Пророчество 98, Вечният Факел Отново Свети в Африка!

print

Пророчество 98

Вечният Факел Отново Свети в Африка!

 

Казано / Написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
 
Получено на 22 май 2008 г.
Издадено на 3 юни 2008 г.

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашият МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Хвалете ЯХУШУА, Вечният Факел гори в Африка. Ето рождението на още един филиал на Служение Almightywind в Африка. Моля, посетете www.africaforyahushua.com, посетете новия уебсайт на Служението.

Има и друго Слово за друг Юда в това Пророческо Слово. В това Слово се споменава Шери Рондон от Нова Зеландия, както и Нико Арнолд отново. Нека ви разкажа за Шери. Шери ми писа в края на януари и каза, че тя се съгласява с това, което казва ЯХУВЕХ чрез това Служение. По-долу е първото писмо до мен. След това писмо разговарях с Шери по телефона и тя каза, че й е било казано от ЯХУВЕХ да даде първите плодове, десятък и 2 острова, остров Мана и друг остров на това Служение, които тя твърди, че притежава в Нова Зеландия. Тя ни изпрати информация чрез пощенската служба за тези острови и тяхната история, и дойде информация, че остров Мана има много проклето минало. Те са поставили острова под карантина в миналото и е трябвало да убият всички овце на острова поради някаква болест, а сега правителството го обяви за убежище за птици и никой не живее на острова.

Във всеки случай, аз разговарях с Шери няколко пъти по телефона и тя започна да ми казва, че думите “Бог” и “Господ” са езически и против Библията и ние трябвало да премахнем тези думи от сайтовете на Служението. Аз й казах, че няма да променя думите в сайтовете, а това наистина бяха думи, които ЯХ ми беше казал в миналото. После ми написа още едно съобщение, че сега тя вече няма да подкрепи това служение с десятъка си и ще си вземе острова обратно. По-долу е и писмо.
 
Първият имейл на Шери към мен:
„УВАЖАЕМА СКЪПОЦЕННА СЕСТРА ЕЛИЗАБЕТ ЕЛИЯХУ АКО МОГА ДА ВИ НАРИЧАМ С ЕВРЕЙСКО ПРОИЗНОШЕНИЕ. ШАЛОМ В МОГЪЩОТО име на ЯХУШУА ХА МОШИАХ, ЯХ ИСТИНСКИ МЕ БЛАГОСЛОВИ. АЗ НЕ БЯХ НА ТОЗИ САЙТ ОТ 22.1.08, КОГАТО МЕ ДОВЕДОХА ТУК. СЪГЛАСНА СЪМ СЪС СЛОВОТО НА ЯХУВЕХ, КОЕТО Е ГОВОРЕНО ЧРЕЗ ТОВА СЛУЖЕНИЕ. ТОВА Е ЧЕСТ ДА БЪДА ДОВЕДЕНА ТУК ОТ НАШАТА МАМА РУАХ ХА КОДЕШ И ВСИЧКО, КОЕТО Е НОВО МОГА ДА ПРИЕМА В СЪРЦЕТО СИ И МОГА ДА ПРОИЗНЕСА ОТ МОЯТА УСТА, ЗА ДА БЛАГОСЛОВЯ ДРУГИТЕ . АЛЕЛУЯХ.

МОЛЯ, ДА СЕ ПОМОЛИМ И ПОИСКАМЕ ОТ НАШИЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ, КАК МОГА ДА ПОМОГНА ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ВАС И ТОВА СЛУЖЕНИЕ. МОЯТ МЪЖ И АЗ, НА ТОЗИ МОМЕНТ, ДАВАМЕ ДЕСЯТЪК И ДРУГИ ДАРЕНИЯ НА СЛУЖЕНИЕ В АМЕРИКА ОТ ЕВРЕЙСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ПОЧИТАНЕТО НА СЪБОТА И ЕВРЕЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ. АЗ НЕ СЪМ СЪГЛАСНА С НЕЩА, КОИТО ГОВОРИ ЗА АМЕРИКА. КАКТО УЧИ, АМЕРИКА Е НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО НА ЗЕМЯТА. НЕГОВАТА 18-ГОДИШНАТА ДЪЩЕРЯ РАЗБИРА, ЧЕ НЕ Е ПРАВИЛНО, КОГАТО ОТИДА ЗА ДА ИЗПРАТЯ ИМЕЙЛ, ТОЙ НИКОГА НЕ ГО ПОЛУЧАВА. НО АЗ МИСЛИХ ЗА ТОВА СЛУЖЕНИЕ. ИСКАМ ДА ИЗПРАТЯ ВСИЧКО, КОЕТО МАМА РУАХ МИ КАЗВА, ЗА ДА ПОСТАВЯТ ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТОЗИ САЙТ, ТЕ ПРОСТО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРИНТЕРА ДА БЪДЕ ПУСНАТ И ДА РАБОТИ И ВСИЧКИ ГЛЕДАЙТЕ, ЯХ ИДВА..ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО ПО МОИТЕ СИЛИ.. БЛАГОДАРЯ ЗА ПОСЛУШАНИЕТО. АЛЕЛУЯХ. ЩЕ БЪДА ПОСЛУШНА ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ЗА ДА БЪДА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА ТЕБЕ. МОЛЯ, ПОМОЛЕТЕ ЯХУВЕХ. С ЛЮБОВ, ШЕРИ, ХАЛЕЛУЯХ.“

Този имейл на Шери казва точно обратното на другия й имейл:

“ПИША ЗА ДА ВИ СЪОБЩЯ, АЗ ГОВОРЯ С ЛЮБОВ, А СЕГА ИСКАМ ДА ВИ СЪОБЩЯ, ЧЕ ИЗКЛЮЧИХ ВСИЧКИ ВРЪЗКИ, ЗАСЯГАЩИ ДЕСЯТЪКА И ДАРЕНИЯТА И ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ ОТ ТОВА СЕМЕЙСТВО ЗА ВАС.НИЕ МИНАХМЕ ПАСХАТА, ИЗЛЯЗОХМЕ ОТ СВЕТОВНАТА СИСТЕМА (ЦЪРКОВНАТА СИСТЕМА И НЯМАМЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ НЕЯ (ЕГИПЕТ)), ТАКА ЧЕ БИХ ЖЕЛАЛА, ТОВА КОЕТО ИЗПРАТИХМЕ, ДА ПОЛУЧИМ ОБРАТНО, БЛАГОДАРЯ. КАТО ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО НА ИЗРАЕЛ. ПРОСТИ МИ, НЕ ДЪРЖА ОБИДИ. ВСИЧКО В МОГЪЩОТО ИМЕ НА ЯХУШУА, ШАЛОМ“.

Сега ето имейла на Шери, изпратен до наша сестра в Нова Зеландия, които се опитват да я подкупят, за да напусне това Служение.
 
05.06.08
“Шалом. Наредиха ми да напиша това писмо, потвърждението дойде от Лорен от Нейпир, така че нямам избор. Отец говори с нея и тя ми даде това слово, така че пиша, за да благословя и предупредя.

Последното писмо, което изпратих, за да ви кажа, че получих известие от нашия Отец на Завета, в отговор на това Слово. Казах „да“, ще го направя. Помолих Отец Яхуве ЯХУВЕХ да ви покаже и на събранието, че ТОЙ го е направил, ЯХ ми каза, че ти и семейството ти ще имаш първите плодове от залива Хонгоека и всичките десятъци от мен. Казах, че ще го направя. Но аз ви предупреждавам, да не се свързвате с Египет (Служение Almightywind) и тези, които са в Египет, които не са посветени, как Яхувех е донесъл вас и вашето семейство за това посвещение, вие сте сключили завет с НЕГО и ТОЙ е събрал заедно в брак, ТОЙ е направил това. Заветът ви е с НЕГО, не е с човек.

Всеки, който стои между този брак, навлича осъждане върху себе си, ние сме в пустинята и сега, както казвам (пиша това писмо.) Ние сме в изпитание. Той отдели агнетата от козите. Ние отиваме в обещаната земя, трябва да бъдем отделени от онези, които са непокорни, служение almightwind.com е непокорно, не само Ях ми го разкри, но и други. Те имаха ръцете си към Израел и възстановяването на Писанията преди две години, Отец Яхве изпрати истината, Отец Яхве има и ще доведе тези хора на пътя, докато тази врата не се затвори, не е НЕГОВАТА воля, а на онези, които го правят.

Виждайки ясно Пророчеството и това, което се сее в това служение, както Господ ми показа, сатана ще бъде единственият победител тук.
Видях съда да идва при хората, където Яхувех ме изпрати. Аз съм нищо. А който е в мен е Всемогъщият. Той ме изпрати, за да ти дам Словото Му, аз извърших своята част.

Ако не искате обещаната земя и наследството, което Исус Навин (Исус Навин и Халев имаха), кръвта не е на ръцете ми.

Беше ми казано да ти дам тази дума в любов.

Ях вече знае отговора, знаеш как да прекъснеш връзката, ти го направи с мен. И аз съм твоето семейство. Аз не съм обидена, прощавам.
Заливът Хонгоека и всичко, което ми дава Ях, всичко, което използвам заради Ях, чрез първите плодове ще бъде оставено на тебе, когато си в линия с Израел.

Ях има други заветни хора, които да заемат места ви. Ях има НЕГОВИЯ път, каквото се е случило с онези, които са останали в пустинята. Искаха да се върнат в Египет и те умряха. Те осъдиха себе си.

Видях какво се случи с Гил (Джил). Сега тя се върна да служи на Яхуве, върна се преди Пасха и беше простена, напусна Египет и никога няма да се върне. Ях е милостив. Уау, о, на какъв Отец служим.

Що се отнася до мен и моя дом, ние ще служим на Яхувех,Яхушуа и Мама ИММА Ях. Шалом. Шери “.

Ето го. Отново врагът се опитва да купи това служение и нашето семейство. Никога не сме правили нищо лошо на Шери, но тя се опитва да раздели и унищожи това Служение.
*******

“Вечният факел отново свети в Африка!”
22 май 2008 г.

(Започва със светите езици) О, Елишева, Елишева, мислите, че не е случайно, след като веднъж запалите Вечния Факел, който свети толкова ярко, достигайки до Южна Африка, достигайки до цяла Африка, и скоро светът ще види, че свети ярко въпреки, че сте подложени на атака.

Помните ли Пророчеството, което АЗ ти казах, че ще АЗ говоря чрез теб? То започна и не е завършено. Не е нужно да тестваш духа на други пророци, когато Коенрад ти изпраща пророчество, което да бъде тествано. АЗ ти казах, че ще обявя Слова чрез теб. сатана би предпочел да отнеме живота ти, за да не излезе това Слово. Той постоянно се опитваше този ден. Светите войски, които АЗ сложих около тази къща, МОЕТО Светилище, трябва да се изправят и да се молят, и умовете им няма да бъде върху продуктите (днес беше денят на пазаруването) те не трябва да напускат тази къща. АЗ съм готов да дам раждане и да завърша това, което АЗ започнах във вас, африканците жадуват за Словото, а не думи „ за да се чувстват добре”, не думи, потупвайки ги по рамото, поглаждайки по главата и казвайки: “Не се притеснявайте, Южна Африка. Не се притеснявайте, Африка. ЯХУВЕХ ви благославя. Не се безпокойте за завръщането си към Святост. Не се притеснявайте да спрете пеенето и вудуто си, а след това да отидете в църквата, не се притеснявайте, ЯХУВЕХ ще ви благослови“.

Има цена, която трябва да платите, когато смесвате добро със злото. АЗ ще говоря Истината чрез теб, Елишева, новият Африкански уебсайт ще вдигне Вечният Факел, но това трябва да е огънят на РУАХ ХА КОДЕШ, който излиза от Служението Amightywind! То няма да насърчава другите! Вие не знаете техния дух. Не познавате живота им. Бъди внимателен, МОЙ Възлюбен син Коенрад. Внимавайте, вие, които популяризирате името на ИСУС ХРИСТОС. Внимавай, МОЙ любим Син Коенрад. сатана премахна това служение (Южноафриканския уебсайт, който създадоха Коенрад и Нико Арнолд), но АЗ ще ви кажа, че АЗ го възкресих като Лазар! И това, което Нико Арнолд се опита да направи, се провали! И сега гласът ще говори само по-силно.

АЗ изпратих Михаил (Архангел) при Елишева на 27 юни, тази годишнина идва. АЗ искам тя да бъде публикувана не само на Африкански език, но и на Английски език, защото има причина и план. Точно както АЗ пратих (минаваща сестра) в същия ден, така и тя трябваше да дойде, преди да дойде Михаил, защото тя не знаеше за това, но беше използвана и като семе, засадено в този дом и в това Служение не само да представлява холандците, но и да представлява своята родина, Суринам.

АЗ няма да говоря много повече, просто разбери защо атаките са насочени към теб, Елишева. Бяха извършени ритуали. Нико Арнолд прави пакт с дявола, че това Служение да падне.

Шери, ти не говориш за МЕН! Това Служение не се продава! Нито за слава, нито за пари! Елишева отдавна обеща, че няма да бъде като курва и да МЕ продаде. Няма цена за това Служение освен цената, която трябва да платите, за да вземете кръста си и да МЕ последвате! Нищо друго освен цената на живот в Святост пред МЕН! Нищо друго, освен цената на послушен Свят живот пред МЕН! Искате ли да знаете коя е Невестата? Изпълнявате ли тези изисквания? Това Служение не е за всеки. Това е или за унищожаването на врага, или за благословение на онези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО. Но не всички ще бъдат благословени. Има цена, която трябва да платите за да си Предвещаваща Слугиня. Има цена, която трябва да се плати, за да се наречете “Петте Мъдри”. Има цена, която трябва да платите, за да бъде Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Колко от вас са готови да платят тази цена?!

О, АЗ слушам и поклащам глава и АЗ плача, защото една дата след друга се дава за Грабване и дори тези, ако казват истината, не отговарят на тези изисквания. Те казват: “Благодат, благодат, всичко това е благодат! Няма значение как греша. Няма значение как обиждам ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Ние ще го направим по нашия начин. Ние ще определим датата. Нека да видим, да изчислим, да го получим в ред! Събудих се в 4:44, не, събудих се в 1:11…“ Махайте се от МЕН !!! Махайте се от МЕН !!! Махайте се от МЕН !!! Това не е квалификацията  да бъдете грабнати, да се срещнете с МЕН във въздуха !!! Къде е това в Свещенното Писание?

Вие сте в отброяването на Омер и АЗ отброявам до края на МОЕТО търпение! Колкото повече се опитват да унищожат това Служение, АЗ ви информирах отново и двамата, които са годни само за МОЯ съд, скоро, това Пророческо предупреждение ще продължи, АЗ изричам имена и това е само началото! АЗ ви казах, през 2008 г. трябва да има война като никой друг! АЗ СЪМ ЯХУВЕХ И АЗ НЕ ЛЪЖА !!! Вие не можете да убиете МОЯТА Предвещаваща Слугиня! Можете да направите вашите жертвоприношения, вуду, вашето магьосничество, вашите проклятия, можете да сключвате договорите си със сатана, но не можете да убиете МОЯТА Предвещаваща Слугиня! Вие не можете да спрете Вечната Светлина, която свети толкова ярко чрез АЛЕФ и ??ТАВ и Almightywind Служение, Огънят на РУАХ ХА КОДЕШ!

За тези от вас, които мислят, че можете да атакувате, вие само попадате в капаните на сатана и той се смее на вас, защото знае какво АЗ ще правя с вас. За тези от вас, които казват: “Ще ви дам земя. Ето Amightywind, ето, Елишева Елияху, аз ви давам земята. Аз ще ви дам къща. Аз ще ви дам острова. Аз ще давам десятък завинаги във вашето Служение, просто го направете по моя начин. ” Махни се от МЕН! Няма никакви задължения, свързани с подаръците, които давате на това Служение! Всичко, което направихте, беше да вземете въже и да се обесите! Всяко, всяко, всяко Пророчество, което АЗ говорих от това Служение, трябва да бъде преведено на Африкански и други езици на Африка, защото АЗ съм поставил пророци сред вас, на които да познавате духовете.

АЗ предупредих по-рано. Слушайте внимателно какво АЗ казвам, вълците се опитват да се промъкнат. Те искат думите им да бъдат изречени от това Служение, но вие ще различите кои са овцете и агнетата, и горко на вълци, които мислят, че са ви заблудили, АЗ свалям маската от тях и ги разобличавам, както ще направя с тези двамата Осъдени.

Нико Арнолд, АЗ казах на Елишева, че може да ти се довери. По това време АЗ казах тези думи: “Можете да се доверите.” Но после ти се превърна в Юда. Защото да се живее Свято е твърде трудно за теб. Ти не можеш да се мериш с Духа на Праведността. Така че избра да изхвърлиш части от Библията. Ти отиде да търсиш, докато не намери това, което търсиш и точно както Юда МЕ предаде, както и тези, които те обичат, ти ги предаде така далече, че се опитваш да ги подкупиш, но не просто друг член на Невестата, но член на семейството им. Тъй като техният уеб мениджър не е обикновен уеб мениджър, той е изцяло принадлежи на MEН. И когато отидеш при него със сделката си, той изобличава дявола в теб.

Шери, седейки толкова удобно там, в Нова Зеландия, ти дойде като овца и агне и ти каза: “Научи ме. Бъди ми Наставник. ” Защото в действителност това е МОЕТО желание – да учите. Но АЗ познавам сърцето ти. И АЗ познавам сърцето на тази, която се нарича Джил. АЗ знам вашите мотиви. Не знаете ли, че буквата убива и Духът дава живот! АЗ не съм впечатлен от това колко много запомняте Писанията, дори сатана не цитира ли за собствените си цели? Вие казвате, че сте обидени, защото използват думата “Господ” и “Бог”, защото те имат името на Исус Христос и преподават на иврит Слово, което е Свещено – ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Коя си ти, за да им казваш? Коя си ти, за да я учиш? Тя има само един УЧИТЕЛ и АЗ седя на Небесата!

Коя си ти, за да наричаш това Служение „Египет“ и да кажеш: „Това не е Израел“? Каква цена сте платили? В какъв стандарт на святост живеете? Трябва да платите цената. Ти и вашата група с Джил. АЗ ти казвам, че земята, която предлагате като подкуп, ще остане негодна. Не можете да дадете земя на Святото Служение, която е проклета, подходяща само за птици. Не можете да кажете: „ЯХУВЕХ ми каза една десета от всичко, което имам трябва да отиде в това служение“ и се обърна и казах: „Чакай малко, промених мнението си. Вие не го направихте по МОЯ начин. Не ми позволихте да управлявам това служение, Елишева, ти отказа да ми станеш кукла. Махни се от МЕН, Шери!

АЗ родих това Служение преди много години чрез една на име Елишева Елияху. Коя си ти, Шери от Нова Зеландия, за да ги атакуваш, за да дойдеш в друг клон на Служението? И Вечният Факел ще бъде запален в Нова Зеландия като друг клон на това Служение. Ти не можеш да ги подкупиш. Ти не можеш да кажеш: „Просто оставете Елишева и го направете по моя начин. Оставете Amightywind и аз ще ви дам земята. Аз ще ви дам десятък. [В Нова Зеландия] ти се смеят в лицето. Дръж си проклетите си земи, те дори не са твои. (От това, което сега разбираме, островите на Шери, за които се твърди, че са били дадени на Служението, са били прехвърлени на правителството и са обявени за убежище за птици. Малко объркващо, най-малкото да кажа).

А ти, Нико Арнолд, опита се да вземеш уеб мениджъра и казваш: “Остави ги и аз ще ти позволя да използваш моя интернет сървър доставчик, но ако не ги оставиш, ще го взема” и това си направил, но ти виждаш, Нико Арнолд и всички онези, които тайно са зад него, които се крият, не можеш да спреш този Вечен Факел да се запали отново, и сега той ще излезе напред още повече, защото нямаше помазание в това, което направи, Нико Арнолд, ти, които би трябвало да направиш сайт за Almightywind. Ти си обиден, тъй като усилената ти работа беше хвърлена в лицето ти; всичко, което знаеш е техника и няма помазание. Ето откъде идва огорчението и негодуванието, когато те ти казват, отново и отново: „Не можем да го използваме, не е помазан“. Затова, вместо да търсиш МОЕТО Помазание, вместо да получиш Наставничество в Истината, ти позволи духът на Юда да влезе.

Това Слово ще насърчи онези, които познават Истината, която това Служение говори, които АЗ помазах като Пророци от Африка, да пишат на Елишева, [която] ще различи и вашите светлини, ще се обединят и ще блеснат още по-ярко; Африка, АЗ не съм ви оставил. Но АЗ няма да ви гладя по главата и да кажа: “Всичко е добре”. За всички това не е много добро. Но това Пророчество, което идва и се ражда сега чрез Елишева и това, което започнах, трябва да бъде завършено, но не точно сега.

Край на Словото
******

Елишева: 22 май 2008 г. Събудих се с това Слово, след като смъмрих някои атаки, някакво вуду и магьосничество и взехме Причастие и това продължи, и чухме, че там ще има Слово и вчера 21 май 2008 г. africaforyahushua.com се роди и ние просто го преведохме в ред, изчистихме малко, и той ще бъде свързан и това е всичко. Край на връзката. Хвалете ЯХУШУА! Амин.
 
Обиждайки мнозина, просвещавайки другите
Апостол  Елишева Илия (Елишева Елияху)
  
Ако това Пророчество е благословение за вас, моля, пишете и ме уведомете.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com