Пророчество 46, Предупредете Веднъж Враговете … И Ако Те Не Слушат, Кажете Им Да Преброят Дните Преди Падането На Гнева На ЯХУВЕХ!

print

Пророчество 46
Предупредете Веднъж Враговете … И Ако Те Не
Слушат, Кажете Им Да Преброят Дните Преди
Падането На Гнева На ЯХУВЕХ!

Дадено чрез Апостол Елишева Елияху
20 април 2001 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

На 18 март 2001 в служба за ръкополагане на Апостол Елишева Елияху,
Бог произнесе горното Слово за свидетелство на всички врагове, които
идват срещу това Месианско Еврейско Апостолско служение и слуга и
всички истински апостоли и пророци.)

Ако изостря лъскавия Си меч И туря ръката Си на съдба, Ще въздам на
враговете Си, И ще сторя възмездие на ненавистниците Си.

Второзаконие 32:41
Укрепете немощните ръце, И утвърдете ослабналите колена. Кажете на
ония, които са с уплашено сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето вашият
Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви
избави.(Исая 35: 3-4)

******

Пророчеството започва
О, Барбара, както и всички хладни Християни и всички врагове на
МОИТЕ Истински Апостоли и Пророци, въпреки че се подиграваш с
МОИТЕ Апостоли и Пророци, АЗ ти изпращам това пророчество. Твой
избор е какво да правиш с думите. Ще носиш отговорност защото го
нарече култ, за наричане на доброто лошо и лошото – добро. Тъй като
това не е работа на ръцете на човек, това е дело на РУАХ ХА КОДЕШ
(СВЯТ ДУХ).

Tи наистина изпитваш милостта на ЯХУШУА. АЗ удължих твоето
крехко здраве, но АЗ ти казвам сега, пази се, защото твоето здраве
надхвърли границата на заеманото време. Ако ти продължиш да
докосваш МОИТЕ помазани и нараняваш МОИТЕ Апостоли и Пророци и
това Служение и други истински апостолски служения, ще пожънеш
това, което сееш. АЗ те предупреждавам, че устата ти е като отворена
гробница и си изпълнили гроба с изобилие от мръсотия, докато
изхрърляш омразата, гнева, клюките, клеветата, злобата, ревността,
завистта, расизма и духа на антихриста. Внимавай, защото ти хулиш
РУАХ ХА КОДЕШ.

Ти имаш дух на религия, а не любяща, послушна, връзка с този, когото
наричаш своя Спасител, но АЗ дори не те познавам като МОЕ дете.
Толкова много си се заблудила. Ти се сравняваш с Изгубения син и
света е твоя свинарник, въпреки че посещаваш църква. Църквата, която
посещаваш, е просто формалност и ти и другите я използвате като
идолопоклонство. Този пастор не е добрият пастир. АЗ, ЯХУШУА, съм
единственият Добър Пастир и Спасител.

Само АЗ платих цената на Голгота. АЗ ще използвам тези думи, за да
предупредя другите, въпреки че твоята омраза към тази Апостолска
Слугиня е възбудила МОЯ гняв към теб, ти казаш, че ще унищожиш
нея и това служение? Ти и коя армия, армията на сатана? Не можеш да
унищожиш това, което е изградил Всемогъщият БОГ. Пазете се, всички
врагове на това Апостолско Служение и други истински Апостолски
Служения, защото АЗ поставих това служение като благословение за
света и да не е проклятие. И все пак, начинът, по който се отнасяте към
тази слугиня и служението, е начинът, по който АЗ ще ви служа обратно.
Били сте предупредени и АЗ винаги изпращам МОИТЕ Апостоли и
Пророци да предупредят, преди да изпратя МОЯ съд.

АЗ увещавам, насърчавам, както и изобличавам и предупреждавам да
се покаят и само онези, чиито сърца не са толкова студени, колкото
злият фараон, ще имат уши да чуят. Когато хората ви гледат, наистина
ли мислите, че виждат ЯХУШУА? Вие МЕ наскърбявате, защото
посещаването на църквата няма да ви занесе в Небето или колко
десятък давате. АЗ не съм впечатлен от вашето подгряване на
църковните пейки, модните ви ревюта или вашите клики.
АЗ съм ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ и АЗ съм бил милостив досега, но вие
изпитвате МОЕТО търпение, когато говорите срещу тази Апостолска
Слугиня и проявявате неуважение към Шандра, която е силна жена на
БОГ, а също и МОЙ пророк. Виждате детето в нея и отказвате да видите
жената на деветнадесет години. АЗ скърбя, когато АЗ чуя думите, които
казваш, които я срязват до мозъка на костите ѝ. АЗ съм този, който чува
нейния плач, когато тя копнее да бъде обичана и оценена и въпреки това
смятате ли, че тя се продава? Какъва цена слагаш върху нея? Защото тя
е безценна в МОИТЕ очи и в очите на МОИТЕ дъщери.

АЗ въздигнах МОЯТА слугиня Елишева и въпреки че цветът на кожата й
е различен от вашия, и двете споделят МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ с
желание да обичат и благославят другите и да ги водят към Небето. Тук
не става дума за деноминация, а за лична връзка с ЯХУШУА. Каква
връзка наистина имаш с МЕН? Каква вяра наистина имаш в МЕН?
Ти казваш, че вярваш в Библията и въпреки това доказваш, че не го
правиш с думите, които сега говориш на МОЯТА Дъщеря и на тази, която
наричаш своя дъщеря и на другите МИ слуги, които хулиш. Внимавай,
защото не хулиш човек или хора. Когато докоснеш това помазано
Месианско Еврейско Апостолско служение (служител) или друго
помазано Апостолско Служение, включително и другата църква на
Шандра, ти клеветиш на когото е това служение и това е Великият БОГ
ЯХУВЕХ и РУАХ ХА КОДЕШ.

Не критикувай това, което не разбираш, по-добре е да прикриеш устата
си и да бъдеш смирена. АЗ дадох на Шандра духовна майка, защото ти
не я обичаше, грижеше, поучаваше, насърчаваше в пътищата на
Господ. АЗ, ВСЕМОГЪЩИЯ БОГ ЯХУВЕХ те предупреждавам, че си
хладна и знам сърцето и мотивите ти, когато посещаваш църквата и това
е по една причина и това е така, защото си се надула от гордост и искаш
всички да мислят, че си по-свята от колкото си.

Ти си с Фарисеен Дух. АЗ знам сърцето ти и то е зло и АЗ чувам твоите
ругатни и укори срещу МЕН и срещу истински помазаните. Ти съдиш
другите по размера на портфейла им и не ги съдиш по плодовете на
МОЯ РУАХ ха КОДЕШ. Бъди предупредена, МОЯТА Дъщеря е
изпратена към теб с това пророчество, въпреки че я мразиш и се
подиграваш с нея и други, ще носиш отговорност за това, което сега
знаеш.

Слушай къде ще бъде следващият ти дом, АКО продължиш по злите си
хладки пътища (Виж Гражданин на Ада). АЗ ще те повърна от устата СИ
и Адът ще бъде следващото ти място за престой. ПОКАЙТЕ СЕ, врагове
МОИ, вие не познавате Апостолската Слугиня, която докосвате и не
знаете Помазанието на Светия Течен Огън, което е на нея и на това
служение. Но вие ще знаете, ако АЗ изрежа дупки в джобовете ви и
всичко, което може да се обърка, ще се обърка. Апаратите, които не
изискват подмяна, ще се наложи да бъдат подменени. Вашите превозни
средства ще се нуждаят от скъп ремонт.

Вече нямаш благоволението, нито духа на демонстрация, който е
измамил другите и те те виждат коя си. И ще се погледнеш в огледалото
и ще намразиш отражението, което виждаш и ще виждаш себе да
старееш пред собствените си очи. Ако отидеш на лекар и получиш лоши
съобщения, ще си спомниш деня; ти и МОЯТА Дъщеря и Апостол
Елишева Елияху. Ще си спомниш и ще съжаляваш за деня, в който се
опита да я прокълнеш и се опита да унищожиш това служение и други.
Казваш, че имаш частни детективи? Ти знаеш, че АЗ знам истината и
въпреки това продължаваш да лъжеш за МОЯТА Дъщеря и хулиш нея и
това служение, докато изобщо не я познаваш. Спри да се опитваш да
влачиш другите, за да споделят наказанието ти.

МОЯТ Апостол изпълнява само МОЯТА воля и обича МОЯТА Дъщеря
Шандра и други, с любов, която АЗ й дадох и ги научих на МОИТЕ свети
пътища в Библията, тя не наранява Шандра или тях. Но ти се наричаш
майка и въпреки това изобщо не си майка. Необходимо е повече от
раждането на дете, за да заслужиш думата майка. Тъй като се
подиграваше с МОЯТА Апостолска Слугиня, докато тя преминаваше
през времена на изпитания, сега ти ще познаеш страданието, което тя
претърпя и ще плачеш със сълзите, които тя проля, защото АЗ поех
тежестите на МОЯТА Дъщеря, но сега ти ще понесеш пълния товар.
Дори разделителният меч ще стигне до твоя дом и собственият ти
съпруг ще те гледа с отвращение и срам. Покай се!

Ти взе на себе си тези неща, като Второзаконие 28:19 ясно обяснява на
онези, които не се подчиняват на МОЕТО Слово. Ще бъдеш прокълната,
когато влизаш и ще бъдеш прокълната, когато излизаш. Благословения
вече няма да има. Ти си използвала духовете на манипулация,
сплашване и духа на страха, за да имаш свой собствен път. Дори
собственият ти съпруг, въпреки че ще се опита да протестира, знае
истинското ти сърце на унищожение. Ти мислиш, че твоя път е
единственият път, но се върни при МЕН, докато все още има време и
нека отново да поговорим, покай се и се отвърни от безбожните си
пътища.

Жената, на която гледаш като на враг е просто Пратеник, който изговаря
МОИТЕ думи. АЗ мога да превърна всички тези проклятия в
благословения, ако само повярваш на МОЕТО Слово, което чуваш
дълги години и въпреки това дори не вярваш, че АЗ съм същият БОГ
вчера, днес и утре. Спри да докосваш МОИТЕ помазани и нараняваш
МОИТЕ Пророци. АЗ докоснах твоето здраве, за да привлека
вниманието ти, какво още трябва да направя? Защото АЗ наказвам тези,
които АЗ обичам. Колко повече наказание трябва да ти дам, за да те
накарам да признаеш МОЯТ път, а не твоя път, че е единственият начин
да влезеш в Царството Небесно.

Учи се от МОИТЕ Апостоли и Пророци, защото МОЕТО помазание
почива в тях. Спри да гледаш на Шандра като на дете, тя е като орел,
който се учи да лети и скоро ще се извисява с другите орли и
ръкоположени. Спри да задържаш могъщата жена на БОГ, или ще те
държа отговорна.

******

20/4/01 Някои обижда, други просветлява, тази слугиня на ЯХУШУА
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred