Пророчество 60, Скрийте Се Деца МОИ, Само За Малко Време!

print

Пророчество 60
Скрийте Се Деца МОИ, Само За Малко Време!

31 август 2002 г.
Дадено на Апостол Елишева Елияху

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя
пред всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се
появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти,
понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е
било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от
устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от
устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята
ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който
вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е
твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИТЕ посланици, презираха
словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът
МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
О, колко пъти AЗ се разкаях, че създадох човека. Да, АЗ знам какво ще
се случи. Защото АЗ знам всичко. АЗ съм вездесъщ. АЗ съм всезнаещ.
Това не го прави по-лесно. О, колко пъти АЗ съм съжалявал, че създадох
човека. АЗ гледам този свят – подножие на МОИТЕ крака. АЗ гледам в
сърцата и душите на всяко същество на земята. АЗ гледам в тайните
места на сърцата им. АЗ виждам зло вътре, дори и в онези, които пълнят
църквите, дори и в тези, които пълнят храмовете.

И АЗ гледам сърцата им. И ох, колко от тях са толкова далеч от МЕН.
Мнозина имат знание за ЯХУШУА ХА МАШИАХ, но сърцата им са далеч
от НЕГО. Колко много знаят историята на разпятието и колко малко са
разпнали собствената си плът. Как не много са вдигнали кръста си и
последвали МОЯ СИН ЯХУШУА. Отново и отново АЗ изпращам МОИТЕ
Апостоли и Пророци да предупреждават. О, вие, ожесточено поколение.
Вие покривате ушите си. Ушите ви са пълни с восък; сърцата ви са
изстинали. Вие затваряте очи. И тогава се осмелявате да си затворите
устата си, така че никого да не предупредите.

Съдът е дошъл, далеч с вашата лицемерна молитва и хвала. Колко от
вас преклониха коленете си пред МЕН, за да се покаят за това, за
греховете, греховете на страната, в която живеете. АЗ говоря на света,
не само за Америка, но и за най-отдалечените кътчета и недра на тази
земя. Грехът не се респектира от човека. Има грях във всички народи, от
най-малките страни, провинции, градове и градчета. Някои са толкова
малки, че дори нямат имена, но грехът остава същият.
Убитите малки невинни бебета, АЗ съм този, който чува тихите викове на
МОИТЕ бебета, тези, които никога не са имали възможност да вдишат
първия си дъх. Вие не просто ги убивате, вие кръвожадни касапи, вие ги
измъчвате. АЗ ще поставя дупки под клиниките за аборти. Линиите на
разлома вече са там. Това е невидимо за очите, но в МОЕТО време ще е
така, сякаш гигантска ръка достига към земята и наистина, както каза
МОЯТА слугиня, те ще бъдат спуснати в самите дълбини на ада и
земята ще ги покрие и всички нечестиви ще бъдат в тях. Вашите сгради,
които помагат на злия начин на живот, за който знаете, че АЗ мразя.
Искате да знаете какво е. Тогава прочетете Свещенните Писанията. АЗ
ще направя същото за вас.

Линиите на разлома на земетресението вече съществуват, но не
мислете, че когато това се случи в региона, някой от нечестивите ще
избяга, защото те ще слязат надолу и АЗ, ВЕЛИКИЯТ БОГ “АЗ СЪМ”,
който ги тъпча под земята. Но праведните, които стоят в МОЕТО Име,
онези, които не се срамуват от Имената на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, тези,
които почитат МОИТЕ Съботни дни дни и ги пазят Свети, тези, които МЕ
познават, обичат МЕ и се подчиняват на МЕН, тези, които обичат МОИТЕ
Писания и скриват Словото в сърцето си. Това са тези, които са
построили къщите си върху твърда скала и няма да потънат в пясъка.
Защото АЗ разтърсвам този свят в МОЯТА ярост и в дните на
пришествието ще видите небивали преди земетресения, защото те ще
разтърсят в по-голям мащаб, като родител, който е изгубил
самообладание и разтърсва детето си. Ето така, АЗ ще разтърся земята
и ще кажа: „Събудете се, събудете се, събудете се!“

Колко дълго, колко дълго, колко дълго ще изпитате търпението на
ТВОРЕЦА? Докога ще изпитвате търпението на СПАСИТЕЛЯ? АЗ ще
тропна с крак на земята и всичко, което може да се разклати, ще бъде
разклатено; всичко, което може да бъде изкоренено, ще бъде
изкоренено. АЗ ще разтърся вашите политици и не МЕ интересува в коя
държава се намирате, вече няма да гледате на правителството за
снабдяване. МОИТЕ деца знаят, че има само един доставчик. Това е
Този, който изля вода от скалата, Който положи мана на земята. Това е
същият, който казва, АЗ сам ще снабдя всичките ви нужди с МОИТЕ
богатства в Слава [Филипяни 4:19]. И АЗ нямам недостиг на Слава. В
МОЯТА ярост издишах не само в Съединените Щати, но и в различни
части на света МОЯ горещ дъх. Степента на нагряване се увеличава с
увеличаването на МОЕТО раздразнение. Сушата дойде, когато се
отказаха от МОЯТА ЖИВА ВОДА.

Слуша ли някой? Някой помислял ли е защо? АЗ стоя и наблюдавам
безчовечността на човека към човека. Знайте това, Деца МОИ; Няма да
минете през Голямата скръб, онези, които могат да МИ се доверят. Но
това не означава, че няма да изпитате мъката на човека, нечовечността
на човека към човека. Човек, който е гладен за власт и алчен и зъл до
дълбините на душата си, който иска да заличи правдата от лицето на
земята, за да заличи името на МОЯ СИН ЯХУШУА от лицето на земята.
От началото на времето е имало война и това е сатана, който се бори
срещу всичко свято. Времето му се приближава. Но до този момент
всяка плът ще бъде проверена. Вече сте тествани. Колко от вас бяха в
огнената пещ по много различни начини и пред облака от свидетели все
още сте запазили любовта и вярата си. Тъй като злото става все по-зло,
а жените се размножават с демони и бездушни излизат пълни със злото.
Не можете дори да започнете да разбирате, защото те няма да имат
съвест, нямат представа за правилно или грешно, нито любов към нещо
или към някого. Наричате го клонинг, но не е клонинг, защото клонингът
трябва да бъде МОЙ дубликат и вие не можете да дублирате, защото не
сте Създателят. Това е сатана, който имитира тези клонинги.

Смятате, че когато ядете клонирано месо, вие храните тялото си, но как
може да бъде това, когато в това месо не е имало живот? Вие ядете
проклятие за собственото си тяло. Преди няколко години АЗ пророкувах
чрез тази слугиня, че водата ще се нормира и сега виждате, че това се
случва на места, където никога досега не е нормирана. Температурата
на въздуха се повишава в страни, където никога досега не се е
повишавала. Земята се тресе на места, където никога не е била
разклатена.

АЗ се гневя, но не на тези, които могат да чуят гласа МИ. Гневя се на
тези, които отказват да чуят. Адът не е бил създаден за човека. Дори
Огненото езеро не е било създадено за човека. АЗ изпратих Изкупителя,
МОЯ СОБСТВЕН СИН, да ви защитя от тези места. АЗ отдадох МОЯ
СИН, защото ви обичам толкова много. АЗ изкупих това, което направи
първият Адам и въпреки това колко от вас се надвесват в ада! Колко от
вас се страхуват да свидетелстват пред семейството си? Колко от вас
живеят в къщи под чужд ярем със съпруг/съпруга, който мрази МОЕТО
ИМЕ? Със съпруг, който мрази всичко, което е Свято? И все пак те
казват: „Правя това заради ЯХУВЕХ и в ИМЕТО НА ЯХУШУА.“

Вие не МЕ почитате. Всъщност вие МЕ опозорявате. Защото АЗ обикнах
Яков, а Исав намразих. Ох, как АЗ искам да викам за това, не трябва ли
АЗ да мразя онези, които мразят и презират всичко, което е Свято? Не
трябва ли АЗ да мразя онези, които хулят МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ? Каква
общение има ЯХУШУА с лъжците, Велзевул? Какво общение може да
има между светлина и тъмнина, но вие настоявате да останете в тези
бракове, които не са брак в МОИТЕ очи.Това е робство, което АЗ
презирам, защото АЗ никога няма да се присъединя към вас и въпреки
това вие мислите, че сте МИ направили услуга и всичко, което сте
направили, е да натъжите МОЯТА душа. Тъй като децата са отгледани в
езически домове и АЗ ви казах, че разделения дом няма да устои, а
съпругът вика към МЕН: „Спаси ме!“ О, ако само те бяха слушали
заедно. Ако само ако биха разбраха, АЗ щях да разделя отдавна.

Затова сега, Деца МОИ, пригответе се. АЗ ви напомням, вие сте пазител
на брат си. За тези от вас, които се загрижиха, когато видяхте брат си
или сестра си да ходят в недостиг, просто не забравяйте, че АЗ взех
предвид и някой ще бъде въздигнат, когато сте в недостиг. За онези от
вас, които са затворили очи и уши, когато брат или сестра плачат, просто
помнете това, един ден вие ще плачете, а АЗ ще презирам вашите
молитви. Вие сте били тествани и АЗ познавам тези, които са преминали
теста. О, как АЗ скърбя за тези от вас, които твърдят, че принадлежат
към МЕН, когато АЗ тествах тяхната любов и състрадание. И АЗ
използвах това Служение и след известно време отново, подобно на
други, да направя това и въпреки това те бяха открити искащи, алчни и
егоистични, грижещи се само за собствените си нужди. И сега ще знаете
какво се случва, когато вие се молите и Небето няма да ви послуша,
когато умолявате.

Пригответе се, Деца МОИ, но не се страхувайте. Приклонете ушите си,
Деца МОИ, към всяка МОЯ дума. Различавайте духовете, които говорят,
защото се появиха много лъжливи пророци и ви уверяват с лъжливи
думи за просперитет, който ще стигне до нация, страна или държава,
която презира и изхвърля закони от училище и правителство, всичко,
което АЗ обявих за Свято. Ще видите тази нация, страна, град, държава,
регион, където и да са пред лицето на този свят, ще бъде под МОЯ съд и
заповеди. МОЕ е отмъщението, АЗ ще отплатя.

МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните и Отбраните, отидете и се скрийте
по домовете си. Отидете и затворете вратите. Ще дойде време, Деца
МОИ, когато трябва да се скриете за известно време. Вече сте помазали
домовете си. Застанете и вярвайте в Псалом 91, че сте скрити под
МОИТЕ крила, защото злите продължават с бечовечност към човека,
защото продължават да приемат закони, които затрудняват МОИТЕ
деца да стоят. Скрийте се, Деца МОИ, под защитата на МОИТЕ крила.
Именно вашите молитви са, Деца МОИ, които МОЕТО ухо ще чуе. Това е
МОЯТА ръка, Деца МОИ, която ще изтрие сълзите ви. Но за малко
време, Деца МОИ, още за малко.

АЗ знам имената на всички, които плачат и ридаят, докато [викат]: „Ела,
ЯХУШУА, ела!“, Но не го правете от страх, Деца МОИ. Правете го от
любов, защото АЗ все още отделям и АЗ все още отделям овцете от
козите по целия свят. Козите ще отидат във вечен оггън, а МОИТЕ овце
АЗ ще продължа да паса. Да, Деца МОИ, дръжте се здраво за края на
дрехата на ЯХУШУА и не я пускайте, докато стоите в огнена пещ. Не
забравяйте, че АЗ винаги съм с вас, дори до всички краища на земята.
Помнете, Деца МОИ, дори и онези от вас, които умират за Името на
МОЯ СИН, те могат да убият само тялото, не могат да убият душата. И
вие ще бъдете с МЕН на Небето във вашия вечен дом. И когато чуете
думите „Трета световна война“, ще видите най-високото ниво на
беззаконие.

Молете се за Израел, не напускайте Израел. Защото АЗ толкова обичам
Израел. Изпратих там МОЯ СИН ЯХУШУА. Кръвта МУ се проля на
земята. Не изоставяйте Израел, АЗ имам остатък там.
Скрийте се, Деца МОИ. Да, дори се скрийте от гнева на ВЕЛИКИЯТ БОГ
„АЗ СЪМ“. Защото, въпреки че АЗ не съм ядосан на вас, ще чуете МОЯ
крясък, ще чуете МОЯ тропот, ще видите как АЗ треса, където дори
самата земя ще бъде в страх и трепет. Ще видите потока от МОИТЕ
сълзи и те вече започнаха, когато дойдоха наводненията, това бяха
МОИТЕ сълзи.

Ох, колко пъти АЗ съм съжалявал, че АЗ съм създал мъжа и да, и
жената. Но вие забравяте, че АЗ знам от началото до края и всичко ще
бъде изкупено. Всичко трябва да бъде възстановено. Всичко това ще се
върне във времето на Адам и всичко, което беше изгубено, АЗ ще
откупя. Това беше завършено на Кръста. Но не мислете, че битката не
трябва да се води. Но не го правете от ваше име, правете го в ИМЕТО на
ЯХУША, защото това е войната на ГОСПОДА. И МОИТЕ деца помнят
това, вие можете да загубите няколко битки и разбира се, имате рани,
но в МОЕТО ИМЕ и в ИМЕТО на МОЯ СИН ЯХУШУА, на вашия МЕСИЯ,
трябва да спечелите тази война на последното време.

Така се казва , така е написано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ за
Хвала, Чест и Слава на ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Аз преписвам думите,
както ги чух, както се тълкуват, докато говоря на Небесни езици.
Апостол Елишева Елияху, 8/31/02, 20:00 ч

Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred