Пророчество 39, Помазани Свети Орли, Излезте!

print

Пророчество 39
Помазани Свети Орли, Излезте!

Дадено чрез Преп. Елишева Елияху
Четвъртък, 10 август 2000 г.

Спешно – SOS
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Помазани Свети Орли, излезте. Това е зов за орлите. Деца – орли,
излизайте. Внимание към всички Индуисти и Будисти и всички други
религии, Богът на творението ви призовава да слушате това
Пророчество. Ние стоим заедно или падаме заедно, всичките ни
религиозни свободи са в опасност. Ние се покланяме на друг Бог, но в
тази област на религиозна свобода, когато от един е взета, ще бъде
взета от всички. Помазани Свети Орли, станете. Излезте в името на
ЯХУШУА! Да се борим срещу атаките на нечестивите лешояди!
Помазаните Свети МОИ Орли, АЗ ви скрих в безопасност от очите на
този свят, далеч от църковните системи. АЗ ви скрих и ви научих как да
летите и да се издигате във време като това. Били сте в гнездото и вече
не сте деца – Орли, но сте духовно зрели Орли, проницателни с очите на
орел и знаете МОЯ глас.

Тези, които четат това, които още са деца – Орли, не се притеснявайте.
По-зрелите духовно помазани Свети Орли ще ви хранят и защитават и
дори ще ви научат как да се биете в духовното царство, в по-висока
сфера, тогава вие ще излетите по-рано. Помазани Свети Орли, бъдете
предупредени! Нечестивите лешояди се събират срещу вас и се опитват
да ви погълнат като плячка. Но вие няма да станете жертва, ако
потърсите МОЕТО лице и се смирите и се молите за МОИТЕ инструкции
и се издигате по-високо, когато АЗ ви кажа да се извисявате и да се
гмуркате, за да бомбандирате противника, когато АЗ ви кажа да се
гмурнете. Те ще бъдат плячка в МОЕТО Свето име, ЯХУШУА ХА
МАШИАХ. Помазаните Свети Орли са МОИ, АЗ съм ви скрил и съм ви
учил за такова време като това. Потърсете МОЕТО лице по нов начин.
Повярвайте, че сте чули МОЯ глас в пустинята, защото АЗ ви призовах и
вие знаехте какво да правите, когато дойде времето.

Помазани Свети Орли, АЗ ви дадох острото зрение на Орел. Можете да
разпознаете своя враг и плячката отдалеч. АЗ ви дадох остри нокти като
бръснач, които носят МОЯ двуостър меч. Използвайте го за МОЯТА
слава! Мислете, че нищо не е невъзможно, когато призовете МОЕТО
име ЯХУШУА. Това, което беше невъзможно преди, няма да бъде
повече, ако просто можете да повярвате, ще видите със собствените си
очи. Нечестивите лешояди се събират срещу вас и се стремят да
отнемат необходимото за живот далеч от вас, вода, храна, топлина,
подслон, финанси, електричество, бензин, нефт, дрехи, комуникации.
Нечестивите лешояди се стремят да ви отнемат религиозната свобода.
Те ви гледат и се смеят на Бога, на когото служите. Помазани Свети
орли, те се стремят да унищожат вашите гнезда, които АЗ с толкова
любов изградих с МОИТЕ собствени ръце. Те се стремят да погълнат
вашите млади. Нечестивите лешояди сега поглъщат вашите млади, а
вие стояхте и гледахте как всяка година губите повече свобода, тъй като
децата ви ги учат на това, което АЗ не съм ги научил. Не всички знания
са добри за младите хора.

Вашите малки деца се хранят с насилие, което отравя техните умове,
тела, дух и, да, души! МОИТЕ Помазан Свети Орли казват: „Какво да
правя, защото това е извън моя контрол?“ Вие МЕ призовахте, Бащата
на Орлите и АЗ ви казвам, върнете това, което врагът открадна. Върнете
това, което нечестивите лешояди са откраднали и крадат. АЗ ви дадох
прозорливост как да направите това. Казахте, че е твърде сложно. Не е
ли трудно да гледате как децата ви са водени в ада? Вие загубихте
правото да възпитавате децата си, а вие стояхте и гледахте как
държавите диктуват как да възпитавате децата си и какъв морал да им
дадете. Чудно ли е, че по-младото поколение сега е в бунт? АЗ не ви ли
предупредих чрез Пророците и Апостолите, че това ще се случи? АЗ не
ви ли предупредих, че това ще се случи чрез МОЕТО Свято Слово?
Защо не се борите с нечестивите лешояди? Дали защото мислите, че тe
числено превъзхождат?

Помазани Свети Орли, трябва да се събирате и постите и да се молите
за този свят. Нечестивите лешояди търсят не една религия като плячка,
нечестивите лешояди търсят не един народ или държава или регион.
Нечестивите лешояди, които се събират срещу вас, се стремят да
покварят и контролират ЦЕЛИЯ СВЯТ. Няма религия, която да вярва в
Бога, която нечестивите лешояди няма да се стремят да погълнат като
плячка. Не само МОИТЕ деца са, които нечестивите лешояди се стремят
да погълнат, но предупреждавайте онези, които не се покланят на МЕН,
ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ! Нечестивите лешояди също ще
се стремят да погълнат и погълнат Будисти, Индуисти сред други
религии, въпреки че не се подчиняват на МОЯТА власт, защото губят
религиозната си свобода, така че вие, ако не се съберете сега и се биете
с нечестивите лешояди, които ще се съберат срещу всички вас.

Когато някой загуби религиозната си свобода, вие ще загубите всичко.
Всеки ще загуби свободата си на поклонение. Сега ще се грижите ли
един за друг? Имате злато и сребро, за да създадете идоли за себе си,
използвайте го за борба с нечестивите лешояди. Идолите не могат да
говорят или да се бият, но тези, които се противопоставят на вас, ще
говорят за война срещу вас. Използвайте това, което АЗ ви дадох не
само духовно, но и юридически и финансово. сатана се стреми да
изпревари МОЕТО време. сатана се стреми да унищожи преди времето,
което АЗ съм постановил. АЗ ще допусна това, ако не се съберете и не
се молите, за да не станете храна за нечестивите лешояди. Не
позволявайте на расата, религията, езика или религиозните вярвания да
ви спират да се борите с този звяр, който идва под формата на нечестив
лешояд, но този звяр е с големи размери. Защото е като угоен звяр и той
яде малко по малко вашите свободи във всички отношения, докато
свободата на словото вече не говори за свобода, но това е робство в
маскировка.

Нечестивите лешояди идват по такъв начин, че да се подиграват с МОЯ
РУАХ ХА КОДЕШ, който дойде под формата на гълъб. Нечестивите
лешояди дори отравят въздуха, който дишате и ви маркират по такъв
начин, който най-малко го очаквате, отделяйки ви от другите, те знаят
кои са МОИТЕ Помазани Свети Орли, кои са младите на нечестивите
лешояди. Внимавайте, кръвта ви ще ви предаде и ще бъдете принудени
да крещите и да определяте кой сте. Никоя раса или националност няма
да бъде засекретена, след като кръвта е принудена да крещи.
Внимавайте, всички хирургични процедури за вашето собствено тяло ще
крещи и ще ви предаде. Научете за МОИТЕ природни лекарства и
потърсете скритите Помазани Свети Орли, които АЗ възпитах и отгледах
и издигнах за време като това. Не се подигравайте с мъдростта им,
защото АЗ, ЯХУВЕХ, който ги научих да спасяват вашия живот , когато
вече не можеш да ходиш при лекарите, защото те не искат да бъдат част
от Светите Орли, но ще принадлежат към нечестивите лешояди, за да
могат да практикуват медицина.

Ще бъде рядкост, когато лекарите не изпълнят това, което ги командват
нечестивите лешояди. Били сте предупредени. Пазете се от всякакъв
вид инжекции, тъй като нечестивите лешояди имат планове да използват
това като оръжие срещу вас и вашите млади Орли. Не унивайте и
вярвайте, когато АЗ ви кажа да летите, как Орелът се извисява и къде да
лети. Не МЕ питайте. Просто се движете, когато АЗ казвам да се
движите. Може ли Орел да стои на небето? НЕ, не можете и вие. Всички
МОИ Помазани Свети Орли трябва да следват един друг и дори да не
разбират какво правят, как летят в перфектна формация, едно крило не
се припокрива с друго крило, всеки ще обикаля една и съща плячка на
нечестиви лешояди и ще различава кои са помазаните Свети Орли и кой
е нечестив лешояд.

Децата – Орли, които не могат да летят сами, трябва да бъдат
транспортирани на крилете на по-зряли духовно помазани Свети Орли.
АЗ ще говоря повече за това, когато съхраните това, което АЗ казах тук.
И още нещо, запомнете това и не го приемайте леко. Трябва да поискате
МОЯТА благословия и защита отсега нататък за всяко парче храна,
което ядете и всички напитки, които пиете, благодарете МИ за това.
Свикнете сега, идва време, когато ще трябва да ядете това, което не
ядете и не пиете, това, което вероятно не пиете, но това ще бъде
благословение за вашето тяло. Да, дори това, за което АЗ ви
предупредих, че е нечисто, КРЪВТА НА МОЯ СИН ЯХУШУА ще очисти,
когато е необходимо!

Научете се да бъдете благодарни за малките неща сега и не приемайте
нищо, което АЗ ви давам за даденост. Дори вашите плодове и зеленчуци
нямат хранителните вещества, които АЗ създадох в тях. Водата и
въздухът се замърсяват, а в почвата няма необходимите полезни
минерали. Вие дори не знаете какъв вкус плодовете и зеленчуците
трябва да имат. Това рядко се случва. Що се отнася до месото, АЗ пак
казвам, не разбирате какво сте яли, нечестивите лешояди са отровили
по много начини. Водата, която пиете, дори не знаете защо тялото ви не
жадува за вода, когато АЗ го създадох, за да я жадува. Това е така,
защото дори водата не е такава, каквато АЗ я създадох. Ето защо трябва
да се молите за благословение за всичко, в което участвате, в Името на
МОЯ СИН ЯХУШУА. Помолете МЕ да благославя храната и напитките,
така че това ще бъде благословение за тялото ви, а не проклятие за
него.

И накрая, АЗ ви казвам това, въпреки че не всички ще разберат, но
МОИТЕ Помазани Свети Орли трябва да почетат МЕН в истинския
Шабат (събота)! АЗ ще говоря с тях в този ден, ако МЕ признаят и
почитат по особен начин в този ден. В този ден оставете работата си
настрана и Обичайте и Прославяйте МЕН още повече, отколкото през
всички останали дни от седмицата. Нека бъде нашето време заедно. АЗ
толкова ревнувам за вашето време. Дори онези, които вършат МОЯТА
работа, определете това време за МЕН. Това е полезно не само за
вашия ум, дух и душа, но и за вашето тяло. Попитайте МЕ какво АЗ
искам да направите този ден и МЕ включете, затова на нашия ден
заедно. Всеки има различен начин да почива в МЕН, но в Шабат
(Събота) просто МЕ включете. АЗ съм ГОСПОДИН на Шабат (Събота) и
не забравяйте това! Ще се върна в Шабат (събота)! Не на този, който
постановяват нечестивите лешояди (неделя).

Сега вземете тези думи и ги смилайте като храна за вашия ум, тяло, дух
и душа. Ще дойдат още, но слушайте, когато АЗ съобщя думи чрез
други МОИ Помазани Свети Орли, защото не всички Помазани Свети
Орли имат отговори на всички въпроси. Имате нужда един от друг и
никога не МИ позволявайте да видя ранен Свят Орел, погълнат от друг
Свят Орел. Помогнете един на друг да се извисите високо в небето и да
повярвате. Псалом 91 е вашето тайно гнездо, където АЗ живея.

******

Така е казано, така е написано, дадено на един от МОИТЕ Помазани
Свети Орли,
Елишева Елияху

Спешно! МОЛЯ, СВЕТИ ОРЛИ, СТАВАЙТЕ И СЕ СЪБИРАЙТЕ В
МОЛИТВА, ЗА ДА ОТБИЕТЕ ДУХОВНО ЛЕШОЯДИТЕ, СЪБИРАЩИ
ПРОТИВ НАС! 08.10.00

На 9/9/99 бях в Квебек, Канада и ето, когато ГОСПОД ми каза, че всичко
е настроено за системата за Белега на Звяра! Той само чака
подходящото време! Вече сме година по-късно и БОГ ми казва да
задействам алармата и да се подготвя духовно за война и да спра
лешоядите и техните планове. В мен няма нищо особено, повярвайте
ми, не мислете, че съм аз. Нямам идея защо РУАХ ХА КОДЕШ ми дава
тези съобщения, за да дам на хората, когато той може да изпрати някой
по-популярен и известен, когото хората биха слушали. Аз се подчинявам
и провъзгласявам, защото знам, че аз ще бъда отговорна за това, което
знам, че БОГ ми каза.

Ако сте съгласни, че тези предупреждения са важни, тогава моля, ще
поискате ли ходатайство в молитви и се молете сега, че военното
положение да не бъде реализирано, също така да не се отнемат и
нашите права на собственост, а също така няма нито едно световно
правителство, което означава, че Организацията Организацията на
обединените нации ще превземе училища, земя, полиция, жилищно-
комунални услуги и т.н., а безкасовото общество няма да влезе в сила
през октомври 2000 г. Не мога да вляза в тази подробност на уебсайта по
очевидни причини. Моля, също така се молете БОГ да спре комуналните
услуги, от които зависим, като телефон, вода, електричество,
канализация, газ, увеличение на цените, когато обикновеният човек не
може да си ги позволи. Това е СПЕШНО! Прочетете в нашата книга за
гости. Сестра в ЯХУШУА ме информира, че това вече се случва в
Калифорния. В Южна Каролина друга сестра ми каза, че сметката за
вода е удвоена. Прочетете съня на страницата Сън за Червената Чума,
за нашата сестра, чийто съпруг беше изпратен в затвора заради
обвинението, че не плаща сметката си за вода.

Сега разбирам, че ЯХУШУА ще ни защити, но знам също, че има сигурно
място, което ще бъде защитено от влиянието на системата за звяра. Тъй
като съм Еврейка, мисля за Холокоста и Евреите седяха там, вярвайки,
че ЯХУВЕХ ще ги защити. Аз скърбя и се чудя защо ТОЙ не го направи.
ТОЙ защитава другите, като им казва да бягат. Виждате ли, скъпи
приятели, когато БОГ изпраща облак на Слава, ние искаме да се движим
през деня, а когато БОГ изпраща огнен стълб през нощта, ние трябва да
се движим, не трябва просто да седим там и това е всичко, и просто да
приемем това, което БОГ иска. За кратко време има убежища за
безопасност на земята. Аз се опитвам толкова силно да разбера къде се
намират сега. Знам, че БОГ ми каза където се събират планините и
океаните … не толкова представа, знам … климатът е мек, не е много
горещ или студен, на по-усамотено място и някой идва, който има
повече отговори от мен.

Повярвайте ми, знам, че когато човек идва, той е войн в духовната
сфера и пълен с мъдрост от РУАХ ХА КОДЕШ в толкова много области.
За всички нас, моля, съгласете се, че човекът да излезе в момента.
Странно е, защото БОГ казва, че аз съм като Неемия на стената на
Храма и не слязох поради атаката на врагове. Аз почувствах желание от
ГОСПОДА да споделя това с вас.

За тези, които вярват, че имат духовно откровение и прозрение,
инструкции, моля, пишете ми възможно най-скоро, времето ни е кратко,
за да направим това, което трябва. Моля, също така се молете за
освобождаването на финансите, както казах, за да се грижите за
пророците и изпратените, а сега няма допълнителни финанси, за да
направим това. Ако по време на молитва вярвате, че знаете къде ще
бъде заслонът за кратко време от системата на звяра, която ще бъде
създадена, моля, свържете се с мен веднага.

Аз трябва да призная, аз съм много заета да отбъсквам атаки от всички
страни, изглежда, че не можах да се концентрирам напълно върху
молитвата за този път, какъвто трябва да бъде. Сега се обръщам към
вас за ходатайството, не само за този служител и Служението, но и за
Мъдростта на ГОСПОД ЯХУШУА ХА МАШИАХ. Защото Библията казва:
„Ако на някой от вас липсва Мъдрост, нека помоли БОГ, който ще даде
на всички просто и без укор и ще му бъде дадено.“ Така че нека всички
се съберем и да попитаме и някой ще чуе какво трябва да знаем и нека
всички дарове на РУАХ ХА КОДЕШ да се раздвижат, когато четете това.
„Когато врагът дойде като потоп, Бог ще издигне знаме против него“.
С любов ваша сестра в ЯХУШУА ХА МАШИАХ
Преп. Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred