата е пълен с жертви, но помнете, че АЗ, вашият ЯХУШУА, вашият МЕСИЯ, дадох най-голямата жертва от всички.

Плановете, които АЗ имам за вас, МОИ съкровища, са за добро, а не за зло. Когато сте сами, обърнете се към любимия си AББА ЯХУВЕХ и МЕН, единствения ви освободител и MEСИЯ. Не забравяйте, че СЛАДКАТА СВЕТА ДУХ вътре във вас е вашата МАМА РУАХ ХА КОДЕШ, а тя е по-близо до вас, отколкото следващия ви дъх. Когато плачете, позволете Й да ви пее приспивна песен, носейки ви мир, КОЙТО НИКОЙ РАЗУМ НЕ МОЖЕ ДА СХВАНЕ. (Фил. 4: 7)

Помнете, че вашето тяло е Храмът на вашата МАМА РУАХ ХА КОДЕШ (1 Коринтяни 6:19), така че всичко, което се случва с вашето тяло, също се случва с НЕЯ. Останете в истина и Святост и никога не позволявайте на сатана да ви оскверни, защото АЗ ви дадох Помазание и дарби, за които не знаете, но в свое време ще се открият. Продължавайте да търсите МОИТЕ следи всеки ден, защото стъпките на Светиите са предопределени от МЕН, ЯХУШУА и вашия АББА ЯХУВЕХ.

Твоето име, Възлюбена е запечатано на дланите на МОИТЕ ръце, това беше направено на Голгота. АЗ страдах на ваше място, за да бъдете спасени и да имате достъп до ЯХУВЕХ и Небето още веднъж. АЗ те обичам, Малката, с любов, която никой мъж или жена не може да сравни. АЗ запазвам всичките ти сълзи, всека сълза, който си проляла заради ИМЕТО МИ.

АЗ ви давам предупреждение обаче за предстоящите времена.

Не трябва да зависите от църковна деноминация или религия, за да ви спаси или да ви пази Свети. Бъдете Свети, за да не угаждате на другите, но да угаждате на ЯХУВЕХ. Трябва да помните, че нашите взаимоотношения не са свързани с религията, а с поклонието, любовта и послушанието, НЕ правете компромис и живейте свято за АББА ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Пазете тялото си свето и неопетнено за нашата НАШАТА ХВАЛА, ЧЕСТ и СЛАВА. Дръжте мислите си върху МЕН.

Дръжте очите си фокусирани върху МЕН. Някои, които четат това са тийнейджъри и въпреки това вие сте по-мъдри от другите на вашата възраст, дори сте по-мъдри от много от възрастните около вас. Не позволявайте на главите ви да се изпълнят с гордост, защото тя ще унищожи добрите планове, които АЗ положих за вас.

Търсете МОЕТО ЛИЦЕ и продължавайте да растете в МОЯТА благодат и помазание всеки ден. Вие не отхвърляте този Пророк, вие чувате МОЯ глас, дори когато той противоречи на това, което другите казват и вие няма да направите компромис и няма да се откажете. Не правете нищо, което АЗ, ЯХУШУА, не бих направил.

АЗ познавам всяко отхвърляне, всяка болка, всяка тревога, всяка лъжа на дявола, която е била изречена в ухото ви, всяко изкушение и чрез МОЯТА Пролята Кръв на Голгота, вие сте ПОБЕДИТЕЛИ!

Помни това, Най-скъпа Малка, ако всички хора приемат МОИТЕ истини, тогава всички хора ще приемат истините, които ти споделяш, защото те се отказват от МЕН, те се отказват от теб, защото те преследват МЕН и ти ще бъдеш преследвана ЗАРАДИ МОЕТО ИМЕ.

Хомосексуалността е мерзост, абортът е убийство, не позволявайте на ума си да съответства на това, което законите на вашата земя смятат за законно. По-добре прочетете Библията и вижте какви са МОИТЕ правилата за грях. Еволюцията е лъжа на сатана, вие знаете всички тези неща.

Стойте далеч от всякакъв сексуален грях и се пазете от всякакъв наркотик или течност, която опиянява и изкривява, контролира и извращава ума ви. Стойте далеч от всеки, който се покланя на друг, когото наричат ??бог и все пак знаете, че е лъжлив бог. Дори не слушайте техните лъжливи учения, защото това отваря вратата за измамни и лъжливи духове, които влизат в ума ви.

Призовавайте МОЯТА КРЪВ, на ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

И стойте далеч от всеки, който е в окултизма или чете окултни книги като Хари Потър, или който използват окултизма в някаква форма. Не позволявайте на демоните в друг мъж или жена, момче или момиче да овладеят тялото ви, дори и чрез целувка.

Не се впрягайте несходно. сатана ще използва страстите на вашата плът, за да ви съблазни, но МОЯТА, на ЯХУШУА ХА МАШИАХ Кръв и ИМЕ са преодолели изкушението, ако го използвате!

Нека езичниците се подиграват и се смеят, ЯХУВЕХ ще се смее последен. Разберете, че езическите тийнейджъри могат да бъдат най-жестоките от всички хора. Тези, които наистина ви преследват, един ден ще съжаляват за деня, в който те някога са ви се присмивали, проклинали или подигравали. В ада те ще бъдат принудени да си спомнят всяка дума, която са казали срещу вас и ще слушат тези думи за цяла вечност, ако не се покаят и приемат МЕН, ЯХУШУА, като техен МЕСИЯ.

Водете душите до единствената врата на спасението, АЗ СЪМ ЯХУШУА ХА МАШИАХ И АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕННАТА ВРАТА. АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕННИЯТ ПЪТ И ИСТИНАТА, за да влязат в Небето и да се явят пред АББА ЯХУВЕХ. Не довеждайте никого до Църквата за Спасение, защото Църквата не може да спаси душата.

Спасението идва чрез покаянието от греховете и признаването, че АЗ, ЯХУШУА, съм ЕДИНОРОДНИЯТ СИН на ЯХУВЕХ и ГОСПОД БОГ ВСЕВИШЕН..

Покланяйте се на ЯХУВЕХ и МЕН и НАШАТА ВЪЗЛЮБЕНА, СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ, която е МАЙКА МЪДРОСТ, с любящи, послушни каещи се отношения към МЕН, ЯХУШУА.

Когато съгрешавате, бързайте да се покаете и да се отвърнете от злото. Не замисляйте предварително греха, мислейки: “Е, ще се покая по-късно”, така не става!

Ако разчитате на Църквата да имате връзка с ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, тогава какво ще правите когато Църквата проповядва фалшива доктрина? Пасторът прави компромиси като тези, които АЗ споменах по-рано. АЗ чувам някои от вас да казват: “Е, моята Църква е добра църква, аз имам Свят Пастор.”

АЗ ви казвам, какво ще правите когато не можете да разчитате на Църквата, пастора или лицето за духовна подкрепа, защото вратите са затворени или обявени извън закона от вашата страна или вашият пастор е вкаран в затвор за проповядване на Евангелието или е заминал и нямате достъп до този човек или до Пророк? ”

Ето защо АЗ искам да говорите с МЕН, да общуваме заедно, да споделяте интересите си с МЕН. АЗ Искам да бъда не само вашия ГОСПОД и СПАСИТЕЛ, вашия БОГ, но и най-добрият ви приятел.Спасението е един на един с ЯХУВЕХ и МЕН, ЯХУШУА и МОИТЕ хора са препълнени с НАШАТА СКЪПОЦЕННА РУАХ ХА КОДЕШ.

МОЕТО Слово казва: “Не преставайте да се събирате заедно“, но това не означава, че винаги трябва да бъде в сградата на Църквата. Дори и сега вие се събирате, използвайки компютърна технология, общувайки помежду си. (Евреи 10:25)

Денят идва много скоро, когато ще трябва да се молите и да разпознавате, трябва ли да свидетелствате на този човек или това е капан на правителството?

Всяка страна, която губи религиозните си свободи е така, защото те позволяват на правителствата да ги отнема малко по малко, докато всичко, което остава е само диктатура и работата на антихриста! Америка и Европа, колко ниско сте отпаднали от МОЯТА благодат и милост.

Църкви в Америка, срам за това, че се продавате от страх от загуба на данъчни облекчения! Повечето църкви в света вече няма да позволяват МОИТЕ Истински Апостоли и Пророци да пророкуват, укоряват, увещават, насърчават и наставляват.

Пастори, забравили ли сте, че има само един ДОБЪР ПАСТОР и това съм АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Вие, пастори, в повечето Църкви не искате Свежа Мана или Ново вино от СКЪПОЦЕННАТА РУАХ ХА КОДЕШ. Вие не искате да променяте вашите човешки доктрини или мислене. Повечето църкви имат пастори, които управляват църквите като диктатура!

Това много МЕ обижда, тъй като от най-големите до най-малките църковни събрания не маршируваха и не протестираха срещу своите правителства, говорейки силно, така че всеки да чуе. Вместо това те продължават да мълчат, докато законите, които ЯХ е постановил като мерзост се приемат като законни в страните и дори се преподават като истина в училищата!

Горко на всеки остров, държава или хора, които правят това, те ще пожънат отмъщението на ЯХУВЕХ. Горко на хора или училища, които премахват Библейските истини и правителства, които вече не уважават думите ” ние вярваме в БОГА”.

МОИ малки, научете хората на истината, нито една Църква не може да спаси някоя душа, само чрез МОЯТА Пролята Кръв на Голгота и МОЕТО ИМЕ може някой да бъде спасен чрез покаяние и отклонение от всяко зло. Учете ги да спазват Заповедите на ЯХУВЕХ и да поставят ЯХ първи в живота и любовта си и да донасят ежедневните си въпроси към ЯХ, така ще могат да се доверят на ЯХ и за големите въпроси.

Помнете, че вашите дела ще бъдат възнаградени в Небето и единствените награди, които получавате на земята са онова, което правите за МЕН. Учете децата, които довеждате до МЕН да се молят и да използват МОЕТО СВЕЩЕНО ЕВРЕЙСКО ИМЕ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Предупредете ги, че не трябва да правят компромиси. Учете хората за истинския Шабат и значението на съблюдаването на Свещените Празници. Продължавайте да учите за Небето и Ада, защото повече души ще отидат в ада, отколкото в Небето.

Учете за МЕН и АЗ ще те използвам, за да преподаваш и да водиш другите до МЕН. АЗ говоря от устата на младенците.

Останете чисти по сърце, душа и тяло и АЗ ще ви дам любов със същото сърце след това АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Ако желаете вашата Сродна душа, тогава тялото им ще бъде чисто пред МЕН с желание да се покланят и да служат на МЕН над всичко останало, както и вие. Вашата Сродна Душа ще бъде пълна с Святост и заедно трябва да донесете души в Небесното царство. Не бива да се чудите кой е този човек, АЗ ще доведа вашата Сродна Душа, когато знам, че и двамата сте готови.

Вземете ежедневно причастие с МЕН и говорете с МЕН с думи на любов и благодарност за цената, която АЗ платих за вас на Голгота. Уверете се, преди да приемете Причастието (Господна трапеза), че изповядвате и сте решени да се отвърнете от всеки грях в живота си. Ако сте обидили друг брат или сестра, който е благочестив вярващ в МЕН, изповядай този грях пред МЕН и МЕ помоли за прошка, след това иди при тях и ги помоли за прошка. Не приемайте Причастието, като същевременно грешите.

АЗ щях да отида на Голгота, да пострадам и да умра, и да възкръсна на третия ден, дори и само за един човек. АЗ ви обичам толкова много и се заклех на АББА ЯХУВЕХ, че няма да изгубя нито една душа (Йоан 10: 28-29), чието име вече е записано в Книгата на Живота на АГНЕТО преди основаването на този свят.

Никога думите, изречени по време на Причастието, не бива да са просто повторение и не го правете само в памет на цената, която АЗ, ЯХУШУА, платих за вас на Голгота, но хвалете МЕ, че няма да пия плода на лозата отново, докато не да го направя с МОЯТА Невеста и Гостите на Сватбената Вечеря в Небесата.

Помнете, че това е като оръжие срещу сатана, защото вие постоянно му напомняте, че сатана няма претенции за вашия ум, тяло, дух или душа, ако чрез греха не му давате законно право. Бъдете Свети, както АЗ СЪМ Свят (1 Петрово 1:16) , стремете се да живеете Свято във вашия ум и тяло, и ходете в СВЕТАТА ДУХ 6 повече, отколкото ходите по плът и знайте, че легионите Небесни Свети Ангели се борят за вас!

Край на пророчеството.

Така е казано и написано на този ден 27 октомври 2007 година.
Дадено на вашата сестра в ЯХУШУА ХА МАШИАХ,
Апостол Елишева Елияху

1
В контекста на Деяния, езикът често не е бил известен на говорителя в Деяния 2: 6

2
Откровение 9

3
Това е игра, която предполага две или повече значения. Obama Nation е игра на мерзост. Виж Пророчество 123, където ЯХУВЕХ се позовава на мерзостта на законите, приети в Америка (когато Обама е бил президент), приемайки хомосексуалността и еднополовите бракове като приемливи, когато всъщност е отвратително. И в двата случая, когато се използва в Пророчеството, трудно е да се разграничи дали думите казват точно „мерзост“ или „Обама нация“. ЯХУВЕХ започнал да вижда американската нация като мерзост заради нечестието си при Обама.

4
Откровение 21: 4 ТОЙ ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.

5
Притчи 1: 7 Страх от Господа е начало на мъдростта; Но безумните презират мъдростта и поуката.

6
Галатяни 5: 13-26
13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая “Да обичаш ближния си както себе си”.
15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
16 Прочее, казвам: Ходете по ДУХА, и няма да угождавате на плътските страсти.
17 Защото плътта силно желае противното на ДУХА, а ДУХЪТ противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.
18 Но ако се водите от ДУХА, не сте под закон.
19 А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,
20 идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21 зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
22 А плодът на ДУХА е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
23 кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
24 А които са на МЕСИЯТА, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.
25 Ако по ДУХА живеем, по ДУХА и да ходим.
26 Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.
Виж Римляни 8: 1-6, 13-19, 22-23

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred