Пророчество 21, ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ШОК?

print

Пророчество 21

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ШОК?
Гавриил е Изсвирил с Рога си!

Дадено на Препод. Елишева Елияху
7 август 1998 г.

 

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
******

Даниил 12:1-3
1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата.
2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Говорено / Написано под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ чрез Апостол Илия (Елишева Елияху), 7 август 1998 г.
******

Пророчеството започва

l ИЗВИКАЙТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ! ИЗВИКАЙТЕ ОТ ПОКРИВИТЕ НА КЪЩИТЕ! ПРОВЪЗГЛАСЯВАЙТЕ ГО ПО УЛИЦИТЕ И ЦЪРКВИТЕ! РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ! ЯХУШУА МЕСИЯ Е НА ПЪТ!

Гавриил е изсвирил с тромпета си! Звуковите вълни бяха блокирани поради бушуващата битка, която се случва сега в Небесните предели. Михаил и сатана и ангелските армии се бият, доброто срещу злото, но доброто винаги възтържествува. Има такива, които са чули Рога на Шофара и такива, които не са чули.

Но АЗ ви казвам: АЗ предупредих онези, които чуха тръбата, въпреки че досега само няколко са чували тръбата на Гавриил, то беше само за да подготвя МОЯТА Невеста, защото нейният МЛАДОЖЕНЕЦ наистина идва. Не се притеснявайте, че вие все още не сте чували Шофар Рога на Гавриил, защото това все пак е за определено време. Дори звуковите вълни могат да бъдат блокирани само за определено време. Нима АЗ не съм този, който знае колко високо е Небето от земята? Дори изчисленията на това АЗ съм предопределил.

Бързо правете това, което АЗ съм предопределил и ви призовах да направите. Онези, които АЗ съм благословил финансово, когато АЗ се върна и АЗ открия, че сте запазили парите си за черни дни и сте позволили на Пророците и Апостолите да се справят без това да известяват пророческите думи по света и да говорят за МОЕТО идване и необходимостта да се подготвите; Горко на този, който го направи.

Горко на този, който ги кара да мълчат или се опитва да ги застави да замълчат или обезкуражавали или попречили на МОИТЕ Апостоли и Пророци да провъзгласяват. Горко да бъде на този, който обиждаше, оскърбяваше МОИТЕ Апостоли и Пророци, за това, което те провъзгласяваха. Били сте предупредени, сега кажете на други. От начало АЗ казах на МОЯТА слугиня Илия (Елишева Елияху) и й казах да провери Духа, който говори и малко по малко да казва на другите. Тя ще получи потвърждението от онези, които не познава, но АЗ знаех, че те имат уши да чуят. Това противоречи на нейното учение и на вярванията, на които е била учена, когато Гавриил затръби. Тогава вие, които сте живи, ще се радвате да се срещнете с МЕН във въздуха.

Това е вярно, но това, което не знаете, това са откровенията, които АЗ сега откривам чрез тази Слугиня. Това ще противоречи на вашата религия, да и на вашето учение. Но МОИТЕ думи са верни и истинни. Между тези събития има период от време. Първо Гавриил ще затръби в Шофара, после голямата война в Небесата, която тази земя вече вижда, светкавицата и чува рева на МОЯТ гръм. Тази земя вече чувства катаклизмични последствия, като жена, която ражда. Небето ражда повторното идване на СИНЪТ НА ЯХУВЕХ!!! Небето се свива като жена, която ражда. Земята ще види и почувства тези конвулсии точно като раждаща жена. Ще има урагани, торнадо, вулкани и земетресения и те ще станат по-големи с приближаването на МОЯТ СИН.

Винаги сте имали тези неща, наистина, но сега ще видите промени в атмосферата, защото АЗ самият съм ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ЯХУВЕХ и АЗ ще докажа как не можете да се доверите на календара за това кой сезон ще се появи. Вземете под внимание планетите, докато АЗ движа това, в което сте вярвали и показвам това, което не сте виждали.

Вземете под внимание слънцето и луната и звездите, защото АЗ отново подготвих изненади за тази земя. АЗ ще докажа, че само АЗ съм ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ЯХУВЕХ! АЗ ще се погрижа повече да не бъда подиграван. Това, което казаха езичниците, че е невъзможно, АЗ ще покажа, че за ВСЕВИШНИЯТ ЯХУВЕХ всичко е възможно. Боговете на езичниците ще се разпаднат на парчета. Земята ще се отвори и ще погълне Буда. АЗ ще покажа на какви нищожни богове са се надявали езичниците. АЗ няма да имам други богове пред МЕН. Тези, които се покланят на други богове, ще умрат с боговете си, ако днес не се покаят. Утре може да е твърде късно! Били сте предупредени! Всичко, което поставяте преди ЯХУШУА ХА МАШИАХ е бог. Било то човек, място или вещ. Всичко, което обичаш повече от МЕН, АЗ ще премахна. Наум 1 пряко казва: АЗ съм БОГ ревнив.

Вие ще видите как АЗ се сражавам и унищожавам МОИТЕ врагове. АЗ ще отделя онези, които принадлежат на МЕН в техния ум, тяло, духове и души. АЗ знам кой наистина се покланя на ЯХУШУА и кой наистина има РУАХ ХА КОДЕШ, за да докаже, че СВЯТИЯТ ДУХ обитава в земните съдове. АЗ няма да бъда измамен от повтарящи се думи или действия или религия. Подиграваха МЕ, всичко което е свято се подиграваше и МОЕТО ИМЕ постоянно се осквернява, проклина по радиовълните ви, в песните, по телевизията и в къщите, дори там, където живеят МОИТЕ деца. В страна, поставена отделно за МОЯТА Слава. Малкото бебе, обаче, толкова арогантно и безсрамно, че да каже „НИЕ ВЯРВАМЕ В БОГ “ Творецът, въпреки това МЕ подиграва, като не позволява на МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ да бъде в техните училища, съдилища или правителство; АЗ ще покажа на Върховния съд кой единствено е Върховният. АЗ ще покажа на Америка какво се случва с детето, което казва: „Махай се, аз вече нямам нужда от този ОТЕЦ ЯХУВЕХ.“

АЗ ще покажа на Америка и ще я използвам като пример, защото АЗ запазих МОЕТО най-лошо за последно. Вашето наказание се събира. Орелът ще погълне страната, която е трябвало да защитава. О, о, но АЗ чувам МОИТЕ Бебета, МОИТЕ Истински Бебета, МОИТЕ Деца и бебета и зрели, и тези, които ядат месо, и тези, които все още се хранят с мляко от МОЯТА гръд, и те казват: „Не аз, разбира се не аз, аз живея в Америка, какво ще се случи с мен? ” В страх сълзите текат на някои от очите ви, други бършат сълзите.

Това казвам АЗ на онези, които имат МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ и поставят МЕН на първо място и не се срамуват от ИМЕТО ЯХУШУА или да бъдат наречени родени свише, изпълнен с РУАХ ХА КОДЕШ Християнин. Слушайте внимателно и онези, които познават МОЯТ глас, ще усетят мир, който надминава всяко разбиране и знаят, че именно АЗ, вашият УЧИТЕЛ ЯХУШУА ХА МАШИАХ, който говори този мир от тази Слугиня. Това казва вашият СПАСИТЕЛ ЯХУШУА на СВОИТЕ Деца, изпълнени от МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ: слушайте внимателно и кажете на всички, които ще слушат. Както в дните на Мойсей, така ще бъде отново. АЗ ще разделя израилтяните и египтяните.

МОИТЕ благословения и МОИТЕ проклятия. Благословения за тези, които се подчиняват на МЕН и проклятия за тези, които не се подчиняват на МЕН. АЗ не съм ли осигурил място за тях, когато злият фараон е направил невъзможно да живеят там в езическа страна? Не се ли случва и сега в Америка? Не виждате ли също как злите фараони възникват под формата на правителство, което премахва вашите християнски свободи? Като приема закони, които казват, че не можете да говорите против това, което АЗ наричам мерзост. Принуждава ви да плащате за тези мерзости с пари от данъци, които АЗ не съм постановил да плащате. Начинът на живот, който ясно казах в МОЕТО Слово, че е мерзост пред ЯХУВЕХ.

Вие живеете в държава, в Америка, където МОЕТО ИМЕ постоянно се подиграва и проклина. Адски мъки само се връщат на онези, които ругаят МОЕТО ИМЕ за печалба. АЗ няма да ви простя това, ако тези актьори не пролят сълзи на покаяние и не признаят на хората, че са сгрешили. АЗ не бях ли осигурил безопасно място за Лот, който избяга? Само жената на Лот, която погледна назад, беше унищожена. Защото тя искаше начина на живот, от който избяга. Затова й дадох същата награда. Унищожение!

АЗ не бях ли осигурил безопасно място за Ной? Защо АЗ да не осигуря безопасно място за МОИТЕ Деца, които са изпълнени от МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ? Защо бихте се съмнявали в МОЯТА Любов, когато те не се съмняваха?

О, как МЕ огорчавате, когато правите това. Не мога ли АЗ да се погрижа за всички онези на тази земя, които принадлежат на МЕН и МОЯТ ОТЕЦ? Спрете да се съмнявате в МЕН! По времето на Мойсей, не заставих ли АЗ дори езичниците да се откажат от среброто и златото си, така че онези, които са Святи, да не заминат с празни ръце и бедни? „А богатството на грешния се запазва за праведния .“ [Притчи 13:22]

Не слушайте за икономически беди. Това са беди на езичниците, а не беди на МОИТЕ Деца. Заради Славата на ЯХУШУА, ЯХУВЕХ и РУАХ ХА КОДЕШ АЗ ще благословя МОИТЕ Хора по такива начини, за който те никога не се осмеляват да мечтаят, а не за техния егоизъм. АЗ давам това, за да могат МОИТЕ Апостоли и Пророци да викат на света, че Гавриил е изсвирил в тръбата си.

Деца, които чувате МОЯТ глас: Заповядвам ви да подкрепите МОИТЕ Апостоли и Пророци, които се осмеляват да говорят със смелост. Мислите ли, че това не е Писанието? Не съм ли АЗ предопределил малката жена, вдовицата, която имаше достатъчно само да направи хляб за нея и сина си за последното хранене, за да нахрани МОЯТ Пророк от древността, Илия? Но тя вярваше, че когато благословиш Пророка, ще просперираш. В много отношения, освен финансово, АЗ благослових тази вдовица.

АЗ дори имах Илия от Древността да спаси живота на сина й, като го върна от смъртта. МОИТЕ Пророци няма да могат да работят както вас, защото кой иска да наеме човек, който може да чуе гласа на ЯХУВЕХ? Те ще се страхуват за живота си, както и за разобличение на греховете им. Така че, хранете МОИТЕ Апостоли и Пророци, както сте хранили МОИТЕ други служения. Когато затваряте устата на Апостолите и Пророците и им казвате, че те не са достатъчно важни, за да ги подкрепите, вие заглушавате МОЯТ глас, за да бъде чут на тази земя с висок, ясен и смел глас.

Това са истински Апостоли и Пророци, които ежедневно жертват живота си на олтара, които са мразени и отхвърлени заради МОЕТО ИМЕ, обаче, колко малко от вас дори подкрепят Апостола или Пророка. Те имат нужда, докато вие подкрепяте това, което смятате за по-достойно служение.

ГАВРИИЛ Е ЗАТРЪБИЛ С РОГА НА ШОФАРА! ЗВУКОВИТЕ ВЪЛНИ СА БЛОКИРАНИ В НАСТОЯЩОТО ВРЕМЕ ЗАРАДИ БУШУВАЩАТА БИТКА В НЕБЕСНИТЕ ПРЕДЕЛИ, НО О, КОЛКО МАЛКО ВРЕМЕ И ТОЗИ, КОЙТО ВИЕ ЧАКАТЕ, ЩЕ СЕ ПОЯВИ ЗА НЕГОВАТА НЕВЕСТА! ЩЕ БЪДЕТЕ ЛИ ГОТОВИ? ПРОВЪЗГЛАСЯВАЙТЕ СЪС СМЕЛОСТ ТАЙНИТЕ, КОИТО АЗ ВИ ГОВОРЯ!

Поддържайте служения, въпреки че изглеждат скромни в сравнение с големите, със значителна финансова подкрепа. Мислите ли, че АЗ ще ви благословя за дарение на служения, които не се нуждаят от парите ви? Парите ви ги правят само по-алчни и силни в свое име, за собствената си слава. АЗ ви заповядвам да дадете на Пророците и Апостолите, които разчитат на МЕН, да ги подкрепяте, като изпращате семе чрез МОИТЕ Хора; тази, за която АЗ казвам това, дори не знае откъде ще дойде следващият долар, но тя се доверява на МЕН и АЗ ще осигуря.

Смея да кажа това, което АЗ не съм казал от никой друг Пророк досега, МОЯТА Дъщеря Илия (Елишева Елияху), ще бъде преследвана за тези твърдения и дори подигравана от своите собствените връстници. Яростта им ще бъде голяма заради това, а нейната наградата ще бъде голяма за провъзгласяването на онова, което тя вече не може да задържи. По време на Мойсей АЗ не осигурявах ли децата на Израел? И въпреки това децата на Израел се държаха неблагодарно.

Въпреки това, всички МОИ Деца в един момент се държат по един и същи начин. Колко от вас приемат за даденост вашите благословения, които АЗ давам ежедневно? Но точно както прощавате на децата си, че не ви благодарят всеки ден, че се грижите за тях, така и АЗ ви прощавам, че сте забравили. По време на Мойсей АЗ не предоставих ли вода, за да утоля жаждата им, от скала, от твърда, суха скала? И от нея потекоха МОИТЕ Живи Води, които ги подкрепяха. МОИТЕ Деца бяха жадни, затова АЗ им дадох вода от скалата и АЗ мога да го направя отново и АЗ ще го направя, АЗ не съм почитател на хората. .

Вярвайте само и вярвайте, че АЗ ще въздигна и АЗ вече съм въздигнал Апостолите и Пророците, които ще правят тези неща и още. АЗ ще го направя отново! Тези, които не получат МОЯТА Жива Вода, ще ожаднеят, ще умрат и ще отидат в ада. Само заради МОЯТА Слава АЗ ще произведа ЖИВА ВОДА от скалите. Оставих ли АЗ МОИТЕ Деца да гладуват в пустинята? Разбирате ли колко много трябваше АЗ да храня? Имах ли АЗ проблем? НЕ! Без дори да стрелям с лък, без дори да търся птици, АЗ задължих птиците да пожертват живота си, за да могат МОИТЕ деца да имат месо, когато им омръзна от мана, Ангелски хляб от небето.

АЗ ги хранех с храна от Небето, от която те се оплакваха и която им омръзна и така АЗ пак ще ги храня. Тогава, когато те се оплакаха, защото им омръзна да ядат храна от Небето, тогава АЗ им дадох месото на тази земя, с което те преядоха и хиляди умряха. АЗ бях гневен заради тяхната неблагодарност! Следователно, пазете се, защото отново, АЗ съм БОГ, който не се променя! Сега вие сте били научени този ден. АЗ дадох на Мойсей и МОИТЕ Деца проход през Червено Море, когато гърбовете им бяха срещу смъртта, която беше пред тях и зад тях и така АЗ ще го направя отново.

Просто, вярвайте МИ, АЗ подготвих място за МОИТЕ Деца. АЗ все още не съм показал това място дори на Апостолите и Пророците. Защото времето не е подходящо за тях да насърчават МОИТЕ Деца да бягат. Вие не можете да отидете пред Облака на Славата и не можете да отидете зад него. Трябва да останете точно под него и да се движите, когато се движи, и да спрете, когато спре. Пак ще ви дам Облак на Славата, който да следвате и Огнен Стълб, който да осветява пътя ви през нощта. Не се притеснявайте за електрическите компании.

Ако МИ е необходимо, ще изпратя ангели, които да ви направляват. АЗ все пак имам народ. АЗ все пак ще защитавам това, което е МОЕ. Да, някои от вас с готовност ще дадат живота си за МЕН, но АЗ само ще ви върна живота обратно. Някои ще се събудят в Небето, знаейки, че тази кръв е издигнала само повече Стефановци. Защото помнете как Шаул пазеше дрехите на Стефан, когато Стефан беше убит с камъни, а Шаул стана Павел. Този мъченик Стефан МЕ видя, когато небесата се отвориха и МОЯТА Слава озари лицето му, така че не мислете, че същите издигащи се мъченици, които вече са дали живота си, не са виждали същото.

Някои от МОИТЕ Апостоли, Пророци и Деца ще бъдат убити и все пак ще живеят отново, а дяволът не може да спре това, нито човечеството. АЗ ще покажа повече чудеса в тези последни времена, отколкото цялата Библия взети заедно. Ще бъдете ли готови? Ще бъдете ли на страната, която МЕ отрича или МЕ изповядва като ГОСПОД и СПАСИТЕЛ?

За съжаление, дори МОИТЕ собствени такива като Петър, който ходеше по водата, когато ставаше дума за страх за живота си, МЕ отхвърлиха и се отказаха от МЕН и така ще бъде и отново беше. Бъдете МИ благодарни сега за това, което имате, или АЗ ще дойда и ще отнема дори това. Така АЗ ще направя всички тези неща отново през живота ви, дори и да не сте чули за това. Знайте, че това ще стане! АЗ съм същият БОГ вчера, днес и завинаги. АЗ, ГОСПОД БОГ ваш, ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, не се променяме! Пазете се да поставите месото на земята над Небесната Мана.

АЗ ще направя всичко това и още повече за МОЯТА Слава, за да докажа, че АЗ, единственият ВСЕМОГЪЩ БОГ имам последната дума, а не сатана, не антихрист, не лъжеророка и не правителството. АЗ ще докажа, че ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Исус Христос) може да се грижи за овцете, които МУ принадлежат! Дори обувките на Мойсей не се износваха. Така ще бъде отново. Вземете МЕ чрез МОЕТО Слово. Знайте, че АЗ съм ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ и с МЕН всичко е възможно. Защото МОИТЕ Деца ще чуят Шофара на Гавриил. Някои вече са чували, само като въведение, за да кажат на МОИТЕ Пророци; обявете го за насърчаване на другите, тъй като следващия път, когато го чуят, всичките МОИ Деца ще го чуят едновременно.
******

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ШОК? ГАВРИИЛ Е ИЗСВИРИЛ С РОГА СИ!
Част 2 „Мъртвите ще възкръснат“

Ето още едно откровение, което АЗ съм споделил с този пророк, чрез която АЗ говоря. Пригответе се за шока от вашето доктринално учение и чуйте истина, която повечето не са разбрали. АЗ трябваше да дам на този Пророк, която пише под МОЕТО помазание, сънища, за да го потвърди и също да го кажа и дори го казах от собствения й малък син.

Тя обаче не послуша, защото се стресна от това, на което беше научена като ново Бебе в ЯХУШУА. Пригответе се за шок на религиозното обучение и внимавайте, не подигравайте онова, което не разбирате! АЗ съм БОГ, който не мога да лъжа, този Пророк пише под МОЕТО Помазание. Тя не може да ви излъже, само провъзгласява МОИТЕ Истини и няма причина да и се присмивате.

АЗ едва наскоро показах (Елишева) тези неща през месец юли и ги потвърдих чрез другите, когато тя СМЕЛО ги изговори и размисли и изпита Духа, който говореше. О, АЗ наистина казвам в МОЕТО Слово:
„И мъртвите в ЯХУШУА (Христос) първо ще възкръснат, а вие, живите, ще се радвате да срещнете ГОСПОДА във въздуха.“ [1 Солунци 4: 16-17]
Но има част, която не разбирате. СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО! сатана ще фалшифицира възкресението на Святите. Когато техните Духовни тела пристигнат и се съединят със земните тела, те наистина ще ходят по земята, както когато АЗ бях възкресен. Святите възкръснаха, нали? сатана имитира всичко, което АЗ правя и той ще го направи отново.

Даниил 12: 1-3
1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, – всеки, който се намери записан в книгата.
2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

АЗ ви казвам това сега, така че когато видите, че тези неща се случват, няма да се страхувате от армията му от ЗОМБИТА, които ще бъдат убити от Силата на Кръста на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Запомнете, ударете ги с дъска или дърво, което представлява Кръста. Мъртвите в ЯХУШУА (Исус Христос), които ще ходят и свидетелстват за МОЯТА Слава, ще ходят както в древността и ще свидетелстват за Небето, за да не приемат ЗНАКА на ЗВЯРА! Те ще докажат, че има живот след смъртта. Вие ще чуете и видите МОИТЕ Святи в Прославени Тела, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ УБИТИ!

сатана ще каже, че това не са само християни, които са възкръснали от гробовете си, но и тези, които не са християни и той ще докаже това, като накара голям страх да дойде на всички, които не са чули МОИТЕ думи в този ден. Те ще гледат злите му месоядни демони, които са се присъединили към езически земни тела в гробове, излезли от бездънната яма, за да причинят хаос, така че това чудо да остане незабелязано, но армията на сатана от мъртвите НЕ са всъщност Майки, Бащи, Сестри, Братя, Съпрузи и Съпруги на езичниците, но демоните, които ще хапят и тези демони ще се прехвърлят вътре в живите, но отново само езичниците могат да бъдат поразени от това.

И така, ударете ги с парче дърво в ИМЕТО на ЯХУШУА ХА МАШИАХ! Смъмрете ги и ги вържете! Изгонвайте демоните, казвайки: „КРЪВТА на ЯХУША ХА МАШИАХ е против вас, сатана и всички демони трябва да бягат от мен“ и те ще бягат! Езическите мъртвци ще паднат на земята. Не радиацията от НЛО създава този хаос; това е план от ада, а вие бяхте предупредени този ден от този Пророк, който МЕ помоли да не й позволя да каже това, докато не дойде определеното време. МОЕТО определено време е СЕГА!

Сега още един Шокер, готови ли сте? Да, вие ще бъдете хванати да МЕ срещнете във въздуха. Наистина ще бъдете грабнати в МОИТЕ ръце от вашия СПАСИТЕЛ. Но първо, АЗ ви напомням, не ходих ли АЗ по земята 40 дни след МОЕТО възкресение в МОЕТО Прославено Тяло? Вие сте Тялото на ЯХУШУА ХА МАШИАХ и така ще направите същото отново, като свидетелствате за МЕН и предупреждавате езичниците да не приемат Знака на Звяра. Доказвайки, че Небето е истинско, ЯХУШУА ХА МАШИАХ е истински. Смъртта не е краят, а началото на спасението или на вечните мъки.

След това, след 40 дни, когато ходите в Прославените Тела, когато никоя решетка не може да ви задържи и нямате нужда от храна или вода, но можете да я имате, ако искате. АЗ не ядох ли риба? Нямах ли АЗ тяло, когато Томас МЕ докосна отстрани? Така ще бъде и при вас. АЗ не минавах ли през стени? Вратата беше заключена, когато АЗ за пръв път дойдох при МОИТЕ УЧЕНИЦИ, помните ли? Така ще бъдете и вие, ще преминавате през стените. Нищо невъзможно няма да бъде за вас в течение на 40 дни. Онези, които нямат Прославени Тела, ще скърбят, защото ще разберат, че ЯХУШУА е казал истината, когато е казал: „Както видяхте МЕН да отивам в облаците, така и вие [ще се възнесете].“

АЗ говорих тези думи чрез МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ на МОИТЕ Ученици. Сега ги говоря отново чрез МОЯТ Ученик Елишева Елияху. Радвайте се за онези, които принадлежат на МЕН. Колко голяма награда за тази земя да види Прославеното ви Тяло и за врага да знае, че те няма да могат да ви убият никога повече.

Тези, за които АЗ плача, са изобразени в картината и видението “Една Минута до Полунощ”, която е църквата на лицемерите. Религията ще ви възпрепятства да сте МОЯТА Невеста. Любящата, послушна връзка с МЕН е единственият начин да участвате в това благословение. О, огорчение и сълзи и ридания и викове, тъй като тези пет девици без масло в лампите си бягат, за да получат това, което петте девици, които чакаха младоженеца със свежо масло в лампите си, искат това, което имате и те няма да могат да го купят или получат, без да дадат живота си за МЕН.

Тези, които не МЕ очакват, не вярват в МОЕТО пришествие, за да спася МОЯТА Невеста, тези, които вярват, че МОЯТА Невеста ще трябва да премине през Голямата Скръб и Великия Гняв, за съжаление, вие ще имате това, в което вярвате. Но това не означава, че няма да бъдете спасени. Това означава само, че АЗ исках да ви защитя, но вие не бяхте готови. След 40 дни АЗ ще взема МОЯТА Невеста у дома и ще празнуваме на Брачната Вечеря на АГНЕТО. МОЯТА Прославена Невеста ще се бори с злата армия на мъртвите, докато са на земята, защото те знаят силата на Кръста.

Ето защо те се наричат МОЯ Нвеста. Ето защо АЗ съм техният СПАСИТЕЛ. Сватбената им рокля е искрящо бяла и няма да има кръвта или гнева на този свят върху тях. Само МОЯТА КРЪВ измива по-бяло от сняг. Молете се за слугинята, на която АЗ говорих това Пророчество, защото врагът ще се стреми да затвори устата й завинаги за това, че се осмели да говори с такава смелост.

Молете се за Илия (Елишева Елияху), така че тя да продължи да провъзгласява онова, което светът смята за невъзможно. Още не сте чували много от нея, тъй като той вече се е опитал да заглуши гласа, който АЗ ще продължа да използвам, за да говоря с МОИТЕ Овце; богати и бедни, водачи, колкото повече те се опитват да заглушат този глас, толкова по-силно АЗ викам чрез нея!

По-големият гняв ще бъде за всеки, който се подиграва на това, което взе такава смелост, за да МИ позволи да говоря. Още по-големи благословения е за всички онези, които приеха казаното чрез този Пророк Илия (Елишева Елияху).

Така е написано е на 8/7/98 10:00. Така е казано и ще се сбъдне. АЗ ви казах тези неща като предупреждение и за да не се страхуват МОИТЕ Деца, а враговете на Евангелието на ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще знаят от кого да се страхуват и от какво да се страхуват. ЯХУШУА ХА МАШИАХ е БОГ на милостта и любовта и БОГ на войната! АЗ не воювам срещу МОИТЕ Деца, а само срещу МОИТЕ враговете, които наричат друг Господ и учител. Били сте предупредени!
******

С голяма любов в ЯХУШУA, Слугиня, Дете, Воин, Невеста, Апостол Илия (Елишева Елияху), 8/7/98, започна в 10:00 сутринта и завърши в 10:13 сутринта.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred