Пророчество 41, МОЯ Истинска Невеста, Моля Станете!

print

Пророчество 41
МОЯ Истинска Невеста, Моля Станете!

Дадено на Преп.Елишева Елияху
17 септември 2000 г.

Когато на 17 септември 2000 г. беше казано и написано Пророчество 41,
3 полицаи обградиха моята къща, до къщата ми се приближи неизвестна
бяла кола. Аз разпознах шефа на полицията, който почука на вратата
ми. Синът ми видя друг отзад и друг отстрани на къщата. Той каза, че е
дошъл заради четири обаждания на 911, идващи на този адрес. Казах
му, че ми е странно, защото никой не беше тук, но синът ми и аз по това
време бяхме на телефона и разговаряхме с друг приятел. Това всъщност
се случи няколко минути след като затворих, след четене на
пророчеството „Не бъди част от Фалшивата Невеста“. Моля, молете се
за моята закрила.
Елишева Елияху

******

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило.(Исая 42:8)
През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2

Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

Пророчеството започва
МОЯТА Невеста не може да влезе без уханието на МОЕТО помазание.
Вие не можете да направите аромата на МОЕТО помазание. Трябва да
потърсите това най-високо помазание. Нека ви е известно, че никой мъж
или жена не може да ви даде това помазание, само МОЯТА сладка
РУАХ ХА КОДЕШ може да ви очисти със сладкия аромат на МОЕТО
Помазание, запазено за МОЯТА Невеста. Подгответе се за завръщането
си у дома и се потопете в силата на Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ.
Облечете сватбена рокля. Това е МОЯТА дреха на правдата. АЗ носих
корона от тръни. Вие трябва да носите като диадема венеца на МОЯТА
Слава, която е на главата ви. Както Естир се подготвяше за царя, вие се
подготвяте за ЦАРЯ НА ЦАРЕТЕ, ГОСПОДА НА ГОСПОДАРИТЕ,
ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩИ, ЯХУШУА, ТОВА Е МОЕТО ИМЕ И АЗ СЪМ
ВАШИЯТ СКОРО ИДВАЩ МЛАДОЖЕНЕЦ!

Когато съобщенията за сватбата се изпратят и поканите са изпратени,
АЗ също ще изпратя МОЕТО съобщение, Габриел ще свири с рога на
Шофара и само тези, които са МОЯТА Невеста, ще чуят това съобщение
за МОЯТА Невеста. Ще бъде късно да мислите да се подготвяте, така че
бъдете готови за съобщението, което ще дойде, можете да го направите
сами или чрез МОИТЕ Апостоли и Пророци. Слушайте
предупреждението МИ! Чуйте предупреждението, което казва, че АЗ
идвам. Това е бягство, само защото МЛАДОЖЕНЕЦЪТ знае със
сигурност. Сега вървете, не се срамувайте и дайте поканата. Не се
учудвайте колко много ще я откажат. Но не бъдете тъжни, защото те не
отговарят или не преминават въпрос или изпитание за вярност,
изпитание за любов, изпитание за жертва и тест за послушание. Затова,
те не са достойни да бъдат наречени МОЯТА Невеста. Ще има такива,
които приемат поканата и я разкъсват, ще има и такива, които приемат
поканата и я поставят на рафта за дълго време и няма да я използват.
АЗ няма да ги наричам МОИ.

МОЯТА Невеста МЕ очакваше с нетърпение, а АЗ дойдох да поискам
МОЯТА Невеста. АЗ никога не съм виждал раса или религиозна
принадлежност. Няма значение каква е вашата раса или религия, вие
търсите връзка с МЕН и АЗ гледам едно нещо, което е червеното, това е
МОЯТА ПРОЛЯТА КРЪВ на Голгота. Затова отново казвам, МОЯ дом в
Небето скоро ще бъде вашият дом. Ще бъдете грабнати, за да МЕ
срещнете във въздуха, за да бъдете привлечени живи на МОЯ страна.
МОИТЕ крака няма да докоснат земята на нечестивия свят, както е сега,
така че бъдете подготвени, МОЯ Невеста, да бъдете грабнати, докато
сте живи. Нека се присмиват и се подиграват, АЗ стоя на вратата и
чукам. Всичко, което трябва да направят е да отворят вратата към
сърцето си, да се покаят и да поканят МЕН, а АЗ съм верен и ще им
простя всичките им грехове.

Попитайте ги защо те искат да бъдат измъчвани в ада или да бъдат
изгорени в Огненото Езеро? То не е създадено за тях. То е създадено за
злите. АЗ платих цената на Голгота и грабнах от сатана цялото
човечество, за да установя свободата. Но АЗ съм джентълмен. АЗ няма
да счупя вратата. АЗ просто чукам и чакам да бъда поканен. И така, пак
им казвам, че ЯХУШУА ХА МАШИАХ,, други МЕ наричат Господ Исус
Христос, ще дойде отново. Кажи на МОЯТА Невеста, че АЗ отново идвам
да я заведа у дома. Пригответе се да се върнете у дома, МОЯТ дом е
твой дом. Пригответе се да се върнете у дома, защото АЗ ще дойда да
взема МОЯТА Невеста вкъщи! Скоро ще чуете звука на Рога на Габриел
и ще бъдете грабнати, за да сте с МЕН, когато АЗ ви зова като МОЯТА
Невеста. Ще чуете думите, които идват до тук като гласът на Архангел,
докато той тръби в Рога на Шофара. Пригответе се да се върнете вкъщи,
АЗ идвам за МОЯТА Невеста! Един ще бъде взет, а друг оставен.

******

Написано на 17 септември 2000 г., 18:15 ч.
Така е казано, така е написано.
Дадено на слугинята Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred