Пророчество 38, Сън За Червената Чума!

print

Пророчество 38
Сън За Червената Чума!

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата
на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Бог говори и предупреждава чрез видения, сънища, откровения и
по други начини.
Видях тъмночервена мъгла в небето когато погледнах нагоре и когато тя се
приближи и вятърът духна, тя падна върху хората. Кожата им беше покрита с
ЧЕРВЕНА прашна мъгла (тъмно червена) и хората станаха МНОГО болни и
там имаше полицай да ме охранява и този прах от червената мъгла падна върху
него, и той скочи в циментовия басейн отвън, докато аз стоях там. Знаех, че
басейнът ще бъде замърсен, но той искаше да махне червената прашна мъгла от
себе си. Този полицай беше някой на когото наистина държах. Опечалих се,
защото не беше достатъчно.

В минутата, в която този ЧЕРВЕН ПРАШЕН ОБЛАК докосне и покрие кожата,
започва голяма болест и кожата започва да се задушава. Погледнах любимия ми
полицай, който беше моят пазач, неспособна да му помогна. Тогава видях това,
което се появи в небето. По някаква причина не се страхувах от него и можех да
го видя отдалеч. Започна като тъмна мъгла далеч в небето, но после тя стана
червена. Хората се опитаха да избягат от това, но не можеха да го направят
достатъчно бързо. Хората се опитваха да го измият, но беше твърде късно когато
докоснеше кожата. Ето защо сатана се опитва да задуши гласа ми по всякакъв
начин. Нека присмивателите се подиграват, аз съм отговорна за това, което
казвам и за това, което не казвам (Езекиил 3: 17).

Ето какво каза другият пророк Хари, когато му се обадих и поисках обясненние
на съня. Знам защо съм защитена и защо Невестата на ЯХУШУА ХА
МАШИЯХ също ще бъде.

Елишева,
Когато затворих очите си, видях пръста на БОГ, който държи къща в балон,
сякаш защитена от външния свят и сигурна вътре в балона.Дойде ми на ум за
Пасхата, където Кръвта на Завета защитаваше хората ако те останеха в
домовете си, след като се осветиха и помазаха с кръвта на агнето стълбовете на
вратите. Ако е така, тогава наистина трябва да предупредим хората.
Хари, ще чакаме свидетеля, КОГАТО звукът на шофар да задейства
предупредителната аларма.

„Вашата Пасха е там, където е вашата вяра ”
8 юни, 2000 г.
НОВО СЪОБЩЕНИЕ ОТ
Преп. Елишева Елияху
Днес, когато попитах ЯХУШУА за неговата прекрасна РУАХ ХА КОДЕШ да
отвори Библията и да отговори на въпроса дали наистина ще дойде много скоро,
може би тази година, се отвори Откровение 3: 7-21.

Работата, която трябва да свършим, трябва да се свърши много бързо за Слава
ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Нищо друго няма значение, когато напускаме този
свят от това, което направихме с ЯХУШУА и това, което направихме за
ЯХУШУА и колко души доведохме на ЯХУШУА! Какво направихте за
ЯХУШУА напоследък?

Откровение 3:10…. Понеже си опазил МОЯТА заповед да търпиш, то АЗ ще
опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да
изпита ония, които живеят по земята.
Молете се, да не бъдете тук, за да видите как СЪНЯТ ЗА ЧЕРВЕНАТА ЧУМА
ще стане реалност!

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred