Прорчество 3, Пазете Се От Сатанинските Растения В Църквите!

print

Прорчество 3
Пазете Се От Сатанинските Растения В Църквите!

Дадено на Преп. Елишева Елияху
на 17 януари 1997

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред
всички Пророчества:

Предупредих те отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не
го наричаш в чест на мъж или жена. Сложих го в духа ти, понеже нищо от това
не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти.
От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия
МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ,
вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна.
Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на
възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая
42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2
Летописи преди всяко пророчество:

2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата
на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна
против людете МУ, така че нямаше изцеление.

******

Пророчеството започва
Растения, както сатанистите ги наричат. Заради тези растения в църквите на
пълното Евангелие се появи окултен дух. Но когато ги видите ще ги
разпознаете! Защото АЗ, ЯХУВЕХ, ви давам, на истинската църква на
ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Исус Христос), нови очи да виждате , нови уши да
чувате, смели устни да говорите и нови ръце, за да ги изгоните.
Защото те (истинската църква) са МОИТЕ ръце. АЗ запретнах дясната СИ ръка,
Святата СИ ръка и както МОЯТ СИН изгони злото от дома на ЯХУВЕХ, така и
ще се случи отново. Тази година някои зли пастири, сатанинските растения, ще
умрат по време на своите проповеди. Защото те проповядват Словото МИ
подигравайки се. Но те не МЕ познават, Словото което стана плът. Не се
заблуждавайте, сатана познава Словото; но бойте се достатъчно, за да се спре
злото. Не, няма да просъществуват тези растения, защото те продадоха душите
си на сатана и ще пожънат това, което посяха. Някои от тях са евангелисти и
въпреки че говорят, че водят души към Исус Христос, това е друг Исус, те ги
водят до краката на антихриста !!! Когато хората започват да се покланят на
лидера – това е знак вас.

Те спират да търсят МЕН, МОИТЕ правила и Слово, и търсят слово от
обикновен човек. Те не се интересуват, че обиждат единствено и само
ЯХУВЕХ, ВСЕМОГЪЩИЯТ, ВЕЛИКИЯТ „АЗ СЪМ!“ Но вместо това, те се
тревожат да обидят пастора, който е сатанинско растение, който носи
объркване, безнадеждност, бунт, унищожение, мизерия, лъжа, измамвайки с
духове и крадейки малкото вяра, която някога са имали МОИТЕ овце.
Когато те попаднат под власт, докато растението се моли за тях, те не отиват в
нозете на ЯХУШУА, но в нозете на антихриста. Те дори не разбират, че търсят
МЕН, защото духът на контрол на ума ги кара да намерят друг пастир. Злият
овчар мъчи овцете си и ги убива, знаейки че ще се присъединят към растенията,
защото те са принасени в жертва на сатана. Това може да изглежда странно за
някои, но това се случва в Божията църква, Петдесятните църкви, както и във
всички други църкви.

През тази година АЗ ще докажа, че ЯХУШУА е единствения ДОБЪР ПАСТИР и
АЗ идвам да спасявам МОИТЕ овце. За да се изгони вълка от МОИТЕ Церкви,
АЗ ще ви използвам за това. АЗ излях вече МОЯТА ЖИВА ВОДА и НОВО
ВИНО, а сатана изля фалшивия оцет. АЗ отхвърлих топлия дух , които има вид
на благочестие, но няма благочестие вътре.
АЗ скърбя за МОИТЕ деца и МОИТЕ Избрани, които мамят. АЗ СЪМ
милостив за тези, които са МОИ, защото те са заблудени от сърбящите си уши ,
за да чуят само това, което искат да чуят – те са водени на заколение. АЗ
издигам могъщата армия на Гедеон, която да върне овцете МИ с ново
помазание, което някои вече забелязха.

Докато четете тези Пророчества дарбите на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ),
които АЗ съм ви дал ще се предават от един на друг в по-голяма степен. Сега
тези, които имат интелигентни и логически духове, за тях ще бъде като Старо
Вино и Новото Вино, които се опитват да се смесят.. Това Евангелие е толкова
просто, че даже и дете може да разбере как да се спаси.
Не усложняйте това, което АЗ съм направил просто. Причината е в това , че АЗ
не съм създал ада за човека, той е създаден за сатана и неговите ангели. АЗ
създадох изход за вас, единствения изход, единствената истина, живот и път
към Небесата и към МОИТЕ очакващи обятия, където искам да ви събера като
квачка пиленцата си.

АЗ не искам някой да погине или да бъде проклет, моля, предупредете ги.
Свири тръба, че това е помазанието , което ви давам. Като майка и баща,
които предупреждават преди да плеснат своите деца, АЗ, в СВОЯТА безкрайна
милост и любов говоря: предупредете ги. Защото когато АЗ пусна гнева СИ,
ще бъде трудно да МЕ успокоите.

Предупредете ги, макар че се смееха на Мойсей, той се подчини и ги
предупреди. Когато земята се разтересе във всички места, само моите истински
деца, които чуват МОЯ глас и познават МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ и са покрити с
КРЪВТА НА СИНА МИ, пролята на Голгота и призовават името ЯХУШУА ХА
МАШИАХ, ЯХУШУА МЕСИЯ, на какъвто и език да говорят. ТОЙ познава
Името СИ и Духа, с които се произнася НЕГОВОТО Име. Само тези ще бъдат
спасени.

Призовавайте името ЯХУШУА ХА МАШИАХ, вие и вашето семейство,
призоваващите Името ЯХУШУА ще бъдат спасени. Слушайте отново –
неочаквано АЗ написах СЛОВА СИ чрез МОЯТА Слугиня, МОЯ Пророк,
МОЕТО дете, Воин и Невяста на ЯХУШУА!

Елишева Елияху отново не знаеше как АЗ ще я използвам да изсвири този
тръбен звук заедно с други, които АЗ поставих в различни части на света.
Чуйте предупредителния сигнал на тръбата, преди война изпращам сигнал с
тръба. Предупреди ги и ще извършиш своята част. Всички, които получават
това имат задача да предупреждават онези, които имат уши да слушат и слушат
и да, и за тези, които са решили да останат глухи. Поне няма да могат да кажат,
че не са били предупредени!

*******

17/1/97 дадено на пастор Елишева Елияху
Щракнете ТУК или изображението по-долу, за да отидете директно към нейния
YouTube канал
YAHSladyinred