Пророчество 95, ЯХУШУА ХА МАШИАХ Казва, Вземете Оръжието Си, АЗ Съм Жив!

print

Пророчество 95

ЯХУШУА ХА МАШИАХ Казва,
Вземете Оръжието Си, АЗ Съм Жив!

 

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено: Шабат 12 април 2008
Издадено: Шабат 19 април 2008 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Елишева се моли на Светите езици и Английски:

Това е причината, защото дойде Утешителят. ЯХУШУА, ТИ не ни остави на сами, ТИ изпрати Утешител, МАЙКАТА на всички МАЙКИ, ТВОЯТА собствена Небесна МАЙКА. Благодаря ТИ, възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ. О, че ние сме считани за достойни да се наричаме ТВОЯ Невяста. Никога, никога не сме уверени в това: виждаме колко хора се провалят. Дръж ни здраво до ТВОИТЕ гърдите, дори не позволявай свободно пространство за сатана, за да влезе. Ела близо до нас, ЯХУШУА, в този ден на Шабат.

Почети ни с ТВОЕТО присъствие, докато се молим. Ние сме ТВОИ. сатана не може да претендира за нас. Всичко това се дължи на това, което ТИ направи на Голгота. Това е наистина нашето единствено оръжие, което имаме в този свят. Няма друго оръжие, освен Името и Кръвта и Тялото на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Няма друго оръжие. Няма нищо, нищо, нищо, което може да се бори със злото в този свят, нито едно нещо. Ето защо ТИ каза да правим Причастие (Господна трапеза) с ТЕБ. Свят, свят, свят, свят. ТИ ни благослови толкова много. Това Служение вече не е в недостиг. Просто ни покажи какво трябва да направим, AББА ЯХУВЕХ. Покажи ни земята, която трябва да купим, о, AББА ЯХУВЕХ.
******

Пророческо Слово:

Сега разбирате, Деца МОИ! Сега разбирате защо АЗ казах, че това оръжие е като никое друго оръжие, когато правиш Причастие с МЕН. Думите, които каза, Елишева, не са твоите собствени думи, защото МОИТЕ Слова са по-високо, от което можеш да си помислиш. Всеки път, когато правите Причастие, всеки път, когато се съединиш с МЕН, АЗ наистина ти давам МОИТЕ уши, наистина ти давам МОИТЕ очи. АЗ говоря от устата ти. АЗ обрязвам сърцето ти, като поднасяш ръцете си към МЕН, за да извърша МОЯТА воля и краката си към МЕН, за да те водя по стъпките на Светостта.

Сега разбираш, Елишева. О, колко сатана мрази това. Не казах ли АЗ , че колкото повече се нуждаете от благословение, толкова се нужадете от освобождение от врага, не само за прошка, а за победа във всички области на живота ви. Кажете им Деца МОИ. Кажете им за МЕН.

Колко организирани религии просто ще поставят вафли в устата ви? Суха вафла, която не може да бъде повече от стиропор. Те забравят цената, която АЗ платих. В началото няма покаяние за греха. Те пият вино и казват думи, механично повторение. Нямат сърце, отдадено на МЕН. И дързостта, когато някой поставя вафла в устата на другите и той се нарича епископ. Той нарича себе си папа. Не можете да направите това за друг! Причастието е един на един. В момента АЗ не говоря за хората с увреждания, за онези, които се нуждаят от помощ от други хора, за да сложат хляба в устата си или чашата до устните си. Защото те са в правилното място на сърцето, при условие, че този, който дава Причастието, сърцето му е на правилното място. Кажи им, паси овцете МИ. Кажете им. Вземете това оръжие, което дълго е отхвърлено, но не го правете с нечисти устни. Не го прави с духа на непокаяност. Не го прави като обикновен ритуал: думи, написани от друг човек. Дай МИ сърцето си и АЗ ще изрека МОИТЕ Думи. Не го прави, ако си в грях! В противен случай пиете осъждение за себе си! Къде е страхът? Къде е страхът?

Колко много АЗ виждам и те вече не се страхуват. Те остават в греха си. Те вземат чашата на Причастието с грешни устни. АЗ съм верен да простя. Но никога не го правете с непокаяно сърце, защото само пиеш осъждение, само пиеш проклятия. Ела при МЕН с разкаяно сърце. Помоли МЕ да ти простя греховете. АЗ съм верен и АЗ съм милостив и само една капка МОЯ КРЪВ, само една капка МОЯ КРЪВ може да спаси цялото човечество, ако те само МЕ приемат. Само една капка МОЯ КРЪВ, а вижте колко повече АЗ дадох.

Това е, което АЗ искам да им кажеш. Това е новото Послание, което АЗ ви давам. Това Послание, което е предназначено да бъде пред света. Това е единственото оръжие, което имате. Кажете им: “Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ”, когато виждате оръжия, насочени към вас от толкова различни посоки, вземете единственото оръжие, което АЗ съм ви дал.

Тези, които принадлежат на МЕН, тези, които отдадоха живота си на МЕН, тези, които МЕ помолиха да вляза в сърцата им, тези, които се стремят да се подчинят на МЕН, тези, които се стремят да МИ угодят, тези, които се покланят на МЕН и МЕ поставят на първо място в живота си и в любовта си и в брака си, издигнете това оръжие пред врага. Само МОЕТО име и МОЯТА КРЪВ, само чрез МОЕТО ТЯЛО може някой да бъде спасен! Само чрез КРЪВТА на ЯХУШУА на вашия МАШИАХ може да бъде спасен някой! По лицето на този свят, по лицето на тази вселена, няма име, чрез което някой може да бъде спасен, но чрез МОЯТА КРЪВ и чрез цената, която платих с МОЕТО ТЯЛО, когато положих СВОЯ живот.

Никой човек не МИ отне живота! Никой човек не може да МЕ убие! Но АЗ с готовност го отдадох. АЗ съм, КОЙТО съм казал: “Свърши се” [Йоан 19:30]. Именно АЗ, възложих на МОЯ ДУХ да напусне. Но вие нямате представа какво АЗ направих през това време. Нямате ни най-малка идея, защото въпреки, че МОЕТО Тяло все пак умря, АЗ все пак възкръснах. И АЗ направих зрелище на сатана, някога наричан луцифер и АЗ му дадох да разбере и нека целия ад да знае, че АЗ съм ЖИВ! И АЗ отнех ключовете на ада и смъртта от ръцете му! И той не може да изпрати никого в ада, ако не е било част от МОЯ план, ако името им не е намерено в Книгата на Живота на АГНЕТО, преди основаването на света.

И АЗ не мога да загубя нито един. АЗ не губя нито един. Всички, всички, чиито имена са намерени записани в Книгата на Живота на АГНЕТО преди основаването на тази земя, всички, всички, всички, всички ще бъдат на Небесата. Онези, чиито имена са заличени, както МЕ предадоха на Небесата, те МЕ предадоха и на земята. Но дори това име беше изличено до основаването на тази земя. Както МЕ предадоха на Небето, те МЕ предват и на земята. Всички вие извършвайте спасението си със страх и трепет, защото душата ви знае къде ще отидете. Просто повтаряте вече направеното.

Виждате, че тези проповедници падат извън пътя. Виждаш ги, че предават овцете и агнетата. Виждате ги, че проповядват друго евангелие от онова, което АЗ бях планирал. Но както МЕ предават сега, те МЕ предадоха и тогава. Защото АЗ ви казвам нещо в Истината, което не сте знаели и дори сега, Елишева, ти се бориш да произнесеш тези Слова, но няма такова нещо като нова душа. Защото цялата земя и земното време се пълни със стари души. Ето защо АЗ знам броя на космите на всеки по главите ви. Затова АЗ познавам всяко ваше име, било то приятел или враг. Ето защо АЗ знам когато избирам МОЯТА Невеста на земята, АЗ вече знам кой е бил верен на Небесата. Ето защо АЗ зная и АЗ дадох на Еремия да знае, когато той е бил формиран в утробата на майка си, как всеки ден от живота му е бил начертан, АЗ знаех, че съм го предопределил за пророк, защото АЗ знаех на кого мога да се доверя.

Внимавай! Внимавай! Внимавай! Внимавай! Пазете се, овце и агнета МОИ, от онези, които се надуват със слава и богатство и изпълват вашите радиовълни. Внимавай! Внимавай! Внимавай! Пазете се от онези, които отказват да проповядват посланието на покаяние, които не живеят живота на покаяние, отказват да живеят живота на Святост, отказват да предупреждават грешниците за греха.

Внимавай! Внимавай! Внимавай!

Внимавайте, о, Овце и Агнета! Защото те не са МОИ и както са МЕ предали преди, те отново МЕ предават! О, пастори на алчността, вие знаете, че не сте от МЕН! Вие сте фарс! Вие сте фалшиви! МОЯТ ДУХ не е във вас! По-рано АЗ посочих имена през това Служение и все още има много хора, които АЗ не съм назовал. Но гледайте ги, о, Овце и Агнета. Продали са душите си като обикновена курва, само за освобождение от данък? Внимавайте, МОИ Овце и Агнета, тези, които се опитват да обединят всички религии в една! В Единна Световна Религия! Има само един ЯХ. Имате само един СЪЗДАТЕЛ. ЯХУВЕХ е НЕГОВОТО име. Други го произнасят ЯХВЕ. Но има само ЕДИН. Има само един МАШИАХ. МОЕТО ИМЕ Е ЯХУШУА. Наричайте МЕ ЯХШУА, но не махайте ЯХ от МОЕТО Име, мислейки че ще чувате MОЯ ДУХ.

Вие, които се наричате Месиански Евреи, разбирате правилно много неща. Но когато правите компромис и вече нямате МОЯТА светлина; премахнахте Името ЯХ от MОЕТО Име за да успокоите ортодоксалните евреи, защото те знаят името на СЪЗДАТЕЛЯ. Те вярват в лъжите на равините. Но прочетете собствената си Тора, прочетете Библията. Колко пъти е писано: “В МОЕТО име ще изгонвате бесовете; в МОЕТО име ще сложите ръце на болните”, само в МОЕТО име. Не казва ли Библията това?

В Тората, в Танах, колко пъти се казва: “В ИМЕТО НА ЯХУВЕХ”? Какво ще правите с Псалом 91, Ортодоксални Евреи? Вие така предано четете Тората и Танах, но елиминирате силата, когато не изговаряте Името на вашия СЪЗДАТЕЛ, вашия ЗАЩИТНИК. И нямате никаква защита, когато не получавате МОЯТО ТЯЛО и МОЯТА КРЪВ, защото АЗ съм Единородният СИН на АББА ЯХУВЕХ. АЗ съм Единородният СИН и МОЯТА МАЙКА се нарича РУАХ ХА КОДЕШ. ТЯ е МАЙКА МЪДРОСТ.

Времето е толкова кратко. ЗА една нощ агнета стават овце. АЗ изливам МОЯТА Истина. АЗ ги отглеждам, защото няма време да остават бебета за дълго време. АЗ искам Светост повече от всякога, защото злото е бушува навсякъде.

АЗ търся искри от скъпоценни камъни, когато АЗ и МОЯТ ОТЕЦ гледаме тази земя. Виж, онези, които принадлежат на МЕН, те блестят като най-ярките скъпоценни камъни, когато МОЯТА светлината свети върху тях. Но наистина сте в … и сте заобиколени от навсякъде от фекалиите на безчовечност. АЗ търся искри от скъпоценни камъни и АЗ знам точно къде са и дори от Небето мога да съзерцавам най-ценните от МОИТЕ съкровища. Всеки от вас е този, който МЕ поставя на първо място във живота си и любовта си, който се стреми да се подчини на всяка цена. Който упреква сатана и му казва, че няма да има част във вас [Йоан 14:30]. Вие сте МОИТЕ ценни съкровища.

О, смрад, смрад, смрад, която идва от Земята! О, смрад, смрад, смрад, от човечеството, заобиколено от безчовечност! Дори МОИТЕ собствени Свети ангели викат: “Може ли вече да тръгнем?” Но те бяха изпратени там, за да защитят онези, чиито имена са намерени записани в Книгата на Живота на АГНЕТО.

Някои от вас имат най-големите си битки в собствените си домове. Можете да се разбирате с вашия съпруг във всички отношения, освен когато става дума за Истината за това, което АЗ казвам.

Това е вашият тест. Това е вашето изпитание. Кого ще обичате повече? На кого искате да угодите повече? Кому ще се подчинявате? Ще слушате ли думите, които те казват? Или ще се подчинявате на думите, които АЗ казвам? Каква е цената на душата ви? Защото, ако не можете да вземете това решение сега, АЗ ви гарантирам, че няма да вземете правилното решение и в идващата Голяма Скръб. Това е вашата душа. Коя жена, кой мъж струва душата ти? Дадох МОЕТО ТЯЛО и МОЯТА КРЪВ. АЗ бях възкресен от мъртвите, за да могат всички да видят, че сатана не е имал победа над МЕН. Така че вече да не бъдете впрегнати несходно.

Това са думите, които АЗ те задължих да кажеш днес.
Ти каза: “Дайте ми нещо, за да нахраня ВАШИТЕ овце и агнета.” Елишева, това е, което АЗ искам да кажеш. Това е, което АЗ искам да напишете. Това е, което трябва да пренапише Катринях.

На ЯХУШУА Войните спирачи на демони, О, МОИ скъпоценни малки, Застъпнически Молитвени Воини, Свети пред МЕН! О, вие се борите както всички останали. Изкушенията идват върху вас от ляво и от дясно. Но знаете да облечете Божието всеоръжие от Ефесяни 6. Знаете да застанете в линия в МОЕТО ИМЕ, чрез МОЯТА КРЪВ. Това Служение, което АЗ ви дадох е за да бъдете мощни молитвени воини, щитоносци (защитници), за да покривате Служение Amightywind , за да покривате Елишева, за да се покривате взаимно в Истината.

Опитни бойци, излезте сега! Присъединете се към тях на фронтовата линия. МОЯ Невеста, на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, отговорете! Присъединете се към нас на фронтовата линия! Защото има победа. Колкото повече се нуждаете от освобождение, толкова повече се нуждаете от благословение, колкото повече се нуждаете от изцеление, толкова повече се нуждаете от прошка …, колкото повече, толкова повече, толкова повече, не изхвърляйте единственото си оръжие, което наричате Причастие.

И АЗ ви казвам това: не го взимайте с грешна уста, грешно сърце, покайте се преди да го извършите и покаянието не е само думи, които излизат от устата. Покаянието е отричане на онова, което знаете, че е зло! Защото АЗ съм верен и АЗ съм праведен [1 Йоан 1: 9] и като МИ даваш сърцето си и поставяш това покаяние пред МЕН, ще ти простя.

А за тези от вас, които слушат и четат това и още не сте отдали живота си на МЕН, но вие идвате тук и четете Словата, които АЗ говоря от тази Пророческа слугиня, АЗ ви напомням за това: не чакайте да сте съвършенни, не чакайте, докато си помислите: „О, сега съм Свят”. Защото не може да се случи по този начин.

Първо приемете MEН като MAШИАХ. Първо искайте прошка за греховете си. Първо искаш от МЕН да живея МОЯ живот в теб, да отнема от теб злите ти желания, да те очистя с МОЯТА Пролята Кръв и след това АЗ те очиствам. Това е като дете, което се ражда. Когато детето първо излезе, то е покрито с телесните течности от майката. То трябва да бъде измито; трябва да го пошляпнеш, за да диша. Дишайте, о, Малките, елате при МЕН. Нека измия от вас този грях от света. АЗ наказвам онези, които АЗ обичам, за да можете да дишате в МЕН, така че МОЯТ ДУХ да живее във вас, РУАХ ХА КОДЕШ да може да живее във вас.

МОИ скъпоценни, скъпоценни, скъпоценни. АЗ искам , АЗ искам, АЗ искам да ви освободя. Не позволявайте, не позволявайте, не позволявайте на този свят да ви каже, че няма такова нещо като грях, защото грешниците не могат да наследят Небесното Царство, но грешниците могат да бъдат простени. Елате при МЕН всички, които се трудите и сте обременени с скърбите и трудностите и греховете на този свят; Дайте ги на МЕН, а АЗ ще ти дам мир [Матей 11:28]. Тези думи, Елишева, които трябва да кажеш днес, на този Шабат.

Кажете им, че Десетте Заповеди все още стоят, написани от собствената огнена ръка на АББА ЯХУВЕХ. Те бяха написани на каменни плочи, не написани на хартия или свитък, за да бъдат изтрити или променени. Каквото тогава е грях е грях и сега. И се пазете от всеки лидер, който ви казва нещо друго. АЗ имам още какво да кажа, но това ще бъде друг ден, защото Светите ще станат По-свети, а нечестивите ще станат по-зли, а видните фигури в Холивуд наистина са видни фигури в ада. Не подражавайте на обичаите на този свят, защото макар и да сте в този свят, не трябва да бъдете част от този свят.

АЗ имам още какво да кажа, но Словата, които трябва да кажа, не трябва да са чути от света. Това е за вас петимата. О, МОИ възлюбени, вие имате нужда от Пасха. Тези, които четат тези думи, тези, които чуват тези думи, се нуждаят от Пасха. Вие трябва да се освободите от трудностите си, от враговете си.

Без значение колко скромна е Пасхата, просто я направете. Просто признайте, че имате нужда от Пасха. Имате нужда от ново начало. Имате нужда от чудеса от Небето. Вие се нуждаете от освобождение от ръцете на враговете, защото АЗ ви предупреждавам за това: най-големите ви врагове са вашите собствени правителства и вашата собствена страна. АЗ предупреждавам за това. Америка, ти си обречена. Пророкувах го отново и отново, отново и отново!

Така че Америка, АЗ ще ти дам лидер по твоето собствено сърце. Вие сте насилници; вие сте жестоки. Веднъж си била така благословена, а сега ти си проклятие за МЕН и всички, които следват по стъпките на Америка, всички вие държави, АЗ говоря чрез тази Пророческа слугиня, така че ще бъдете проклятие за МЕН. Така че вие ??сте проклятие за МЕН. АЗ те предупредих, Канада, не следвайте стъпките на сестра си. Но вие продадохте себе си, правителство на Канада, о, канадци, продадохте себе си за цената на златото. Сега прегърнахте безнравствеността, прегърахнете духа на атеизма.

О, Англия, О, Великобритания (Обединено кралство), нищо не е обединено около теб. Някога стояхте за морал, вече няма нищо морално за вас. Всичко, от което АЗ се отвращавам, вие позволявате на политиците ви да прегърнат.

Вие, Светии които седите в Америка и първо казвате, че няма за кого да гласувате, АЗ вече ви дадох единствения кандидат, който застана за морал, Рон Пол е неговото име. Затова, въпреки че вашият глас няма да се брои, дайте гласа си на Небето. Напишете гласа си на земята за тези от вас, които могат. АЗ знам твоето сърце. Но не правете компромис. Обама е мерзост за МЕН. Веднъж АЗ го казах, пак ще го кажа.

Джон Маккейн е син на Каин. АЗ веднъж го казах, пак ще го кажа. Хилари Клинтън, душата ти е толкова черна, колкото може да бъде черното. Няма по-малко зло, което се кандидатира за президент, всички сте зли в МОИТЕ очи. И единствената надежда която имаше, медиите дори не ще обърнат внимание. Виждате ли, АЗ винаги имам хора и те са скрити. О, толкова малко имам като съдия Рой Мур, защото те няма да говорят като него. Америка, о, колко различно би могло да бъде, ако този, когото наричаш Съдия Рой Мур бъде твой президент, но вече няма желание за морал или святост и това отива от един народ на друг!

АЗ пророкувах чрез МОЯТА Слугиня, това, което беше в малцинството, ще бъде в мнозинството, ако не се борите с този грях. А сега погледнете духа на хомосексуалността, къде само той не е нахлул, защото сте вярвали в една лъжа. Преди много време АЗ казах на МОЯТА Служителка: в началото бяха Адам и Ева, никога нямаше Адам и Стив. Никога, никога, никога, никога, никога, никога, никога, това никога не би трябвало да се случи и затова Кипящата Черна Кървава Чума ще бъде пусната. Вече нямате много време. Всички онези, които се отдават на духа на хомосексуалността или мълчат и казват: „Просто им позволявайте да вършат нещата си”, ще страдате от чумата като никой друг!

Тези, които участват в тази мерзост пред МЕН, ще страдате като никой друг! А онези от вас, които знаят, че това не е правилно, дори и да не принадлежите на МЕН, сте избягали от този грях и няма да дойде върху вас. Говори сега! Докато все още имате право да на глас! Вие сте пастори, които са приели хомосексуалисти, за да не ви се налага конфликт с тях, гледайте и вижте какво АЗ ще ви направя, защото вие ще разделите тази същата чума!

Сън за Кипящата Черна Кървава Чума.

Тези, които приемат абортите, не говорейки против тях; Пастори, вие, които наричате себе си лидери и не сте лидери от МЕН, ще почувствате болката на това дете. Ще слушате писъците им в ушите си цяла вечност, като ще чувства така, сякаш самата ви кожа се вари в този солен разтвор. Ще почувствате, че тялото ви се разкъсва на парчета. Вашите глави ще се чувстват сякаш ги отрязват. Нямаш представа какво АЗ ще правя с теб!

Вие, майки, които абортирате бебетата си, нямате извинение пред МЕН, ако не се покаете за това зверство. Кръвта никога няма да се измие от ръкацете ви! Защото виковете на нероденото ехо в ушите на Небето и въпреки че те са безопасно взети вкъщи, искат все още съд тук! Ето какво казва частично, когато четете в Библията, че душите под олтара искат Съд и те викат и казват: “До кога? До кога?” (Откровение 6:10).
Това не са само мъченици, които дадоха живота си за МЕН, те са неродените, които ако биха се родили, биха били Свети пред МЕН. Ето какво АЗ ти казвам в тайна, която други пророци не казват. Това е вашата свежа манна от Небето. Сега помислете върху това, което АЗ казах днес.

И всички вие, всички вие, всички, които слушате, всички вие, всички вие, които приемате, не забравяйте, имате нужда от Пасха за толкова много от вас, ако можете да направите дори най-скромата, АЗ ще я приема, както другата Пасха приближава.

Вие, организирани църкви, АЗ ви се смея. Вие имате [празнувате] МОЕТО възкресение преди Пасха. Глупави, глупави измислени от човека религии. Глупави, глупави измислени от човека религии. Колко души са били изпратени в ада заради вас? Но АЗ не губя нито един, чиито имена се намират записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, отново АЗ казвам, преди основаването на тази земя.

Никоя друга планета не се нуждае от СПАСИТЕЛ, освен една: планетата, на която е изхвърлен луцифер. Помислете за това, защото вървите по върха ада. Помислете за това, тъй като сатана се стреми да направи Земята възможно най-близо до ада, за да ви приведе в съответствие с неговия образ. Помислете за това и възхвалете МЕН, защото ако АЗ не бях дал тази цена на Голгота, къде щяхте да бъдете?

За онези от вас, които не са писали до това Служение, от което АЗ заявявам: вие знаехте, вие сте учили, получили сте Словата, които АЗ казах, животът ви беше променен! Искате Святост, където сте искали грях, какво чакате? Защо не се представихте? Защо не станахте част от Светите Воини на стената? АЗ не съм ли казал преди време чрез МОЯТА Предвестница: “Няма повече самотни герои.” Вие се нуждаете един от друг. Повярвайте МИ.

Невестата на сатана е пълна. Можете да отидете от единия край на света до другия край на света и да ги намерите. Те са разпръснати навсякъде, неговата мрежа. Използвам това Служение, за да събера заедно МОЯТА Света Невеста, защото те са Свети пред МЕН. Какво чакате? О, вие казвате: “Веднъж им написах, те не ми писаха в отговор.” Виж, АЗ следя. Какво чакате?

Край на Словото
*******

Елишева: Благодаря, ЯХУШУА. Благодаря. Какъв ден е днес?

[12 април. Започва в 14:40 ч. Завършва в 15:40 ч.]

Елишева: Уау, това е Шабат! Събота, деня, в който се молехме. Събудих се, молех се и разбрах, че Словото трябва да дойде, чаках, чаках и чаках Словото и забраних на дявола, и хвалих НЕГО и след това, съвсем внезапно, ТОЙ даде Словото: “Подчинявайте МИ се и правете Причастие.” Ние дори не стигнахме до Причастието, а то беше в нашите ръце и Словото дойде! Така че можех да чуя и това е всичко, и така започна. Напълно неочаквано. И ние възхваляваме ТЕБ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, днес ТИ нахрани СВОИТЕ Овце и Агнета.

Знам, че овцете и агнетата не са имали Словото толкова дълго, и аз зная, че те се нуждаят от Словото, и аз се молих за него, и докато не се покорихме и взехме този хляб на Причастието и виното в нашите ръце, ТОЙ не говори чрез мен и това е урок на послушание. Това е всичко, което имам да кажа. Тъй като ние очакваме с нетърпение дена на Пасха, тя ще бъде като никой друга Пасха преди, в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Амин.

Обиждайки повечето, просветлявайки другите
 
Апостол Елишева Елияху

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля, изпратете ми имейл.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com