Пророчество 35, Предаден С Целувка

print

Пророчество 35
Предаден С Целувка

Дадено чрез Преп. Елишева Елияху
16 май 1999 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).
През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

Написано е на 16 май 1999 г., веднага след третия ден от моя Ерихон
Марш в 7:00 ч. Всякакви стени на зло, възпрепятстващи духовете или
робството, които са против този служител и това служение ще паднат
като стените на Ерихон! Тези, които търсят моето унищожение и
унищожаване на това Служение, няма да издържат! Аз съм съгласна с
всички мои братя и сестри, които получиха това слово и пастор в любов
и правят Ерихон Марш срещу стените на злото, робството, което им
пречи във всеки случай да стигнат до това, как ще паднат стените на
Ерихон! Аз вярвам, че ДЕНЯТ НА ПЕТДЕСЕТНИЦА ще бъде ден на
голяма победа за всички онези, които вече са направили или правят
лични Ерихон Маршове за победа! Същият БОГ, на който служим сега,
същия БОГ, който разруши стените на Ерихон! Същият БОГ, който
избави Рахав за скриване на двамата израилтяни, същият ВСЕМОГЪЩ
БОГ, който нарича себе си „АЗ СЪМ”. ТОЙ го направи веднъж и ТОЙ ще
го направи отново! Просто имайте вяра да вярвате и ще видим победата!

******

Пророчеството започва
МОИ възлюбени деца, „АЗ СЪМ“ е ГОСПОД, вашият БОГ. Това е МОЕТО
Име и МОЯТА Слава и АЗ няма да дам на друг, МОЯТА Хвала на
гравирани изображения. Сега предишното се сбъдна, а новото АЗ
възвестявам преди да се случи, АЗ ще ви възвестя за тях. Тези с
духовни уши ще слушат и чуят, всички останали остават глухи и неми.
Спомнете си Самсон и Далила. МОИТЕ врагове се стремят да ви
отнемат силата, която е вашата вяра в МЕН. МОИТЕ врагове се стремят
да ви вземат свободата, финансите и живота. МОИТЕ врагове се
стремят да унищожат душите ви, предавайки ги на сатана за жертва. Те
ви заплашват, сплашват ви и ви преследват и въпреки това хората ще
сложат живота си, без да се отказват вярата си.

„АЗ СЪМ“ ви помаза и ви постави в това Служение, за да бъдете
помощник в това Служение във всички отношения. Ако вярвате, че тези
думи са МОИ, тогава споделете тези думи, които АЗ дадох на тази
Пророчица. Трябва да прокриете и да се застъпвате за тази Пророчица,
както и за другите Пророци и Апостоли, към които АЗ говоря. Тези
пророчески послания помагат да се върнат загубените в Небесното
Царство, служейки им както за назидание, така и за изобличение.
МОИТЕ деца и МОИТЕ враговете ще бъдат предупредени и МОИТЕ
блудни синове и дъщери ще се върнат.

Трябва да сте там, за да вдигнете ръцете на тази Пророчица, когато те
са твърде слаби, за да ги вдигне по време на битката. „АЗ СЪМ“ ще
продължа да защитавам онези, които помагат, насърчават, молят и
подкрепят, както АЗ водя чрез МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, може би
окуражаващите думи или окуражаващите пророчества са всичко, което
АЗ ви карам да говорите с този служител. Попитайте МЕ какво можете
да направите, за да помогнете. Попитайте я какво можете да направите,
за да й помогнете. Тя е само на един глас. Присъединете гласа си с нея
и й помогнете да достигне до този свят с МОИТЕ си думи. Ще МЕ
благословите, като се подчинявате и помагате да споделя всички
послания, които са й дадени.

“АЗ СЪМ“ ще поставя вашите имена на портите на МОИТЕ стени. Ще
продължите да блестите като скъпоценни камъни, поставени в най-
добрата обстановка на Небето. Всички МОИ истински Пророци и
Апостоли се нуждаят от вашата помощ, включително и тази. Те са
атакувани по различни начини, някои физически, някои психически,
други емоционално, други финансово, други духовно. МОЯТА слугиня
се атакува ежедневно във всички тези посоки. Докато „АЗ СЪМ“ чувам
могъщите молитвени ходатайства и „АЗ СЪМ“ издигам Меча СИ на
РУАХ ХА КОДЕШ и точно както Голиат падна, така и враговете, които се
подиграват на този пратеник, който предава Пророческите послания.
Както Голиат беше предупреден от Давид, „АЗ СЪМ” казва това
предупреждение в този ден. Въпреки че се подигравахте, МОЕТО Слово
остава същото: „Не докосвайте МОИТЕ помазани и на МОИТЕ пророци
не правете зло“ (Псалом 105 : 15 и 1 Летописи 16:22).

„АЗ СЪМ “ ще съдя всяка дума, произнесена за тази слугиня, и другите
МОИ Апостоли и Пророци, които само говорят, което „АЗ СЪМ“ казвам.
„АЗ СЪМ“ ще благослови онези, които имат уши да слушат и слушат, и
ще прокълна онези, които наричат Святото нечестиво. „АЗ СЪМ“ знам
имената и сърцата на онези, които дойдоха и пристигнаха като приятел и
твърдяха, че са благословение, тогава те се обърнаха и маската падна, а
Юда беше под нея. Горко на Юдите, който се стремят да се присъединят
или се стремят да унищожат това Служение и се стремят да затворят
устата на тази Пророчица, заглушавайки я или давайки на РУАХ ХА
КОДЕШ да скърби в нея. Вие виждате само жена, АЗ виждам РУАХ ХА
КОДЕШ вътре и знам сърцето на тази Пророчица, както АЗ знам кого АЗ
съм водил с МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, за да прочете това Пророческо
Слово в момента. Но АЗ казвам на козите: „ПОКАЙТЕ СЕ, ОТВЪРНЕТЕ
СЕ ОТ ЗЛИТЕ ПЪТИЩА“, докато има време за покаяние!

На МОИТЕ Деца, Невестата, Избраните и Отбраните, „АЗ СЪМ“, казвам:
„Блажени АЗ ви назовавам и ще докажа, АЗ възнаграждавам онези,
които усърдно търсят МЕН и се подчиняват на МОИТЕ закони. Блажени
са тези, които се стремят да бъдат Святи, като „АЗ СЪМ”. Блажени са
тези, които пазят съкровищата си на Небето, а не на Земята. Които тичат
към белега на по-високото призвание. Да станеш МОЯТА Невеста е най-
високото призвание. Това е най-голямото съкровище от всички. Има
Гости и има Невеста. Стремете се да станете МОЯ Невеста. АЗ не
наричам всички МОЯ Невеста, само тези, отделени за МОЯТА слава, ще
се наричат МОЯ Невеста.

МОЯТА Невеста се познават един друг, те не познават непознат. Това е
Служение, изпратено до служителите и да подготви МОЯТА Невеста.
Тези, които се подиграват, пазете се, вашите подигравки и укор ще се
върнат към собствените ви уши. Кой си ти, за да кажеш, какво „АЗ СЪМ“
може да прави и не може да прави? АЗ изпращам МОИТЕ Пророци да
предупредят за гибел, преди тя да дойде. Казва ли МОЕТО Слово: „Ако
МОИТЕ хора, които се наричат с МОЕТО Име се смирят и се помолят, и
търсят лицето МИ и се обърнат от злите си пътища, тогава АЗ ще чуя от
небето и ще простя греха им и ще излекувам земята им. (2 Летописи 7 :
14). “

О, ПОКАЙТЕ СЕ, зло поколение, АЗ ви пощадих, когато трябваше да ви
унищожа отдавна. Избавих ви от МОЯ гняв, но за кратко. Вие сте
секунди до полунощ и се подигравате и се подигравате с идването на
МОЯ СИН. Ти се присмиваш и се подиграваш на целия ужас, който
трябва да дойде. Ти се присмиваш и се подиграваш на онези, които се
подготвят за онова време, духовно търсейки своя Спасител да дойде и
да ги вземе от определеното време на скръбта. Ти се присмиваш и се
подиграваш, дори когато дам датата за идване на катастрофа и поради
сълзи, пост и молитва, катастрофата не се случват, ти определяш
пророка като фалшив. Има много лъжепророци и ако този пророк или
апостол ви води към спасение и святост и учи на истината, а не на
лъжата, тогава как могат да бъдат лъжливи?

Ако пророк или апостол ви води от Небето към ада, то те наистина са
лъжепророци. Ако те водят към друг бог или лъжливи знамения, чудеса
и свръхестествени явления, тогава те наистина са лъжепророци или
апостоли или учители. Ако апостолът или пророкът или учителят ви
накара да изоставите МОИТЕ Закони и Книги, те наистина са лъжлив
пророк или апостол! (Псалом 1: 2) Вие трябва да размишлявате върху
МОИТЕ закони ден и нощ. Дори ако ангел дойде да проповядва друг път
към Небето или да ви каже, не слушайте Старата Книга и да четете само
Новата Книга, ВНИМАНИЕ, „АЗ СЪМ“ е СТАРАТА КНИГА, която беше
ПЛЪТ в МОЯ СИН ЯХУШУА , защото не само беше прочетена старата
книги, но беше ВИДЯНА! МОЕТО Слово беше видно в ДУМИ И
ДЕЙСТВИЯ, а сега МОИТЕ истински деца, така че светът също трябва
да вижда МОИТЕ Слова както НОВИЯ, така и СТАРИЯ ЗАВЕТ трябва
да се виждат във ВАС!

Бъдете загрижени за вашите души за обезсърчаване на МОИТЕ
истински Апостоли и Пророци, които казват предупредителни думи и се
обесихте на собствените си думи, точно както Юда се обеси. Каква е
цената на душата ти? Не виждаш ли? МОИТЕ врагове се стремят да
намерят къде е силата ти. Вашите врагове се стремят да ти вземат
силата, желанието ти да МИ служиш, да те унищожат и да, дори да те
убият, ако е възможно. Враговете ви се стремят да ви объркат и да ви
накарат да се съмнявате както направи Петър, когато АЗ му казах да
ходи по вода. Далила предаде ли Самсон с меч? НЕ, но с ЦЕЛУВКА в
името на любовта, тя го предаде, след като намери източника на силата
му. Предаде ли Юда МОЯ СИН с меч? НЕ, но с ЦЕЛУВКА. Така вашите
врагове, които живеят във вашите собствени домове и семейства, ще
кажат: „Просто искам да ти помогна“ и тогава те ще ви предадат с
ЦЕЛУВКА НА СМЪРТТА, за вашата свобода и живота ви, ако АЗ го
позволя.

Враговете на МОЕТО Евангелие казват, че вярват, но нямат представа
кой е „АЗ СЪМ“. „АЗ СЪМ “ е този, за когото четат, но не и за кагото
живеят. „АЗ СЪМ“ е същият вчера, днес и завинаги. АЗ не се променям
за нито един мъж или жена или дете. „АЗ СЪМ“ не се забавлявам, като
виждам МОИТЕ овце, които живеят с кози. „АЗ СЪМ“ ще отделя овцете
от козите. За тези, които останаха в тези къщи и станаха свидетели на
козите с надеждата, че биха искали да станат овце. Всичко се промени в
тези последни времена. „АЗ СЪМ“ носи меч, който справедливо ще
раздели плевелите от житото, зърното от плевелите. „АЗ СЪМ“ скърбя и
се гневя, когато виждам сълзите на МОИТЕ овце и както в стари
времена. „АЗ СЪМ“ ще освободи онези, които се стремят да бъдат
освободени, които са се борили срещу безбожните духове, които са се
издигнали срещу тях в робство. Където няма начин да се избяга, АЗ ще
ви заведа до изхода.

Не казах ли АЗ в МОЕТО Слово, че най-лошите ви врагове ще бъдат
намерени в собствения ви дом? Не съм ли АЗ казал, че МОЯ Син
ЯХУШУА ще раздели с меч! Прочетете МОЕТО Слово. Изучете МОЕТО
Слово. Мечът на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ е Мечът на Истината и
враговете МИ не търсят истината, а по-скоро вярват в лъжа,
успокояваща като пръст в сърбящо ухо или око. Когато МОЯТ пръст на
осъждение стигне до нечестивите, те се стремят вместо това да насочат
този пръст на осъждение във вашата посока и вместо това да го обърнат
в пръст на обвинение, обвинявайки ви в предразсъдъци или безумие
или глупост. Вашите врагове ви обвиняват в престъпления от омраза,
когато АЗ не съм вложил дух на омраза в вас, освен за сатана и
безбожност.

За овцете ще бъде по-трудно да живеят спокойно в домове или
семейства, където са козите. Виждате ли, МОЕТО Слово не казва ли в
тези последни времена, че Светият ще стане По-свят и нечестивите ще
стават все по-нечестиви. Вие сте ярка блестяща светлина. Греховете се
вършат в тъмнината. Децата на тъмнината не искат греховете им да
бъдат изложени като грях. За тези от вас в домовете, където сте били,
тази светлина е на хълм, така че всички да виждат. Кажете на онези,
които МЕ отричат като Господ и отказват да живеят за МЕН или живеят
Свято пред МЕН, че сега Бог, на когото служиш „АЗ СЪМ” и ЯХУШУА, ще
вземат от тъмнината онези, които са изпълнени с Небесна истина,
оставяйки ги в тъмнината със своите грехове и това бяха тези, които са
МОИТЕ деца, когото АЗ наричам МОИТЕ овце, те бяха причината
козите, които живеят с тях, да не изпитват МОЯ гняв. Когато овцете
бъдат взети, козите ще почувстват МОЯ гняв в себе си докрай.

АЗ СЪМ“ продължавам да говоря това предупреждение, защото
враговете МИ държаха мечове срещу Самсон и го измъчваха и
ослепяваха, така че „АЗ СЪМ“ повдига МОЯ МЕЧ и прерязва въжетата, с
които нечестивите са ви вързали! „АЗ СЪМ“ ще използва МОЯТ меч, за
да убивам МОИТЕ врагове по много начини. „АЗ СЪМ“ ще преследвам
МОИТЕ врагове и те ще бягат от страх в седем различни посоки. „АЗ
СЪМ“ ще освободя затворници на свобода, които викат към МЕН за
Пасха! „АЗ СЪМ“ ще заслепя и оглуша ушите на онези, които отказват
да слушат, въпреки че са били предупредени отново и отново, те искат
да бъдат слепи, така че те, като злия фараон, ще бъдaт седем пъти по-
лоши и последните ще бъдат по-големи от предишните и би било по-
добре да не знаят, за да не могат да се подиграват с МОИТЕ Апостоли и
Пророци, които АЗ изпращам. Овцете вече няма да са доволни, че лежат
с кози. Дойде моментът, когато ще има голяма опасност да се върши
това. Молете се за пътеката за бягство. Виждате ли, стените на злото ще
се срутят като стените на Ерихон. Марш на вашата победа, както
направи Джошуа (Исус Навин), всеки според нуждите му.

Не се обезкуражавайте, тези, които са били в робство. Защото както
Павел (Шаул) беше помазан да говори на МОИТЕ хора, това беше за
неговата похвала, въпреки че страдаше, той беше изпитан и използван
да говори, въпреки страданията. Точно както АЗ освободих Шаул от
тъмницата с ангел, така АЗ ще освободя онези, които викат към МЕН, да
бъдат свободни от козите, с които живеят. „АЗ СЪМ“ ще ви освободя,
когато го кажете с вяра и не оставяйте да се чувствате удобно
заобиколени от нечестивите, тези, които се наричат семейство, но
никакво семейство не са. Вашето истинско семейство са вярващите и
обичащите „АЗ СЪМ”, ЯХУШУА, РУАХ ХА КОДЕШ. Тези, които имат
желание да живеят Свято и да бъдат Святи и обичат цялото Слово,
което е станало плът, НЕГОВОТО име е ЯХУШУА.

Няма друго име, което може да ви спаси, но името ЯХУШУА! Няма друг
начин да дойдете смело пред МОЯ престол, освен ЯХУШУА! Не носете
мръсните си парцали, но със смелост влизайте с дрехите на правдата, с
които ви покрива ЯХУШУА! Името на МОЯ СИН е ЯХУШУА, а в Исая
53, в СТАРАТА КНИГА, АЗ ви казах предварително за НЕГОВОТО
идване, предсказах НЕГОВОТО пришествие. Толкова много хора не
вярваха тогава, че Спасителят ще дойде, както и сега мнозина не вярват
на Йоан 3:16 в НОВАТА КНИГА, че ЯХУШУА дойде и спаси тези с
духовни уши да слушат и слушат и тези с духовни очи, за да видят.

За тези, които вярват и говорят в сърцето си и живеят живота си, сякаш
ТОЙ идва във всеки момент, няма да останете разочаровани. Кой
младоженец не познава истинската си Невеста? Няма да има покривало,
покриващ лицата ви и в този ден всичко ще бъде отворено. Гостите ще
плачат от тъга, когато разберат в този ден, че биха могли да бъдат
Невеста. Тези, които отказаха поканата да приемат ЯХУШУА, ще
скърцат със зъби от болка и ще плащат завинаги с душите си. Какви ще
бъдете? „АЗ СЪМ“ който „АЗ СЪМ“ и „АЗ СЪМ“ вече знае!

Така казано, така написано на 16 май 1999 г.
Написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ и поверено на това
Дете, Войн и Невеста на ЯХУШУА.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred