Пророчество 26, Слушайте МЕ, Страхувайте се от МЕН, Вярвайте МИ!

print

Пророчество 26

 

Слушайте МЕ, Страхувайте се от МЕН, Вярвайте МИ!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Пророк Елишева Елияху
1 януари 1999 г. 21:00 ч.

 

Това е от Пророчество 105, ЯХУВЕХ каза, че оттук нататък това се поставя пред всички пророчества:
 
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена.
Сложих го в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ така, че нямаше изцеление.(2 Лет. 36:16)
******

Важна забележка относно това Пророчество:

ЯХУВЕХ задържа това, което се случва тази година!
Точно както с Йона, Съдът беше отложен и сега през 2001 г. той започна.
Молете се отново да бъде отложен!
******

Пророчеството започва

МОИ Възлюбени, чуйте МОИТЕ Слова и упътвания за идваващите дни на 1999 г. и след това. АЗ чувам как МОИТЕ Деца викат. АЗ не съм глух, не съм сляп, МОЯТА ръка не е твърде къса, за да ви спаси от предстоящите изпитания, които ще дойдат, просто ходете с вяра, а не с виждане. Физическите ви уши и очи ще ви подведат или измамят. Не слушайте предсказателите за гибел, които казват, че ще оставя МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните. Застанете на МОЕТО Слово, повярвайте му и кажете в сърцето си: “ЯХУВЕХ го каза. АЗ ВЯРВАМ, ТОВА Е ТАКА!”

През 1999 г. думите „Страх от летене“ ще придобият ново значение. МОИТЕ Бебета и Невеста няма да се страхуват. Слуховете за война вече няма да бъдат слухове и ще има в повече от една страна наведнъж. АЗ виждам и чувам МОИТЕ Бебета, МОИТЕ Деца, АЗ усещам болката ви, докато слушате и тичате във всяка посока в ужас, или сте объркани и парализирани, сякаш в шок, и вярата ви ежедневно се изчерпва поради световните новини. Много от МОИТЕ малки са в паника, защото казват: „Не чувам гласа на ЯХУВЕХ“. Те плачат и ридаят от страх и се молят: „Моля, ЯХУВЕХ, кажете ми къде да отида и какво да правя“.

МОИ деца, слушайте МЕ, не сте чували какво да правте или къде да отидете, защото все още не е време. Изчакайте още малко, АЗ ще кажа и потвърдя на вашия Дух по много различни начини. АЗ не съм оставил МОИТЕ Възлюбени Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани. АЗ няма да ви оставя. Имената ви са гравирани на МОИТЕ Длани.

Много от МОИТЕ Деца се опитват да изчислят МОЕТО следващо движение. Не разбирате ли, че МОИТЕ пътища са по-високи от това, което правите? Ето защо АЗ съм ВЕЛИКИЯТ БОГ „АЗ СЪМ“ и не се извинявам на никого, независимо какво АЗ правя. През 1999 г. вие ще направите добре да се научите така, както би трябвало отдавна, да разчитате не на собственото си разбиране, а във всичките си пътища да МЕ признавате, помолете МЕ и вашият НЕБЕСЕН ОТЕЦ, ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ЯХУВЕХ да направлява вашите пътеки.

Сприте да се опитвате да МЕ разберате. Това не е вашето задължение да МЕ разберете, по-скоро АЗ, който разбирам всяка ваша мисъл, действие, мотив, намерение на сърцето. Ще помислите само една мисъл и преди да кажете, АЗ знам какво ще кажете. АЗ съм ГРЪНЧАР; вие сте Глината, спрете да спорите с МЕН.

Много от вас вземат решения въз основа на страха. АЗ не съм ви дал страх, че вашият Небесен Баща ще напусне или забрави МОИТЕ Деца. сатана ви е дал този страх, заедно с духовете на депресията и безнадеждност. Дръжте надеждата си жива; поддържайте вярата си жива, като обновявате ума си. Прочетете МОЕТО Слово: всичко, което АЗ направих в древността.

Още от древността АЗ се грижа за МОИТЕ Деца, които служат и се покланят, опитвате се да МИ се подчинявате, не съм ли се погрижил АЗ за тях? Много духовни водачи ви плашат с фактите как МОИТЕ деца са измъчвани и убивани заради МЕН. Но АЗ сега ви казвам: да, има мъченици, АЗ винаги съм имал Възлюбени деца, готови да дадат живота си за МЕН. АЗ винаги ще имам мъченици: кръвта им МИ е толкова скъпа. Точно както МОЯТ СИН охотно даде живота си на Голгота, така те проляха кръвта си за МОЯТА Слава. „АЗ СЪМ“ който „АЗ СЪМ“ и АЗ не се променя нито за мъж, нито за жена, нито за вашите сезони или времена.

АЗ ще благословя онези, които са благословение за МЕН, ще прокълна тези, които са проклятие за МЕН. Тези, които МИ носят срам, ще живеят завинаги откъснати от своя СЪЗДАТЕЛ, в неописуема болка и страдание. Отново през 1999 г. и следващия период, ново значение за горните думи: „АЗ ще благословя онези, които са благословение за МЕН, и ще прокълна тези, които са проклятие за МЕН“. Тези думи ще бъдат усетени от всички. СЛУШАЙТЕ МЕ, СТРАХУВАЙТЕ СЕ ОТ МЕН, ВЯРВАЙТЕ МИ, АЗ не лъжа! Това, което АЗ пророкувам, ще се сбъдне през 1999 година. „АЗ СЪМ“, който „АЗ СЪМ“, ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ ЯХУВЕХ, АЛФА и ОМЕГА, който е СВЕТАТА ТРОИЦА.

АЗ ще наградя МОИТЕ ИСТИНСКИ ДЕЦА, които се стараят усърдно да МИ угодят по всякакъв начин. АЗ ще защитя МОИТЕ деца през 1999 г. с появата на изпитания и премеждия, заради МОЯТА Слава; не заради тяхната слава. АЗ ще защитя всички онези, които настояват да бъдат Святи, защото АЗ съм свят, живейки Свято, мислейки Свето, говорейки Свято; жив свидетел пред езичника. МОЯ Невеста, МОИ Деца, вие бяхте отделени само за ЯХУВЕХ и Славата на ЯХУШУА. За МЕН е удоволствие да благословя тези, които правят това.

МОИТЕ истински Овце и Агнета никога няма да имат друг бог преди МЕН. МОЯТА Невеста в никакъв случай няма да прави компромиси с това, което АЗ съм постановил за Свято. МОЯТА Невеста ще спазва МОИТЕ заповеди, включително и тази, която беше пропусната от мнозина. Тази заповед беше неразбрана, подигравана или духът на бунт, който влезе и закорави сърцата. Въпреки това, МОЯТА Невеста вече ще бъде отговорна, тъй като някои от вас ще наведат глава от срам, без да знаят как сте огорчили МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ, като не спазвате Святия МИ ден Шабат.

О, но АЗ виждам, че клатите глава и казвате: „Не аз, разбира се, ВИЕ се обръщате към друг, защото в неделя посещавам църковни служби“. „Всяка неделя“, някои дори се хвалят. О, но, МОИ Скъпи малки, ТОВА СТЕ ВИЕ, КОИТО ОГОРЧИХТЕ МОЯТ РУАХ ХА КОДЕШ.

Защото не сте ли чели МОЕТО Слово, Изход 31: 12-18
„Господ говори още на Моисея, казвайки:
Говори тъй също на израилтяните, казвайки: Съботите МИ непременно да пазите; защото това е знак между МЕН и вас във всичките поколения, за да знаете, че АЗ съм Господ, Който ви освещавам.
Прочее, да пазите съботата, защото ви е света: който я оскверни непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред людете си.
Шест дена да се работи, а седмият ден е събота за света почивка, света Господу; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви.
Прочее, израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет.
То е знак между МЕН и израилтяните за винаги; защото в шест дена направи Господ небето и земята, а на седмия ден си почина и се успокои.
И като свърши говоренето си с Моисея на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с пръста на ЯХУВЕХ“.

Работата ви трябва да бъде извършена в рамките на шест дни, но на седмия трябва да почивате, от Петък Залез до Събота Залез. Молете се и АЗ ще ви покажа как да отделите този ден и АЗ ще ви науча да почивате в МЕН, а вие ще чуете МОЯТ глас, ще бъдете окуражени, ще бъдете освежени по нов начин, благословени и защитени от враговете си. Не казах ли АЗ, че съм ВЕЛИКИЯТ БОГ “АЗ СЪМ”? И АЗ и МОЕТО Слово не се променяме, нито за мъжа, нито за жената, нито за сезоните или времената ви.

Вашите духовни водачи, които не са учили това, трябва да се покаят. Отвърнете се от това зло да правите нещата по човешки начин, с доктрини, измислени от човека. АЗ пак казвам, че МОИТЕ пътеки са по-високи от вашите. Бягайте от всякакви духовни водачи, които отказват да учат безкомпромисно МОЕТО Свято Слово. Пак АЗ казвам бягайте. Далеч по-добре е да научите истината от тази Слугиня, отколкото да умрете в тази лъжа. Практикувайте сега, за да спазвате Свят МОЯТ Шабат. Наближават трудните времена и вие ще носите отговорност за това, което сега знаете. Нямате повече извинение.

За пореден път вие, които сте МОИТЕ Истински Бебета и Невеста, никога няма да имате други богове пред МЕН. МОЯТА Невеста ще МЕ почете, като пази МОЯ Шабат Свят. Не казвайте кой е денят Шабат, защото АЗ ясно ви казах, че не е неделя. МОИТЕ Избрани знаеха това от самото начало. Всеки ден трябва да се покланяте и да МЕ признавате, но в деня Шабат, от петък залез до залеза в събота, трябва да си починете, да опознавате МЕН, защото АЗ ревниво искам да бъдете МОИ в този ден, в деня който АЗ наричам МОЯ Шабат.

Светът смята, че това е глупаво и смята, че това е техният ден да грешат и да се забавляват или да работят; в това време МОИТЕ хора ще откажат да работят и да се забавляват. Доказвайки, че дните на хората са глупави и казват на МОИТЕ ХОРА, че е глупаво да бъде пазител на Шабат. Това обаче е МОЯТ Свят ден и сатана използва вашата религиозна система, за да МИ се подиграва в този ден.

АЗ искам да ви насърча: тези, които се наричат ??пазители на Шабат, вие сте МОЯТА ИСТИНСКА НЕВЕСТА. Ароматът ви е приятен за МОИТЕ ноздри, но това, че единствено сте пазители на Шабат, няма да ви спаси. Това трябва да се комбинира с приемането на ЯХУШУА като МЕСИЯ. Когато греховният свят, в който живеете, продължава да учи на бунт, унищожаване и редактиране на МОИТЕ Десет Заповеди, както в дните на Мойсей, АЗ ще покажа какво правя с хората с бунтовно сърце.

Мнозина твърдят, че вярват в ЯХУШУА и ЯХУВЕХ, но отново унищожават двете каменни плочи, както направи Мойсей, но този път по различен начин. Защото бунтовниците разбиват МОЕТО сърце, когато нарушават МОИТЕ Заповеди и казват, че спазването на Шабат (събота) вече не е важно за Святите. Каменните плочи са каменните студени сърца, далеч от МЕН, безразлични към МОИТЕ Заповеди. Духовните водачи пренаписват МОИТЕ заповеди, които АЗ дадох на Мойсей, подигравайки им се, нарушавайки ги, както те избират. Игра на бог относно написаното и каква е идеята им за значението на МОИТЕ Заповеди.

Какво е Заповед? Това е: закон, наредби, установени от Небето от ЯХУВЕХ. На Небето се съблюдават същите порядки както на земята. Войниците приемат заповеди от главнокомандващия, но МОИТЕ войници МЕ поставят под съмнение, когато АЗ давам заповедите.

Защо е така, не съм ли AЗ същият ВЕЛИК БОГ “АЗ СЪМ” който раздели Червено море? Не съм ли АЗ онзи велик БОГ “АЗ СЪМ”, който снабди Ной и Мойсей? Не изпратих ли АЗ ангел за Даниил да затвори устата на лъва? Не защитих ли АЗ Седрах, Мисах и Авденаго в огнената пещ? Можете ли да повярвате, че АЗ ще го направя отново? Ароматът на МОЕТО сладко помазание ги запази, за да не миришат на дим. Молете се и вярвайте с вяра, че АЗ ще ви запазя да не се поклоните на други лъжливи богове.

Поставете МЕ на първо място във всичките си пътища, както направиха тези три Еврейски деца. Не съм ли АЗ същият ВЕЛИК БОГ “АЗ СЪМ” който използва жена на име Дебора като съдия, за да побеждава хиляди, като изпраща МОИТЕ врагове в гроба и ямата на ада? Не съм ли АЗ същият ВЕЛИК БОГ “АЗ СЪМ” който използва овчарче и един малък камък, за да накара Голиат да падне завинаги? Не съм ли АЗ същият ВЕЛИК БОГ “АЗ СЪМ” който прокълна злия фараон? АЗ го създадох за погибел, за да докажа, че „АЗ СЪМ“ който „АЗ СЪМ“.

Никой да не подтиска и да не се опитва да завладее МОИТЕ Избрани, МОИТЕ Отбрани, които се покланят и служат на МЕН, поставяйки преди всичко ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Тези, които проклинат МОИТЕ Избрани, АЗ проклинам. Тези, които се осмеляват да убият, мъчат, потискат, владеят и се опитват да заглушат МОИТЕ Бебета, Невяста, Избрани и Отбрани, АЗ ще им въздам както в дните на Давид и Голиат, както в дните на злия фараон. В тази предстояща 1999 г., както сте чели в миналото, АЗ ще го направя отново. Ще видите МОЯТА велика ръка на гняв или милост, всеки ще види реалността на БОГ, на който са служили.

Тези духовни водачи, които са апостоли, пророци, учители, проповедници и евангелисти, които казват, че няма значение кой ден се нарича Шабат, учат МОЯТ Народ на лъжи. Тези, които казват, че ЯХУШУА е Шабат, но в следващия дъх осъждат себе си, казвайки, че всеки ден трябва да се покланяме на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Това е вярно, ах, но слушайте следващата дума, за да проверите Духа, който говори с онези, които твърдят, че МЕ познават и все още не МЕ познават, сега е техният шанс да се покаят и да научат истината, защото казват, че всеки ден може да е Шабат.

АЗ ви казвам сега, че сатана открадна МОЯ Ден на Поклонението и покоя, замени го с ден за удобство на човечеството. Денят, който човекът е установил и сега отново пише заповеди да се покланят и да почиват в това, което сега се нарича неделя. Но АЗ постанових и МОИТЕ Избрани и Отбраните знаят деня на почивка. Той не е предназначен да бъде удобство за човечеството, а благословение за човечеството и МЕН, ЯХУВЕХ. В момента това е денят, който просто адаптирате към натоварения си график за работа и игра.

Те дори промениха началото и края на седмицата, за да отговаря графика им. Дори онези, които не приемат МОЯТ СИН ЯХУШУА като Месия, но приемат и почитат МОЯ Деня на Шабат като почивка и го пазят свят. И те имат по-голямо благоволение в МОИТЕ очи от вас, които наричате себе си МОИ, дори приемате МОЯТ СИН като Месия, но се осмелявате да пренапишете МОИТЕ Заповеди. СЛУШАЙТЕ МЕ, СТРАХУВАЙТЕ СЕ ОТ МЕН, ВЯРВАЙТЕ МИ! „ОТМЪЩЕНИЕТО Е МОЕ“, казва ЯХУВЕХ.

Вие, които сте под духовно ръководство, които отказвате да учите МОЕТО Слово, без да пропуснете йота или титла, внимавайте. Бягайте от тези църкви, от този ден ще сеете семе в плитка твърда земя. МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ ще бъде взет от тези места. Каквото направихте в невежество, АЗ ще простя. АЗ ще простя на духовните ви водачи, ако се покаете и учите и правите това, което е правилно. В тази идваща 1999 г. много църкви ще стоят празни, защото съдът е дошъл в ГОСПОДНИЯ ДОМ.

СЛУШАЙТЕ МЕ, СТРАХУВАЙТЕ СЕ ОТ МЕН, ВЯРВАЙТЕ МИ! АЗ не съм БОГ, който да бъде подиграван. Когато АЗ свърших разговора с Мойсей на планината Синай, АЗ му дадох две каменни плочи, написани с МОЯТ пръст, законите на ЯХУВЕХ. Но защо толкова много вярват на лъжите, че ЯХУШУА отмени Десетте Заповеди? Мнозина учат, че нарушаването на Десетте Заповеди вече не е грях, в края на краищата ЯХУШУА плати цената, казват те. Тези зли духовни водачи усукват МОЕТО Слово; учат МОИТЕ Хора, че спазването на Десетте Заповеди е невъзможно.

Не забравяйте, че АЗ поставих МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ вътре във вас, това осигурява начин на избавление от всяко изкушение, което ви заобикаля. Други зли учители казват, че нарушаването на най-малката заповед не е грях. Те забравят, че нарушаването на една, означава нарушаване на всички. Човекът номерира заповеди 1-10, АЗ казвам: “Защо казвате, че МЕ обичате и не МИ се подчинявате? Бих ли ви дал АЗ заповеди, които не могат да се спазват?” Спазвайте МОИТЕ Заповеди; приложете ги на практика, не се отклонявайте нито надясно, нито наляво. Да обичате истински своя СЪЗДАТЕЛ и своя МЕСИЯ ЯХУШУА е същността на закона.

МОИТЕ Бебета и Невеста, всички нарушиха МОИТЕ закони и никой не може да каже друго, или ще лъжат. Това е преди да приемете ЯХУШУА като МЕСИЯ. Сега имате МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ да осъжда и ви напомня, когато краката ви се отклоняват наляво или надясно. Тази година, 1999 г., благочестивите ще излъчват МОЕТО присъствие в речта, действията си; дори лицата им ще блестят с МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. Също така през 1999 г. отсега нататък нечестивите ще станат по-нечестиви.

Те ще приличат на сина на погибелта и също ще покажат излъчване като ангела на светлината, наречен някога луцифер, или изразът по лицата на нечестивите ще стане като тъмен облак. С наближаването на МОЯТ СИН към Земята разделението на МОИТЕ Овце и козите на сатана ще стане по-очевидно. Земята ще трепери от голям страх от идващия съд. Адът изригва разтопена лава. Огненото езеро е МОЯТ гняв, който прелива. Адът пламна с МОЯТ гняв. Реката на живота тече от МОЯ трон с голяма любов и милост. За МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани 1999 г. ще бъде година, пълна с освобождение за онези, които МЕ поставят на първо място. МОИТЕ Деца ще узнаят големи благословения за смелото спазването на МОЯ Шабат и които знаят колко е важно спазването на МОИТЕ Заповеди. МОИТЕ Деца също знаят, когато съгрешават против МЕН и се разкайват, отвръщайки се от този грях, само Святата КРЪВ на ЯХУШУА, пролята на Голгота, отново ще ги измие чисти.

През 1999 г. МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани ще видят МОЯТА любяща ръка на избавление, протягаща се от Небето, и ще видят ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, освобождаващи МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани, правейки това, което иначе се смяташе за невъзможно. Слушайте и научете как да се научите през 1999 г. да не се доверявате на естественото, а вместо това да се доверите на това, че ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ще ви осигурят свръхестествено!

АЗ, ГОСПОД, вашият БОГ ЯХУВЕХ, не съм ограничен с човешки действия, за да ви осигуря. Защото АЗ разполагам с цялото Небе. За тези от вас, които нямат вяра: можете ли да обясните защо слънцето е горещо? Кой прави леда студен? АЗ ще докажа това, което АЗ казах, че ще се случи. АЗ говоря това чрез МОИТЕ истински Пророци и Апостоли и това е само началото.

Започвайки с 1999 г. АЗ ще провъзгласявам по-смело, по-силно, по-често с приближаването на МОЯТ СИН ЯХУШУА. Никой не може да каже, че АЗ не съм предупредил. Знамения в небето и страх от това, от което никой не е мислил да се страхува. Дори атеистите ще се разтреперят от това, което АЗ възнамерявам да направя през 1999 и 2000 г. Но помнете: не целият гняв, който виждате, ще идва от МЕН. сатана е много зъл, времето му е кратко. сатана ще изпрати слугите си напред и ще краде, убива и унищожава в по-голяма степен. Това, което сатана не може да направи, в името на сатана той ще заблуди и направи, използвайки името на МОЯТ СИН ЯХУШУА (сатана ще използва името “ИСУС”, за да измами милиарди по време на Голямата Скръб). сатана дори ще заблуди, използвайки МОЕТО ИМЕ ЯХУВЕХ.

Вие, МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани, ще разпознаете злото, извършено в името на науката, правителството и религията. Чуйте и се страхувайте, вие, врагове на Евангелието на ЯХУШУА, АЗ винаги ще имам народ! МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани, когато АЗ казвам: БЯГАЙТЕ, ще бъде като когато АЗ отворих Червено море и АЗ ще ви покажа пътя. НЕ БОЙТЕ СЕ, ПРОСТО БЯГАЙТЕ! Както Лот бягаше, НЕ ГЛЕДАЙТЕ НАЗАД!

В края на 1998 г. мнозина смятат, че това е била трудна година. Вие, които провъзгласихте един за друг тост, празнувахте края на 1998 г., отброявайки в обратно минутите до заминаването на годината, вие не знаете какво АЗ също отчитах, като сдържах МОЯТА ярост заради душите.

Някога ще жадувате да видите отново 1998 г., ще съжалявате, че сте изхвърлили МОИТЕ благословения. Ще съжалявате, че не сте се подчинявали. Ще съжалявате, че не посяхте семе за трудните дни, които ви предстоят. МОИТЕ Истински Деца ще възкръснат с победа, защото те са дали всичко от себе си, те не задържат нищо. Дори и да е необходимо, те ще МИ дадат живота си.

Защото най-накрая МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани ще видят ръката на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА да свобождава и да убива Голиатите на този свят, принуждавайки враговете им да бягат в седем различни посоки. МОИТЕ Деца, които могат да МИ се доверят в тази нова 1999 година, в свят привидно изпълнен с хаос и дори в този хаос МОИТЕ Деца ще почувстват мир, който е преминава всякакво разбиране. МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани ще имат повече благословения, мъдрост, знания, откровения, за да знаят как да избегнат капаните на враговете.

МОИТЕ Деца ще бъдат като Джошуа (Исус Навин) и ще наблюдават враговете и как стените на злото се сриват до основите върху тези зли. През тази 1999 г., особено в средата, ще видите и запомните какво беше казано този ден чрез тази Слугиня на 12/31/98. И още: въпреки че тази Слугиня е от еврейски произход и майка, и баща, и АЗ казвам това не в нейна полза, а за други. Не ако сте евреин или езичник, това ще ви спаси, а наистина ли приехте МОЯТ СИН ЯХУШУА като МЕСИЯ? Имали ли сте кръвопреливане от КРЪВТА НА ЯХУШУА, пролята на Голгота?

Не бъдете като синагогите на сатана, които твърдят, че са МОИ и въпреки това не се подчиняват на МОИТЕ Закони и Шабат и не са получили истинския дар на ЯХУШУА на Голгота. МОЯТ Еврейски народ спазват МОИТЕ ЗАКОНИ и Шабат и въпреки това се отказват от ЯХУШУА като МЕСИЯ. Няма да има друг МЕСИЯ!

Вие чакате напразно с цената на душите си. АЗ казвам това смело чрез тази Слугиня, която АЗ ще изпратя, за да предаде лично това послание до Израел и Ерусалим и други части на света, с МОЯТА любов към другите, не само към нея, тъй като АЗ изпратих МОИТЕ други слуги да кажат на Еврейския народ: „Вие обичайте и се покланяте и служите на ЯХУВЕХ, дори се опитвате да спазвате МОИТЕ Закони, Празници и Шабат дни, но това само по себе си не може да спаси никого, били те Евреи или Езичници.

Бъдете предупредени, обичате само половината от МЕН, ако не признавате, не приемайте МОЯТ СИН ЯХУШУА като единствения МЕСИЯ, както за Еврея, така и за Езичника. Единствената врата към Небето! Единственият ЗАСТЪПНИК пред МЕН, ЯХУВЕХ, ОТЕЦ. Всичките ви жертви бяха направени напразно, за всички, които не приеха МОЯ подарък на Голгота, ЯХУШУА е ИМЕТО МУ.

Не мразете МОИТЕ пратеници, които АЗ изпращам с това съобщение, или по-скоро обичайте МОИТЕ пратеници заради това, че те ви обичат достатъчно, заради душите ви са казали истината със смелост, въпреки цената или преследването. За тях би било по-лесно да мълчат, но няма да оставя устните им да замълчат, защото обичам МОЯ Еврейски народ. Какво ще ви е необходимо, за да видите дара на вашия БОГ ЯХУВЕХ, който АЗ дадох на Голгота?

сатана се стреми да има законодатели, за да застави да мълчат МОИТЕ Пратеници, изпратени с това съобщение. Животът им е в опасност, но винаги е имало голяма цена да говорят МОИТЕ думи без компромиси. 1999 ще бъде годината, когато МОИТЕ ИСТИНСКИ Слуги ще се изправят и ще кажат на света: „Аз реших да следвам ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ“. Проповядвайте словото в сезон и не в сезон, в нужда или в излишък, в истина БЕЗ СТРАХ И БЕЗ КОМПРОМИС!

Има духовен водач и друг идващ духовен водач, който седи на голям престол, носи корона от бижута, държи скиптър в ръка, хората се кланят ниско пред него, покланят се, почитат го, законите се приемат от този несвят изкуствен цар, създаден от Римската империя. И със смелост чрез МОЯТА Слугиня АЗ казвам: “През 1999 г. ще видите как този така наречен несвят цар да пренаписва МОИТЕ заповеди, поставяйки друг бог пред хората. Този път жена, която трябва да бъде богиня. Казват, че е част от божество, но НЕ Е!

ВНИМАВАЙТЕ, когато добавят името на Мария към ОТЕЦ, СИН и СВЯТИЯ ДУХ. Пазете се от доктрините на хората. Има само едно Божество: Великият БОГ :АЗ СЪМ”, ЯХУВЕХ, който е ваш СЪЗДАТЕЛ и НЕБЕСЕН ОТЕЦ, И ЯХУШУА, МОЯТ СИН, който е ваш МЕСИЯ, и РУАХ ХА КОДЕШ! НЯМА ДРУГ! На Небето НЯМА други посредници. АЗ ще ви чуя само ако дойдете при МЕН в името на ЯХУШУА. За онези, които отказват да повярват в това: какво ще направите, когато разберете, че всичките ви жертви, молитви в имената на други Светии са били напразни?

Именно сатана ви измами. Защото сте поставили други богове пред МЕН, които изобщо не са богове! Какво ще кажете, когато застанете пред ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, когато разберете, че няма чистилище, а само Небеса или ад и не можете да измолите никого от ада, без значение колко свещи палите. Вие не можете да бъдете простени, независимо колко пъти казвате „Аве Мария“. В момента на смъртта си, спрете да призовавате името на майката на МОЯТ Син, Мария, тя не може да ви помогне, само ИМЕТО ЯАХУШУА може да ви помогне. Това не беше пролятата й кръв на Голгота, а Кръвта на МОЯТ СИН, ЯХУШУА, пролята на Голгота. Това е единственото умилостивение за греха.

МОИТЕ Възлюбени Деца, които са МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани, езичниците ви наричат ??с тесен кръгозор, когато казвате, че има само един път към БОГА, престола на ОТЕЦ и че в едно ИМЕ, ИМЕТО ЯХУШУА, ще отговарям на молитви. Вие им казвате: „Да, имам тесен кръгозор, защото Словото на ЯХУВЕХ не може да лъже и ЯХУВЕХ казва само в името на ЯХУШУА АЗ ще чуя вашите молитви и пътят към Небето е тесен, а пътят към ада е широк!“

Кажете им: „Това са тези с широк кръгозор, които ще свършат в страдания и мъки първо в ада, после в Огненото Езеро!“ Тъй като обичате ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и тях, предупредете ги, Деца МОИ! Обичайте ги достатъчно, за да понесете гнева им. Обичайте ги достатъчно, за да бъдете обиждани. АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ , говоря истината, която мнозинството не искат да чуят, и НИЕ сме обида за мнозина.

1999 г. е не само годината на голямото освобождение, което ще дойде при МОИТЕ Хора; не забравяйте, че 9 е числото, символизиращо освобождението и го имате 3 пъти. 3 пъти това е числото на МОЯТА Троица, така че имате пълна хармония: ОТЕЦ, СИН и РУАХ ХА КОДЕШ. Внимавайте, сатана ще вземе 1999 г. и ще промени посоката, завъртяйки я с главата надолу и ще бъде 6661. Както приема всичко Свято и го имитира, правейки нещата в обратна посока, изкривявайки дори МОИТЕ Свети молитви в своите сатанински служби. Така че тази 1999 година ще бъде пълна със сатанинска сила. Ще видите проявената сила на сатана, антихриста и фалшивия пророк, нечестивата троица, използвайки науката, правителството и религията и създадени от човека учения, за да заблуди мнозина.

сатана ще използва науката и ще каже, че се използва за добро; вместо това, внимавайте, тя се използва за зло. Бъдете предупредени отново, това се отнася и за правителството, религията и благотворителните организации. Зло ще се извърши в името на Бог и по-лошо. МОИ Възлюбени, не можете да кажете, че АЗ не изпратих МОИТЕ Пророци и Апостоли, за да ви предупредя, за да не попаднете в капаните на врага.

За хората, които живеят, за да видят края на 1999 г., дори атеистите и езичниците ще трябва да признаят, че знамения, чудеса и прояви на сила, сила на освобождение следваха всички, които вярваха, служеха, вкопчиха се в тяхната вяра, покорявайки се на МЕН и мнозина ще бъдат спасени за това, защото те запазиха вярата си в ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и смело казаха, че техният БОГ ще ги спаси. Заради своята смелост мнозина ще чуят и ще бъдат спасени.

Поради това мнозина ще чуят и ще бъдат осъдени. Защото езичниците ще продължат да отричат ??ЯХУШУА като МЕСИЯ и ще бъдат подведени под отговорност дори след като ЯХУШУА докаже СВОЯТА сила на освобождение пред всички очи. Не казвайте както казват езичниците: “Честита Нова година!” Защото езичниците не знаят какво ще стане! Но, о, за МОИТЕ Бебета, Невеста, Избрани и Отбрани, няма от какво да се страхувате.

Нещастията на езичниците не са нещастия на МОИТЕ Деца. АЗ съм БОГ на миналото, настоящето и бъдещето и всичко, което МОИТЕ Деца трябва да направят е да бъдат като малко агне или овца, доверете се на пастира; те не се вълнуват и не се притесняват, те имат вяра в Добрия Пастир, който ги осигурява. Това е всичко, което АЗ искам от вас, дръжте се за вярата си през 1999 г. и не се пускайте. АЗ ще ВИ избавя.

Казано от Помазанието на СВЯТИЯ ДУХ през този глинен съд, но Могъщ войн в ИМЕТО НА ЯХУШУА.
Препод. Апостол Елишева Елияху 1/1/99.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния YouTube канал
YAHSladyinred