Пророчество 48, Израел, Твоите Враговете Се Опитват Да Те Направят Изкупителна Жертва!

print

Пророчество 48
Израел, Твоите Враговете Се Опитват
Да Те Направят Изкупителна Жертва!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
29 май 2001 г.

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Предупреждение за Израел и за всички онези, които обичат Израел и
Eврейския народ с любов не нашата собствена, а от ЕЛОХIМ, моля,
както е заповядано в Писанието и се молете за Eрусалим. Моля се,
молетете се и се съгласете, че ОТЕЦ ЯХУВЕХ ЕЛОХИМ, ХаШем
Адонай, ще пощади онези, които викат към НЕГО, дори и онези, които
все още не познават ЯХУШУА като МЕСИЯ. Моля, молете се
работниците да стигнат до тях много бързо, за да работят в Израел.
Нещо толкова спешно е в духа ми. По-долу е Словото, което дойде
неочаквано, когато писах на менаджера на сайта, Пророчеството потече
напред и не е като огъня в костите ми, чакам подходящия момент да се
освободи. Аз не разбирам нещо, ако някой има отговор, моля да ми
уведоми, но въпреки че имам дата на Петдесетница, Шавуот, 27 май, не
чувствам спокойствие, че 27 или 28 май е правилната дата.

Нещо не е наред. Трябва да е в Събота за едно нещо. Не Неделя или
Понеделник. Не, нещо наистина не е наред и не знам точната дата, ако
някой може да потвърди това, моля да ме уведоми. Сякаш все още
чакам Петдесетница или Шавуот да дойдат и да го празнувам, този ден
трябва да се случи нещо сериозно в духовната сфера, ако не и във
физическата сфера. Имах неприятно усещане, че нещо се е променило,
че нещо се е променило в Календарната дата. Чувства ли се някой друг
по този начин? Моля, пишете ми. Не твърдя, че съм толкова запозната с
дати. [Забележка: научихме, че денят на Петдесетница, Шавуот, е 2 юни
2001 г.]

Възлюбени Еврейски народ, трябва да разберете, аз не искам да ви
обърна към християнството, а по-скоро да ви запозная с ЯХУШУА! Вие,
които обичате ХаШем Адонай, който даде законите на Мойсей, ние
просто искаме да ви запознаем със СИНА на ХаШем Адонай, името МУ
е ЯХУШУА ХА МАШИАХ , някои ГО наричат с гръцко име (Исус), ТОЙ
дава Искупление, когато нарушаваме законите на ХаШем Адонай . ТОЙ
покрива нашите грехове с пролятата Кръв на Голгота, ТОЙ е жертвеният
съвършен Агнец, точно както кръвта на агнето беше поставена на
стълбовете на вратите по времето на Мойсей, така че ангелът на
смъртта минаваше покрай тези къщи и те биха пощадили проклятието за
Египтяните и онези които бяха предназначени за злия фараон.

Това не означава, че Египтяните не приемат ЯХУШУА или, че всички
Египтяни отиват в ада, ЯХУШУА спасява всички, приели ГО за МЕСИЯ и
обърнали се от злите си пътища. Да обичаме ЕЛОХИМ ОТЕЦ ЯХУВЕХ,
НЕГОВИЯ СИН като МЕСИЯ и ГОСПОД ЯХУШУА (Исус Христос) и РУАХ
ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ), за да ви напътстват и ръководят, за да донесете
Слава на ЯХУВЕХ на нашия Елохим, ХаШем Адонай. Изпратена съм
както към евреите, така и към онези, които не разбират, когато приемат
ЯХУШУА като ГОСПОД и МЕСИЯ, те са присадени към клоните на
маслиновото дърво и стават евреи. Кръвната линия на Царя на Евреите
и ГОСПОДА на Господарите е това, което ни завежда на Небето. Има
един ходатай преди ОТЕЦ ЕЛОХИМ и това не е нито Мария, нито светци,
нито Мохамед, или Буда. Никой от тях не е МЕСИЯ, само ЯХУШУА беше
съвършен, безгрешен и положи своя живот за нас, проливайки КРЪВТА
СИ, за да отмие греховете си. Тъй като ЯХУШУА е СИН на ХаШем
АДОНАЙ , бил е с НЕГО на Небето от началото на времето.

******

Израел, Твоите Враговете Се Опитват
Да Те Направят Изкупителна Жертва!

Дадено под Помазание на Апостол Елишева Елияху на 29 май 2001
г., писано в ПОЛУНОЩ, завършено в 12:30

АЗ, ХаШем АДОНАЙ и ЯХУШУА изпитваме специална любов към
Израел като никоя друга страна, защото МОЯТ Възлюбен Син ЯХУШУА
изля НЕГОВАТА кръв на тази земя. Никъде другаде по света не се е
изляла физическата кръв на МОЯ Син, само в Ерусалим. Никоя друга
планета освен Земята не се нуждае от Спасител, където сатана беше
свален от небето, когато се разбунтува. МОЯТ Син ЯХУШУА беше
обявен за Цар на Евреите, дори думите, приковани върху този кръст.
Това, което беше казано и написано в присмех, беше пророкувано в
МОЕТО пророчество хиляди години преди раждането на ЯХУШУА на
земята. Още преди греха на Адам и Ева, АЗ знаех какво ще се случи
преди да се е случило. „АЗ СЪМ“ е ЕЛОХИМ на всички знания, а „АЗ
СЪМ“ е ЕЛОХИМ на времето. „АЗ СЪМ“ е наистина БАЩА на Времето, в
МОИТЕ очи няма начало или край.

След падението на Адам и Ева, човечеството се нуждаеше от спасител,
защото единственото, което АЗ можех да видя, бяха вашите грехове
винаги пред МЕН. АЗ унищожих света с потоп заради греха. Но не всички
бяха изгубени, защото Ной и неговото семейство бяха благосклонни към
МЕН, затова АЗ ги използвах за населване отново на земята. Кръв бе
проляна при първото убийство на семето на Адам и Ева, Каин уби Авел.
Имаше нужда от кръвна жертва, за да отмие кръвта от ръцете на Каин.
Синът на Адам и Ева бе убит, а другият им син е убиецът. сатана отново
заблуди семето на Адам и Ева чрез първоначалния грях на бунта, когато
Адам и Ева ядоха от дървото, от което им беше забранено да ядат.

Кръвните жертви от животни бяха само сянка на онова, което трябваше
да дойде по МОЕТО време. Едно съвършено Непорочно Жертвено Агне,
което АЗ обичам и което обича вас, МОЯ собствен Син ЯХУШУА. Колко
бързо забравяте колко чудеса „АЗ СЪМ“ извърши чрез този пророк, за
който бе пророкувано във всичките ви Свети Писания. Не мнозинството
извика: „Разпни го“. Това беше план, добре организиран от религиозната
и политическата система.

Онези, които ОБИЧАТ ЯХУШУА, бяха обслужени от НЕГО, ТОЙ хранеше
десетки хиляди само с няколко риби и филийки хляб, а ТОЙ имаше
големи тълпи, които пееха Осана на царя. Те не викаха “Разпни го”,
защото мнозина бяха обучавани и тълпи толкова големи, които ГО
следваха където и да отиде. Колко са излекувани, освободени,
възкресени от мъртвите? Писанията не казват всичко, но тези гласове
бяха оставени без внимание. Множество от тези чудеса бяха
документирани и използвани срещу HЕГО в подигравките на съдебно
следствие. Запитайте се сами, ако ЯХУШУА не е МОЙ Син, с каква сила
ТОЙ извърши тези чудеса? Дали сатана ще благослови хората по такъв
начин, че той да ги накара да вършат добро и да се подчиняват на
ЕЛОХИМ на Сътворението? Дори вашите собствени книжници и равини
не можаха да намерят измама в НЕГО, освен че ТОЙ се осмели да
лекува и да прави чудеса в Шабат (Съботен) ден. Не разбирате ли, че
политическата система се страхуваше от такъв добър Цар да бъде на
власт, а религиозната система се страхуваше, защото равините нямаха
такава сила на изцеление, освобождение и възкресение? Ревността,
страхът, сребролюбието и алчността бяха основните причини МОЯ Син
да бъде осъден от човека.

Това беше МОЯ добър план, заради вас АЗ позволих това да се случи,
по всяко време ЯХУШУА можеше да призове 10 легиона ангели да
дойдат и да се бият и никой човек не би останал жив и никой, който чете
това, няма да бъде спасен са от греховете си. Всички, които четат това,
биха били обречени да плащат цената за собствените си грехове. АЗ,
ЯХУШУА, станах ваше жертвено агне, защото това беше планът на
ХаШем АДОНАЙ, молейки МЕ да заеме вашето място, за вашите
греховете, изисквайки Кръвно умилостивение от Светата Безгрешна
Кръв, за да можете да бъдете простени и да се съберете отново с
ЕЛОХИМ на вашето Творение и да можете да живеете с НАС на Небето.
АЗ, ЯХУШУА, съм този, за който се говори в Исая 53. Не позволявайте
на вашите нечестиви равини да ви лъжат повече. Израел не плати
цената, която АЗ платих. Как може Израел да бъде споменатият в Исая
53?

Говоря това чрез МОЯ Апостол Елишева Елияху, вие, Евреите, не
разпнахте МЕН, ЯХУШУА. Римляните МЕ приковаха към този кръст.
Римляните са жертвали МОИТЕ Деца, които МИ се покланят в истина.
Римляните построиха колизей, за да се подиграват с МЕН, като
измъчват МОИТЕ деца, обезглавявали ги, рязали ги наполовина,
различни методи на смърт, измъчвали, убили с камъни, храна за
лъвовете и убивали мъже, жени и деца за спорт, за удоволствие. Пазете
се, Римската империя е готова да го направи отново, да и на вас, о,
Израел. Пазете се от този, който идва при вас, Израел, облечен в дълга
роба, носещ скиптър, седнал на трон, говори мир в МОЕТО ИМЕ и
въпреки това в него не е намерен мир. Той не служи на EЛОХИМ на
мира. Той седеше в нечестивия храм и дори сваляше обувките си,
обувайки бели чехли, които нямат чистота в тях, сякаш искаше да каже,
че това е свещена земя и онзи, който трябва да стои за EЛОХИМ на
Сътворението, прокълна душата си по нов начин този ден.

Този човек, който има поклонници, които го почитат, наруши закона на
ХаШем АДОНАЙ, тъй сигурно както беше златното теле, което Аарон
беше направил да се покланят. Няма да имате други EЛОХИМИ пред
МОЕТО лице. Словото не трябва да казва: „Пред МОЕТО лице“, то
трябва да гласи „да няма имате никакви други EЛОХИМИ, освен МЕН!“
„АЗ СЪМ“, който няма нужда от друго име. Защото “АЗ СЪМ”, който “АЗ
СЪМ” и няма друг! Пазете се от духовните водачи, които идват от
Римската империя. Израел, ти се продаваш на най-високия участник в
търга и дори не го осъзнаваш. Но Израел, никой не може да продаде
това, което не им е дадено. Защото Израел принадлежи на ХаШем
АДОНАЙ. АЗ дадох обещание на вашия прародител Авраам и АЗ не съм
човек, който лъже.

Кръвта на мъчениците е като хоросан, която държи камъните на колизея
заедно, кръв която призовава за отмъщение на МОИТЕ врагове. Не се
заблуждавайте, онези, които седят високо и мислят, че са като Елохим,
защото „АЗ СЪМ“ не е ЕЛОХИМ, на който да се подигравате дълго.
Онези, които убиват МОИТЕ деца, ще бъдат в тези колизеи в Ада. Той
ще бъде възстановен и начините, по които враговете убиват и измъчват
МОИТЕ деца, ще се правят на тях вечно, отново и отново и отново.
МОЯТ Син ЯХУШУА не си отмъсти, а вместо това се помоли не само за
онези, които го разпнаха, биха, измъчваха и унижаваха, но за цял
Израел и света. Вие вярвате, че АЗ, ХаШем АДОНАЙ, говоря от
Пророците на Древността, защо не можете да повярвате, че АЗ, ХаШем
АДОНАЙ и ЯХУШУА, говоря от МОИТЕ Слуги, Апостоли и Пророци?

АЗ, ЯХУШУА казах: “ОТЧЕ, прости им, защото не знаят какво правят!”
АЗ, ЯХУШУА, обичам Израел, също ХаШем АДОНАЙ прави това и
РУАХ ХА КОДЕШ. Не дадох ли МОЯ Дух сред вас в Ерусалим? Майка
МИ не беше ли девствена Еврейска слугиня? Правех ли АЗ знаци,
чудеса и знамения в чужда държава? Знаете, че на земята на Израел
пътувах, ходех, служих, лекувах, освобождавах, възкресявах мъртвите,
учих, живях, работих и почитах сред вас. Израел, докога ще МЕ
отричаш?

Видяхте ли МЕ да греша, докато АЗ ходих сред вас? Не, защото АЗ бях
изкушен като всеки смъртен човек, но не се поддадох на това
изкушение. АЗ, ЯХУШУА, живях живот като Евреин и поддържах всеки
еврейски закон, защото АЗ не дойдох да разруша законите, дадени от
МОЯ БАЩА, който ги е написал със СВОЯ пръст върху парче камък,
когато ТОЙ изгори законите на плочи от камък, ТОЙ ги изгори в сърцата
ви, така че да нямате извинение да кажете, че не знаете разликата
между доброто и злото. И въпреки това, дори тези закони ви осъждат, че
не спазвате законите, имате нужда от някой, който да ходатайства от
ваше име и АЗ, ЯХУШУА пролях МОЯТА Безгрешна Кръв, полагайки
МОЯ живот за всички, които призовават МОЕТО ИМЕ, има спасение от
греха. ХаШем АДОНАЙ вече не вижда греховете ви, а вместо това вижда
МОЯТА Кръв, която покрива греховете ви и ги измива. Не мислете, че
това означава, че можете да живеете като сатана и все още да обичате и
да служите на ХаШем АДОНАЙ, защото това не е оправдание за
умишлено съгрешаване и да наскърбявате ЕЛОХИМ ОТЕЦ.

Само да видите колко близо до Ада можете да живеете е много опасно, защото
още не знаете времето, когато животът ви ще свърши на тази земя.
Внимавайте, смъртта е само началото на вечността в Рая или Ада.
Ако беше достатъчно само да пазите Високите Свети Дни и да ви
гарантират Небето, тогава АЗ нямаше да се наложи да плащам цената
за вашите грехове с МОЯ земен живот. Ако беше достатъчно само да
спазвате законите, нямаше да е необходимо АЗ да съм вашата жертва.
Никой на земята не е безгрешен. Всички са съгрешили и им липсва
съвършенство, защото това е планетата на която грехът на бунта е
развързан от бащата на всички бунтове и лъжи, името му е сатана.
АЗ, ЯХУШУА, не бих ви бил МЕСИЯ или да бъда достоен да бъда
вашето непорочно жертвено Агне, ако бях се поддал на греха.

Не казва ли Тора и Танах (Стария Завет) отново и отново чрез вашите
Древни Пророци, че няма по-голяма любов от този човек, който полага
живота си, за да спаси друг?” ХаШем АДОНАЙ МЕ помоли да направя
това заради вас. АЗ бих го направил отново, ако трябваше да се спаси
дори само един човек. АЗ нося белезите на МОЯТА любов към вас, в
МОИТЕ ръце и крака. Вие сте винаги с МЕН дори в дланите на МОИТЕ
ръце, на които сте гравирани. АЗ бях разпнат на ваше място, всички
онези, които съгрешават и всички съгрешиха и отпаднаха от Славата на
ЕЛОХИМ, ващия Създател, който наричате ХаШем АДОНАЙ, други го
наричат ЯХУВЕХ. ТОЙ е един и същи, единственият ЕЛОХИМ ОТЕЦ,
великият ЕЛОХИМ, който не се нуждае от име, освен „АЗ СЪМ“.

Нищо не се промени в политическите системи и същият дух на религия,
който МЕ обвини, би направил това отново днес. Той е покварен и
замърсен от онези, които се наричат Евреи, но не са, а вместо това са
синагога на сатана или слуги на сатана. Те поставят тежест върху
МОИТЕ Хора, те сами отказват да ги понесат, данъци, които самите те
отказват да плащат.

Израел и МОИТЕ деца по света, пазете се, защото враговете вече са
навън, а враговете ще използват онези, които се покланят на ЯХУВЕХ в
истината като изкупителна жертва и ще ви обвинят в зверства който не
сте направили. Обвиняват ви за убийства, извършени от онези, които са
се заели да ви доведат до падане. Най-големите ви врагове приличат на
вас, говорят като вас и въпреки това те ви предадоха точно както Юда
МЕ предаде за 30 сребърника. Помнете, Юда също беше евреин, който
приличаше на вас. сатана е тук да разбере каква е вашата цена, за да
предадете EЛОХИМ, на който служите. Каква е вашата цена? Цената на
душата е безценна, както и Царството Небесно.

Имате врагове, които водят война срещу вас и въпреки това дори не
осъзнавате, че войната, която идва срещу вас е политически заговор ,
който да отклони вниманието ви от истинските врагове, които искат да ви
унищожат и вашата вяра в EЛОХИМ, на който служите. Този враг е на
път да унищожи земята, в която живеете, въпреки че живеят в същата
земя, същите народи, Ада ще бъде следващият им дом.

Глад, който не е направен от МЕН, сушите, които не са направени от
МЕН, всичко, създадено от хората, за да унищожи хората, за да играят
на EЛОХИМ. Болни животни, които не са създадени от Създателя, а
вместо това са направени от човека, а не са направени от EЛОХИМ,
всичко по същата причина като Юда, поради алчност. Хората умират по
целия свят, а здравите животни се унищожават и никой не се чуди защо?
Това е така, че враговете да могат да управляват доставките ви за
храна и нейните разходи. Глад в държави, които никога не са знаели
глад и суша и въпреки това ще знаят глад и суша, преди края на тази
година ще чуете за извършени зверства и те ще кажат, че EЛОХИМ е
виновен. И все пак EЛОХИМ не е направил нищо, за да прокълне
МОИТЕ Възлюбени Деца, а само да ги благословя.

сатана и неговите слуги ви лъжат и ви карат да мислите, че ХаШем
АДОНАЙ е глух за вашите молитви и викове от болка. Но това е лъжа,
защото ОТЕЦ ЕЛОХИМ плаче с вас и ще ви защити и ще отмъсти на
враговете и ще освободи всички онези, които се осмеляват да повярват,
че ТОЙ е същият ЕЛОХИМ, освободил в древността. Пазете се, защото
сега е моментът, както е предсказано, за доброто се говори като зло, а
злото се говори като добро. Колко от тях ще се изправят и ще определят,
че отстояват Святост. Писанията определят какво е Святост, не
позволявайте на хората да поставят тези стандарти.

АЗ скърбя за това, което трябва да се случи с Израел, преди да се
покаеш, че отхвърляш единствения МЕСИЯ. Защото АЗ съм ЯХУШУА,
няма друг МЕСИЯ, който да е платил цената, която съм платил. Има
друг фалшив месия, пазете се, защото той е син на погибел, скоро ще
дойде да ви заблуди и ще ви тласне в по-голямо робство от злия фараон
или Ирод. Дори Хитлер няма да може да се сравни със злия антимесия,
който идва и с лъжепророка. Той идва първо при вас, Израел, за да ви
заблуди. АЗ, ЯХУШУА, бях роден във Витлеем и измъчван за греховете
на другите. Не човек МЕ уби. АЗ доброволно положих МОЯ живот за вас
и умрях за всички, които съгрешават и АЗ възкръснах от мъртвите, не в
непозната земя, но отново в Ерусалим в МОЯ Шабат.

АЗ се възкачих се на Небето от Ерусалим и АЗ ще дойда отново в
Ерусалим. АЗ, ЯХУШУА, няма да поставя краката СИ на други планини,
освен на Елеонската планина. АЗ, ЯХУШУА, ще управлявам и владея от
Ерусалим, унищожавайки злите на земята на Израел. Израел, о, Израел,
не разбирате ли колко много любов имаме към теб, ХаШем АДОНАЙ и
ЯХУШУА? Ние дори въздигаме Апостоли и Пророци по света, за да ви
напомним колко много НИЕ ви обичаме. Докога ще тествате НАШЕТО
търпение? Колко кръв трябва да изтече, преди да се върнете към
Светостта и да напуснете принца на мрака? НИЕ знаем и вече знаем
какво ще отнеме и така то трябва да се случи. Защото знаем колко
време ще отнеме, преди да се върнете и да изоставите съвременния
начин на поклонение само с молещи се устни, да рецитирате думи с
устата си, а не със сърцето си или Духа?

Запитайте се: „колко време преди да повярвате както са вярвали вашите
прадеди, като Авраам, Исаак, Яков, Мойсей, Ной, Даниил, Йосиф, Исус
Навин и Илия, трябва ли АЗ да ги назовавам всички? Вие знаете Тора и
Танах, защо ги рецитирате и не вярвате във вярата, че точно както
ЕЛОХИМ на вашето творение освободи Израел преди, “АЗ СЪМ” може и
ще го направи отново. О, Израел, вие сте и бяхте като непокорно дете,
пълно с бунт, правейки нещата по вашия начин, а не по начина на “АЗ
СЪМ.” Знаете Тора и Танах, колко време преди да повярвате на това,
което учите и рецитирате? Колко време преди да паднете на колене и
да помолите ХаШем АДОНАЙ да дойде между вас във войните ви? Кога
ще признаете, че враговете са прекалено големи за вас? Спри да се
опитваш да си отмъстиш за себе си. Върни се и се моли на ЕЛОХИМ на
предците си. Върни се, за да МЕ хвалиш в Псаломи преди да влезете в
битка.

АЗ изпращам МОЯТА Апостолска Слугиня при вас и отново ви моля да
се върнете при МЕН по стария начин и не оставяйте вярата си във
време, когато най-много се нуждаете. Спрете да хвърляте камъни по
пратениците, които АЗ ви изпращам. Спрете да ги арестувате, да ги
убивате, да ги гоните. Вместо това вземете крайъгълния камък на
Храма, който сте отхвърлили и постройте къщата си върху тази скала.
Това е единствената ви надежда; това е единственото ви избавление. Не
поглеждай надолу към тази МОЯ слугиня, само защото тя е жена.
Спомнете си Дебора и как АЗ я ръкоположих да бъде Съдия и пророк на
цял Израел. АЗ не избрах собствения й съпруг, въпреки че той седеше
при портата и беше свят човек. Тъй като мъжете се осмелиха да кажат
какво би направил и не би направил ХаШем АДОНАЙ, кого АЗ бих
използвал и кого АЗ не бих използвал, АЗ засрамих онези, които смятат,
че са мъдри и АЗ го направих веднъж и АЗ ще го направя отново. АЗ
ХаШем АДОНАЙ ви дадох МОЯ Син ЯХУШУА, като подарък от Небето,
един ден ще МИ отговорите ли какво сте направили с НЕГО? Приехте ли
ГО или ГО отхвърлихте? Опитахте ли се отново да ГО разпънете?
Приехте ли подаръка, който АЗ ви дадох на Голгота?

Как АЗ копнея да спра каквото трябва да се случи, защото по улиците ще
тече кръв и то вече започна. Страх ще бъде и мъка по такъв начин, че
дори в съня си ще искате да спите с едно отворено око. Ще бъдете
използвани като изкупителни жертви, използвани като жертва, ако
вашите собствени политици прикриват това, което правят враговете,
защото те знаят и не искат да признаят, че враговете дори са проникнали
в политически постове, на които сте се доверили.

Не се доверявайте на никой, освен на ХаШем АДОНАЙ, EЛОХИМ на
вашето творение и ЯХУШУА, EЛОХИМ на вашето изкупление. Доверете
се на ХаШем АДОНАЙ, докато викате към МЕН за милост и търсите
МОЕТО лице, що се отнася до истината кой е ЯХУШУА, АЗ ще ви
изпратя вярно доказателство за това, което MОЯТА Слугиня
провъзгласява в MОЕТО Име. Не се доверявайте на всичките си равини,
че те говорят истината, защото толкова много вече не говорят МОЯТА
истина, а истината, която ще говори антимесията. Злите равини и
учители, политиците говорят каквото ще говори фалшивият пророк.
Злите равини казват, че са Евреи и все пак принадлежат към синагогата
на хасатан. Внимавайте, защото сте били предупредени. Те ви казват да
живеете по начини, които ще ви причинят големи жертви и въпреки това
фалшивите равини натоварват върху вас тежести, които те не носят на
себе си, те събират само тежести и страхове на МОИТЕ хора.

АЗ не ви моля да се откажете от Еврейството си; АЗ не ви моля да се
обърнете към Християнството. Християнството се нуждае от Евреите, за
да ги научи на това, което е пренебрегвано в по-голямата част от
църквите, на еврейството на ЯХУШУА. Върнете се отново към EЛОХИМ
на вашите праотци и признайте, че ЯХУШУА е МОЙ Син и МОЯ подарък,
който АЗ ви дадох на Голгота за изкупление на греховете на света, за
онези, които ще приемат МОЯТА Свята Жертвена Кръв и се отвърнат от
нечестивите си пътища и приемат ЯХУШУА като Цар на Юдеите и
ГОСПОД на Господарите и Цар на Царете. Приемете ЯХУШУА като
единственият роден Син на EЛОХИМ ЯХУВЕХ, наричан още ХаШем
АДОНАЙ.

МОЯТ Син ЯХУШУА е Евреин и не носеше печата „Християнин“.
Обичайте ЯХУШУА по начина, по който МЕН обичате. Признайте ГО за
свой МЕСИЯ, не се притеснявайте от загубата на уважение от
семейството си, по-скоро се притеснявайте за EЛОХИМ на вашето
Творение, който ще ви отхвърли. Имате да постигате Рая и да избягате
от Ада, това е ваш избор. Израел, о Израел, вие сте ябълка в МОЕТО
око, но в момента има червеи. Открийте червеите и ги разкрийте.

Пазете се, защото ще бъдете смятани за изкупителна жертва и обвинени
от целия свят, че сте унищожили това, което сте толерирали досега.
Врагът толкова се стреми да ви унищожи, те ще унищожат онова, което
знаят, че могат да възстановят. Защото човешките ръце са изградили
този купол и враговете знаят, че човешките ръце могат и ще построят
този Храм отново. Но Храмът, който не може да бъде построен от
човешки ръце, е във вас. АЗ, ХаШем АДОНАЙ, ще повдигна и защитя
Израел, когато изглежда, че всички нации са против вас. Когато
признаете, че помощта ви идва само от Небето и няма друго място.
Когато вие викате ИМЕТО на ХаШем АДОНАЙ в ИМЕТО НА ЯХУШУА,
АЗ ще дойда да ви избавя.

Но АЗ ви предупреждавам предварително, има заговор да ви направят
изкупителна жертва, за МОИТЕ хора, които искат само мир и никога не
са познавали мира, вече лъжат и хулят и има такива, които се събират
навън със света срещу МОЯТА мъничка нация, която наричам
Ерусалим. Когато сте жадни, ще сте жадни за правда, защото сте
отхвърлили единствената Жива Вода. Сега приемете МОЯТА Жива Вода
и никога повече няма да ожаднеете. МОЕТО ИМЕ е ЯХУШУА. АЗ съм
Живата Вода, която тече. Тя дойде от МОИТЕ ребра, смесена с МОЯТА
кръв, когато римляните пронизаха МОИТЕ ребра. В МОЯТА Кръв има
изцеление, освобождение, възкресителна сила, изкупление и помазание
на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ.

„АЗ СЪМ“ е благословил Израел със скрити съкровища. Злато и сребро,
масло, най-добрите плодове и зеленчуци, рози, които цъфтят в
пустинята, скъпоценни камъни, за които не знаете. АЗ благослових
Израел със знания и изобретения, които не идват от нищото, освен от
вдъхновението на EЛОХИМ. В земята ви има кръв на мъчениците, които
викат. Когато гладувате, осъзнайте, че това е вашето смъртно тяло,
което гладува за Святост. Защото, макар че ви наричат Свята земя, вие
сте позволили земята ви да бъде замърсена с греховете на този свят.
Покайте се за мерзостите, извършени в присъствието на ИМЕТО на
ХаШем АДОНАЙ, който даде законите на Мойсей и целия Израел, а
оттам и на света.

АЗ не съм се променил, „АЗ СЪМ“ е същият днес, вчера и завинаги.
Вървете в обувките на вашите предци, слушайте с вяра онези, които АЗ
издигам и им говоря. АЗ все още говоря чрез МОИТЕ Апостоли и
Пророци преди да дойде съда. АЗ говоря в сънища, откровения, видения
и пророчества, но колко от тях слушат в Израел или по света? За тези с
глухи уши, или сега не е времето за отваряне на ушите ви, защото има
определено време и определен сезон, или сте като злия фараон и ушите
ви се отварят и след това отново се затварят и ще сте 7 пъти по-слаби и
студени, ако не се покаете. Вашата съдба ще бъде като злия фараон, но
за МОИТЕ деца ще отворя отново Червено Море и ще тичате към
планините и ще ви скрия в убежището на МОИТЕ крила.

Викайте МОЕТО ИМЕ в ИМЕТО НА ЯХУШУА и АЗ ще ви отговоря и ще
ви освободя. Не наскърбявайте МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)
защото „АЗ СЪМ“ не винаги ще се бори с човечеството. Когато отричаш
ЯХУШУА, ти отричаш един от своите, отричаш НЕГОВИЯ БАЩА, ТОЯ,
която наричаш ХаШем АДОНАЙ. ЯХУШУА е родена от Еврейска Свята
девствена слугиня и каквото тя каза на Йосиф е истината. Не се
подвеждайте от онези, които се стремят да я направят ЕЛОХИМ. Тя дори
нарече ЯХУШУА ГОСПОД. Уважавайте и я обичайте за цената, която тя
е платила като майка. Тя също се нуждаеше от Спасител, защото никой
не беше съвършен, дори майката на ЯХУШУА и земния МУ баща Йосиф.
ЯХУШУА каза: „АЗ не дойдох да премахна закона на МОЯ ОТЕЦ, но да
го изпълня“. Почитай Деня на Шабат и го пази свято, беше написано от
пръста на ЕЛОХИМ. Трябва да изучавате и да покажете сбе си
одобрени, но се пазете от различните версии на истината, някои са
истина, а други са покварени версии, за да отнемат еврейството на
ЯХУШУА и дори да променят МОИТЕ заповеди, за да съответстват на
думите на хора, а не думите, изречени от МОИТЕ Пророци и ученици.
Всичко, което не е в съответствие с Тората и Танах, потърсете МЕ и
вижте дали човек е променил първоначалните думи, защото нечестивите
водачи са се опитали да покварят Светите Писания. Има чист превод,
потърсете ME и поискайте от MEН и АЗ ще ви покажа най-чистия превод
по начина, по който е написан първоначално. (Библии на арамейски или
иврит).

МОЯТ Син ЯХУШУА първо беше изпратен при Евреите, а след това към
Езичниците. Понеже вие отхвърлихте МОЯ Възлюбен Син и хвърлихте
спасителната МУ Кръв му обратно в лицето МУ, АЗ ГО изпратих при
Езичниците, сега АЗ ГО изпращам обратно при вас, Израел. Колко от тях
ще се покаят и ще приемат подаръка на ЯХУШУА на Голгота? На колко
сърцето ви няма да се закорави и ще бъде готово да изостави
репутацията, религиите? И да, дори и любовта на вашите семейства, ако
изпълнявате това, което учи първата заповед: „Ще обичаш Господа, твоя
ЕЛОХИМ от цялото си сърце“. И КАК мнозина от вас ще поставят
ЕЛОХИМ на своето Сътворение и Спасение на първо място в живота си,
дори ако това означава, че трябва да сложите живота си един за друг,
когато е необходимо? Колко ще имат вярата на Джошуа? Множеството
ще жънат съдбата на Содом и Гомор. АЗ няма да бъда подиграван.
Това, което тогава беше грях е грях и днес.

Само защото вие променяте представите си за това какво е грях, не
означава, че „АЗ СЪМ“ се е променил. Защото вашите духовни водачи
просто ви уверяват, че няма да плащате цена за греха, те лъжат и ви
казват, че няма Ад. АЗ не пощадих най-красивия МИ ангел луцифер за
неговия бунт. И луцифер и всички паднали ангели жънат това, което са
посели. „АЗ СЪМ“ не гледам на лице. Има тежко наказание за греха и
освобождаване само чрез изкупителната Кръв на МОЯ Син ЯХУШУА
ще отмие греховете, докато вече не виждам греха ти.

Когато АЗ погледна надолу към човек, който признава ЯХУШУА като
Господ и МЕСИЯ, АЗ си спомням за цената, която е платил МОЯ Син,
за да ви предпази от Ада, който съществува. Тези, които учат по
различен начин, ще разберат цената, която плащат за заблуждаване на
другите и себе си. Горко на слепите, водещи слепите в ямата. Горко на
глухите, които учат другите да бъдат глухи за МОИТЕ предупреждения
за съд, които АЗ говоря от МОИТЕ Апостоли и Пророци. Горко на
духовните и политическите лидери, които жертват живота, за да могат да
живеят в разкош и блясък и да владеят като крале и кралици. Горко на
Юдите на тази земя, вие ще срещнете съдбата си също толкова сигурно,
колкото и Юда е срещнал съдбата си.

Така е казано, така е написано, под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred