Пророчество 56, “ПРЕДУПРЕДИ ГИ! КОЛКО МАЛКО ЩЕ СЛУШАТ

print

Пророчество 56
“ПРЕДУПРЕДИ ГИ! КОЛКО МАЛКО ЩЕ СЛУШАТ!“

Дадено на Апостол Елишева Елияху
5 юни 2002 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ПЕТ ДЪРЖАВИ :
Калифорния, Невада, Тексас, Арканзас, Мисури
Елишева чу тези изречени думи от ЯХУШУА, преди ТОЙ да изговори
чрез нея с това предупреждение!

******

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя

пред всички Пророчества:
Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8).

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
АЗ изпращам МОИТЕ пророци да предупредя за МОЯ съд. АЗ изпращам
МОИТЕ Апостоли и Пророци да предупредят, преди да дойде
проклятието. АЗ отново предупреждавам тези сега в Америка чрез тази
МОЯ слугиня. АЗ й дадох сън. СЕГА! Спешно! Ходатайствените
Молитвени Воини в петте държави, споменати в съня [Калифорния,
Невада, Тексас, Арканзас, Мисури], трябва да бъдат въздигнати. АЗ й
казах в момент, когато тя беше най-уязвима, когато ухото й беше
отворено, склонна да чуе МОИТЕ думи. Две думи: ПРЕДУПРЕДИ ГИ!
Предупредете ги, когато Америка е най-уязвима. Как самолет летя ниско,
както в съня, който ще бъде описан по-долу. Тези пет държави са най-
уязвимите. Ако достатъчно Молитвени Войни не се изправят и се
погрижат за това, ще има атака. АЗ няма да кажа как, АЗ няма да кажа
кога. АЗ предупреждавам чрез МОИТЕ пророци. Колко малко ще слушат.

Сега хората приемат сериозно предупрежденията на правителството
сега не повече сериозно, тъй като е имало толкова много. Но Мисури,
Арканзас, Тексас, Калифорния и Невада, “Ако МОИТЕ хора, които се
наричат с МОЕТО ИМЕ, не се смирят, падат на лицето си и се покаят за
греховете в тази страна”, тези пет щата ще почувстват гнева на ръката от
Всемогъщия БОГ ЯХУВЕХ.

Но МОИТЕ Деца, които са в ковчега, ковчегът е там, където съм ви
поставил да останете, когато минава това зло. АЗ ви казвам това:
помазвайте къщите си, помазвайте вратите си, тъй като както в древните
дни, точно както когато дойдоха язви, децата на Израел бяха в
безопасност. Тези, които се покланяха на други богове, не бяха. Ангелът
на смъртта мина и не докосна израилтяните. Но онези, които се
покланяха на други богове, тези, които не служат на никакъв бог, усетиха
ръката на гнева на Всемогъщия БОГ ЯХУВЕХ. АЗ допускам това. АЗ
оставям МОЯТА Дъщеря да ви предупреди. Колко малко ще слушат.

Вие сте били изпитвани, както АЗ многократно съм казвал, както Илия от
Древността е тествал вдовицата на Сарепта и други. Пророците на Ваал
ще паднат. АЗ ще изпратя осъждение на онези, които не приемат
МОЕТО предупреждение сериозно. Не обвинявайте никой човек, то ще
бъде позволено от ръката на СЪЗДАТЕЛЯ, СПАСИТЕЛЯ. Защото няма
да НИ слушате по друг начин. Покайте се, паднете на колене и се
молете съда да не слезе към вас в този ден за втвърдяването на
сърцата ви, за оглушаване на ушите ви, за ослепяването на очите ви.
От вашите църкви MИ се повдига. Поклонението ви МЕ кара да
запушвам ушите СИ. По-добре викайте към МЕН сега, когато АЗ все
още мога да бъда намерен. Махайте се, лицемери, махайте се,
книжници и фарисеи, вие, които знаете буквата на закона, но нямате
любов вътре, махайте се от МЕН. АЗ не ви наричам МОИ Деца, АЗ ви
наричам МОИ врагове. Не мислете, че ЯХУШУА не би говорил така,
защото АЗ ги наричам змии и усойници. Вие впръсквате злобната си
отрова в онези, които МИ служат. Опитвате се да ги убиете с буквата на
закона. Изхвърляте МОЯТА благодат и милост; следователно няма да
имате нищо с МЕН.

Елишева, озаглави това ПРЕДУПРЕДИ ГИ! Онези, които се подиграват с
теб и казват: „О, ти всеки ден предупреждаваш за съд. ПРЕДУПРЕДИ
ГИ! Точно както в дните на Ной, колко малко внимание се обръщаше,
докато дойде потопът. Точно както в дните на Содом и Гомора, никой не
обърна внимание, докато не беше твърде късно, ПРЕДУПРЕДИ ГИ.
Америка, вие мислите, че летите толкова високо, но не разбирате, само
с една цел АЗ ви защитих, Америка и това е за онези, които викат в
МОЕТО ИМЕ и се молят: „Пощади Америка, дай повече време на
Америка!“ Но къде е покаянието, Америка? Къде е покритото ти лице в
срам? Защото жестокостите все още продължават и ИМЕТО НА МОЯТ
СИН се проклина.

ПРЕДУПРЕДИ ГИ, Дъщеря МОЯ. Не се учудвай колко малко ще слушат,
не се учудвай колко ще се подиграват. Те виждат истинските служители
като теб, като теб и другите служители и виждат, че служенията са в
нужда. Те хранят собствените си лица. Не се грижат за тези, които са
МОИ. Сега идва време и гладът ще е в коремите им, покрив няма да
има над главите им. Може би не днес, но ще бъде, когато най-малко го
очакват. АЗ ще запуша МОИТЕ уши за виковете им. Тези, които презират
МОЯТ Шабат Ден. ПРЕДУПРЕДИ ГИ, Дъщеря МОЯ.

АЗ използвам това Служение, за да тествам метала на хората. Хора,
вие сте се провалили, АЗ призовавам онези, които се кланят на МЕН,
които служат вярно на МЕН, които се молят толкова много, че не могат
да преброят часовете на деня, да тестват метала на хората. Намерено е,
че хората са леки, хората са намерени без състрадание. Затова
ПРЕДУПРЕДИ ГИ, Дъщеря МОЯ. Те ще се подиграват и ще се смеят. Те
ще казват, че това, което пророкуваше, все още не се е сбъднало. Те
забравят, че пророческите предупреждения в Откровение все още не са
до степен, която сте виждали.

Когато АЗ имам милост, те хвърлят милостта обратно в МОЕТО лице.
Когато АЗ имам милост, защото Пророците се молят: „Моля, не го
правете сега“, защото когато АЗ имам милост и хората се издигат и се
молят, МОИТЕ Апостоли и Пророци са етикетирани лъжливи, защото АЗ
не съм спуснал МОЯ съд този ден. ПРЕДУПРЕДИ ГИ, Дъщеря МОЯ, за
да не е кръвта по ръцете ти. Разкажи им съня по-долу, но те не разбират,
защото ушите им са глухи. сатана ги изпълва с мас. Очите им са
затъмнени, сатана покрива очите им. Техните уста могат да говорят само
клевети и унищожаване на онези, които считам за МОИ. Но тези, които
са МОИ са запечатани; тези, които са МОИ са защитени. Но
ПРЕДУПРЕДИ ГИ, Дъщеря МОЯ, за да не кажат, че не АЗ съм ги
предупредил, че АЗ не изпратих Апостол и Пророк, за да ги предупредят
да се покаят и да се молят.

Защо Америка смята, че е по-добра от която и да е нация на Земята? АЗ
ще ви кажа това, Молитвени Ходатаи. Онези, които се молят пламенно,
трябва да се свържат с вас за тези пет щата (Калифорния, Невада,
Тексас, Арканзас, Мисури), за онези, които ще бъдат въздигнати от други
места по света, знаете вашето призвание. То е за Молитвен ходатай.
Излязезте сега. Свържете се с този Апостол, преди да е станало твърде
късно. За Америка, вие се приготвяте да отпразнувате още един рожден
ден и чрез МОЯТА благодат и любов АЗ показах състрадание към вас и
сега АЗ изпращам отново Апостол да ги предупреди. Молете се отново
съда за Америка да бъде отложен.

******

Така се говори, така е написано, под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ,
дадено на Апостол Елишева Елияху

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred