Пророчество 96, Юбилейна Година. ЯХУВЕХ Казва, Хвърлете Мъртвия Товар!

print

Пророчество 96

Юбилейна Година. ЯХУВЕХ Казва,
Хвърлете Мъртвия Товар!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Елишева Елияху

3 май 2008 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Обяснение от Елишева за това как дойде Пророчество 96:

Това Пророчество дойде заради помазаната молитва на ходатайство и усилието, когато се молехме за Светия човек на име Дъг, който ни писа и помоли за молитва, който е гладувал, защото не можел да плати 80 000 долара, дължими за болестта на жена му, която в крайна сметка приключи с отиване на Небето. Това Слово, казва ЯХУВЕХ, се отнася и за всички онези, които също имат съкрушителни дългове без начин да ги платят. Ние не знаем финансовото положение на всеки, който чете това Пророческо Слово, но ЯХУВЕХ знае. И ако чуете, че гласът на ЯХУВЕХ говори на сърцето ви чрез това Слово, то е и за вас. Моля, покорете се на това, което казва ЯХУВЕХ и наблюдавайте чудесата, които ТОЙ ще направи за вас, ако се подчинявате. ЯХ ни научи на това, ако направим нашата част, ЯХ ще направи СВОЯТА част.
3 май 2008 г , 10:00 сутрин
******

Преписано от аудиокасета:

Елишева:
Получихме писмо от Дъг, което Катринях изпрати, и аз никога не съм му писал, но всеки път, когато му четем писмата, или чета писмата му, плача. И днес прочетох писмото му и току-що започнах да усещам болка в дълбините на стомаха и такава скръб, защото ЯХУШУА ХА МАШИАХ обича Дъг толкова много. И ТОЙ (ЯХУШУА) ми каза да се застъпвам и да се моля за него, защото той не е достатъчно силен да се моли по начина, по който аз ще се моля. Това отнема толкова голяма част от силата, а после казвам на ЯХУВУХ, че аз не се чувствам достатъчно добре: „Достатъчно силна ли съм аз, за да направя това?“ Но знам, че да, иначе ТОЙ не би ми казал да направя това, а това е Денят на Шабат(уау… дълбока въздишка..)

Елишева говори на Свети езици …

Възлюбени АББА ЯХУВЕХ, Възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ, този човек се нуждае от Слово. Той се нуждае от насърчително Слово. Той се нуждае от наставление. Той се нуждае от ръководство. Не ми позволявай да кажа дума от плътта си. Аз потапям устните си в Проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Моля, да излязат само ТВОИ Слова … говори на Свети езици …

О, ние ходатайстваме точно сега. Сега се застъпваме в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ за нашия брат Дъг, който много ВИ обича, който просто иска да знае каква трябва да бъде следващата му стъпка … говори на езици … Какво искате да кажете на ВАШИЯ син? Какво искаш да кажеш, възлюбени ЯХУШУА ХА МАШИАХ? Какво ще кажете, Възлюбени АББА ЯХУВЕХ, на ВАШИЯ син? Какво искате да кажете, ИММАЯХ, РУАХ ХА КОДЕШ, на ВАШИЯ син? Използвайте устните ми … Аз чакам сега, чакам сега … О, алелуя, АББА ЯХУВЕХ … Не позволявай нито една дума да излезе от плътта ми, само Словата от Небето. Аз ВИ умолявам в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, защото думите на плътта не могат да помогнат на този човек, той трябва да има думи от Небето, от самия трон на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и МАМА ИММАЯХ, нашата МАМА РУАХ ХА КОДЕШ.
******

Пророческото Слово започва:

МОЙ възлюбен син, остави тежкия товар, който носиш. Хвърли трупа от гърба си. Защото, въпреки че жена ти е на Небето с МЕН, ти носиш товар, който се оприличава на това да носиш тялото й на гръб 24 часа в денонощието. Мъртъв товар, мъртъв товар на отдавна отминали сметки. Този ден, АЗ постановявам, е годината на юбилея ти. Това е денят, в който ти казвам да вземеш това бреме на всичките си дългове, които имаш и да използваш създадените от човека закони за банкрут, което е само фалшификат на това, което АЗ съм призовал да бъде.

Представи си и се запитай, бих ли искал АЗ да носиш труп на гърба си 24 часа в денонощието? Това се отрази на твоето здраве до такава степен, че само по МОЕТО чудо е, че все още живееш, но ти живееш за МОЯТА Слава. АЗ ти прощавам , затова че мислиш, че трябва да правиш нещата по човешки. Не е МОЕТО желание тези сметки да бъдат платени. АЗ не говоря за твоята ипотека, АЗ говоря за миналите ти дългове, които са били направени по времето, когато жена ти е била все още на тази земя.

Сърцето МИ е толкова докоснато заради любовта, любовта, която имаш към МЕН, любовта, която имаш към жена си, всичко, което правиш за другите, сърцето МИ е толкова докоснато, че АЗ докоснах сърцето на този Пророк говорещ сега и АЗ плача чрез нея и АЗ страдам чрез нея. Хвърли този труп. Вече не носи този мъртъв товар, защото не им дължиш нищо, защото те са разбойнически вертеп, които дори не могат да си плащат собствените дългове, но въпреки това се опитват да смучат кръвта ти като пиявица.

Ето какво АЗ мисля за тези компании за кредитни карти. Ето какво АЗ мисля за тези събирачи на дългове. Болниците, които повишават цените си толкова високо, че дори когато човек оцелее, умира всеки ден поради съкрушителния дълг. Кръвопийци!! Лешояди! Вампири! Това са тези финансовите институции. Ипотечните компании ще паднат! Те ще лежат в руини поради това, че без никакво съжаление са отнемали къщите. Те ще усетят МОЯТ Гняв и те ще бъдат бездомни! Защото те ще жънат това, което са посяли.

АЗ те обичам, МОЙ син. О, моля те, чуй МЕ днес. АЗ не случайно изпратих този Пророк по този начин. АЗ не давам на тази Предвещаваща слугиня Слово за всички. Защото тя няма да има физическа сила да направи това, но тъй като ти не поиска нищо, АЗ те благославям днес. Ти поиска да видиш МОЕТО лице. Вместо това, АЗ ти давам това Слово, защото ти не можеш да погледнеш лицето на ЯХУВЕХ и да останеш жив, но можеш да гледаш лицето на МОЯ СИН. Помоли се да видиш лицето на ЯХУШУА. Един ден, а това не е далеч, ти ще съзерцаваш МОЕТО лице и наградите ти ще те придружават в Небето.

И ще се събереш отново със съпругата си. Но сега АЗ имам работа за теб. И така, в този Ден на Шабат, АЗ ти давам отговор на твоите молитви и те освобождавам от дълга ти по друг начин, ако се подчиняваш и в чест на любовта, която споделяте ти ??и жена ти, АЗ докосвам сърцето на МОЯТА Слугиня в този специален юбилеен ден.

МОЙ възлюбен син, има още едно нещо, което аз трябва да кажа. Трябва да направиш ново правило: „Що се отнася до мен и моя дом, ние ще служим на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА”. За всеки, който спи под вашия покрив, това правило трябва да се прилага. Те или ще постъпват по МОИТЕ правила и ти ще им кажеш, че това е МОЕТО правило, на твоя АББА ЯХУВЕХ, или са изгонени, за да пътуват по пътя на света. Не забравяй, че името ти не е ЯХ. Можете да правите само това, което АЗ ви казвам.

Не вземай на себе си товар, докато не разбереш, че АЗ съм те натоварил. И след това вземи товара и го оставете под кръста. Не се опитвай да носиш повече, защото си пътувал твърде дълго и носиш бреме, с което АЗ не съм те натоварил. Ти вече знаеш и ще знаеш, когато донесеш тези думи към МЕН в молитва, за което АЗ говоря. Ти си МОЯ скъпоценен син. Сега АЗ целувам челото ти. И АЗ свършвам с думите на МОЯТА любов. Стой на МОЕТО Слово, защото то не може да лъже. Когато ти пребъдваш в МОЕТО Слово, АЗ пребъдвам в теб.

Край на Словото
*******

След Словото ЯХУВЕХ каза на Елишева: „Добави това Слово към твоя списък с Пророчества. То не е само за един, а за всички онези, които носят мъртвия товар на съкрушителен дълг“.

ЯХУШУА ХА МАШИАХ започна своето служение с ясна препратка към годината на юбилея. В синагогата в Назарет той чете тези думи от Исая:

Лука 4:18,19 и Исая 61: 1,2
Духът на ГОСПОДА ЯХ е на МЕНЕ; Защото ГОСПОД МЕ е помазал да благовествувам на кротките, Пратил МЕ е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия БОГ; Да утеша всичките наскърбени.

ТОЙ говори за свободата за пленниците и за освобождаването на потиснатите и обявява годината на милостта на ЯХ. Каква друга година може да се подразбира, освен Юбилейната година? Провъзгласявайки това, ТОЙ продължи да носи освобождение от грях, болест и сатана на много хора, онези, които бяха вързани и съкрушени. Всичко това завърши с НЕГОВОТО собствено избавление от веригите на смъртта и 50 дни по-късно, и избавление за последователите МУ от всеки страх в славния Ден на Петдесетница. Те на свой ред обявиха избавление и освобождението на пленниците, където и да отидоха.

През 2008 г. икономиката удари силно всички, освен свръхбогатите. Безработицата, забраната за откупуване [на заложеното имущество], изборът между изплащане на дългове или поставяне на храна на масата и заплащане на жилища и гориво, накараха дори американците да станат скромни. Гладът се носи по нации и държави и бих искала да ви кажа, че ще стане по-добре, но Библията не може да лъже. В момента е изкуствен глад; алчност, петролните компании и дори американски президент Джордж Буш, който се преструва, че се тревожи за това, че Exxon има милиарди долари печалби и въпреки това, тъй като главната инвестиция на семейството на Буш е петрола, те могат да се смеят по пътя към банката.

ЯХУВЕХ не прави нищо, без първо да предупреди пророците и ми бяха дадени пророчества, за да предупреждавам света много пъти. Това не е все още гневът на ЯХУВЕХ, който причинява недостиг на храна, нехуманността на човека към човека, богатите манипулират цените, за да намалят населението, така че богатите да нямат недостиг. На земеделските производители в Америка плащат, за да не сеят растителни култури. Царевицата се използва от богатите, за да спестят пари с хибридните си превозни средства, вместо това зърното може да нахрани милиони гладни хора. Богатите, като Доналд Тръмп, използваха фалита, за да манипулират богатството си и да станат още по-богати, като авиокомпаниите, бизнеса. А обикновените хора, избират между хранене и изплащане на дълговете си.

Това Пророчество не е за всеки; ако нямате проблем да плащате дълговете си и не страдате, това Пророчество не е за вас. Обаче, ако страдате и сте в плен на заплахи от събирачи на дългове, просто знайте, че ЯХУВЕХ чу вашите молитви и видя сълзите ви и ТОЙ ме помаза да произнеса това Слово. Моля, уведомете ме, ако това ви благослови, напишете и ни кажете дали сте чули гласа на ЯХУВЕХ, който ви дава разрешение да използвате закони, създадени от човека, за да ви освободи от дългове, които ви смазват.

Концепцията за фалит е лоша фалшификация и именно дяволът се грижи заедно с фалита хората да се чувстват опозорени и губещи. Не забравяйте обаче, че сатана винаги имитира истинското. Свободата от дълг произтича от библейската идея за Годината на Юбилея, 50-та година. В годината на юбилея, както е посочено в книгата на Левит, поробени заради дългове се освобожадават и земите, изгубени поради дълг, се връщат.

Аз не смятам за съвпадение, че това пророческо послание дойде по време на обратното броене на Омер [еврейски празник], както ние смятаме в обратен ред до Деня на Петдесетница, когато учениците бяха изпълнени със знаци, чудеса и прояви на сила, когато Скъпоценната РУАХ ХА КОДЕШ ги изпълни в горната стая. Ако имате нужда от Година на Юбилея, когато сте освободени от дългове, които ви смазват, приемете това Слово от ЯХУВЕХ като за вас собствено.

Няма нищо срамно за това, защото дори събирачите на дългове,такива като банките, институциите за кредитни карти, ипотечните компании и дори правителствата на различни страни, включително Америка, трябваше да заемат повече пари, защото не можеха да изплатят дълговете си. Същите хора обаче идват за обикновения човек с добре платени адвокати и заплахи, без милост. ЯХУВЕХ не се забавлява и аз съжалявам за богатите, когато ТОЙ ще изпрати съд срещу тях, това ще бъде несравнимо отмъщение и ролите ще се променят.

Обиждайки повечето, просвещавайки други,
Апостол Елишева Елияху
3 май 2008 г.

Ако това Пророчество е благословение за вас, моля, пишете и ме уведомете.

Свържете се с нас 
Свържете се с нас

www.amightywind.com 
www.almightywind.com