Пророчество 24 Част 2, Пазете се от Кваса на Фарисеите!

print

Пророчество 24 Част 2

Пазете се от Кваса на Фарисеите!

Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
към Пророк Илия (Елишева Елияху)
15 ноември 1998 г. 12:00 часа

 

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
*******

Пророчеството започва

(Ревизирано в червено на 8 януари 2009 г.) Пазете се от кваса на Фарисеите. Има го в много църкви. Кваса поражда Фарисеи, които АЗ нарекох змии или усойници, проявяващи духа на религията. АЗ, Господ твоят Бог, мразя духа на Фарисеите. Те говорят Свято, когато им е удобно и когато не е обидно за тях, но не живеят както говорят. Кваса прави Фарисеите да се издигнат и да говорят думите на истината от Библията, те също добавят процент лъжи от ада и демонични учения. Има два различни Фарисейски духа, пазете се и от двата, сега АЗ ви предупреждавам, тези с духовни уши да слушат и да чуят. АЗ не искам МОИТЕ Овце и Агнета да се заблудят. Духът на Фарисеите се опитва да унищожи МОИТЕ пророци, които говорят. Тази МОЯ слугиня говори, сражава се с онези, които идват при нея като врагове с духа на Фарисеите. Тя страда много пъти от духа на Фарисеите.

Те казаха, че защото тя е жена, не може да бъде пастор, поради външния си вид не може да бъде МОЙ пастор; защото тя разобличава вълците в овчи дрехи, онези, които заблуждават и поглъщат МОИТЕ Овце и Агнета, обвиняват я, че ги съди. Тя обаче не ги съди, МОИТЕ думи ги съдят. МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ говори уличаващи думи и онези, с дух на Фарисей, не искат да бъдат осъдени нито разкрити. То довежда до това, че квасът на Фарисеите се надига и се опитва да унищожи това Служение, както и много други. Тези Фарисеи обаче говорят празни думи. Думите им не заблуждават ЯХУШУА, който знае техните сърца и истински намерения. Няма милост за Фарисеите без покаяние.

Така че бъдете предупредени този ден. Пазете се от кваса на Фарисеите, който ще замърси цялото събрание, ако се остави да продължи да се надига. Дори избраните ще бъдат измамени, ако е възможно. Пазете се от демоничните духове и от духа на религията. АЗ не съм религия, АЗ съм любяща връзка. Духът на Фарисеите говори, че ще бъдат спасени само определени деноминации. В Небето няма етикети, само изкупените от ЯХУШУА ще влезат в Небето. Духът на религията идва от кваса на Фарисеите. Те цитират МОИТЕ Думи, а дори не МЕ познават. Фарисеите се опитват да унищожат и възпрепятстват МОИТЕ истински пророци.

Не ги слушайте. МОИТЕ пророци, както АЗ обучих тази слугиня, която говори МОИТЕ думи, вижда оръжието на сатана, което вреди, не от онези, които дойдоха в името на сатана, а тези, които причиняват най-големи рани идват в името на ЯХУШУА! АЗ не ги изпратих да говорят с тази слугиня, АЗ й казах, това са Фарисейски духове, демонични духове, които обземат тези, които мразят тази слугиня без причина. Пазете се от клониращи духове, наричани още влизащи духове. Защото АЗ предупреждавам МОИТЕ деца това е най-новото оръжие на сатана, което остана незабелязано. Има души, които са се отдали на сатана, молейки сатана за благословение или защита. Но няма защита или благословия. Вместо това демоните превзеха техните личности и души. Да, дори в МОИТЕ църкви много МОИ пастири и служители са клонирани.

Някога бяха Свети пред МЕН. Някога те проповядваха истината и сега проповядват учения бесовски. Пазете се от кваса на Фарисеите. Не позволявайте той да ви замърси. Тези в църквите, които виждат това, трябва да бягат. Внимавайте, сатана изпраща ангели на светлина, за да съблазни МОЕТО стадо далеч от МОЯТА истина. Тези Пастори, които някога проповядваха МОЯТА истина и са разчитали на силата на МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ, сега се обръщат към проявления от ада и заблуждават избраните. Внимавайте, когато видите греха дори на амвона, в името на душата на този пастор, не оставайте спокойни. Кой ще ги осъди, ако вие не го направите? Но говорете само след като сте се помолили на МЕН и сте търсили как да се обърнете към този пастор.

Молете се хората да се намесят, така че събранието да не бъде измамено от Фарисейския квас или да бъдат измамени от клонирания дух. Какво може да е по-добре за сатана освен да измами МОЯ избраник, да влезе в някой, който някога проповядваше МОЕТО Евангелие и водеше хората към вашия Господ Бог. Пазете се от тези служители, които показват своя часовник Rolex от чисто злато. Дрехи, ушити по мярка на гърба им, приемали свещен десятък и приноси и ги използвали за личната си заплата и се хвалят с това. Десятъкът и приносите принадлежат на ЯХУВЕХ. Трябва да давате своите милостини, където ви води МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ. Не винаги там, където посещавате църква. Садете там, където АЗ поръчвам да садите. Слушайте МОЯТ глас и отворете ушите си и ще се изумите, АЗ не ви казвам да плащате за по-големи и по-добри сгради, преустройство, луксозни подаръци за пастора.

АЗ не ви казвам да поощрявате него или нея светски. Ще бъдете подведени под отговорност, къде сте посели семето, докато го имате. Това семе не трябва да направи пастора богат. Да, те трябва да имат доходи, но, деца, защо дори не питате, когато видите, че пасторът ви кара луксозни коли и живее в къщи, подходящи за крал. Защо дори не се вълнувате, че някои пастори са милионери. Те обаче искат повече по телевизията и радиото и по конференции. Те ще бъдат привлечени към отговорност един ден в съвсем близко бъдеще за кражбата на това, което е предназначено за Святи десятъци и дарения, вместо това те хранят апетитите им заради алчност.

Тези десятъци и приноси от любов са за да проповядват Евангелието по целия свят и да възвестяват МОИТЕ пророчески послания, донасяйки души в МОИТЕ любящи ръце. АЗ, ЯХУШУА, съм много гневен на вас, седящите в тези църкви, които проповядват само едната страна на ВСЕМОГЪЩИЯ ЯХУВЕХ, че е любов и все още отказвате да говорите против всичко, което може да обиди другите. Те не скърбят по изгубените души. Кваса на Фарисеите иска само да стане и да говори за ремонта на църквата, за изграждането на големи и по-добри сгради. Заплащане на служители, за да идват и провеждат семинари или музиканти да пеят, през цялото време МОИТЕ хора от събранието ходят голи, гладни, бездомни.

Тези пастори никога не биха се сетили да поканят тези хора в собствените си домове. Много от техните събрания са толкова големи, че дори не се опитват да разпознаят лица или да знаят имената им. Това не е пастор. Те трябва да са там, когато имате нужда от тях, независимо от времето на деня или нощта. Кваса на Фарисеите казва, че не могат да бъдат притеснявани, за да се молят за някого. Те забравят, че пасторът е слуга. Те трябва да плачат с МОИТЕ хора, да се радват с МОИТЕ хора; те не са над МОЯ народ. Те трябва да носят тежестите си един на друг, като насърчават събранието да ги призовава, когато е необходима молитва. Домашните номера трябва да се дават свободно.

Тази забележка не е за всички пастори. Имам МОИ остатък, те обичат МОИТЕ деца и са там да служат на събранието по всякакъв начин. Тези пастори са в липса и недостиг. Защото имат по-бедни общности. Но голямата награда на тези пастири е на Небето. Тези Пастири са богати на вяра и дарове на РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ ще ги наградя открито един ден много скоро. Но това послание е за онези, които седят в църкви, където пасторите грешат и никой не смее да говори за това. Колко от вас, които четете това, АЗ ви показаха грешки, зло в вашите църкви и в собствените ви пастири. Обаче вие седите там и не казвате нищо, уплашени от това кой е той или тя. Те не са по-добри от вас. Вие чувате, кой съм, за да поправя пастора? В края на краищата това е църква. Но когато АЗ покажа грешката, трябва да го казвате.

Вие имате благословение от духовен водач. Ами ако се покаят? Ами ако те наистина не знаят, че са МЕ обидили? Вместо това се тревожите, защото приятелите и семейството ви посещават църква. Вие не искате да се притеснявате. Можете да не бъдете приети повече. Пазете се от кваса на Фарисеите, той вече ви е заразил. Вие сеете семе в безплодна почва, АЗ няма да благословя с МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ. Не виждате чудеса или знамения да следват тези, които вярват. Така че, вместо това Фарисеите трябва да поставят карнавална атмосфера, за да забавляват събранието. Пазете се от Фарисейския квас. Не е чудно, че броите секундите, докато църквата свърши. Не виждате, ли МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ не се движи там?

Не виждате ли, че истинският дар на пророчеството е презрян? Не виждате ли, че ако АЗ изпратя тази слугиня Илия (на иврит Елияху) в тези църкви, тя няма да бъде добре дошла? Ако би казала това пророческо послание, биха й показали вратата. Проверете това и копирайте и покажете на пастора си, че тук са написани други пророчества, какво АЗ казах чрез Илия ( Елишева Елияху). Ще се учудите, защото ще видите, че вашият пастир има духа и кваса на Фарисеите. Повечето от вас, които четете това, ще разпознаят гласа на вашият НЕБЕСЕН ОТЕЦ, ще бъдат шокирани да видят какво прави вашият пастор или духовен водач с пророчества, които АЗ дадох на този пророк. Те могат да кажат, че нямат време или просто информират, че не се интересуват от пророчеството.

Не виждате ли, сатана изпраща своите духове на клониране, за да клонират човек, който някога е бил Свят. Но те обърнаха гръб на МЕН заради алчност, гордост, грях или липса на вяра. И сега, когато клонираният дух говори МОИТЕ думи, все пак РУАХ ХА КОДЕШ не е вътре. Само клонинг от ада, преоблечен като ангел на светлината. АЗ ще ви държа отговорни за сеитбата на семена в служения, които водят МОИТЕ хора към фалшиви учения. Тези църкви растат в изобилие и подобно лакомници те консумират богатството. Само защото те са най-големите служения, не означава, че те са най-добрите.

Само защото те са по телевизията, не ги прави по-добри от неголямо събрание. Тези служители, които изграждат Медийни Центрове, за да достигнат света и все искат повече, за да платят своите многомилионни църкви и студиа, те изобилстват от богатство, светско, но не и Святост. Вие, които сте им помогнали да заблудят хората да не говорят, ще бъдете подведени под отговорност. АЗ ще премахна благословенията ви, ако продължите да заглушавате ушите си. Това е последният ви шанс! Спрете да подкрепяте служенията и църквите с Фарисейски квас. АЗ, вашият ГОСПОД, вашият БОГ, ще премахна благословенията ви, ако продължите да популяризирате тези лъжи на Фарисеите.

АЗ ще благословя онези, които МИ се покоряват. Прочетете тези пророчества на пастора си и поискайте разрешение да ги споделите. Така ще можете да споделите МОИТЕ благословения с други. Ако се чувствате уплашени от това, запитайте се защо? Предупреждавайте събранието и пастора за това, което АЗ говоря. МОИТЕ думи са не само за няколко да чуят, но и мнозинството да чуе. Кажете им това. Точно както в дните на Ной, отново ще бъде така. Потокът от МОЯТА чаша на проклятия, които ще завладеят тази земя и никой няма да бъде спасен, с изключение на тези, които АЗ вече съм запечатал. Огън от небето, огънят ще погълне всичко, до което се докосне. Една трета от земята трябва да бъде унищожена. ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ТРЕСЕ ОТ СТРАХ, когат АЗ, СИНЪТ на ЯХУВЕХ се приближавам. Гневът ще изгори земята.

Тази земя е била почитана, а не Създателят на тази земя. Земята е платила за това и ще продължи да плаща. Създанията на тази земя се покланяха на създанията, те трябва да платят. Човекът не се покланя на Създателя на човечеството, затова човечество трябва да плати. Злите духове на Езавел и Ахав са завладели църквата, затова съд идва в дома на ЯХУВЕХ и на земята. Бягайте от такива места. Вместо това, слушайте МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ. Слушайте духовни водачи с духовете на Ной, Мойсей, Илия, Еремия, Езекиил, Даниил, Йоан Кръстител.

Учете плодовете на тези пророци, но учете най-много от вашия МЕСИЯ, МОЕТО Име е ЯХУШУА и АЗ ще ви науча и ще ви насоча към цялата истина. Научете се да слушате МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ). Ще настъпи време, събирането на публично място в сгради в Америка, ще предизвика голям страх. Други държави знаят това сега. Но досега АЗ бях милостив. Досега разчитахте на тези сгради да се събирате и да се покланяте на МЕН веднъж или два пъти седмично, забравяйки МЕ до края на седмицата. Това не сте всички, но много от тези, които четете сега. Разчитате на тази сграда или пастор или събранието, но НИКОГА не се научихте как да слушате МОЯТ глас за себе си. Какво ще правиш, когато сме само ти и АЗ?

?Научете се сега да слушате и да се подчинявате на МОЯТ глас. Пасторите ви трябва да ви насърчават да правите това и да ви насърчават да получавате даровете на МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ. Чуйте какво казват МОИТЕ истински пророци, работете с пророците, учете се от техния пример на смелост. сатана се стреми да открадне вашата БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА и да напълни сърцата ви със страх и да каже на МОИТЕ Деца и МОЯТА Невеста, че те ще преминат времето на гняв, открадвайки радостта ви и открадвайки вашата БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА. Тези сатанински слуги идват като ангели на светлината. Когато мислите за изпратени ангели, които да объркат МОИТЕ слуги, изпратени от сатана, помислете за тях като за флуоресцентни светлини. Това е фалшификат, грозен и смъртоносен. Флуоресцентното осветление сякаш източва енергията ви от вас. Не ви ли казах АЗ да се молите да бъдете признати за достойни да избягате годините на изкушението, които идват на тази земя? АЗ написах в MОЕТО Слово, за да ви утеша и облекча страховете ви.

Деца МОИ, вие не сте предназначени за МОЯТ гняв. Вместо това АЗ ви подарих БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА. Вие обаче сте позволили на лъжепророците да вземат вашата БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА от вас. Някои от тях ще бъдат спасени, въпреки че ще се откажат от тази БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА! В много близко бъдеще ще скърбят, като 5-те девици без масло в лампите си, те ще останат на тъмно, без светлина. Те ще наблюдават как разрушенията стигат до всеки, който се опитва и пътува с тези, които не са МОИ Деца. Било то вашият съпруг, жена ви, семейство или приятели. Вземете урок от ЛОТ! Онези, които отказват да повярват, че АЗ, ЯХУШУА, се връщам за МОЯТА Невеста и сега АЗ съм на път, ще бъдат намерени като 5-те девици без масло в лампите и няма да могат да си купят масло за лампите.

5-те мъдри девици сега вярват, че АЗ ще дойда всеки ден или час. Те гледат и копнеят МЛАДОЖЕНЕЦЪТ им да дойде бързо. Всеки ден скърбят, че АЗ още не съм ги взел с МЕН. Мъдрите държат масло в лампите си и са пълни ежедневно с прясно помазание. Знайте това, МОЯТА БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА е истинска, АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕНАТА НАДЕЖДА! Отхвърлете да позволявате вратите на Ковчега ще бъдат затворени без вас в МОИТЕ ръце. АЗ съм вратата на Ковчега. АЗ ви казвам, че Книгата на Езичниците се затваря, когато Думитру Дудуман пророкува в Америка. Той гледа от Небето сега и знае, че е направил всичко възможно, за да предупреди Америка. Но о, колко малко хора слушаха. Той ви предупреди за предстоящ гняв към Америка. За Америка АЗ пророкувах от тази слугиня, която говори сега, така че Америка да се ПОКАЕ, преди да е станало късно, тъй като АЗ съм запазил най-лошото за последно. Но АЗ искам да кажа на МОИТЕ деца, които живеят в Америка. НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ ОТ ВАШАТА БЛАГОСЛОВЕНА НАДЕЖДА!

сатана идва да открадне вашата вяра, че АЗ ще защитя онези, които са МОИ и ще осигуря начин за спасение на МОЯТА Невяста! Просто вярвайте! Бедите на езичниците НЕ са беди на МОИТЕ Деца! Просто вярвайте в МЕН, БОГ, който възнаграждава тези, които усърдно МЕ търсят! МОЯТА награда е с МЕН! Както в дните на Ной, вие ще наблюдавате отгоре унищожението с МОЯТ Гняв. Ще бъде късно, когато вратата на КОВЧЕГА се затвори и както и езичниците са удряли по вратата на Ковчега, но не можеха да влязат. Когато АЗ заведа Невестата СИ у дома, всички останали ще бъдат принудени да преминат през времето на Скръб. В зависимост от тяхната вяра, с която ще извикат към МЕН, за да ги спася, ще се определи дали ще умрат, за да избегнат Белега на Звяра. Само слушането МОЯТ глас и подчинението на МЕН ще определи това.

Онези, които вярват, че АЗ ще ви защитя от потока на МОЯТ гняв и вярват, че АЗ не бия жена СИ. АЗ съм оскърбен, че някой може да помисли така, когато кажа, че АЗ идвам за МОЯТА Невеста и ще бъде готов и ще МЕ чака. Когато АЗ казвам в МОЕТО Слово да се молите, за да избегнете годините на изкушението, които ще дойдат на този свят, когато АЗ казвам, че МОЯТА Невеста не е назначена за МОЯТ гняв и въпреки това много от вас настояват да МЕ изпитат. И така, това, което казвате, АЗ ще го допусна. Вярвате ли, че АЗ ще осигуря път за спасение? За тези, които живеят в Святост, сякаш АЗ идвам всеки момент, АЗ няма да ги хвана изненадани, те МЕ чакат СЕГА.

[Ревизирано на 8 януари 2009 г. Слава на ЯХУШУА! Това допълнение в червено бе намерено в архивите и досега по неизвестни причини е изключено от това пророчество.]

Тази слугиня, чрез която АЗ говорих, скърби всеки ден, че АЗ не дойдох! Ето как ще разберете дали сте МОЯ Невеста! Скърбите ли и всеки ден, когато АЗ не идвам, или живеете така, сякаш АЗ няма да се върна дълги години?

Утвърждаваш ли, че Божият Син ще се появи? Той ще бъде този, който носи мир на тази земя? Защото ако сте, значи грешите! Само АЗ, ЯХУШУА, мога да донеса Мир на този свят! Но не преди адът да се разрази на този свят! Когато изглежда, че никой няма да оцелее, АЗ ще се върна отново с МОИТЕ Святи с МЕН! И вие ще видите колко лесно АЗ побеждавам враговете на ЯХУШУА! АЗ го показах преди! Така че АЗ ще го направя отново!

Внимавайте, сега АЗ ще ви разкажа тайна, чрез МОЯТА слугиня, АЗ ще избягам с МОЯТА Невеста в полунощ, когато те не МЕ гледат, не МЕ чакат! АЗ ще дойда и ще докажа, че АЗ не бия жена СИ! АЗ обичам МОЯТА Невеста и копнея, за да я облека в безсмъртно тяло, чисто и безупречно, да се облече в ослепително бяло!

За тези, които не МЕ следват и вярват, че трябва да страдат в Скръбта, АЗ ще дойда върху вас като крадец през нощта! Неочаквано, но АЗ няма да дойда за вас, защото не сте чакали! Вие ще гледате МОЯТА Невеста да получава наградата си от безсмъртно прославено тяло! Ето МОИТЕ награди са с МЕН!

Вие, които МЕ обичате и отказвате да повярвате (в) това ваше прославено тяло, ще трябва да чакате и ще трябва да страдате в Скръбта, защото устата ви казва това, в което вярвате.

Онези, които очакват своя МЛАДОЖЕНЕЦ, ще бъдат уловени с МЕН преди целия ужас, който трябва да дойде на тази земя!

За онези от вас, които четете това и не вярвате в него, вземете урок от земята, защото дори земята трепери и се тресе, докато АЗ, вашият ЯХУШУА МЕСИЯ, отново приближавам земята! АЗ идвам да избягам с МОЯТА Невеста! Колко от вас ще бъдат готови?

Вие знаете, времето идва! Въпреки това няма да знаете ден или час! Така че живейте днес, за да не ви намеря АЗ да живеете като този грешен свят!

АЗ пак казвам: „Вратата на Ковчега и Книгата на Езичниците се затварят бързо!“ АЗ съм Вратата на Ковчега! Елате в МОИТЕ любящи ръце! За тези, които не МЕ познават, АЗ те чакам, ти чакаш ли ме? Вижте, вашето избавление наближава за онези, които гледат и чакат ЯХУШУА МЕСИЯ! Предупреждавайте другите и дръжте дрехите си чисти и бели, омийте се в МОЯТА пролята Кръв на Голгота! АЗ копнея да бъда с МОЯТА Невеста, тъй както тя копнее да бъде с МЕН! Като видите, че всички тези неща се случват, знайте, че АЗ съм на МОЯ път!
******

Казано е под Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ чрез това Дете, Воин и Невеста, Пастор Илия (Елишева Елияху) 15.11.98 12:00 ч.

ЯХУШУА е моят скоро идващ ЦАР на царете и ГОСПОД на Господарите, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ и СПАСИТЕЛЯТ, ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ! ДУХЪТ и Невестата казват: „Ела, ГОСПОДИ ЯХУШУА, ела скоро!“

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred