Пророчество 43, Част 1 “АЗ СЪМ“ БОГ ГРЪНЧАРЯТ, ТИ СИ МОЯТА ГЛИНА! МОИТЕ ДАРОВЕ НЕ СЕ ПРОДВАТ!

print

Пророчество 43 – Част 1

“АЗ СЪМ“ БОГ ГРЪНЧАРЯТ, ТИ СИ МОЯТА ГЛИНА!
МОИТЕ ДАРОВЕ НЕ СЕ ПРОДAВАТ!

Дадено чрез Преп. Елишева Елияху
3 февруари 2001 г.
Изговорено чрез Препод. Елишева Елияху чрез помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ, словото първоначално бе дадено на друг брат Крис, но то е за всички Апостоли и Пророци, за пророческите училища и други нападения срещу Пратениците на БОГ (т.е. Браунсвил, „Възраждане на златната треска“, „Съживление на златния прах“, Родни Хауърд Браун, „Съживление на смеха“, „Пророчески клубове“, които не са нищо повече от конкурси за популярност, клика, на която Апостолско – Пророчески служители като мен никога не са били поканени и т.н.). Истинските Апостоли и Пророци се заглушават, манипулират, сплашват, унижават, дисквалифицират, обезсърчават и прогонват само защото говорят истината, обиждайки плътта заради Духа.

******

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ, да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко Пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

За да могат вълците да напълнят джобовете си със сребро и злато, като казват на хората, че подаръците на РУАХ ХА КОДЕШ се продават. Изцеление, освобождение и пророческите дарове не се продават! Това съобщение не е за всички. Ако чуете гласа на Татко БОГ да ви говори един на един, значи това е за вас. Ако не, предупредете другите, които популяризират пророчески школи като Пам Кларк, Андрю Стром и Крейг Мартин. Това са само 3 и все пак последната лъжа на сатана е: не сте пророк, ако не ходите в пророческа школа. Подаръците на БОГ не се продават.

Ето защо ви моля да сложите ръцете си върху моята снимка по-горе и да се молите на езиците на РУАХ ХА КОДЕШ, защото това служение вече е атакувано заради изговорянето на това ново послание. Пак казвам, аз съм само пратеникът, моля, не хвърляйте камъни по пратеника. Аз нямам какво да спечеля, освен да се подчиня на БОГА. Също така се молете и ходатайствайте за мениджъра на сайта и всички онези, които работят с мен, подкрепяйки ме със своята любов, молитви или финансова подкрепа, молете се благословенията да бъдат освободени бързо и също така, допълнителна защита за враговете, които използват окултното, които търсят нашето унищожение и унищожаване на това служение. Моля, молете се за изобилие от финансови благословения, за да можем да направим повече за Небесното Царство и за по-голямо помазание като Йоан Кръстител, за привеждането на изгубените овце и във всички области, особено за дара на прозорливост.

Моля, молете се, докато полагате ръцете си върху моята снимка, за да се премахнат незабавно цялото робство и препятствия от живота ми, които ми пречат да постигна това, за което аз съм родена.

Защото не става въпрос за това коя съм аз, а кого представлява това служение. Трябва да сме готови да изоставим изкуствени доктрини, лична мотивация, репутация, да сме смели, силни, че това служение ще се ръководи по БОЖИЯТ начин, а не по начина на църковната организация, нито по начина на мъж или жена. Не можем да направим нищо без помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Това е конфронтационно служение и понякога можем да обиждаме плътта, но ще имаме една цел да водим души към ЯХУШУА (Исус), като посочваме пътя към Небето, предупреждаваме за Ада, учим на Святост, предупреждаваме за значението на спазването на истинския Съботен ден, учейки безкомпромисното Слово на БОГ за слава на ЯХУВЕХ, ЯХУШУА и РУАХ ха КОДЕШ!

Ако посредничите за нас, бихте ли ни уведомили, за да не се чувствам толкова сама? Благодаря, че се съгласихте с мен, защото това е желанието на сърцето ми.

******

Пророчество 43
“АЗ СЪМ“ БОГ ГРЪНЧАРЯТ, ТИ СИ МОЯТА ГЛИНА!
МОИТЕ ДАРОВЕ НЕ СЕ ПРОДАВАТ!

МОЙ Възлюбен, чуй МЕ ясно чрез тази МОЯ слугиня. Ако си чул веднъж, АЗ ще го кажа отново, АЗ не призовавам квалифицираните, АЗ квалифицирам повиканите. Ти си повишен и въпреки това се държиш така, сякаш АЗ те понижавам. Ти чуваш МОЯ глас и продължаваш да тестваш това, което знаеш, че е истина. Запомни, че носиш отговорност за това, което знаеш. АЗ не казвам МОИТЕ тайни само на теб, за да знаеш само за себе си, но за да споделяш тайните знания, които АЗ ти давам, с когото АЗ ти казвам да говориш и споделяш. Не е твоя отговорност дали на съобщенията се вярва. Твоя отговорност е просто да доставяш съобщенията. Дали се вярва на съобщението зависи от слушателя на съобщението.

Ти трябва да си извършител на съобщението и да предадеш това, което АЗ ти казвам да кажеш, а не да го редактираш или омекотяваш така или иначе. Страхуваш ли се повече да не обидиш МЕН или хората, до които АЗ те изпращам? АЗ те завеждам до по-високо помазание и АЗ дадох на този слугиня тези думи, които да ти предаде. АЗ те повишавам за ръководител на класа. Кой си ти, за да кажеш, че не заслужаваш подобна позиция? Кой си ти, за да кажеш, че не си квалифициран? Не съм ли АЗ Грънчарят и не си ли ти глината? Нямам ли АЗ право да те оформя и използвам по избрания от МЕН начин? АЗ те обичам и те познавам и знам какво АЗ сложих в теб, когато АЗ те спасих, когато АЗ те създадох и когато АЗ те повиках и те избрах. Държиш ли повече за твоята репутация и какво мисли човечеството за теб или това, което АЗ, Създателят на всичко, мисля за теб?

АЗ те моля да не правиш нищо, което АЗ не съм помолил други МОИ апостоли и пророци да правят, но да се подчиняваш на МЕН и да търсиш МОЯТА Воля и АЗ ще те водя и ръководя и никога не те напускам и АЗ екипирам МОИТЕ воини, преди да ги пратя на предната линия на боя. Ти никога не ходиш сам на бой, АЗ съм там. Нито с празни ръце, нито гол. Облечи пълното всеоръжие на БОГ и вземи МОЯ меч, а не твоя. Вземи МОЯ щит на вярата и да гасиш огнените стрели, насочени към теб. Пази се от Юдите, които идват под формата на овце и все пак са хищни вълци. Моли се за по-голям дар на прозорливост и никога не си мисли, че имаш достатъчно от този дар, защото няма човек, който да може да каже, че те винаги разпознават лицето на сатана. Пази се, защото дяволът знае МОИТЕ планове за теб и той знае къде си слаб и къде си силен.

МОИТЕ истински Апостоли и Пророци не се нуждаят от пророческо училище. Те се учат в училището на силни удари, тъй като се събарят в плътта отново и отново, но когато се изправят, то е с по-голямо помазание и вече не е плътта, която се издига, а МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, която се издига. Пророческото училище не може да преподава това, което само РУАХ ХА КОДЕШ може да преподава . Каква цена може да бъде поставена на такъв подарък, който АЗ давам на МОИТЕ Апостоли и Пророци? Кой се осмелява да учи как се пророкува? Горко на тези лъжливи, плътски учители на лъжи, само за да напълнят джобовете си със злато и сребро.

Не се заблуждавайте, когато вълците назначават съдии, които говорят лъжи и насърчават фалшиви апостоли и пророци, които не са от МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ, нито слушат истинската РУАХ ХА КОДЕШ. Самопровъзгласилите се съдии, които съдят МОИТЕ истински апостоли и пророции ги обезсърчават и насърчават онези, които ходят по плът, а не в МОЯ РУАХ ха КОДЕШ. Пророческите училища прогонват и сплашват МОИТЕ истински пророци и апостоли.

Но те са обучени да слушат тези самопровъзгласени съдии на МОИТЕ апостоли и пророци или слушат Съдията на Цялото творение, великия БОГ „АЗ СЪМ“! Не хабете парите си за такава глупост. Защото тези училища тренират плътта и дори не чуват МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. Силни думи, но верни. Те говорят само за благословение и не предупреждават или изобличават. Да, АЗ увещавам от МОИТЕ апостоли и пророци, но АЗ също ги използвам, за да укорявам и изпращам предупреждения за покаяние и да, АЗ изпращам МОИТЕ благословения, но АЗ изпращам и МОИТЕ проклятия на онези, които не се подчиняват. АЗ изпращам МОИТЕ Апостоли и Пророци да говорят, преди АЗ да изпратя съд.

Ето защо МОИТЕ истински апостоли и пророци се приспиват дълбоко или ги сплашват или се страхуват да обидят плътта, затова АЗ изпращам тази слугиня да събуди МОИТЕ истински апостоли и пророци и да разобличи вълците в дрехи на овце, които карат да мълчат МОИТЕ апостоли и пророци по всякакъв начин, по който могат. За да накарат МОИТЕ апостоли и пророци да мислят, че ако не принадлежат към определена група или отидат в училище за пророци или ако не говорят с правилната граматика, тогава не смеят да говорят и не са призовани. АЗ призовавам образованите и необразованите да говорят МОИТЕ думи на всички езици, използвайки всички възрасти.

Всички, които чуят МОИТЕ думи и ги приемат, ще чуят това, което АЗ искам да чуят. Определени думи ще имат поне двойни значения. Точно както Библията прави, когато я четете и размишлявате повече от веднъж, вие ще чуете нещо чрез МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, което не сте чували или виждали преди. Болно МИ е когато МОИТЕ пророчески послания се редактират, за да звучат правилно според плътското образование. Кой може да каже коя е правилната граматика? Всички апостоли и пророци говорят ли само един език? Всички имат ли една и съща възраст, раса или пол? Всички от една нация ли са? НЕ! АЗ дори говоря от устата на бебета. Спрете да се опитвате да поставяте „АЗ СЪМ“ в рамка. Спрете да се опитвате да казвате какво АЗ ще правя и какво „АЗ СЪМ“ няма да направя. АЗ правя това, което човечеството най-малко очаква. Никой мъж или жена не могат да знаят в действителност ума на “АЗ СЪМ!”

Когато АЗ, Деца МОИ, казвам къде да отидете, вие идете. Когато АЗ ти кажа да бягаш, бягай. Когато АЗ ти кажа да говориш, говори. Когато АЗ ти кажа да мълчиш, мълчи. Когато АЗ ти кажа да стоиш неподвижно, не мърдай. Ако не знаеш какво да правиш, не прави нищо, докато имаш спокойствието, което „АЗ СЪМ“ изговорих. Когато врагът ти напомня за твоето минало, напомни на дявола за неговото бъдеще. Когато духът на осъждане те атакува, тогава помнете това, АЗ не ви осъждам, така че кой си ти, за да осъдиш себе си или да допуснеш някой да те осъди? Твоите грехове са толкова далеч, колкото изток от запад. Представете си риболовна дупка и разбери, че само ти и дяволът можете да ловите греховете от миналото, които АЗ очистих отдавна с МОЯТА пролята кръв на Голгота. Трябва да поставиш знак “Не на риболова“ там и вече да не ловите или да разрешите на някой да лови там. АЗ съм платил цената.

Не позволявайте на дявола да ви напомня за минало, което вече не съществува. Старото отмина и всичко стана ново. Нека АЗ да те попитам това, переш ли отново чистите си дрехи? Тогава спрете да МИ напомняте какво е почистил МОЯ Син ЯХУШУА. Ти сте квалифициран за новата длъжност, за която АЗ те призовах и помазах. Ако се съмняваш в това, тогава казваш, че БОГ на когото служиш, прави грешки и ти знаеш по-добре от „АЗ СЪМ“. Това ли казваш? Глината ще каже на този Грънчар как да оформи и използва глината? АЗ те помазах за такова време като това. Времето е по-кратко, отколкото мислиш да споделяш това, което АЗ съм ти дал да споделиш. Всички врати се отварят, стига да забележите благословенията, които АЗ съм запазил за вас и приемете това, което АЗ ви давам.

Помнете, че Илия от Древността (на Иврит Елияху) не беше този, който наистина беше нуждаещ се, защото той благослови вдовицата повече, отколкото тя го благослови. Илия никога не е бил в липса, защото как човек може да има липсва като е толкова помазан? Как може да ви липсва някакво благо, когато сте благословени с повече помазания и подаръци, отколкото дори сте разбрали? Внимателно изучавай и чети писанията, които АЗ съм казал на МОЯТА „Илия на Новото“ да ти даде. Както ти си я благословил, сега е казано да изговори тези благословения на теб. Не можете ли още да се различавате един друг? Вие двамата сте по-еднакви, отколкото и двамата знаете. АЗ ви избрах двамата да ви представя за МОИТЕ цели и не е имало случайни срещи, вашите пътища не винаги са МОИТЕ пътища, но МОИТЕ пътища са винаги за ваша полза и няма да откажа на двама ви нищо добро. И двамата заставате пред MEН и двамата се опитахте да кажете на Учителят Грънчар как да ви оформи и използва и двамата казахте, аз не съм достоен за такава задача.

Но АЗ казвам на двамата: „Разбира се, че не сте достойни от себе си“. АЗ не избирам съдовете, които се хвалят с достойнство си или с голяма стойност или красота, нито АЗ избирам онези, които смятат себе си за по-високи, отколкото трябва да бъдат, нито АЗ избирам съдовете, които смятат, че МИ правят услуга да бъдат използвани по такъв начин, АЗ избирам съдове, които знаят, че не могат да направят нищо от себе си или не говорят нищо ценно, освен ако не са под помазанието на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ не те избирам, защото решаваш да се популяризираш и да мислиш, че си по-добър от всички останали. АЗ те избирам, защото знаеш, че не си най-добрият и нито твоето богатство, нито твоята липса МЕ впечатлява, нито това, което имаш или нямаш, единственото, което МЕ впечатлява е фактът, че знаеш с БОГ всичко е възможно и АЗ избирам МОИТЕ апостоли и пророци от онези, които най-малко вероятно биха били избрани в очите на света. АЗ избирам най-малко вероятните да засрамя онези, които се мислят за мъдри.

Изучавайте и размишлявайте върху писанията по-долу и ще разберете дали това слово на знание е предназначена за вас. МОИТЕ овце знаят гласа на “АЗ СЪМ” на единствения Добър Пастир, защото кое дете не познава гласа на своя Баща? Ако не чуваш гласа МИ, това съобщение не е за теб, но го копирай, защото ще ти бъде напомнено, когато дойде моментът да го изпратиш на друг човек. Това е едно Слово един на един, въпреки че първоначално е дадено на друг, то не е предназначена само за един мъж или жена или дете.

Еремия 1: 4-12
Призоваването на пророк Еремия.

Исая 64:8
Но сега, ЯХУВЕХ. ТИ си наш Отец; ние сме глина, а ТИ си наш грънчар, а ние всички сме дело на ТВОЯТА ръка.

Еремия 18:3,4
Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си.
И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на грънчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на грънчаря да го направи.

******

Забележка:

Добре, моля се да съм използвана за благословение за вас и бихте ли ми уведомили, ако това слово все пак ви свидетелства? Аз съм просто пратеникът, моля, не хвърляйте камъни по този пратеник, но ако все пак хвърлите камъни по мен, не забравяйте, че те само ще отскочат от мен и ще паднат на моя Татко, БОГ ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ, защото това са ТЕ, които изговориха това съобщение, аз нямам какво да спечеля като правя това, освен да знам, че се подчинявам на моя Татко БОГ. Наистина бих счела за привилегия да се моля с някой като себе си, защото Самият БОГ те потвърди чрез това слово, когато чуеш ТАТКО БОГ да ти говори един на един.

Напоследък забелязах, че когато РУАХ ХА КОДЕШ говори Слово, изглежда, че е за повече от един човек, въпреки че първоначално е било предназначено за един човек, който си ти, Крис. Моля, уведоми ме дали трябва да дам това на останалите апостоли и пророци. Моля, прочети това повече от веднъж. Знам, че и аз ще го направя. Много месо има тук и моля, уведомете ме, ако ви свидетелства. За онези от вас, които са били измамени от сатана и са заглушили истинските апостоли и пророци и, да, жените също са апостоли. РУАХ ХА КОДЕШ не гледа на пола, само на желаещите съдове, които ще говорят безстрашно от РУАХ ХА КОДЕШ, а не с плах глас в плътта, повече страхувайки се да не обидят хората, отколкото желанието да ги обидят заради желанието да ги просветят заради душата им.

Аз изчаках да освободя това Слово, тъй като първоначалният човек, за когото е предназначено, не е получил имейла, в който аз съм го изпратила. Може би той пътува извън страната. Моля, помолете се този човек да получи това съобщение и да ми отговори в дух на любов и да не се обижда, преди деня на св. Валентин. Крис, ти си този, който разбуди помазанието в мен, само като се моля за теб ежедневно. Ти казваш, че си повече от компетентен да си мой ходатай и си човекът, който използва БОГ, за да ми носи няколко пъти окуражаващи, пророчески послания, когато най-много ми трябваха. Изглежда, че апостолите и пророците, които са свикнали да благославят другите по този начин, малцина отделят време, за да търсят слово за нас.

Крис, когато четеш това, не забравяй, че словото първоначално е било казано за теб. Но прости ми, че вече не мога да задържам това пророческо слово на знание, избраниците биват излъгани. Забележка за моите ходатаи, Крис е едно от имената, които е използвал в кореспонденцията си, аз не виждам това да това е истинското му име, но не искам да дам истинското му име в случай, че това би го обидило. Прилагам тази лична бележка, за да му докажа, че първо се опитах да го достигна с това слово на знание, моля се, ако той е включен в пророческо училище, тъй както предупреждава БОГ за това, че той ще чуе Татко БОГ да предупреждава да се измъкне скоро и да бяга или да се изправи безстрашно и да говори на пророческите школи, които са предназначени само да заглушат истинските апостоли и пророци и да напълнят джобовете си със злато и сребро.

Много любов, твоята сестра в ЯХУШУА,
Препод. Елишева Елияху