Пророчество 103, АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви Съдя по Плодовете ви!

print

Пророчество 103

АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви Съдя по Плодовете ви!

Написано / Казано под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ
чрез Апостол Елишева Илия (Елишева Елияху)
9 ноември 2008 г.
Това е от Пророчество 105, отсега нататък каза ЯХУВЕХ , да се поставя пред всички Пророчества:

АЗ те предупредих отдавна, Елишева, още преди това Служение да се появи, да не го наричаш в чест на мъж или жена. АЗ го сложих в духа ти, понеже нищо от това не беше извършено от ръката ти, нищо от това не е било изречено от устата ти. От устата на ЯХУВЕХ е било родено, от устата на ЯХУШУА вашия МАШИАХ е било родено. Било е родено от устата на РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ. Ако беше само твоята ръка, то би се провалило отдавна. Вятърът на ШЕКИНЯХ СЛАВА, който вее по тази земя, Светият вятър на възраждането на вярата, това не е твоето дихание, иначе би се провалило. (Исая 42: 8)

През юли 2010 г. ЯХУВЕХ каза да добавите също и следния текст от 2 Летописи преди всяко пророчество:
2 Лет. 36:16 Но те се присмиваха на БОЖИИТЕ посланици, презираха словата на ГОСПОДА и се подиграваха с пророците МУ, догдето гневът МУ се издигна против людете МУ, така че нямаше изцеление.
******

Елишева:
Събудих се с един много интересен сън. Знаете, че Пророкът е човек, на който ЯХУВЕХ поверява на СВОИТЕ тайни, но няма да е добре, ако запазя тази тайна за себе си и знам, че трябва да споделя това с онези, които наистина, наистина се стремят да се подчиняват на нашия Възлюбен ЯХУВЕХ и нашия Възлюбен ЯХУШУА МАШИАХ и нашата Възлюбена РУАХ ХА КОДЕШ, нашата ИММАЯХ, скъпоценна, скъпоценна СВЕТА ДУХ, нашата МАМА МЪДРОСТ.

Аз имах този сън (два пъти) преди и сънувах същото. Видях рапорт и този рапорт ни се дава от ЯХУВЕХ. Но ТОЙ не го прави, както в Америка класираме по азбучен ред, А, Б, В, Г, Д. Не. ТОЙ има по-висок начин на оценяване и оценява по три различни начина. ТОЙ оценява първо с процент, с процента за времето, в което МУ се подчиняваме, отношението, с което МУ се подчиняваме. АЗ ще кажа отново, с други думи. За нашето изпълнение, колко бързо го изпълняваме и отношението, което имаме, когато го извършваме за НЕГО, когато служим на НЕГО, когато се подчиняваме.

Виждате ли, ние сме оценени в нашите рапорти, ръката ми трепери от нашето послушание. И тримата заедно. ТОЙ взима този резултат и ТОЙ взема процента и два пъти, съвсем ясно, видях (един) рапорт. Той е 93%. Вярвам, че Невестата ще бъде взета, точно като Енох и ми напомниха за това и едно Слово започна да идва, защото аз се опитвах да разбера всичко, което казваше ЯХУВЕХ. Енох имаше 100%. Как разбрах, че е имал 100%?

Защото в Евреи 11:5 се казва:”С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога.”

Ей, това е защото ЯХУВЕХ очаква 100% Невеста! Ние няма да тръгнем оттук, докато не достигнем 100%! Така че … всеки път, когато получа съобщение, че Невестата все още не е готова, се опитваме да подобрим резултата си. Когато аз размишлявах над това и част от рапорта си, не видях рапорта си, а част от рапорта си, колко бързо ще обявявам Слово или сън, дори ако аз смятам, че това е нещо, което смятам, че някой няма да е твърде доволен.

Няма да получим 100%, докато ЯХУШУА не каже: “Излез”, знаете, защото ТОЙ знае колко ще трябва да работи върху него и както казах, частта за отношението.

Можем да правим нещата и можем само да кажем, че трябва да го направим и трябва да го направим по такъв начин. Това е, което мисля, Невеста, наистина трябва да се работи по-усилено. Това означава, че го правим с радост. И всичко, което ЯХ казва, искам да кажа, нашата плът ще изтръпне, но когато ТОЙ каже да се направи нещо, а ти отиваш, “О, добре, ще го направя“ (без желание). Познайте, какъв процент хората са изгубили. Това казва, че трябва да го правим с радост, както за Господа.

Когато дойде време за десятък, ТОЙ казва да давате десятък и да давате десятък там, където ви хранят. Това е точно като това Служение. Виеще бъдете изумени, удивени, ако знаете колко много просто си мислят, че това е просто място, където ще отидат и ще се нахранят духовно и не се интересуват от това дали ние сме хранени. Наистина, наистина ще бъдете изумени. Това е, което правим 24 часа в денонощието. Ние сме тук, за да служим на нашия възлюбен AББА ЯХУВЕХ, за да нахраним НЕГОВИТЕ Овце и Агнета.

Този уебсайт не ви дава нещо просто така, нищо което са само думи, което не е хубаво да се гледа. ЯХУВЕХ ни каза да направим изключително и изобилно повече, отколкото дори да поискате и вие имате тази красота. Сега дори и за тези, които не искат да отделят време за четене, можете дори да слушате Словото. Искам да кажа, ние се опитваме. Опитваме се. Опитваме се. Опитваме се да направим това, което АББА ЯХУВЕХ е заповядал да направи това Служение, за да направим това, което ТОЙ ми нареди да направя.

Преди почти 14 години, когато за първи път влязох в интернет, пред целия свят, където ТОЙ ме нарича „Пророк до края на земята“ – преди да съм служила на НЕГО, но не беше [така] – когато влязох този интернет [това е, което] стана. Това е, което ТОЙ каза, че трябва да забавлявам, както и да информирам това закоравено поколение на Последното време.

Добре, сега имате красота и сега можете дори да чуете Словото, а сега можете да четете Словото и това, което правите с него, не е моя отговорност. Моята отговорност е както ТОЙ ми е дал сън и ми е казал, и ТОЙ говори високо с мен и каза: „Паси овцете МИ“. Затова ние правим всичко, което можем, за да ви храним и да ви информираме. Но колко малко от вас дори показват своята признателност, но това наистина няма значение, защото нашата оценка на нашето представяне не се дава от този свят. Нашата оценка за преставянето е дадена от Небето и точно сега, АББА ЯХУВЕХ, аз ви питам и благодаря. ВИЕ ми дадохте два пъти сън, а ВИЕ казахте, че ще оценявате моето представяне, по колко бързо разказах съня си.

Бяха извършени елементарни неща, но това не беше достатъчно. AББА ЯХУВЕХ [казва]: “Е, сега си стигнала толкова далеч. Сега АЗ имам по-висше призвание за теб. ”

Така че, когато ЯХУВЕХ казва: “Ще му се покориш ли(на човека), или ще се покориш на МЕН?” Казвам ви, че аз [ще се подчиня на ЯХ]. Наистина вярвам, че това е 100% Невестата. Когато достигне 100%, ще заминем от тук! И все още съм тук, така че знам, че това все още не е 100%.

[Елишева говори на Светите езици.] О, AББА ЯХУВЕХ, благодаря, благодаря, благодаря, благодаря за този сън. Благодаря. Благодаря ВИ за това откровение. Никой, никой, никой не получи това откровение. Отново ми се доверявате, за да го дам на ВАШИТЕ хора, да ги насърча и да им покажа това, което ВИЕ искате и очаквате от тях.

Започва Пророческото Слово:

О, МОИ Възлюбени, МОИ Възлюбени, МОИ Възлюбени, когато за първи път приемете ЯХУШУА, любимия ви МАШИАХ в сърцето си, в живота си и ГО поставите първи в любовта си, започвате да се стремите да спазвате Десетте Заповеди, Десетте Закона. Но това е само начално училище, казва МОЕТО Слово, “Бъдете Святи, както АЗ съм Свят”.

Всеки ден това е това, за което се стремите, но когато влезете в класа на Невестата, това е все едно да отидете в земен колеж за вашата магистърска степен, защото желаете вашата магистърска степен и за тези от вас, които имат тази Небесна диплома в този ден, това е, когато вие ще бъдете като Енох за МЕН и ще бъдете грабнати да се срещнете с МЕН във въздуха.

Но АЗ говоря с МОИТЕ Първи Плодове. АЗ говоря на тези, които са 144 000-те. АЗ оценявам с процент не “ако” МИ се подчиняваш, но колко бързо МИ се подчиняваш. Не “ако” вие се подчинявате на МЕН, но с какво отношение имате когато МИ се подчинявате; колко бързо се МИ подчинявате и процента на изпълнение е колко напълно МИ се подчинявате.

Правите ли нещата по свое време? Или правите нещата в МОЕТО време. Когато АЗ ти казвам да направиш нещо, правиш ли това с радостно сърце? Когато АЗ ви казвам да подкрепяте това Служение, хвърляш ли им просто остатък, както би дал бакшиш на сервитьорка или сервитьор? Сигурни ли сте, че пророците, които ви служат, както вие се храните и те също се хранят? Защото това Служение пътува по целия свят. Те остават само на едно място, докато АЗ, ЯХУВЕХ, им кажа да продължат. Знаете ли колко пъти трябваше да оставят всичко? Колко от вас биха могли да живеят такъв живот? Колко биха били готови да изостави своите близки? Напускат страна, която те никога повече няма да видят, защото АЗ, ЯХУВЕХ, казах така. Не е от ръката МИ те да се върнат. Всеки, всички, всички, които приемат ЯХУШУА като ваш МАШИАХ, всеки, който нарича ЯХУШУА Единствения Роден Син на ЯХУВЕХ, трябва всеки ден да се стреми да угаждат на МЕН, ЯХУВЕХ.

Когато ЯХУШУА вашият МАШИАХ ходеше по тази земя, ТОЙ имаше едно, едно, едно желание, АЗ, ЯХУВЕХ да съм доволен. ТОЙ постоянно ви напомняше, че нещата, които ТОЙ е направил, е направил, за да прославят МЕН, ЯХУВЕХ. Това е, което MОЯТА Невеста прави. Това е, което Невестата на ЯХУШУА прави. За новопокаялите се бебета, вие сте само в началното училище, но както детето в началното училище, което иска да отиде в нов клас, така и вие трябва да се стремите към това.

Спомнете си Енох. Попитайте МЕ. Бъдете честни с МЕН и АЗ ще ви покажа процента ви. Това не е за вас да се надуете от гордост, защото никой, никой, никой, дори говорещата Предвещаваща Слугиня, все още няма 100%. В деня, в който ще кажа на ЯХУШУА, МОЯ Единороден СИН, „Иди да вземеш Невестата СИ”, онези, които ще бъдат взети да посрещнат ЯХУШУА във въздуха, ще знаят в този ден, че са постигнали 100% на МОЕТО удовлетворение.

Ще има такива, които ще чуят това послание, които ще влезат в Небето с последния си дъх. Те ще направят всичко, което могат, за да спазят Десетте Заповеди, за да бъдат Свети за МЕН по този начин. В този ден те ще бъдат в Рая. Но вие виждате, че има етажи в Небето и единственото желание на Невестата е да може да влезе директно в Тронната зала. Това са 100-те процента.

АЗ ви съдя с процент за времето, когато се МИ подчинявате, отново колко бързо МИ се подчинявате. Давате ли най-доброто на МЕН? Или просто подминавате? О, колко тъжно, как някои от вас просто МИ хвърлят трохи. Виждате ли, АЗ, ЯХУВЕХ, оценявам вашето сърце. АЗ не просто слушам устата ви, АЗ знам дали правиш нещо за МЕН с неохота или го правиш с радост. Точно както АЗ съм въздигнал тези, които са помощници на това Служение, вие започнахте като приятели на това Служение. Вие се молехте и се молехте и се молехте като новоповярвали, който искат всеки ден да угаждат на ЯХУШУА и казвахте: „АББА ЯХУВЕХ, какво мога да направя, за да помогна на това Служение, какво мога да направя, за да се зачита живота ми в този свят? Дай ми работа AББА ЯХУВЕХ. Нека живота ми да си струва да се живее.” Така че, АЗ ви давам работа.

АЗ говоря на един, който обикновено се занимава с пощата до това Служение. АЗ ти дадох работа. Ти започна радостно. Ти започна да твърдиш, че не можеш да направиш достатъчно, знаейки, че пощата, която трябва да бъде изпратена, включва работа, Свята работа, която АЗ ти дадох. Тези, които обработват пощата, тези, които работят с финансите, са тежко тествани. Тези, на които е било казано да дадат финансите си в подкрепа на това Служение, са тежко изпитани. Но ставате ли по-силни? Или ставате все по-слаби? Предаваш ли работата, която АЗ ти дадох да вършиш?

Някои от тях откраднаха, онези, за които АЗ говорих на Елишева, че може да им се довери, са предали, защото в момента, в който АЗ говоря, може да им се вярва. Но АЗ никога не съм казвал за колко време. Но тези, които живеят в дома й, казах, че може да им се вярват напълно. Вие знаете имената си. Тези в „на ЯХУШУА спирачите на демони“, Светите Молитвени Воини, те стоят на Фронтовата линия, може да се разчита на това да постят и да се молят, да живеят Свято преди МОЕТО лице, на тях може да се вярва точно сега.

О, колко много АЗ скърбя за тези, които казват: „Просто ми дай работа. Дай ми работа. Каква е моята работа на тази земя AББА ЯХУВЕХ“. И АЗ им давам тяхната работа и те трябва да се чувстват почитани и те казват, че се чувстват почитани и започват с правилното отношение, но когато изпитанието става прекалено трудно и тяхната плът се противи и те хвърлят работата обратно в МОЕТО лице и отново предават това Служение. Не знаеш ли, че АЗ те съдя за това? АЗ съдя собственото ти сърце.

Всеки път, когато пишете това писмо за подкрепа, АЗ ви оценявам с проценти. Когато излезе Слово, което обижда плътта, точно както ще направи това Слово, АЗ осъждам вашето сърце. Благодариш ли МИ? Благодариш ли на Пратеника? Слагате ли действие зад думите си? Правиш ли нещо, за да помогнеш на това Служение? АЗ, ЯХУВЕХ, ви съдя, защото виждате Свещените Писания казват, че сте отговорни за това, което знаете. Страхувате ли се да обидите плътта на вашите любими, плътта на вашите близки, или на плътта непознати, повече отколкото се страхувате да обидите МЕН, ЯХУВЕХ?

Говорите ли против хомосексуалността, това, което се нарича мерзост, “гей браковете”? Това не е брак! сатана МИ се подиграва с това! Защитавате ли неродените? Стоите ли се за морала? За кого гласувахте по време на изборите през 2008 г.? Правите ли компромис с греха?

АЗ ви оценявам, деца МОИ. И в онзи ден на Небето, когато стоите пред Трона МИ и Книгата на Живота се отваря, там ще бъде и вашата оценка.

Попитайте МЕ. Не питайте друг. Помолете МЕН, ЯХУВЕХ, да ви дам един сън, да ви дам знак и ако сърцето ви е право и АЗ мисля, че сте в състояние да издържите оценката си и това няма да ви обезкуражи или да ви спре, АЗ ще е ви покажа оценката ви, колко сте готови да дадете живота си на МЕН, волята си на МОЯ СИН ЯХУШУА МАШИАХ, колко сте готови и какво отношение имате, когато споделяте вашето свидетелство за ЯХУШУА, МОЯТ Възлюбен СИН. Помощ или пречка сте за това Служение? Когато сте чули това Послание от това Служение, носите отговорност. Защитавате ли го? Казвате ли на семейството си, на приятелите си къде могат да отидат да чуят Истината, която идва директно от Небето?

АЗ ви обичам толкова много. За тези, които са само в началното училище, вашият AББА ЯХУВЕХ ви обича толкова много! Направихте първата стъпка! Предадохте живота си на ЯХУШУА вашия MAШИАХ. Но не можете да спрете с началното училище или ще бъдете само плод, който умира на лозата. Вие трябва. Вие трябва. Вие трябва да продължите. Не мислете, че можете да спрете. Стремете се. Стремете се. Стремете се да бъдете Свети по всички начини, защото АЗ очаквам повече в тези Последни времена. АЗ ви познавам по плода ви. Другите светии ще ви познаят по плода ви. На вашите плодове давам оценка АЗ, процент на плодовете ви, колко са добри и колко са лоши.

Ето защо Невестата на ЯХУШУА МАШИАХ СА наречени първи плод, ТЕ СА най-добрите. Те са очукани и бити и те са наранени от този свят, но в очите на ЯХУШУА, те са най-добрият плод, защото са приели тези синини, те са били бити заради НЕГОВОТО Име и са най-добрите МУ плодове. Те са Невестата. И сега говоря на Невестата на Откровение 7. Вие също сте добри плодове. О, но твоето малтретиране и синините ти не са били в степента на Невестата от Откровение 14, но твоят плод е приятен за МЕН. И АЗ мога да ви се доверя, тъй като мога да се доверя на Невестата от Откровение 14, защото, въпреки че не сте 100%, вие всеки ден се стремите да сте.

Така че сега АЗ споделям тази тайна от Небето, която никой никога не е давал. Така че, славете МЕ и попитайте каква е оценката ви и ако мислите, че можете да се справите с нея, АЗ ще я споделя с вас, но отново казвам, че не правя това, за да се сравнявате един с друг, защото ако АЗ мисля, че ще бъдеш изпълнен с гордост, защото АЗ, ЯХУВЕХ, познавам вашето сърце и мисли, АЗ няма да ви кажа. Ако мисля, че това ще бъде използвано от сатана, за да те забие в земята и не можеш да се справиш с него, АЗ няма да ти кажа. Но нямате какво да губите, просто МЕ попитайте.

Помнете това, всички вие, които принадлежат на ЯХУШУА, вашият Възлюбен МАШИАХ, МОЯТ Единствен Роден Син, работят за напредък. Вие всички изработвате пътя си към Небето, където ще ви последват наградите ви. Но не заради работата ви стигате до Небето, освен да се подчинявате на Десетте Закона, това е работата на ЯХУШУА на Голгота, когато ТОЙ положи живота си за вас и когато ТОЙ възкръсна от мъртвите. Това е НЕГОВАТА работата, която те води към Небето, така че никой не може да се похвали.

Дори вашите рапорти, вашите карти за напредък, както АЗ ги наричам, не са вие да се хвалите. Това е чрез НЕГОВОТО Име и НЕГОВАТА Кръв до оценката, която позволявате на РУАХ ха КОДЕШ, вашата скъпоценна ИММАЯХ, да работи с вас, за да сте оценени. Ако едва можете да спазвате Десетте Зповеди, тогава сте само в началното училище и ако това е цялата ви средна оценка, която можете да получите, АЗ ще ви видя в Рая, на първия етаж на Небето.

Тук дойде крадецът, който се покая на Голгота. Ето защо ЯХУШУА каза: “Ще те видя в Рая.” Той не е направил нищо друго за МЕН, освен че е разпознал ЯХУШУА, МОЯ Единствено Роден Син като Син на ЯХУВЕХ и каза: “Помни ме на Небето” и ще го срещнете в Рая. Но той беше първият, който се покая преди ЯХУШУА да се възнесе, точно преди ЯХУШУА да се възнесе. Той напомни на другия човек на кръста, каза на другия: „Заслужаваме цената, която плащаме, но този човек не е направил нищо, за да спечели това.“ Домът му сега е в Рая.

Така че сега, МОИ Скъпи, трябва да бъдете насърчени. Сега знаете как АЗ, ЯХУВЕХ, ви оценявам и АЗ ви познавам по плодовете. От плодовете на това Служение, вие го знаете, защото знаете, че това е благословение за вас и днес АЗ ви дадох свежа манна от Небето, за да ядете и АЗ излях във вас ново вино и сте яли добри плодове, за онези, които наистина принадлежат на МОЯТ Единствен Роден Син, ЯХУШУА, вашия МАШИАХ. За някои от вас работата току-що е започнала, за някои от вас работата ви е към своя край. Попитайте МЕ за процента си и ако мисля, че можете да се справите, АЗ ще ви кажа.

И накрая, АЗ ви напомням за богатия човек, който можеше да стане Ученик на ЯХУШУА, който вярваше, че е достоен да бъде Ученик на ЯХУШУА. ЯХУШУА му каза: “Иди и продай всичко, което имаш (и го дай) на бедните и ела и МЕ последвай.” Но АЗ осъдих сърцето му. АЗ погледнах надолу към сърцето на този богат човек, защото всъщност любовта му към богатството му беше по-голяма, отколкото към ЯХУШУА. Желанието му да следва материални неща беше по-голямо от желанието му да следва ЯХУШУА. Той не желаеше да остави всичко заради ЯХУШУА, вашия Възлюбен МАШИАХ и напусна тъжно, защото човек не може да служи на двама господари, той ще мрази единия и ще обича другия.

ЯХУШУА вашият MAШИАХ е вашият ГОСПОДАР. За какъв процент сте готови да сложите всичко? Когато АЗ с МОЯТА Божествена Ръка, разделих браковете, които не АЗ съм ръкоположил АЗ го направих заради вас, защото се обвързахте със сатана и неговите лъжи. Колко по-лошо ще бъде в Голямата Скръб, времето на утеснението на Яков, където това предателство ще струва на другия Свят неговия/нейния живот, какво е вашето отношение? Имате ли отношение “О, горко ми”? Имате ли ръмжене, гневно отношение? Какво е вашето отношение? АЗ познавам плода ви и ви съдя по този начин.

За тези от вас, които отброяват дните, има уебсайт “Пет гълъба”, колко щети сте нанесли и въпреки че мислите, че МЕ почитате, вие подготвяте хората за такъв ден, който казвате, „Грабването ще дойде“. Вие казвате на хората:” Всичко, което трябва да направите, е да приемете ЯХУШУА като МАШИАХ и ние ви гарантираме, че ще бъдете в първото грабване.” Вие, американците сте така надути от гордост.

Вие казвате: „Преди да настъпи разрушение в Америка, преди да нахлуе война в Америка, преди всяка атомна бомба да удари Америка, ние ще сме заминали, защото ЯХУВЕХ обича американците толкова много! Повече от всеки друг на тази земя! Да, ние, американците, ще бъдем пощадени. ”Глупост, глупост, глупост, глупост, глупост, глупост, ГЛУПОСТ! Мислите ли, че АЗ, ЯХУВЕХ, че МОЯТ СИН ЯХУШУА, обичаме американците повече от останалия свят?! Откъде взехте тези идеи?

Вместо да се укорявате един друг, вместо да казвате: “лъжлив, подвеждащ дух е говорил в твоя сън, твоето видение, твоето откровение,” къде е упрекът за пастор (Ф.М.) Райли? Къде бе порицанието на Джим Брамлет? И всички останали, които говорят лъжливо? Какво е Джим? Няма да го публикувате. Няма да го признаете. Колко са съборени? Колко са били смутени, унижени, спряни, вместо да признаят, че сте сгрешили?

Пастор Райли, АЗ имам това срещу теб, ти, които използваш мнението си в „Петте гълъба“, не е достатъчно просто да бъдете в началното училище, да го наричате граматика, детска градина в очите ви, предучилищна. Когато някой просто приеме ЯХУШУА, те са в детска градина. Те дори не са започнали да се подчиняват на Десетте Закона и въпреки това им гарантирате Небето ?! Гарантираш им грабване? Даваш дата, която не идва.

Колко са били унищожени, колко ще отидат в Ада? Докато това Служение говори истината и не се страхува, че ще обиди мъж или жена. Трябва да живеете Свято. Вие трябва да бъдете Свети. Трябва да се стремите да бъдете Святи или няма да видите Небето!

Не можете да се навеждаш колкото можеш над Ада и да си мислите, че няма да паднете в него!  Покайте се! Покайте се! Покайте се!  Вие всички, които сте в Америка, вие сте толкова надути от гордост, че смятате, че войната никога няма да дойде при бреговете ви. Казвате: “Аз съм най-прекрасната нация!” Но АЗ гледам надолу върху вас, о, Америка, и гледам надолу върху онзи, който току-що избрахте за президент и не беше с ръката МИ, но АЗ позволих избора ви, защото този, който сте избрали, показва духа в Америка и няма с какво да се гордее! ПОКАЗАН E РАЗМЕРА НА ВОНЯТА НА ГРЕХА!

Америка, вие, които накога изпращахте Свети мисионери в чужбина, вие, които някога сте стояли срещу диктаторите на този свят, сега вие, вие, току-що избрахте диктатора на диктаторите. Вие, вие, току-що избрахте президент, който е всичко, което АЗ мразя!

Насладете се на обречената Америка. Плачи и скърби, о, Америка. О, вашите църкви, които поглъщате “Евангелието” на Опра Уинфри. Злите тайни, притежатели на тайни, сега ще запълнят Белия дом. АЗ пророкувах от тези Предвещаваща Слугиня. АЗ ви предупредих за злите пазители. (Прочетете Пророчеството 51 за злите пазители на тайни) Върнете се и вижте, защото хората дойдоха при нея (Елишева) и казаха: „Кои са злите пазители на тайни ? Какви зли тайни?“ АЗ не й казвам всичко, защото това е отдавна предсказано, преди тайните да бъдат освободени. Не забравяйте, че тайните бяха изпратени от ада. Има само един път към Небето. Има само един начин чрез Кръвта и Името на МОЯ СИН ЯХУШУА МАШИАХ. Има само един начин, едно Евангелие и всеки, който ви казва, че има други начини, по-добре да бягате. (Това е за одобрението на Опра Уинфри за някакво фалшиво ново евангелие, наречено “Тайната”).

По-добре се скрийте, защото сега този, който току-що беше избран за президент, взима фалшивото евангелие в Белия дом и ще бъде воня. И ще видите какво става, когато избирате враг на душата си и дори онези, чиито имена са записани в Книгата на Живота на АГНЕТО, вие сте участвали в това, знаейки, че той е за убийствата на деца, знаейки, че той е за абортите, знаейки, че на неговият дневен ред е хомосексуалността! И АЗ мога да кажа много повече …

Ще видите какво е да живееш под диктатура. На последните избори АЗ ви казах, че Буш е по-малкото от двата вида зло. АЗ ви предупредих какво ще се случи, ако Гор влезе. Лагерите на смъртта за християните ще бъдат запълнени, но АЗ дадох на Америка повече време.

АЗ предупредих Великобритания, предупредих света за Хари Потър. Магьосничеството вече прониква не само в къщите, но и в нациите. АЗ предупреждавам, преди АЗ да изпратя съда. Колко хора не искат да слушат? Колко от вас, които се наричате християни, четете книгите за Хари Потър на децата си? Затова не се учудвайте, когато видите духа на бунта и най-лошите от греховете, които се проявяват във вашите деца, най-малките деца. АЗ, ЯХУВЕХ, ви предупредих.

Затова не се учудвайте, когато видите, че опустошението идва във вашата нация за това, че не се застъпвате за Светостта. Това са Последните времена и АЗ ви познавам по плодовете ви. АЗ познавам всеки народ, всеки лидер. Колко е само безполезното, гнила миризма към МОИТЕ ноздри!

За тези, които МИ се подчиняват, на онези, за които АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА и вашатат Възлюбена РУАХ ХА КОДЕШ, вашата ИММАЯХ, са поставени първо в живота ви и вашата любов, не мълчете.

Те (хомосексуалисти, лесбийки и други) маршируват и протестират по улиците, казвайки: „Ние изискваме правото за еднополовите бракове! Ние изискваме правото да бъдем признати за лесбийки и гейове. Това е нашето конституционно право.“ Предците не са имали това предвид когато са написали конституцията. Нямате права в МОИТЕ очи! Вие, които насърчавате това, сте мерзост! Ще претърпиш съдбата на Содом и Гомор, както и на седемте разрушени градове. Вие нямате права, но ада, ако не се покаете. АЗ ви съдя по плода. От плода ви АЗ ви познавам.

Сега къде са МОИТЕ Свети, които да се изправят и не мълчат и продължават да говорят против това злодеяние! За тези от вас, които са направили това и са били против абортите, АЗ ще имам допълнителна милост към вас. Защото не знаете ли, че всяко бебе, което е абортирано, се дава като жертва на сатана! То е поставено пред краката на Молох! Невинна, невинна, невинна, невинна кръв се пролива! Няма нищо по-невинно от нероденото! За тези от вас, които са направили това, за тези от вас, които одобряват това, ако не се покаете и се отвърнете от това зло, вие завинаги ще слушате виковете на невинните, които бяха убити в утробата на майката!

АЗ, АЗ, ЯХУВЕХ, чух тихите им писъци! И сега тези деца са с МЕН. Но вие, вие, вие, вие, касапи, вие, които се изправяте и казвате: “Жената има право да убива нероденото“, какво ще кажете за правото на нероденото дете? Ако не блудствахте, това нямаше да се случи! Вие, вие, майки, имахте избор! Вие, които се наричате бащи, вие сте имали избор!

Прочетете Пророчествата и ще видите, АЗ ви предупредих , че убийството ще започне с нероденото, осмелявайки се да не ги наричате човек. Къде са техните неотменими права? Къде е тяхното право да се стремят към щастие? Къде е правото им да живеят? Защо го взехте? Защо избрахте президент, който дори напредва в мерзостта и прави това, което никой не смееше да направи преди и каза: “Ако детето оцелее в аборта, то е правото на майката да го остави да умре, не го докосвай, нека страда в мъки и нека то да умре“.

Това е сърцето на тоя, който сте избрали за президент. Какво мислите, че ще ви се случи? Плачи, о, жалей, о, Америка, защото току-що избрахте да умрете! Защото АЗ зная плода на Барак Хюсеин Обама и за тези от вас, които плачат и скърбят, които знаят, че това не е най-добрият час на Америка, молете се и МЕ питайте какво трябва да правите и къде трябва да отидете преди ужаса да дойде на Америка, защото Америка, АЗ знам твоите плодове! По твоя плод, Америка, АЗ ще те съдя! Точно като другите народи на този свят! Това е времето, когато за злото се говори като за добро, а за добро се говори като за зло.

И сега АЗ приключвам този разговор с МОИТЕ Възлюбени Деца. АЗ сега приключвам този разговор с Невестата на ЯХУШУА и на МЕН, ЯХУВЕХ, Невестата. Стремете се всеки ден, за да получите по-добра оценка от МЕН. Стремете се всеки ден да угаждате на МЕН, ЯХУВЕХ, за да имате Свидетелство като Енох. И това се прави само от Името и Кръвта на ЯХУШУА МОЯ Единствен Роден СИН.

Пазете се от всеки, който просто казва Името Исус и се нарича “пророк”, защото макар АЗ да съм казвал, че все още има прошка, изцеление, избавление и възкресение в името на ИСУС ХРИСТОС, пазете се и се уверете, че знаете за кой Исус говорят. Ето защо АЗ казвам на този Пророк да ви говори сега, това е ЯХУШУА МАШИАХ, Единственият Роден Син на ЯХУВЕХ, роден от девица, умрял и възкръснал на третия ден, единственият откуп за греха е НЕГОВАТА Пролята Кръв. Това е ЯХУШУА МАШИАХ.

Няма друг! И само, единствено чрез НЕГОВОТО Име и Кръв е единственият път към Небето! Така че не слушайте някой друг да ви казва нещо друго. Няма друга врата към Небето! Слушането на друго евангелие ще ви отведе в ада. (евангелието на Опра Уинфри) И така, АЗ говорих отново днес чрез МОЯТА Предвещаваща Слугиня. Какво ще правите с това Слово, зависи от вас. Просто знайте, че ще бъдете съдени, защото АЗ знам и АЗ различавам сърцата ви, дори както сте го прочели и чули.

По-решителни ли сте от всякога да МИ угаждате? Или ще вдигнете ръцете си в отчаяние? АЗ знам вашите плодове. По това АЗ ви оценявам. АЗ знам вашите плодове. Така ще разберете дали ще отидете в Рая или в Ада. Това е нов ден за много от вас, докато очите ви се отвориха и сега знаете какво МИ харесва на МЕН, ЯХУВЕХ.

Край на Словото
******

Елишева: Благодаря ВИ, AББА ЯХУВЕХ. Благодара ВИ за честта да говоря ВАШИТЕ Думи. Благодаря ВИ, че ми дадохте този сън, който беше така ясен. Благодаря ВИ, че ми повярвахте, че споделяте СВОИТЕ тайни, за да насърча ВАШИТЕ овце и агнета. Благодаря ВИ, AББА ЯХУВЕХ. Благодаря ВИ, за славата на нашия Възлюбен ЯХУШУА, нашия МАШИАХ, ВАШИЯ Единороден СИН, ние сме почетени и ВИ обичаме толкова много.

Ние ВИ обожаваме, ще ВИ хвалим. Ще продължим да нахраним овцете и агнетата. Моля, помогнете ни да публикуваме тези книги. Моля ВИ, AББА ЯХУВЕХ вдигнете хората. Нека те да помогнат на това Служение и да не бъдат повече пречка. О, АББА ЯХУВЕХ, моля ВИ, моля ВИ, моля ВИ, повдигнете Светиите. Ние се нуждаем от тях. Нуждаем се от техните молитви. Нуждаем се от тяхната подкрепа. Нуждаем се от тяхната любов. Нуждаем се от тяхното насърчаване. За нас е чест да ВИ служим. AББА ЯХУВЕХ. За нас е чест да доверите на това Служение ВАШИТЕ истини. Благодаря ВИ. Благодаря ВИ.

Дадено чрез Апостол Елишева Елияху
9 ноември 2008 г.

Ако това пророчество е било благословение за вас, моля, пишете и ме уведомете.

Свържете се с нас
Свържете се с нас

www.amightywind.com
www.almightywind.com

1Солунци 4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

Исая 40:31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.

Матей 25:1-13
1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.
2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.
3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.
4 Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.
8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.
10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. ми, които нечестивите грешници са говорили против Него.

Откровение 3:10 Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

Матей 13: 24-30; 41,42,43; 47, 48, 49
24 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;
25 но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.
26 И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.
27 А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?
28 Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?
29 А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото.
30 Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
41 Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,
42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша.
47 Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид,
48 и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.
49 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните.

Матей 20:8-16
8 Като се свечери, стопанинът на лозето каза на настойника си: Повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите.
9 И тъй, дойдоха условените около единадесетия час, и получиха по един пеняз.
10 А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз но и те получиха по един пеняз.
11 И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:
12 Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата.
13 А той в отговор рече на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли погоди с мене за един пеняз?
14 Вземи си своето и иди си; моята воля е да дам на тоя последния както и на тебе.
15 Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо {Гръцки: Лошо.}, защото аз съм добър?
16 Така последните ще бъдат първи, а първите последни.

Матей 21:40-44
40 И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия земеделци?
41 Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.
42 Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: – “Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи”?
43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
44 И който падне върху тоя камък ще се смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.

Матей 22:1-14
1 И ЯХУШУА почна пак да им говори с притчи, като казваше:
2 Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.
3 Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат.
4 Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба.
5 но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си;
6 а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
7 И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им.
8 Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни.
9 Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба.
10 И тъй, ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата се напълни с гости.
11 А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха.
12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
13 Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
14 Защото мнозина са поканени, а малцина избрани.

Писанието за говорене на езици:

Maрко 16: 17 И тези знамения ще последват онези, които вярват: в името Ми ще изгонват бесовете; ще говори нови езици;

Деяния 2: 4 И те всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят на други езици, както Духът им даваше слово.

Деяния 2:11 Чуваме ли ги онези, които говорят на нашите езици за великите Божии дела?

Деяния 10:46 Защото чуха ги да говорят с езици и да възвеличават Бога.

Деяния 19: 6 А когато Павел положи ръце на тях, Светият Дух слезе върху тях и те започнаха да говорят езици и да пророкуват.

1 Коринтяни 12:10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.

1 Коринтяни 12:28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.

1 Коринтяни 12:30 Всички имат ли дарби за изцеление? Всички ли говорят с езици? Всички тълкуват ли са?

1 Коринтяни 13: 1 Ако говоря на езиците на човеците и на ангелите, но нямам любов, тогава аз съм звънна мед или кимвал.

1 Коринтяни 14: 5 Желая всички да говорите с езици; но по-добре е да пророкувате; защото този, който пророкува, е по-висш от този, който говори с езици, освен ако не тълкува, за да се назидава църквата.

1 Коринтяни 14: 6 Кажете сега, братя, ако дойда при вас и говоря непознати езици, какво ще ви ползувам, ако ви не съобщя или някое откровение, или знание, или пророчество, или поука?

1 Коринтяни 14:18 Благодаря на моя Бог: Аз говоря повече от всички ви с езици;

1 Коринтяни14:21 В закона е писано: “Чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тия люде; и нито така ще Ме послушат”, казва Господ.

1 Коринтяни 14:22 Затова езиците не са знамение за вярващите, а за невярващите; Пророчеството не е за невярващите, а за вярващите.

1 Коринтяни 14:23 Ако се събере цялата църква и всички говорят с езици, и онези, които не знаят, или неверници, идват при вас, няма ли да кажат, че сте луди?

1 Коринтяни 14:39 Затова, братя, ревнувайте да пророкувате, но не забранявайте да говорите с езици.