Пророчество 40, Не Бъдете Част От Фалшивата Невеста! Ако Сте…БЯГАЙТЕ!

print

Пророчество 40
Не Бъдете Част От Фалшивата Невеста!

Ако Сте…БЯГАЙТЕ!
Дадено на Преп. Елишева Елияху
17 септември 2000 г.

(Моля, молете се за тази слугиня Елишева Елияху. Бог е избрал да
предаде това сурово послание, което ще обиди милиони, но тя е само
пратеникът. Моля, не хвърляйте камъни по пратеника, тя само повтаря
това, за което казва РУАХ ХА КОДЕШ с една цел: да донесе души в
Небесното Царство, поради дължината на това пророческо послание
сме го разделили на части 1 и 2).

******

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Пригответе се за връщане у дома. Хайде у дома. Вкъщи ви чакат.
МОЯТА Невеста трябва да е готова да се прибере у дома. Кажи на
МОЯТА Невеста да се подготви за прибиране у дома. АЗ приготвям
МОЯТА Невеста да се прибере вкъщи, за да бъде грабната на МОЯТА
страна, докато вие сте все още живи. Кажете им надалеч и нашироко;
предупреждавай ги по суша, по въздух и по море. Пригответе се да се
приберете с МЕН. АЗ идвам за МОЯТА Невеста. Пригответе се да се
приберете вкъщи, за да дойдете на брачната вечеря на Агнето. АЗ не
мога да чакам МОЯТА Невеста да се прибере в Небето, защото АЗ чаках
толкова дълго. Кажи им, че АЗ идвам за MОЯТА Невеста. АЗ идвам,
кажи им, надалеч и нашироко. Не пести разходи. Положи гордостта си,
дайте съобщението и кажи на МОЯТА Невеста да се приготви да се
прибере у дома.

Коя Невеста не знае кога наближава денят на сватбата? Коя Невеста не
знае кога да облече сватбената си рокля. Потопете се, почистете се,
къпете се и се напръскайте с МОЯТА пролята кръв за вас на Голгота.
Пригответе се да се приберете у дома. Коя Невеста не би искала
нейният аромат да е като аромата на красиви цветя и подправки?
Ароматът на МОЯТА Невеста не е създаден от човек и не се намира в
бутилка. Прекрасният красив Аромат на MОЯТА Невеста е изпратен от
Небето. Именно помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ ви е парфюмирало.
Тези, които са намерени без помазание, са смрад в МОИТЕ ноздри и
няма да се приберат на Небето с МЕН. Ароматът на МОЕТО Помазание
е Свят.

Има някои, които наричат себе си МОЯ Невеста, но не са МОЯ Невеста.
Те са Църквата на Имитаторите, които твърдят, че МЕ познават и все пак
не МЕ познават. Ароматът им е имитация и е воня в МОИТЕ ноздри.
Фалшивата невеста е облечена в мръсно бяло. Бижутата й са просто
изрязано стъкло. Диадемата й е от калай. Тя твърди, че МЕ обича , но
няма любов. Защо тази фалшива невеста казва, че тя МЕ обича, но не
се подчинява? Те казват, че вършат чудеса в МОЕТО ИМЕ, но чуждият
им огън МИ носи срам.

Те са петте неразумни девици, намерени без масло в лампите си.
Фитилът на лампата не е подрязан. Те нарязват на части МОЕТО Слово,
дори МОИТЕ заповеди и трансформират кой е “АЗ СЪМ” по свой образ,
който те са направили. Те гледат през пръсти на греха, въпреки че АЗ
го наричам грях. Дори стигат дотам, че се наричат бог. Те пренаписват
МОИТЕ заповеди. Те пренаписват Словото на „АЗ СЪМ“. Техният
духовен водач дори седи на трон. Той дори издава заповеди от негово
име. Той се подиграва на МОЯ жезъл от желязо и го нарича скиптър. Той
се подиграва на МОЯТА роба на правдата и носи роба с най-добрите
скъпоценни камъни в нея. Той се подиграва с МОЯТ шлейф, който
изпълва Храма и дрехата му има дълъг шлейф.

Той дори се подиграва с МОЕТО Свято Слово и дори кара МОИТЕ хора
да го наричат негова святост. Той, този духовен водач, е известен по
целия свят. Има други духовни водачи в други църковни организации,
които са научени да се покланят на мъж, който е роден от жена, а не
чрез девствено раждане. Фалшифицираните духовни водачи
принуждават хората да се кланят в краката му, подигравайки се на
МОЕТО Слово, което казва, че всяко коляно ще се поклони и всеки език
ще признае, че ЯХУШУА ха МАШИАХ е ГОСПОД.

Друг духовен водач е готов да добави друг към Божеството. Този духовен
водач дава МОЯТА Господна вечеря (причастие) и никога не иска да
каже на хората да се покаят за греховете си. Всичко е за шоуто. Тези,
които следват този духовен водач, ще го последват директно в ямата на
Ада и след това Огненото Езеро. Няма нищо свято в този нечестив
човек, защото той е на път да заеме МОЕТО място. Това е част от
фалшивата невеста, която е воня в МОИТЕ ноздри. Този духовен водач
никога не би се навел толкова ниско в очите на себе си или в очите на
другите, за да мие краката на някого. Тази църковна организация е най-
богатата в света, но те са най-бедните по вяра. Този, който води толкова
много в заблуди, дори ги кара да изповядват греховете си пред него.
Той се осмелява да се подиграва на единствения, който има право да
бъде съдия на човечеството и въпреки това свещениците са научени, че
имат право да налагат наказание. Те съдят другите за греховете им, а
свещениците налагат присъда. Никой, който прави това, не е част от
МОЯТА Невеста. Те са воня в МОИТЕ ноздри. Дори формата на
транспорт се подиграва с начина, по който яздях магаре. Те дори се
подиграват със знака на кръста. Това е само част от фалшивата невеста.
Те говорят на език, който е забравен, освен от обучените. Бъдете
предупредени, Бягайте, ако сте част от тази фалшива булка. Защото
това е воня в МОИТЕ ноздри. Помни, че АЗ съм ГОСПОД твоят БОГ и
няма да имаш други богове пред МЕН. Не се лъжете, защото не е лесно
да МИ се подигравате. Има цена за плащане.

******

Защото така е изговорено и така е написано под помазанието на РУАХ
ХА КОДЕШ. Дадено на смирената слугиня Елишева Елияху
18:15, 17 септември 2000 г
Част 2 – Пророчество 41 – МОЯ Истинска Невеста, Моля Станете!

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred