Пророчество 24 Част 1, Внимание, Вратата на Ковчега и Книгата на Езичниците се Затварят!

print

Пророчество 24 Част 1

Внимание, Вратата на Ковчега и
Книгата на Езичниците се Затварят!

Казано и написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Чрез Апостол Елишева Елияху
15 ноември 1998 г.

 

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
******

Пророчеството започва

Влезте сега, Вратата на Ковчега и Книгата на Езичниците се затварят. Влезте в ковчега. Елате в МОИТЕ ръце, където има сигурност. За онези, които се наричат ??МОИТЕ възлюбени и АЗ ги наричам МОЯТА Возлюбена Невеста, МОИ Деца. Елате отново с вяра във вашата БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА, вашият ВСЕМОГЪЩ БОГ, ГОСПОД, СПАСИТЕЛ и МЛАДОЖЕНЕЦ. Повярвайте в БЛАГОСЛОВЕНАТА НАДЕЖДА. АЗ ще ви спася от гнева, който трябва да дойде. За онези, които отказват БЛАГОСЛОВЕНАТА НАДЕЖДА , МОЕТО идване за МОЯТА Възлюбена Невеста, за да избягам с нея в полунощ. Вие МЕ обиждате, като казвате, че АЗ ще я накарам да страда от Гнева на ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ. Тя е МОЯТА Възлюбена, защо трябва да бия МОЯТА Невеста? АЗ не бия жена си.

?Вече сте тествани и сте признати за достойни да бъдете наречени МОЯ Невеста, или АЗ не бих ви взел с МЕН. Затова престанете да МЕ обиждате и вярвайте, че АЗ ще отплатя на онези, които усърдно МЕ търсят и гледат за МОЕТО повторно идване. Както в дните на Ной, АЗ предупредих Ной за дъжда. Ной не знаеше, че ще има потоп, но той МИ повярва. АЗ казах на Ной да построи ковчега, въпреки че работата беше тежка и подигравките и преследването бяха големи. Въпреки че бяха необходими много години, за да направи това, което АЗ казах на Ной, заради неговото послушание днес сте тук. Животните, които той спаси, с изключение на тези, които сте изтребили, изпълниха земята. АЗ предварително знаех кого съм създал, за да има смелостта да говори подобни послания, със Силата и Помазанието на МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ), който осъжда сърцата на тези с духовни уши да чуят и очите да видят.

Ной не се съмняваше, нито МОИТЕ пророци днес. Въпреки това мнозина го правят, въпреки че АЗ изричам МОИТЕ огнени думи и използвам тези уста да говорят, а ръцете да пишат, и въпреки това се осмеляват да се съмняват, и да се чудят дали чуват от Небето. Ной не се съмняваше. Еремия не се съмняваше, Йона не се съмняваше, Илия не се съмняваше, не се съмняваше и Езекиил, Даниил не се съмняваше, тогава защо днес МОИТЕ пророци се съмняват в МЕН? АЗ ще потвърдя МОИТЕ думи, които АЗ говоря. Не слушайте подигравателите и подигравките, както в дните на Ной и Лот и Мойсей, отново ще бъде така. Идва дъжд, но това е царуването на МОЯТ Свят страх от гнева и осъждането на ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ“.

Има потоп, не просто поток от вода, но поток от чашата на проклятието ще се излее от МЕН, който ще залее тази земя с потоп от МОЯТ гняв, още от времето на Адам и Ева, на грехът им срещу МЕН. Както АЗ предупреждавах Ной за потопа, Мойсей предупреждаваше за проклятията и Лот предупреждаваше, че огън от небето ще падне, така и АЗ ще го направя отново, АЗ предупреждавам сега чрез МОЯТА слугиня. Би било добре да изучите всяка дума, която АЗ казвам и пиша сега. Винаги има остатък, който АЗ имам, който ще слуша и чува МОЯТ глас. Винаги има мнозинство, които ще се надсмиват и се подиграват по същия начин, както езичниците се подиграваха на Ной, Мойсей и Лот. По същия начин, без съмнение, както разрушението и гневът дойдаха като наводнения, проклятия и огън заради гнева и осъждането на ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ“, така ще бъде отново.

Затова трябва да направите така, че да чувате МОИТЕ думи, които слугинята Илия (на иврит Елияху) говори. Те не са нейни думи, а думи от устата на вашия СЪЗДАТЕЛ. Вие поискахте съобщение от MEН. АЗ ще говоря по-нататък. Тези думи ще ядосат враговете МИ и ще накарат МОИТЕ Деца и Невестата да се зарадват и да имат радост неизразима и изпълнена със Слава. Целият Ад се опита да отвлече вниманието на Елишева Елияху от МОИТЕ думи, които АЗ казвам сега, но те само попречиха и не можаха да МЕ спрат да говори и тя да слуша. Тези думи карат сатана да трепери, много хора, АЗ казвам милиони хора ще чуят МОЯТ глас и ще побягнат в спасителните ръце на МОЯТ СИН ЯХУШУА за спасение. Само чрез пролятата КРЪВ на ЯХУШУА някой ще бъде освободен от онова, което идва. АЗ ще излея МОЯТА ЯРОСТ! Вие, които слушате или четете, трябва или да бъде избавени с МОЕТО пришествие, или ще живеете, за да изпитате МОЯТ гняв!

Това, което правите сега за МОЯТА Слава и това, което сте направили само за МОЯТА Слава, ще накара МОЯТ СИН да ви избави от ужасите на МОЯТ гняв и съд, който ще дойде. Вратата на МОЯ Ковчег се затваря; влезте бързо, докато можете. В дните на Ной езичниците биеха по вратата на Ковчега, за да бъдат в безопасност и въпреки това беше късно, след като гневът започна да пада. Езичниците игнорираха първите капки дъжд, както игнорират сега, но отворете очите си, гневът пада по целия свят, но в по-умерена степен от това, което ще бъде. Бягайте по-скоро към ЯХУШУА. Приемете ГО като свой ГОСПОД, СПАСИТЕЛ и БОГ. Знаете къде да бягате, какво чакате? Ковчегът е като Ковчега на МОЯТ Завет. Ковчегът е МОЕТО обещание за сигурност. Единствено МОЯТ СИН ЯХУШУА е вашият Ковчег за безопасност.

АЗ ще отговоря на вашите молитви само в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ (ИСУС ХРИСТОС)! Не можете да се молите в собствените си имена, в собствената си смелост или сила. Не смейте да докосвате МОЯТ престол в собствените си имена, защото няма име, което да ви ходатайства, но МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН ЯХУШУА. Не смейте да носите своите дрехи на правда, защото АЗ знам кой е има МОЯ ПЕЧАТ на тях. Тези, които са наистина изкупени, поради работата на МОЯТ СИН ЯХУШУА на Голгота. Елате при МЕН в името на ЯХУШУА, чрез НЕГОВАТА ПРОЛЯТА КРЪВ; стойте в НЕГОВИТЕ дрехи на правдата. И така, когато правите това, АЗ казвам: „Елате смело пред ВЕЛИКИЯ БОГ „ АЗ СЪМ “, АЗ СЪМ вашия БОГ ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА). Ако се опитате да дойдете в някое друго име, АЗ ЩЕ ВИ ОТХВЪРЛЯ! Вие няма да бъдете спасени от потопа на МОЯТ гняв, огънят, който ще падне, проклятията, язвите под каквато и да е друга форма, но приемайки сега ЯХУШУА като МЕСИЯ, вашия СПАСИТЕЛ, ваш БОГ, преди да е станало твърде късно.

Буда не може да ви спаси, той не можа себе си да спаси. Аллах, Мохамед, Ганди, не могат да ви спасят; те не можаха да спасят себе си, ВСИЧКИ УМРЯХА! Всички са в Съда за насърчаване на другите да им се покланят. Слънцето, Луната не могат да ви спасят; това не може да ви спаси от предстоящия съд. Майтрея не може да ви спаси! Има само едно Име, което може да ви спаси и това Име е ЯХУШУА ХА МАШИАХ (ИСУС ХРИСТОС). Ще се ГО наричате ли ЯХУШУА или ЯХШУА, няма значение, просто призовете Името МУ. Вие, които се наричате Евреи, слушайте внимателно. Не можете да влезете в Небето само като се покланяте и вярвате в Името на ЯХУВЕХ, въпреки че това е МОЕТО Име, това е ЯХУШУА, който е единственият МЕСИЯ.

Цената на МОЯТ СИН, която плати на Голгота, беше за вашето Спасение, както за Евреите, така и за Езичниците. ЯХУШУА беше разпнат и измъчен и умря и възкръсна за вас. ТОЙ плати откуп за твоите грехове. И Евреин, и Езичници, чуйте МЕ; няма друг Спасител, но ЯХУШУА. ТОЙ е твоят Спасител, единственият път за спасение от МОЯТ гняв, който трябва да дойде. Деца МОИ, които АЗ създадох, които сте родени Евреи, чуйте МЕ. Вие чакате друг Спасител, но чакате напразно. Няма друг, но МОЯТ СИН ЯХУШУА. Този, когото сте научили да мразите е единственият Ковчег за безопасност. Не можете да МЕ обичате и все пак да мразите МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН. ЯХУШУА е Този, който АЗ изпратих на земята, за да плати откуп за греховете ви.

Ето защо Израел и Ерусалим не познават мир, всеки народ, който отказва ЯХУШУА, като Месия, няма да познае мира. ЧАЙТЕ МЕ ОТНОВО! ПОЗНАЙТЕ ЯХУШУА И ЩЕ ПОЗНАЕТЕ МИРА! ЯХУШУА ще донесе мир, който надминава всяко разбиране. ЯХУШУА е ПРИНЦЪТ на мира. Как можете да имате мир и да отхвърлите единствения ПРИНЦ на мира. Както в дните на Ной, работата беше тежка по време на строежа на Ковчега. Трябваше дълго време да се построи ковчег и да се събират животни. Точно както е било трудно за Древните Пророците и Пророците сега, не е лесно да изричате МОИТЕ думи! Това е да имате смелост и вие ще обидите повече, отколкото благословите. ЯХУШУА беше оскръбление за мнозина. Така че МОИТЕ пророци не говорят думи за сърбящи уши, а вместо това думи за съд и говорят МОИТЕ тайни, предупреждават да се покаят, но и винаги предлагат надежда и милост.

Работата на пророци и апостоли не е нито лесна, нито популярна. МОИТЕ пророци се разочароват, опитвайки се да накарат хората да слушат, знаейки, че тези думи не са техни думи. Те дават собствени финанси за проповядване на пророческите послания, тъй като АЗ винаги има остатък, който ще чуе МОЯТ Глас и ще се подчинява. АЗ винаги имам остатък, който ще иска да чуе какво казват пророците. Обаче скърбя колко малко са готови да работят с МОИТЕ пророци на тяхна страна, споделяйки тежестта им. Не казва ли МОЕТО Слово: „Вярвайте на пророците и ще успеете“, сега АЗ ви казвам: „Наградете пророка и вие ще получите същата награда, както те в Небесното Царство и на земята.“ Когато хартиената валута стане безполезна хартия и вече няма стойност, АЗ ще си спомня дали сте помогнали на МОИТЕ пророци или ги оставихте в нужда.

Спомнете си вдовицата от Сарепта, ако се съмнявате. Не знаех ли АЗ кой щеше да сподели тежестта с Илия от Древноста? Не съм ли АЗ въздигнал благосъстоянието на жената заради подкрепата на Илия? Не само това, АЗ въздигнах някой, който имаше нужда като него. И двамата бяха гладни, нали? И двамата нямаха материално богатство и въпреки това избрах малката Вдовица от Сарепта, защото знаех сърцето й. Тя не беше егоистка и въпреки че се тревожеше, че това е последното хранене на нея и нейния син и тогава тя и синът й ще умрат. Тя обаче се довери на пророка и повярва, и затова вече не беше в недостиг. Тя постави нуждите на Пророка пред собствените си нужди. Спомнете си как АЗ умножих съдовете й с масло и то не пресъхна. Спомнете си как умножих делвата й с брашно така, че не бе празна.

Спомнете си как АЗ я помолих да използва вярата си, за да даде последното от това, което имаше. Спомнете си това, деца МОИ, тя трябваше да взема назаем делви и гърнета от съседите си и когато я питаха какво ще сложи в тях, тя трябваше да каже, че нейният БОГ щеше да напълни празните съдове. Както АЗ направих за нея, така АЗ ще го направя отново. Просто вярвайте! Вярата без дела е мъртва. АЗ ще направя това за онези, които вярват, АЗ ще се погрижа за тях, както и АЗ за вдовицата от Сарепта, за онези, които са благословили МОИТЕ пророци. Ще искате да ви благословя, когато вашите хартиени пари и карти са безполезни. АЗ си спомням сега дали си давал десятъци и милостиня, когато ти казах да споделиш. Не казва ли МОЕТО Слово: „Съхранявайте съкровищата си на Небето, където крадците не крадат, нито ръждясват.“ Съхранявайте своите благословения по начина, по който искате да съхранявате съкровищата си. Където е сърцето ти, в каквото се доверяваш, е твоят Бог.

АЗ ви казвам това, всеки, който помогна на Ной, беше избавен. Но кой се труди с Ной? Само семейството му! Така ще бъде отново. Само МОИТЕ истински деца ще са готови да помогнат на пророците да провъзгласяват, а не да запушват устата на пророка или да вържат краката на воловете, докато теглят плуга. Молете се за пророците, особено за тази слугиня, която продължава да казва това. сатана се стреми да заглуши МОЯТ глас на тази земя, както пророците винаги са предупреждавали преди да изпратя МОЯТ гняв или преди атаките на сатана. Това са МОИТЕ пророци, АЗ мога да споделя МОИТЕ тайни с тях. АЗ никога не изпращам МОЯТ гняв и съд, докато не изпратя Пророците да говорят и да предупредят, ПОКАЙТЕ СЕ! сатана особено мрази пророците. Длъжността на пророк не е толкова лесна. Никой не е пророк, освен ако не е запознат със страданието. Те страдаха за помазанието да пророкуват.

Затова сега АЗ казвам: „Благословете МОИТЕ Пророци и АЗ ще ви благословя. Защитете МОИТЕ Пророци и АЗ ще ви защитя. Работете с МОИТЕ Пророци и големи ще са благословенията, особено когато имате нужда от тях. Предложи да скриеш МОИТЕ Пророци и АЗ ще те скрия. Споделете с МОИТЕ Пророци и АЗ обещавам, че никога няма да останете гладни или да останете без покрив над главата си“. Сега е време когато е опасно да се наричате Пророк. Става по-опасно, тъй като ЯХУШУА е на път да дойде за НЕГОВАТА Невеста. АЗ не бива да ви казвам това, което АЗ казах, вече трябва да знаете това. Срамувам се за вас, че не правите това, което знаете, това което АЗ говорих на вашия Дух. Много пъти АЗ съм казвал „помогнете им“, но вие отказахте. Как можете да кажете, че МЕ обичате когато не МЕ слушате? Влезте в ковчега на МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ.

Повярвайте, АЗ съм БОГ, награждавам онези, които усърдно МЕ търсят. Ако мислите, че ще страдате от гнева, който е на път да залее тази земя, тогава ще страдате от гняв и осъждане. Ако вярвате, че АЗ съм БОГ, който награждава онези, които усърдно търсят МЕН, внимателно слушат МОЯТ глас и изпълняват МОЯТА воля, а не своята воля, когато АЗ ви кажа вървете – вървете, когато кажа бягайте – бягайте, стойте на място когато АЗ казвам стойте на място, когато АЗ казвам говорете – вие говорете и мълчете, когато не казвам нищо да правите, докато не чуете от Небето. Войникът не просто изпълнява заповедите; той чака Главнокомандващият да даде заповеди. Така че изчакайте, въпреки че МОЯТ отговор изглежда се забавя, той ще дойде. Войната в Небесата бушува. Звуковите вълни са блокирани досега. Как можеха да говорят МОИТЕ Пророци, като тази слугиня, ако звуковите вълни не бяха блокирани, нямаше да ги има. Именно заради вас допуснах война в Небесна ярост. Спасените бяха запечатани, тъй както сатана отбеляза кой е негов.

По същият начин АЗ, вашият ОТЕЦ ЯХУВЕХ, отбелязах МОИТЕ. Благочестивият трябва да стане по-свят. Злото ще стане по-зло. Горко на земята, тя се тресе и клати. Небето се гърчи не само когато ЯХУШУА (ИСУС) се приближава до земята, но земята се тресе от страх и трепери от страх, защото знае злото, което е извършено. Земетресенията са треперенето на земята от страх и те ще се засилят, а бурите ще станат по-ожесточени, а лавата от планината ще се излива, защото лавата се нагрява от МОЯТ Гняв! Той кипи пламенно срещу езичниците на земята, които се отказват от МОИТЕ Заповеди, които отказват дара на ЯХУШУА (ИСУС) на Голгота и мразят всичко, което е Свято. Земята ще трепери по-силно, когато СИНЪТ БОЖИ наближи. Небето трепери от гнева на сатана и войната на Небето. Небето е като жена, която ражда. Сякаш звезди падат от небето. сатана знае, че принцовете и силите на въздуха разтърсват небето, защото сатана знае:

“ЯХУШУА ИДВА ЗА НЕГОВАТА НЕВЕСТА, ЯХУШУА ИДВА ОТНОВО!” сатана трябва да върши злото си бързо, защото знае, че времето му е много кратко. Той иска да вземе колкото се може повече души в ада с него, защото знае, че това е единственият начин да нарани ЯХУШУА! МОЯТ СИН плати цената на Голгота, така че сатана да не може да ви отведе в ада с него. Америка, да, към бреговете и сушата ви идва война. Но досега АЗ те защитавах. АЗ чаках Америка да се покае и въпреки това този народ само МЕ огорчава. ГНЕВИ МЕ! Политическите лидери не показват срам или угризение и стават само по-отхвърлени. Хората, които гласуват за тези позорни лидери, не показват никакво угризение или срам.

Вместо това те не говорят за святостта и гласуват длъжност на още по-нечестиви езичници. Америка, имате това, за което гласувахте. Няколко благочестиви и праведни, които АЗ имах в кабинетите, бяха подложени на срам. Съблечени са голи и работните им места са била откраднати, всичко това, защото се осмелиха да се противопоставят на фалшивия пророк на тази земя, всичко това, защото отстояваха морала и Святостта. Горко на хората, които имаха избор да гласуват за благочестивите и въпреки това те избраха хора с духовете на антихриста. АЗ пощадих МОИТЕ хора, които бяха отстранени от длъжност, отстоявайки за правдата, от това, че са в Белия дом, когато целият ад се освободи на това място и МОЯТ гняв открито проявявам към отхвърлените политици. Блуднице, спомни си Содом и Гомор, това е в Белия дом. АЗ ще благословя онези, които гласуваха против злото във Вашингтон, окръг Колумбия и ще прокълна онези, които гласуваха за тази зла аморалност с гласовете си.

АЗ ще заставя Америка да открие срама си пред целия свят. Вашите лидери ще плачат открито за това, което АЗ ще направя. Но не МОИТЕ деца, вие ще знаете какво да правите, когато дойде времето. Причината да не знаете, още не е това време. АЗ никога не съм твърде рано или твърде късно, АЗ съм твоят Господ БОГ винаги навреме, вие просто си мислите, че закъснявам. МОЕТО време е перфектно. Не можете да вървите напред от МЕН или зад МЕН, но трябва да останете точно от МОЯТА страна. Всички МОИ деца, които принадлежат на ЯХУШУА копнеят за НЕГОВОТО идване отново на този свят, слушайте МЕН, гласа на вашия СЪЗДАТЕЛ, ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ“. АЗ за вас ще изпратя чудеса, каквито никога досега не сте виждали. Защото ще видите МОЯТ СИН ЯХУШУА, вашият МЕСИЯ да наближава земята, както ви каза тази слугиня Елишева Елияху по-рано, АЗ пак повтарям отново.

Вярно е, Гавриил вече е изсвирил в Рога си. Звуковите вълни бяха блокирани от войната на Небето, но рога на Гавриил ще бъде чут и звуковите вълни ще се разблокират. Телата ви ще бъдат променени в един миг, в мигване на око. Мъртвите в ЯХУШУА (в Христос) ще бъдат възкресени първо, а вие, които останете, ще бъдете грабнати, за да срещнете ЯХУШУА във въздуха. Но вие ще ходите в своите прославени тела, свидетелствайки за МЕН, предупреждавайки да не приемат знака на звяра в продължение на 40 дни. Тогава вие ще бъдете най-великите свидетели на МОЕТО Слово. Но за тези, които не са се променили, те ще скърбят, защото ще знаят, че трябва да преминат през Изпитанието.

Тогава ще дойдете с МЕН, за да се срещнете с МЕН във въздуха и заедно ще се срещнем във въздуха. МОЯТА Невеста не е предназначена за МОЯТ гняв. сатана ще бъде хвърлен на земята с голяма ярост, когато неговите демоните падат от небето. Горко на жителите на земята. МОЯТА НЕВЕСТА ЩЕ СЕ РАДВА НА МОЕТО ПОЯВЯВАНЕ! Онези вярващи, които казаха и вярваха, че ЯХУШУА няма да спаси СВОЯТА НЕВЕСТА преди Голямата скръб, ще бъдат изненадани как ще дойде ЯХУШУА, когато най-малко го очакват, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ да дойде за СВОЯТА НЕВЕСТА! Онези, които определят, че трябва да преминат през Голямата скръб ще спят, докато МОЯТ СИН ЯХУШУА пристигне и избяга с НЕГОВАТА Невеста в полунощ, сменяйки смъртни тела със безсмъртни тела.

Тогава тези, които са спали и са толкова сигурни, че имат право, ще видят, че грешат. Те ще плачат и ридаят, защото са пропуснали пътя да избягат от гнева, който трябва да дойде. Те ще трябва да изчакат своите прославени тела. Езичниците ще се гневят и проклинат ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ и голяма омраза ще се издигне срещу вярващите в ЯХУШУА! Защото след 40 дни прославените светии ще покажат какво са пропуснали, ще настъпи голяма скръб и голяма ярост. Сега се молете да сте достойни да бъдете наречени Невеста на МОЯТ СИН ЯХУШУА. Молете се да избягате от това изкушение да приемете Белега на Звяра.

Викайте към МЕН сега в ИМЕТО на ЯХУШУА. АЗ съм НЕБЕСЕН БАЩА, който няма да прогони онези, които слушат тези Слова и ги приемат и се подчиняват. Само за МОЯТА СЛАВА АЗ ви казах, не можете да кажете, че ЯХУВЕХ не е предупредил. Има само един застъпник, един Ковчег за безопасност и това е ИМЕТО ЯХУШУА ХА МАШИАХ (ИСУС ХРИСТОС на гръцки)! Както Ной стоеше над водите на МОЯТ гняв считайте, че така и вие ще гледате МОЯТ гняв от Небето в безопасност от Сръбта. Онези, които настояват да МЕ изпитват и вярват, че АЗ няма да спася МОЯТА Невеста преди Скръбта, мислейки, че АЗ не смятам никого за достоен, за да избегне годините на изкушението, все още има надежда за вас. Повярвайте, АЗ ще ви защитя, както направих с Лот и ПОДЧИНЯВАЙТЕ МИ СЕ, и вие също ще видите Небето.

АЗ ви предупреждавам, в това време ще ходите с вяра, а не с виждане, повече, отколкото по всяко друго време в историята. Никой от онези, които са топли във вярата, няма да издържи МОЯТ гняв. Ако сега ви е трудно да имате вяра, колко по-трудно ще ви е да повярвате, че АЗ ще ви спася и въпреки, че в мнозинството вярата ще умре и те по-скоро с готовност ще дадат живота си като мъченици, отколкото да продължат да живеят само чрез вяра. Те ще бъдат обезглавени заради своите убеждения и ще предпочетат смъртта над страданието. Обаче тези, които откажат Белега на Звяра в Скръбта, ще бъдат спасени.
******

Казано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ, тези думи са поверени на Дете, Войн, Невеста на ЯХУШУА, Пастор Елишева Елияху, 15.11.98 12:00 неделя.

Отидете на част 2 от това Пророчество.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred