Пророчество 101, АЗ, ЯХУВЕХ Казвам: Вашите Дела Говорят По-добре От Думите

print

Пророчество 101

АЗ, ЯХУВЕХ Казвам: Вашите Дела Говорят
По-добре От Думите.

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Елияху
2 октомври 2008 г. в 3.ч.
Рош ха-Шана

 

Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

[Уеб мениджърът] работеше с обяснение на 10-те Дни на Страхопочитание, за да го публикувам на сайта на Служението и той ме попита дали имам какво да добавя с обяснение как ЯХУШУА нашият МАШИАХ се вписва в това Свещено време. Когато аз започнах да питам ЯХУВЕХ какво да кажа, това учение излезе, което също беше моя изненада. Съвсем новото Пророчество се роди в първия ден на Рош ха-Шана, 2 октомври 2008 година.

Това чух за учението за 10-те дни на страхопочитание.
Това е време, в което ние размишляваме за нашата връзка с ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и дали имаме любяща и послушна връзка с тях. Всички ние сме съгрешили и отпаднали от слава на ЯХ, защото никой съвършен човек не е ходил по тази земя, с изключение на ЯХУШУА, нашия МАШИАХ. Дори една грешна мисъл е грях. Ортодоксалните евреи не вярват, че Месията вече е дошъл, така че те нямат кръвна жертва за изкуплението на греховете си. Те отхвърлят ЯХУШУА нашия MAШИАХ като MEСИЯ и единственият роден СИН на ЯХУВЕХ.

Това Свещено време е не само време на празник, но е и време на голям страх за тези, които не знаят дали техните имена са записани в Книгата на Живота на Агнето. Ние, които служим и се покланяме на нашия възкръснал МЕСИЯ ЯХУШУА знаем, че има само един посредник към нашия Създател ЯХУВЕХ и само един начин да отидем на Небето чрез Името на ЯХУШУА нашия МАШИАХ и пролятата МУ кръв на Голгота. ЯХУШУА нашият МАШИАХ е нашата кръвна жертва. Ние, месианските евреи, не трябва да плачем и скърбим на Йом Кипур, да плачем, защото няма да имаме покритие за нашите грехове, като онези, които отхвърлиха ЯХУШУА. Насърчаваме ви да се приближите по-близо до ЯХУШУА нашия MAШИАХ в това Свято време, отколкото някога сте правили преди.
******

АЗ, ЯХУВЕХ Казвам: Вашите Дела Говорят
По-добре От Думите

Това е, когато ЯХУВЕХ започна да говори:

Така казвам, АЗ, ЯХУВЕХ, не чакайте да се покаете за греховете си, направете го веднага. Не бъдете с форма на благочестие, но без благочестие вътре. Нека всяка мисъл да бъде пленена от МЕН, ЯХУВЕХ. Не намисляйте предварително грях, отвръщайте се от злото и не се извинявайте за греха. Престанете да обвинявате дявола за вашите мисли и действия, защото той не може да направи нищо, ако не му позволите да направи чрез вас.

АЗ говоря тези думи на тези от вас, които казват, че принадлежат на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които казват, че са измити в проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които се молят в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, сега ви предупреждавам за онези, които провъзгласяват любовта си към МЕН и МОЯ СИН ЯХУШУА, АЗ знам вашите сърца и вашите действия говорят повече от думите ви!

Спрете да тествате РУАХ ХА КОДЕШ, спрете да наранявате MОЯ ДУХ. Този свят сега е на ръба на пропаст, пропастта е Голямата Скръб. Викайте към ЯХУШУА ХА МАШИАХ докато все още има време. На Йом Кипур по време на тези 10 Дни на страхопочитание помнете, че АЗ чувам само молитвите на смирените сърца. Не бъдете самодоволни в собственото си спасение.

В древните времена израилтяните съгрешиха много против МЕН. Те взеха златото и среброто, което АЗ им дадох като благословение и го превърнаха в златно теле, за да го почетат и да се поклонят, сега не е по-различно. Този свят взима златото, среброто и се покланя на богатите и ги почита, но АЗ ви показвам, както АЗ разтърсвам този свят, сякаш се правят пуканки на печка и онези, които са толкова надути от гордост, много богати, които са казали, че са бог, че не се нуждаят от друг бог; те презират МОИТЕ Свети Слова, презират МОИТЕ Свети Заповеди, те оскверняват всичко, което е Свято и като препечени пуканки ще помиришете вонята, когато ги видите препечени и изгорени.

Горко на злите, злите хора, които наричат себе си пастири. Вие, които сте използвали името църква и които използват духовно гладните хора, за да изградите собствените си финансови империи. Ти ще гориш и ще изгориш и финансовите ти империи ще бъдат свалени от МЕН, ЯХУВЕХ с МОЯТА собствена ръка и ти ще бъдеш показан като злото, което си. АЗ няма да се извиня на Содом и Гомор, горко на света, който следва техните стъпки! Вие сте в края на стръмната скала и само тези, които наистина имат любов и послушна връзка с МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще бъдат спасени. Покайте се днес, защото утре може да е късно.

Плановете, които враговете имат, както в правителството, така и в царството на сатана, са за зло, за кражба, убиване и унищожаване. За глад и да отровят въздуха, който вие дишате. Да експериментират с водата, която пиете, която е замърсена с всички видове отрова. Богатите искат да обезлюдят земята, за да спасят всички средства за себе си, но АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: АЗ ще имам последната дума. АЗ няма да бъда подиграван. АЗ ще защитя онези, които са МОИ, а оръжията на враговете ще унищожат тях самите.

Сега е моментът да станете и да стоите за Святост, докато все още можете. Спрете да правите компромиси с дявола и със слугите на сатана. Страхувайте се да обиждите МЕН, ЯХУВЕХ повече, отколкото да обидите смъртнит хора.

Край на Пророческото Слово
******

Второзаконие 31:8 ЯХУВЕХ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай.

Дадено на Апостол Елишева Елияху
Рош ха Шана 2 октомври 2008 г. в 3 часа сутринта

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля пишете ми и ме уведомете.

Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com
******

Това е обяснение на обичаите и вярванията на много евреи за 10-те Дни на Страхопочитание. Моля, не забравяйте, че това са навиците на много от еврейските хора, които НЕ са приели ЯХУШУА като свой МЕСИЯ. Това са навици, а не заповеди на ЯХУВЕХ от Тората. Това е, за да покаже разликата между ортодоксалните еврейски вярвания и онези, които са приели ЯХУШУА като техен МЕСИЯ и ние имаме спасителната кръв на ЯХУШУА за прощение на нашите грехове.

Десетте дни, започващи с Рош ха Шана и завършващи на Йом Кипур, обикновено са известни като Дните на Страхопочитание (Яим Нораим) и Дните на Покаяние. Това е време за сериозно самонаблюдение, време за преосмисляне на греховете от миналата година и за покаяние преди Йом Кипур.

Една от текущите теми на Дните на страхопочитание е концепцията, че ЯХУВЕХ има “книги”, в които ТОЙ пише нашите имена в нея. Пиши в нея кой ще живее и кой ще умре, който ще има добър живот и който ще има лош живот за следващата година. Тези книги са написани на Рош ха Шана, но действията ни по време на Дните на Страхопочитание могат да променят решенията на ЯХ. Действията, които могат да променят присъдата, са “тешува, тефила и цедака”, покаяние, молитва и добри дела (обикновено благотворителност). Тези “книги” са запечатани на Йом Кипур. Това понятие за писане в книгите е произходът на поздрава през това време “Нека бъдеш записан и запечатан за една добра година.”

Между навиците на това време често се среща помирение с хората, към които сте сгрешили в течение на годината. Талмудът твърди, че Йом Кипур е само за прощаване греховете на човека към ЯХ. За прошка на грехове срещу друг човек, трябва да се примирите с този човек, да оправите нещата, които сте извършили срещу него, ако е възможно.

Работата е разрешена както обикновено по време на дните на страхопочитание, от Тишри 3 до Тишри 9, освен разбира се за Шабата през тази седмица.

Съботата, която се случва през този период, е известна като Шабат Шува (Съботата на Завръщането). Това е много важен Шабат.