Пророчество 44, Изправете Се, Стражи На Стената!

print

Пророчество 44
Изправете Се, Стражи На Стената!

Изговорено под помазание към Преп. Апостол Елишева Елияху
8 октомври 1998 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя

пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42:8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

*******

Пророчеството започва
Сега АЗ призовавам мнозина напред, казва ЯХУВЕХ. Това са МОИТЕ
създадени съдове, създадени инструменти в МОЯТА свръхестествена
армия, които ще внесат единство в МОЕТО тяло. Те ще въведат ред,
защото сега е времето, казва ЯХУВЕХ, сега е времето за МОИТЕ
стражи. Сега е време за тези, които са ходили в полунощните часове.
Ставайте, ставайте, ставайте, о, спящи хора. Изправете се сега,
изправете се сега , изправете се сега и обявете победата. Армия,
толкова страховита и силна, армия, която ще накара врага да се
разтресе и да трепери от страх и ужас, като чуе шума на вашето
събрание и вашето маршируване по земята. Продължете да викате и
възвестявате и проповядвате Евангелието на Спасението.

Участвайте в духовното си хранене и отърсете съня от клепачите си и
чуйте гласовете на МОИТЕ стражи. Защото именно те, на които АЗ съм
дал това, МОЕТО Слово, така че вие станете, станете, станете, казва
ЯХУВЕХ, направете това, което е скъпоценно пред МОЯ поглед.
Направете това, което ще МИ донесе слава и това, което ще донесе
голяма реколта от души и АЗ ще знам, че наистина МЕ обичате.
Изправете се, изправете се, изправете се и се събудете за истината и се
опашете с истината и вървете в тази истина, защото МОЯТ вечен план е
разкрит сред вас и има още много подготовка да се направи и да
извършите това, за което АЗ съм ви създал.

(МОЯТ Небесен Отец ми говори днес и ми каза тези неща днес, толкова
разбираемо, толкова ясно. Защото в сърцата на човека бушуват бурни
облаци, които не се виждат в естествения вид и докато облаците на
войната се събират над хоризонта и докато гръмотевиците и
светкавиците на силата на тези военни облаци продължават да се
проявяват вътре.)

Вие чувате и вие виждате, не се страхувайте, казва ЯХУВЕХ, за тези
неща, които са от МЕН. Затова подгответе сърцата си, всички тези неща
са задвижвани и ще се разкрият, казва Всемогъщият ЯХУВЕХ. АЗ
подготвих добре МОИТЕ призовани. Не е ваша отговорност да създавате
истината. Просто е ваша отговорност да отговорите на МОЯТА истина,
казва Господ, вашият БОГ. Защото вие ще различите истината от фалша
и ще имате мир в сърцата си, че онези неща, които са от МЕН, са за
ваше добро и ще различите онези неща, които са лъжливи и са
изпратени от врага и неговите последователи, за да ви подведат.
Използвайте повишено внимание; не сваляйте охраната си.

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred